Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.02.1953
  • Bugün şehrimizde hava omuniyetle bulutlu;öğleden aonra ağışlı geçecektir.Hava sıcaklığı 2-3 derece azalacaktır.T*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1953
  • Bir genç,senelerce uğraştıktan sonra nihayet 1946 da ItaS» ya'da bulduğu bir ustaya göğsündeki dövmeyi yaptırmış-F* Isnriain nesrini istemiyen ve tanınmış bir tüccar olan bu genele ümit Denizin yaptığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1953
  • İngiliz birlikleri Süveyşten çekiliyor Çekilen birliklerden bir kısmı Ingiltereye bîr kısmı da Kıbrıs'a gönderilecek Kahire,1 6(A.A.Salahiyetli bir membadan öğrenildiğine göre,İngiliz birliklerinden b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1953
  • Yugoslav askeri heyeti başkanı Genelkurmay Başkanımızı ziyareti sırasında Askeri müzakerelere bu gün Ankarada başlanıyor Üçlü Paktın kurulması hususundaki çalışmalara katılacak olan Yunan Heyeti Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1953
  • Foster Dalles Amerikanın Uzak Doğu siyaseti Dün» Beyaz Sarayda toplanan bir konferansta Foster Dulles geniş izahat verdi Londra,16 Radyo)Bugün Beyaz Sarayda,esas mevfDevamı Sa.7 Sü.M dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1953
  • Hendekte feci bir kaza oldu Adapazarı,16 Milliyet)Dün gece yarısı saat iki sıralarında ilçemizden almış olduğu 30 yolcu ile Hendek'e gitmekte olan şoför Zahit Bulca idaresindeki Hendek 1 plâka numaral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1953
  • Amerikan Rus uçakları çarpıştı Tokyo,16 A.A.AP)Bir habere göre,Japon topraklan üzerinde Rus uçaklariyle Uzakdoğu hava kuvvetlerine mensup Amerikan uçaklan arasında bir çarpışma vukua gelmiştir.Çarpışm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1953
  • Memleketi m iz de İki göl teşekkül I ediyor Bu Jeolojik hâdiseler Toroslarda ve Burdur civarında vuku buluyor Ankara,16 TA)Birisi Toros eteklerinde ve diğeri de Burdur civarınsa iki yeni göl teşekkül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1953
  • Millî Tesanüt Cephesi kuruldu Dün yapılan ilk toplantıda mühim kararlar alııdı.Çalışma şekli bir komite tarafından programlaştırılacak Millî tesanüt cephesinin dünkü toplantısından bir görünüş.[Yazısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1953
  • Danimarka ordusunda isyan çıktı o Kopenhag üzerine yürüyüşe geçen asileri bir general yatıştırdı Kopenhag,16 AP)Alman hududunda bulunan bir Danimarka garnizoununda bugün 80 kadar askerin çıkardığı isy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1953
  • Bütçe müzakereleri münasebetiyle İnönü Halk Partisinin görüşünü açıkladı İç politikadaki emniyet havasının memleket için hayırlı ve faydalı olacağına işaret eden İnönü:Harici siyasette hükümetin bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1953
  • 1953 Bütçe yılı müzakereleri münasebetiyle Meclis tarihi bir gün yaşadı »m im Maliye Vekili iktisadî ve mali duruma dair mühim izahat verdi Hasan Polalkan'm tamamen realitelere ve rakamlara dayanan nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.02.1953
  • Kumkopı cinayeti o-Esrarlı bir şekilde öldürülen yaşlı bakkalın erinde dün bir keşif yapıldı Cumartesi günü Kumkapıdaki evinde ölü.olarak bulunan io yaşında Nerses adındaki ü ikkalın esrarlı ölümü et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1953
  • TAKV3MDEN 8% YAPRAK Bir ihmâan telâfisi tn&anlığına bütün insaniyeti hayran bırakan Makatına Gandi'nin cesedinin yakıldığı yere dikilmek üzere Yunanistandan bir zeytin ağacı gönderildiğini bir ajans h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1953
  • II I Konservatuar konserlerinin on beşincisini teşkil eden ve esas olarak Mahur faslını ihtiva eden konser ayın on beşinci pazar günü aaat on birdi?Taksim gazinosunda verildi-Klâsik kısımda nadide eBe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1953
  • Eyüptekl cinayetin faili tevkif edildi Evvelce polislikten I suçlar kanununa gön Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında Eyüpde Millet Partisi idare heyeti azalarından Cev det Ketenciyi bıçaklıyarak öld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1953
  • Genç bîr kıza otomobil çarptı Dün akşam üzeri saat 17 sıralarında Sultanahmet istikame tinden gelen 9629 plâkalı hususî otomobil Belediye önünde,Kız Evdikişi talebelerinden Türkân Beniceyc çarpmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1953
  • Armatörler konferansı Cenovada toplanacak olan Ak deniz Aramtörler Konferansına katılmak üzere Denizyolları Müdürü Zeyyat Parlar ve Müdür Yardımcısı Fadıl Sarımsıkçı dün uçakla îtalyaya gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1953
  • Coğrafya haftası Ankaradan gelen de eğelerinde iştirakiyle dün açılan toplantıya üugün devam edilecek Turk Coğrafya Kurumunun tertip ettiği coğrafya haftalarının 8 ncisi dün saat 10,30 da EueDiyat fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1953
  • Kalbinin üstüne Atanın resmim Senelerce uğraştıktan sonra bn emeline 1946 «in İtalyada muvaffak olan delikanlı bu feji nasıl yaptırdığını anlatıyor* Ümit DENİZ Geçen sene Büyükderede arkadaşlarla deni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1953
  • PO t 8 T E Evvelki gece Sirkecide Ketin Bekler »^tvİ* amktlrıtfı Mr şahu,Tahsin #driHfa Mr It^tt^*1* sebepsiz yere yerlerindea yralsnnıştır Sarhoş sabıkalı f lı¦Ilımıak adliyeye verilmiş tırit Şişlide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1953
  • 17 1 Şefaat 1953 r-3 Ot.8 wm 4 Şok İM* VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 6.54 1.10 öğle 12.28 6.44 İkindi 15.23 »J0 Aksam 17.45 12.00 Yata 19.10 1.32 tmsak 5.15 11.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1953
  • KISA HA if Belediye Daimi Komisyonu lehrin asfalt yollarının tamiratı içi» 23 bin 500 kilo bitüm sipariş etmiştir.Bununla yıpranmış asfalt yollar tamir edilecektirif Dolmabahçe Sarayındaki Ha rem dair
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1953
  • Hayvan hastaMclariylf» mücadele ediliyor Şehrimizdeki hayvan hastalıV lannın önlenmesi ve izalesi için Ankarada Tarım Vekaletinde te maşlarda bulunan i!Veteriner Müdürü Esat Seran şehrimize dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1953
  • HALKIN SESİ Gene Elmadağ durağı Elmadağ otobüs durağı için bir dilekte bulunnyış olan okuyucumuz,verilen cevaba mukabil,bu defa aşağıdaki mütalâayı ileri sürüyor:«Elmadağ otobüs durağı meselesi hakkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1953
  • BALO ^ç İstanbul Üniversitesinin 500 üncü kuruluşunun yıldönümü münasebetiyle mayıs ayı sonunda Taksim Belediye Gazinosunda bir balo verecektir.İt Güzel San'atlar Akademisi Talebe Birliği 3 mart salı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.02.1953
  • Yeni bir fuhuş skandali Londra'da da.Amerikadaki fuhuşa teşvik hâdisesine beuzçyen bir skandalin patlak verdiği bildiriliyor Londra,16 T.H.A.Nevyorkta genç ve güzel kadınları fuhşa teşvik hâdisesi hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1953
  • "Wiima,sarnıç gemisinin hamulesi Washington,1« A.A.Dış işleri Vekâleti sözcüsü dün akşam beyanatta bulunarak Birleşik Amerikanın «Wiima» adında ki petrol gemisinin sahiplerini tehdit ile şayet gemi pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1953
  • Demir fiyatı bir miktar düştü Ticaret ve Ekonomi Vekâletinin demir ithali için tahsis yapacağı şayiaları demir fiatlannda bir miktar düşüklüğe sebep olmuştur.Aybaşında ortalama 60 kuruşa kadar yüksele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1953
  • Balkan Paktı ve İtalya Atina'dan bildirildiğine göre italyan matbuatı son günlerde «İtalya katılmadan kurulacak bir Balkan paktının müessir okuruyacağını,kendilerinin askerî teşriki mesaisi temin edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1953
  • 139 Çünkü bunca senedir yaşadığım mazbut ve namuslu hayatı 'bir anda mahvetmeyi ben de istemem.Bu karar,Kralın pek canını Bıkmıştı.Bir müddet düşündü.Sonra:Peki» dedi.«Akrabaların filân yok mu Onlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1953
  • KISA HARİCÎ İTALYA:•ft Radyo ile ahnan haberlere göre,«General Muir» adlı Ame-i rikan askerî nakliyat gemisi Ak denizin ortasında batmakta olan «Tripolitania» adh adlı 2766,ton luk İtalyan yolcu gemis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1953
  • Arjantin'de bir da~ mlryolu kazası dmodoro Rivadavia Arjantin)16 A.A.Dün bir trenin yoldan çıkmüsı ve 35 metre de rinilglndeki bir uçuruma yuvarlanması neticesinde 20 kişi öl müş ve en az 40 kişi yara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1953
  • Rosenberg'lerin affı Şikago 16 A.A.Şikago Ünivesritesinden Bernard Loomer,dün beyanatta bulunarak Başkan Eisenhower'e bir mektup gönderdiğini ve bu mektubunda atom casusları Juluis ve Ether Rosenberg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1953
  • Belçj kaçta seylap o-Yükselen salar baaı setleri tehlikeli bir hale şokta Londra,16 A.A.Belçiicada acele olarak tamir edilmiş bulunan sedler dün gece sulat rın yükselmesiyle çatlamıştır Fakat Hollanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1953
  • Avrupamn savunması o-i Alman Başvekili» Fransanın yeni teklifini kabul etmiyor Bonn,16 A.A.Alman Başvekili Adenauer'in.Avrupa savunma camiası hakkındaki ı a ris andlaşmasına ek protokollere dair Frans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1953
  • Sovyetlere karşı serî tedbirler almıyor Komünizmin yayJnu esir milletleri kurtar Vaşington,16 T.H.A.Amerikanın,Rus komünist emperyalizmine karsı taKip edeceği yeni hattı hareketin nazarıyecisi olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1953
  • ÛÖRE Çirkef içen lağım mîdeiil *r Gazeetlerde hayretle ve nefretle okuduk.Ayintap civarında irtica hareketleri yaptığı için tevkif edilen bir şeyh efendi bir sene hapse ve bin lira para cezasına mahkû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1953
  • A meri kay a kaçan maceraperest geriye çevrildi Bir müddet evvel limammıza gelen bir Amerikan vapuruna gizlice binerek Amer ikaya kaçan.Ali özdür adında 1?yaşlarında bir maceraperest bir genç dün bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1953
  • İKTİBAS Bin yıldır denizle boğuşan Hollandanın yeni matemi 1421 yıLnda dan&z yiiia böyle kabar mı s,mam: k itin dö/tt-2 birini sular altınca boğ rsu?V3 100.093 insanın ölü nü-ne sâbap olmuştu.Bu saf a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1953
  • FIKRA I mm l i Turk Ajans haberleri son günlerde Fransa'da Gabinard Kitabevi tarafından çıkarılan bir «Muasır Turk Şairleri Antolojisi»n-I.den bahsettiler.Gazellerimizde yer bulamıyan bu habeıin hayli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.02.1953
  • HEKGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Solon'u solon yapan askerî bir kurnazlık ve zaferdi Casus Salamine geçti:"Ben Atinalılardan kaçtım,onların zayıf taraflarını size haber vereceğim.Dilersaniz en güzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.02.1953
  • 1 9 İÜ r* if IS RITA HAV WORTH Rita Hayworth,halen dünyanın en gözde yıldızlarından bir!ol makta devam etmektedir,tik J üç buutul filmin başrolünü oynamak mazhariyeti tereddütsüz bu yıldıza lâyık görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.02.1953
  • RESİMLE HADİSELER liff 1 Türkiye,Yunanistan ve Yugoslavya arasında akdedilecek UçlU Balkan Paktının askerî hususlarını hazırlamak Üzere Ankaraya gelen Yugoslav askeri heyeti Erkanı Harbiyei Umumiye Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.02.1953
  • Olimpiyat halter müsabakalarımla birinci gelen Amerikalı» Kus haltercisi tarafından tebrik edilirken-Amerikalılar Rusları geçmiye çalışıyorlar Amerikalılar bu uğurda sarfadilmek üzere 500.000 dolarlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1953
  • İngilterenin en yuhalanan oyuncusu îngilterenin halk tarafından field Wednesday takımının sanen fazla ıslıklanan,yuhalanan trforu Derek Dooley«dir.1.95 boyunda,92 kiloluk bu oyuncu,oyuncusu,birinci kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1953
  • fw |Jp YUNAN ORDU TAKIMI Önümüzdeki ay İçinde Ankarada başlanacak olan Dünya Ordulararası Futbol Şampiyonasına iştirak edecek olan Yunan takımı 6 ay süren uzun bir elemeden sonra nihayet seçilmiş ve k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1953
  • Ankara spor haberleri İkinci,üçüncü ve dördüncü küme maçları sona erdi DUn dış sahalarda oynanan maçlarla ikinci,üçüncü ve dör düncü küme maçları sona ermiştir.Dn ikinci kümede GUneşspor Hilâlsporu 2-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1953
  • Şili Ingiltereden iki oyuncu alıyor Georges ve Ted Robledo kardeşler kendilerine yapılan parlak teklifleri derhal kabul ettiler Şili hükümeti,îngilterede Kral Kupasını elinde tutmakta olan New Castle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1953
  • Bir düdüğe bir hükmen mağlûbiyeft Geçenlerde Belçika Futbol Fe derasyonunun îcra Komitesine söyle bir hâdise intikal etmiştr:«Müsabakaya tâyin edilen ha kem,mazeretinden dolayı gelemeyince,taraflar ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1953
  • Fntbol hakemleri nemzetlerinin imtihanları Merkez,Hakem Komitesi tarafından ajüan Futbol Hakem Kursuna girenlerin yalnız yazılı imtihanda bulunan namzetlerin şifahi sınavlarına bugün de saat 17.30 dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1953
  • Milliyetin büyük spor anketi O-Yugoslavlara çıkacak millî kadromuz Kat!tarilıi yakında belli olacak Türkiye Yugoslavya mili!futbol macında takım kadrosunu evvelden kestiren okuyucularımız I dan beşine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1953
  • Fczor gunku reneroançe vera maçınaanı malûm hâdisenin akisleri devam ediyor natamam gol mü i üzıın dedikodulara sebebiyet veren Fenerbahçe Vefa maçının kritik ani' Acaba gol mti?Yoksa değil mi?istanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1953
  • 5 I •k t î t î i İ İ I Resimli spor haberleri I" î i M.1954 Dünya Futbol Şampiyonasını tertip eden komite ge-çen gün turnuvaya resmen kabul edilmiş olan 37 mili!takım arasında yapılacak eleme maçların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.02.1953
  • inönü Halk Partisinin görüşünü açıkladı leketin umumî politikası tize rinde d^rmffi Eterimizi arzede eeğiz* 1q politikada» partiler arasında» bir emniyet buhranının yalattığı çekişme devrinin kanan ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.02.1953
  • ÇAĞRI BÜYtîK KULÜPTEN Kulübümüz üyelerinin alelade toplantısı 28 şubat 953 cumartesi günü saat 14 de BÜYÜK KULÜP binasında yapılacaktır* Sayın ^üyelerin teşrifleri rica oluaıur-İdare Hey'eti HUZNÂME:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.02.1953
  • DRAM KISMI L 1 L 1 O N Yazan:Fran' Molnar TUrkQoai:Asude Zeybekoglu Her çarşamba akşamı talebe geçenidir.Pazartesi akşamları •temsil yoktur.Telefon:42157 homed kısmı BALIKESİR MUHASEBECİSİ Yazan:Reşat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.02.1953
  • TASFİYE HALİNDE CEZMI P*SAK.CEM«jt CEVANSIR.VASIL KARAMİT-R08 VE ORTAKLARI KOLLEKTİF Ştf.TASFİYE MEMURLUĞUNDAN Cezm« Başak,Cemşit Cevanşir.Vasil Karamitros ve Ortakları KoHektif Sirkelinin 10cakl&53 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.02.1953
  • mm w imp* İstanbul un son zamanlarda aldığı rezilâne hayat herkesi tiksindirmeye başlamıştı Paşa Hazretleri,bunlar milletin zararına olan islerdir,yarma kalsalar da olur Validemizin arzusu bunları ort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.02.1953
  • TASFİYE HALİNDE CEZMİ BAŞAK.CEMŞIT CEVANŞ1R.VASIL KARAMİT-ROS VE ORTAKLARİ KOLLEKTlF Ştf.TASFİYE MEMURLUĞUNDAN Cezmi Başak.Cemşit Cevansir.Vasil Karamitros ve Ortakları Kollektif Şirketine ait BEDFORT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.02.1953
  • Hazdıyan Sadi BORAK 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 p_¦i g|nj 2 1 w i i fesv^$ H HH 4 1 I 5 ~~fi 6 7 MM S 1 1 HHHH 9 1 j to 11 Bana 12 j H i ı i Soldan sağa:1—tstanbulun kaza belâ yo-lu;öğretmen.2—Uzun kul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.02.1953
  • Herif iıUıyon dva-«uıda arsalara sığınmıştı.Polis $e etrafını iyice sarmıştı.Davis,Sir Marcus'un her şeyi hallettiğini biliyor,telâş etmiyordu.Bir insan son gününün sabahını ya-«acbğını anlarsa neler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 17.02.1953
  • üye Vekili iktisadi ve mali duruma dair i [Bas tarafı birincide] ri ve bu hisselerin tahsis edildiği devlet hizmetlerinin bilançosu demek olan bütçelerle,memleke tin iç ve dış iktisadî gidişi arasın d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.02.1953
  • Askerî müzakerelere başlanıyor [Bas tarafı birincide] Yarın başhyacak görüş.nî r gelirimiz siyasi mehafilinde büyük bir ehemmiyetle beklenilmektedir.Ankaradaki bütün kordiplomatik,üçlü pakt kurulması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.02.1953
  • ingiliz birlikleri rBastarafı 1 nci sayfada] meti bu gece General Muhammet Necibin riyasetinde müşterek bir toplantı yaparak,yakında İngiltere ile başhyacak olan Süveyş hakkındaki müzakerelerin esasla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.02.1953
  • Amerikanın Uzak Doğu siyaseti [Bas tarafı birincide] zuu Birleşik Amerikanın Uaakdog-udaki siyasetinin teabitine matuf bir konferans toplanmıştır.Konferansa Kongredeki ekseriyete mensup başlıca liderl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.02.1953
  • tki göl teşekkül ediyor [Bastaraf ı 1 nci sayfada] kırmaktadır ki Antalya ile Alan ya şosesini de sular istilâ etmişve münakalat durmuştur.Şosenin bir tarafından diğer tarafına arabayla seçmeye cali-ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.02.1953
  • tki muhalif parti namına tenkidlet [Bas tarafı birincide!Cezmi Türk,partisi adına büt çeyi tenkit ederken bütçe komis yonunun faaliyeti hakkmdaJd ff kirlerini izah ederek muhasebat divanının yeniden t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.02.1953
  • Dünkü tarihî celseden notlar [Bastarafı 1 nci sayfada)benziyen sözleri memleketin kaydetmiş olduğu inkişafı bütün azametiyle ortaya sermeye kâfi geliyor ve o tesiri bırakıyordu-Hasan Polatkan iki sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.02.1953
  • Millî t cephesi İstanbul gazetecilerinin teşebbüsü ile kurulan «Milli Tesanüt Cephesi» irticaa,ırkçılık aşırı ve sol temayüllere karşı mücadeleye geçmek üzere çalışmalarına başlamıştır.Gazeteciler Cem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 17.02.1953
  • M.Monroe'nin yedinci filmi Marilyn Monroe çok kısa samanda şöhretin en yüksek seviyesine çatan talihli yıldızlardan biridir.Kısa bir zaman içinde hem kendine büyük bir şöhret yapan hem de Ustüste film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.02.1953
  • fwmm Ziraat Mücadele ilâçları 0 İlâçları memleketimizde tanınmış ve tutulmuş bir Anonim Şirket ziraat mücadele işleri ve haşerat mücadele müstahzarları için aşağıda yazılı vilâyet ve kazalarda bayilik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.02.1953
  • İstan iu)İstanbul Asliye Birinci Ticaret mahkemesinden:952/157 Anadol i Anonim Türk Sigorta Şirketinin Galata eski Gümrük sokak 22 Noda Kadir Hantal aleyhine açtığı 14525 lira 35 kuruş alacak dâvasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.02.1953
  • İmar durumları mevcut satılık emlâk İstanbul Defterdarlığından:Kıymeti Teminata Dosya No Cinsi Lira* Ura 511-386 Adalar.Büyükada.Maden malı-eski 63 4-73 Tepe köy yeni Cami tepesi so-187 ada,10 parsel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.02.1953
  • Sahip v« Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'srul Müdür:Faruk DEMtRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.02.1953
  • KIŞIN SOĞUK HAVALARDA ve rutubetli günlerde GRİPİN almayı ihmal etmeyiniz.1 Bütün Ağrılara Karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8