Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.02.1953
  • Lavrişefin arabası bir çocuğa çarptı o-Ankara İstanbul yolandaki hâdisede Rus elçisinin otomobili çocuku ağır şekilde yaraladı Adapazarı,14 Milliyet)Bu sabah Ankaradan Istanbula geçmekte olan Rus Büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1953
  • Necip Fazıl hastalığını öne sürüye r o Büyük Cihad gazetesi sahibi Mustafa Bağışlayıcı da Malatya Cezaevine getirildi Malatya,14 Milliyet)Ahmet Emin Yalmana yapılan suikast hâdisesi ile ilgili olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1953
  • Koreden o7 yaralı daha geldi Levazım binbaşısı O-Şener'in başkanlığındaki 37 kişilik yaralı kafilesi dün uçakla Koreden ynrda dönmüş ve yaralılar Kasımpaşa Deniz Hastahanesine kaldırılmışlardır' Resim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1953
  • İrtica ile topyekûn mücadele Memleket aydınları "Millî tesanüt cephesini kurmağa çalışıyorlar İrtica ve ırkçılığa karşı tutulan yolu bir milli tesanüt cephesi halinde ifadelendirmek gayesiyle yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1953
  • Bugttn şehrimizde ve civarında hava;sabahleyin sisli,günün devammca as bulutlu geçecek.Hava sıcaklığı biraz artacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1953
  • Cumhurreisi şehirde dolaşıyor Cumhurreisi Celâl Bayar thin beraberinde seryaveri olduğu halde şehrin muhtelif mıntıkala raıı dolaşmış ve bu arada bazı alış verişlerde bulunmuştur-Cumhurreisi her taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1953
  • Bulgaristan Balkan paktına girmek istiyor Bir ajans haberine göre Foster Dullese bu hususta gizli bir rapor verilmiş Belgrad.14 Nafen)Bul-gunu gösteren bas delillerin garistanın,Rusyadan yakasını mevc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1953
  • H8 föı w *y fili Izmirdeki facia tzmirde,Tireden gelirken frenleri bozulan bir otobüsün» Mem leket Hastahanesl arkasında topla halde gitmekte olan tütün işçilerine çarptığını ve bu sıra* da 5 kişinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1953
  • 8S& Galatasaray Kastmpaşayı 3-1 mağlûp etti r^.yy/Lig maçlarına dün de devam edilmiş re Galatasaray lig'in «etin takımlarından Kasımpaşayı 3:1 yenmiştir' Adalet de Beykozo 2:0 mağlûp etmiştir Maçların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1953
  • Amerika da ki fuhuş rezaleti Duruşma sırasında şarkıcı yıldız Alan Dale ve George Raft'ın da İsimlerinden bahsoKu uycr Nevyork,14 AP)Gerıg kızları fuhşa teşvik suçundan muhakeme edilmekte olan margari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1953
  • MISIR KRALI 1 YAŞINA BASTI Mısır Kralı ikinci Fuad 1 yaşma basmıştır.Besimde» dünyanın bn en küçük kralını,babası eski Kral Faruk ve annesi Neriman tarafından Hristiyan âdetlerine göre hazırlanmış bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1953
  • Balkan Paktının metnini hazırlamak üzere Askerî müzakereler Ankarada başlıyor Yarın Atinada da Türk,Yugoslav ve Yunan Hariciye Vekâleti temsilcileri toplanarak siyasi görüşmeler yapacaklar İki general
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1953
  • Ticaret Vekili döviz durumumuzu açıkladı Enver Güreli ticaret muvazenesinde açığ n 370 milyon olmayıp 102 milyon lira olduğunu bildirdi Ankara.14 AA)Tediye muvazenesi ve döviz durumu hakkında 14/2/953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1953
  • Türkiyeye duyulan büyük güven o Amerikan Ayanına verilen bir raporda birçok Avrupa memleketi tenkit edilirken Türkiyelim kuvvetinden ehemmiyetle bahsediliyor Vaşington,14 AP)Ayan Meclisine sunulan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1953
  • Mezarlık önünde cinayet o Kıskançlık yüzünden vurulan Eliza hastahanedt öldü Dün şehrimizde kıskançlık yüzünden fed bir cinayet işlen-[Devamı 8a.7 SİL 1 del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.02.1953
  • İSKANDİNAVYA HAVAYOLLARI merkez b ümmmu iskandinavya Havayolları,Taksim.Cumhuriyet caddesi Altınbakkaldaki yeni merkez binasına taşınmıştır-Bu münasebetle memleketimize gelen;Şirketin idare Heyeti Rei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1953
  • Bu sene 34 İlkokul inşa edilecek 1952:yıfa bütçesi ile ihaleye çıkanlân 34 ilk okulun inşa işi 1954 x yılı tmşında sona erecektir-İstanbul ili dahilinde şimdiye k&dar 059 dershane çift ted risat-yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1953
  • 8 Eici coğrafya haftası yarın açılacak Türk Coğrafya Kurumu ta=rafından tertib edilen 8 inci Coğrafya* haftası yann oaat 10-30 da İstanbul Üniversitesi Coğrafya enstitüsü müdürü;Prof-Besim Darkotun bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1953
  • Kaçak silâh salanlar Tabanca kaçakçılığı yapan iki a?ma zemesi bayii dün suçüstü yakalandı Emniyet Müdürlüğü 2.Şube memurları dün silâh kaçaklığı yapan iki av malzemesi bayiint suçüstü yakalamışlardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1953
  • TAKVİMDEN £a I istikballer,teşyi'ler.Beş altı »ene olay or.Fırtınalı Mr havada eve dönerken vapurda dostlarımdan birine rastladım.«Hayrola bu havada nereye böyle?ıHaydarpaşaya.Vapar.Sarayburnımu döndü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1953
  • F» O L İST g if Evvelki gün,Fatihte Millet caddesinde Muratpaşa Camiinin köşesinde koma;halinde bul unan Hasan adında bir adam.kaldırıldığı hastahanede ölmüştür,ölümü şüpheli görülen Hasanın cesedi Mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1953
  • HALKIN SESİ Müstehcen afişler Fatihte Hoca Üveys mahallesinde Şemsettin Sami sokağında oturan ve adiy-1 le hane numarasının nehrini istemiyen bir okuyucumuz yazyor:«Yanlış hatırlamıyorsam «müstehcen»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1953
  • Vicdan azabı duyan kaatil o Eüçük kardeşini tabanca ile öldüren Abdüsselâm 14 sene hapse mahkûm oldu İki sene evvel Kasımpaşada kanlı bir hâdise olmuş ve bu eemtte oturan Abdüsselâm Eren adında biri;a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1953
  • lîalyaya 210 bin ton fcuğday saiıSdı Bir müddet evvel İtalyaya memleketimizden 210 bin ton buğday ihraç edilmişti;Verilen malûmata göre halen İtaalj:yadan 50 milyon li rahki alacak lı durumda bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1953
  • Şshirler arası telefon muhaberât;koiayfaştırılıyor P-T-T-işleri Umum ¦Müdür-lüğü evvelce bir yabancı firma ile yapmış olduç;ı mukavele gereğince şehrimizin muhtelif semtlerinde yeni santrallar vücuda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1953
  • Konservatuarın Türk musikisi konser:Konservatuaıunfi bu sabah saatli de Taksim Belediye gazinosunda vereceği:Türk Musi* kişi konserinde Mahur makamından seçilmiş eserler ile Şev ki beyin sevilen şarkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1953
  • 93Sf &www9m mf.Kardeşliğe dair Ormanı kesen baltanın sapı Meteoroloji kehanetleri Kardeşliğe dair Başvekilden Allah razı olsun!Memlekette öyle bir uhuvvet tohumu £kti ki en sekter particiler bile siya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1953
  • Gazetelerimizin birinde okudum:Mustafa Doğu isminde biri aym onunda.Manisadan Menemenin Emiralem nahiyesine gelmiş;önce kahvelerdesonra köy çarşısının ortasında «Büyük Cihad» ve «Hür Abn dam gazetel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1953
  • Fetih yılı münasebetiyle hasırlanan kon* fei'&nslar Türkiye Muallimler Birliği;îstanbulun fethinin 500 üncü* fetih yıldönümü münasebetiyle bir konferans serisi tertin et" mistir-Konferanslar mart,nisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1953
  • Yaşls bir adam evinde öîü olarak bulundu Müddeiumumilik ve Emniyet Müdürlüğü* memurları şüpheli bir ölüm hadisesine el kovmuş lardır-Kumkapıda Çakmak.sokağında 2~numarada oturan» 60 yaşlarındaki Nevre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1953
  • Milletlerarası İdarî İlimler kongresi eylül ayı içinde İstanbul da toplanacak Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gökay beraberinde Hususi Kalem Müdürü;Nâbi Up olduğa halde dün saat 11 de uçak la Parise har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1953
  • Demokrat Partintır kurutaç yjidöîiünvi Dün Demokrat-Parti İstanbul teşkilâtının 7 nci kuruluş yıldönümü idi» Bu-münasebetle Ocak-ve Burçaklarda;toplantılar tertip edilmiş.partililer ereç saatlere kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1953
  • KISA HA if 1952 yılı İçinde ti Ziraat Mü dürlüğü eliyle Beykoz ağaçlama fidanlığından 93973,BUyükdere meyve fidanlığından 175505 olmak üzere cemlan 269.483 pa-ralı ve parasız fidan tevzi edtt-mistir.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1953
  • «fföAMERE if MLS.V.Deniz Hastahanesinin 13.cü aylık Tıbbi müsameresi İT jubat sail günü saat 13.30 da Hastahanenin kütüphane salonunda yapılacaktır.&ONGKE if Gazeteciler Cemiyetinin fevkalade kongresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.02.1953
  • Eisenhower Kongre azasın i ziyafet verdi Vaşington,14 AF)Başkan Eisenhower dün onu Cum* huriyetçi,10 u da Demokrat olmak üzere 20 Kongre azasına bir ziyafet vermiştir.Beyaz Saraydan Diktirildiğine gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1953
  • Prenses Margaret midasiıtâen mustarip Londra,14 AP)Prenses Margaret birkaç gündem oert midesinden rahatsız bulunup Buckingham Sarayından dışarı çıkamamış ve dün doktorları tarafından muayene edilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1953
  • Atom casuslarının id mı meselesi NewrYork,14 AP)Federal hakim Irving Kaufman karı koca atom casusları Ethel ve Julius Rosenberg'ler i çin pazartesi günü idam tarihini kararlaştıracağını ve bunun muhte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1953
  • Çiftehavuzlar'da bahçeli 3 ev 3 talihli Bayan Sablha Kırdal B.Mehmet Güle© B.Nazml Akyttrok Pangaltı Eşrefefendi sokak.Nazilli'nin Hamzalı köyünden Karagümrük,Akseki Caddesi Işık apartımanı No.2 Mehme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1953
  • Nice karnavalı Nice,14 TA)Bu sene karnaval mevsimi eğlenceleri pek parlak bir surette geçmektedir.Karnavalı görmeğe gelenlerin sayısı 25 binden fazladır.Şehirdeki otellerde ve pansiyonlarda tek boş ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1953
  • Berlinde ilticalar çoğalıyor Son üç ay içinde 16 binden I fazla insan batıya iltica etti I Berlin,15 A.A.Dün Sovyet bölgesinden Batı Berline 950 kığı sığınmıştır.Bunlar arasında 16,17 yaşlarında 50 ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1953
  • Siyasî İcmal Filistin hâdiseleri Kısa bir sükûn devresinden sonra Filistin tekrar kendinden babhsettirmeğe başladı.Evvelce Suriye ile çıkarılan hudut münazaalarını andıran hâdiselerden Simdi de Ürdün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1953
  • Polislerin mecbur?hizmeti 10 yıla İndiriliyor Ankara.14 ANKA)Bir Mebusun Meclis Başkanlığına şöyle bir kanun teklifinde bulunduğu haber alınmıştır-Bu teklife göre.Emniyet teşkilâ ti kanununun tadili i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1953
  • Musaddık Amerikan Elçisiyle görüştü Tahran,14 T.H.A.İran Başvekili Dr.Musaddık bugUn Amerikan Elçisi Handerson ile petrol durumu hakkında görüşmelerde bulunmuştur.Görüşme İki saat devam etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1953
  • Almanyanın bir yıllık İhracatı 17 milyar Markı buldu Bonn,14 TOELA)Federal Almanya İktisat Bakanlığı tarafından tanzim edilen nihai istatistiklere göre.Batı Almanya 1952 yıb içerisinde 16 milyar 203 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1953
  • 137 Maksadı ne idi acaba?Eğer hoşlanmadı ise,kendisini burayajjağırtmaması lâzımdı Yok Beğeniyorsa neden bu kadar soğuk duruyordu?Altı senelik yarı bakire hayatı yaşamak,sonra da böyle bir atmosfer iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1953
  • Eski Babil hakkında konferans verilec k îstanbul Arkeoloji müzelerinin,çeşitli seksiyonlardaki İlmî çalışmalarını halka duyurmak maksadîyle tertibettiği'-se ri konferansların dördüncüsü yarın saat 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1953
  • Saadet içinde daha çok yaşamak için yapılacak i Kallforniyada 50 yaşını açmış insanların toplandıkları Mr kııtüb Uzun ömürlüler in sayısı gittikçe artıyor.Bu artışla birlikte ihtiyarlara rahat ve mesu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1953
  • FIKRA Küföpho Haul bir söz var;İstanbul bir tanedir ©gram,öğren derler.Gerçekten de ancak İstanbul1-i da öğrenilebilecek ne kadar garabebt var!Mesela filan çeşit kitapları ekuyneuya vermtyen kütüphane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1953
  • Amerikanın ispanyada kuracağı askeri üsleı ispanya Amerikanın tdkiifjni iktisadi ve ma î yardım karşı ığı kabul ediyor çevrelerde hatırlatıldığına Vaşington,14 A.A.iyi haber alan çevrelerde bildirildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1953
  • ÖÖRE FjiCJ Mo la Zabıta bir Rum kızının falına bakan bir müezzini cürmümeşhut halinde yakalamış.Yok bu kadarı fazla.Mollalar eski harfleri okunmıyacak,kadınların göğ süne kargacık burgacık yazılar yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.02.1953
  • yapmak istediler ama.12 münafık Hz.Muhammedi ÖJdUrmek için Akabe mevkiinde pusu kurdular,yaylarını gerip,oklarını takdıiar lâkin.Tebük seferi bitmişti-Resulü Ekrem bu mevkide yirmi gün kadar kaldı,son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1953
  • i MX i fr«.İtalyan artisti ve rejisörü Vittorlo Gasman'ın esj sevhnN artist Phelley Winters renkli bir J film hazırlamaktadır-Winters bu filmin kısa bir zamanda bi tmesini arzu etmekte ve hum-jj malı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1953
  • RESİMLE HADİSELER 1 Amerikanın İngiltere yeni Büyükelçisi Aldrich,Başvekil Churchill tarafından kabul edilmiştir.Foto:AP)2 Vali Gökay,dün uçakla Parise gitmiştir.Gökay Paris* te bir hafta kadar kalaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.02.1953
  • Çok çekişmeli geçen bir maçtan sonra Adalet Beykozu 2:0 mağlûp etti Oyunun fik devresi 1:0 Adaletin lehine bitti Dün Şeref Stadında Adalet Beykoz profesyonelleri hakem Sulhi Garanın idaresinde Karşıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.02.1953
  • Günün programı FUTBOL Mithatpaşa Stadı Saat 15-00 F-Bahçe Vefa P)Şeref Stadı 1000 BJK-G-S:A)1200 BJK-B-Spor P)1400 E-TT-Anadolu Fenerbahçe Stadı 10-00 t-Spor-Emniyet A)1000 î-Spor-Emniyet P)Vefa Stadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.02.1953
  • Yunan Ordu takımı FORMUNDA önümüzdeki ay Ankarada yapılacak olan dünya ordulararası futbol şampiyonasına katılacak,yabancı,ordu takımlan sıkı bir şekilde haaarlanmıya başlamışlardır.B,u arada İtalyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.02.1953
  • 1952 atiatizm mevsimini İstanbul Atletizm Ajanlığı tarafından tertip edilen mevsimin ilk kapalı pist yarışmaları cumartesi günü saat 15 de Fenerbahçe stadında yapılmış ve aşağıdaki dereceler elde edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.02.1953
  • spor anketi r-O-Yugoslavlara çıkacak millî kadromuz Kat i tarihi yatanda belli olacak Türkiye Yugoslavya millî futbol macında takım kadrosunu evvelden kestiren okuyucularımız dan besine kıymetli hediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.02.1953
  • ANKARA BÖLGESİ,BASKETBOL ŞAMPİYONASI Bölge basketbol şampiyonasının son karşılaşması Harbiye ile Ankarajfücü arasında yapılmıştır.Ankaragücü bu karşılaşmayı 27-20 kazanarak Ankara bölgesi şampiyon uol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.02.1953
  • Ankara lig malları Dün An kara d a yapılan lig ¦maçlarında Hacettepe AnkaragucttnÜ 2-1,Havagrücü de Gençlerbirliğini 3-2 mağlûp etmiştlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.02.1953
  • m.i Kasımpaşa kalesinin karıştıftı Mr anda Isfendiyar gol çıkp.^mıya çalışıyor Paşayı 3 1 y San kırını/ılıiar ikinci devrenin sonlarına doğru» netice alıcı» güzel ve baskılı bir oyun oynadılar-Dün saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.02.1953
  • Memleket futbolunun kalkınmasına hizmet etmeyi gaye edinen Milliyet Yepyeni bîr mevzua parmak basıyor Futbol otoritesi olsaydınız 19 nisanda Marritta Ispanyoll ar I a karşılaşacak olan Mîllî futbol ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.02.1953
  • bulunan F.Bahçe Beşiktaş B.Sporla,Emniyet İstanbulsporla oynayacaklar Sulhî Gar an tik devre yapılan ve sarı Burhan ve Fahir vesil lacivertlilerin 2:0 kazandığı maçta bev az kalevi Böyle tehdit etmişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.02.1953
  • tarihteki korkunç ^CİNAYETLERİ Nakladan:AZİZ ÖZ BAY Janet ürkek bir ceylân gibi sıçrayarak adamdan uzaklaştı 56 Vahcr kurbanlarını bir hipnotik tesir altında tutuyordu Canavarın elinden her nasılsa ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.02.1953
  • Talebeler bir iki muziplik daha yaptıktan sonra şefleri olan Buddy'ye sordular:Yüzünde gaz maskesi olma dan sokaktan geçecek herkesi biz emre itaat etmiyen bir vatandaş addeylemeğe mecburuz.Bu itibarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.02.1953
  • 1 2 3 4 Hazıriıyao Sadi BORAK 5 8 7 8 9 10 11 12 Soıdan sağa:1_Tartı âleti,2—Nakısın zıddı;Bir harfin okunuşu.3—Yemek;îki harf;Tersi hayvan yuvası.4—Beyaz;Benzer;Bir nota;Şart edatı.5—Gözün üstünde;Sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.02.1953
  • DRAM KISMI LİUON Yazan:Frane Molnar Turkcssi:sude Zeybekoğlu Her çarşamba akşamı talebe gecesldir.Pazartesi akşamlan temsil yoktur.Telefon:4215?Komedi k^smı BALIKESİR MUHASEBECİSİ Yastan:Reşat Nuri Oü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.02.1953
  • sam m wmmm Valde Sdtan,samurlarından mahrum eden Telft Haseki için plân hazırlıyordu 237 öyle ise dftıFeT b'u saray sahipsiz kalmıştır;o itibarla başkasına devredeceğiz-içeri haber ver,heıam taütf^eye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.02.1953
  • TIMARHANEDE YIL Erken bunayan bir hasta vardı,kimin ağzında sigara görürse hemen kopardı 61 Vallahi orasını iyi bilmiyorum ama,duyduğuma göre »engin Yahudiler para ile vurdurdu diyorlar.Çünkü,Osman Lâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 15.02.1953
  • Me zarlık önünde cinayet 'Jiastarafı 1 uci sayfada J mistir.Saat 17,30 sıralacında Edırnekapıdan şoför Zekinin idaresindeki 2072 plâkalı taksi ile müşteri olarak Fiyühe gitmekte olan Sıddık Siyahoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1953
  • Umum müdürü c övmeğe kalkan bir memur Ankara,14 Milliyet)Eskiden Toprak ve İskân Umum Müdürlüğünde çalışırken işine son verilen Turhan adında bir memur kederini dağıtmak için bir,meyhaneye germiş bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1953
  • Gazeteciler Sendikasının hazırladığı muzik ve eğlence gecesi İstanbul Gazeteciler Sendikası tarafından 21 şubat cumartesi akşamına mahsus oümak üzere tertiplenen feüyüfe müzik ve eğlence gecesi,çoik a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1953
  • halk bizi uğurlamak için Hava alanına gelmişti 126 Aradan aylar geçti-Uzunca bir müddet istirahat ettiğim ve bu arada boğazımada biraz?fazlaca düşkünlük gösterdiğim için birdenbire şişmanlamış ve 84-8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1953
  • İrtica ile topye-kûn mücadele [Bas tarafı 1 nci sayfada] pazartesi günü saat 11 de Gaze teciler Cemiyetinde yapılacak «toplantıya davet edilmişlerdir.Yine aynı gün saat 17 de mil 11 tesanüt cephesi ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1953
  • izmir-Tokyo güreşleri 4-4 berabere sona erdi Dün gece yapılan karşılaşmaların dördünü de İzmir tuşla kazandı İzmir.14 A-A-Sporcuları Koruma Derneğinin İzmir şubesi tarafından organize edilen İzmir Tok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1953
  • Türk-Alman ticaret müzakereleri başladı Geçen yıl imzalanan ticaret anlaşmasında bazı tadiller yapılacak Ankara,14 Milliyet)Alman ticaret heyeti ile ticarî müzakerelere bugün başlanmıştır.1 3 şubat 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1953
  • Bir çocuk demirle babasını öldürdü j Adana,14 TA)Bu^ün Saimbeyli ilçesinde müessif bir cinayet işlenmiştir.Hadisinin mahiyeti şudur:Ali Ertınazh adında bir adam geçimsizlik yüzünden bugün karısı ile k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1953
  • Bulgaristan Balkan Paktına prç* istiyor [Raştarafı 1 nci savlada] ter Dulles'c İMİ hususta gizli bir rapor sunulduğu bildirilmiştir.Bu raporda,Bulgar idarecileri aıasında birçoklarının Rudyadan sıyrıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1953
  • Kasap bıçağıyla yatan kadın Texas.14 ANKA)Merricb GUlory isimli yeni evli bir Texash,karısından ayrılmak için mahkemeye müracaat et-ı mistir.Gillory boşanma sebebi olarak karısının yastığının altına b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1953
  • Türkiyeye duyulan güvenlik İBaştarafı 1 nci sayfada] Senatör Wayne Morse tarafından yayınlanmıştır.Vesikada,Amerikanın Avrupalı müttefiklerinden bazıları şiddetle tenkit edilmiş ve birçok memleketleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1953
  • Askeri müzakereler Ankarada başlıyor İTALYAN'IN İŞTİKAKI Balkan yarım adasında müdafaanın teşkilâtlandırılması U şi Avrupanın bu bölgesinde barışı sağlayabilecek mahiyet taşımakta ve müşterek güven-li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1953
  • Necip Fazıl hastalığını öne.sürüyor [Bas tarafı birincide] kit trenle şehrinize getirilmiştir.Trenden çok heyecanlı bir şekilde inen Mustafa Bağışlayıcı gazetecilerin sordukları muhtelif sualleri ceva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1953
  • La vri şef in ara bası Baştarafı 1 «oi sayfada I Büyükelçinin otomobili İstanbul Ankara şosesi üzerinde git naekte iken altı yaşlarında bir çocuğa çarparak feci bit şekilde yaralanmasına sebep olmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1953
  • Amerikadaki fuhuş rezaleti i IBaştarafı İ nci sayfada!macerasının neticesi olduğunu söylemiştir.Avukat,şarkıcı Alan Daie'm asıl isminin Aldı Sigismondo olduğunun söylendiğim de ilâve etmiştir.Gene kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1953
  • Ticaret Vekili döviz durumumuzu açıkladı {Bas tarafı birincide]' tarihi itibariyle "biletimle haricî taahhütler yekûnu 129 milyuv dalardan ibarettir-Bu miktardan Avrupa tediye birlimi anlaşmasının nih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 15.02.1953
  • Sahip vt Başmuharriri;AH Naci KARACAN lu nüshada Me'sui MUdUr:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaa»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.02.1953
  • Kadıköy Asliye İkinci hukuk hâkimliğindeo 952/Iİ54 DavaDcı Meliha yazıcı vekili avukat Ali Emin tarafından istanbul Zindankapı İpekçi Bekir bey yanında Rahmi Yazıcı aleyhine açılan boşanma davasının y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.02.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 45 ton sığır eti kapalı zarfla satın alınacaktır.Kilosu 138 kuruş geçici teminatı 4660 Liradır-ihalesi 28/2/953 cumartesi saat 11 de Bornov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.02.1953
  • Denizli Krom ve Manganez madenleri Türk Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulundan Şirketimizin 1952 yılı Hissedarlar Genel Kurul adî toçlantısı.7/Mart/1953 tarihine müsadif cumartesi günü saat 11 de Sirkeci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.02.1953
  • GRiPiH Baş,diş,adale,sinfr.romatlıroo ağrrf larını teskin edec Grip ve nezle baftangıcındo bir çol| fenalıkları önler.Süratte hazmoluv.derhal fesirini gösteri» GRiPiK 4 saat ara ile günde 3 adet alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.02.1953
  • 10.55 Taksim Belediye Gazino eundan naklen İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Musikisi tc ra Heyeti Konserinin yayını 12.57 Açılış ve program 12.3C Haberler 13.15 Saz eserleri ve oyun havalan.Çalanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.02.1953
  • Ava Gardner e II Frank Sinatra Aşkları sinema dünyasında büyük dedikodular uyandıran bu çift hakkında simdi yeni söylentiler dolaşmıya başladı.Eğer bunlara inanmak lazım gelirse bu iki yıldız birbirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.02.1953
  • Yıkıcılara Cağaloğlunda kârgir bina yıktırılacak.Müracaat Nutret GOresen,Nuruoımoniye Cod No 62 TeT;2Î9J3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.02.1953
  • Tünel Seferleri 1.E.TX Umum müdürlüğünden Tünelin makine dairesinde yapılması zaruri görülen bazı tamirat dolayısiyle 15/2/953 pazar gününe mahsus »Imak üzere tünel seferlerinin yalnız bir gün için ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.02.1953
  • TEKTAŞ TEKNİK VASITALAR TİCARET TÜRK ANONİM S İ RKET I İdare Meclisi Başkanlığından Şirketimiz hissedarlar Umumi Heyetinin aşağıdaki ruzna* mede yazılı hususatı müzakere etmek ve gereken kararlan alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8