Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.02.1953
  • Yeşilköy Meteoroloji İstasyonundan aldığımız malûmata göre;Marmara ve Karadenizde şiddetli bir karayel fırtınası bağlıyacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1953
  • Millî Savunma bütçesi kabul edildi Ordumuz için 1 milyar 80D milyon lira ayrıldı Ordumuzun Koredeki kahramanlığı ve dünya sulhunun muhafazasındaki rolü belirtildi Meclisin kahraman ordumuza muhabbet v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1953
  • Adalet Vekili Mecliste geniş izahat verdi Bütçe müzakereleri sırasında konuşan Osman Şevki Çiçekdağ "asta partizan olmadık,dedi Ankara 22 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün Muzaffer Kurbanoğlunun» ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1953
  • Fenerin zafer golü 1952 1953 lig maçlarının ikinci devresinin resmî1 neticesi dün Fener Galatasaray maçiyle belli oldu-Ligin ilk golünü atan Fenerbahçe son galibiyet golünü de dün Galatasaraya atarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1953
  • Balkan Paktının metni hazırland ı Yugoslav ve Yunan Hariciye Vekilleri,perşembe günü Ankaraya gelerek Üç|ü Balkan Paktını imzalayacaklar Belgrad,22 AA)Türkiye,Yugoslavya ve Yunanistan arasında.Balkanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1953
  • Haşîm Mardin kendi misinde tevkif edildi Ramanın sahibi:"Gemim lüzumsuz yere durdurulmuştur dedi Bremende tevkif edilen ve içinde sahibi de mevkuf bulunan Raman tankeri Londra.22 Nafen)Bre-armatörü Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1953
  • Rus elçileri "Kadeşta,Sovyetlerin İsrail ile siyasi* münasebatım kesmesi üzerine sefarethane erkânı Eadeş vapuriyle Telavivden ayrılmıştır-Resimde Rus sefiri Yershoff un Kaâeş vapuruna binmek üzere se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1953
  • Kadın yüzünden cinayet o Mustafa adında bir işçi dün gece arkadaşuu bıçakla yaralıyarak öldürdü Dün akşam Bakırköy Osmanlyede feci bir cinayet İşlen* mistir.Hadise şudur:Bakırköydcki Sümerbank Fab lDe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1953
  • Bursa'da da Millî Tesanüt Cephesi teşkil edildi o Bursa Gazeteciler Cemiyetinde yapılan toplantıda cephenin statüsünü hazırlamak üzere bir komite kuruldu Bursa.22 AA)istanbul Gazeteciler Cemiyetinin t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1953
  • Kıbrıs Piskoposa Makarios Kıbrıslı papaz gene sahnede o Amerikada yüz bin kilometrelik seyahat yapan Makrios Kıbrısta plebisit yapılmasını istiyor Washington 22 AP)Birleşik Amerikada 320 cemaat halind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1953
  • o-Türkiye ve 13 memlekete gönderilen müfettişler yardımın kullanılma şeklini kontrol ediyorlar Washington 22 AP)Karşıhkh Güvenlik Teşkilâtının faaliyetini tetkik etmek üzere halen Türkiye ve diğer 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1953
  • Hamallar kâhyaları istemiyorlar Dünkü kongrede de kâhyaların tayin değil aeeim yo-Hyle tesbiti İstemdi Hamal kâhyalarının seçim yo liyle iş başına getirilmeleri hu susunda Belediyece hazırlanan talima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.02.1953
  • YAPRAK Hayvan neslini islâh Memlekette hayvancılığı l&lkındırmak ve islâh etmek için müsbet neticeler verecek faaliyetlerde bulun Juğumuzu gösteren teşebbüsler mevcuttur-İstanbul Bölge Veteriner Teşki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1953
  • K ISA HA BERLER Belediye Karaağaç Kuruman için Daimî Encümen tarafın lan 122 bin lira bedelle 10 kamon mubayaa edilmiştirt Belediyenin yaptığı tetkikare göre,ihraç için geçen sene tok edilen Anadolu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1953
  • ı«v HALKIN SESİ Ufak bir himmetle sevinecek mahalle Bakırköyde,İncirli yolu,Yüce Tarla sokağında «numarasız evde» oturan bir okuyucurauz yazıyor:«Şimdiye kadar Bakırköy Halk Film Stüdyosu sahip-leri t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1953
  • İn t i h d r eden âşık o Sevdiği kızdan yüz bulamayınca onu yedi yerinden bıçakladı Evvelki gün Beykozda Kanlı bir hâdise olmuştur-Yapılan tahkikattan öğrenildiğine göre bu fecî hâdisenin tafsilâtı şö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1953
  • Randevucuyu döven genç yakalandı Bir ay kadar evvel.Mustafa Aydın adında birvgenç yanında millî güreşçilerimizden Sabri Demiray ve Mehmet Aktan olduğu halde sabıkalı randevuculardan Çanakkaleli Melâha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1953
  • Dostunun paralarını çalan kadın Fatma Tataroğlu adında bir kadın,evelki gece Eminönünde Çardaklı Fırın sokağında 3 numarada oturan dostu Ömer Önç'ün evine gitmiştir-Metresi nin evde olmadığını gören F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1953
  • Hie 23 Şubat liu.9 10 e.El 1953 Şub.1372 Pazartesi 1368 VAKİ tT VA8ATİ EZANİ Güne ş 6.45 12.54 Öğle 12.28 6.30 İkind i 15.29 9.30 Akça m 17.52 12.00 Yatsı 19.22 1.31 İmsa k 5.06 11.14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1953
  • KONSER if Şerif Muhittin 3 mart salı akşamı Saray Sinemasında bir ud ve viyolonsel konseri verecektir.Konser programında viyolonsele tahsis olunan kısmına Cemal Reşit Rey refakat edecek,uda tahsis olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1953
  • Röportaj Tabut her z Beşiktaştaki ihtiyar tabutlu dün sabah kiralanıp aksama geri verilen 4 tabutun ne işde kullanıldığını belki de hiç bir zaman görenıiyecek Ümit DENİZ Sabahın dokuzunda Beşiktaşta*c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1953
  • Msrfûnî 0cıi2 fiutlîîfji dug 65ıu Jûlldia durmadan yükseliyor kiarın azalmış olmayarak gösteriyorlar dahilî stokların azalmasını ve aynı zamanda fındık istihsal eden ispanya ve italya gibi memleketler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1953
  • Kocasına k zıp tentürdiyot içti Aksarayda Valde Camii sokağında 53 numarada oturan Yaşar Uygunaş adında bir ka dm kocasiyle yaptığı münakaşa sonunda bir şis_e tentürdiyot içerek intihara teşebbüs etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1953
  • ünescö kongresi o îznıirdc yapılacak olan bu toplantıya oniki devletin temsilcisi iştirak edecek Teknik yardım mevzuunda mühim bir toplantı 10 mayıs tarihinde şehrimizde yapılacaktır-Unesco ile ilgili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1953
  • Sîisnerbank mallarının satışında artış var Sümerbank Alım Satım müessesesinin yılbaşından 10 şubat akşamına kadar* yaptığı satışlar 20 milyon lirayı bulmuş tur-Geçen yıl aynı tarihteki satış 17-2 mily
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1953
  • Sağlık Bakanı şehrimizde Sağlık ve Sosyal Yardım Ba kanı Dr-Ekrem H-Üsütndağ dün sabah Ankaradan şehrimize gelmiştir-Bakan,kendisiyle görüşen gazetecilere «Vekâletinin bütçesinin Meclisten çıktısını.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1953
  • Bahar v$ çâç^k bayramı hazırlıkları Birkaç seneden beri 25 mayısta yapılması mûtat olan Bahar ve Çiçek bayramının,bu yıl da kutlanması kararlaştırılmıştır-Yalnız bu sene işlerin daha intizamlı yürütül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1953
  • O L I S T E r Evvelki gece yapılan araaalarda Bakırköyde Sakızağaı caddesindeki 54 numaralı fimin idare müdürü olan Hasan anoğlu adında birinin üzerine külliyetli miktarda esrar ele eçirilmis,sanık Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1953
  • ölümlerin üçte birijjkalp hastalıklarından ileri gelir-Bunların onda dokuzu da damar sertliğinden neş'et etmektedir-Yani 100 kalp hastasının 90 ında ölüme sebep damar sertliğidir-Bu kadar yaygın olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.02.1953
  • 145 A!dedi.«Giyinmedin mi sen?Sanki sabah aralar.nda hiçbir şey geçmemiş gibi erkek ona azamî nezaketi ve sevgiyi gösteriyordu.Ata bineceğiz dediniz.Hava karardı.Ben de bundan sarfınazar edeceğinizi u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1953
  • Yeni atom tecrübeleri yapılıyor I Gelecek ay Nevada'daki a* I toın poligonunda "yeni bazı tecrübeler yapılacak Vaşington,22 A.A.Birleşik Amerika eyaletleri pasif müdafaa teşKilâtlun yüksek me murları,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1953
  • Kızıl piskoposun yeni hezeyanları Montreae,22 A.A.«Kızıl Rahip» lâkabiyle anılan Canterbury Piskoposu Dr.Havlett,dün akşam burada verdiği beyanatta,demirperde gerisinin harikulade olduğunu ve bu vasfı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1953
  • Korede Müttefik uçanlarının yanlışlığı Tokyo,2 A.A.Uzakdoğu hava kuvvetleri tarafından yayınlanan bir tebliğde,iki şubat günü müttefik uçaklarının Birleşmiş Milletler hatları gerisine bomba atmaları v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1953
  • SAYIN DOKTORLARA—ALETE SÜTÜ fi l™?Eczanelere dağıtılmı tır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1953
  • KISA HARİCÎ HABERLER RUSYA Mareşal Sokolovski,General Ştamenko yerine,Sovyet orduları erkânı harbiye reisliğine tâyin edilmiştir.ŞİLİ Başkan Peron ve Başkan anez,ile Dışişleri Vekili ve Şili Dışişleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1953
  • israil'in Rusya Elçisi bir beyanat verdi Elçi,Rusya'nın kararında birçok karandık noktalar bulunduğunu sö't'edi Stokholm,22 A.A.Dün akşam Helsinkiden uçakla buraya gelen lsrailin Moskova Elçisi M.Samu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1953
  • Yugoslav turizmi o-turist temini için yeni bazı tren batları açılması kararlaştırıldı Belg*at,22 A.A.Yugoslav Turizm ve Seyahat Dairesi «Putnik» den bildirildiğine göre,bu yıl otellerin üç sınıfa ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1953
  • Hormon tedavisi o-On yaşuuia mou büyümesi du ru nbir genç kız bu tedavide» sonra yeniden büyümeğe başladı Housor,Teksas)22 A-A.10 yaşında iken büyümesi duran ve bugün 17 yaşında bulunan bir genç kızın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1953
  • Truman hatıratını Life mecmuasına sattı Nevyork,22 A.A.Haftalık «Life» mecmuası eski Başkan Truman'a neşredeceği hâtıraları için 600.000 dolar verecek tir.Cumartesi günü beyanatta bulunan Truman,hatır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1953
  • Bir hırsız çstasl yakalandı Los Angeles.22 A.AJ Polis,cumartesi gtinü dört erkek İle 15 yaşında bir kızı tevkif etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1953
  • Bu t gar çingeneleri dâvası Bulgarlar nihayet çingenelerine kavuştular.Bir sene ısrar etti,ayak diredi,temerrüt etti,sahte vize ile hududu geçen yüz küsur kıp ti Bulgari geri almamağa ça faştılar.Bunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1953
  • Atom casu&ıarı için yeni af talebi Nevyork,22 ia.a.j Atom sırlarını sattığı için kariliyle beıuuer mama.maııkûm euumış olan Julius Rosenberg'in kı/kardeşı Ethel Rosenberg,kardeşi ile karısının muhakem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1953
  • Siyasî İcmal rransız matbuatı ve İslâm âlemi Fas ve Tunus meseleleri mev zuubahs olüu mu bazı Fransız gazetelerinin her türlü itidali kaybederek,epilepsia krizleri geçirdikleri,bu iki memleket halkını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1953
  • İKMBAS I Brivet,yeraltı sularını ve kaatilleri nasıl buluyor?Doktorların üfürükçülerle savaşa giriştiği Fransada,sihirbazlara bile parmak ısırtacak maharetler gösteregelmiş olan Brivet,başarılarını te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1953
  • FIKRA Tenkid Tenkid her şeyden fince bir karakter meselesidir:Bilgiden de önce karakter.Adamın biri;«Düşmanım ah Mr kitap çıkarsa!diye dua etmiş,tnsan boylerinin gönüllü düşmanı besili veriyor:Siz hoc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.02.1953
  • ınınmış moda salonlarında ilkbahar modelleri teşhir edilmece başlanmıştır.Jacques Heim ve Schiaparelli salonlarında görülen elbiselerde bu yıl pembe rengin çok moda olduğu anlaşılmaktadır.Foto:AP)2 Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.02.1953
  • mmmM «İl «uş^ti*^,w^m a?s 3» if mm.Bundan bir müddet evvel oldukça güç bir doğumla bir erkek çocuk dünyaya getirmiş olan J güzel yıldız Elizabeth Taylor ev reiki gün ilk defa sokağa çıkmıştır.Kendisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.02.1953
  • HERGlN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Alim Thor Heyerdahl,tezini isbat için maceralara atıldı!Şu medenî dünyada basit,fakat sağlam bir salla uzun bir yolcuUık yapılmışv Pasifik sularının dağalan ve rüzgâr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.02.1953
  • i Dün sona eren 1952-53 İstanbul:profesyonel küme puan cetveli i 1—Fenerbahçe 18 14 4 44 9 32 2—Beşiktaş 18 13 3 2 53 18 29 3—Galatasaray 17 9 5 3 29 16 23 4—Vefa 18 8 6 4 35 18 22 5—Istanbulspor 18 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.02.1953
  • I.Spor Kasımpaşayı dün 1:0 mağlûp etti Oyunun yegane golünü 78 inci dakikada Yılmaz attı Profesyonel lig maçlarının son hafta karşılaşmalarından biri de dün Fenerbahçe stadında hakem Rifat Atakanın id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.02.1953
  • Adalet Beyoğluspor çekişmeli bir maçtan sonra yenişemediler 0:0)Zsftian,zarraajı B3yoğlıi3portuiarın üstünlüğü altında careyan eden oyu un sonunda bazı nahoş hârfisalar careyan etti Hakem Eşref Bilgic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.02.1953
  • e edemediğinden kaçırdı ve kale-i-ye girdiy 8u gol San Lacivertliler i şah landırmış,Sarı Kırmızıhiırı ise durgunlaşt irmiş ti,böylelikle de t oyunun hitamına kadar G.Salı raylılar müdafaada oynadılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.02.1953
  • nçe,mç yeıuııırcueıı ivol ıvoo ısumuuı şampi 1052 53 İstanbul şampiyonu Fenerbahçe takımı Sarı Lacivertliler,ezelî rakipleri olan Sarı Kırmızılıları çetin bir maçtan sonra 1-0 yendi Dünkü Fener Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.02.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yiyecek maddeleri kapalı zarfla 4/Mart/953 çarşamba saat 14-30 da Hoşdere 87 Noll As» Sa-Al-Koda satın alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.02.1953
  • TIMARHANEDE YIL O anda doktor baba iie burun buruna geldik,o telâşla kalemlere sarıldı,Modern yazıhane Çieen:Mehmet Pi «jtar)68 Artık sazsız Kalmıştı toplantı.Brunıcueı una üa çace buldular «Hacıali k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.02.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ 'CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ ÖZBAY Su götürmeyen bîr delil:İzmaritlerde İcadın ruju 5 Polis müfettişinin isabetli muhakemesi Mösyc Beyfüz,ancak ögie-den sonra saat 5 sıralarına» e» ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.02.1953
  • KÖSEM VE 'KURBAN SULTANLAR Kösem Sultan,İskender bahçesinde saraya oğlunun yanma dönmüştü Dairesindff ilk geeesini sakin seçirdiktem soncasaba Meyin er İtenden?etina&i' yok ladı Düğünler,masratfiliar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.02.1953
  • Sir Marcus tekleyiniz,de Bunu söylerken ihtiyara karşı bir hiddet duyuyor,onu bu vaziyetten mes'ul addediyordu.Talebe sordu Kimdir Sir Mercüs Bizim patron.Bu anda kâtibesinin odasına açılan kapının ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.02.1953
  • Afyonkarahisar Belediyesinden Belediye encümeninin 14/2/953 tarih ve 576 sayılı kara* riyle Belediye,mülhak Elektrik ve Su idaresinin lüzumlu^ 97 kalem evrakı matbua,muhammen 6740 lira bedelle 15 gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.02.1953
  • Hazırlıyaa Sadi BORAK 1 2 3 4 5 e 7' 8 9 10 1t 12 1 B 2 s 3 1 4 5 j eM 6 j I-1 i f 7 j 8 9 i v 11 I 12 1 i i SoJaan s ağıt 1_Mastar eki;Yüzü örter;Nefti edat» 2 Tembel* Er 3 j.Yürürlükte;İki harf 4 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.02.1953
  • SARAYIN Pi$l «yTANURİ Önlerinden geçtikleri köçekler dehşetli göbek atışlarla Sultanı selâmlıyorlardı 245 Yazdık Sultanım.îbşi* Paşaya da gizli bir emir gönderdik,Sivas vilâyetini teslim almağa giderk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 23.02.1953
  • İstanbulda yapılan Avrupa serbest güreş şampiyonası 129 Mindere evvelâ o,sonra da ben çıktım.Seyirciler ikimizi de uzun uzun alkışladılar.Nihayet gong vurdu ve güreş başladı.Birbirimize amansızca sald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1953
  • Cezaevine srar sokan adam Evvelki gün Toptaşı Cezaevinde bulunan bir arkadaşını ziyarete gelen Recep Terzioglu adında bir er bekleme odasın* da arkadaşını ikram ettiği kab veyi içtikten sonra fincanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1953
  • Haşim Mardin [Bastarafı 1 nci sayfada] tir Mardine ait Raman oetrol gemisi Bremende tamir edil miş ve bu tamir için istenilen 160 000 sterline:ödemediğin-den ve o sırada da Kaman firara kalkıştığınden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1953
  • Kadın yüzünden cinayet [Bas tarafı birincide rikalarında çalışmakta olan Mustafa Karakurt ile yine aynı fabrikanın işçilerinden Faik Sakar dün akşam saat 18.45 de bir kadın meselesi yüzünden kavgaya t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1953
  • Kıbrıslı papaz TBastarafı 1 nci sayfadaj iiyete geçmek üzeredirler.Kıbrıs başpiskoposu Makarios bu maksadı temin için üç aydan fazla bir zamandan beri Birleşik Amerikada 100.000 kilometre yol katetmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1953
  • Petrol ihtilâfı halledilemiyor Tahran,22 AJV_Amerikan Büyükelçisi Lloy Henderson tarafından evvelki gün Dr.Musaddıka verilen petrol mcbflerine dair bu sabah siyasî çevrelerde el'ân bir kötümserlik hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1953
  • Eskişehirde işçiler komünizmi tel'in etti Dün Ankara ve diğer şehirlerden gelen işçi delegelerin iştirakiyle miting yapıldı Eskişehir 22 TA)Bazı gazetelerde işçi sendikalarının komünizm propagandasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1953
  • Orta-Doğu müdafaası o-Süveyş'in tahliyesinden sonra ingiltere,Amerika.Türkiye ve Mısır arasında müzakerelere başlanacağı bildiriliyor Kahire,22 TA)Sudan meselesinin hailinden sonra Sü veyş kanalındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1953
  • Avusturya seçimleri d Un yapıldı Viyana,22 A.A.B,ugün yapılan genel seçimlerin şimdiye kadar elde edilen neticelerinden hasıl olan intiba hükümet blokımu teşkil eden Haiıcçı ve Sosyalist partilerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1953
  • Balkan Paktının metni hazırlandı [Bas tarafı birincide!Koca Popoviç bu beyanatını bu sabah Orient ekspresiyiemüzakerelerde bulunacağı Atr naya müteveccihen harekef,ettiği zaman dermic Lir-Koca Popoviç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1953
  • Bursada millî tesanüt [Bastarafı 1 nci sayfada] millî tesanüt cephesine muvazi olarak şehrimizde de faaliyete geçilmiştirtkı gün evvel şehrimizde çıkan gazete sahip ve1 başmuharrirlerinin toplantısınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1953
  • Amerikan [Bag tarafı birincide] lüzumlu olduğuna inanıyoruz.Büyük masraflara yol açan bu programın ehemmiyeti,faaliyetlerinin bitaraf ve müstakil ve tecrübeli şahıslar tarafından bir hükme varacak sal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1953
  • Adalet Vekili Mecliste geniş izahat verdi %[Baş tarafı birincide] nun iktidarı gerek parti ve gerek hükümet programiyle ada1 leti,varlığımızın en esaslı ve en kutsal temellerinden saymakta ve bu anlay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1953
  • Hamallar [Başta rafı 1 nci sayfada] dün bu mevzuda şunları söylemişlerdir:a—Şehrimizde iş gören bin lerce hamal 40 bölüğe mensup tur-Her bölükte de tayin ile iş başına getirilmiş bir kâhya vardır-Bunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1953
  • Ordumuz için 1 milyar 800 milyon lira ayrıldı [Bas tarafı birincide] I artışın memnuniyetle karşılan i dığını beyan etmiştir Ordu-I nun harp silâh ve vasıtalarının gittikçe modern bir hal aldığını bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 23.02.1953
  • ¦A Hollywoodda jzun zamandan beridir sürüp giden bir âdet vardır.Bu da,sinema muharrirlerinin o yıl içinde kendilerine en çok ya kınlık gösteren iki film yıldızına verdikleri bir nevi madalyadır ki,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1953
  • İstanbul Belediyesi ilânları Mezarlıklar Müdürlüğünden Mezarlıklarımız mahmul durumda olduğundan umumi Hıfzıssıhha Kanununun 223 üncü ve Belediye Mezarlıklar nizamnamesinin 22 taci maddesi gereğince,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1953
  • Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhk 22 SO Üç ayhk 12 00 Bir ayhk 00 Ecnebi memleketle»© iki mtelkHrlifin şartları 2 ve 3 UncU sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 kıci sayfa swıt.2,30 T.L.İl anlardan »nes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1953
  • Istanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Oyun havaları Pl.13.30 Küçük öğle konseri PI.Benjamin Britten:«Peter Grims» operasından orkestra parçaları.Çalan:Malcolm Sargent Sid.Londra senfon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1953
  • Soğuk algınlığına karşı GRiPiN Baş,diş,adale,sinir,turn* bago,romatizma ağrılarını teskin eder.Bayanların muayyen ta* mantardaki sancılarına kar» {i son derece faydalıdır Süratle hazmolur ve derhal te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1953
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları ı Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1—Şartnamesinde mevcut eb'at.evsaf ve miktarlarda keten hortum Lans ve Rek«r pazarlık suretiyle satın alınacaktır.2—Pazarlığı 6/3/95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1953
  • Yıkıcılara CağaloğEunda kârgir bina yıktırılacak.Müracaat:Nusret Güreşen,Nuruosmaniye Cad No 62 Tel 21913
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1953
  • Pedrelll Ticqret TUrk Anonim Ortaklığından:Ortaklığımızın hissedarları âdî ve genel kurulu 16 mart 953 saat 14 de Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar Han 4 üncü kat 13 numaralı mahalde toplanacaktır.Hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1953
  • Sahip ve Başmuharriri;AU Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1953
  • DRAM 1 KISMI LİLİON Yazan:Fran/Molnar Türkçssi:sude Zeybekcğlu Her çarşamba akşamı talebe gecesldir.Pazartesi akşamlan temsil yoktur.Telefon:4215?Komedi k-smı KADIKÖY İSKELESİ Yazan:Cevad Fehmi Başkut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1953
  • i mm Kambiyo Kapanış Sterling Dolar Pr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.tsveç Kr.iHorin.Liret.Drahmi ISskoudes ve esnam Açılış Kapanış 7.91 7.91 2.82 2.82 0.80 0.80 64.08 64.03 5.60 5.60 54.12.50 54.12.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1953
  • Müzeler Arkeoloji Müzeni:Paıar çarçnnıbıı ve cuma günleri saat:13 16 Eski Şark Enerleri Müzesi:Pazar,çarşamba ve ovma günleri saat:10 13 Top kapı Sarayı.Müzesi:Pa-«artesi baric her gün 13.40-16.30 Aya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1953
  • ARPA 4MBARI vLe Moulin de la galette)Komedi 9 perde Yazan:Marsel Achard Çeviren:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Fransız tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba ve cumadan başka her a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8