Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.03.1953
  • ftwtofttobwm Bugün şehrimizde hava;sabahleyin yağmur öğleden sonra kar şeklinde yağışh geçecek,hava sühuneti biraz düşecek,rüzgarlar kuzeyden esecektirft»£l I 9İ ^tlltlillı*'' B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1953
  • Kabinede tadilât şayiaları Önümüzdeki hafta içinde Tarım ve Millf Eğitim Vekillerinin ist.fa edecekleri bildiriliyor Ankara 1 TA)Başvekil Adnan Menderesin,1953 bütçesinin kabul edilmesinden sonra isti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1953
  • trıgîl z k z'arınm q *Ho protestosu kız talebeleri tarafından bir izzetinefis meselesi yapılmış ve bu Fransız kızlarının îngiltereye sokulmaması için nümayişler tertip edilmişti-Yukankı resimde güzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1953
  • MİLLİYET.size mevsimin en güze!tefrikalarım hazırlıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1953
  • Amerikanın Orta-Ooğu siyaseti değişiyor Eisenhower,İsrail ve Arap devletlerine aynı şekildi s muamele yapılması kararına vardı Vaşington,1 AP)ögre-Bu da,Arap memleketlerine da nildiglne göre Eisenhowe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1953
  • Taymis kulesine çarpan vapur o-Sademe neticesinde kuledeki askerlerin öldüğü sanılıyor Londra,1 A.A.Tahmis Nehri ağzında Sherness Adpsı askeri üssüne mensuo bir sözcü Grinviç ayarı ile saat 16.30 da ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1953
  • "Nurcu,lar hakkındaki tahkikat o tspartadan şehrimiz savcılığına gelen bir tezkere «Nurcular Cemiyeti» nin faaliyetini ortaya çıkardı* Son defa Malatya hâdisesi do layısiyle varlığından bahsolunan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1953
  • Dün bir turist kafilesi geldi Norveç bandıralı transatlantiği dün 14,40 da 376 yolcu ile Kıbrıstam limanımıza gelmiştir.Turistlerden 343 ü Amerikalı,23 ü Kanadalı,4 ü Norveç,3 ü İngiliz ve birer tanes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1953
  • Rusyamn İsrail Elçisi dün şehrimize geldi 54 kişilik kafileden hiç birisi konuşmadı.Soru'an suallerin cevabı sadece "Bi!iniyoruz,görmedik„ten ibaret kaldı tki gündür yağan kai'dan sonra başlıyan yağmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1953
  • Kar ve fırtına her tarafta devam ediyor Ankara-Istanbul yolu açılamadı.Anacfolununbazı yerlerinde karın yüksekliği yarım metreyi buldu Uzun bir gecikmeden sonra birden bastıran kış,dün de olitün şidde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1953
  • İki erimiz,şeh't oldu o İzmirde» bir el bombasının patlaması neticesinde iki erıını/parçalanarak ölüii Iznxu',x liiuiuyevJ Oün Okullar Komutanlığında fecî bir kaza olmuştur.İzinlerine birkaç gUn kalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1953
  • De Gaulle Fransayı ikaz ediyor o-Halk topluluğu lideri.Fransada rejim değişikliğinin şart olduğunu bildiriyor Paris.1 A.A.Fransız Balk Topluluğu Millî Konseyinin toplantısından sonra söz alan General
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1953
  • Musaddik îranda diktatörlük kurmak istiyor iMWumw Tahran sokaklarında dün kanlı çarpışmalar oldu ıran Genel kurmay Başkanı azledildi Subaylar Şah lehine gösteriler yaptı-Musaddık gene Meclise taşındı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1953
  • Kral Faruk İstanbul'a gelecekmiş O Sabık Kral İle karısının vaz aylarında şehrimizd geleceği ve Kınalıadada misafir edileceği bildiriliyor Roma,1 TA)Sabık Misil Kralı Parukun yakınlarından e^de edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1953
  • Tateresko mahkemeye veriliyor Sabık Romen Dışişleri Bakam halen hapiste bulunuyor Viyana,1 Nafen)Buraya gelen haberlere göre,Romanyanın eski Hariciye Vekili Georges Tatarosco'nun da yakında muhakeme e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1953
  • Kore sularmda vazife gören Am eıikan uçak cemisi ve zırhlıları Korede Türk topçusunun yeni bir muvaffakiyeti Yapılan bir test'te topçumuz 40 saniyede hedef a tam isabetle birincilimi kazandı Seoul,1 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1953
  • Yugoslav Hariciye Val!Gökay De birlikte Üçlü Balkan Paktı bütün dünyada iyi karşılandı Yu nan ve Yugoslav Hariciye Vekilleri dün sabch Ankaradan şehrimize geldiler Türkiye,Yunanistan ve Yugoslavya ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.03.1953
  • »TÂKV.UBMN 8& YAPRAK 40 sene hapis ULUNAY Son günlerde Amerika gazetelerini ve umumi efkârını,oradan naklen de bizim gazetelerin sütunlarını işgal eden bir hâdise mahkeme karariyle neticelenmek üzered
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.03.1953
  • KISA HA Büyük ilim adamlarımızdan fîm-ül Emin Mahmut Kemal için İ.Ü.T.Birliği,rektörlükle birlikte 5 mart perşembe günü bir jübile tertip etmiştir.Hukuk Fakültesi 1 No.lı dershanesinde yapılacak olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.03.1953
  • GEGB if 7 mart cumartesi gecesi Yozgat yüksek tahsil gençliği tarafından Liman Lokantasında yemekli bir «Yozgat Geceaiv tert ıplenmistitv TOPLANTI if Türk Hindistan Kültür Cemiyeti tarafından 21 mart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.03.1953
  • Hie 2 I Mart 1953 Pazartesi Bu.16 C.A.1372 7 şut».13C8 1 VAKtT VASATI EZANI Güne Ogle Ikmd Aksa Yatsı İmsa ş 633 12 27 i 15.35 m 18 01 19 o0 k 5.54 1233 G25 &34 12.00 1.31 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.03.1953
  • Tir-wif »yom r,rnj Bir insan «tansionum yüksek» diyebilmesi için.norrnalin üstünde bulunan tansiyonunun uzun zaman,o vaziyette kalması lâzımdır-Yoksa muvakkaten tansionu yükselip sonradan inen kimsele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.03.1953
  • Kapatılacak meyhaneler Mahalli MiLkıye amirleri tetkikleri soauada kapatılaca* 2&b meyhanenin listesini VÜâyele verdiler Son günlerde,içki yüzünden çıkan zamıa vakalarının artması karşısında meynaneıe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.03.1953
  • Belediyenin açacağı haik lokantası Belediye,dar ve orta gelirliler için Eminönünde büyük bir lokanta açmağa karar vermiş ve bu iş için balıkhanenin yanında bulunan kendi malı beş kaili binayı tamire b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.03.1953
  • Koyun eti fiyatları artıyor Havaların birden bire soluması üzerine koyun eti fiatljrı toptan ve perakende 10 20 kuruş birden yükselmiştir-Alâkalılar bu artışı mevsim icabı olarak tabiî bulmaktadırlar-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.03.1953
  • Memleketimize gel fi polis müfettişleri Lübnanlı iki ıpolis müfettişi Hüsnü Chekaa ve Camille Maz hor dün uçakla cehrimize Erimişlerdir-Müfettişler İstanbul ve Ankarada Türk nolisinin "çalışmalarına d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.03.1953
  • Orhan HançeHioğtanun yeni vazifesi Eski Emniyet 3 üncü Şube Müdürü ve İstanbul Şehir Tiyatrosu Müdürü Orhan HnnçerlioRİu î E.T-T-idaresi Hukuk isleri Müdür Muavinli pine tayin edilmiştir-Tayin kararı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.03.1953
  • wwwu HALKIN SESİ Sâlet karaborsası Veznecilerde Balabnnağa mahallesinde,V îdini i Tevfikpaşa caddesinde oturan ve ismi ile ev numarasının nesrini istemiyen bir okuyucumuz yazıyor:«Sinema ve stadyom bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.03.1953
  • Yeni kanun hükmü g jreğince sütler aynı zamanda hususi kap v i şişelerle piyasaya çıkarılacak 22 şubat 1953 tarihinde mer'iyete giren 5882 sayılı konun Hükmü gereğince özel kab ve şişelerde satışa çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.03.1953
  • Galata Köprüsü tamir edicek Üzün müddetten beri esaslı bir tamir görmemiş olan Galata köprüsü önümüzdeki günlerde revizyona tâbi tutulacaktır-Bu hususta Belediye Fen îşîeri Müdürlüğü tarafından hazırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.03.1953
  • Halk eğitimi fçîn açılan anket Bundan bir müddet evvel Millî Eğitim Vekâleti tarafından halk eğilim1 mevzuunda açılmış olan anket.cevap verme tarihi olarak 4 mart carşanba günü saat 16 tesbit edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.03.1953
  • Bodrumda ölü buludan genç Fatihte Serezli sokağında 33 numaralı evde oturan Burhan Orhan adında biri dün sabah evinin bodrumunda ölü olarak bulunmuştur-İntihar ettiği sanılan hâdiseye Müddeiumumilikçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.03.1953
  • Mahrukat satışları Havaların karlaması üzerine Be.edıye tanzim satışları yakmak için hazırlığa geçti Havaların karlı ve aoğuk gitmesi yüzünden Belediye kömür ve odun satışıanyle yakından meşgul olmağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.03.1953
  • Karısını jilefla yaralayan aşık koca Evvelki akşam Kadıköyde çarşı ortasında bir yaralama hâdisesi olmuştur-Yapılan tah kikata göre hâdisenin sebebi ve cereyan tarzı şöyledir:Dört gün evvel.Halıcıoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.03.1953
  • Pamuk plyasasında kaydedilen canlılık Bir müddetten beri büyük bir duraklama içinde bulunan pamuk piyasasında^ bir canlılık görülmeğe başlamıştır-Bilhassa Almaiya ve Yugoslavya heyetleri ile Ankarada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.03.1953
  • i-Röportaj Şoför-müşteri dâvası yeni hır safhaya girdi Otomobil taksimetrelerinde yapılacak değişiklik birçok kimseleri memnun.birçoklarını da müteessir etti-Ümit DENİZ Son günlerde çıkarılan bir hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.03.1953
  • 3000 lira çalan îfc* kadın yankesici Cihangirde Havyar soka*1?da 53 numarada oturan merya Birsel adında geaC * lf kadın evvelki gün Beyoğlu0^ büyük mağazalarının biri*1^ alışveriş yaptığı sırada ç»nta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.03.1953
  • Kadıköy isfceiesindi gişeler soyuldu Evvelki gece Köprünün dıköy iskelesinde garip ^J^L sızhk vak'ası olmuştur-memurlarından Cemil,sa»a leyin vazifesine geldiği kapflann ve camların kın* dugunu.kasada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.03.1953
  • Adalarda gösteril©11 faaliyet û(Su yıl Adalarda,Se**jLjdemanlara musallat olan re karşı mücadeleye,*e*TjöiB* sahaların fidanlanmasuıa îv bir ehemmiyet verilmiş*^.Bu cümleden olarak.3 adada 200 hektarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.03.1953
  • Siyasî İcmal Iran Şahının seyahati Anadolu Ajansı,İran Şamam yakında İmparatorice ile kirlikte seyahate çıkacağını» I-*ak ve İspanyayı ziyaret ede-«Kğini bildirmektedir-Mütemmim malûmata göre bu haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1953
  • ÖLÜM Sabık Suriye Valisi Mardinîzade Arif Beyin oğlu ve Hâşim Mardin,Rauf Mardin ve Safiye Merenin babalan emekli Yarbay Büyük İslâm mutasavvıfı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1953
  • ÖMER FEVZÎ MAKDtN 1/3/953 günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 3/3/953 sah günü Kadıköy Osmanağa Camiinden öğle namazını müteakip kaldırılarak Karacaahmet Sultandaki aile kabristanına defnedilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1953
  • Dünya refikimiz iki yaşına bastı Dünya gazetesi,dünkü sayısı ile bir yaşını tamamlamıştır-Refikimize başarılar ve uzun bir ömür dileriz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1953
  • Şshrîmize kaçan aziSı kaatil Bir müddet evvel Alanvada beş kişiyi öldüren ve halifirarda bulunnn Hasan Yılmaz adında bir kaatilin şehrimize geldiği tesbit edilmiştir-Hakkında Alanya Müddeiumiligince t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1953
  • Karaşide büyük tevkifler yapıldı Karaşi 1 A.A.Ahmedî tarikatı ile Dışişleri Vekili Sır ZafiiL»ah aleyhine yapılan nümayişler sırasında 179 kişi tevkif edilmiştir.Bunların yirmisi,bu gibi nümayişlere b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1953
  • Avrupa Ordusu protokolü Fransanın tadil tekliflerindea asla vaz«»eçaıiyecej;i bildiriliyor Roma,1 A.A.Parij» avdetinden evvel,burada yapmış son basın konferansında beyanatta bulunan hYansız Hariciye V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1953
  • isveç askerî ittifaklar haricinde kalıyor isveç Amerikanın hava üstteri kurmak istemesinden endişe ediyor Vaşington,X A.A.İaveçin Vaşington Büyükelçisi Erik Boheman,Isveçin Avrupada en kudretli müdafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1953
  • Par iste yangın o-Televizyon neşriyatına tahsis edilen Ganmort stüdyoları tamamen yandı Paris,1 AA.J- ün akşam çıkan bir yangın neticesinde.Fransız televizyonuna tahsis clen Gaumont Stüdyoları tamamıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1953
  • Beyaz sarayda yapı* facak generaller konferansı Augusta Georgie)1,A.A.Dün akşam beyanatta bulunan Başkan Eisenhower,salı ^ü ınü Beyaz Sarayda 8 Ordunun eski komutanı General Van Fleet,Genelkurmay Başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1953
  • Mısır'da maydara çıkarılan komünist t«?»sekkü3ü Mansurah,1 A.A.Dakh'ıP,tiayetinde bir komünist teşkilatı meydana çıkarılmıştır.Umumî Emniyet Müsteşarı General Muhammet Hasan El Bakhuri tahkikat M mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1953
  • Kore cephesinde bir komünist g-rç kadının gösterisi Seoul,1 A.A.Cuma günü öğleden sonra beyaz bluz ve sarı eteklik giymiş genç bir Komünist kadını,komünist batar yaları önündeki eepho hattında fütursu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1953
  • Kom'nform konferansı o-Gecen çarsanbadan beri Roman yada bîr kominform konferansı toplandı Londra,1 A.A.«Obsc,ver »gazetesinin muhabirine g re,Romanyada;Sinaya'da gc çen çarşamba günü bir Komin form K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1953
  • u& Kontrol noksanımız Yeni bir gıda maddesi nizamnamesi neşredildi.Medeni memleketlerde cari esaslara göre tanzim edilen bu nizamnameyi hakkiylc tetbik ettirebiİsek muhakkak ki esnaf hilesinin tamamiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1953
  • 152 ^»enç ]îl2 şimdi tamamen çınl-S1N*k kalmıştıha aruk' ne batlar kızgın olarak teg-61*6* ediy°r ve güzel İngiliz ^emenini hırpalıyorsa,o da ta- an?len bigâne bir Şekilde yapışa ara bakıyordu.Sanki e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1953
  • KISA HARİCÎ HABERLER JAPONYA Pekin radyosu tarafından verilen bir habere göre,Pekin ile Karaşi şehirleri arasında bugün,doğrudan doğruya bir radyo letegraf servisi kurulmuştur.Bu hususta Komünist Çin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1953
  • FIKRA "Uzakfan Zavallı zenci beraet etmiş a-ma bir hayli azaptan,çarpıntıdan sonra ve ancak «Yüksek Mahkeme» nin karan bozması sayesinde Yoksa altı ay yatacakmış,hükmü giymiş.Fakat siz belki de 27 şub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1953
  • Tunusta yeni bir intfiâk Tunu».1 AA.Vaktiyle yeni Düstur Part isinin Panste daimî temsilrilıgını yapmış olan ve Vınlan Tunus mekloplerinden birinde edebiyat öğretmeni bulunan Pares elâ)in evi önünde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1953
  • İKTİBAS Şehre gelir kaynağı olan garip bir gönül macerası Piyanist Buyan F ursâsr â şıkırtın odasına* 4 D jstıril via nak iç:n baş vurduğu tedbîr sofunda az kılsın ÖJ ilmin kucsğına düşecekti.Kocası o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1953
  • Yeşilköy hava alanındaki yeni bsna açılıyor Sivil havacılığımızda ehemmiyetli bir yer alan Yeşilköydeki modern Terminal binas' yakında işletmeğe açılacaktır Tefrisatı tamamlanmak üzen olan bina fi 5 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.03.1953
  • 4 Birkaç gün once bir Fran-sız gazetesi Belçika Kralı Baudouin ile yapılmış mülakatı neşretmiştir.Fakat Kral hiçbir gazeteciye beyanat vermediğini bildirmektedir.Resim Fransız gazetesinin muhabirini k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1953
  • î J Her sene Hollywooda binlerce heveskâr gelir ve günlerce bir tecrübe filmi çevirmek için sıra 4.beklerler.Aslen tsveçli olan Marta Veran ise böyle bir zorluğa uğramadan hattâ kendi rızası î J hilâf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1953
  • ibrahim Paşa iskender Çelebiyi idam ettirdi,fakat Kanuninin rüyasına giren İskender Çslebi:"3re hain!bir müsidin sözüyle beni öldürdün.Şimdi bende seni boğayım da görldedi ve e indeki kayışı boğazına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.03.1953
  • Denizli lik maçları Denizli lig maçları bu hafta Sarayköy Gençlik Kulübünün Yeşil Spor Kulübünü 3—1 yendiği maçla sona ermiştir.Takımların puan durumu şöyledir:Takımlar M,G.B.JVL A.Y.P.Sarayköy G.7 7-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.03.1953
  • Ma çın seyrini değiştiren gol ağlarda Beşiktaş Ankara Garnizon takımını üçlüklere rağmen 5 3 yendi Ankara Garnizon takımının attığı gollerden birisi ofsayt,diğeri ise bariz hendboldu Ankaiâda bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.03.1953
  • atasaray istanbul şampiyonu o Dün yapılan maçlarda Darüşşafaka G.Saray Modayı,F.Bahçe Vefayı İstanbul basketbol birinci küme son hafta karşılaşmaları dün teknik Üniversite salonunda oynanan maçlarla n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.03.1953
  • Ankara genç takımı tzmire gidecek Ankara,1 ANKA)5,7 ve 8 mart tarihlerinde İzmirde Ankara,İstanbul,İzmir ve A nadolu karma takımları arasın da yapılacak Junior takımım segme müsabakalarına katıla cak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.03.1953
  • Yeni bir sırtüstü yüzma rekoru New Haven Connecticut)1 A.A.Yale ve Princeton Üniversiteleri arasında yapılan 3x100 yarda sırtüstü yüzme bayrak yarışında Dick Thomas 100 yardayı sırtüstü 56 4/10 da ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.03.1953
  • İngiltere Krol Kupası maçlarında m m,w Blackool Ars inglitere Kral Kupasının 1 numaralı favorisi Arsenal,Blackpool'a 2-1 yenilerek fee!bir şekilde elimine oldu.Bu bek lenmiyen netice karşısında Arsena
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.03.1953
  • Istanbul:6 Ankara:4 ¦*ic:v.y^.Gecen gece yapılan ve 6—4 tstanbul karmasuım galibiyetiyle neticelenen baks maçlarından heyecanlı bir an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.03.1953
  • İstanbul güreş birinciliği f Türkiye güreş birincilik-lerine hazırlık olmak üzere Fatih Güreş Kulübünde ya-J pılan greko-romen birinci-likleri dün nihayetlenmiş ve aşağıdaki neticeler alınmış-J tır:52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.03.1953
  • Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına Nur yağardı Gazetelerden Liglerde takımların derece almalarına fazlaca müeessir olduğu için gol averajı kaldırılacak Ne hacet,Milâttan evvele gidelim!yazan:Sulhi Gar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.03.1953
  • Orduda stadyom inşaatı Ordu.1 A.A.İki ay evvel temeli atılan,91 bin liralık Prdu Stadyomu inşası çalışmalarına devam edilmektedir.Halen sahanın etraf duvarı tamamlanmış,beton tribünün yarısı ikmal edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.03.1953
  • Maraton hazırlık koşusu istanbul,1 A.A.İstanbul Atletizm Ajanlığı tarafından tertip edilen 25 km.lik maraton hazırlık koşusu bugün saat 10,30 da Taksim Hacıosman Bayırı arasında yapılmış ve şu neticel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.03.1953
  • Ankarada maraton denemeleri yapıldı Ankara,1 ANKA)Bugün şehrimizde yapılan 25 kilometrelik maraton denemesindo şu neticeler alınmıştır:Haydar Erturan 1 saat 3fc dakika)Yusuf Akkaya {1 aaal 36 dakika)A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.03.1953
  • İzmir lig maçları Izmir,1 ANKA)İzmir lig maçlarına bugün Alsancak «ahasıhda devam edildi.Gö^iepe Yün Mensucat takımım 1-0;I Karşıyaka da Demirsporu 6-1 yenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.03.1953
  • Milliyetin büyük spor anketi o-Yugosiavlara çıkacak millî k a dr o muz T S Haziran 1953 de tstanbulda oynanacak olan Tür-Iklye Yugoslavya millî futbol maçında takım kadrosunu evvelden kestiren okuyucu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.03.1953
  • Dünyanın en yüksek mükâfattı at yarışı Arkadia Kaliforniya)1 A.A.Calumet ekürisine ait cMarkye Well» atı.dün yapılan ve dünyanın en zengin mükâfat lı Santa Anita yarışını kazan* mıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.03.1953
  • TIMARHANEDE YIL "Ablam,dünyada beni en en bcglı olduğum bir çok seven,insandı,75 Sıra ile her girip çıkanın etrafını sarıyor,Başhekimin no sorduğunu,odasının nasıl olduğu ve ne şekilde hareket edildığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.03.1953
  • Zavallıya cidden acıdım.dedi.Kime,Ravene mi?Ne münasebet!Davise tabiî.Ne düşündüğünüzü anlıyorum.Ben de ihtiyat için üzüldüm Vaktiyle onun fabrikaların da çalışıyordum Arasıra iyi tarafı tutardı Noeld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.03.1953
  • tarihteki korkunç Hafateden;AZİZ OZBAY Bir zadegan ailesini tarihi ile birlikte mahveden cinayet I Zenginlik,asalet,itibar.Bütün bunlar biz insanlar içiş bu yük emekler,hattâ fedakârlıklarla elde edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.03.1953
  • Kg/witiL& Ç&rfM&ncı&iz Murtaza Paşa ol atının üstünde Sıvasın iç kalesinden içeri girdi 252 Aradaki mesafe kısaydı,açık eşkinle yarım Baatte dış kaleye vardılar-Onları alan dış kalenin muhafazasına me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.03.1953
  • Hazıriıyan Sadi BORAK t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fi 12 1 2 3 ğ£8 4 5 6 7 8 9fl İl 10 l 11 12 ğ1 ^oJâaa sağa:1 Rakam kumkuması 2 Meltem;Ağzımızdadır;Kendine gel 3 Su;Kemik olmıyan kısmı kötü iki kelime)4 Bar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 02.03.1953
  • Tateresko mahkemeye veriliyor [Bas tarafı birincideJ Hazırlıklar yapılmaktadır,Georges Tataresco,1945 c:en 1947 ye kadar Hariciye Vekilliğinde bulunmuş ve komünist Romen hükümeti ile işbirliği yapııuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.03.1953
  • Kral Faruk [Baştarafı 1 uci sayfada] ki Kraliçe Neriman kocası tie birlikte Istanbulu ziyaret tmek arzusundadır.Neıimamn bu seyahat için Faruku iknaa çalıştığı aynı kaynaklardan ög renılmiştir.Sabık K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.03.1953
  • Taymis Kulesine çarpan vapur [Baştarafı 1 nci sayfada] Saat 17 de Baalbak gemisin öeı» alınan ikinci Tnedajda şöyle denilmekte idi:«Bizcie Lif za rar yok,kuledeki aaamUrii-J düğü sanılıyor.Tahlisiye s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.03.1953
  • Mısırlı rakibim Muhammet Hasam ikinci dakikada tuşa getirdim 133 Paaar günü saat 16.30 dan ilibaren final karşılaşmalarına başlandı.Gündüz olmasına rag men Sergi Sarayında binlerce seyucı hazır bulunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.03.1953
  • algınlığına karşı ıPı basara 18e kullanılır G£v 1 aîle teskin ederfv I'm;Ojîp spk;lenaiıkion önler r İL ».Romatiıma'¦;r!^K affi faypoudırV ı8r 41^6^ a re He%üıide 3 fcdef alfVi^bifir;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.03.1953
  • Korede Türk topçusu f Bas tarafı birincide] komutanları Binbaşı Faruk 3üventürk bağlı olduğu tümen Komutanının ve bizzat Türk Tugayı Komutam General Sırrı A.car tarafından takdir edilmişlerdir.Topçul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.03.1953
  • Dün bir turist kafilesi geldi [Bas tarafı birincide] nor Eeaclı,Geraldine Gladstone,banker Charles Monroe ve iki fizikçi Herbert Bowers,John Davıes de bulunmaktadır.Transatlantiğin sahibi Hans Henriks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.03.1953
  • De Gaulle Fransayi ikaz ediyor [Baş tarafı birincide] muharipler grupuyuz.Hâdiselerin icaoettırcagı uer sefel*,ue ou bir avuç muharibin etrafında biçok kimse,bâtta bir defasında da bütün millet toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.03.1953
  • Komünist Cinde yeni seçimler Londra,1 AA)Komünist yeni Çin ajansının burada zaptedilen yayınlarına göre komünist Çin lideri Mao Tsa Tung,bugün neşrettiği bir tebliğde Cinde yeni seçimler yapılacağını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.03.1953
  • İngiliz-Amerikan Bu müzakerelerde st gsles-înin ahenkleşfcir Washingrton 1 A.A.İngi liz ve Amerikan devlet adamları i bu hafta burada buluştukları zaman dolar ve sterling bölgelerinde takip edilecek d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.03.1953
  • spanyaya Amerikan yardımı New-Yark 1 AA)Dün New-York'ta Cornell Jniversitesin^o bîr nutuk veren Birleşik Amerikanın eski Madrid Büyükelçisi Stanton Griffisı Birleşik Amerikanın İspanyaya karşı takip e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.03.1953
  • Üçlü Balkan Paktı bütün dünyada iyi karşılandı [Bas tarafı birincide 1 bancı basın mensupları ile kalabalık bir halk karşılamıştır-Ekspresin Haydarpaşa garına girmesini müteakip Vali ve Belediye Reisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.03.1953
  • Tahran sokaklarında kanlı çarpışmalar [Baştarafı 1 nei sayfada] deşi geçen sene Musaddıkın İsrarı üzerine memleketten ayrılmışlardı Hükümet işlerine müdahale ile itham edilmişlerdi.Muhabirlerin kaydet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.03.1953
  • moaa Kabinede tadi-1 la t şayiaları liiagtarafı 1 nci sayfada)•istifasına sebep olarak da çeşitli işler ileriye süıiümektedir.Bunların başında,Nedim Ökmenln aylardır münakaşı yapılan Orman Kanununu Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.03.1953
  • "Nurcujar hakkındaki tahkikat [Bas tarafı birincide] Senelerce evvel gizlice teşeıtküi etmiş bulunan ve baslarının 31 Mart «akasıjile,Kün isyanı tertıpçüerınaen Bedüizzaman Şeyn Saıdi Nıırsî olduğu bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.03.1953
  • Rusyanın israil Elçisi dün şehrimize geldi [Bas ta raf ı 1 nci sayfada] Galata 2 numaralı rıhtımda gazeteciler ve foto muhabirleriyle,içimize işleyen soğuk altın da iliklerimize kadar titreyerek Ka&eş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.03.1953
  • ar ve fırtına her araffa devam ediyor [Bastarafı 1 ııci sayfada] Ana caddelerde karların temizlenmesi işine süratle devam •edumektedir.Yeşilköy Meteoroloji İstasyonundan aldığımız malûmata göre bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.03.1953
  • Amerikanın Orta Doğu siyaseti [Baştarafı 1 nci sayfada] İleri gelen Amerikan şahsiyetleri,bu bölgede gittikçe uıimakta olan Rus tazyikına karşı konmak istiyorsa bu değişikliğin yapılması hususunda olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 02.03.1953
  • Birleşmiş Milletler bir istatistik yayınladı Bu istatistike göra 2 miiyar 5J0 NevyoiK,Bırıeşmiş Milletler)1 t A.AJ Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği 1952 ae ne£i lataubuıueruıe aıi Dır salname ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1953
  • «I Kambiyo Kapanış Sterling.Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin.Liret Drahmi Eskoudea.ve eniian Açılış Kapanı 790.50 280.50 U.30 64.03 c.eo 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1953
  • ARPA AMBARI Le Moulin de la galette)Komedi S perde Yazan:Marsel Achard Çeviren:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Ertugrul Fransız tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba ve cumadan başka her ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1953
  • Istan 12.57 Açıhş ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Küçük öğle konseri Pl.Ottorino Respighi «Brezilya intibaları» Çalan:Oswald Kabasta id.Münih Filarmoni orkestrası 13.45 Şarkılar.Okuy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1953
  • l Yüzünüz çamaşu değildir Beyaz Sabun yerine TUVALET SABUNU KULLANINIZaf Puro derhal köpürür ve cildi tertemiz yapar.Puro cildi besler ve korur.Puro cilde bir kadife yumuşaklığı verir.Puro yüzünüz© si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1953
  • Türkiye eczacilari laboratuarlar!Türk Anonim Şirketi İdare Meclisi Riyasetinden;Hissedarlar umumî heyeti 25 mart 1953 çarşanba günü saat 15 de Şirket Merkezinde âdiyen içtima edecektir Şirketin esas m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1953
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sui Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaas»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1953
  • n Denizcilik Bankası T.A.O.Yönetim Kurulu Başkanlığından:Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Yönetim Ku" rulu,hissedarlar Genel Kurulunu 27 mart 1953 cuma gü" nü saat 10 da Galatada Yeni Yolcu Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1953
  • «Arşimidis Müessesesi» Otomobil Malbemesi Ticareti T-A-ğ* Yönetim Kurulu Başkanlığından:Esas mukavelenamesinin 48 inci maddesi mucibince* ketimizin genel kurulu 27 mart 1953 cuma günü saat 11 Beyoğluı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1953
  • Otomobil alınacak Ankara Sular İdaresi Gsnel Müdürlüğünde*.1 idaremiz ihtiyacı için müceddet beş tonluk bir k& yon ile iki adet kaptı kaçtı otomobili teklif alma usulile sflt alınacaktır-2 Kaptı kaçtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden ver'elen Askerî Kıtaat ilânları 1—As-ihtiyacı için 3900 ton dahilî ve 150 ton harici »a Iiyat yapılacaktır-2—Muhammen bedeli 17250 lira geçici teminatı 1293 w 75 kuruştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1953
  • Etibank Genel Müdürlüğünden 1—16 Mart 1953 pazartesi günü saat 16 da vaPllaCtajı evvelce ilân edilen Sarıyer enerji nakil hatları pilon ^n ve tel çekme işleri eksiltmesi görülen lüzum üzerine 16 1953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1953
  • GRAIN KISMI LİLtON Yazan:Franz Muin ar TUrkç^uı:Asude Zeybekcğlu Her çarşamba akşamı talebe gecesi dir.Pazartesi akşamlan temsil yoktur.Telefon:42157 Komedi ksmı KADIKÖY İSKELESİ Yazan:Cevad Fehmi Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1953
  • Neşriyat lJLP*vi«iANHiü£iM MECMUASI:Lokmanhekim Mecmuasının 150)nci sayısı çıktı.Kışta hastalıklar neden çoğalır.Erkek ve kadınların tabiî surette birleşmeleri.Vücudumuz nasıl çalışır.Kızlarımızın çoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1953
  • Lokmap Hekim Dr.HAPIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Paaardan ba#ka hor g ln sabah saat 10.30-li.ÜU öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.Istanbul Divanvolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1953
  • Abone şartlan Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç ayhk 12 00 Bir ayhk 4 50 Ecnebi memleketle** İki mislidir.İlân şartlart 2 ve 3 UncU sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 kıci sayfa s«uıt.2,ö0 T.L.ilanlardan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1953
  • MOTORUNU HİÇ DURDUR-MADAN,Model 125 TS PUCH motosikleti,dünyanın muhitine bedel 40,074 KİLOMETRELİK mesafeyi,24 GÜN,21 SAAT,43 DA KİKA ve 15 SANİYEDE katetmiştir.•Paris Monthery* Yarışlarında,10 uzun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8