Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.03.1953
  • Fecî bir cinayet Adapazarı,4 Milliyet)Dûn e^ece yarısı kazamıza bağlı Molla köyünde fecî bir j'nayet işlenmiş ve hâdise şöyle cereyan etmiştir:Aslen Hendek ilçesinin Kemaliye mahallesinde oturan Ahmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1953
  • Dün yapılan basın toplantısında Başvekil muzir cereyanlar izahat verdi Adnan Menderes sağ ve sol faaliyetlerin cç yüzünü açıklıyarak millî tesanude aykırı hareketler hakkında hükümet görüşünü açıkladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1953
  • Milliyetçiler Derneğinin rizamnamesinin tetkiki Ehli vukuf bu dernek hı k-nda fikrini dah?önce belirttiği İçin vaz.fsdân istînkâf etti Ankara,4 Milli.^t)Türk mensuplarına ehlivukuf kara-Milliyetçiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1953
  • Yunan Dışişleri Vekili Stefanopulos Yunan Dışişleri Vekili gitti o-Ekse.'âns Stefanopulos,Vah ve askeri erkân tarafından uğurlandı Balkan Paktını imzalamak Uzere memleketimize gelen Yunan Dışişleri Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1953
  • Atinada dün yapılan talebe nümayişleri Atina,4 AP)Polisin gösterilere dair yasağına meydan okuyan Atina Üniversitesinin 3 binden fazla talebesi bu-Devamı Sa.7 SU.8 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1953
  • KM—I Ill IHIM—M» ibret Aynası vayret dayıya düştli Stalm nihayet göçtü çitti-Türk edebiyatının unutulmaz şu iki mısraı sanki v nun için yazılmıştı:Ne kendi eyledi rahat,ne halka verdi huzur Yıkıldı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1953
  • Dr.Abdülkadir Uluğ'un oğlu dün tevkif edildi Suat hâdisenin üvey annesi tarafından hazırlanmış bir iftira olduğunu söylüyor Şehrimizin maruf operatörle-j hayatının korunmasını istiyerek rinden Abdülka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1953
  • Musaddik iran'da e hâkim oldu Tahrana sUkûnet av Jet etti Hâdiselere komünistlerin sebep olduğu bildiriliyor Tahran,4 ANKA)Başvekil Yardımcısı ve Hariciye Vekili Hüseyin Hatımî bugün oasına verdiği bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1953
  • İngiliz Amerikan görüşmeleri Eden'in bugün Washingtonda müzakerelere başlaması muhtemel Nevyork,4 T-H A.İngiliz Dışişleri Vekili Mr-Eden.ile Maliye Vekili Mr Buttler bu sabah Queen Mary gemisiyle Nevy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1953
  • SÖĞÜŞÇÜ NİGAR YAKALAN-DI Emniyet Müdürlüğü memurları dün söğügçülük yoliyle muhtelif kimselerin paralarını çalan Nigâr Bayrak admda bir kadını yakalamışlardır.Nigâr hakkında tanzim edilen evrakla birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1953
  • Başvekilin Fransa seyahati Menderes önümüzdeki pazartesi günü uçakla Paris'e gidecek Ankara,4 Milliyet)Başvekil Adnan Menderes.Faransız hükümetinin davetlisi olarak önümüzdeki pazartesi günü uçakla Pt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1953
  • STALİN OLUM NDE Stalin e beyin kanaması neticesinde felç geldi-Haber bütün dünyada heyecanla karşılandı Rusyada derin bir sessizlik hüküm sürüyor Son dakikada alınan haberlere göre,Rus diktatörü ölmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1953
  • Bugün şehrimizde havanın güneşli geçeceği ve hava Bıçaklığının artmakta devam edeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.03.1953
  • HALKIN SESİ Kardan ilhamlar îsim ve adresinin neşrini istemiyen,şehirle tanı bir hemşehri gibi ilgilendiği kolayca anlaşılan bir okuyucumuz yazıyor:«Meğer şimdiye kadar yağ mayısı bir lütfü ilâhî imiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.03.1953
  • TAKVİMDEN S&,YAPRAK Atilla ve Türk Filmcileri ÜLUNAY Türk filmcileri bir basın top»aııiısı yaparak Fransada e italya da «Allanın belası Athıâ» namı altında çevrilmekte olan bir mini protesto etmişler-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.03.1953
  • «In Placae of Fear» Korku Yerine)adlı eserinde halk efkârının dikkatini fazla celbetmeyen bazı siyasî mücadelelerden bahsederken Aneurin Be* van «Sessiz bir ıstırap başkalarında tepki uyandırmaz» deme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.03.1953
  • Hie.5 Mart Ra.19 20 C.A.1953 Şub.1372 Perşembe 1S68 VAKİT VASATİ EZANİ i Güneş 6.28 12.57 ogle 12.26 6.21 ikindi 15.33 9.33 Akşam 18.05 12.00 Yatsı 19.33 1.20 İmsak 5.50 10.48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.03.1953
  • GECE Türk Hıristiyan Kültür Heyeti 21 mart cumartesi gecesi Konak salonlarında bir yemekli gece tertiplemiştir.Yüksek Kimya Mühendisleri Birliği 10 mart perşembe gecesi Taksim Belediye Gazinosunda bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.03.1953
  • Halk Eğit mi Kom S;onu o-Dün Millî Eğitim Müdürünün başkanlığında top'anan komisyon çalışma ara başladı Halk eğitiminin mlisbet ve randımanlı bir şekilde ele alınmasının nasıl mümkün olabileceğini tet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.03.1953
  • Vali bozuk yolları teftfş etil Vali ve Belediye Reisi dün öğleden sonra beraberinde Istanbul Milletvekillerinden Firuzan Tekil ve Celâl Fuat Türkg-çldi ile Fen İşleri,Yollar Müdürü,Kadıköy Kaymakamı o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.03.1953
  • Memurlar Kooperatifinin Kongresi İstanbul Memurlar Kooperatifinin senelik kongresi Eminönü öğrenci Lokalinde yapılmıştır.Toplantıda şehrimizin ucuz ve iyi yiyecek maddelerinin temininde büyük bir rol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.03.1953
  • Bir hâkim bir avukatı dâva etti İstanbul hâk_mlerinden Tahsin İstanbulluya iftira ye avukatları bu hâkim aleyhine boykot yapmağa teşvik eylediği iddiası ile avukat Orhan Arsal aleyhinde İkinci Sorgu H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.03.1953
  • fazlalaştı Son 24 saat içi/ıdla muhtsBif semtferde beş kanlı hâiise ol in Son zamanlarda şehrimizdeki yaralama hâdiseleri fazlalaşmış ve bir hafta içinde,muhtelif semtlerde cereyan eden bu kabil kanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.03.1953
  • O LİSTE İç Evvelki gece saat 22.30 sıralarında Kadıköyde Hale sinemasında nâra atan Mazhar özseven adında bir sarhoş yakalanarak adlî makamlara teslim edilmiştir.İç Pangaltıda Baysungur sokağında 78 n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.03.1953
  • KISA HA Hint Lideri Mahatma Gandinin mezarına dikilmek üzere T.B.M.M.adına şehrimiz iZraal Müdürlümü vasıtasiyle beş adet zeytin fidanı evvelki gece uçakla Delhiye gönderilmek üzere yola çıkarılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.03.1953
  • Prof.Ca!f^roâSasI9ft|,açtığı dâva Profesör Ahmet Caferog p Tenkid gazetesi aleyhine neşren hakaret dâvasına Ağır Ceza Mahkemesinde vam edilmiştir.0\efl Muhtelif suçlardan sanl* tfl' ve hakkında âyn ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.03.1953
  • Büyük adadca bulunan ölü o-Hüviyeti henüz tesbit edilemeyen gencin bir cinayıtö kurbaı gittiğin en şüphe ediliyor Müddeiumumilik ve Emniyet Müdürlüğü cinayet masası memurları şüpheli bir ölüm hadisesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.03.1953
  • Tlstün satışları m^mmunîyşt vsricl Haber aldığımıza göre yurdun muhtelif bölgelerinde açılmış olan tütün piyasalarındaki satışların diğer yıllara nisbetle daha çok memnuniyet vericidir.Dün kendisiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.03.1953
  • AStîn fiyatları düşmeye başladı Son günlerde altın,bilhassa külçe altın fi atlarında bir düşüklük kaydedilmiştir.Halen muhtelif altın fiatları şöyledir:Beşi birlik kalın 365 lira,yarım armalar 100-224
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.03.1953
  • Rus diplomatları şehrimizden ayrıldı tsrailden memleketlerine dönmek üzere Kadeş vapuru ileşehrimize gelen 51 kişilik Rus diplomat kafilesi dün sabah 8.20 treniyle hareket otmiştir.Kafile Bulgaristan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.03.1953
  • Röportaj Statin ölsliil.Stalin öldü!Istanbul haberi nasıl karşıladı?Gazetelerin ikinci bas* kışı Açıkgöz müvezziler Sefarethanenin bayrağı Gelen gideni arattırır» Ümit Tas Ajansı Moskova Radyosu vasrt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.03.1953
  • Abdurrahman Ağaoğlu vefat etti Çalışma Vekili Samet Agaoğlunun kardeşi ve memleketimizin tanınmış iş adamlarından ve eski Şehir Meclisi âzasından Abdurrahman Ağaoğlu dün sabah Ankaradan şehrimize gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.03.1953
  • Siyasî icmal Stajinjjı ölümü Rus diktatörünün ümitsiz ¦ereccde hasta olduğunu bııdi-*en resmî tebliğ tereddüde mahal vermiyecek kadar sarihtirktalin de her fani gibi hayata Eozîerini yummuş ve yummak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1953
  • Kssa h?rrcs haberler JAPONYA ff Bugün burada öğrenildiğine göre Japonya Türkiyede bir büyükelçilik tesisine karar vermiştir.Dışişleri Vekâleti memurlarından Akira Kadowaki'nin,büyükelçi tâyin edilince
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1953
  • Türk tütünü Bîr işcl ntiiıusu fuZJ.a tlitin alırı Londr»,4 A.A.Avaın Kamarasının dünkü toplantısında işçi mebuslardan Price Ticaret Vekilinden gu suaîı sormuştur:Memıekeuııiizde içüen tütünlerin harma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1953
  • Komünist esirler Harp esirleri kampında iki komünist esir S arkadaşı taraf ut dan öldürüldü Tokyo,4 A.A.Harp esirleri komutanlığından bu sabah bildirildiğine göre,Koje Adasındaki kampta iki komünist e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1953
  • Japon iktisat heyeti Tahranda Bağdat,4 A.A.Japon resmî iktisat heyeti lrakın,ticari ve iktisadî durumunu,tetkik ettikten ve dört gün süren bir misafirlikten sonra dün Tah rana hareket etmiştir.Japon i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1953
  • Amerikanın yeni Dış fişleri MüstEşar» Vaşington,4 A.A.Dü:Beyaz Saraydan bildirildiğin göre General MacArthur'ün yo geni Douglas Mac Arthur,Bil leşik Amerikanın Moskova Büyükelçiliğine tâyin edilen Cha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1953
  • Berlin'de ilticalar o Son günlerde ilticaların birden bire artması şiıphe uyandırdı Stuttgart,4 A.A.J federal Başvekillik Müsteşarı Ol to Lenz dün akşam burada,radyoda verdiği beyanatla yumarı söylemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1953
  • General Van FJeet yarn izahat verecek Vaşington,i A.A.Kore 8.Ordu eski kumandanı General Van Fleeet,perşembe günü.Ayan Silâhlı Kuvvetler Komisyonunda izahatta bulunacaktır.Komisyon Reisi Cumhuriyetçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1953
  • Missouri zırhlısının faaliyetleri Tokyo,4 A.A.Amerikan Missouri zırhlısı,bugün 38.arz dairesinin 200 kilometre şimaluıuekı köprü ve tünelleri şiddetle bombardıman etmiştir.Diğer taraftan havalarda Sab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1953
  • Ingiltereyi tekrar sis kapladı Sis yüzünden vukna gelen kazalarda şimdiye kadar en az 30 kişinin öldüğü tahmin ediliyor Londra,4 A.A.Dün gece güney ingiltere üzerini çok kesif bir sis kaplamış ve kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1953
  • ıva-ffi Acete ediniz 5 9^n katdi 10 Mart 1SF3 ekşfinrra kadar Sümer bankta açtıracağınız 150 liralık hesapla 20 bin liralık fcî'ylk ikramiyeyi Kazanabilirsiniz.Son günlerden istifade ediniz SÜMERBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1953
  • Aptal» lâfjnüan coj3H fırtına Japon Başvekili Yoşida bütçe encümeninde biraz mu nasebetsiz fikirler ortaya atan bir mebusa «aptal» demiş,daha doğrusu bu kelimeyi ağzından kaçırmış.İhtiyar siyaset kurd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1953
  • 155 Ark W.Kas»ndan gelmek isteyen er-jagl karşı]ayan Necip oldu.O Wafif bir tebessümle bu sar-^enci »kaz etmiş ve ona yebıı„.dönrnesinin isabet olacağını Ve v at Senç fena halde kızmıg bjr ar sahibine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1953
  • İKTİBAS irdiği ada:Formoza Ça.ı-Kjy-Ş k*4a iki yılhk karargâhı cisj mowjriii kararı ila tar^f 12 o maktan çıkıp üstaîik AmarikaJan da bazı taminat ahnc »f Church II tab ika çaıtım çalmağa başSadı.insV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1953
  • İşle dünyamız!Yani iste İnsaniliğin hali.Bir-Ibşeouş l&Jİfttieff Genel Sekreterliğinin çıkardığı son istatistiği görenlerimiz bu balin baş döndürücü muvazenesizliğini ve tezatlarım da görmüş oldular:Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.03.1953
  • HEKGUN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Hz.Muhammedin Zeynebi alışının hikâyesi böyledir Resu'ti Ekrem,kö esi va oğulluğu Zaydi görmek için evine gittiği vakî kapıyı Zaynep açtı.Açjk,saçık va çok güzeâJi.Hz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1953
  • 4-Batı Almanyaduki muhtelif banar i Valisi ki/oiye anuan Anne Madenb«rg*u anga* je etmeye çalışmaktadırlar-Zira Anne'm sert ve vahşice hareketleri seyirciler tarafından büyük bir alâka ile karşılanmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.03.1953
  • ıı ıı ı mt Wi—WW İkinci Büyük Anketimiz Futbol otoritesi o saydsnız 19 Nisanda Madritte ispanyollarla karşılaşacak olan Millî futbol takımımızı nasıl tertip edersiniz Gelen cevapları neşret/niya başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.03.1953
  • Kat'I tarihî yakında belli olacak Türkiye Yugoslavya mili!fut* bol maçında takım kadrosunu evvelden kestiren okuyucularımızdan beşine aşa gıda bildirdiğimiz kıymeti hediyeler vereceğiz 1 nciye 2 inciy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.03.1953
  • »J-Bu hafta yapılacak maçlar 5 Mart 1953 Perşembe Fenerbahçe stadında:15-30 Fenerbahçe Beykoz(A)R-Atakanı.Gümüşata özbayj 8 Mart 1953 Pazar MHhatpaşa stadında lSSO^Galatasaray Beykoz(P)FKılıç,Atakanı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.03.1953
  • RKÎMS FRANSA ŞAMPİYONU Reims takımı Fransa şampiyonluğunu garantilemiş bulunmaktadır.Bu sene yaptıkları bütün »»açlarda parlak neticeler alan Reimsliler önümüzdeki ay bir Güney Amerika turuna çıkacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.03.1953
  • Dü^ya bisiklet şampiyonasına katılacak Hindistan takımı cYni Delhi,1 H.H.S.Zürihte ağustos ayının Uçuncü haftasında yapılacak olan bisiklet şampiyonasına katılacak Hindistan heyeti ilân edilmiştir.Tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.03.1953
  • T.M.T.F.basketbol ve voleybol takımları bugün Mısıra gidiyor Mısır,Suriye ve LUbnanda 8 karşılaşma yapacak olan gsnçlerimizs muvaffakiyetler diler.z Türkiye Millî Talebe Federals,yonu voleybol ve bask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.03.1953
  • i Seyahat değil j âdeta eziyet J î Hamdo.sua hava bozdu j yoları kar kapadı da S bizim muhtelit gimendi-j fere rakip oldu.Yoksa m:aza lalı f JYazan:Suîhi GARAN* U.T-5 müsabıka yapmak üze-re Suriye »e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.03.1953
  • Ordulararası futbol şampiyonası.14-24 mart tarihleri arasında İstanbul ve Ankarada yapılacak olan dünya ordular arası futbol şampiyonası maçları hazırlıklarına hummalı bir şekilde devam edilmektedir M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.03.1953
  • Yugoslavyanın meşhur takımı Hajduk'u Buenes Aires,t MRS)Yugoslavyanın.Hajduk takımı burada «u.uuü kışı önünde yaptığı maçta,büyük bir sükse top lamaga muvaffak olmuştur.Çok mükemmel bir maç çıkaran Yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.03.1953
  • Brezilyanın en meşhur takımlarından Corinthiasın oyu ncııları Mitlıatpaşa stadında Yedek Subay sporda bü bir muvaffakiyet gö Bu mevsim Yedek Suaaylı sporcular muhtdüf branşlarda Ankaralılara gJzal maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.03.1953
  • parmağında iri bir pırlanta yüzük parlıyordu Hatif bir viski Kokusu da etrafa yayılmıştı.Adamın kısa öıyıkian ve içkiden kızarmış gözlen genç Kızın nazarı dikkatini çekti.Fakat arabayı iyi kullanıyord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.03.1953
  • Haztrlıyan Sadi BORAK t 2 3 4 5 e 7 8 9 10 11 11 1 2r BA 3 4 l 5 6 7 8 9 f 1 I 10 11 12 S o* da yi sağa:1 Sondaki harf siz uygun;Üye 2 Kırışıkları düzeltir;İdam eden 3 Koyuver,Sathını siyahlaştır 4 Ap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.03.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÖ aaiC.CİNAYETLERE Wak«Qİ7iî AZİZ ÖZBAY Adam servetinin bir kısmım sakat oğlu Güstava bırakmıştı 4' Babaları ihtiyar Funyi,kendisinin iddia ettiği ve halkın dil den dile söylediği kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.03.1953
  • Wk9&N% 2/ffeûnce£ Koğuşa dönerek,eroincilerin ccaip kıyafetlerini hafızamın yardımı ile cizmıeye başladım 8 Yusuf,elınue mt demet şova» la boıuK soluğa gelmişti.Al.işlimin yemek yersin,tüye oııume uog
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.03.1953
  • ¦¦BBBUKT.'n.t lılli Herif buraya gefir,Isfcnbula girerse taht ve tccı baçınnıza geçirir ha 255 Ve hepsine kapıyı gösterdi;süklüm,püklüm çıktılar-Paşa köyden alınan eşyaları buldurabildiği kadar sahipJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 05.03.1953
  • Mrşl.Staiin [Bas taralı birincide] aıen,Yosıf Vissaryanoviç Stalinin silim durum bat bültenleri neşrini zarurî bulmuşlardır.Daha sonra neşrolunan ikinci bir resmî tebliğde ise şu hab^r verilmiştir:Yos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1953
  • istanbul Jandarma satmalma Komisyonu başkanlığından ^«ısi Miktarı T.BedeP tik Teminatı Sj!&r eti K°yun eti Kilo Lira Lira Kuruş 40000 64 000 4450 00 7000 17500 1312 50 İstanbul Jandarma Okul eratının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1953
  • Malenkov-Molotov ve Beria arasında mücadeie başladı llkt{}uıraii 1 uci sayıaüuj rol üıyü^.ıiı»yu.oa"-tii.Buradaki diplomatlar Stalinin Rusyayı butun hayatı boyunca eşme başka nıçbır menueKette rasuanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1953
  • Feci bir cinayet [Bas tarafı birincide 1 Dün sabah bu iki âşık bir geçimsizlik yüzünden birbirleri vle münakaşaya tutuşmuşlar dır-Bu hâdise üzerine Saadet,dostu Ahmedi terkederek aynı köy sakinlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1953
  • Atmada yapılan talebe nümayişi fBaş la rafı birincide!gün öğlende Üniversite avlusunda toplanmış ve ingilizlerin Kıbnaa istiklâl vermesini istemişlerdir.Göstericilerle emniyet kuvvetleri arasında vuku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1953
  • Musadiık İranda vaziyete hakim ıBastarafı 1 nei sayfadal ve bilhassa Başvekilin tuttuğu yola devanı etmesi istendiğini si^-üâve etmiştir.Tahranda sükunet iade edilmiştir.Geçen hafta sonundan beri kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1953
  • [Dastarafı 1 nci sayfada] Adalet ve Ticaret Vekilleri,Başvekâlet Müsteşarı,Emniyet Umum Müdürü.Basın Yayın ve Anadolu Ajansı Umum Müdürleri yer almışlardı-Demokrat Parti Umumî idare heyetinden Emin Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1953
  • Dr.Abdüikadir Uluğ'un oğlu [Baştarafı 1 ııci sayfada!kısmını Kızılaya bağışlamak Uzere teşebbüslere geçtiği ve oğlunun bundan müteessir olarak kendisini öldürmek İstediğini söylemiştir.Babası tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1953
  • 24 ton mazot motorin satın alınacaktır)Samsun Belediye Başkanlığından:1 Şehir otobüslerinde kullanılmak üzere fiat ve teklif alma usulü ile 24 ton mazot motorin—satın alınacaktır-2 Şartnamesi parasız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1953
  • îçme su Tesisi İçin Motopomp Satın alınacak filer Bankasından 1 Tarsus ve Dikili kasabalarının içmeau tesisi için fennî şartnamesinde yazılı evsafta motopomp satm alınacak ve montajı yaptırılacaktır-2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1953
  • Aker Ticaret ve Sanayi T.A.S.den 1952 yıh umumî hey'et toplantısının 28 Mart 1953 cumartesi günü saat 10 da şirketin merkezi bulunan,tstanbul Nalburlar'da 347 No-da yapılması kararlaştırılmış olduğund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 05.03.1953
  • 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Dezi Arnaz orkestrasından dana müziği Pl)13.45 Şarkılar.Okuyan:Mustafa Kovancı.Çalanlar:Hüseyin Coşkuner,Kadri Şençalar,Ercüment Batanay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1953
  • AAA 11 I i 1111.k i önü Satış GüHirii îio-Ü84İ 3050 2672 3018 K ÎMTIRMA Miktar Kilo Gr 50000 000 1128 000 133 000 34 000 13 350 10079 000 1306 000 633 000 1391 600 897 700 4085 000 Kıymeti Lira Kr-250
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1953
  • Hidroelektrik tesisatı su ve yapı kısmı inşaatı yaptırılacaktır iller Bankası 1 Kütahya iline bağlı Karahalllı kasabası hidroelektrik tesislerine ait su ve yapı kısmı inşaatı kapalı zarf usulü ve vahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1953
  • 100 Adet Hassas Terazi Satın Alınacaktır.Toprak P/ahsüEleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 iş yerlerimizde kullanılmak üzere 100 adet hassas terazi satın alınacaktır-2 Mezkûr teraziler için hazırlanmış o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1953
  • suyvfuwa kana 4am\a1emmr H 4 ikramiye MAYIS Çekilişine Hazırlanınız!I^san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden ver Sen Askerî Kıtaat ilânları Hv Tek-Okullar senelik ihtiyacı için 50 ton Yoğurt kapalı zarfla 18/Mart/953 çarşamba saat 16 da izmir Yurtiçi Kışla As-Sa-Al-Koda satın al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1953
  • WZhazmrhal S ederr lot tesirin' gc rit.Soğuk Algınlığı ve Nezleye Karşı GRİPİN Kullanınız Baş,diş.adale,sinir ağrılarını teskin eder o Siyatik,lumbago ve romatizma ağrılarına karşı başarılıdır.Fazla y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1953
  • Denizli C.M.U.lig n len Denizli Cezaevinin 1953 yılı ihtiyacı olan beheri 750 gramlık ve hükümetçe kabul edilen buğday unundan mamul 131400 adet ekmeğin kapalı zarf usulü ile alınması 21 gün müddetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1953
  • Açık Asistanlıklar İ.T.Ü.İnşaat Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz İdrolik ve Su Kuvvetleri Kürsüsüne asistan alınacaktır-İstekli olanların 27/3/953 cuma gününe kadar Dekanlığa dilekçe ile müracaat ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1953
  • Cami ve Hayrat Derneği Başkanlığımla')Derneğimizin yıllık adi kongresi 8 Mart 1953 pazar günü saat 11 de Sirkeci Şalnnpaga Oteli karşısında Karekı Hüseyin Çelem Camii Şerif ıttısalindeki merkez binası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1953
  • İstanbul Asliye 10.Hukuk Hakimliğinden:No:949/263 Umum Jandarma Komutaııiğına izafetle hazine taralından dâvâlı Erenköy tütemefendİ Caddesi 35 numarada dâvâlı SU leyman Boysan aleyhine açılan alacak d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1953
  • ISTANBUL IIIİNCİ tCRA MEM tJ ULU U U JN DAN Gayrimenkul satış ilâm 961/Uİ4 Birinci derecede ipotek borcundan dolayı paraya çevrilmesine karar verilen Eminönü Can kurtaran mahallesi İslıakpaşa Caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1953
  • Üsküdar Sulh Hukuk Hakimli gintlen:953/73 Çengelköy Bekâr Deresi Taşlık Bayır sokak 1 No.Ju hanede Burhanettin Ergüvenç'in yanın da bulunan ve anası Behiye ve babası Salihin vefat etmiş olan Makbule Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1953
  • Istanbul 3 üncü İcra Memurlu ğı Bir borçtan dolayı mahcuz ve Fatih tapu sicilinin 15.5.932 ve cilt:5 sahıfe:57 de kayıtlı Istanbul Balat Tahta Minare mahallesinin Mahzen sokak eski:1,yeni:3 kapı sayıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1953
  • Bayındırlık Veka'etiiu'ei Vekâlet ihtiyacı için 60)adet takeometre mirası 16/3/1953 pazartesi günü saat 15 de Malzeme Müdürlüğünde toplanacak komisyonda açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır-İşin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:AH Naci KARACAN Bu nüshada Me'suJ Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaas»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8