Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.02.1953
  • Bugün şehrimizde kava,sabahleyin puslu,müteakiben bulutlu geçecek ve rüzgârlar Batı,Güney Batı yönlerinden esecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1953
  • Altı kumarbaz yakalandı kalanan kumarbazlar görülmektedir-Dün,Kasımpaşada Nalıncı Tok aşandaki Fethi Yüce'nia kahvesinde kumar oynatıldığını haber alan Emniyet Müdürlüğü memurları kahveye anî bir bask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1953
  • Kayseride bir adam öldükten sonra dirildi Kayseri,24 TA)Evvelki gün şebıiınizde şimdiye kadar dünyada en uzun şifren ölüm» den sonra dirilme hâdisesi ce» reyan etmiştir.Hüseyin Katkat adında biri,evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1953
  • Balkan Paktı cuma günü Ankara'da imzalanıyor ı üç devlet temsilcisi dilec ğî bildiriliyor burada tanzim edilen üçlü paktı Çarşamba günü sabahı parefe edilecektir.Paktın,cuma günü Ankarada imza edilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1953
  • Devlet Tiyatrosu fetih yılına hazırlanıyor Şehrimizde bulunan Tiyatro Müdürü çeşitli mevzular hakkında beyanatta bulundu İl Genel Meclisi dün 45 dakika süren bir toplantı yanmıştır» Azalar saat 15 te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1953
  • Feld Mareşal Von Runstedt dün ö.'dü Hannover,24 AP)Alman Mareşali Gerd Von Rundstedt bugün 77 yaşında olduğu halde Hannover'deki evinde ölmüştür.Almanyamn yetiştirdiği en parlak askerî liderlerden bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1953
  • Vişinski "yuhajarla karşılandı f Nümayişçiler,dim New York'a inen Sovyet Dışişleri Vekiline «Cani» diye bağırdılar_New-York 24 AP)Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun bugün başlıyacak olan toplantıla r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1953
  • Askeri Şûranın toplantısı Şûranın dünkü toplantısında N.A.T.O.daki askerî vaziyetimiz müzakere edildi Ankara,24 ANKA)Yüksek Askerî Şûra bu sabah saat 10 da Millî Savunma Vekili Seyfi Kurtbek'in Başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1953
  • Ankara İkinci Sulh Ceza Mahkemesinde ¦w Milliyetçiler Derneğinin duruşmasına başlanıyor Derneği,nizamnamesine aykırı olarak yanlış yollara sevkedenler hakkında da ikinci bir dâva açılacak Anka»,24 Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1953
  • REKTÖR GÜRKAN DÜN GELDİ 10 gün evvel Roma ve Napoli üniversitelerini ziyaret etmek üzere italya'ya gitmiş bulunan istanbul Üniversitesi Rektörü Ord-Prof-Dr* Kâzım ismail Gürkan dün Batı Akdeniz seferi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1953
  • Musaddık Şah'ı te h d ide başladı Başvekilin,radyoda yapacağı konuşmayla saray entrikalarını açıklıyacağı bildiriliyor Tahram 24 Nafen)İran Perşembeye de Musaddık'ın rad-Başbakanı ile İran Şahı arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1953
  • Koredeki son kaybımız Ankara,24 ANKA)Milli Savunma Vekalet)Temsil BUrosundan bildirildiğine göre,Ko re Savaş Birliğimizin bod kayıpları;1 şehit ve 15 yarandır.1aimler aşağıdadır:Şehit:P.Çavuşu Ali Rız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1953
  • Altı Avrupa dış işleri vekili Romada toplandı Avrupa Ordusunun kurulması hususunda Almanya ve Fransa arasındaki ihtilâfın halline çalışılıyor Adenauer Roma,24 A.A.Altı Batı Avrupa devletinin Hariciye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1953
  • 930 doğumlu eratın terhisi Mart ayı içinde terhislerin yapılması için bütün hazırlıklar tamamlandı Ankara,24 Milliyet)Millî Savunma Vekaletinden öğrendiğimize göre 930 doğumlu ve bunlarla muameleye ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1953
  • Bütçe müzakereleri münasebetiyle her gün toplanan Meclisten bir görünüş Maliye Vekâleti bütçesi dün kabul edildi Maliye Vekili tenkidlere madde madde cevap verdi BU-Polatkan,18 kanun tasarısı hazırlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1953
  • İl Genel Meclisi toplantıları o Dün,Oecekonda mahallelerine verilecek isimler üzerinde duruldu Bir haftadan beri şehrimizde tetkiklerde bulunan Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Cevat Memduh Altar dün sey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1953
  • ı Doktor Kâmil İdil gazetecilere izahat veriyor işçi Sigortalar Genel Müdürü dün izahat verdi Önümüzdeki aydan itibaren İşçi aileleri de sağ ık yardımından istifade edecekler Bir müddetten beri şehrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1953
  • Bugün Ankara'da beklenen Amiral Carney Carney bugün Ankaraya geliyor o Nato Komutanı,Millî Savunma Vekilimizle görüşecek ve yarın sabah Napoliye avdet edecek Napoli,24 AP)Güney Avrupadaki Müttefik Kuv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.02.1953
  • Halılarımız ULUNAY Müzelerimizden seçilip Parise götürülerek teşhir edilen,baha biçilelim ecek kadar kıymetli eşya arasında Türk halılarının bilhassa dikkat ve büyük alâka celbeylcdiği her gün gazetel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1953
  • Ceza.Mahkemesine naldedilmistir.POLİSTE •ğf Eminönüde Aşhane sokağında 8 numarada oturan Nevres Çetintaş ile oğlu Abdunuhman ve kızı Emine bir rne.seie yüzün den Mihriban Canaydın adındaki kiracı]ariy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1953
  • İngiltere ve Fransamn gösterdikleri nümayişli muhalefete rağmen Eisenhovver'in bugün idare ettiği yeni Birleşik Amerika dış siyaseti kendi yolunda azimle yürümektedir;1-Birleşik Amerika Sovyet Rusyanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1953
  • Me.25 Şubat Ku.11 2 C A.1953 Sub.137';Çarşamba 1363 VAKİ İT VASATI EZANİ Güne 6.42 12.48 Öğle 12.27 6.33 İkim i 15.30 9.36 Aksa m 17.54 12.00 Yatsı 19.25 1.31 1 Im.su.k 5.03 11.09 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1953
  • Amerikalı Prof.R.Nüaaske şehrimize geldi Bir aydan beıi Millî ğitim Ve Jcâletinin davetlisi olarak memleketimizde tetkiklerde bulunan A.B.D.Oregarç eyaleti Monmauth şehri Oregan Eğitimi Ko lejl Rektör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1953
  • inimi ii lj m nrkiT «I uni t^ HALKIN SESİ Durakların kontrolü Fatihte İskeııderpaşa mahallesinde Bâfipnşa caddesin de oturan ve sarih adresinin neşrini istemiycn bir okuyucumuz yazıyor:«Taksilerin,hus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1953
  • Bir genç ağab^ysinâ bıçakta yara'adı Evvelki gün Şileye bağk Ahmetli köyünde bir yaralama hâdisesi olmuştur.Ömer Aydoğdu adanda bir köy lü,Kızılcaköy ormanında kendi sine ayrılan mintakadan odun kesen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1953
  • Anayolların tamir işi o Bayındırlık Komisyonu bu sene tamirine karar verilen yolların listesini hazırladı Yeni yıl Belediye bütçesinden ayrılacak olan tahsisatla yapılması kararlaştırılan ana yolların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1953
  • Belediye Sağlık Müdûrlvğünün fsraE?y*ti Belediye Sağlık Müdürlüğünce 953 ocak ayı içinde ilimiz dalı ilinde 7296 kişiye tifo,3870 kişiye çiçek ve 10494 kişiye de karma aşı tatbik edilmiştir.Tine ocak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1953
  • Röportaj i 1 ir csılh bar VI m 51 Nlllıl IItil V/fiiSı illa vudli IIvl Ittttl Taksimde mola verdi Kervanda Türkiye'nin de iki kamyonu var Karadaki 8 tele-İOTîda bizim Vekillerin verdikleri îzaJıatı da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1953
  • Vali yarın seis rim 323 Beynelmilel Göçmen Komitesi nLn umumî kongresinde hazır bu lunnaak Üzere Münine giden Vali ve Belediye Reisi Profesör Fan rettin Kerim Gökay,yarın uçak la şehrimize dönecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1953
  • BALO İç Kafkas Derneginii* yıllık foafeww 13 mart «tana giinö geeeat saat 21 den sabaha kadar Takaim Belediye Gazinosunda verilecektir.TOPLANTI ir Fındık İhracatçılar Bîrliğinin yıllık toplantısı 10 n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1953
  • Bir biletçi bıçaklandı O-Tramvay bıletçısını yaralayan ve firar eden meçhul car ıh henüz yakalanamadı Evvelki gece saat.24 sıraların da Sultanahmetle kanlı bir hadise olmuş-ve bir tramvay biletçisi bı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1953
  • Karmanyolacalan yakalayan memurSar taltif edilecek Sirkecide Amasya otelinde yatan Şevket Çetiner adında bir tacirin karmanyolacılıkla 800 lira parasını alan Yaşar Bütan,Mehmet ve Orhan adında üç sabı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1953
  • K 1 SA HA B E R L E R if Türk Devrim Ocakları İstanbul il teşkilâtı dün gece Şehir Tiyatrosu Komedi kısmında bir müzik san'at gecesi tertip etmiştir.Muhittin Sadak,Ferd' Statzer ve Ömer R.Y alt kay a'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1953
  • Prof.Richard bımün vazifesine başlıyor İstanbul üniversitesi Edebiyat.Fakültesi ile iki senelik bir mukavele yapmrş olan Ord.Prof.Riehter Riçhard dün şehrimize gelmiştir.Prof.Richard bugün Fakültedeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1953
  • Yakm Doğu limanları arasında Cenovadakı şilepçilik konferansından clönen D smzyolJarı işletme Müdürü gazeteci ere izahat verdi Cenovadaki Şilepçilik Konferansına iştirak eden Denizyolları İşletme Müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1953
  • Jao'eji kurumunun yıllık-'kongresi Türkiye Jeoloji Kurumumun se nelik kongresi 26 şubat perşen be günü Ankarada D il,Tarih Coğrafya Fakültesi konferans salonunda yapılacak ve bir haflat devam edilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.02.1953
  • 147 Kral kumar oynarken,milyar larına ragmen,bir kaç altın da* ba fazla kazanabilmek hırsı ila yanar tutuşurdu.Bunun bir de tipik hikâyesi vardır.Kısaca zikredeyim.Kral bir yaz yine îtalyada idi.Buray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1953
  • M Antoloji v Tarık BUĞRA Babdâlinin hcrdem taze Adetlerinden *tr tanesi «e antoloji yapmaktır.Bu tazelik muhakkak İti ayni samanda deha geleneğUHr.«İlimli yokuşun çeşit çeşit maskeli ku rt lan kuzuluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1953
  • istanbul Levazım Amirliğinden ver len Askerî «itaat ilânları Kapalı zarfla Savarona mektep cemisinin soğutma tertib tamiratı yaptırılacaktır-ihalesi 11 Mart 953 çarşamba s* 11 de Ankara ^M S V 14 Noll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1953
  • İstanbul B^tecSyesi İfân arı I İsfadbul JMWfy^inder* 5237 sayılı kanuna ait tarifenin 19 uncu maddesinin Affı rası gereğince,motorsuz mavna,salapurya,çamur kayığı,d ba ve benzerlerinden şimdiye kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1953
  • Satılık Ses ^re Sinema F#(3fdb»pafla Mdkiromsı İstanbdî ^^tterttarlr^mttatı Beyoğlu 'Veısgi Dairesince f Gelir Vergisi borcundan dol*v Beyoğlu Asroalımescit mahallesi Piremeci sokağında 15*17 n maralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1953
  • Nakavt olan bir boksör öldü Mexiko.24 AA)Costa Rico'lu boksör Cox dtin Meksikalı Mares tarafından nakavt edilmesini müteakip ölmüş tür-Rakibinin ilk 7 raundda fena halde hırpaladığı Cox.8 inci raundda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1953
  • MART AYİ İkramiye keşidesine iştirak edebilmeniz için 4 Gün kaldı liralık Bir hesap açarak dahil olunuz-Her 150 lira için bir iştirak hissesi TÜRK Ticaret Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1953
  • Mihracenin ziyareti j o-Hastasını ziyarete giden Mihrace uçağa belinde cifte taban ca olduğu halde bindi Bombay.2 4(A.A.Bupfün bura gazetelerinin yazdıklarına göre,Dholpur Mihracesi Lord Halifax'] Kol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1953
  • Atom şuamın kesafeti hesaplanıyor Las Vegas.24 AA.Atom eneriisi komisyonunun bi1 dirdighıe göre.gelecek av Las Vegas'ta yapılacak tecrübeler boyunca tehlike anında halkr haber vermek ve atom şuaları n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1953
  • Provda ateş püskürüyor o-Ural bölgesindeki fabrikaları:atalet içinde bulunması Ru idarecilerini öfkelendiriyor Paris,34 A.A.Moskova radyosu bu sabahiıi jaymınu.Pravdanın şiddetli bir lisanl yazılan bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1953
  • ClÖRt Setânikde serbest liman o uy or Selâniğta yalanda serbest Uman İlân edüeceği,Yugoslavyanın buradan İstifade şeklini tesblt eden bir anlaşmanın iki hükümet arasında t imzalanmak üzere olduğu j At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1953
  • Geniş ölçüde ölüm vakalarına sebep olar grip şiiiıdi de güney Avrupaya sirayet ett Cenevre,24 A.A.Dünya Sağlık Teşkilâtı tarafından bugün yayınlanan tebliğde av rupadaki grip salgınının cenuba doğru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1953
  • Missuri zırhlısı İş başında Yokosuka,24 A-AO Buradaki Amerikan deniz üssü komutanlığının bugün bildirdiğine göre,Missuri zırhlısı tekrar hizmete girmiş ve Kore doğu kıyıları açığında harekete geçerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1953
  • KISA HARİCÎ HABERLER A M ER t K A:fc Dışişleri Vekili Foster Dulles,dün öğleden sonra bir saat Filedelfiya,lemple Üniversitesi Rektörü Johsnson ile görüşmüş ve kendisine «Amerika'nın Sesi» servisi müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1953
  • Siyasî İcmal Beigrat hür milletleri ikaz ediyor Yugoslav Komünist Partisinin son kongresinde ikinci başkan Kardelj memleketinin sikasetini izah eylerken yalnız vatandaşlarına değil bıitüu de ¦nokrası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1953
  • İÎKJÎB Jane Harer filmlerinden feiiliwte.Fakat kilise ihtiyatlı davranarak kadına İS aylık bir müh-let vermiştir.Bu müddet zarfın-da Juno Haver dilerse manastırı terkederek ^ay&ta dönebilecek-tir Dönm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1953
  • Pamuk ziraatinin ıslahı Tarım Vekâletinde uzun zamandan beri yapılan toplantılardan sonra millî Hamuli istişare komitesi •kuruldu Ankara,24 A.A.16 şubat pazartesi günü Tarım Vekâletinde başlayan pamuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.02.1953
  • Kahve rengi saçlı,siyah gözlü Alice Kelly «Ma adn Pa on Vatation «Annem ve babamın tatili» 2 adlı nıusikal bir revü filmi çevirmektedir.HoUywood'un en güzel,artisti olan Alice Kelly 62 jS kilo olup,1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1953
  • HEIİGÜN TARİHTEN MERAKLI BlR VAH'A Amerika'da 6S1ÎÎ6 Abide,Naw Yprk limamna girerken her hürriyetperverin dikkat nazarını çaker,ciğerlerini hayatla dolduran bîr nefes aldırır.Denizden 93)metre yüksakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.02.1953
  • i i i T-S 1952-53 Fro r enerDançe MELİH İLGAZ 1928 yılında tstanbulda Kadıköy'ünde dünyaya qelmistir Futbole Darüşşafaka lisesinde başlamıştır-Bilâhare Fener genç takımına giren Melih,liseyi bitirdikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.02.1953
  • Lıj4 lideri feneıuançenin 1952 53 devresi iyinde yaptığı maçlar.Birinci maç:27 eylül 1332 günü Dolmabahçe Stadında Bey koz takımına 3-1 galibiyet.Takım:Salâhattin Müjdat,Muammer-M Ali;Kâmil;Akgün Niko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.02.1953
  • KGE PETROL TtİRK ANONİM ORTAKLIĞINDAN Ortaklığjn Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki gündemde yazılı hususların görüşülmesi ve karara bağlanması için ortaklık hissedarlarının olağanüstü Genel Kuruluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.02.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakledeni AZİZ ÖZBAY Polis bu hayasız kadın karşısında bir an içinde irkildi 7_Müfettiş Huiıner en küçük bir harekette,«evet» veya hayır manâsına gelecek her.han gi bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.02.1953
  • TIMARHANEDE Apo iki asker sigarasına bir güvercin iki sığırcık aldı,bunların temizlenmesi Aliye aitti Eroincilerin soba demiri Çizen:Mehmet Piştar)70 Hulâsa Koç Alinin on üç iefa yatıp kalkması iki da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.02.1953
  • Artık büyük hitiraaı da kalmamıştı.Bütün zevki sıcak sı-•ak içtiği sütle arasıra genç kadınların göğsüne elini sokmak,•nların hararetini duymak,etlerini güzel bir kumaş parçasını •kşar gibi sevmek ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.02.1953
  • M W$!liffTÂipRI IIMII mil İbşir Pcşa,fermanı oldıf öptü,adama d işarda beklemesini söyledi 247 İBŞtJR PAŞANIN TEREDDÜDÜ İbişr Paşa atından indi;maiyeti erkânının arasından geçerek dairesine çıktı Hemp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.02.1953
  • Bjzırlıyaa Sadi BORA.K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 i 3 1 4 al 1 ı 5_6 1 7 8 ı 1 9 I 10 11 12 1 i.o&a i &a^a:1_Masaj yapma;Tersi tartanın kabı.2—Hayvan ayakkabısı;Bir deniz vasıtası;Telefon şifresi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 25.02.1953
  • Feld Mareşal [Baş tarafı birincide)emekliye sevk edilmişken ikinci Dünya Harbi patlak verince yae faal hizmete getirilmiş ve harbin ilk:aylarında Almanların cepheden yaptıkları topyekûn taarruz,durakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1953
  • Vişinski "Y«ha„ larla karşılandı rBantarafı 1 nci sayiadal daki halktan bazıları «kaatil»,I «cani» diye bağırmışlardır,BUyük bir balk kütlesi de kendisine yuha çekmiştir.New-York rıhtımlarında uzan za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1953
  • Balkan Paktı Cuma günü Ankarada imzalanıyor [Bas tarafı birincide)fanopoulos,basın mümessilleri» ne şu beyanatı vermiştir:«Gelişini büyük bir memnun» lukla karşıladığım Popoviç'in bu ziyareti,üç memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1953
  • Altı Avrupa Dış işleri Vekili [Baştarafı 1 nci sayfada] landayı temsil eden Hariciye Vekilleri ve muavinleri koui'crans masası etrafında yerlerini aldıktan sonra ftomadakı meşhur Avdobrandini köşkünün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1953
  • H^ym P^^aMoÂJUm Bizim ekip gözüktüğü zaman salon alkıştan çınlıyordu 130 Cereyan eden ikinci ve en mühim hâdise şudur:Müsabakaların başlamasına zannederim bir veya iki gün vardı.Amerika Amatör Spor Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1953
  • Devlet Tiyatrosu [Bastarafı 1 nd sayfada] teakıben iki teklif ve üç mazbatayı ihtiva ed |n ruznamenin müzakeresine geçilmiştir-Teklifler alâkalı komisyonlara havale edildikten sonra Kazlıçeşme gecekon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1953
  • £nna Pauher'm idamı isteniyor Belgrad,24 TA)Romanyada» lira* etmeğe muvaffak ulan yüksek Mr Romen memurunun bildirdiğine göre,Romen Komünist Partisinin elebaşılarından,eski Hariciye Veıcili Anna Pauke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1953
  • Musaddık Şahı tehdide başladı [Bas tarafı birincirtel derek kendisini desteklemelerini istiyecegi bildirilmiştir.Basın raporlarına göre,Musad dik yeniden istifa edeceğini söylemekledir.İlâve edildiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1953
  • Cezalandırılan lokanta fırın ve manavlar Belediye merkez murakıpları tarafından son bir hatta içinde 396 bakkal",211 manav,300 fırın,350 lokanta,193 otel,200 ka sap,44 muhallebici,20ti kahveci,48 berb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1953
  • Su ş-bekesi tamir edildi Sular İdaresi,şehirdeki su şebekesini tamir etmek ve eskimiş olan cihazların yerine yenilerim takmak üzere yeniden bazı ihaleler yapmıştır.Bu arada 1.350.000 liralık boru,300
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1953
  • işçi Sigortaları Genel Müdürü [Baş tarafı birincide!nidir-Martta işçi ailelerinin de bakımını ele alacağız Bu hususta,ilgili arkadaşlarım ha zırlıkların 25 martta tamam lanmış olacağını söylemektedirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1953
  • Jandarma G nel Komulaafttin basm toplantısı Tetkiklerde bulunmak üzer» şehrimize gelen Jandarma Genet Komutam Orgeneral Kemal Yajmtalıg dün komutanlığına bag b muhtelif müesseselerde tetkik ler yapmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1953
  • İl Genel Meclisi toplantıları f Bag tarafı 1 nci sayfada?de bulunan fetihle ilgili piyesler arasından birini sekerek sahneye koyacağız-Burada» aynı zamanda Münih Devlet Tiyatrosu Bas Re* jisörü buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1953
  • madde madde cevap verdi [Bas tarafı birincide] rindeki hazırladıkları konuşmalarını yapamadılar,hiç olmazsa bizim verdiğimiz rakam lara bir göz atıp bu noktalar üzerlerinde durmaları daha faydalı olur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1953
  • Bir muhribimiz taç giyme törenine gidecek Londra,M T.H.aj İngini ArrrirslHft,Tura bahriyesini ElızubetJı'in tug giyme merasimine davet etmiştir.İngilterenin dost müttefiki olan birçok memleketlerin do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1953
  • Bir Türk Kızı şiir müsabakasını kazandı Ankara* 24 Anka)Hindistan Devlet Başkanının himayesinde Shankaria Weekley dergisi tarafından acılan dünya çocuk şiirleri müsabakasını Pınar Kür adında 11 yasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1953
  • öftOmto «eticeleıteıı kaıryon İmzası Galatadaki Bankası binasına kömür getiren Mustafa Enayin idaresindeki 3396 plakalı kamyon,manevra yaptığı sı tada Sait Atay ve Sıddık Aralan adında iki ameleye çar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1953
  • Kayseride bir adam öldükten sonra dirildi LBastarafı 1 nci sayfada] karar vermişlerdir.Acele gelen doktor,kalbin durduğunu tesbit etmiş,fakat adamın vücudunun sıcak olduğunu da görünce cebinden çıkard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1953
  • Erkenek köyünde heyelâm olda Doğanşehir.24 AA ilçemize bağlı Erkenek köyünde bir haftadan beri devam edea arazi kayması neticesinde 2 ev tamamiyle yıkılmış,19 ev de duvarlar?çatlamak suretiyle kasara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1953
  • Vergi 4 tacir Muhtelif şekillerde çakçılıg» yaptof kelJefterta «ergi aefanamflrrinde ve kazanç durumtanada Mavec i og-1 u Vm Ava di adında dBrt tacir daha dün adlî makamlara vvrÜmJptte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1953
  • Süveyş hakkında yapılan müzakereler Londra,24 AP)İngiltere dün ani olarak imparatorluk eski Genel Kurmaybaşkanı Str Wü tiam Sliim'i Süveyş Kanalı bölgesindeki askeri birlik» terinin istikbali hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 25.02.1953
  • Satınalma Komisyonu Başkanlığından ihalenin Cins!Miktarı Teminatı Tarihi günü saati Çivi «yerli malı» 30 ton £025—Tl-11/3/953 çarşamba 11 Amerikan bileme taşı 25 adet 93-75 «15 1 Cins ve miktarı yukar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1953
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1 Mevcut şartnamesine göre 1800 kilo şerit halinde çelik saç pazarlık suretiyle satın alınacaktır* 2 Pazarlığı 3 4953 cuma günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1953
  • Afyonkarahisar Belediyesinden Belediye encümeninin 14/2/953 tarih ve 576 sayılı kara* riyle Belediye,mülhak Elektrik ve Su idaresinin lüzumlu 97 kalem evrakı matbua muhammen 6740 lira bedelle 15 gün m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1953
  • Yıkıcılara Cağaloğlunda kârgir bina yıktırılacak.Müracaat:Nusret Güreşen,Nuruosmaniye *»ad No 62 Tel 21913
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1953
  • GÜN SONU Yirminci Asır adındaki fikir ve sanat gazetesi kitap yayın* larına başlamış ve İlk olarak sa ir İskender Fikretin Gün Sonu)isimli gür kitabını;güzel bir kapak İçinde Nuri îyam'ın resimleriyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1953
  • LOKMANHERtM MECMUASI:Lokmanhekim Mecmuasının 150)nci sayısı çıktı.Kışta hastalıklar neden çoğalır.Erkek ve kadınların tabiî surette birleşmeleri.Vücudumuz nasıl çalışır.Kızlarımızın çoğunda niçin roma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1953
  • Soğuk algınlığına karşı 5RiPiN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1953
  • «Kanlı Fara» filminden bir dans sahnesi* Yeni bir Türk filmi:Kanlı Para Bir müddetten beri yerli film piyasasına arka arkaya bir çok filmler vermiş olan «Duru Film» stüdyosunun hazırlamakta olduğu yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1953
  • Istanbul 12.57 Açılış ve Program 13.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri.İdare eden:Semih Argeşo.1-J.T.Hay wod.Gece yarısı şarkısı,2-Jean Pierra,Köylü dansı.3-R.Cuomo,Tambourin Tzigane.4-M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1953
  • Kambiyo Kapanış ve esna Açılış 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 tdmm m Kapanı* 790.50 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 YÜZDE 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1953
  • Pazarlıkla menkul mal satışı Istanbul Deft ar darlığın dan Muhammen bedeli Teminatı Lira K Lira K 246 86 18 52 Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulunda bulunan dosyasındaki listede yazılı eşyalar.553—1851)6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1953
  • Iî AL AT DEGIKMEN1 TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN Aşağıda gündemde yazılı olan teklifler hakkında karar verilmek üzere şirket Genel Kurulu adiyen toplantıya davet edilmiştir.Toplantı 17/Mart/1953 salı günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1953
  • Seyhan Valiliğinden Âdanada Yarımca köyünde yapılmakta olan 50 çifte ilâveten 20 çift göçmen evi daha kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.Eksiltme 9/3/953 tarihine rastlıyan pazartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1953
  • Sahip v« Başmuharriri:Ali Naci KABACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaas-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1953
  • KAYIP İstanbul 6 ncı Şubeden almış olduğum 25956 sicil sayılı şoför ehliyetimi zayi ettim-Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur.Turhan Çengeloğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1953
  • Elektrik Tesisatı Yaptırılacaktır tiler Bankasından Tesisin işler Kasaba adı Vilâyeti halde keşif Geçici teminat Nev'f bedeli TL TL.Derik Mardin 131780-30 7839.2 adet 75-85)PS Dizel gurubu ve şe* Afşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1953
  • DRAM KISMI L I L t O N Yazan:Franz Molnar Türlcçosi:Asude Zeybekcğlu Her çarşamba akşamı talebe gecesldir.Pazartesi akşamlan temsil yoktur.Telefon:42157 Komedi k'smi KADIKÖY ÎSKKLESt Yazan:Cevad Fehmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8