Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.02.1953
  • piı Karadenizdeki Rus Harp Filosu takviye ediliyor isveçde,Rus Donanmasının Karadenizden başka Baltıkda da aynı tedbirleri alması endişe ile takip ediliyor Stokbolm,12 Hususi muha-birimiz Orhan Türel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1953
  • Nizam riayetsizliğine kurban giden genç Vefa Lisesi öğrencisi Cemal ve bu yüzdende okullarda Üç gün evvel Şehzadebaşında müessif bir kaza olmuş ve Vefa lisesine devam eden 17 yaşlarında Cemal Tosyalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1953
  • Başvekilin açtığı dâvalar Menderes'in Kudret ve Millet gazeteleri aleyhine açtığı dâvaların duruşmasına dün Ankarada başlandı Ankara,12 ANKA)Başvekil Adnan Menderesin şahsına istihdaf eden yazılar yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1953
  • Fuhuş dâvasına Mickey Rooneyin de adı karıştı Mahkemede dinlenen genç ve güzel bir kadın,artistle düşüp kalktığını söyledi Fuhu.ş rezaletine adı karışan Rooney eski Nevyork,12 AP)Mlnot Jelke'nin genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1953
  • Piyasayı yüz binlerce lira dolandıran adam Avram Yasef Berehya müracaat üzerine Fiistînde yakalandı Müddeiumumilik ve Emniyet I si ve yerine mal vereceği vaa-Müdürlüğü 2 nci Şube memur-Devamı Sa 7 Sü.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1953
  • Üçlü Pakt hazırlığı sona erdi Bir ajans haberine göre pakt metni pazartesi günü Ankarada prafe edilecek Atina,12 A.A.Yunanistan,Türkiye ve Yugoslavya arasında üçlü paktın üc memleket Dışişleri Vekille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1953
  • Atom casusu Rosenberg Eisenhower'in ilk idam tasdiki o*-Yeni Başkan» atom casnsn Rosenbergler hakkındaki ölüm kararını dün tasdik etti Washington,12 AP)Başkan Eisenhower atom casusları Ethel ve Julius
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1953
  • Türkiyeye duyulan hayranlık o Amerikan matbuatı Türkiyeye yapılan yardımın artırılmasını ısrarla istiyor Washington,12 A P)Washington Evening Star gazetesi geçenlerde bir AP haberini şu başlık altında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1953
  • Sudan hakkındaki anlaşma imzalandı Anlaşma hükümlerine göre Sû ifan Uç yıl müddete altı devJet temsilcisi tarafından idare edilecek Kahire,12 T.H.A.Sudan hakkındaki İngiliz Mısır anlaşması bugün Mısır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1953
  • 9^-Â ÜL Atatörk^t Selanik'te dogduRu evden getirilen tonrak dün Milli Türk Talebe v.rii^ıtir.Beam,Talebe Birliği mümessillerini topra* teslim ahrlarkengotte^^i^^sSS haberin tafsilatı ikinci sayfamızda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1953
  • m *W Dünkü yangsn Dün sabah Sirkeci'de Aşir efendi caddesinde Kısmet hanında bir ecza deposunda yangın çıkmıştır İtfaiyenin zamanında yetişmesi sayesinde jrangm derhal söndürülmüştür Foto:Milliyet Hik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1953
  • Erkânın teşyi ve istikbali Ankara-12 Milliyet)Fikri Apaydın'm başkanlığında toplanan bugünkü Mecliste Şevket Mocan'ın.subay ve memurların protokolün tesbit etl Devamı Sa.7 Sü.7 del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1953
  • Bayar,bugün geliyor Ankara,12 A.A.Reisicumhur Celâl Bayar bu akşam 9.05 trenine bağlanan hususî vagonlariyle Istanbula hareket etmişlerdir.Reisicumhur garda Başvekil Adnan Menderes,Vekiller,mebuslar,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1953
  • İsrail Sovyet siyasî münasebetleri kesiidi Hâdiseye Rus Elçiliğine yapılan sabotaj sebep oldu Telavivde komünistler karışıklık çıkardj Kudüste bombalanan Rus elçilik binası solda)ve hâdisede yaralanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1953
  • Başmuharririmiz Ali Naci m\nrı ı h il «i ıı i.t.ıı m I m m n.ı ili Karacan Ankaradan bildiriyor.Çankayadaki davetin intibaları Muhalefet liderinin de katıldığı bu ziyafet,demokratik hayatımızın fnkişa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1953
  • «nf.mrTTiGE ¦¦¦EKnmMnniGr ibret Aynası Kime uyacağız?Arkadaşlarına ve bu şehir halkına seyrüsefer rahatlığı sağlamağa uğraşan 17 yaşındaki Vefa lisesi talebesi Cemal Tosyalı bir ken dini bilmez münase
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1953
  • •H&ûik %HttomiM Bugün şehrimizde ve civannda hava;sabahleyin sisli,günün devamınca az bulutlu geçecek.Hava sıcaklığı biraz artacaktırmm Jz3gsgM|
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.02.1953
  • VTAKVBMDEM YAPRAK Cesaret Son zamanlarda kanunlara isim takddığına göre» Meclisten çtkaa kira kanuauna da «Cesaret kanunu» iemek doğrudur-Zira selelerden beri dokunulmağa tesaret edilemiyea bu kaaunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1953
  • POLİSTE if Evvelki gün Zeki Yunuslar adında bir şoförün idaresindeki »962 plâkalı taksi.Edirnekapıdan geçtiği sırada îsmail Erdoğan adında yaşlı bir adama çarparak ağır surette yaralanmasına sebebiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1953
  • 3 gün kaldı acele ediniz 16 Şubat Pazartesi akşamına kadar Garanti Bankasına yüz lira yatınrsanız 28 Şubat keşidesinde apartman dairesi kazanabilirsiniz-Aynı zamand?bu keşidede arsa ve para ikramiyele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1953
  • Lon İraya gidecek ticaret heyeti önümüzdeki günlerde Londra'ya gidecek olan ticaret heyetimize katılacak olan Ankara ve İzmir Ticaret Odaları mensupları ile Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 2 nci Şube Mü*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1953
  • Üniversiteye dikilecek Atatürk büstü Aziz^Atatürk'ün Ankaradaki Anıt Kabrine ve Millî Türk Talebe Birliği tarafından İstanbul Üniversite bahçesine dikilecek Atatürk heykelinin harcına konulmak üzere s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1953
  • ilic.13 Şubat ita.28 31 e.E 1953 Ocak 1372 Cuma 1368 VAKİ IT VASATİ EZAXI Güne ş 6.59 1.20 Jgle 12.28 6.49 îkind i 15.20 9.40 Akşam 17.40 12.00 Yata 19.11 1.32 Imsa k 5.2')1140
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1953
  • Lâstik ve Dokuma işçisi aranıyor iş ye İşçi Bulma Kurunrı Mü dürlügünden bildirildiğine göre,lâstik ve dokuma işlerinde çalıştırılmak üzere 18-35 vaş arasında 250 kadın isçiye ihtiyaç vardır-250-350 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1953
  • Taltif Edilen Belediye doktorları Eminönü Belediye hekimlerinden Abdurrahim Su.Mustafa Bükülmez.Nejat Türksu,Semra Bleda ve Hüseyin Bezircioğlu gösterdikleri üçtün başa rıdan dolayı Sağlık ve Sosyal Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1953
  • Drş piyasaya yapıJan Narenciye ihracatı Son günlerde Avrupa memleketlerinden yapılan narenciye talepleri artmıştır-Bu arada şehrimizden gççenhafta Romanya'ya yapılan 28 bin liralık limon ihracatından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1953
  • Bu sene bir tavuk s rgîsi açılacak Vilâyet Ziraat Müdürlüğü bu yıl yapılacak çiçek bayramında bir de tavuk sergisi açılması için Şehir Meclisine teklifte bulunmuştur-Ziraat Müdürlüğü bu serginin tavuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1953
  • Ekmeklerin şekli tesbît e Son hafta içinde 7 fırın kapatıldı ya 42 fırıncı hakkında kanunî muamele yapıldı Yeni gıda maddeleri nizamnamesi ekmek ve benzerleriyle hamur müstahzarları için esaslı hüküml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1953
  • Bir eve tecavüz ec'eı zorlalar Evvelki gece yarısı saat 2 sıralarında,Osman Baykuş.Kemal Atay.Nizamettin ve Ali admda dört kişi.araları aqikolan Necdet adındaki arkadaşlarının.Galatada Serçe soka ğınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1953
  • EnstitülUler bir defile yapacak Türkiye sanat mektepleri mezunları cemiyeti-kız ve erkek sanat okul ve nestitülerinin eski ve yeni mezunları ile öğretmenleri arasında varın Konak oteli salonlarında um
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1953
  • BALO Beyazay Cemiyeti tarafından tertiplenen maskeli balo 18 şubat gecesi Taksim Belediye Gazinosunda yapılacaktır.ÇAY •jr Türkiye San'at Mektepleri Mezunları Cemiyeti cumartesi günü saat 15 19 arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1953
  • Yafl pi yasası ıııla kaydedilen düşüklük istihsal bölgelerinden gelen haberlere göre sadeyağı fiatlannda bir düşüklük başlamıştır.BUhassa Urfa yağlan birkaç gün zarfında 625 kuruştan 570 kuruşa inmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1953
  • Tarihlerimiz Türk adaletinin misalleriyle doludur-Bu yakımla buna dair iki misal daha vermek istiyorum-Birisini bir Rum müellifi ya' «yor-Rahmetli Dr-Rifat Osman üstadımızın notları arasında bulduk 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1953
  • inşasına hoşlanacak olan ilkokullar Belediye Daimiî Komisyonu dünkü toplantısında bazı ihalelerle meşgul olmuştur.Bu arada 7 sınıflı Kurtuluş ilkokulu inşaatı 1221 bin liraya,5 sınıflı tstinye ilkokul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1953
  • Eli bıçaklı çocuklar o-Biri 8 diğeri 14 yaşında olan iki çocuk kavga ettikleri arkadaşlarını bıçakla yaraladılar Evvelki gün biri 8,diğeri 14 yaşında olan iki eli pıçaklı çocuk polisler tarafından yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1953
  • Röportaj Hüdayı nâbit ressam hergiin 5 tablo yapıyor Bizde de yeni bir «GUmrükçU Ruso» mu tUreyecek acaba?İki saatte çiziliveren yağlıboya Istanbul manzaraları Dört tarafı kapalı bir odada çizilen Kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1953
  • Bir adam karısını bıçakta yaraladı Evvelki r^ce yarısı Kandillide kanlı bir hâdise olmuş.Hüseyin Akçay adında bir oduncu dargurbulondukları karısı Hadiye'nin evino giderek* barışma teklifinde bulunmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1953
  • Hakimin evini soyan hırsız Bir müddet evvel Beyoğlu Sulh Ceza Hâkimi Serif Dikbaş'm Beşiktaştaki evi soyulmuştu.Yapılan tahkikat sonun da hırsızlığın Ali adında bir sabıkalı tarafından yamldığı anlaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1953
  • mm* DRnl HALKIN SESİ 3aşı boş köpeklere dair.Cerrahpaşa Vezirodaları sokağında oturan ve sarih adresinin neşrini istemiyen bir okuyucumuzdan aşağıdaki mektubu aldık.İlgililerin dikkatine aynen sunuyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1953
  • Denizcilik Bankası o—İdare izdihamı önlemek maksadiyle yeni vapur iske eleri inşasına karar verdi Denizcilik Bankası,İstanbuldaki şehir hatlarına ait bazı iskeleleri,mevcut izdihamı önle-mek maksadiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1953
  • K I SAH ABERLER Yugoslavya İstanbul başkonlosu Vojo Subajı»,dün saat 16 uçakla şehriznize gelmiştir.Ekonomi ve Ticaret Bakanı sınai müessese ve işletmeleı dışarıdan ithaline mecbur ol klan iptidai mad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.02.1953
  • Siyasî İcmal Mısırda ihtilâl hükümeti Mısırda inkılâp normal seyrini takip etmektedir.Maruz kaldığı,müşkülâta rağmen General Necip çoktan beri çizdiği anlaşılan programını takip etmekte,lüzumsuz istic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1953
  • Btevenson'un dünya seyahatine çıkıyor San Juan-Porterika,12 A.AO Amerika Cumhurreisliği seçimine Demokrat Parti namzedi Adlaî Stevenson dün verdiği beyanatta mart başında Uzak Doğu seyahatine bağlayac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1953
  • Başkan Elsenhower ineklerini satıyor Gettysburg Pensilvanya)12 A-AO Başkan Eisenhower,buradaki malikânesinde beslemekte olduğu 35 sağmal ineği satarak yerine kasaplık hayvan almayı kararlaştırmıştır-1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1953
  • Japonyanın güneyinde bir g ?mi yandı 1 Tokyo,12 A-AO Japonya'nın güneyinde yanmakta ol duğu bildirilen «President Pierce» adlı yolctr ve yük gemisinde yedisi kadın olmak üzere dokuz volctı ve 7-800 to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1953
  • Doğu Almanyada kömür darlığı Berlin,12 AA.Sosyalist Komünist Partisi» Doğu Almanya hükümeti üyeleri hak kında bazı tedbirler almak kasarını vermiştir-Parti» Doğu Almanya'da kömür darlığın dan mesul bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1953
  • Hububat ihracatımız artıyor_Yugoslavya,100 bin ton buğday almak üzere Hükümetimize müracaat etti Ankara,11 RAA)Bugün ögrenılcugıne gore,Yugoslavya resmen müracaat euere*,lüO bnı ion buguay aınıa* iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1953
  • Takma gözi çatlamış o-Kopenhag'la bir sokak sttparücÜHÜnün takma gözü soğuktan çatladı Copenhague,12 AP)T'^r Frandsen isminde 72 yaşında bir sokak süpürücü dün işini bırakarak telâşla bir aastaiıaııcy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1953
  • senhoverm golf ma rakı 1 U-Başkanın golf oynarken hie bir çiçeği kırmaması bilhassa dikkati çekiyor Vaşington,12 A.A.Başkan Eısenhovver'ın Beyaz Sarayın bahçesini golf sahası olarakullandığı görülmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1953
  • Taş devrine ait bir kafatası bulunda Tokyo» 12 A,A)Pekin radyosunun bildirdiğine sröre.Komünist Çin arkeologları tarih öncesi devre ait üc insan knfatası ve muhtelif kemikler bulmuşlardır-ArkeoJosfatr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1953
  • Grip mikrobu tecrld odHUI Roma» 12 A-A-Roma faastahaneleri araştırma merkezinde tecrid edilen grip virüsü» gerekli muameleve tâbi tutulmak üzere Londra'ya gönderilmiştir-Bu malûmatı veren Roma araştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1953
  • Ruslar 18 binden fazla uçağa salip Munuyor Nevyork Times gazetesi,Rusların bu uçakları kullanacak malzemeyi bulamayacağım bildiriyor Nevyork,12 T.H.AJ «New York Times» gazetesi,Rus kuvvetlerinin nakık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1953
  • İÛÖRB Çiftiikta tır gün Valiliklerde bulunan bir dostumuz elli İki yaşında olmasına rağmen,otuz seneden fazla hizmet ettiği için iki sene evvel tekadt edilmişti.Kendisine oldukça dolgun bir maaş bağla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1953
  • Doğu Almanya partisinden ihraçlar Berlin,12 A.A.Doğu Alman Hıristiyan Demokrat parti komitesinden bildirildiğine göre,tasfiye esnasında birçok Hıristiyan Demokrat parti aleyhindeki faaliyetlerinden do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1953
  • KISA HARİCÎ HABERLER JAPONYA:Avrupada Japon dış ticaretinin çalışmasını sağlamak imkânlarını araştırmak maksadiyle seyahat eden Japon Büyükelçisi Shirasu dün İtalya Başvekili de Gasperi ile görüşmüştü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1953
  • Turtusta yani bir İnfilâk vuku bu'du Tunus,12 AA-Bu sabah Saadun kapısı polfc karakolunun önünde bir infilâk olmuş ve Önemli hasar vuku bölmüştür-Karakolun karsısında ikamet eden bir Avrupalı hafifçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1953
  • İKTİBAS Dünyayı heyecana ver icad:Sıcak Atom Pili Düne kadar yapılan atom pil I arının yüzlerce ton beton mahfaza içine a"ınması gerekiyordu,Piıin merkezine yerleştiren bir Nüve sayesinde bu mecburiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1953
  • KRRL FARUK BİR CANİ MİDİR?j^M/r BEAflg 135 Yani ben de Göğsünüzü böyle giyinikken seyri,çıplak halinize tercih mi ediyorum zan gediyorsunuz.Aşağı yukarı Majeste.Faruk olduğu yerden kalkıp bar Ameriken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1953
  • FIKRA Esnaf dernekleri Kendim işinde yalnız hisseden,kaderiyle başbabşa kaldığım sanan insan ön plâna menfaatlerini almakta tereddüt etmiyecektir.Hilelerin,ihtikârların ve tağşişlerin başlangıç noktas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.02.1953
  • Bir müddet önce kocasından ayrılacağı hattâ Afrikadan kocasının bu yüzden yalnız başına dön-İ üğü söylenen Ava Gardner ile Frank Siantra yeni evlilerin bile hasretini çekecek bir şekilde yaşamaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1953
  • HADİSELER 1 Askeri yardım programı gereğince Danimarka ve Hollandaya tevdi edilmek üzere A.merika tarafından sipariş edilen 500 ingiliz Centurion tankından ilk yüzü geçenlerde Rotterdamda karaya çıkar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1953
  • HEIİGÜN TARİHTEN MERAKLI BlR VAK'A Bulgarların,eski efendileri Türklere karşı zulümleri Bulgar serserileri minarelere çıkarlar,ezanla alay ederler va aşağıdan geçenleri mermi yağmuruna tutarlardı.So t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.02.1953
  • Alman boksörleri bu klasmanda oldukça mühim bir mevki işg«i ediyor?ar,Jacques Kairabedian ise sıkletinde altıncı durumda dır Fransa şampiyonlarından Laurent Dauthille'nin,Jake LaMottaya karşı yaptığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.02.1953
  • Haftanın futbol karşılaşmaları 14 Şubat 1953 CUMARTESİ Afithatpaşa Stadında 15 00 G-Saray Kasımpaşa* P)F-Kılıç,Tunçalp,Türkantoz Şeref Stadında 1300 Adalet Defterdar A)F-Tezcan,Atakanı,Gümüşata 15 Ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.02.1953
  • Nisan içinde Be'çikada y p lacak olan Gene Millî takımlar futbol şampiyonası Belci kada yapılacak aenç millî takımlar futbol maçlarının tarihi kati olarak belli olmuştur Aldığımız malûmata Köre 31 mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.02.1953
  • Millî takımımızı Hakkı Yeten mi çalıştıracak Dün geç vakit haber aldığı-Hakkı Yeten'e verilmiştir.miza gore.Gündtiz'ün millî ta-Bu haberi geç vakit haber kimi çalıştırmak istememesi ti-aldığımız için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.02.1953
  • İSTANBUL ATINA TELAVIV MUHTELİTLERİ KARŞILAŞIYOR 10 eylül 1953 de Telaviv'de istanbul.Atina ve Telaviv muh-J telitleri arasında bir turnua tertip edilecektir-Bu turnuanin$ ikincisi Atina'da» üçüncüsü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.02.1953
  • iki üniversite ve yüksek okullar bu pazar günü karşılaşacaklar Şeçiledek,Türkiye Üniversite Yüksek Okullar muhteliti müsabakalar yapmak üzere 5 martta Mısıra gidecek Türkiye Millî Talebe Federasyonu M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.02.1953
  • Ordu futbiil kampına alınacak oyuncular Tesbit edilen takımı Fenerbahçenin icar antrenörü çalıştıracak Mart 1953 ayı sonunda An-piyonası için Türk ordu takımı ka-ra ve îstanbulda yapı.acak çalışmaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.02.1953
  • Dalgın boksör şortsuz ringe çıktı Massachusetts.12 k-A)Dün akşam Altın Eldiven Boks müsabakalarına iştirak etmek üzere ringe çıkan 76 kilo boksörlerinden Neil King'in ringe çıkması ile inmesi bir olmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.02.1953
  • Merkez,Hakem Komitesi üyeliği Ankara.12 TA)Münhal bulunan Futbol Merkez Hakem Komitesi üyeliğine Devlet Demiryolları Hareket Dairesi Baş kanı ve eski idarecilerden Safa Yalçuk tayin edilmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.02.1953
  • Mil}?maçlar do?a-yısiyle kulüplerle fddarasyon arasında ihtilâf çıkabilir îKontak şimdiden önlenmelidir Sulu)Garan Bu hafta hariç tutulur sa.bir pazar sonra İstan bul profesyonel kümesinin lig maçları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.02.1953
  • ItefanuefcTkşdah mh İki dakikada bir 4 5 Kişilik grup dumanı iuts Kite hamamdan çıkıyordu Hüseyin ağa başarılarını anlatıyor-Çizen:Mehmet Pişdar)59 Kapma duıan kıskanarak araladı,4-5 çıplağı itU.m res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1953
  • Saunders bu sakin cevap karşısında daha ziyade şaşırdı,genç kızın cesaret ve soğukkanlılığına hayret etti.Kekeliyerek:Buyurun gidelim,dedi.Büyük bir memnuniyetle arzunuzu yerine getireceğim.Pardesüyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1953
  • BULMACA Hasarlıya» Sadi BORAK t 2 İ 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 s j HHwİ 4 i i 5 I i ij.IH HJ 1 M 6 7 a 9 i f—L_i to ¦J 120 ~M Soldan sağa:1—Merhum son divan şairimi zin soyadı.2—Hayvan ölüsü;Tersi cef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1953
  • mm Padişah arabanın içinde ayağa kalktı.Gözlerini bir noktaya dikerek hormırdandîL 235 Valide âdeta sinirlenmişti,Besini perde perde yükselterek ağalan bir nevi tehdit etti A ğalar ise memlekette.Giri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Makleden:AZİZ ÖZ BAY Baba oğullarına emretti:'Gebertin şu alçağı 54 yüksek Başka bir ses daha peroeden lasdik etti:Doğru,doğru.Eemetiae kavuşmak için bir iki yıl dal» ^b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.02.1953
  • Karadenizdeki Rus harp filosu IBaştarafı 1 nci sayfada] lara göre,Sovyetler Karadenizdeki 23.690 deplasman tonluk Sevastopol ve 26.140 deplasman tonluk Novoranisk zırhlılarına ilâveten V)sınıfı adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1953
  • Namazdan henüz kalkmıştım Nasuh Akar odamdan içeri girdi 122 Hu sırada odaya Celâl Atik girdi.Yanında uzunca boylu,fcemjten bin varcu.Bana geçmiş oisun dedikten sonra:Yaşar dedi,müsaade et de seni dok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1953
  • Fuhuş dâvasına Mickey Rooneyin de adı karıştı [Bas tarafı birincide] Muhabirler celse hakkındaki!malûmatı ancak koridorlarda mudeıumumilerden toplamaktadırlar.Bu şekilde elde edilen haberlere göre Pat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1953
  • Avrupa Birliğine ait çalışmalara hız verildi Fransa Başvekili ve Hariciye Vekili Londrada Chu/chiJI ve EdanJ-müzakerelere başladılar Londra,12 t ANKA)Fran-diz Başvekili Mr.Kene Mayer,I Ingnıert devlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1953
  • Sudan hakkında [Bas tarafı birincide] misyona havale edilmektedir,j Üç senelik intikal devresi hi-1 tamında Sudanın tam istiklali!veya Mısıra ilhakı meselesini,bir reyiamla bizzat Sudan nalki tâyin ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1953
  • Başvekilin açtığı dâvalar [Baş tarafı birincide] ne,diğeri ise Millet Partisinin naşiri efkârı olarak şehrimizde intişar etmekte olan Millet gazetesinde neşredilen iki başmakale ve bir fıkra dolayısiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1953
  • Başvekil McGhee'yi kabul etti o-Görüşme esnasında Dışişleri Vekili de hazır bulundu Ankara.12 Milliyet)Başvekil Adnan Menderes bugün saat 17 de.Amerikanın Ankara Büyükelçisi McGhee'yi kabul etmiştir-B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1953
  • REİSİCUMHURUN ZİYARETİ Ankara.İ2 Milliyet)Reİsicumhur Celâl Bayar bu ak* sam saat 19 da Başvekâlete gelerek Başvekil Adnan Menderes'le bir müddet gftrüşmûr tir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1953
  • israil Sovyet münasebetleri kesildi [Bastarafı 1 nci sayfada] Nota'da bizzat tsrail Dışişleri Bakanı Moşe Şarretin yaptığı «Sovyet aleyhtarı beyanaltara» da işaret edilmekte ve bütün bu hâdiselerin «İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1953
  • Üçlü Pakt hazırlığı sona erdi [Baş tarafı 1 nci sayfada)si mahiyet taşıyacağına ve Yunanı s t anın NATO muvacehesinde taahhüt ettiği vecibelerden uzaklagmıyacagına muhakkak nazariyle bakılmaktadır.PAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1953
  • Türkiyeye doyulan hayranlık [Bas tarafı birincide] yapacağız-Bu bir sağduyu meselesidir* «Yardım ne kadar zengin olursa olsan,maneviyat ve azim yoksullusunu telâfi edemez» Hariçte yaptığı tetkik gezis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1953
  • Erkânın teşyi ve istikbali fBaçtarafı 1 nci sayfada!tiği hallerden gayri karşılama ve uğurlamalarda bulunamayacaklarına dair kanun teklifi müzakere edilmiştir-Tekirdağ Mebusu,bu kanun teklifinin gerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1953
  • Çankayadaki davetin intibaları i Baş tarafı birincide] rüşmeler ve bu görüşmeler esnasında dikkati celbeden samimiyet manzarası umumiyetle büyük bir hayranlık duygusu yaratmıştır-O derece ki intr bala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1953
  • Piyasayı dolandıran adam [Bastarafı 1 nci sayfada] diyle Jorj Kostantin adında bir tacirden 200 bin lira çekmiştir-Yine aynı şekilde yedi iş adamından daha yüz binlerce lira para çeken Avram Yasef.bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1953
  • Eisenhower'in ilk idam tastiki [Bas tarafı birincide] lan bildirmektedir:«Bu dâvanın dosyalarını inceden inceye ve dikkatle tetkik ettim-Adaletin vazifesini tam olarak yerine getirmiş olduğu kanaatine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1953
  • Nizam riayetsizliğine kurban giden genç [Bas taralı birincide] şehirde,bilhassa öğretim müesseselerinde bir teessür yaratmıştır.Bu arada Cemal Tosyalının fecî akıbebtini gözönunde tutan ve birkaç gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 13.02.1953
  • ı»»anS I 12.57 Açılış ve Program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Karışık hafif müzik «Pl» 13.45 Şarkılar.Okuyan:Selma Köprülü.Çalanlar:Emin Ongun,Şerif İçli,Ercüment Batanay 14.20 Dans ve caz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1953
  • inşaat ilanı Alanya Belediye Başkanlığından 1 Alanya kasabasının kale arkası mevkiinde 2731038 lira keşifli akaryakıt deposu inşaatı 2245.76 lira keşifli bekçi kulübesi inşaatı ki cem'an 2955614 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1953
  • MUzeler Arkeoloji Müzesi:Pazar çar-«aamba ve cuma günleri saat:İS 16 Eaid Şark Eserleri Mttzeai:Pazar,çarşamba ve cuma günleri saat:10 12 Top kapı Sarayı Mttzeai:Pa-«artesi hariç her gttn 1S.40-16.S0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1953
  • itilip vt Başmuharriri:Ali Naci KABACAN lu nüshada Me'tul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Baaıldıfı yer:NURİ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1953
  • Konya C.Müddeiumumiliğinden Miktarı Muhammen Muhammen İlk teminatı Cins adet Flatı Tutarı ir:l Kuruşu Ekmek 198000 25 Krş-42 S-50331-60 3774 87 1 Yukarıda cins ve miktarı yazılı Konya ceza ve tevkif e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdan yazılı malzemeler ayrı ayrı hizalarında yazılı gün ve saatlerde izmit Dz-Ik-Mrk-Sa Al.Ko,da satın alınacaktır,Şartn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1953
  • ARPA AMBARI Le Moulin de la galette)Komedi S perde Tazan:Marsel Achard Çeviren:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Ertugrul Fransız tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba ve cumadan başka her ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1953
  • DRAM KISMI LİLİON Yazan:Fran/Mulnar Ttİrkçssi:sude Zeybekoglu Her çarşamba akşamı talebe gecesldir.Pazartesi akşamları temsil yoktur.Telefon:42157 Komedi kısmı BALIKESİR MUHASEBECİSİ Yazan:Reşat Nuri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1953
  • ¦M l Kambiyo Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.tsveç Kr.Klorin.Liret Drahmi Eskoudes Açılış Kapanı 790.50 791_281_280.30 0.80 0.80 64.03 64.03 5.60 5.60 54.12.50 54.12.50 73.68.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1953
  • RUTUBETLİ VE SOĞUMJ/AVALAXDA GRİ PiN almayı ihmal etmeyiniz!C A A A A A A A A A A 'A «İl W Gripin,nezle ve grip başlangıcında bir çok fenalıkların önüne geçer.Kininli Grîpîn Baş,diş,adale,sinir ağrıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1953
  • Yıkıcılara f Cağaloğlunda kârgir bina yıktırılacak.Müracaat:Nusret Güreşen,Nuruosmaniy* Cad No 62 Tel 21913
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1953
  • olan Maraş Vilâyeti Daimi Encümen Başkanlığından 1-Vilâyetimiz köy içme suları için aşağıda cinsi» miktarı ve muhammen bedelleri yazılı 9400)metre muhtelif çapta galvanizli boru tanzim kılınan şartnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1953
  • Devlet Orman İşletmesi Dursunbey müdürlüğünden 1 işletmemizin orman dışı fabrika istif yerinde mevcut 12 partide 1248.228)metreküp normal çam tomruğu 4/2/953 tarihinden itibaren 10 gün müddetle açık a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1953
  • Hakkâri 118.Syy.Jandarma Alay Komutanlığından Cinsî Miktarı Fiatı Tutarı Lr.Kr.I*.Kr-Et Yarısı sığır)35 ton 1 25 43750 00 Et Yarısı koyun)1—cins ve miktarı yukarıda yazılı et Hakkâri'deki 118-Sy-J-Ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1953
  • içel ili Daimî Komisyon Başkanlığından 1 Mersin Memleket Hastahanesi için on beş kalemden ibaret ve muhammen bedelleri tutan 30110)otuz bin yüz on lira olan muhtelif cins madenî eşyanın alınması işi»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1953
  • Diyanet işleri Başkanlığı Beykoz Müftülüğünden Münhal bulunan AHisarı Muhaşşı Sinan cami imamlık müsabaka imtihanı 4/3/953 çarşamba günü saat 10 da Beykoz Müftülük Dairesinde yapılacağından istekliler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1953
  • İstanbul Belediyesi İlânları Kamyon alınacak Temizlik iğleri teşkilâtı için lüzumlu Saç Karoserili bir adet kamyon 14 000)lira muhammen bedel çevresinde 23/Şubat/953 pazartesi günü saat 15 de Divanyol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1953
  • Gaibe ihtar 4/7/944 tarihinden beri firarda bulunan istanbul Fatih Kırık çemşe Kovacılar caddesi Noda 337 Dlu Mehmet oğ.Nurettin öztalman'ın meskeni meçhul olup As-Y-U-Knun 215 mad' desi mucibince gai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1953
  • Ankara Belediyesi Başkanlığından 1 Yol işlerinde kullanılmak üzere yaptırılacak «10-000;metre bordur taşı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 t—Muhammen bedeli «65000» liradır.3 Teminatı «4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1953
  • Gaibe İhtar As-işine hiJe yapmaktan sanık Kasımpaşa Kulaksız Ahmet Kaptan mahallesi Mektep sokak No-11 de 332 Dlu Ahmet oğ« Ali İrfan Akışık ve Kasımpaşa Bahariye caddesi Sırar Berberberler sokak No-6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1953
  • Ziraat Mücadele ilâçları İlaçlan memleketimizde tanınmış ve tutulmuş bir Anonim Şirket ziraat mücadele işleri ve haşerat mücadele müstahzarları için aşağıda yazılı vilâyet ve kazalarda bayilikler tesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1953
  • içme su tesisatı îcin dizel alternator satın alınacak İller Bankasından 1—Ayvalık kasabası içme su tesisi için fennî şartnamesinde yazılı evsafta dizel-alternatör satın alınacak ve naontajı yaptırılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8