Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.02.1953
  • Hilton Otelinin inşaatı ilerliyor E^oN^Sİ&İ P%İ w.t\is M* Amerikanın Türkiye Büyükelçisi McGhee ile eşi,Emekli San dığı ve Hilton temsilcileriyle birlikte dün Hilton oteli İnşaat sahasını gezmiştir.Fo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1953
  • mi Millt kütüphanemizin yegâne ziynetini teşkil eden el yazması kitaplar,ihmal ve bakmışı» lık yüzünden harap olmaktadMMuharririmh Fahir ErntaT» b„ mevzua ait röportajın,ikinci »aylamızda bnlacakaınu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1953
  • Apartman katlarının arttırılması o-Hazırlanan rapor bu gan İl Ginel Meclisinde görüşülecek 1)Genel Meclisi ougün de saat 15 de toplanarak şubat devresi çalışmalarına devam edecektir.Meclis bugün yapac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1953
  • Bugün şehrimizde hava umumiyetle bulutlu;öğleden sonra yağışlı geçecektir.Hava sıcaklığı 2-3 derece azalacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1953
  • H.Mardine ait bîr gemi daha tevkif edildi Kopenhag,19 AP)Danimarka polisi dün Kopenhag limanında 9136 tonilâtoluk «Haran» adtndaki Türk şilepini 20 bin Danimarka kronu tutarındaki bir borcun ödenmesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1953
  • Amerika Kore harbine son vermek istiyor o-Hariciye Vekili Foster Dulles.Komünist Çin'in bu yüzden abluka edilmek istendiğini bildirdi Foster Dulles Washington,19 A-A)Dışişleri Vekili John Foster Dulle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1953
  • Menderes Fransaya gidiyor 9 martta yapılacak olan bu seyahate Köprülü de davet edildi Paris,19 AA.Fransa hükümetinin bugün bildirdiğine göre,geniş ölçüde muhtelif mevzuları görüşmek Üzere Türkiye Başv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1953
  • Radyo programları Mecliste tenkitlere sebep oldu Basın-yayın,meteoroloji ve Diyanet işleri bütçeleri kabul edildi Meclis pazar günü de top anacak Dün Mecliste söz alan hatiplerden Reşat Belger Ankara.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1953
  • Şişli cinayetinin para için işlendiği anlaşıldı Korkunç csnayetin dosyası dün savcılığa verildi.Maktulün ailesi teessür içinde Maktul Osman Ertem Evvelki gece Şişlide işlenen ve iki kişinin bitimiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1953
  • Adapazarı yeniden bir sel afetine maruz kaldı Dün tekrar taşan bin dekar araziyi Adapazarı,19 Milliyet)Bu gece taşan Sakarya nehri Geyve boğazından çıktıktan sonra ilk tehdit ettiği Kumbaşı köyünden b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1953
  • MM Malatya hâdisesinin muhakemesi Temyiz Üçüncü Ceza Dairesi,Malatya suikasdi suçlularının Ankara'da muhali keme edilmelerine karar A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1953
  • Başvekil iktisadî vaziyetimizi izah etti Meclîsin evvelki günkü Içtimaında Adnan Menderes D-P-nin inkılâpçı iktisadi siyasetini belirtti Ankara,19 A.A.Başvekil Adnan Menders,dün.Büyük Millet Meclisind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1953
  • Türkiyenin ikbal devri başlamıştır vet.hiç şüphesiz.Türkiye'nin ikbal devri başlamıştır-Milletin ve vatanperverlerin sağduyusu sayesin* de memleketi en korkunç bir uçurumun kenarınaı getirerek oradan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1953
  • Demokrasimizde yeni bir devir açıldı İllimiII Başvekilin son nutku geni:bir memnuniyet uyandırdı Muhalefet basını Menderes'in Inönüye verdiği cevabın,tam bir tasv.'ple karşılandığını ifade ediyor Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1953
  • m.W-İÜ II v m' r Reisicumhur Celâl Bavar Denizcilik Bankasının tersanelerinde inşa edilen bir kotrayı tetkik ediyor Foto Milliyet Hikmet)C.Bayarm tetkikleri Reisicumhur dim Denizcilik] Bankası tersan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1953
  • 2 mebus Haysiyet Divanına verildi Ali Fahri İşeri ile Gazi Yiğitbaşı partiyi şahst menfaatlerine âlet etmek ve irticaî hareketlerde bulunmaktan do'ayı djvana sevkedildiler Gazi Yiğitbaşı Ankara,19 Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1953
  • Balkan dostluk paktının esasları hazırlanıyor Türkiye,Yunanistan ve Yugoslavya Dışişleri Vekilleri adma müzakereleri idareye memur Büyükelçiler dün top andılar Atina,19 A.A.France Presse Ajansından Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1953
  • Mühim bir sahtekâriık o Bir doktoran Avmpadao beraberinde getirdiği çeklerin sahte olduğu anlaşıldı MUhim yekûnda bir çek &ah tekârlığı Adliyeye intikal et' mistir.Bundan yedi ay kadar Önce,aynı zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.02.1953
  • r 20 js.Şubat 7 1953 Cuma WS8 VAKİT VASATI EZANİ Güne* 850 102 öfk* 1228 840 tJdndi 1226 938 Akşam 17.47 1200 j Yat» 19.18 İSİ İmsak 510 11.28 Ce.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1953
  • Karadenizde fırtına devam ediyor Karadenizde şiddetli bir fırtına hüküm sürmektedir Bu yüzden Trabzon vapuru Zonguldağı tutamamış ve Zonguldak yolcularını Eregliye çıkardıktan sonra bir gün rötarlı ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1953
  • Ambalaj maddasl ithal müddeti uzatıldı Ekonomi ve Ticaret Vekâleti alâkalı dairelere bir tamim göndererek ihraç maddelerimi zin ambalaiında kullanılacak malzemeye ait döviz tahsis veya tescil talebi k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1953
  • HALKIN SESİ 15x650 lik,lâstik-Jar acaba nerede?İsim ve adresi bizde mahfuz,bulunun bir okuyucumuz yazıyor:«Âmme hizmetinde kullanmakta olduğum bir arabam var.Lâstik ebadı 15X 650 dir.Zamanla eskiyen v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1953
  • Lokanta ve gazinolar o-İki gün sonra bo gibi] yer* lerin hepsi sıkı bir teftişe tabi tutulacak Bundan bir müddet evvel Belediye Daimi Komisyonu şehri* mizdekl her sınıftan lokanta ve gazinoların tarif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1953
  • ilk ve Orta tedrisatta ikinci kanaat notları 28 mart cumartesi günü karneler dağıtılmağa başlanacak İlk ve orta öğretim müesseselerindeki öğretmenler ikinci kanaat notlarını vermeye başlamışlardır-Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1953
  • Kaçak eroinci O—Temyiz,Osman Keçeli hakkındaki kararı usulden bozdu Tanınmış eroin ima İve satıcılarından Osman Keçeli hakkın da iki ay kadar evvel verilen 1 sene hapis ve 2 sene sürgün cezası bu defa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1953
  • Lüks vapur seferleri rağbet görüyor Denizcilik Bankası şehir hat larının lüks Paşabahçe «emişi ile yapılan.Yalova sür'at nos talan,mevsimin kıs olmasın* ragmen,büyük bir rağbet görmektedir Paşabahçe v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1953
  • Dün geceki yangın Dün şehrimizde hafif atlatılan iki yangın olmuştur.Bunlardan biri saat 14.15 de Yenikapida Koço Ipsilândiye ait Uç katlı alışap yağlıboya fıir evde ıkmış ve çatısının yanmasiyle neti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1953
  • Millî Eğitim Müdürü dün,Ankaratfan rfönd~ Mili!Eğitim Müdürü Muhitti» Akdtk ve ilköğretim Müfettiş Muslihıttin Okyay,Maarif Şûra sına iştirak etmek üzere gittikleri Ankaradan dün dönmüşlerdir Millî Eğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1953
  • Emsalsiz servetler göz göre göre eriyor!Bütün müsteşriklerin kayran kaldığı fevkalâde kıymeti haizi eserlerimiz» sırf gösterilen ihmaller yüzünden harap olup!gidiyor» 1 Fahir ERSİN Tarih derslerinde O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1953
  • &cı bir öiim Gazeteci arkadaşlarımızdan Necdet Tuncay,muptetola olduğu hastalıktan kurlamıyarak,dün genç yaşında Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Kederi!ailesine baş Hiıfchfcı dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1953
  • IİONURELER Demokrat Parti Adalar İlçe kongresi 28 şubat Cumartesi günü saat 14 do iskele karşısı 1 numaralı gazinoda yapılacağı tuvzihcn bildirilmektedir.Ar D!P.Arnavutköy bucak kongresi 8 mart pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1953
  • Kocaeli bu yıl tUtün mah-ıTÖ az o^du Kocaeli tütün piyasası 2 mart pazartesi günü açılacaktır.Bu sene Kocaeli bölgesinin elde etti ği mahsul 6.5 milyon kilo kadardır.Bu miktarın gecen sone mahsulünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1953
  • lstanbulun Aö-ü hevâsı!Bir vakitler istanbulun hayli meşhur şeyleri vardı» Eyubün kebabı.Beykozun paçası,Firuzağ^nın turşusu.Çakmakçıların kazan yağlusu.Çarşanbanıu pilâv zerdesi.Kanlıcanın yoğurda gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1953
  • KISA HABERLER if tilmiz dahilinde Belediye »aghk müesseseleri çalışmalarından alman malûmata göre ge çen ocak ayı zarfında Belediye hasUhanelerinde 12364,sağlık merkezlerinde 9781 ve Belediye dispanse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1953
  • Çengelköy gezinti yeri tanzim ediliyor Belediye Bahçeler Müdürlüğü Çengel köyünde gezinti mahalli olan Havuzbaşım yeniden tanzim etmeğe karar vermiştir 8 bin metre kare genişliğinde olan bu mahaldeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1953
  • ¦WW Şehir Tiyatrosu komedi kısmı.Cevat Fehmi Başkut'un merakla,sabırsızlıkla beklediği yeni bir piyesinin temsiline baş ladı-Bermutad ilk temsilde bulunduk Ben Kadıköy tskelesi serlevhasını gördüğüm z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1953
  • PO LİSTE if Kasımpaşada Dörlkuyu caddesinde 43 numaralı evde oturan Alı Yıldız,Halil Kaya.Ali Çil ve Mustafa Çfl bir kavga netice siade birbirlerini dövmüşlerdir Hâdisenin tahkikatına başlanmıştır.Muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1953
  • Türk tüberküloz kongresi çarşambaya açılıyor Birinci Türk Tüberküloz Kongresi 25 şubat çarşamba günü saat 9 da istanbul Üniversite iktisat Fakültesinin 2 Nolu dershanesinde Sağlık ve Sosyal Yardım Vek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.02.1953
  • KRAL FARUK BİR CflN!MIDIR VM3T BEAfJg 142 Kral iri gövdesi ile teğmen Margnt Silveıın ürerinden akild gı zaman,mavi gözlerinde ya$Jar parıldayan Ou nui.o dı^ir de artık kızgınlık,namına inçbır şey kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1953
  • FIKRA Yeditepe ve yayınları Kitap çıkarma işi Türkiyede yeniden mü »seseleşiyor.Daha doğrusu böyie bir istidat belirir,gibi oldu.Babıâli'nin kırk yıllık kitapçıları bütün iş kabiliyetlerini mektep kit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1953
  • Siyasî İcmal Amerika İspanya g iriişmeieri İspanyanın Avrupa müdafaası haricimle kalması öteden beri bir yok itirazlara sebebiyet vermektedir.Pirene dağlanılın tabiî sedleriyle Avrupanın ayrıldığı İçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1953
  • iran'a Amerikan yardımı_tranın Amerika Elçisi» Dışişleri Yardımcısıyla bir görüşme yaparak Amerikanın yardımlarından dolayı teşekkür etti-Washington,19 A.A.1ran Büyükelçisi Allah Yar Salih dün Dışişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1953
  • Mezbahada yeni soğuk hava depoları yapılıyor Mezbaha tesislerine ilâve edilmesi kararlaştırılan modern so ğuk hava deposu mevzuundaki etüdleı son;ı ermiştir.Mütehassıslar bu depo için 550 bin lira keş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1953
  • Eşref Edip hakkındaki beraat kararı bozuldu Sebül-ülreşat gazetesinde yaz dıgı,Türk inkılâplarına aykırı görülen bir yazı dolayısiyle mah kemeye verilen ve beraet eden Eşref Edip hakkındaki karar temy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1953
  • Ölüm Gazetemiz muharrirlerinden arkadaşımız Bedirhan Çınar'ın kayınvalidesi* Vasfiye Gülirkia dün vefat etmiştir Mü tevwff iyeye Tanrıdan mağfiret,arkadaşımıza ve eşine başsağlığı dilerizj L Kâmmamib^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1953
  • Meksîkade ucuz atlatılan bir uçak kazalı Rosewell Yeni Meksiya)19 A.A.Bir B—36 dev uçağı bu gece,Walker uçak sahasına iniş yaparken parçalanmıştır.Mürettebattan 22 kişi alevler uçağın gövdesini sarmad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1953
  • verilen ehemmiyet Eisenhower,eski Haricîye Vakül Yardımcıs nı Avsupa savunması komitesma t iyin etti Washington,19 A.A.Beyaz Sarayda neşredilen bir tebliğde bildirildiğine göre,Reisicumhur Eisenhower.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1953
  • Tunustı yiıi3 bir bomba patladı Tunus,19 A.A.Tunus Be yinin hususî kâtibi General Tayip Haddad tarafından idare edilmektc olan seyahat acentasımn binasında dUn akşam bir bomba infilâk etmiştir.İki kiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1953
  • Avustralya Japan inci avcılarana karşı tedbir alıyor Paris 19 A.A.Avustralya radyosunun ı bildirdiğine göre,Kuzey sularında kontrol takviye edilmiştir.Radyo,Bahriye Baka m Mac Mahon.un bir beyanatına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1953
  • 'V3& Yeni göllerim 2 1 Bir ajans haberi Antalya ve Burdur civarında iki büyük göl teşekkül etmeğe baş l lad ı ğı m bildirmekte,sonun* da du «yurdumuzun iki yeni göle sahip olduğu şimdiden kabul edild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1953
  • Austin fabrikalarında grev çıktı Londra.19 A.A 11 gün evvel otomobil endüstrisi milli sendikasının:2.000 işçisi tarafından ilân edilen grev yüzünden Birmingham Austin otomobil fabrikalarımia iş görenı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1953
  • Mar şal Juön Yoşsdı tarafından kabul edildi Tokyo,19 A.A.Atlantik Paktı teşkilâtı Orta Avrupa Kara Kuvvetleri Kumandanı Mareşal Juin bugün öğleden sonrn maallî*saat)Japon Başbakan Yoşida tarafından ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1953
  • Amerikan kızılları o Yabancı menşeli on bin kadar komünist vatandaşlıktan ıskat edilecek Wadhington 19 A.A.Yabancı menşeli on bin kadar Amerikalı komünistin gelecek aylar zarfında vatandaşlıklarının g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1953
  • KISA HARİCÎ ARJANTİN:fa Arjantin Cumhurreisi General Pero'nun hususî treni dün gece Mendoza ve Siliye mütevec cihen buradan hareket etmiştir.F R A N N S A İç Alman ordusunda hizmete zorla mecbur edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1953
  • H'drojen bombası o-Yapılan tecrübelerde bombanın fevkalâde neticeler verdisi bildiriliyor Washington 10 A.A.Dün burada gizli bir toplantı yapmış olan atom enerjisi kongre müşterek komisyonu üyelerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1953
  • İKTİBAS Bilginler ab-ı hayatı arı peteklerinde buldu Artık anlardan,kendileri İçin imal ettikleri Abıhayatı da çalacağız Ba^da bilginlerin "Şjhjııa pait3„ adını vardıklar!bir madde var,yapılan d a nem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.02.1953
  • M-*4-J 5 Marilyn Monroe vücudunun tenasübü kadar san'at kabiliyetiyle sinema dünyasında kısa za-manda şöhret yapmış dilber ir yıldızdır.Joseph Cotten ile birlikte çevirmekte olduğa «Nigara» adlı filmd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.02.1953
  • RESİMLE HADİSELER 4 Reisicumhur Celâl Bayar,dün Istinyedeki dokları ziyaret etmiş ve havuzlarda çalışan işçiler tarafından coşkun tezahüratla karşılanmıştır.Foto:ÎFA)2 Birkaç günden beri şehrimizde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.02.1953
  • HERGÜN TÂRİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Tarihte bîr çok cinayetler işlenmiş,fakat bunların daima başka usul erde olduğu gö UlmüştUr.Şahlar,padişahlar neler buluriarm;ş Şarkî Roma imparatorlarından Teofil,he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.02.1953
  • I Milliyetin büyük spor anketi O-Yugosiavlara çıkacak millî kadrom uz Kati tavilti vakınua oelll olacak Ttiiidye ifugoslavya mili!futbol maçında takım kadrosunu evvelden kestiren okuyucularımız dan be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.02.1953
  • BU HAFTA OYNANACAK MAÇLAR 21 şubat 953 Cumartesi Mithat paşa Stadında 15 00 Vefa Beykoz(P)R.Atakanı.R-Aktürk.LÖzgürel Şeref stadında 1300 B-JK-Emniyet(A)Z Kuyumlu,Yalman,Artunkal 1500 BJK Emniyet(P)C-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.02.1953
  • Uçak yarışına hazırlık Lonura,19 IA1J)Aralarında Birleşik Amerika da bulunan altı millete mensup 19 uçak gelecekk 8 ekimde Londra dan hareketle Yeni Zelanda'da Chrıstchurch şehrine kadar bir yarışa gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.02.1953
  • Kısa spor haberleri Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1953 bütçesi Ankara,19 'ANKA)Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1953 yılı bütçe tasarısı hazırlanmıştır.Genel Müdürlüğün bu yriki bütçesi,geçen y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.02.1953
  • İki ezelî rakip F.Bahçe ile G.Saray bu hafta karşılaşıyor önümüzdeki pazar günü mevsimin en mühim müsabakalarından biri için ezeli ve ebedî iki rakip olan Fenerbahçe ile Galatasaray "karşılaşacaklardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.02.1953
  • İkinci büyük anketimiz] Memleket futbolunun kalkınma-î sına hizmet etmeyi gaye edinen MİLLİYET Yepyeni bir mevzua parmak basıyor Futbol otoritesi olsaydınız î 19 nisanda Madritte İspanyollaria karşıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.02.1953
  • 1 i i i Aralarında 10 Üniversiteli basketbolea bulanan milli basketbol takımımız Üniversite ve yüksek okullar spor faaliyetlerine bir bakış Türkiye ÎJjıivarsîta va yüıcsak okul.ar basketbol ve vo y ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.02.1953
  • 1953 ilk Ordulararasi Kır koşusu birinciliklerine katılan atletlerimiz hareket etme den evvel 1953 yılı dünya ordulararasi s temaslarının programı hazırlandı Teni gelişmekte olan Dünya ordulararasi sp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.02.1953
  • Dünyanın 1 No.lu atleti Unvanını alan G.Reiff Bir Belçika gazetesinin tertip ettiği ankette 1OO.O0O okuyucu reylerini dünya rekortmenlerinden Gaston Raiffa verdiler Geçenlerde,bir Belçika gazetesi,Avr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.02.1953
  • Peki Willie' cim.Saat bir-Metropol lokantasına gelir,bulurum.Şimdilik müsaadee.Sahneye dönmem lâzım,rkadaşlannın yanında yer al onun sırası idi.ekinden dönen,ıra arkadaşı olan genç kıza aşça:iâeddin n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1953
  • HazırJıyan Sadi BO KAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 1 2 HI 3 4 5 6 i 1 B i i 7 1 8 •I ÜS R:pi 10 11 12 Soldan saga:1—Gazetenin imzalı 'yazısı;Bir kaza merkezimiz.2—Güzel san'at;Tersini bir insanın b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1953
  • SAKAYIM mı wmmi Torununu sultanın bağrına basan Velide da gözleri sulanmıştı 242 Dive güzel hasekisini teselli etti-O da bundan faydalanarak Valide Sultanın İskender bahjesinden getirtilmesin!istedi:V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1953
  • TIMARHANEDE^ YIL Hastanede yatarken,insana uzanan dost elleri çok makbule geçiyor 65-Hep birlikte koridora geldiler,tlastabakıcı paketlen terzi ma sasım nülerine bıraktırdı.Hastalara yetecek kadar şek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ UNÇ •1 Ölünün cesedi kaldırılıp salonun öbür ucundaki halıların üstüne bırakıldı ria!d£:f ıı A-3 2 7 2D AY 2 Ortada eve mensup olup soğukkanlılığını muhafaza eden bir tek kığı vardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 20.02.1953
  • H.Mardine ait gemi [Baştarafı l nei sayfada] mâni olunacaktır.Haran gemisi,İstanbuldaki Haşim Mardin şirketine ait bulunmaktadır.HAŞİM MARDİN ALEYHİNE DAVA AÇILIYOR Bremen 19 ANKA)Bundan iki gün evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1953
  • Mühim bir sahtekârlık [Basta raiı 1 nci sayfada] Bu çeKİeı-flon 7500 liralık bir tanesi de tanınmış bir maden firmasına satılmıştır.Şirket ortaklarından Rauf Uludağ la doktordan alman çeki Halk Kan ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1953
  • partman katları Bastarafı 1 nci sayfadal yeni baştan gözden geçirilerek tevsi edilmesine mütedair Mülkiye Komisyonu mazbatasını müzakere edecektir.Ruznaraede bundan başka ana caddelerdeki apartmanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1953
  • 2 Mebus haysiyet J divanına verildi [Bas tarafı birincide] tica!hareketlerde bulunmak suçlarından dolayı haysiyet divanına* sevkedilmişlerdir-Divanın bu iki mebus hakkında önü müzdeki günlerde bir kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1953
  • Vise Arthur'un eski vazifesine baş'aması isierriyor Vaşington.19 AA)îkinci Dijnya Harbinde Uzakdoğuda Amerikan 14-Hava Kuvvetleri Komutanlığını yap mış olan General Claire Chennault ayan azalarından J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1953
  • Adapazarı [Baştarafı 1 ncî sayfadaj etmekte ve telsizle muhtelif noktalarda ihdas edilen postalara muntazam malûmat yermektedirler-Mal ve can kavbı yoktur-Ko caeli Valisi.Adapazarı Kaymakamı ve Tümen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1953
  • Malatya hâdisesinin muhakemesi [Bas tarafı birincide] Adalet Vekaletinin Temyiz mahkemesi nezdiııde yaptığı müracaat bugün karara bağlanmıştır.Temyiz Üçüncü Ceza Dairesi,dâvanın selâmeti bakımından Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1953
  • Radyo programları tenkitlere sebep oldu [Bastarafı 1 nci sayfada] büyük istasyonu olan Ankara radyosunun mutlak surette İslah edilmesi lâzım geldiğini söylemiştir-Enver Karan da Şark vilâyetleri için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1953
  • Amerika Kore harbine son vermek istiyor [Bastarafı 1 nei sayfada!Çin sahillerinin abluksıeı ile Birleşik Amerika tarafından kararlaştırılmış,olan ambar gonun takviyesi hususlarını te min yolundaki çar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1953
  • Celâl Bayar'm tetkikleri I Baş tarafı birincide] fından karşılanan Bayara tersanenin Müdürü Necdet Utkan tarafından çalışmalar hakkında geniş izahatte bulunmuştur.Celâl Bayar,Haliç tersanesinde müşahe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1953
  • Şişli cinayeti LBas tarafı birincide J ra da münaseoeuerıni kesmedese idi» demiştir.Fabrikatörün îngilterede ta!şilde bulunan bir oğlu vardır.Korkunç cinayetin dosyaa dün Savcılığa verilmiştir.Mim teh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1953
  • aşvekil iktisadî vaziyetimizi izah etti [Bas tarafı birincille 1 ri sürülen bazı mütalâaları cevaplandırırken.Demokrat Parti iktidarının ve hükümetin,zira!ve sınai kalkınma,umumi kalkınma plân ve prog
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1953
  • Başvekilin son nutku [Baş tarafı birincide] Sait Barlas ise Menderes'in dünkü konuşması ile iki parti arasındaki çatışma devrinin kapanmış olduğuna işaret ettikten sonra Menderes'in siyasî kanaatlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1953
  • Balkan Dostluk Paktının esasları hazırlanıyor [Bastarafı 1 nci sayfada] Büyu*.ujc.uerın çalışmalarına Katılacaktır.Tanzim olunan andlaşma metni,Yunanistan ve l'uyoslavya Hariciye Vekilleri ile Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 20.02.1953
  • 31MART1953 ÇEW$.AKSAMINA KADAR VADESİZ 150,EN AZ 3 M VADELİ 250 URADK BİR TASARRUF HESABI AÇTIRIRINIZ T.C.ZlRJAT BANKASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1953
  • Kambiyo e esham Kapanış Açılış 790.50 280.50 0.80 64.03 6.60 54.12.50 73.68.40 k 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 791_280.30 Fr Frangı Belçika Fr.Florin.Üret 080 64.03 660 54 12.50 736840 0.44.80 0.01
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1953
  • Abone şartları Lr.Rr Senelik 42 00 Altı aylık 22 60 Ü« ayhk 1* 00 Bir aylık 4 00 Ecnebi memleketle»* İki mislidir.İlân şartları 2 ve 3 UncU »ayf a sant.4 T.L.7 ve 8 kıci sayfa aunt.2,50 T.L.ilânlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:AH Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMlRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaas»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1953
  • içme su tesisatı için dizel alternator satın alınacak tiler Bankasından 1—Ayvabk kasabası içme su tesisi için fennî şartnamesinde yazılı evsafta dizel-alternatör satın alıiacak ve montajı yaptırılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1953
  • istanbul Belediyesinden:Mahalleni Sokağı No-Cinsi Mıkdarı Senesi 949 Sahibinin ismi Kocadede Yedi emirler 79 Arsa 19 62 llhami.Orhan VS-Höcaüveyis Kınalı zade 15-13 4 45 Ali Nuri Hocaüveyis Kınalı zad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pamardan başka her g*\n sabah saat 10 30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.Istanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1953
  • SAMATVABUCAĞI Okul ve öğrencilerine Yardım Derneğinden:Derneğimizin senelik genel kurul toplantısı 28 şubat 953 cumartesi günü akşamı saat 20 30 da Kocamustafapaşa İlkokulu salonunda yapılacaktır-Kayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1953
  • EMİNÖNÜ BÖLÜMÜ Cağaloğlu eski Halkevinde)HİSSE-t ŞAYİA Tazan:îbnirrefik Ahmed Nur.Pazar günleri saat 15.J0 da ma tine.Cumartesi,pazar ve perşembe akşamları saat 21 de Gişeler saat 13 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1953
  • ğ—Yıkıcılara Cağaloğlunda kâ gir bina yıktırılacak.Müracaat Nusret Güreşen,Nuru jsmaniye Cad No 62 Tel 21913
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1953
  • ARPA AMBARI Le Moulin de la galette)Komedi 3 perde Yazan:Marsel Achard Çeviren:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Fransız tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba ve cumadan başka her ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1953
  • İstanbul İflas Memurluğundan:949/28 Bebek Tramvay caddesi Pınar oğlu apartımanında oturan Osman Münir Kutnakın iflâsına ve iflâsının 22/9/949 perşenbe günü saat 10 dan itibaren açılmasına İstanbul Asl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1953
  • Istanbul Gazeteciler Sendikasının tertiplediği Muhteşem eğlence gecesi Bu Cnmartesi akşamı Saat 20 30 dan Sabaha kadar Spor ve Sergi Sarayında Şehrimizin Ses ve Saz yıldızlarından maada Konservatuvar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Pazarlıkla 180 metre masa muşambası 23/2/953 pazar* tesi saat 10 da Kartal Maltepe As-Sa-Al-Koda satın alına" çaktır-Fiatı 12.50 Lira tutan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1953
  • İstanbul Belediyesinden Muhitinin bediî manzarasını ihlâl etmekte olması ve aynı zamanda sıhhî mahzur teşkil etmesi sebebile istimlâke tabi tutulmuş olan Yeşilköyde Şevketiye mahallesinde Halkalı soka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1953
  • ÖZBESI T A-ŞİRKETİ İDARE KURULUNDAN Ortaklığımızın yıllık olağan toplantısı 15 Mart 953 çtiaû saat 10 da Ortaklığın Sirkecide Muhzırbaşı sokağında Güzel handaki 7/8 numaralı bürosunda yapılacaktır-Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1953
  • LOKMA XI f EKİM MECMUASI:Lokmanhekim Mecmuasının 150)ncı sayısı çıktı.Kıyta hastalıklar neden çoğalır.Erkek ve kadınların tabi!surette birleşmeleri.Vücudumuz nasıl çalışır.Kızlanmızm çoğunda niçin rom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1953
  • DRAM KISMI LİLİON Yazan:Franz Mulnar TUrkçssi:Asude Zeybekoglu Her çarşamba akşamı talebe gecesldir.Pazartesi akşamları temsil yoktur.Telefon:42157 Komedi kısmı KADIKÖY ÎSKELESÎ Yazan:Cevad Fehmi Başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1953
  • Müzeler Arkeoloji Müzesi:Pazar çarşamba ve ««nuf günleri saat:13 16 Esld Şark Eserleri Müzesi:Pazar,çarşamba ve otuna günleri saat:10 12 Topkapı Sarayı Müzesi:Pazartesi hariç her gün 1S.40-16.S0 Ayaso
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1953
  • Beyoğlu 3 üncü Sulh Hukuk Hâkimliğinden:952/960 Davacılar Rupen Parhi ve îraklis Kopas tarafından davalı Beyoğlu Aşmalı Mescit Şahbender sokak 8 No-da mukim Kemal Sakarya aleyhine açılan tahliye davas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1953
  • İstanbul Asliye İkinci Ticaret Dairesi Reisliğinden 953/77 İstanbul limanına bağlı Rıd van Hantal idaresinde bulu/tan Altay vapuru 15/12/952 günü saat 15 de Büyükdere limanında demirli iken şiddetli l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1953
  • 12.57 Açıılş ve program 13 00 Haberler 13.15 Türküler «py» 13.30 Karışık hafif müzik «Pl» 13.45 Şarkılar.Oku yanlar:Mehpare Gülen,Bülen Ça\aş.Çalanlar:Hüsey'n Coş kuner,Kadri ve İsmail Şençala.14.20 D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1953
  • îstabnul Vali ve Belediye Başkanlığından Belediye Zabıtası Talimatnamesinin fırınlara taallûk eden 140 ve 141 inci maddelerine aşağıda yazılı olduğu şekilde ilâveler yapılması Genel Meclisin 10/2/953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8