Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.02.1953
  • Bugün şehrimizde hava,umumiyetle bulutlu;öğleden sonra yağışlı geçecektir.Hava sıcaklığı 36-8 derece azalacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1953
  • Askeri görüşmelere katılmak üzere Ankaraya gelen Yugoslav heyeti Foto:Milliyet AffnalD Balkan Paktının askerî hususlarını hazırlamak üzere Üçlü askeri toplantılar yarın Ankarada yapılıyor Ankara ve At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1953
  • Bir tren kazasında 21 kişi öldü o Bari'de vaka balan kazada 65 kişi de yaralandı Roma,25 A.A.Bari'den gelen bir yolcu treninin gara girerken yoldan çıkması üzerine 21 kial ölmüş,25 kişi de yaralanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1953
  • Kral Faruk'un hayatı filme alınıyor o Sabık Kral rolünü Orson Vdles'in oynıyacağı filmin senaryosu in.Necibin tasdikinden Recti Roma,26 T.H.A.Meşhur sinema artisti ve aynı zamanda sahne vazu olan Orso
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1953
  • Barbaros İlkokulu YavrukurUajl gününde Oymağa iltihak eden yani Yavrukurtların muvaffakiyeti* temsil ettikleri «Mehmetçik» isimli canlı tablo-Bu mevzuda arkadaşımız Ümit Deniz'in yazışımı ikinci sayfa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1953
  • Türk ingiliz ticaret münasebatı gelişiyor DUn Londra'ya giden serbest ticaret heyeti ihracatım zı artırmaya çalışacak Dün,Kastamonu Mebusu ı ret heyeti uçakla Londraya ha* Şükrü Kerimzadenin balkanlı-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1953
  • Fenerbahçe Vefa dün 1*1 berabere kaldı j Istanbul lig maçlarına dün de muhtelif sahalarda devam edilmiştir-Bu arada Fenerbahçe Vefa İle 1—1 berabere kalmış-Beşiktaş 11 Spora 3—0.İstan bulspor da Emniy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1953
  • Merhnm Halil Ayan Halil Ayan vefat eti o-Sabık Maliye Vekilinin cenazesi bugün Borsaya nakledilecek Ankara 15 Milliyet)Demokrat iktidarının ilk Maliye Vekili Bursa Mebusu Halil Ayanı uzun müddetten be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1953
  • Malatya suikasti dâvası Duruşma martın ilk gönlerinde Ankarada başlayacak Ankara,15 Milliyet)Vatan gazetesi Başmuharriri Ahmet Emin Yalmanın yaralanması ile neticelenen Malatya suikasti ile alâkalı gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1953
  • Ingilterede sel felâketi sona erdi Yeniden İnşa edilen setler med dalgasına mukavemet ediyor Londra,18 A.A.İngilterenin doğu kıyılarında yeniden inşa olunan veya cakvıye edilen sedler med dalgalarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1953
  • Din dersleri mesel esi o Maarif Şûrasında ilkmektefce ait müfredat programı inceleniyor Ankara 15 Milliyet)Besinci Maarif Şûrası bugün,de Babahtan itibaren çalışmalarına devam etmiştir-Bugünkü toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1953
  • 45 Nazi idama mahkûm oldu t kinci Dünya Harbi sırasında Oradour ve Surgjlane köylerinde 642 Fransız kadın* erkek veçoeu-¦ğunu kütle halinde öldürmek suçundan 45 Alman Nazi muhafızı geçenlerde idama ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1953
  • Petrol dâvası beynelmilel mahkemede o Anglo Iran Kumpanyasının açtığı dâva on beş gün içinde neticelenecek Roma,15 Nafen)Beynelmilel petrol şirketleri,Anglo Iran Şirketi tarafından Venedikte açılmış o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1953
  • i» Reisicumhur Kızılay bdlosunda Reisicumhur Celâl Bayar evvelki gece Taksim gazinosunda verilen senelik baloyu şereflendirmiş ir Resimde saym Bayan balo komitesi mensubu bir bayandan piyango sigarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1953
  • Eisenhower Uzak Doğuda şedit tedbirler alıyor Başkanın siyasi ve askerî liderlerle bugün Korede "Mae Arthur hattının işgali meselesinin görüşüleceği sanılıyor Başkan Eisenhower kongreye senelik mesajı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1953
  • Sulh kervanı şehrimizde o-Çarşanba gününden itibaren Cumhuriyet gezisinde halka teşhir edilecek Üç aydan beri memleketimizde bulunan N.A.T.O.8ulh Kervanı evvelki gün şehrimize gelmiştir.Bu müaneBebetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1953
  • Bütçe görüşmelerine bugün başlanıyor II I II I Maliye Vekili büfçe hakkında izahat verirken bilhassa iktisadi durumumuz ve 952 yılı bütçe tatbikatı üzerinde duracak inönü'nün C.H.P.adına yapacağı konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.02.1953
  • Türk Devrim Ocaklan il teşkilâtı tarafından tertip edilen,klâsik Batı musikisi konseri 24;şubat salı gecesi saat 21 den irtibaı*en Şehir Tiyatrosu Komedi kısmında verilecektir.TÜREN Baybuılun kurtuluş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1953
  • D.P.Vişnezade Ocağıma «etandaşlara yardımı D-P.Beşiktaş Vişnezade bcağı dün muhitinde bulunan fa kir vatandaşlardan 230 aileye nüfus basma bir fcilo fasulye,yarım kflo makarna,bir kalıp sabun ve bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1953
  • YAPRAK Hayvanları koruma ULUNAY 6a baskınına uğrayan Holland a 'da kurtarılamr yacak vaziyette bulanan ehli sayvanları Helikopter)lere yerleştirilen mitrottözlcrle imha etmişler* liu.bizim havsalamızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1953
  • Türkiye-Yugoslavya ticaret anlaşması Bir müddetten beri Ankarada devam dtmekte olan Türk Yugoslav ticaret müzakereleri nin çok müsait bir hava içindr inkişaf cttjği ve imzalanacak,uzun vadeli ticaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1953
  • Çocuk zammı alamayanlar o 250 ilk okul öğretmeninin hakkı tahsisat yokluğundaii verilemiyor Şehrimizde bulunan ilkokul öğretmenlerinden bir kısmı uzun zamandan beri çocuk zammı alamamaktaydılar.Miktar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1953
  • arımızın ıslahı çın yapılacak toplan Bugün An karada Türk ve Amerikalı pamuk tnutehasstslatrı pamuğumuzun tipini tesbit edecekler Pamuklarımızın standardizas yonu için bugün Ankarada mühim bir toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1953
  • Bir "Tüccar Kulübü,açılmak isteniyor İstanbul Tüccar Derneği şehrimiz tacirleri için bir1 «Tüccar Kulübü» kurmak yolunda teşebbüslere geçmiştir-Bu teşebbüsle şehrimizdeki;tacirler arasında memnuni-j y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1953
  • Atatan s firi Münihe döndü Evvelki gün Ankara dan şeh rimize gelen Alman sefiri Wühelm Haas dün sabah uçakla Münih'e müteveccihen yurdumuzdan ayrılmıştır-Alman sefiri Münihten,Bon'a geçecek ve hükümet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1953
  • Yeni açılacak garson kursu Istanbulda otel ve eğlence yerleri işçileri sendikası turistik müesseselere yabancı dil İrilen garsonlar yetiştirmek üzere kurslar açmakta devam etmektedir Bu kurslardan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1953
  • Beyaz peynir ucuzluyor Yeni mahsul beyaz peynir piyasaya gelmiş bulunmaktadır Şimdiye kadar 400 teneke bir parti satılmıştır-Bun lardan tam yağlı olanların teneksi 28 31 lira arasında muamele görmüştü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1953
  • Evinde ölü bulunan bakkal Kumkapıda Çakmaktaşı sokağında bakkallık yapan iNerses isimli bir adamın odasında ölü olarak bulunduğunu »bildiı*miştik.Bu hâdisenin bir cinayet olması ihtimali ürerinde kuvv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1953
  • Ticaret heyetimiz ng I tereye gitti Hususi temaslar yapacak olan on beş kişiden mürekkep " jr ticaret heyetimiz,Kastamoni Milletvekili Sıtkı Kerimzadenin başkanlığında dün sabah saat 10 da İngiliz Hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1953
  • C.H.P.Şişi s JlçB hi nasi «dün acjidi C.H.P.Şişli ilçesinin yem binası dün KiuıL 16 da yapılan bir törenle açilmıaf ir.Açılış 'töreninde;Genel İdare »Kurulu üyelerinden Sivas Milletvekili Reğut Şemset
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1953
  • 6 yaşındaki yavruya tecavüz etmek istendi Ayvansarayda Hamam sokağında oturan MehmH isminde biri sokakta oynamakta olan Sultana adında fi yaşında bir kızı kandırarakevine götürmüş ve burada kü,çük yav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1953
  • Bir esrarkeş yakalandı Emniyet memurları dün yaptıkları umumî bir aramaj de.Şehremininde oturan ve dokumacılıkla geçinen Ali Paydaşın üzerinde 5 4?ram cb-rar bulmuşlardır.Ali Paydaş yakalanarak adliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1953
  • Hayatımızın idamesi için vücudda kireç "bulunması şarttır-Kemik ve dişlerin esas unsurunu teşkil eden kireci biz ne batlardan alırız* Gelişip boy at inak çağlarında Mreçsiz gıda işe yaramaz-Vücudumuzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1953
  • Limon nrıiiye tarifesinin değiştirilmesi isteniyor Gümrük Komisyoncuları Cemiyeti,Ticaret Odasına müracaat ederek 2 şubat 953 tarihinde yürürlüğe giren Denizcilik Bankası Liman İşletmesi ardiyesi tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1953
  • Amerikalı tacirler o Elli kişilik iş adamından müteşekkil heyet Türkiyeye geıyor 50 Amerikan iş adamının yakında Avrupaya yapacakları seyahat Birasında Türkiyeye de' uğrayacakları haber verilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1953
  • w HALKIN SESİ Perapalas arkasın' daki dörtyol kavşağı Bey oğlunda Kumbaracı yokuşu,Örtıııcaltı sokanında 20 numarada oturan oku yucumuz Deniz Başgediklisi Nuri Erben yazıyor:«Vazife dolayısiyle hemen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1953
  • Röportaj Yavrukurtlar dün and içip yıldız taktılar Barbaros İlkokulu yavrukurtları arasında İstanbulini en iyi semaforcusu minicik bir kızmış Yavrukurtlar nasıl yetiştiriliyor?Tünelden r eçme oyunu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1953
  • KİSA HABERLER if B.T.T.İdaresi depolarda bulunan eski ve bozuk otobüsleri tamir ettirmek suretiyle yeniden sefere çıkarmağa karar vermiştir.Bu eski otobüsler ihdas edilecek yeni hatlarda kullanılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1953
  • O l 1 S T E if Fatihle Gureba Hastahanesi caddesinde 25 sayılı dükkânda bakkallık yapan Aliyi Murat ve Nail isimli iki şahıs «dükkânda rakı içeceklerini söyliyerek tabanca ile tehdit etmişlerdirlübMNu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1953
  • 16 Ru.Şubat 3 c*.m 1*53 Şub.181S Pazartesi 1868 VAK IV VASATİ EZANİ f 655 1.12 S Öğle 18.88 6.45 1 tkM K 15.23 9.39 Akfi m 17.43 12.00 Yata t 18JL4 1.32 Imsa k 526 11J8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.02.1953
  • Siyasî İcmal Bulgarlar va Balkan Paktı Rivayet bu ya-Bulgarlar hasırlanmakta olan Balkan paktının gayelerini pek taktir et* tikleri için imkân bulur bulmaz buna iştirak edeceklermiş' Ne çare ki bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1953
  • Haydutlar Milanoda bir bankayı soydular.Milano 15 AA.Ellerinr de makineli tabancalar olan beş haydut Milânonun merkezinde bir bankayı basmış ve yedi milyon liret alarak kacmı ya muvaffak olmuştur-Hayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1953
  • Doğu A)manyadaki mahkûmiyet kararları Berlin.15 AA)Sovyet işgal bölgesindeki Dresden mahkemesi.Batr devletlerinin casusu ve ajanlar» olmalarından dolayı 3 Almanı müebbetdi£er üçünü 15 sene hapse mahkû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1953
  • Süveyş'in tahliyesi meselesi General Necipt Süveyş Kanalının tahliyesi için tngiltereyi müzakereye davet ediyor Kahire,15 A.A.Geçen hafta Sudan hakkında İngiltere ile Mısır arasında anlaşmanın imzasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1953
  • Mülteci akını Berlin!güç duruma soktu Batı Berlin Beıeaiye Reisi yardım tejiıi/ıi için Amerikana gidiyor Berlin,15 A.A.Amerikan radyom mda bir nutuk söyliyen Batı Berlin Belediye Reisi Ernst Reuter «B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1953
  • Kore hakkında veriler bir mahkeme kararı Pladelfiya 15 AA.Filadelfiya yüksek mahkemesinh dün verdiği bir karardan anlaşıldığına göre.bu mahkeme Ko redeki durumu bir «harp hali.olarak telâkki etmemekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1953
  • Uzun seyrîi denizaltı o-İnşa edilen Atom denizaltısı Şimal buzlarının altında geçebilecek Nevyork,15 A.A.«Parade» mecmuasının yayınladığı Bahriye Dairesinin kanaatine göre inşasına başlanan atom kuvve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1953
  • KISA HARİCÎ HABERLER A M E R t K A i^ Beyaz Saraydan bugün bildirildiğine göre,Başkan Eisenhower,ihraç,edilen bakırın libre basma 2 centlik vergiden muaf tutulması hakkındaki kanunun 30 haziran 1954 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1953
  • Tunus'ta su'kcfsîier o Dün Tunusta pathyan iki bomba maddî hasara sebep oldu Tunus,15 A.A.Şehrin kenarında bir mahallede akşam vakti pathyan kudretli bîr bomba bir transformatörü tahrip etmiştir.Maddî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1953
  • Yeni kir dünya rekoru Kopenhag,15 A-A)Milletlerarası yüzme yarışlarında 17 yaşlarındaki Danimarkalı yüzücü Knııd Gleie 200 metreyi kulaç)2 dakika 37 saniye 4/10 da almak suretiyle yeni bir dünya rekor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1953
  • 138 Ona seve seve kendini vermek istemiş,halbuki Farugun lakay Jisi ile hattâ istihfafı ile karşılaşmıştı.Acaba bu asil adam,Mısırın bu gözde hükümdarı,çöllerin bu ateşli tacidarı kendisini pek mi âdî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1953
  • ÛÖRE Hovarda ve palavrası Sinemadan çıkarken önümüzde yürüyor,koridoru dolduranların hepsine birden dert yanar gibi avaz avaz konuşuyorlardı.Birisi içerde kadını görmüş,tanımıştı.O olduğuna emindi.Maa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1953
  • arı Güzelce basaümışlar.Hepsi de sevimli,çekici.Sayıyorum:On sekiş,taneler.On sekiz şiir kitabı.On sekiz sair.Yani yaşayışımıza ve dünyaya acılan on sekiz pencere.Bu ne kadar güzel* bir şeydir.On seki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1953
  • Bir Tibet Manastırın* da çıkan yangın Yeni Delhi 15 Â-A.Hint basın ajansının Kalimpong mu habirinin bildirdiğine «öre,Lhasaa'nm doğusunda Ya&KMt» gar manastırında» Tibefin yeni yılı kulandığı sırada b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1953
  • Hîpnotizma ile elleri delinerek kurtulan kadın i—M^—ı I Avusturyamn Innsbruck üniversitesinde mütehassıs doktor ve ruhiyatçıların huzurunda meşhur hîpnotizma Üs tedavi uzmanı Danimarkalı Paul Thorsen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.02.1953
  • 1 Sudan meselesinde İngiltere Mısır arasında bir anlaşma imzalanmıştır.Realm anlaşmanın imzalanmasını müteakip General Necibin Sudan işleri müşaviri Binbaşı Selah Saleml vekillerden Sheikh ile selâmla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1953
  • to M Mm *j m.Ester Williams'in bundan bir müddet evvel kocası Ben Goge'den boşanacağı hakkında dedikodu-J 1ar çıkarılmıştı.Gerek bu güzel yüzücü yıldız,gerek kocası,haklarında çıkarılan bu dedikodular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKU BİR VAK'A Yalan söylüyorsan evine şu zenbil girsin mi?Kadı Saffet Efendi düğerin âlet dolu aldı,mahkeme divânına astı.Herkesi Arap meczuplarından,filozof ruhlu Ebünnaka.daima ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.02.1953
  • Almanyada 54 bin futbol takımı ve 800 bin futbolcu va r Bonn,14 T.H.A.Alman Futbol Federasyonu,A im anyadaki futbol vaziyetine dair enteresan bazı rakamlar neşretmiştir.Bu rakamlardan anlaşıldığına gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.02.1953
  • İngiliz futbol kupası Londra,14 AP)Bu mevsim İngiltere futbol kupasını kazanmak bahsinde favori takım sayılan Arsenal bugün Burnley takımım 2-0 yenerek çetin bir maniayı aşmış ve milli Ummanın çeyrek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.02.1953
  • Dün oynanan diğer küme futbol maçları Amatörlerde,G.Saray Beşiktaşı 2-1 mağlûp ederek grubunda şampiyonluğu garantiledi Dün oynanan amatÇr ve di-T.S.Selim:2 Adalar:0 ger küme maçlarında alınan ne-Hask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.02.1953
  • Kısa spor haberleri Uludagda devam eden Batı Grupu Kayak Birinciliklerinden büyük Slalom müsabakası bugün 25 kilometrelik saha üzerinde yapılmıştır.Buna göre;Bayburttan Dursun Bozkurt 74 saniye ile)bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.02.1953
  • Profesyonel küme puan cetveli 1—Fenerbahçe 17 13 4 43 9 30 2—Beşiktaş 17 12 3 2 47 18 27 3—Galatasaray 16 9 5 2 29 15 23 4—Vefa 17 7 6 4 34 18 20 5—Adalet 16 6 4 6 20 18 16 6—îstanbulspo» 17 6 4 7 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.02.1953
  • Oyunun ilk devresini berabere bitiren Beyoğiusporu 3 Beşiktaş Hakem Mustafa Güventürk idaresinde oynanan Beşiktaş Beyoğluspor maçına taraflar aştğıdaki kadrolariyle başladılOir Beşiktaş:Bülent-Kâmil,V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.02.1953
  • Dün oynanan Ankara lig maçlarından bir görünüş KARAGÜCÜ JANDARMAGÜCÜNÜ 3—2,HARPOKULU DEMİRSPORU 4—0 YENDt Ankara lig maçlarına dün saat 13 de 19 Mayıs Stadyomıında kalabalık bir seyirci önünde ve güze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.02.1953
  • Milliyetin buytikj spor anketi o-Yugoslavian çıkacak millî kadromu z Kati tarihi yalanda belli olacak Türkiye Yugoslavya millî futbol macmda takım kadrosunu evvelden kestiren okuyucularımız dan beşine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.02.1953
  • Dün çok çekişmeli geçen ve 1-1 berabere neticelenen maçtan sonra Fenerbahçe lig şampiyonluğunu elde etti ur&rbis» Feridnnla topa çıkarlarken Sarı Lacivertliler çok bakada beraberlik goll son arına doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.02.1953
  • Fransa lig maçları Dün oynanan Fransa lig maç lannın neticeleri:Lüle:0 Bordeaux:Q Renne:0 Nice:0 Rens:2 Sete.0 St.Etienne:6 Nancy:0 Stad Frangais:2 Bordeaux:3 Le Havre:2 Marseille:l Sochoup:1 Nimes:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.02.1953
  • Çekişmeli bir maçtan sonra:ı ıı ı t ı.ı ı tstanbulspor Emniyeti 3-0 mağlûp etti Dün Fenerbahçe Stadmda 100 kişiyi geçmiyen bir seyirci önünde oynanan tstanbulspor Emniyet profesyonel maçına takımlar ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.02.1953
  • TIMARHANEDE YIL Görüyorum ki yalnız buradaki sinyalcilere günde Lir paket sigara yetmez Hukeyin «2 Şu,zindancı kıyafetli herif kim?Üçüncü koğuşta,bayrakr tazın yatarf peniivan!mi.Hakikaten pehlivan mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.02.1953
  • BULMACA 12 3 4 Hazırlıya» Sadi BORAK 5 6 7 9 10 it 12 1 2 •3 4 5 6 7 8 9 ıo 11 12 IH f08* Sn ¦IH HtfiBn I I i So.dan sağa:1 Zannet;Kalın ip;Nefi e datı 2 inanç.Göz 3 Bir boksörümüz;Yemek 4 Tesçi için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.02.1953
  • 'I ımı ı nil TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZiZ OZBAY Vaher'in hâkimler huzurunda takındığı rol:Delilik 57 Dur sefil».Dur!Bıçağı tutan eli havaya kalk mış olduğu halde Vaher iki atlının üstü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.02.1953
  • Ankara Belediyesi Başkanlığından 1 Yoî işlerinde kullanılmak üzere yaptırılacak «10-000» metre bordur tajşı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye,konulmuştur-2 Muhammen bedeli «65000» liradır.3 Teminatı a4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.02.1953
  • Bunları da verdikten sonra hiç bir ümidi kalmamıştı.Artık âmirlik sıfatım kaybetmiş,kepaze olmuştu.Bu dakikada Raven'in karşısın da kımızı yüzlü,şişmanca,penbe tenli basit bir delikanlı idi.Soğuk gara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.02.1953
  • $mm vim $f mumi Valide Sultan her işe göz yumar,fakat memleket ve millet işinde kulaklarını tıkayamaz 238 Şimdi nerede ise gelijı Validemiz-Peki,bak.sor.gelmişse hemen buraya getir.Kız çıktı.Valide Su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.02.1953
  • Konya C.Müddeiumumiliğinden Miktarı Muhammen Muhammen İlk teminatı Cin» adet Fiatı Tutarı u^ Kuruşa Ekmek 198000 25.Krğ.42 S-50331-60 3774 87 1 Yukarıda cins ve miktarı yazılı Konya ceza ve tevkif evi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.02.1953
  • Tapulama ilânı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:Kars vilâyeti'nin merkez ve İğdır kazaıarı Belediye sınırlan dışında kalan yerlerdeki Bütün 'bucaklar ve köyler dahil)gayrimenkul malların 5602 sayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 16.02.1953
  • Barideki greko-romende berabere kal dik,fakat Cenovada 8-0 galip geldik 127 4 mart gecesi turnenin ilk karşılaşması saat 21 de Baride,meşhur Piçni tiyatrosunda yapıldı.Güreş greko-romen ve temsili mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.02.1953
  • Takriben 100 Ton Cıvata Perçin Rondela Pim ve Ağaç Vidası Satın AlınacaktıJ Etibank istanbul Şubesinden Bu husustaki tekliflerin en geç 20/2/1953 tarihine kadar verilmesi şartnamesi her gün satmalma s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.02.1953
  • Sulh kervanı şehrimizde [Bas tarafı birincide] de;Sulh Kervanının hususi surette imâl edilen 4 büyük otobüsten ibaret bulunduğunu ve her otobüsün de 60 metrekarelik bir yer işgal etmekte olduğunu bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.02.1953
  • Türk-ingiliz ticaret mttnasebatı [Başta rafı 1 nci sayfada] İngilterede muhtelif temaslarda bulunacak bu serbest ticaret heyetinin reisi Şükrü Kerimzade uçağın hareketinden evvel aşağıdaki izahatı ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.02.1953
  • Behçet Uz C.H.P.den istifa etti o Eski Ticaret Vekili istifasının sebeperi hakkında açıklamada bulunmaktan imtina ediyor İzmir 15 Milliyet)Cumhuriyet Halk Partisi ileri gelenlerinden eski tzmir Beledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.02.1953
  • Yahudi aleyhtarlığına karşı bir teşebbüs Madam Roosevalt'inde dahil bulunduğu bir grup,Eisenhowarin dikkatini çekti ezcümle şöyle demektedirler: Sovyet Rusyada hüküm süren Yahudi aleyhtarlığı bir felâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.02.1953
  • Uçlu askeri toplantılar yarın Ankarada yapılıyor l Bas tarafı 1 nci sayfada] mesi beklenmektedir Bu suretle Ankarada yapılacak «ıüzakerelere salı günü başlanacaktır-Bu müzakerelere şehrimiz siyasî mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.02.1953
  • Bir tren kazası [Bos tarafı birincide] devrilerek demiryolu kenarındaki bir evi çökertmiştir.Vagonların ve kısmen harap olan evin ankazı altından 21 kişinin cesedi çıkarılmıştır.Dördü ağır olmak Özere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.02.1953
  • Petrol dâvası [Baş tarafı birmcidel huzurunda dâva açmıştır.VeneClk mahkemesinin Kararı bütün dünya petrolcülerini çok yakından alâkadar etmektedir.Perşembe günü,hem Miriella gemisi ve hamulesinin sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.02.1953
  • Kral Faruk'un hayatı [Baş tarafı birincide 1 başrolü alacağı bir filmin rejisörlüğünü yapan «Üçüncü Adam» filminin kahramanı Orson Velles,senaryoyu gördükten sonra bu teklife kat!bir cevap vereceğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.02.1953
  • Fatin Rüştü Zorlu dün Romaya gitti Atlantik Paktı Güney Doğu merkezindeki Türkiye siyasî i temsilcisi Fatin Rüştü Zorlu dün uçakla Romaya gitmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.02.1953
  • Ingilterede sel felâketi sona erdi [Bas tarafı birincide] muş olan bekçilerin endişeyle bekledikleri sular hiçbir yarde tanmın edilen seviyeyi aşmamıştır.Canvey Adasında sular sedlerdeki delikleri tık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.02.1953
  • KUZEY AVRUPA MEMLEKETLERİNİN ZAFERİ Londra 15 AP)İngiltere,Hollanda ve Belçika bugün med halinde bulunan Şimal Denizine karşı bir zafer kazanmışlardır.Binlerce asker,isçi,mühendis ve ğonülünün canla b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.02.1953
  • içel ili Daimî Komisyon Başkanlığından 1 Mersin Memleket Hastahanesi için on beş kalemden ibaret ve muhammen bedelleri tutarı 30110)otuz bin yüz on lira olan muhtelif cins madeni eşyanın alınması işi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.02.1953
  • Kahve buhranı önleniyor o Kahveciler Birliği «Kahve İthalât Kooperatifinin» kurulmasına çalışacak İstanbul Kahveciler Derneğinin yıllık kongresi dün saat 15 de Cagalogıu üisnaf t.rngı salonunda toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.02.1953
  • enhower Uzakdoğuda tedbirler alıyor [Baş tarafı birincide] çektir.İyi haber alan çevrelerde,Pasifik orduları başkomutanı ve Çinin ablukası taraftarı Amiral Radford'un görünüşü şimdi öğrenmiş bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.02.1953
  • Din dersleri meselesi FBastarafı 1 nal sayfada] sustaki komisyon raporu üzerindeki müzakerelere devam edilmiş neticede lâyiha aynen tasvip edilmiştir-Bundan sonra ilkokullarda takip edilecjek müfredat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.02.1953
  • VUZUNUZ ÇAMAŞ/fi BEYAZ SABUN YERİNE PURO Tuvalet Sabunu kullanınız I Bol köpüklü Nefis kokulu Puro Tuvalet Sabunu cildinizin muhtaç olduQu sabundur.PURO TUVALET SABUMU Cildinizin gizli kalan güzelliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 16.02.1953
  • İstanbul Gümrük Muhafaza 2 numaralı Satınalma Komisyonu Başkanlığından Aşağıdaki cinsleri,tahmin bedelleri,muvakkat teminatı,ihale zamanı gösterilen üç gruB" ta muhtelif malzeme kapalı zarf usuliyle s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.02.1953
  • Devlet Orman işletmesi Sındırgı Müdürlüğünden Bulunduğu Parti Mikdarı Muhammen bedeli %7-5 temi Cinsi yer No.Adet M3 D3 Li.Kr-Lira Kr Çam kalas Aksaz 1 779 92 730 131 24 912 74 Çam kalas Aksaz 2 1332
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.02.1953
  • Minerva Dikiş Makinalart uzun senelerin,tecrübe ihtisas ve gayretlerin neticesidir Minervaı dünyanın en mükemmel dikiş ve nş$fö makinalarıdır.*cWv Türkiye Münhasır İthalâtın MEHMET KAV A L'A Galata,Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.02.1953
  • Ton kontro/û 4 Pifafi ter t/6 a M Az sarf/yat/t [8220 I Toptan Sahşyerh dak 6rün berg Ha/ef/eri tozapaşa yokuşu Milas han İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.02.1953
  • i Kambiyo Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin.Liret Drahmi Eskoudes ye esham Açılış Kapanış 790.50 791_281.280.30 0.80 0.80 64.03 64.03 5.60 5.60 54.12.50 54.12.50 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.02.1953
  • DRAM KISMI LİLİON Yazan:Franz Molnar Türkçssi:Asude Zeybekoglu Her çarşamba akşamı taleb» jecesldir.Pazartesi akşamlan temsil yoktur.Telefon:42157 Komedi BALIKESİR MUHASEBECİSİ Yazan:JJ«şa Nuri Gttnte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.02.1953
  • ARPA AMBARI Le Moulin de la galette)Komedi 8 perde Yazan:Marsel Achard Çeviren:Tevfik Saduİlah Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Fransız tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba ve cumadan başka her ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.02.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:All Nad KARACAK Bu nüshada Me'sul MÜdttr:Faruk DEMİRTAŞ Banldıfcı yar:NURt AKÇA Matbaaaj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.02.1953
  • R A Istanbul 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Türküler PL)13.30 Küçük öğle konseri Pl.Felix Mendelssohn «Bir yaz gecesi rüyası müziğinden uvertür ve marş .Çalan:Tomaa Beecham id.Londra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.02.1953
  • 5^ok fenoMdon önler!Rutubetli ve soğuk havalarda GRİPİN almayı ihmal etmeyiniz.V Bas,diş,adale,sinir,romatizma,lumbago ağrılarına karşı son derece faydalıdır V Bayanların muayyen zamanlardaki •anaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.02.1953
  • 31 MART 1953 ÇEKÖ& 2&ŞVBAT1953 AKSAMINA KADAR VADESİZ 150,EN AZ 3 MVXD&1 Z50 URALIK BİR TASARRUF HESABI AÇTIRIRINIZ T.C.ZÎKAAI BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8