Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.02.1953
  • Bugün şehrimizde hava umumiyetle bulutlu;öğleden sonra yağışlı geçecektir.Hava sıcaklığı 2-3 derece azalacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1953
  • Ercüment Karacan ile Lâle Sarının evlenme törenleri Gazetemiz Sahip ve Başmuharriri Ali Naci Karacan'ın oğlu Yüksek Mühendis Ercüment Karacan İle Aydm eşrafından Ahmet Sarı'nın kızı Lâle Sarı'nm nikâh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1953
  • Katil Hayik Bakkal Nersesin katili yakalandı Geçen cumartesi günü Kum* kapıdan dükkânının üzerindeki yatak odasında katledilmiş ola« [Devamı Sa.7 SU 2 de}
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1953
  • Bayar Ankarada Bir müddetten beri şehrimizde;bulunan Reisicumhur Celâl Bayar dün Ankaraya dönmüştür* Reisicumhur,Ankara gannd* B-M-M-Başkanı Refik Koral tan.Başvekil Adnan Menderes» vekiller,mebuslar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1953
  • Milli Tesanüt Cephesi çalışmalarına başladı Umum?Heyet tarafından seçilen Hazırlık Komisyonu dün toplanarak bazı kararlar aldı İrtica ve ırkçılık gibi mini biri birliği ve varlığı tehdit eden t eh İlk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1953
  • Fenerbahçe bugün Galatasarayla karşılaşıyor Dün şehrimizde lig maclarma devam edilmiştir-Mithatpaşa stadyomnnda Beşiktaş Emniyeti •0 gibi açık bir farkla.Vefa da Beykoz'u 10 mağlûp etmişlerdir Bugün y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1953
  • Başvekilin son seyahatine büyük ehemmiyet veriliyor Mısır resmf çevreleri,Pariste Akdeniz ve Orta Doğu savunma meselelerinin müzakere edileceğini bildiriyor Kahire,21 THA.Mısır resmî çevreleri Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1953
  • Üsküdar tramvayları kullanılmaz bir halde Üsküdar ve Kadıköy havali-seri hâdise can kaybı olmadan sinde çalışmakta olan tram-atlatılmıştır-Resimde hendeğe vayların hatları son zamanlar-giren tramvayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1953
  • Behçet Uz vali oluyor o Gökay'm sefirliğe tayin edileceği ve İstanbul Valiliğine Behçet Uz'un getirileceği bildiriliyor Izmir.21 Anka)Dr.Behçet Uz'un İstanbul veya Ankara valiliklerinden birine getiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1953
  • Akdenizde yapılacak tatbikat Gelecek ay,Tiirkiyenin iştirakiyle "Randevu» ve "Yeni ay„ adlı iki büyük manevra yapılacak izmir,21 Milliyet)Akdenizde yapılacak NATO ikinci büyük manevra3i Ege Denizinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1953
  • Necip Fazıl dâvanın Ankaraya naklinden memnun Malatya.21 ANKA)Temyiz Mahkemesi 3.Ceza Dairesinin Malatya suikast!davasına Ank arada bakılmasına dair vermiş olduğu karar üzerine sanıkların ve dvrakın ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1953
  • Türkiye Fransa millî maçı o 31 martta genç takımımız Fransa İka karşılaşacak Brüksel,21 A.A.Mffletlerorası genç takımlar fi* bol karşılaşmalarına ait kur'a " ugün çekilmiştir.31 martta başlıyacak olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1953
  • Türk-Arap dostluğu Dışişleri Vekili» Lübnan gazetecilerine Türkiyelim hiç bir devletin toprağında gözü olmadığını bildirdi Beyrut.21 T.H-AO Başlıca Lübnan gazeteleri bir haftadan beri Türkiyede bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1953
  • Dün Sağlık Vekâletinin Bütçesi kabul edildi Meçlesin öğleden sonraki toplantısını Reisicumhur Celâl Bayar da takip etti Ankara,21 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün Iftkri Apaydın'm başkanlığında top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1953
  • ALLAH SORARSA)başlıklı irticai mahiyette beyanname damıtan Hamit Çetin isminde birisinin Manisa'da yakalanarak tevkif edildiğini bildirmiştik-Resimde cezaevine sevkedilen HÇetin görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1953
  • Balkan Pakfı hazırlıkları son safhada w**m I HH Ankara müzakereleri tam bir anlaşma ile sona erdi ı.B Türk,Yugoslav ve Yunan temsilcileri Ege ve Marmarada müstakil bir komutanlık teşkiline karar verdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1953
  • Amerikada kar fırtınası Denver {Colorado)21 AP)Burada başlıyan müthiş bu kar fırtınası bütün Colorado eyaletinde oldukça mühim hasarlara sebebiyet vermiştir.Fırtına civardaki eyaletlere doğru şidddetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1953
  • Eisenhover kongreden yalta anlaşmasının iptalini istedi Başkan gizli anlaşmaların Rusya tarafından ihlâl edildiğini bildirerek tanınmamasını tek'if etti Washington,21 A.AO ti tasarısında,«İkinci Dünya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.02.1953
  • YAPRAK Korkulu Canetelerden birinde her «MUŞ yüureğini damlayacak kadar elim bir resim gördüm-Tele-foto ile gelen bu fotoğrafta Bremen limanında tamir tezgâhına okta borcunu ödememek için Lir.a ve Alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1953
  • POLİSTE Fatihte îhsan adında bir kasap çrragt yediği etten zehirlenmiş ve Cerrahpaşa hastahanesine kaldırılmıştır.•jr Ecweflri gece devriyeler tarafından Seslide bir apartımanın kapısının elginde 2 av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1953
  • KISA HA if Amerikan donanmasına ait I Watts muhribi dün limanımıza;j gelmiştir.Muhrip ayın 27 sine J kadar limanımız*]a kalacaktır if Hull tezgâhlarında tamir gören Malta şilepi önümüzdeki hafta içind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1953
  • GECE:if Türk Devrim Ocakları tarafından tertiplenen Müzikli Sanat Gecesi 24 şubat salı akşamı saat 21 de Şehir Komedi tiyatrosunda yapılacaktır.KONSER:San'atkar Şerif Muhittin Ut tarafından 3 mart sal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1953
  • j-Hie.22 Şubat Su.8 9 Ce.B 1953 Şub.1372 Poıar 13G8 VAKİ I VASATİ EZANt Güne 646 12.57 öfîe 1223 6.38 lkin«!12 28 9.38 Aksa Tt 1751 12.60 Ytatn 19.21 1.31 îmsa 5.07 11.17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1953
  • D-P-nin on iki gün evvel Ankarada toplanan isticarı kongresinde söz alan sayın Dışişleri Bakam Profesör Fuat Köprülü,milliyetçilik ile ırkçılığı birbirinden ayırmak icap ettiğini söyledikten sonra mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1953
  • Bir katil 18 vria mahkûm oldu Küçükçekmece köylerinden birinde bir kadım yaralıyan ve kocasını çifte ile öldüren Mustafa Fırtına admda bir köy lününmuhrdemesi dün 3 üncü Ağır Cezada ııihayetlenmis ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1953
  • Eskîş^hirde yapılacak büyük miting Türk isçisinin vatana ve Atatürlc inkılâplarına bağlılığını belirtmek ve isçilerimizin arasma yabancı idr/olojileri sokmak istevenleri tel'in etmek maksadıvle bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1953
  • Bir am^le körelirden zehfrîenarsfc öldü Fatihte Doğancık sokağının köşesinde bırakılan 8429 plâ kah takrinin içinde vatan Yılmaz Avs:er ve Çetin Vatandaş adında iki amele dün sabah oto mobilin içerisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1953
  • Şişli camiinde msvlit okutulacak Rusyada Bolşevikler tarafından imha edilen Çeçen-înguş.Karaçay.Balkar ve Kırımlı Türk şühedasının ruhlarına ithaf edilmek üzere vann öğle namazını müteakip-KuzevKaf ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1953
  • Tüberküloz kongresi o Kongre önümüzdeki çarşanba giuü şehrimizde,Sağlık Vekili Üsiüfliiağ tarafından açılacak Birinci Türk Tüberküloz Kon gresi önümüzdeki çarşamba günü şehrimizde toplanacaktır.Bu mün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1953
  • BASA» S0g#®ff7ftER Son Hadise Haftanın en mUhim hâdisesi maruf bir armatörün tamir parasını vermediği için Bremen limanından gemiyi kaçırmağa teşebbüsü oldu.Gemi yakalandı,yine limana getirildi.Arkada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1953
  • Kısıklı tramvayı handsğa yuvarlandı Üsküdar,Kadıköy ve havalisi tramvay idaresine ait.vatman Hüseyin tideniz idaresindeki 15 numaralı Kısıklı tramvayı dün sabah Sarıkaya mevkiinde raydan çıkmış ve bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1953
  • Haşim Mardlnin iki yıl n gemisi Nusret kaptan KarısiSe gemiyi evv?fâ tsrketti yolundaki iddiaları yalanlıyor İkinci makinist gemiden iki sene kadar evvel armatör Haşim Mardıne ait Hücum)isimlı şilep H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1953
  • Bir kaçakçı yakalandı o Adamın evinde ve deposunda 50 bin liralık muhtelif cins kaçak eşya yakalandı Emniyet Müdürlüğü ikinci Şu be memurları,gümrük kaçakçılığından müteaddit sabıkası oulunan Mehmet B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1953
  • İl Genel Meclîsi D.P.Grupu idare heyeti 29/9/952 günü teşekkül eden İstanbul ili Genel Meclis Parti Grupu idare heyeti bazı hususatı anlamak üzere DP-genel kurula nezdinde teşebbüse geçmek için faaliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1953
  • Sirke satîşı kontrol edilecek Son günlerde sirkeler için yapılan şikâyetler üzerine bu maddelerden gıda nizamnamesine uygun numuneler alınmak tadır-Nizamnameye göre sirkeler üzüm ve incir gibi şekerli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1953
  • *am HALKIN SESİ Çöpçü derdi Usküdarda Şemsipaşa cad desinde Bostan sokağında oturan bir okuyucumuz yazıyor «Belediyemizin yeni bir kararından bahsediliyor Bu karara göre çöp tenekelerimizin ağızları k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.02.1953
  • Trieste hakkında bir teklif İngiltere» en iyi hal şeklinin bölgenin halen olduğu gibi kalması olduğuna karar verdi Londra,21 A.A.United Press Ajansı bildiriyor:Yetkili kaynaklardan dun beyan edildiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1953
  • İngiltere Gane£ kurmay Başkanı Mau Mau'lar bölgesinde Nairobi,21 ANKA)İki günden beri Kenyada buluna» İngiltere Genelkurmay Başkanı Sır John Harding bugün Mau Mau gizli teşkilatının huzursuzluk meydan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1953
  • 144 İşte şurada altın ve elmaslı bir yazı takımı.Hokka kapaklan,kalemler üzerinde yarı beline kadar çıplak kadın austleri takılmıştı.Yanda bir japyebuvar tutamağı o da hokka lakımı gibi heykelli idi.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1953
  • 6ÖRE İnsanlar aç kalır mı?Birleşmiş Milletler Gıda ye Tarım Teşkilatı Umum Müdürü bir nutkunda «1938 den beri dünya nüfusu iki yüz milyon kadar arttığı hal de gıda maddeleri istihsalinin aynı kaldığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1953
  • SAYIN DOKTORLARA ALET İLK EMZİK SÜTÜ Gelmiş Eczanelere dağıtılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1953
  • Truman'in son ücreti Son çeki bozdurmadığını söyli yen eski Reisicumhur «hükû metin ödeme kabiliyetini mum.faza edeceğine inanıyorum» dedi Vaşingon,21 AJV.i)Filadelija gazetelerinden birinin «aa dik *
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1953
  • Selanik açık liman halana gAiyor Atina,21 A,A.«Ethnos» gazetesinin Selanik muhabirinin bildirdiğine göre,Selanik limanının açık bölge haline getirilmesi hususundaki çalışmalar hararetli bir şekilde il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1953
  • Belçika siyasî bir buhran arefesinde Fransada istirahatta olan kral Batıdoultı acele memlekete çağrıldı Londra,21 Nafen)ûrUk-1 aelden gelen raporlara göre,Bel S çika siyasi bir buhran areiesındedir.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1953
  • FIKRA "Temsili isfenmiyen bir piyes,Tank BUĞR\Gazetemizin dünkü sayısında fıkrama aldırını şu başlımı taşıyan Ur haber çıktı.Haberin aslını kısaca tekrar edelim:Türkiye Milli Talebe Federasyonu,Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1953
  • JOSAJjAgCÎ ŞİLİ:if Arjantin Reisicumhuru Peron dün akşam hususi treniyle' Santogaya vasıl olmuş ve istasyonda Şili Reisicumhuru Ibanez tarafından karşılanmıştır.1 TAİ YA:it Eski Başvekillerden Frances
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1953
  • Yedek subaylar bir ay evvel t rhis edilecek Ankara,21 ANKA)Emin kajmaklardan aldığımız malûmata nazaran 23 Nisan 953 tarihinde terhis edilmeleri lâzım gelen silâh altındaki yedek subayların mart ayı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1953
  • Bankacılar Dsrn e ginin toplantısı Memleketimizdeki bütün bankacıları bir araya toplamak nıaksadiyle kurulan Türkiye Ban karılar Derneğinin ilk toplan t ısı dün saat 14,30 da Yüksek Eko nimı ve Ticare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1953
  • Bir otomobil fabrikatörü bir rövu artistile evlendi Palm Beach Florida)21 A.A.Doç otomobil tabxikalannın varisi Horace Dodge Ju-nior dün Gregg Sherwood adındaki revü artisüyle evlenmiştir.Yeni evliler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1953
  • Avusturya'da Mebus seçimleri Viyana,21 a.a.Yarın 22 şubat pazar günü,Avusturya nüfusunun takriben üçte ikisini teşkil eden 4.5 milyon Avusturyalı,Milli Meclis için 165 me bus seçeceklerdir.Seçmenlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1953
  • Alzaslı mahk-ımar tahkiye edildi Bordo,21 A.A.Harp İçinde Oradour Sur Glane kasabasında yapılan katliama iştirak ettiklerinden dolayı cezalandırılmış olan Alzaslı 13 suçlu.Alman ordusuna zorla alınan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1953
  • Cüretlcârane bir hırsızlık o Kendilerine Scotland yard müfettişi bükü veren üç kişi İngi/terenin en meşhur oir elmas tüccarını dolandırdılar Londra,21 AA.Dün,gaj yet sade giyinmiş U6 kışı,elmas tüccar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1953
  • tooskovada yani hayal sukutu Eisonhovver,şubatın ikisinde verdiği bir beyanatta her hangi bir milletin hürriyetine son vermek maksadiyle imzalanan gizli anlaşmaların Birleşik Amerika hüliümeti tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1953
  • Çocuğunu kurtarmak için Zavallı baba* bir gazeteciye izahat veriyor» Köşedeki küçük Catherine dir.Çaresiz bir hasta iğ3,ösans danan kan vare.nl iljutiha tutu an mini mini Catharma için babası bütün dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1953
  • Atış poligonu ve yüzme havuzu Belediye.Sergi sahasında bir atış poligonu ile bir yüzme havuzu inşasına karar vermişti JBu iki tesisin inşası için hazırlıklara ve bu arada da o civara ait imar plânının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1953
  • Kuru soğan İhraç ediyoruz Avusturya hükümeti memleketimizden kuru Boğan ithal et mek için alâkalılara müracaatta bulunmuştur-Durum incelenmiş ve talep kabul edilerek Avusturya için 5'6 vüz tonluk bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.02.1953
  • HEIİGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Bağdadi velveleye veren korkunç Zenup neydi?Devriye erlırî Zenupla yüz yüze gelince korktular.Fakat takip etmekten de geri kalmadılar.N hayat ele geçen hayvanın post
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.02.1953
  • v:If-J Asıl adı Virginia Jones olan Virginia Mayo,yeşiK gözlü ve sarı saçlıdır.îlk filmi 1944 senesinde «Up in arms Kolkola» dır.Halen Warner Bros şirketiyle kontratlıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.02.1953
  • 1 Reisicumhur Celal Bayar dun Ankaraya avdet etmiştir.Bayar,garda mülki ve askert erkân tarafında nkarşılanmıştır.Foto:Basın)2 Pakistan Büyükelçisi evvelki gece Ankarada bir ziyafet vermiştir.Ziyafett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.02.1953
  • Amatör takım maçlarında.Emniyet Beşiktaşı 1—O yendi Dün Şeref stadında yapılan amatör küme maçında Emniyetli ler Beşiktaşı 1—O mağlûp,ettilor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.02.1953
  • İstanbul Greko Romen güreş birinciliği.1953 yılı istanbul Oreko-Romen güreş birinciliği müsabakaları 28-29 şubat cumartesi ve pazar günleri Fatihte Güreş Ku lübünde yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.02.1953
  • Çanakkale âbidesi futbol maçları M-S-V-1st-Temsil Bürosundan:Profesyonel ligin dört büyük kulübü arasında,hasılatı Çanakkale şehitleri âbidesine verilmek üzere 6 maçlık bir turnua tertip edilmiştir-Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.02.1953
  • eşiktaş,Emniyete 6 gol attı x 2 gol atan Şevketi halk soyunma odasına kadar omuzlarda taşıdı Dün Şeref Stadında oldukça kalabalık bir seyirci kütlesinin takıp ettiği lig ikincisi Beşiktaş ile lig sonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.02.1953
  • 1 I UlCOJ UllCI IlUllIOBlll OUll nut tuontuu ıtır vuvıı k m,tv ^v-Fenerbahçe mi,yoks Müsabakanın neticesi puantaj üzerine müessif olmamakla beraber liderliği elinde bu un duran Sarı-Lâcîvertliierin fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.02.1953
  • 4DAET BEYOĞLUSPOR Şeref stadında sabahleyin saat 11.30 da oynanacak olan Adalet Beyoglusp.or karşılaşma* sının Kırmızı Beyazlı takım le-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.02.1953
  • Ankara lig maçları Ankara,21 ANKA)An-kara lig maçlarının-14.ve son hafta karşılaşma.a bu^ün saat 13 de başladı.G.â3i bir havada ve kalabalık j'ır seyirci kütlesinin takip ettiği bu mıhlardan ilkini Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.02.1953
  • Gene millî takımlar futbol şampiyonası Belçikanın başşehri Brükselde 31 martta başlıyacak olan genç takımlar futbol turnuasına 16 takım resmen iştirak etmiş bulunmaktadırlar-Kur'a çekilme merasimi dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.02.1953
  • Günün programı FUTBOL Saat:15,00 G.Saray F.B.P)Şeref Stadında:9.30 G.Saray Defter dar A)11.30 Adalet Beyoğluspor P)15.30 Beylerbeyi Kurtuluş 15,15 İstiklâl Selimiye Fenerbahçe Stadında 9.30 K.Paşa Süm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.02.1953
  • Vefa Beykozu 1-0 mağlûp etti Sarı Siyohlılc malarına re Lig dördüncülüğünü garantinden Vefa ile Beykoz dün Mit hatpaşa Stadında futbola elverişli gayet güzel bir havada karşılaştılar Müsabakanın netic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.02.1953
  • Hastahanede yeni salon aıldıgı gün yaptığınız gürültücü,münasebetsiz şakaları hiç uluuunıyacagım.Sizler kadar mi afırk-rmız de «Elenmişlerdi.Ben »t''a katıla gülmüştüm.Gencin ellerineve narip bilekeı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.02.1953
  • İstanbul Posta,Telgraf B.Başmüdürlüğünden Mukavelesine ekli fennî şartnamesine göre 25 adet redresör cihazı imal ettirilecektir-1 Bu işe ait eksiltme 9/3/953 pazartesi saat 15 de Başmüdürlük alım satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.02.1953
  • Cağaloğlunda kârgir bina yıktırılacak.Müracaat:Nusre- 5üresen,Nuroosmaniy» Cod No 62 Tel 21913
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.02.1953
  • wi^ Çemtanciûti!11 Ali Paşa dedikleri herif isyan etmeyip de o güzel kadını gönderseydi daha iyi olurdu 244 Onlar da onu unutmuş çjbiidiler;kolkola girerek yürümeğe başladılar-Sadrazam Ahmet Paşa hem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.02.1953
  • ARPA AMBARI Le Moulin de la galette)Komedi T perde Yazan:Marsel Achard Çeviren:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Fransız tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba ve cumadan başka her a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.02.1953
  • DRAM KISMI L 1 Ll O N Yazan:Franz Mulnar Türkçün:Asude Zeybekûğlu Her çarşamba akşamı talebe gececidir.Pazartesi akşamları temsil yoktur.Telefon:42157 Komedi tsmı KADIKÖY İSKELESİ Yazan:Cevad Fehmi Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.02.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZIZ Ö2BAY Genç yaşta dul kalan bayan Ogüsta sorguya çekiliyordu 4 Sevimli kanan llsa'ya işte bu nikâhta rastlamış,daha sonra düğünde iyice ahbap olmuştu.Kendis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.02.1953
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Kapalı zarfla 30 ton Yoğurt ile 105 000 adet Yumurta çatın alınacaktır-ihaleleri Yoğurdun 13/Mart/953 cuma saat 11 de Yumurtanın 14/Mart/95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.02.1953
  • L:V' •r.r v ^mfi^ı r+J Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Allı aylık 22 50 Ü* ayUk 12 00 Bir aylık BO Ecnebi memleketi*!iki mislidirlifin şartları 2 ve 3 uncu aayfa sant.i T.L.7 ve 8 İnci sayfa mut.2,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.02.1953
  • tfıknuefcfk,şıo£6fi/Yılbaşı eğlencelerinin açılış töreni hep bizim koğuşta tes'it edilirdi Yılbaşı gecesi Çizen:Mehmet Pi&tar)V ai.Koklıyacaksan o başka.Ulan ben limonunu sıkmayı beKİeıneuen uç tane y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 22.02.1953
  • K.Pilâvoğlu hakkındaki karar katil sşti Ankara 21 Milliyet)Haklarında verilmiş olan karara Temyiz nezdinde itiraz ederek murafaa açan Tican!tarikatı şeyhi Kemal Pilâvoğlu ve diğer arkadaşlarının Temyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.02.1953
  • Ankara müzakereleri [Bastarafı 1 nci sayfada i Dün Atina'ya gelmiş olan Türkiye Dışişleri Vekâleti Daimî Müsteşarı Nuri Birgi.Vekil Yardımcılarının çalışmalarına işitrak etmiştir-YUNAN VE YUGOSLAV HEY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.02.1953
  • Afşin elektriğe kavuşuyor Afşin.21 AA)ilçemizin elektrik tesisatı için iller Bankasından 176 bin lira temin edilmiş ve çalışmalara baş lanmıştır-Diğer taraftan elektrik mo torunun konulacağı bina 18 b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.02.1953
  • Artajo'nun seyahati Madrit,21 AP)İspanya Hariciye Vekili Alberto Martin Artajo bugün Filipinler hükümetinin daveti üzerine resmi oir ziyarette bulunmak üzere özel bir uçakla Manilaya hareket etmişth.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.02.1953
  • gazete çıkıyor New-York 21 ANKA)Son istatistiklere göre,Birleşik Ame rikada 98 i New-Yorkta olmak üzere 1780 kadar İngilizce gaze te çıkmaktadır.Bu İngilizce gazetelerden başka Almanca,İtalyanca,Frans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.02.1953
  • Türk-Amerikan ticarî münasebatı Türkiyersin ithal malarına ait gümrük resmini artırması çr*'ı yerinde görülüyor Washington 21 AP)A I detli tenkitlerine rağmen sabık merikanıri dış ticaret mütehas-I Cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.02.1953
  • ingiliz Mısır ihzari müzakereleri başladı Sâiveyşin tahiiyasi rüşmeler geSecsk Kahire,21 AP)İngiliz Bü yükelçısi Sir Ralph Stevenson bugün 1,5 saat müddetle Başvekil General Necip ile görüşmüştür Müla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.02.1953
  • Millî Tesanüt Cephesi Bas ta rafı 1 nci sayfadal Sendikası temsilcisi Celâl Beyazdan mürekkep olarak toplanmış ve Ord Prof Dr Ekrem Şerif Eğeli'yi Reis seçtikten sonra mü zakerelere başlanmıştır Birli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.02.1953
  • Bayburtun kurtuluşu Bayburt Kültür Cemiyeti tarafından,Bayburt'un kurtuluşunun 35 inci yıldönümü münasebetiyle dün saat 14.30 da Marmara lokalinde bir folklor günö tertip edilmiştir.Çok neş'eli ve sam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.02.1953
  • Vapur seferleri aksadı Son günlerde denizlerdeki hava muhalefeti yüzünden vapurların normal seferlerinde aksamalar vukua gelmiştir.Akdeniz ekspres postasını yapan Kadeş vapuru 1 gün 7 saat rötarla lim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.02.1953
  • Behçet Uz Vali oluyor [Baş tarafı birincide] Gökay'ın bir sefirliğe tayin r dileceği söylenmektedir-Bugün kendisiyle görüştüğümüz Dr-Behçet Uz.bu hususta hiç bir malûmatı olmadığını ve şu son günlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.02.1953
  • Türkiye Fransa millî maçı TBastarafı 1 nci sayfada] Reis Muavini Seeldralyors bulunmuştur.31 martta oynanacak mıçlar ^şunlardır:Türkiye Fransa,Macaristan İsviçre,tngiitew Belçika,Almanya Arjantin,Avus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.02.1953
  • Bakkal Nerses [Baştarafı 1 ncf sayfadal rak bulunan bakkal Nersesin kaatili dün sabah adliyeye teslim 3lmuştur Nersesi öldüreniı:Hayik Altmyan adında bir Kunduracı olduğu lesbit edilmiştir Kaatil ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.02.1953
  • Afşin elektriğe kavuşuyor Afşin.21 AA)t İlçemizin elektrik tesisatı için İller Bankasından 176 bin lira temin edilmiş ve çalışmalara başlanmıştır-Di$er taraftan elektrik roo törünün konulacağı bina 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.02.1953
  • Türk-Arap [JJastarafı 1 nci sayfada)dur.Bu kaynaklar,Türkiyenin Halep vilâyetinde emelleri olduğunu da yaymışlardır-Halbuki Türkiyenin hiç bir komşusunun toprağında gözü yoktur-Köprülü bundan sonra.Ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.02.1953
  • "Güreşin 15.dakikasında bir çift kîe takarak yüklenmeye başladım,129 Mutat seromoniden sonra güreşe başlandı ve ilk tarşılaşma Halitla 52 kiloda Olimpiyat şam piyonu olan Johanson aras»nda yapıldı.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.02.1953
  • Âkdenizde yapılacak tatbikat Ittastaraiı 1 aci savlada] ikinci yarısında Amiral Mountbatten'in komutası altında yapılacak ve Akdenızdekı müttefik donanmaları iştirak edecek-Lir.Diğer taraftan Amiral C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.02.1953
  • Eisenhower Yalta anlaşmasının iptalini istedi [Bas tarafı birincide] Amerika Reisicumhuru,bu karar sureti tasarısında «Sovyet istibdadının boyunduruğuna maruz kalan milletlerin sul hun muhafazasını sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.02.1953
  • Vekâletinin kabul [Baş tarafı birincide] mesi gerektiğini söylemişler dir Bu arada konuşan Talât Oran.millî bir sağlık plânı hazırlanması icap ettiğini ifade etmiştir-Bundan sonra İstanbul Mebusu Niha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 22.02.1953
  • İMı i Oj ^1 k i E=W r5^ j^;Kısa Sinema Haberleri Bundan bir müddet evvel Hollywood'da Yabancı Basın Muhabirleri Kulübü tarafın dan geçen yılın dünyaca en çok sevilen kadın yıldızı olarak seçilen Susan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1953
  • IstanV-l 10.55 12.57 Taksim Belediye Gazinosundan naklen istanbul Şe hir Orkestrası Konserinin yayını 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri,oyun havaları.Çalanlar:Şerif İçli ve ark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pasordan bagka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanvolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1953
  • «3SS3& tj0* Uf am ^Etiffu(fçMiŞİı îEif;modern fâ Dih'fmalfmderiait* Cuıkly» Mûnhoııt llholûiç.ır WEHMH KAVALA Galata,lahır han istanbul İÇİ 44767 447Û8 leloı Lamet İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1953
  • 6-000.Türk Lirası 4000—2500—1000—ı.ooo—ı.ooo—İmar plânı müsabakası l.'ler Bankasından 1 Malatya imar plânı avan projesi iller Bankası tarafın* dan mimarlık ve şehircilik müsabakalarına ait yönetmelik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1953
  • AKDENİZ TİCAJRET T-A ŞİRKETİ YÖNETİM KURULUNDAN Şirketimizin senelik genel kurul toplantısı âdi surette 30 Mart 1953 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 16 da Şirketimizin istanbul'da Yeni Posta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1953
  • Sahip ve Başmuharriri;AH Naci KARACAM Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8