Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.02.1953
  • mot şehrimizde hava umuüyetle bulutlu;öğleden sonra ağışlı geçecektir.Hava sıcakığı 2-3 derece azalacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1953
  • Dün CHP-il merkezin] ziyaret eden Reisicumhur Bayar parti binasından ayrılırken görülüyor Foto:Milliyet Hikmet)Bayar dün Halk Partisi il Merkezini ziyaret etti IHHB Reisicumhurun bu ziyareti C.H.P.lil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1953
  • Rus peykleri tarafından aâka ile takfp edilen u lit ı m«m—ı umu m ı t Askerî müzakerelere Ankarada başlandı DUnkU toplantıda;müşterek Balkan Savunması,Marmarada müstakil komutanlık ihdası ve Eğede yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1953
  • Ankarada gecekondu mahallesini su bastı Çubuk çayının taşması ile Variık mahallesinde bulunan 110 kadar ev sular altında kaldı [Yazısı 7 ncide] Evvelki gün İzmir sahillerini eden şiddetli fırtınada Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1953
  • Yüksek mektep mezunu garson Şehrimizdeki bütUn garsonlar O.L.E.Y.S.Sendikasında açılan ingilizce,fransızca kursuna akın etmektedir.Bunun tek sebebi de 300 odalı Hilton Oteline lisan bilen garsonların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1953
  • Başkan Eisenhower dün bir basın konferansı yaptı İki yüz gazetecinin hazır bulunduğu toplantıda Başkan,Uzak-Doğu siyaseti,gizli anlaşmalar,fiat kontrolları ve Rusların elindeki atom silâhları hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1953
  • Meclisin dünkü içfimaında 953 w esmen yapıcı karakteri belirtildi I I I II HB ^H Muhtelif hatipler Cumhuriyet hükümetlerinin hiçbirinin bu kadar yapıcı bir bütçe ile Meclise gelmediğini,belirttiler Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1953
  • Tepkili uçaklar Türkiyeye de sefer yapacaklar o-Bu suretle İstanbul Londra hava yolculuğu 10 saate inebilecek Londra,17 AF)British European Airways Şirketinden bildirildiğine göre bu yaz öeş müihm hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1953
  • İran'da Bahtiyarîlerin isyanı bastırılamıyor Kabile reisi Abul Gasem Bahtİyar'ın masam olduğu hakkındaki iddiası reddedildi Tahran,17 AP)Müdafaa Abul Gasem hükümete gön-Bakanhgı dün radyo ile yayın-1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1953
  • N.A.T.0.ya iştirakimizin yıl dönümü o General Wyman,yayınladığı mesajda Türk ordusundan sitayişle bahsediyor İzmir 17 A.A.Yann TUrkiyenin Kuzey Atlantik Paktına girişinin birinci yıldönümüdürf Devamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1953
  • Maarif Şûrası sonaerâi on üç gün devam eden müzakerelerde ilk öğretim meselesi üzerinde bazı kararlar alındı Ankara,17 Milliyet)On Uç günden beri Gazi Eğitim Enstitüsünde çalışmalarına devam eden Beşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1953
  • Ağır hasta olduğu söylenen.Belçika Kralı Belçika Kralı hastalandı Kralın tedavi edilmek üzere Nis'e «ittiği bildiriliyor Londra,17 Nafen)Brükselden gelen raporlara göre,Bel çika Kralının sıhhi durumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1953
  • Bremende bir Türk şilebi tevkif edildi O-Raman şilebi» tamir parasını Ödemeden kaçırılırken deniz polisi tarafından yakalanarak geri çevrildi Bremen,17 AP)Liman polisinin bildirdiğine göre,bir Türk ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.02.1953
  • Eir firar münasibetile ULUNAY Zabıtayı,emniyeti acze düşüren vakalar daima halkın hoşuna giden mevzulardır-Bunun için jandarma kuvvetlerine meydan okuyan eşkıya menkıbeleri lezzetle dinlenir;polisin p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1953
  • KISA HABERLER if Vali to Belediye Başkanlığınca tertip edilen Istanbul Kültür konferanslarındıan 7 incisi yann saat 17.30 da Cağaloğlu öğrenci lokalinde Muharrir Piyami Safa tarafından cYirminci asır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1953
  • POLİSTE İt Dün gece yapılan arama ve taramada 2 bıçak ve bir muşta ele geçirilerek taşıyanlar hakkın da takibat açılmıştırit Sirkecideki otellerden birinde ikamet eden Müfit Karaalan adında bir taciri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1953
  • Fındık fiatları f yeniden yükseliyor Dün şehıiraia piyasasında fındık fiyatları yeniden bir yükselme kaydetmiş ve bilhassa satış mevsiminin en yüksek seviyesiae fırlamıştır-Satışla-rı* yekûn» 100 tond
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1953
  • Ramide garip bîr hırsızl k hâdisesi Emniyet Müdürlüğü 2 ne" Şube memurları cüretkâran bir hırsızlık hâdisesine el koymuşlardır-Ahmet Fikret adındaUriri R mide Kışla caddesinde Esat r dmda birine ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1953
  • Limanımızdan ihraç edilen mallar Dün limanımızdan mnhtelii memleketlere yapılan ihraca tın tutar* 1-746 557 liradır.Bu nun 770 bin lirasını îtalvay;yapılan sert buğday,19S bin li rasını Macaristana ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1953
  • Bîr köşk yandı o ı Büyükadada çıkan bir yangının sön örülmesi sırasında iki itfaiye eri yaralandı Evvelki gece Büyükada bir yangın tehlikesi geçirmiştir* Adada Çınar caddesinde Şehbaz sokağında 3 sayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1953
  • Amer'kalı balık mütehassısı Amerikalı ÜnBfe mütehassısı Eovge'T-Napiey dua Kabristan şehrimize gelmiştir-Amc rilralı mütehassıs Ankaraya gi derek bir hafta kalacak ve balıkçılık mevzuunda temaslarda b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1953
  • Kahve fiat lan düşmeye başladı Bir müddet evvel ithal müsaadesi verilmemesi yüzünden yükselmeğe başlayan,kahve ti-yatları Vekâletin ithal müsaadeli vermesi üzerine yavaa^avaş eski sevivesine düşmüştür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1953
  • Hatanda felâketzedelerine yardım Dünya Öğretmenler Birliğinden bütün dünya muallim kurullarına yapılan bir tamimle Holandadnki sn baskım.felâketinden* zaarar gören muallim ve-talebeliğe yardim:cereyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1953
  • Şiddetli fırtına o-Akdeniz ve Karadenizde hüküm süren fırtına yüzünden vapur seferleri inkıtaa uğradı iki gündenberi Akdeniz,Karadeniz ve Marmarada şiddetli bir fırtına hüküm sürmektedir-ilgililere ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1953
  • HALKIN SESİ Mem ur s uz nokta Davut parçada,oturan adı ve adresi bizde mahfuz,bulunan bir okuyucumuz yazıyor:«iki sene evvel Davutpaşanın Kasapilyas mahaller sinde halk tarafından bir polis noktası ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1953
  • Belediye hudutları için yapılan teklif Bu hususta Şehir Meclîsine yapılan teklifin müzakeresine dün başlandı İl Genel Meclisi dün de saat 16 da toplanarak şubat devresi çalışmalarına devam etmiştir-Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1953
  • Bir haftada 1800 yer kontrol edildi Belediye merkez,murakı uları son bir hafta içinde Î800 yer kontrol etmişler ve bunlardan 258 inin Belediye zabıtası talimatnamesi hükümlerine riayet etmedikleri gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1953
  • Önivarsitsye 711 talebe kaydoldu İstanbul Üniversitesinde şu bat devresi kayıt müddeti pazartesi sona ermiştir-Bu devre-üniversiteye 711 kişi kaydolmuştur-Bunun 142 si EdeWiyat Fakültesine» 97 si Tıbb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1953
  • KOîVGRE Türk Kültür Çteuşmaları Derneği kongresi 22 şubat pazar gttnü saat 15 de ekseriyet toplan madiği takdirde 25 şubat çarşan baı günü aaat 11 te Şehzadebaşı îbraimpaşa Mcdıesesindelu met kezinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1953
  • Röportaj Yüksek oku!talebesi ve mezunu garsonlar Emin Hakkurt garsonluk imtihanına girmiş ve kazanmıştı Şimdi evrakını Amerikaya göndereceklermiş.Mr-Hiltonun Anıerikadaki otellerinden birinde beş-altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1953
  • aCWfci İrtica ve bozgunculuğa karşı devletçe ve milletçe ahnacak tedbirleri umumî yâni resmî ve hususî olarak ikiye ayırmak ve aym hedefe doğru bu iki ana istikametten yorulmada* ve bıkmadan azim ve i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1953
  • 18 Ce.Bl 1953 Şmk.1 Çana mba AKİT VASATI EZANİ 6.53 1.07 İkindi 15.24 9.39 ÖfU 1223 642 17.46 12.00 Yatsı 19.16 1.32 toMk 5.13 1L27 mkmmımtm«5ÎİÜÜSSİbmmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1953
  • Sergi Sarayındaki eğlence gecesi Istanbul Gazeteciler Sendikası önümüzdeki cumartesi ak-şamı Spor ve Sergi Sarayında büyük bir müzik ve eğlenee gecesi tertip etmiştir-Halkın memleketimizin en tanınmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.02.1953
  • Coğrafya hartasının İkinci günü Sekizinci Coğrafya haftası ikinci gün çalışmalarına dün saat 10 dan itibaren Coğrafya Enstitüsü dershanesinde devam edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1953
  • Dünya gıda maddeleri istihsalinde aıa mı Vaşington,17 A.A.Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı Umum Müdürü Norris Dodd dun burada Böyledigi bir nutukta gıda maddeleri istihsalâtının 1938 senesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1953
  • ftal/ada uruna Roma,17 A.A.Saatte bazen 140 kilometre hızla esen rüzgârla birlikte kar ve sû '¦aşkınları yarımadanın her tarafında hâttâ Sicilya ve Sardunyada can ve mal kaybına sebebiyet vermiştir.Mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1953
  • Takriben 100 Ton Cıvata Perçin Rondefa va Ağaç Vidası Satm A tınac aktır Istanbul Şulesinden Bıı husustaki tekliflerin en geç 20/2/1953 tarihine kadar verilmesi şartnamesi her gün aatınalma servisinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1953
  • Kenya'da tedhiş hareketleri Nairobi.17 A.A.Kenya'da yeniden tedhiş hareketleri vuku bulmuş ve Mau Mau mensupları bir kulübe içinde i yerliyi yakmışlar ve diğer dördünü de öldürünceye kadar döv-müşlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1953
  • General Van Fleet izahat verecok Vasingto»,13 A.A,j Ayan Meclisi Dıgişleri Komisyonu Reisi Robert Chiperfieid dün beyanatta bulunarak,harbi kazan mak iğin yapmış olduğu beyanatı izab etmesi maksadiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1953
  • L mm MM yuz yn once yapılan bir tasviri As-nan şairi Goethe ve Ludv/tg g bi şahsiyetlerle ctos'u ve füozofiar yetiştirmiş bir soya mentuj» bulunan A.Sternberg,bir cezbe sırasında M Körler devri M dedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1953
  • 6 ÖRE InsaııMc bumu Sicim gibi bir yağmur yar gıyordu.Saçaklardan,borulardan şarıl garıl sokaklara akan kirli sularla yıkanarak,üzerine bastıkça etrafa zifos sıçratan kaldırımlarda sekerek Nişantaşı o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1953
  • Avrupanın müdafaası meselesi ve Amerika Amerika va Lıgi.tare öO yıl müddete Avrupada asker bulunduracaklar Washington 17.AA)1nanılır kaynaklardan dün beyan edildiğine göre.İngiltere hükümeti.Birleşik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1953
  • Sov yet gazetecileri o Ayan âzası Tobey* Ruh gazetecilerinin Kongreye Bokuhnanıasını istedi Vaşington,17 A.A.Ayan azası Charles Tobey.Sovyet Haberler Ajansları muhabirlerinin Kongre oturumlarını takip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1953
  • Almanya'nır matem güni o-Bugün Rusların teşvikiyle ma temi tutulan Dresden şehrini;bombardımanının sebebi açıklandı Berlin,17 T.H.A.tkinc Dünya Savaşının son günlerinde Dresden şehrinin Amerikan ve İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1953
  • Paris.17 A.A.Başvekil Rene Mayer bu sabah,Oradour kasabasını yakan ve ehalesini öldüren harp suçlularının muhakemesi sonunda verijen katarın Alsas'ta uyandırdığı hevecanı kendisine bildirmek icin gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1953
  • KISA HARİCÎ HABERLER İNGİLTERE:Avam Kamarası bir aylık müzakereden sonra karayolları üzerindeki münakalâtı serbest teşebbüse terketme hususundaki tasarıyı,sosyalistlerin itirazlarına rağmen,tasvip etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1953
  • 140 Demek Kral daha yatmağa vakit bulamamıştı.Belki de banyo almak üzereydi.İlerleyip kenardaki şezlongun üzerine oturdu.Hâlâ önüne bakıyordu.Sanki suçlu Kral değil de kendisi idi.Paruk,kapıyı kapattı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1953
  • CAM PORSELEN TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN Cam Porselen Türk Anonim Şirketi Ortaklar Genel Kurulu 24/Mart/1953 tarihine rastlayan Salı günü saat 10 da Şirketin Tahtakale caddesi 16/18 numaradaki merkezinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1953
  • Muhteşem eğlence Bu Cumartesi akşamı Saat 2U-30 dan Sabaha kadar Spor ve Sergi Sarayıada Şehrimizin Ses ve Saz yıldızlarından maada Konaervatuvar tcra Heyeti.EMİN ONGAN idaresinde Üsküdar Musiki Cemiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1953
  • Siyasî İcmal hazer denizi ve Lan Hazer denişinin İrana ait aabillerinde balık tutma imtiyazı yirmi beş »ene evvel Dir Kus j İran şirketine verilmişti,ı ismiyle faaliyete geçen bu teşekkülün imtiyaz mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1953
  • Eden'in Türkiye seyahati İngiltere Dışişleri Vekilinin Yunanistan ve Türkiye'ye yapacağı seyahate İngilterede büyük bir ehemmiyet veriliyor İAindra,17 T-H.A.İngUieıe Dişlileri Vekili Mr.iıîden'ın Türe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.02.1953
  • RESİMLE HADİSELER 1 Malatya suikasti ile ilgili olarak tevkif edilen Samsunda münteşir Büyük Cihat gazetesinin sahip ve yazıişleri müdürü Mustafa Bağışlayıcı Malatyaya getirilmiş ve sorgusunu müteakip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1953
  • A mmtörn Willi J «Ly r^k t t-H Holywood'un tanınmış yıldızlarından Bettiy Grable artık beyaz perdeyi terketmektedir.Bacak-i larınm güzelliği için dünya çapında bir şöhret temin eden Betty şimdi 35 ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1953
  • HERGİJN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Kadın parmagile işgal altında bulunan koca şehir kurtarıldı HHBH-Pilldası u Bu ziyafet pek boş ve sessiz geçmiyecek efendileri dedi,sizleri eğlendirmek Üzere Tivanin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.02.1953
  • W—t mi—II KISA HABERLER Mart ayı içinde Ankarada yapılacak olan dilnya ordulararası futbol.şampiyonasına katılacak olan ttalyan ordu takımı seçilmiş bulunmaktadıritalyanların büyük bir hassasiyetle üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.02.1953
  • Adnan Akın Galatasaraya menccer oldu tstifa eden eski Futbol Federasyonunun umum!kâtibi Adnan Akm,bu haftadan itibaren Galatasaray Kulübü menecerliği ile tavzif edilmiş bulunmaktadır.Küçük yaşından be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.02.1953
  • Basketbol liginde puan vaziyeti İstanbul basketbol birinci liginin 12.hafta karşılaşmaları.Teknik Üniversite salonunda cu martesl günü yapılan müsabakalarla tamamlanmış bulunuyor.Haftanın galipleri Mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.02.1953
  • I Japonlar serbesT güreşte iyi bir ders-aldılar Biri milli olmak üzere memleketimizde muhtelif karşılaşmalar yapan Japonlar» bu müsabakalarda tokun halinde hiç bir müsabaka kazanamadılar-Fakat güreş t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.02.1953
  • Muhtelif müsabakalar yapmak üzere ikinci küme muhteli ti Beyruta gidecek Haber verildiğine göre ikinci küme muhteliti muhtelif müsabakalar yapmak üzere 4 veya 5 martta Beyruta hareket edecektir.İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.02.1953
  • Bu hafta İstanbul maçlarının hakemleri Ankara,17 Anka)Bu hafta İstanbul'da yapılacak profesyonel lig maçlarının ha kemleri Merkez Hakem Komitesi tarafından aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir:Fenerbah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.02.1953
  • iki Memleket futbolunun kalkınmasına hizmet etmeyi gaye edinen Milliyet Yep yeni bir mevzua parmak basıyor Futbol otoritesi olsaydınız 19 nisanda Madritte Ispanyollarla karşılaşacak ofan Mîllî futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.02.1953
  • Futbol Federasyona Reisi Orhan Şeref Apak cumartesi günü geliyor Futbol Federasyonu Reisi,Orhan Şeref Apak,genç millî takım ve diğer milli maçlar mevzuunda alâkalılarla temaslarda bulunmak Üzere bu cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.02.1953
  • Amatör ikinci küme ile birinci küme arasındaki terfi ve tenzil sistemindeki aksaklık Ortada bir Futbol Müsabaka Talimatnamesi var ki» her iste* yen arzuladığı şekilde bu tali* matnamenin maddelerini l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.02.1953
  • j*:Doğu Akdeniz kupası futbol maçlarına katışan genç mim takım futbolcularımız geçen yıl Atina'da oynanan ve 3~1 mağlûbiyetimizle neticelenen Türkiye Yunanistan karşılaşmasından önce Akropol palas ote
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.02.1953
  • Yugoslavia çıkacak MİLLİ KADROMUZ Oynanış tarihi yakında beUi olacak Türkiye Yugoslavya milli maçı için gazetemiz,okuyucularımız arasında büyük bir anket tertip etmiş bulunuyor.Gayet basit ve iştiraki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.02.1953
  • Eski boks şampiyonları ne âlemde?Nevyork,AP)Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonlarının bugün ne âlemde oldukları her halde boks merakılları tarafından çok merak edilmektedir.Kimi iş adamı,kimi elçi,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.02.1953
  • Bayağılık,adilik bunun neresinde dedi.Miss Maydew adetâ tenezzü-Jen cevap verdi.Külahları görmüyor muşu* BUZ?Collier bu noktada haklı olduğu kanaatinde idi:Fakat bunlar klâsiktir.Eski Yunanistandan be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.02.1953
  • Yalova Tekel Müdürlüğünde» Tekel Yalova Müdürlüğüne bir sene sarfında îstanbuldan gelecek ve Yalovadan Istanbula gidecek bilumum idare mamuiâtı ve boş aurufu ile Y "Tütünlerin deniz nakliyesi 15 gün m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.02.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ ÖZBAY 58 Vaher,cemiyetten İntikam alıyormuş Vaher bir seferinde daha tezada düştü.Hâkim ona,olduk ça saf bir eda ile şu suali sordu:Kurbanlarınıza cinsi ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.02.1953
  • VM&m &nöX SewMmto/lfii Vardar All yohut bir Peso;Ya kellemizi alırlar,metelik alamazları,dedi 240 Bize emir öyledir,dedineticesinin ne olacağını bildireceksin-Bildiremem!Bildireceksin Paşam!Vardar Ali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.02.1953
  • «MATEZ» TEKNİK MALZEME T-A.ŞİRKETİNDEN Şirketin hissedarlar umumi toplantısı 23/Mart/1953 tarihine müsadif pazartesi günü saat 11 de adi olarak Şirketin Galatadaki Tünel caddesi 26 No lu îdare Merkezi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.02.1953
  • 1 2 3 4 5 Hazır hvan Sadi BOB AK 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 f oldan safla:3_Mektuplaşma.2—Beyaz;Soy;Bir harfin okunuşu.3—Şan;Türk filmlerinde sık sık gördüğümüz dansöz;Futbolda bir mevki.4—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.02.1953
  • TIMARHANEDE YIL Doctor baba için resim fczetiğim a.uhafaza ettikçe kıymet kazanırdı Simitçi Tdehmet Ağa «Taze gcttinı» diyor.Çizen:Mehmet Piştar)63 Beyefendi gerdanını katmerle.tirdi.Bu pozu mühim bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.02.1953
  • Müzeler Arkeoloji Müzesi:Pazar çarşamba ve cuma yünleri saat:IS 16 Eski Şark Eserleri Müzesi:Pazar,çarşamba ve euma günleri saat:10 12 Topkapı Sarayı Müzesi:Paxartcsi hariç her gün 13.40-16.30 Ayasofy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:AM Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1953
  • Elektrik Tesisatı Yaptırılacaktır İller Bankasından Tesisin işler Kasaba adı Vilâyeti halde keşif Geçici teminat Nev'I bedeli TL TL Derik Mardin 131-780-30 7-839—2 adet 75-85)PS Dizel gurubu ve şe hir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1953
  • Yıkıcılara Cağaloğlunda kârgir bina yıktırılacak.Müracaat:Nusret Güreşen,Nuruotmaniye Cad No 62 Tel 21913
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 45 ton sığır eti kapalı zarfla satın alınacaktır-Kilosu 138 kuruş geçici teminatı 4660 Liradır-İhalesi 28/2/953 cumartesi saat 11 de Bornov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1953
  • Sinema Dünyasından Haberler •fc lngilterede Saint's Return adında bir film çevirmekte olan Amerikalı sinema artisti Louis Hay ward dün Thames nehrinde motörle gezerken devrilmiş ve buz gibi bir banyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1953
  • İstanbul 1.57 Açılış ve Program 13.00 Haberler 13.15 Radya salon orkestrası konseri.İdare eden:Semih Argeşo.1-L.Siede,Mankenler,2-Massenet Thais)operasından meditation,3-P.Lehar Şen Dul)operetinden Po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1953
  • Lokman Hekim Br.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Paaardan bagka her g*üı sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.Istanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1953
  • DRAM KISMI LİLtON Yazan:Fran* Molnar Türkçsaı:Asude Zeybekoğlu Her çarşamba akşamı talebe gecesldir.Pazartesi akşamları temsil yoktur.Telefon:42157 Homed!k'Stnı KADIKÖY tSKELESt Yazan:Oevad Fehmi Başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1953
  • ¦î i m Kambiyo Kapanış terling.olar.iTr.Frangı sviçre Fr.telçika Fr.sveç Kr.•'lorin.Jret rahmi Oskoudes ve esham Açılış 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.02.1953
  • Dans bilmediğimi Karl'ın eşine söylediğim zaman inanmamıştı!128 Güreşleri müteakip Cenovada birkaç gün daha kaldık ve 10 martta İsviçrenin Zurih şehrine hareket etti.Evvefâ hazırlanan programa göre 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.02.1953
  • Başkan Eisenhower dün basın konferansı yaptı I Bas ta rafı 1 nel sayfada] J zetecfierm suallerine karşı Baş)kan.komünist Çin'in abluka e* ı dilmesi meselesinin muhtelif hükümet dairelerinde incelendiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.02.1953
  • DAHİLİ SİYASET Başkanlık seçimlerinde Demokrat Partinin adayı olan Stevenson'un Cumhuriyetti ydarenİH iş adamları hükümet olduğu tarzındaki beyanatına karşılık,Başkan Eisenhower filolojik bir münakaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.02.1953
  • Bremende bir Türk şilebi fBa&tarafı 1 nci sayfada] dan yakalanmıştır.Polisler derhal geminin merdivenine tırmanarak kaptan köşküne çıkmışlar ve gemiyi durdurmuşa lardır.Bunun Özerine Raman demir atmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.02.1953
  • Arjar.tî!de feci bir kaza oldu Comodoro Rivadavia,1Y Al')Geçen akşam Arjantırıin bu petrol bölgesinde bir dizel treran yoldarr çkarak iakele üzerine düşmesi neticesinde 24 kişi Ölmüş,57 kişi de yarala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.02.1953
  • 953 bütçe?karakteri [Bas tarafı birincide!si gibi hususların memleket için ümit verici faktörler olduğunu belirtmiştir.Necip Bilge,bundan sonra ziraatimizin makineleşmesinin doğuracağı hayırlı neticel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.02.1953
  • Belçika Kralı hastalandı EBantarai'ı 1 net sayfada)Brüksele avdetinde bu hususu açıklamış ve Krala uıun^t—bir şekilde kan verilmekte duğunü kaydetmiştir.Geçenlerde Belçika basın ı.Kralı tenkit etmiş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.02.1953
  • Tepkili uçaklar [Bag tarafı birincide] penlıag,Stokholm,Istanbul ve Kıbnaa yapacaklardır.Londra Zünh seferleri 19 nisanda başlayacak ve yazın günde iki sefir yapılacaktır.Aynı tarihte Londra İstanbul,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.02.1953
  • Maarif şûrası sona erdi [Bas tarafı birincide] nin inkıâpara bağlılığının bir defa daha Şûra tarafından tebarüz ettirilmesi yolundaki takriri sürekli alkışlar ve büyük tezahürat arasında kabul edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.02.1953
  • NATO'ya iştirakimizin yıldönümü l Baş tarafı birincide] Bu münasebetle NATO Güney Doğu Avrupa Kara Kuvvetleri Komutam General Wyman ile Türk Yardımcısı General Behçet Türkmen tarafından yarın bir kokt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.02.1953
  • Ankarada gece kondu mahallesini su bastı Ankara,17 A.A.Alt köprü civarından geçmekte olan Çubuk Çayı taşmış ve gecekondulardan müteşekkil Varlık mahallesini sular istilâ etmiştir.Çubuk Çayının dün gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.02.1953
  • Fuhşa teşvik edilen bir kız intihal etti Cannes,17 T.H.A.Gat)rielie adında genç ve güzel lig ile şöhret bulan bir kız,w miktarda zehir içtikten sonrt İntihar etmiş ve ölüm halindi hastahaneye kaldırıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.02.1953
  • Bir yolcu gemisi yanıyor Napoli,17 At*)Ferdf nand ue Lesseps adındaki 2i.lö'!tonlun Fransız yolcu gemisi W sananın erken saatlerinde »K ön ambarından alevler yukseld gi halde Mapoli limanına gir misti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.02.1953
  • Askerî müzakerelere başlandı [Bas tarafı birincide] Kurmay Başkanı Tümgeneral Asım Uçaner.Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tuğamiral Zeki Özak.Erkânıharbiye Haber Başkanı Tümgeneral Mithat Akçakoca,Har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.02.1953
  • edikoduiu fuhuş davası Amerikalı gönül tellâlının dünkü duruşma sırada yeni bir dilber şahit olarak dinlendi Nevyork.17 IAP)Genç kızları fuhşa teşvik sucundan muhakeme edilmekte olan mar galin kralını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.02.1953
  • İranda Bahtiyarilerin isyanı [Ba» tarafı birincide] derdiği bir mektupta haksız yere çarpışmadığını söylemiş ve kardeşi de Başvekil Musaddıka aynı mealde bir mektup göndermişti.Fakat hükümet bunların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.02.1953
  • Viyanda tahsil edas ti,»J wr KopeK Ankara,17 Milliyet)VIyanada iki aene müddette polis kollejinde tehail ettikten.Od se ne de terbiye mektebinde muaşeret dersleri alan Wight ismin de cins bir salon kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.02.1953
  • Japon güreş takımı gene 7 1 yenildi Ankara» 17 AA» Tokyo serbest güreş takımı ile Ankara Güreş Kulübü arasında yapılan müsabaka neticesi 7~1 Ankara.Güreş Kulübünün galibiyetiyle neticetenaaiştir-Tek n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8