Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.02.1953
  • Stevenson Beyaz Sarayda Stevenson,Eisenhower ile görüştükten sonra «fi£ğkuıı'la hiç bir «izli anlaşma yapmadım» dedi-Vaşington,ıs AP)Adla!Stevenson dün Başkan Eisenhower ile birlikte yemek yemiff ve y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1953
  • ATOM CASUSLARI Atom sırlarım Rusyaya satmak suçu ile idamı* mahkûm edilen Rosenberglerin iki çocuğu Singsing hapishanesinde kendilerini ziyaret etmişlerdir.Rosenberglerin son af talepleri de*Eisenhowe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1953
  • vi r *e?JRRP Türk Tnnan ve Yugoslav askeri heyetleri toplantı halin de Foto:Milliyet Adnan)Türk-Yunan-Yugoslav askerî müzakereleri Üç memleketin askerî heyetleri arasında yapılan müzakerelere dün e de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1953
  • fap k *£ u&um\ı tçjfî.Bugün şehrimizde hava umumiyetle bulutlu;öğleden sonra yağışlı geçecektir.Haya sıcaklığı 2-3 derece azalacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1953
  • EV MI.MEZBAHA MIT Topkapıda Ismail Guise ven teminde birinin evini mezbaha haline getirdiği haber alınmış vedttn yapılan baskın neticesinde resimde görülen kaçak etler yakalanmıştır.Foto:Milliyet Hikm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1953
  • Atlantik Paktına iştirakimizin yıl dönümü kutlandı o Izmirdeki Gn.Wyman karargâhında yapılan törende Türk kuvvetlerinden sitayişle bahsedildi İzmir 18 AP)Atlantik Paktı GUney-doğu Avrupa MÜtrDevamı Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1953
  • Göçmenler Birliğinin toplantısı o Dan Münih'te toplantılarına başlıyan birliğin reislisine ser çilen Fahrettin Kerim Gökay* uzun bir hitabede bulundu Münih,18 A.A.Avrupa Göçmen Mülteciler Meseıesınl E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1953
  • İçkili yer işletenlerin toplantısı Şehrlmizdeki içkili yerlerin tahdide tâbi tutulması yolunda İlgililerce alınan karar Üzerine «İstanbul İçkili Ter İşletenler Cemiyetinde bir basın toplantısı yapılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1953
  • Dün akşam Şişlide bir fabrikatör öldürüldü Yün iplik fabrikası sahibini öldüren ve damadını yaralıyan Şahıs Izmitte yakalanacağını anlayınca intihar etti Dün gece Şişlide faili henüz tam olarak tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1953
  • m İ Eğede lodos fırtına sı devam ediyor Yağan yağmurlar büyük hasarlara sebep oluyor İzmir 18 T.H.A.Lodos fırtınası bütün Ege havalisinde geniş mikyasta hasara sebep o-l muştur.Bugün akşama kadar fası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1953
  • Dünkü Meclisten intibalar Ankara 18 Hususî muhabirimiz bildiriyor)Meclis bugün tarihî günlerinden birini daha yaşadı.Sabahın erken saatinde açılan toplantıda muhalefet ve iktidar partilerine mensup bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1953
  • Başvekilin tenkitlere cevabı Adnan Menderes,Ziihtü Velibcşeye pamuk mevzuunda yapılan hücumu bizzat cevaplandırdı Ankara,18 Milliyet)Eski Ticaret Vekili Zühtü Velibeşe ile Ahmet Hamdi Basar arasında c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1953
  • Lavrisefin sebep olduğu hâdise Adapazarı,18 Milliyet)I Evvelce bildirdiğim gibi,bundan bir hafta evvel Ankaradan Istanbula gitmekte olan Sovyet Büyükelçisi Lavrisefin ilçemizden hareketinden biraz son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1953
  • 1953 yılı bütçesinin tümü kabul edildi Zühtü Velibeşe İle münakaşalar oldu Mecliste,bütçe hakkındaki ten* kitlere cevap veren Valiye Vekili Hasan Polatkan rine son verdi.Bilâhare sözü gene CHP-Uievamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1953
  • Meclis,dün de tarihî günlerinden birini yaşadı Başvekil,İnönü'nün son nutkunu tasvip ettiğini bildirdi İki parti vatanperver olmakta ve memleketin yüksek menfaatlerini üstün tutmakta bir oldukları gib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.02.1953
  • m YAPRAK Kevser havuzları Yurdumuzda* biri Toros eteklerinde diğeri Burdur civarında 2 göl teşekkül i.tl ğini gazetelerde okuduğum zaman yüreğim gumr be yecanlariyle çarptı «Oh!d edim.nibayet biz do d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1953
  • K I SA HA BERLER H Ziraat Müdürlüsünün çift Çilerimizi yeni teknik inkişaflara alıştırmak gayesiyle tertip ettiği ziraat makineleri kursları devam etmektedir.Civar ilçe merkez ve köylerde açılan bu ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1953
  • h O L İSTE if Kemal Yaşaman ve Mehmet Toparlak adlarında İki arkadaş dün gece sarhoş olarak bir kah-venin camlarını kırmışlar ve;kavga çıkarmışlardır.Hakların-j da takibata geçilmiştirif İsmail PUseve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1953
  • itte.19 1 Şubat WLO.6 Ce.E 1953 yllD.1J72 Perşembe 1868 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 6.52 1.04 Ogle 12.25 641 ikindi 1525 9.38 Aksam 1747 1200 j Yatsı 19 17 1.31 İmsak 5.12 11.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1953
  • TAKSiM'de 20 Şubat 5 Mart'a kadar Halka açıktır.Saat 10 dan 22 y kadar Gi iş serbesttir.El
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1953
  • Halj fiyatları yükselm?ğ3 başladı Son günlerde dış piyasalardan halılarımıza istekler olmaktadır-İngiltere.Amerika halı almak hususunda teseb büslere geçmiştir-Ayrıca Güney Afrikadan da bazı firmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1953
  • wamm HALKİN SESİ Kapa iç arşı s t ad yomu Nuruosmamye'de.Türbedar sokağında oturan,isim ve ev adresi bizde mahfuz bulunan bir okuyucumuz yazıyor:«Kapalı çarşıdan gelip geçenlerin şahit olup üzüldükler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1953
  • 286 muesss'Sanift aıi&k&flı car arasında Dokuz sene evvel şehrimizde,bilhassa Beyoğlundaki bar,kokteyl salonu,gazino,meyhane ve buna mümasil içkili yerlerin tandidi hakkında ilgililerce bir Karara var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1953
  • Faiü meçhul cinayet O Kumkapılı bak&alı öldüren katil henüz yaka anamadı ve 5 kışı ıtezaıet Hıtıita alındı i Birkaç gün evvel Kumkapıda bir cinayet işlenmiş,adında yaşlı bir bakkal meçhul kimseler tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1953
  • Bâr doktoru t&hdit edan mev.TuJ kadın Emniyet memurları garip bir hâdiseye elkoymuş ve tahkikata başlamışlardır.Şehrimiz ıdoktorlaıundan IjÛ,mi Tokuzlunun muayenehanesine 8 aydan beri bir kadın tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1953
  • Röportaj İstanbulini yağmurlu bir günde panoraması Tam sinema havası Islan anaınnk için uslanmak Kapalıca rşıda şemsiye ile «ezenler Küçük İNapoIeon ıtoir şeye gülmemişlerdir.İnsanların müşterek yaşıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1953
  • I m.ı m m m Saym Sıhhat ve Ticaret Vekillerine Bugün bu memlekette bir ilâç dâvası olması kadar acaip bir şey olamaz-Son 2 5 seneden beri ilâç iğin dışarı çıkan döviz miktarı tetkik edilirse Türkiyeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1953
  • SAItf)He İstanbul Kız Lisesinden Yetişenler Cemiyeti muhteşem Mr balo tertip «tmiştir.Balo geuecek ay Taksim Belediye Gazinosunda verilecektir.SERGİ jfc-Mediha Akarsunıın seramik ve moda resmi sergisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1953
  • Coğrafya fi a fia sanırı üçüncü gllnU Uç gün evvel Coğrafya Enstitüsü dershanesinde ağılmış olan ilmi 'coğrafya haftası çalışmalarına dün saat 10 dan itibaren ıProf.Macit Ardanın başkanlığında devam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1953
  • Cafâroğlunun açtıği hükaret davası Edebiyat Fakültesi profesörlerinden Ahmet Caferoğlu tarafından,SCenkit anecmuasında «eş •redilon 'bir yaaı doluyısıyle açılan hakaret dâvasına dün Toplu Basın Mahkem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1953
  • Kapaklı çöp tasta kullanmayanlar Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü müfettişleri eon bir buçuk ay içinde madenî ve kapaklı çöp kabı buluııdunnağp mecbur olan umumi caddeler deki evlerle müesseselerde1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1953
  • İstanbul sergisi o Dün bir toplantı yapan ilgililei;serginin açılıp açılmaması hakkıma bir karara varaaıadılaı Açüıp açılamayacağı 'ıenubela olmayan 1«üü Istanbul Sergisi gunun mevzuu almaiiiu devam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1953
  • Bah atat satsşj nasıl yapılacak Yeni Gıaa Maddeleri Tüzüğü-ne baharuc hakkında konulan kayıuaru göre üu maddeler ue-bat ve aksamı haliyle veya öğütülerek toz şeklinde aatllacaktır.Toz şekhnoe tur ^cuı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1953
  • Randevucuların yeni çakışma tarzı Polisin sıkı mUcadelesi 3carşı-Binda randevucular yeni bir usulle çahşınag-a başlamışlardır.Bunlar ellerindeki ksaî'uüaıV bulundukları apartmanların tori darlarında ^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1953
  • Sulh K3rvanı Sargısı bugün açılacak Karşılıklı Güvenlik Teşkilâtı tarafından tertiplenen ve oir müddetten foeri memleketimizde faalrjrette bulunan NATO 3uih Kervanı Sergisi 'bugün ^aat 17 de Vali ve B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1953
  • Ş:*hlr Orkestrası konseri 2,2 şubat pazar saabiu Taksim Eiolediye Gazinoaunda saat 11 de Cemal 'Regit Key idaresindeki »rttestru {konserinde pianisft Ferdi Ştatzer ve viyolonist Fethi Kopuz solist ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.02.1953
  • Truman bir otomobil kazası geçirdi Kanzas City Missouri)18 AA)Eski Cumharreisi Truman,eşi ile birlikte binmig olduğu otomobil bir kamyonla çarpışmışsa da.kaza tehlikesiz savusturulmuştur-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1953
  • Atom J casusları o—Roscnbergler hakkındaki idam kararı infaz edilecek Vaşington,18 A.A.Buradaki yetkili Adliye mahfillerinde tıftkim olan kanaate göre Federal tstinaf Mahkemesince dün Rosenberglertn i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1953
  • Eski bir seyyah Afrika turuna çıkıyor Marsilya.İS THA)$im diye kadar tam 22 defa dünya turuna çıkan Fransız sevvahı Louis Roba eh.84 yaşında olduğu halde,bu defa da Afrika turuna çıkmıştır-Hareketinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1953
  • Ktsaharîci haberler R U S Y A if Hindistan Büyükelçisi Meno.dün Stalinle yapmış olduğu mülakat hakkında hiçbir mütalâada bulunmamakla beraber,Hindistan Büyükelçiliği sözeüsü,görüşmenin «samım!ve dosta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1953
  • Uçaklara yapılan sabotaj Londra,18 AA)Daily Express» gazetesinin bu sabah yazdığına göre hava nakliye şirketinin «York» tipi uçaklarından birinde,sabotaj yapıldığını gösteren bazı izlere tesadüf edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1953
  • İKTİBAS insanlığı yerden ve gökten tehdit eden büyük afetler S49 yi ında ayla dünyamız arasından,çek iri bir cUiır baş döndürücü bir sürate gaçmlşti.Dünya kut/unun yarısından az bir masafaden gaçan bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1953
  • FIKRA Nasılsınız?Tarık BUĞRA Bernard Shaw «Tanıdığım insanların en akılbsı tersimdir» demiş ve izah etmiş;«Dos lanın pek usun süren ayrılıklardan sonra bile,insan sanki bir mermer heykelmiş de hiç ric
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1953
  • Japon kadınları o Koca bulanııyan kadınların bayını 3 milyonu seçiyor Bombay,17 A.A.Hindısı andaki Japon kültür heyelinııı başkanı Dr.Sakamshi,Kadınlar Derneği mensupları huzurunda verdiği bir konfera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1953
  • Fahşsye ır.ed/ıiye Günlerdir dünya gazeteleri Ne\v-Yorkta güzel bir fahişeye vasıtalık eden bir mil yarderaadenjn dâvasına sütunlar tahsis ediyorlar.En ince teferruata kadar anlatıyor,delikanlının ald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1953
  • Çinli bir harp esirini arkadaşları öldürmüş Tokyo.18 AA)Harp esirleri komutanlığından bu Baba h bildirildiğine RÖre» Chejıı adasındaki esirler kamnınırbir numaralı blokunda komü nist Çinli esirlerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1953
  • tmmm TASARRUF HESAPLARI İKRAMİYESİ Mart çekilişi 50.000 Bir kişiye 25.000 ISr» Her 120 liraya bîr kıır'a Şimdiden hesap açtırınız EMNİYET SANDIĞI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1953
  • De Gasperi Tito ile görüşecek Tanjug ajansının diplomatik nıuhabirit bu görüşmenin Yugoslav hükümetinin arzusuna uygun olacağını bildiriyor Belgrad,18 A.A.France Presse Ajansı bildiriyor j Tanjug Ajan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1953
  • Süveyş meselesine dair İngiliz görüşü Ingitterenin,Suveyşten çekilmek îç n bildirin Orta uogu savulmasına gıriueSiiıi ş^rt ko?ac&ğj zannediyor Londra.18 T.H.A.J Süveyş meselesinin Halli için İngiltere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1953
  • Siyasî İcmal Komünist cennetinden haberler Demirperde arkasından,büyük bir krizin işaretleri sayılan haberler gelmekte.Doğu Almanya ve Polonya'da açlık hüküm sürdüğü,bazı yerlerde stoklar tamamiyle er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1953
  • 141 Söyleyin Majeste 24 saattir hangi kadınla beraberdiniz?Hiç kimse ile.Peki,ne vakitten beri He-Botrop ParfomÜnü kullanmaya başladınız?Faruk şaşırdı.Heliotrop mu?dedi.«Bunu da nereden çıkardın.Sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.02.1953
  • RESİMLE HADİSELER 9W 1 Milli Savunma Vekili Seyfi Kurtbek evvelki gece üçlü askeri görüşmelere katılan Türk,Yunan,Yugoslav heyetleri şerefine Ankarapalasta bir kokteyl parti vermiştir.Foto:Basın)2 Ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1953
  • Los Angeles'te doğan kızıl saçh,yeşil gözü Rhonda Fleming «Paramount» stüdyosundu çalış-J J maktadır.1945 yılında Spellbound filmiyle sahne hayatına atılmıştır.Halen «Pony Express Posta Tatarı» adlı f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1953
  • HEIİGÜN TARİHTEN MERAKLI RİR VAK'A imam Hanbeli,Halifenin huzurunda bir dayak yemişti Halifeler de hilâfetlerini çok kere fenaya kullanmış kimselerdi.Arzularına muhalefet eden bür âiim dahi olsa,onu ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.02.1953
  • Ray Robinson Avrupada dans gösterileri yapacak Eski dünya boks şampiyonlarından Sugar Rabinson.mayıs ayı içinde Avrupaya gelecektir-Fakat bu seferki gelişi boksör olarak değil,fakat dansör olarak.Suga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.02.1953
  • Genç takımlar turnuası ve Fransız basını Bu sıralarda Fransız spor muhitlerinde en fazla dedikodu uyandıran mevzu.Brükselde yapılacak genç millî takımlar turnuasıdır-Halen bu turnuaya katılacak olan F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.02.1953
  • İspanya millî takımı ve tek seçicisi meselesi Ispsnyo!mil*î takımı tek secxisi şahsî oynayan as fıatbo cuîara takımda yer vermiyecak Ricardo Zamora Zamoranm istifası dolayısile tek seçiciliğe getirile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.02.1953
  • İstanbul Ankerr pîng povtg turn u va sı Son senelerde ping-pong sporunun gördüğü rağbet ve alâkayı göz önünde bulundurar Su Sporları Kulübü,organizas vonu maç yapmak üzere An kara bölgesiyle anlaşarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.02.1953
  • İkinci küme karmasına seçilen futbolcular İkinci küme karmasını teşkil edecek takıma namzet olarak seçilen aşağıda isimleri yazılı sporcular 21 şubat cumartesi günü saat 13 de spor malzemeleriyle birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.02.1953
  • Torinonun yeni antrenörü' Italyanın Torino futbol takımı Jess Cawer isimli bir İngiliz antrenörle angajman yaptı.Bu antrenör bir ara Juventus takımını da antrene etmiş ve zaferler kazandırmıştı.Angajm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.02.1953
  • Takımlarını şampiyonluğa ulaştıran Fenerbahçeli oyunculardan hazırlan yakında Güney Amerika turnesine çıkıyor Sarı-Lâcivertliler bir buçuk ay sürecek olan bu turnede 12 maç yapacaklar İnanılır kaynakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.02.1953
  • Anderson transfer olmuyor Fransa 1.ligine mensup kuvvetli takımlardan Marseille'irsantrforu halen Fransa gol kral olan İsveçli Anderson ttalyaıfutbol kulübü Floransa,Lef tedin eski takımı)tarafından k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.02.1953
  • Belgrad Roma basketbol maçı Belgrad Partizan takımiyle Roma basket takımı arasında âtin burada yapılan mille tlerara sı-dostluk karşılaşmasında Partizan takımı 41 e karşı 46 sayı ile galip gelmiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.02.1953
  • Macar futbolcularının sükse merakı Bir Avusturya gazetecisi» içinde birçok Macar milli futbolcusu olan Honved'den bahsediyor-Bu mevzu hakkında da eüey malûmat veriyor-Bu haberlerden en enteresanı bu f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.02.1953
  • Wtlwer hampton 500.00(liralık oyuncu alıyor İngiltere liginde halen üçüncü durumda bulunan Wolwerhampton Wanderers,lig şampiyonluğunu kazanmak için bü yük bir hamle yapmıya karar vermiştir-Kulüp idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.02.1953
  • Liglerin son karşılaşması Bu hafta yapılacak karşılaşmalarla Ankara birinci devre lig maçları sona erecektir.Liglerin son hafta karşılaşmaları sekiz takım için de aynı derecede olmakla beraber son haf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.02.1953
  • İkinci büyük anketimiz mm Memleket futbolunun kalkınmasına hizmet etmeyi gaye edinen Milliyet Yep yeni bir mevzua parmak basıyor Futbol otoritesi olsaydınız 19 nisanda Madritte İspanyollar!a karşılaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.02.1953
  • f)f4-f f)f f)f f*)f*^ fıf)fJf)f)f+f* f)f f)fJf)f^ Anketimizi Kat'î tarihi yakında belli olacak Türkiye Yugoslavya mJl î futbol maçında takım kadrosunu evvelden kestiren okuyucularımızdan beşine yukard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.02.1953
  • îfalnız Miss Maydew'in sesi marnış,şeytan çekici bir esir güzeli ise diğerlerinden bir saniye sonra:Hem de nasıl!diye bagırşti.8u jest Davia'in nazarı diktin;çekmişti.Şahsiyet sahibi,ndine güvenen bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.02.1953
  • Hazırlıyan Sadi BORAK t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 i Jü i I I 1 l 1 2 3 4 5 6 7 6 10 11 12 Soldan sağa:1 Sahip olunan büyük akar;Fikir 2 Baştaki ha» fsiss nefi edatı;istanbul semtinde bir sinema 3 Bir u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.02.1953
  • SigofaJarimtz bitmek üzere iken ikinci koğuştan genç bir hasfa feryad ediyordu 64 «Dökülür yap.rak.laa-Hepimizin bildiği bu efe dinarlarının şarkısı Doktorun sfjzında o kadar karışmıştı kiface tanımad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.02.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERDİ Nakledare AZiZ ÖZ&AY Sapık cinsiyet duygularının karanlık dehlizinde iki aile 1 Cinayetin kanlı hayali için en uygun mesire yeri şüphesi» cemiyet ve insanlığın şu veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.02.1953
  • HAt&Nl Dalkavuk veziri âzam bir çarşıdan daha zengin çeşitlere malikti 241 gayriye haber et.bana bir iş yapamazlar!Yalnız seni:elime geçirirsem yüksek bir kazığa oturturum-Yaparım paşam,söylerim* Vard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 19.02.1953
  • Başvekil,İnönü'nün son nutkunu tasvip ettiğini bildirdi [Baş tarafı birincide] I mokratik hayatta da en güzel I örneklerini verebilecek bir kemaldedir Beliren tehlike istikametlerine millî tesanüt cep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1953
  • Dünkü Meclisten intibalar TBaştarafı 1 nci sayfada!timizin iktisadi politikası ile memleketin kaydettiği iktisadî gelişmeleri anlattı.Yakın bir gelecekte memleketin ulaşacağı yüksek hayat seviyesinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1953
  • Göçmenler birlimin toplantısı [Bas tarafı birincide] isi Erik R.Berg toplantıyı açmış ve üç sene müddetle Birhk Reisliğine seçilmiş olan Türıciye mümessili İstanbul Vali ve Belediye Reisi Prof.Fahrett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1953
  • Stevenson Beyaz Sarayda Başta rafı 1 n -i sayfada.1 göriişmRk istediğini,fakat ken disimn Raşkana resmî bir ra por verip veremiyeceginl henü:bjJujocijğnıı söylemiştir.Daha evvel Stevenson Hariciye Vek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1953
  • Peron Siliye gidiyor Buenos Aires,18 A-A)Arjantin Cumhurreisi Juin Po ton.Şili Cumhurreisi Çark» tbanez Del Campo ile görüşme ferde bulunmak üzere bu Rece Sili've hareket etmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1953
  • Öğretmenlerin İlâve ücreti veriliyor Şehrimizde bulunan İlkokul öğretmenleri ilâve ücretlerini ve çocuk zamlarını uzun zamandan beri alamamaktadırlaröğretmenler bu hususta alakalılara müracaat etmiş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1953
  • Atlantik Paktına iştirakimiz Bas tarafı birincldel tefik Kuvvetleri genel karargahından bugün Türkiye ve Yunanlstanın NATO*ya girişlerinin birinci yıldönümü kutlanmıştır.Merasimde başta Güney-dogu Avr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1953
  • Eğede lodos fırtınası IBas tarafı birincide] kan şimşekler neticesinde henüa tesbit edilemiyen birkaç yere yıldırım düştüğü anlaşılmıştır.Bütün şiddeti ile hüküm süren lodos fırtınası,Bahkesirde bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1953
  • Türk-Yunan-Yugoslav askerî müzakereleri Bag tarafı birincidej dilen Türkiye.Yunanistan ve Yugoslavyamn siyasi temsilcileri arasındaki toplantının baa teehhürlere uğradığına ve bunun birtakım siyasi se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1953
  • Dün akşam Şişlide bir fabrika- r oiduru'du [Bastarafı 1 nri sayfada!cavizin devamlı surette ateş etmekte olduğunu gören Osman Kermen bir acılık tcaympederinin de kanlar içinde yere serilmiş olduğunu f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1953
  • Başvekilin tenkitlere cevabı [Baştarafı 1 net sayfada] ve DP-iktidara geçtikten gonra pamuk mevzuunun tahakkuku için büyük çapta çalışıldığını söyledi ve ilk iş olarak dış iştira gücünün memlekete alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1953
  • 1953 yılı bütçesinin tümü kabul edildi [Baş tarafı birincide] mebuslarından Cahit Zamangü aldı ve dünkü konuşmasına devam edeceğini altın stokunun Halk Partisi hükümetleri za-1 manında uygun şekilde k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1953
  • Devlet tiyatrosundaki tokat hâdisesi Ankara 18 Milliyet)Uç günden beri sanat mahfilleriyle sosyetesini ziyadesiyle meşgul eden Devlet Tiyatrosundaki tokatlaşma hadisesi yepyeni bir safhaya girmiştir.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 19.02.1953
  • 1i t*+K-K- t i Sk ySm k i ^r a 1=Fred Aster He yeni bir revtt filmi çevirece kolan Debra Paget'in güzel blr pozu KISA SİNEMA HABERLERİ f| Son yıllar içerisinde,bilhassa renkli ve müzikal filmlerde ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.02.1953
  • Şükrü Tezer ve Ortakları Eshama Münkasem Komandit Şirketinden Şirketimizin senelik olağan genel kurul toplantısı 18 Mart 1953 çarşamba günü saat 15 de şirketin merkezi olan Sultanhamam Kaputçular soka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.02.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sui MUdUr:Faruk DEMİRTAŞ 1 Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaas;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.02.1953
  • Konya C.Müddeiumumiliğinden Miktarı Muhammen Muhammen İlk teminatı Cins adet Fiatı Tutarı jjra Kuruşa Ekmek 198000 25-Krş.42 S-5033160 3774 87 1 Yukarıda cins ve miktarı yazılı Konya ceza ve tevkif ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.02.1953
  • Hakkâri 118.Syy.Jandarma Alav Komutanlığından Cinsî Miktarı Fiatı Tutan Lr.Kr-Lr.Kr.Et Yarısı sığır)35 ton 1 25 43750 00 Et Yarısı koyun)1—Cins ve miktarı yukarıda yazılı et Hakkâri'deki 118 Sy-J-Alay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.02.1953
  • SOĞUK ÂLGIN LIĞI VE NEZLEYE l| 'KAKSI-ı-ve sogoU hava-Baş,dis,adale,sinir,roma» tizma ağrılarını en kıso zamanda dindirir Grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler Bayanların muayyen zamaı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.02.1953
  • Istanbul Gazeteciler Sendikasının tertiplediği Muhteşem eğlence gecesi Bn Cumartesi akşamı Saat 20-30 dan Sabaha kadar Spor ve Sergi Sarayında Şehrimizin Se» ve Saz yıldızlarından maada Konservatuvar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.02.1953
  • TURAN TÜTÜNCÜLÜK TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN Şirketimizin hissedarlar Umumî Hey'eti 23 Mart 1953 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 11.30 da Beyoğlu,Meşrutiyet caddesi 40 numarada kâin Şirket Merkezinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.02.1953
  • E&SSB ORTAŞARK TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN Şirketimizin Hissedarlar umumî hey'eti 27 Martp[953 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de,Beyoğlu Meşrutiyet caddesi 40 numarada kâin Şirket Merkezinde â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.02.1953
  • içel ili Daimî Komisyon Başkanlığından 1 Mersin Memleket Hastahanesi için on beş kalemden ibaret ve muhammen bedelleri tutan 30110)otuz bin yüz on lira olan muhtelif cins madenî eşyanın alınması işi.k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.02.1953
  • Istanbul 12.57 Açıhg ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler PL)13.30 Dans müziği 13.45 Yeni seslerden geçit 13.45 Şarkılar 14.20 Öğle kvnseri PL)Üç uvertür.Cari Maria von Weber «l\3ichütz» Ambroise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.02.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi F-tfkoudea Açılış Kapanış 790.50 280.50 0.80 64.0-3 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.02.1953
  • KEŞFIYAT VE İNŞAAT TAŞ.DEN Şirketimizin 1952 yılı muamelâtını tetkik için 21/Mart/1953 tarihinde saat 10 da Galatada Assikürazioni Cenerali handa 68 Nolı dairesinde yıllık umumî heyet toplantısı yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.02.1953
  • Yıkıcılara Cağaloğlunda kârgir bina yıktırılacak.Müracaat:Nusret Güreşen,Nuru o smaniye Cad No 62 Tel 21913
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.02.1953
  • istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat i'ânlarn Kapalı zarfla 8 ton sadeyağı 5/Mart/953 perşembe saat 11 de Topkapı Maltepe As-Sa-Al-Ko-da satın alınacaktır-Kilosu 620 kuruş geçici temina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.02.1953
  • ARPA AMBARI Le Moulin de la galette)Komedi 3 perde Yazan:Marsel Achard Çeviren:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Fransız tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba ve cumadan başka her ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.02.1953
  • Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık Z2 50 Üç aylık 12 00 Bir ayhk 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İlân şartları 2 ve 3 üncü sayfa aant.4 T.L.7 ve 8 kıci sayfa s«.nt.2,50 T L ilânlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.02.1953
  • Ankara Belediyesi ğ.ndan 1 Yol işlerinde kullanılmak üzere yaptırılacak «10000» metre bordur taşı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli «65000» lirad»r.3 Teminatı «4875» lirad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8