Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.02.1953
  • Z£*JM*âf VT£l'ı'ihT Bugün şehrimizde ve civarında hava umumiyetle bulutlu geçecek,rüzgarlar güneybatıdan orta kuvvette esecek tir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1953
  • Fenerbahçe lig şampiyonu Fenerbahçe dttn en çetin rakibi Beşiktaşla 0—0 berabere kalmak suretiyle bu yıhn lig şam* piyonluğunu garantilemiştir' Hayli çetin geçen dünkü maçta Fener kalecisi Salâhattini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1953
  • I x% 52 kiloda Hasan Gemici rakibi Hisllmeto'yn tuş'a getirmeği J calışıyon.Foto:Milliyet Hikmet)Dün geceki temsilî maçta Japonları yine mağlûp ettik Gemici,Doğan,Sarı bacak,Kurt,Büke ve Candemir tuşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1953
  • Dünkü yağmur tahribat yaptı Dün sabahtan itibaren şehrimizde başlıyan şiddetli yağmur bilhassa Anadolu yakasında bazı tahribat yapmıştır.Bu arada Üsküdar Karacaahmette tek katlı ahşap bir ev çökmüş,fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1953
  • Balkan Paktı bu ay içinde imzalanıyor o-Türk Yunan Yugoslav ittifakının NATO ile esini bir alâkası olmıyacak Belgrad,8 Nafen)Türkiye,Yugoslavya ve Yunanistan arasında daha sıkı İşbirliğini sağlayacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1953
  • Açık bir politikanın Uç ana temeli Adnan Menderes Demokrat Parti'nin evvelki gün Ankara'da toplanan istişarî kongresinde çok mühim bir nutuk söyledi-Bu nutkun ehemmiyeti memlekette demokratik hürriyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1953
  • Amerikan Büyük Elçisi harmandalı oynuyor Terem Savaş Derneği Ankara Merkezi tarafmdan tertiplenen balo büyük bir alâka toplamıştır-Balonun en dikkate değer hâdisesi Amerika Büyükelçisi McÇlhee'nin top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1953
  • D.P.isfişarî kongresi bugün sana eriyor Muhaleî et,Başveki!in nutkunu tam bir tasviple karşıladı Menderesin,nutku şer kuvvetlerine karşı müsamahakâr davranılmıyacağının kat'î ve son dalili sayılıyor A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1953
  • Amerikan İngiliz ihtilâfı Eden,Eisenhower'in milliyetçi Çin hakkında aldığı son jkararı şiddetle protesto etti-New York 8 A.A.İngiltere Dışişleri Vekili Anthony Eden,Çan-Kay-Şek milliyetçi kuvvetlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1953
  • ibret Aynası İşin aslı Şehre gelen cambazhanenin müdürü dolaşırken bir demirhanenin önünde durmuş.Demirci genç,yakışıklı bir adam,ora üzerindeki demiri düğerken güzü kendisini seyreden cambazhane müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1953
  • Görülmemiş bir dâva o-Osnobruck mahkemesi güneşin meskûn oup olmadığı hakkında karar verecek Bonn,8 TA)Vestfarya'da Osnabruck Mahkemesi,şimdiye kadar emsaline rastgatinm^yen I bir davanın rüyetine bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1953
  • Hollandada millî matem ilân edildi Hollandada sn baskınına uğrayan halk mallarını kurtarmağa uğraşıyor Foto:AP)La Haye 8 AA)Hollandada memleketin altıda birini harap eden su baskınları ve fırtına felâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.02.1953
  • Fuhuş pazarı ULUNAY Ankara da tanınmış iki randevucu bir kadını dört kişiye 230 liraya satmışlar.Arabistanda cins kısrakların başlarının,ayaklarının ayrı ayrı satıldığı olur;takat bu mecburiyet kısrağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1953
  • Hie.9 Şubat Ru.24 27 Ce.B 1953 Ocak 1872 Poıartesi 1368 VAKJ IT VASATİ EZANİ Güne 5 70S 1.30 ogle 12.28 654 İkind i 15.15 4.41 Aksa m 17.35 12.00 Tats 19.06 1.33 loisa k 5 23 1149
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1953
  • Röportaj a!papazı,Her gün bir sürü safdilin parası nasıl «deve» ediliyor?Köprü başını tutan erketeciler* Dört kişilik soyguncu çetesi hasıl çalışıyor?Papelci Tavcı Erketeci ve Enayi kime derler?Ümit D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1953
  • Avusturya ve Suriye bîzden yiyecek maddesi alıyorlar Avusturya Ticaret Ataşeliğinden piyasaya gelen haberlere göre;Avusturya hükümeti soğan ithali için hazırlıklara başlamıştır.Alınacak soğanın miktar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1953
  • Defterdarın oasın toplantısı Gelir vergisi beyannamelerinin verilmesine önümüzdeki aydan itibaren başlanacaktır.Beyannamelerini zamanında vermiyen mükellefler hakkında cezai takibata geçilecektir.Beya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1953
  • Hocanda İle ticarî münasebeti erimiz Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından verilen malûmata göre,Hollanda memleketimizden daha geniş mikyasta ithalatta buJunnnak için bazı kararlar almıştır.Hollandanın mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1953
  • Limanımıza gs!ec k seyyah gsmiüeri önümüzdeki aylar içinde limanımıza üç büyük Fransız seyyah gemisi gelecektir.Bu gemiler evvelâ îzmire uğrayacak ve müteakiben limanımıza geleceklerdir.İlgililer tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1953
  • Denizcilik Bankasının yeni dış hat seferleri Banka yakında Avrı gâhlarmdan mütearic DeDnizcilik Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ulvi Ycnal kendisiyle görüşen gazetecilere.Deniz İşletmesine ait muhtelif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1953
  • HALKİN SESİ fl| Tün I ofobüsSei Bey oğlunda,Alyon sokağında oturan ve ismi ile adresinin neşrini istemiyen bir okuyucumuz yazıyor:Tünel ile muhtelif senitler arasında işliyen Belediye otobüsleri Tünel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1953
  • Yunanistan bizdan kuzu almak istiyor Yunanistan,memleketimizden mühim bir parti kuzu almak için ilgililer nezdinde teşebbüse geçmiştir.Bilindiği üzere Yunanistan canlı hayvan ihtiyacını Yugoslavyadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1953
  • 3 defa cezalandırılan sütçüler dernekten çıkarılacak Bir müddet evvel kurulmuş olan İstanbul Gezici Sütçüler Derneğinin yeni idare heyeti bir hafta evvel çalışmalarına başlamıştır.Geçen hafta içinde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1953
  • Ne/z anma gecesi Eyüp Kültür Derneği tarafından bu akşam saat 20.30 da Eyüp vapur iskelesinde ki dernek lokalinde bir Neyzeni anma gecesi tertiplemiştir.Toplantıda Dr.Rahmi Duman tarafından Neyzen hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1953
  • Elektrik Teknisyenlerinin kongresi Elektrik Teknisyenleri Derneği yıllık kongresi dün saat 14.30 da Beyazıttaki Bahar pasta salonunda yapılmıştır.İsmail Hamdi Demirışık'uı kongre başkanlığına seçimini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1953
  • Çalınan 200 saat o—fieşiktaştaki bir aceniadan çalınan saat.'er üç ay sonra Bandırmada bulundu Beşiktaştaki bir saat acectasından bundan 3 ay kadar evvel çalınan 200 kıymetli saat Bandarmada bulunmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1953
  • Gümrükteki mallar o-Ticaret Vekâletiyle Merkez i Bankasının müştü/ek çalışmamaları aksama ara sebep oluyor Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin ithaline müsaade edip bu hususta verdiği permiye istinaden get
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1953
  • ğr*m Son istatistiklere nazaran Fransada hâlen iki milyon insan vereme müptelâdır-Bu adet bir kaç sene öncesine nisbetle çok düşüktür zira yeni buluşlar'/sosyal hıfzıssıhha tedbirleri,daha iyi beslenm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1953
  • Yankesicinin oğlu da zarfçılıktan yakalandı Bir müddet evvel Birinci As liye Ceza Makemesinde ehlivıı kuf olarak dinlenen Eşkiya Mehmet adındaki yankesici evvelki gün yemden bir hırsızlıktan sanık ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1953
  • Sular idaresinde yeni bir suistimal hâdisesi Haber verildiğine göre Belediye Sular İdaresinde yeni bir suiistimal hadisesi tesbit edilmiştir.Bu defaki suiistimal personel parasını tediye etmek ve hesa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1953
  • Çaiiakkata ÂbîcSe»îns yardmı listesi Bir evvelki yekûn 313.687 Siirttcn 852 Urfadan 1.000 Beyşehirden 240 Demirciden Ertuğrul Ünlüerin yatırdıgu 300 Gördesten Abdurrahman Gözen'in yatırdığa)200 Muhitt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1953
  • KISA HABERLER 320 bin lira masrafla Kasımpaşadan Elma Dağına kadar 12 aetre genişliğindeki Dcrzlipartee Dolapdere yolu bitmiştirif Gazhanenin idare kısmı o-Isun bina bu ay içinde yıkılarak yerme 1500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1953
  • P O LİSTE •fr Arnavut Refet.Yorgi ve Cemal Beyazay isimlerinde üç sabıkalı evvelki gün HaskÖy vapur iskelesi civarındaki bir içkili lokantada içmişler ve parasın vermemişlerdir.Haraççılar;lokanta sahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1953
  • ÇAY if Türkiye Sanat Mektepleri Mezunları Cemiyeti 14 şubat cumartesi günü saat 15 tt tanınmış »es sanatkârlarının iştirakiyle Konak salonlarında bir çay tertiplemiştir.GECE if Amasya Kültür Derneğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.02.1953
  • Kısa haricî haberler KORE •fc Bugün beyanatta bulunan Birleşmiş Milletler Başkomutanı General Mark Clark,Güney Kore Cumhuriyeti kuvvetlerini munzam birliklerle beraber 14 tümene çıkarmak hususunda Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1953
  • Mısır'da ekmeğin ağ rtığı azaltılıyor Kahire,8 A-A.Tasarruf prensiplerinin tahakkuku yolun da tedbirler almakta olan Mısır hükümeti,ekmeğin sıkletini 11 de bir nisbetinde azaltmağı ve halitasmdaki kep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1953
  • SSyasî İcmal Adiö Mösyö Truman Bir mecmuada okuduk ve tesmini gördük-Birleşik Ame* rikanın eski Gumhurreisi Truman Washingtondan ayrılırken binieree insan istasyon civarında toplanılıp,ellerinde «Vata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1953
  • 131 Zeki İtalyan,efendisine raporu verdikten sonra:Majeste» demişti.«Zarif Hanım emrettiğiniz saat ve dakikada,istediğiniz yerde hazır olacaktır.Yalnız siz arzu buyurunuz.Faruk,güzel metresini kucakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1953
  • Ginger Rogers Parisli bir avukatle evlendi Hollywood,8 A.R.Ta-nınmış sinema yıldızlarından Ginger Rogers dün »ki Parisli avukat Jacques Bergerac ile evlenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1953
  • Türkiy 'Herkes talihini kendisi hazırlar Varın Son Güı e Kredi Bankası A.0istanbul Büyük Postahane karşısı Beyoğlu İstiklâl caddesi 339 İzmir Büyük Kardiçalı han Adana özler caddesi YARIN AKŞAMA KADAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1953
  • Film artisti Lillian Harvey:dün evlendi Kopenhag,8 A.A.Tanınmış sinema yıldızlarından 1 Ulan Harver dün Kopenhag'ın 15 kilometre kadar kuzeyinde küçük bir sayfiye şehri olan Taabaek'de Danimarkalı Emp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1953
  • İşitme kabiliyeti yüksek bir köp^k Tokyo,8 A.A.Korenin doğu cephesinde bulunan bir 4.merikan topçu birliğinin «Seruffy» adında bir köpeği savanı hayret derecede işitme kabiliyetine malik bulunmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1953
  • ESoiivyada ayaklanma O-İsyan eden yerliler polis ve jandarma kuvvetlerini,kaçırdılar,bazı kimseleri öldürdüler Lapaz,8 A.A.Cochambaba dan allium haberlerde bildirildiğine göre,Chapare eyaletinde Caton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1953
  • Toptan izdivaç.o-Geçenlerde Yeni Delhföe 700 gencin evlenme töreni bir arada yapıldı Yeni Delhi,8 AA.Yeni Delhiye 350 kilometre mesafede bulunan Bikaner eyaletinde salı günü akşamı kız ve erkek 700 ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1953
  • FIKRA Bir evlenen oldu mu,«desene onu da kaybettik» derler,hattâ «Allah ralunet ey İrsin» derler.Bunlara benıiyon daha bir çok nükte vardır ve onlar da tekerleme halini-almıştır,tu san bunları düşündü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1953
  • Amerikada bîr tımarhanede isyan çıktı Feındale,«Maryland» 8 A.A.Zencilere mahsus bir tımarhanede çıkan kargaşa&ga polis ancak göz yaşartıcı bombalar kullanmak suretiyle başarabilmiştir.Delilerin bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1953
  • Çinin Kore hakkındaki kararı Mao-Tse-Toung söylediği bir nutukta «Korede çarpışmaya devam edeceğiz» dedi* Paris 8 AA-Yeni Çin haberler ajansının bildirdiğine göre.Mao Tse Toung.istişarî meclisin son t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1953
  • Lübnan,Türk Ordusunu kendisine misâl aSıyor Bir heyetin,ordumuzun kuruluşu üzerinde tetkiklerde bulunması ist anıyor ni görebilecek ve her türlü mes'uliyeti her zaman taşıyacak vaziyettedir-Şunu itira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1953
  • s-iM&fciir telefon konuşması Evin bazı siparişleri vardı.Pastacıya uğradık,İstediklerimizi söyledik.Servöz paket yaparken genç bir kız etrafa baygın bir koku yayarak dükkâna girdi.Buranın yabancısı ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1953
  • İKTİBAS I ve Mitrius'a takılan anne böbreği de durduktan sonra doktorlar ilmin ve tekniğin bütün imkânlarını bir araya toplayıp ecele karşı en şiddetli meydan muharebesine giriştiler.Fakat muvaffak ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.02.1953
  • M& 1 Kraliçe İkinci Elizabethan tahta çıkışının birinci yıldönümü basit ve mütevazi bir terenle tesit edilmiştir.Bu münasebetle Londra şehrinde 62 pare top atılmıştır.Foto:AP)2Manş denizinde vuku bula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.02.1953
  • I»-*4-»*tf I J Linda Paris adlı genç bir Hollandalı kız Amsterdam güzeli olarak seçilmiştir.Lindanm bilhassa göğüsleri dikkati çekmekte ve «Avrupanın en güzel göğüslere sahip kızı» olarak anılmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.02.1953
  • I Kucaklandığınızı görmedim ama,kusulduğunuzu gördüm Nasreddin Hoca:Yahu bütün eşyaya aEıcı çıktıda,olmadı,dadı.Halbuki ondan bokmıştı karıma pey süren İskandinavya şairlerinden Strinberg.erkeğin daim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.02.1953
  • Patinaj şampiyonası Davos İsviçre)8 AP)tngrüterenin Brighton şehrinden gelerek buradaki patinaj mtUa.bakalarına iştirak etmiş olan Johnny ve Jennifer Nicks adındaki iki kardeş bugün figUrlU patinaj şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.02.1953
  • •ft Dünkü maçın fankidi Beraberlik Sarı Lacivertlileri şam-f piyonluk yolundan alakoyamadı İki takım da zaman zaman kombine ve ahenkli bir futbol hattâ çamur ve balçığa rağmen kaliteli ve sp ktakUler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.02.1953
  • Basketbol turnuvası Viareggio,8 A.A.Milletlerarası basketbol turjxlasinin İkinci ve üçüncü devrelerinde şu neticeler alınmıştır:Boıictte takımı îtalya)Gira'yı Yugoslavya)Kızıl Yıldız takımı Yugoslav)V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.02.1953
  • Adalet Emniyet maçını hakem tehir ettirdi 23 dakika oynanan bu maçın ilk dakikalarında Adalet hâkim bulunuyordu Dün Vefa Stadında saat 11 de oynanması icabeden Adalet Emniyet profesyonel futbol maçına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.02.1953
  • Dünya futbol şampiyonasına Zurich 8 TA)1954 senesinde tsvtçredeyapılacak olan Jules Rimet Kupası)Dünya Futbol Kupası Şampiyonasına iştirak için 40 millet muvafık cevap vermiştir.Şampiyonaya iştirak ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.02.1953
  • Ankara lig maçları Ankara.8 ANKA)Ankara lig maçlarına bugün 19 Mayıs stadyomunda devam ediİmiktir-İlk karşılaşmada Ha cet t epe Harpokulu takımları 1—1 berabere kalmışlar» ikinci karşılaşmada ise Hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.02.1953
  • Galatasaray Beyoğlıısporu dün 4-3 mağlûp edebildi Sarı Kırmızılıların aldığı netice taraftarlarını tatmin etmedi Galatasaray Beyogluspor profesyonel takımları dün Şeref Stadında saat 12.45 de Hakem Su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.02.1953
  • Onbirinci hafta basketbol maçlarından neticeler Harbokuiu,M.Birliği maçını Harbokulu 36-30 kazandı İstanbul birinci küme basketbol karşılaşmalarına dün çok kalabalık bir seyirci kütlesi önunde Teknik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.02.1953
  • Sovyet kadın kayakçıları Oslo 8 kadın Sovyet kayakçısı 21 ve 22 şubat günleri merkez!Norveçte îlleha^njer" de yapılacak dünya Jtadm kayak sürat şampiyonları için ya zılmışlardır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.02.1953
  • Japon Milli Güreş Takımı Ankaray* gidiyor Ankara,%4A-A)Ankara ve istanbul Üniversite ve Yük sel Okul güreşçilerinden müteşekkil Türkive Millî Talebe Federasyonu güreş takımı bazı mili' güreşçilerimizl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.02.1953
  • Izmir lig maçları Izmir.8 ANKA)Izmir lig maçlarına bugün Alsancak sahasında devam edilmiştir.Bugünkü karşılaşmalarda Göz tepe Karşıyakayı 3—2.Altay da tzmirsporu 4—2 yenmiştir*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.02.1953
  • Sarı-Lacivertliler ilk devrenin sonlarına doğru hâkim oyunlarına ve gol pozisyonlarına girme lerine rağmen çamurdan sayı çıkaramadılar Senenin en mühim ve en iddialı karşılaşmalarından birisi olan Fen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.02.1953
  • Halbuki sırlarım ona tevdi etmenin kendisine ruhi bir sükûn vereceği kanaatine varmıştır Böyle bir şeyden mahrum kalmak onun için çok ağır olacaktı.Demin bir kaç dakika uyumuştum.Bilir mısınız ifti.Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.02.1953
  • IBS TAPULAMA İLÂNI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:Kara vilâyeti'nin merkez ve İğdır kazaları Belediye sınırları dışında kalan yerlerdeki bütün bucaklar ve köyler dahil)gayrimenkul malların 5602
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.02.1953
  • inşaat ilânı Alanya Belediye Başkanlığından 1 Alanya kasabasının kale arkası mevkiinde 27310-38 lira keşifli akaryakıt deposu inşaatı 2245,76 lira keşifli bekçi kulübesi inşaatı ki cem'an 29556-14 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.02.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden,verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda yazılı 2 muhtelif parti nakliyat kapalı zarfla 29/2/953 günü saat 11 de Elazığ As-Sa.Al-Koda eksiltmesi yapılacaktır,Şartnamesi Ko.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.02.1953
  • Hazırlıyan Sadi BORAK 1 23456789 10 11 12 Soldan sağa:1 Duman kiri;Ceriha:MUnteha 2 Tersi rabıt edatı;Bir harfin okunuşu;Rüzgara emir 3 Bir sebze;Bait 4 Sahil;Bn çok 5 Terşt cttz'î?Su;Feryat 6 iskambi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.02.1953
  • Valide,Oğlum Ama afııretteon Telli Hasekisiyle rahat olsun parmağım yakasındadır dedi 231 1 Ya?O halde ne yapmalı?Kanaatimce iyilik yolunu tutmalı,yok eğer mutlaka böyle bir yoldan yürümek lazımsa,o v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.02.1953
  • TARİHTEKİ,KORKUNÇ Nakleden.AZİZ Ö2BA Y Şovun Allah seni olduğun gibi görmek istiyor 50 Onur lblisane cümbüşlerin' de,önce kan dökme,sonra öldürme,daha sonra da şehvetin)tatmin etmek yer alıyordu.İşin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.02.1953
  • TIMARHANEDE elİ0ı kendi kendine söyleniyordu:"Eli ayağı utmayan insanı ne diye buraya getirirler 55 Artık koğuş doluyordu yavaş yavaş.DeJlonun yalağına ilişmiş,etraf hakkında izahat alıyordum.Sol geri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 09.02.1953
  • Aldığımız iyi neticelerle olimpiyad şampiyonluğuna hızla gidiyorduk 121 Bir müddet altta kalacak ve vakti böyle geçirecektim Bilâ hara icabına bakardım-Buna karar verir vermez sol bacağımı öne doğru u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1953
  • Hakkâri 118.Syy.Jandarma Alay Komutanlığından Cins] Miktara Fiatı Tutarı Lr Kr Lr Kr Et Yansı sığır)35 ton 1 25 43750 00 Et Yarısı koyun)1—Cins ve miktarı yukarıda yazılı et Hakkâri'deki 118-Sy.J-Alay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1953
  • Bir komünist mebus parmağını kopardı Paris,8 TJH.A.Asıl mea leği kasap olan Fransız Komünist Partisinin kadm nilldtve* killerinden Emilienne Gaücier,Parlâmentoda yaptığı bir gürültünün kurbanı olmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1953
  • Balkan Paktı bu ay imzalanıyor [Baş tarafı birincide] rans bu ay İğinde atmada toplanacaktır.Fakat bu Konfeumsın tamamiyle siyw mahiyette olacağı ve askerî hu3usların top 1 anacak ikinci bir konferans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1953
  • Dünkü yağmur [Baş tarafı birincide] Katlan su istilâsına uğramış ise de,vaka mahalline yetişen itfaiye ile temizlik amelesinin yardımiyle sular boşaltılmıştır.Diğer taraftan,sel yüzünden Bostancı tram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1953
  • Nato Bakanlar Kurulu insanda toplanıyor Ankara 8 Milliyet)Dışişleri Vekâletine gelen malûmata göre.NATO Bakanlar Konseyi nisan ayının 23 ünde Pariste toplanacaktır-NATO konseyinin bu içtimaında Avrupa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1953
  • Kral Faruk aleyhine bir dâva açıldı Kahire 8 A.A.Bugün burada bildirildiğine göre,geçen lerde Katledilmiş bulunan Mısır subaylarından Abdttlkadir Tatlanın karısı,eski Kral Faruk'un bu katil hâ lisesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1953
  • Şehir tiyatrosunda tasfiye Son günlerde Şehir Tiyatrosunda yapılacak tensikata dair söylentiler,tiyatroda yevmiye ile çalışan gene sanatkarlardan dördünün,Abdurrahman Palay,Hamit Akınlı,Zihni Küçümen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1953
  • Görülmemiş dâva [Bag tarafı birincide] tır.Davanın mevzuu Güneş meskûn mu?dur.Davayı ayan Godfried Buren adında bir avukattır.Karşı tarafda Uç rasathane âlimi bulunmaktadır.Güneşin meskûn bir cisim ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1953
  • Ankara ceza evinde arama yapıldı 19 mahkûm muhafaza altında Sinop hapishanesine sevkedildi Ankara 8 ANKA)Bu sabah erken saatlerde şehrimiz merkez cezaevinde 250 kadar polis ve jandarmanın iştirakiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1953
  • Japonları yine mağlûp ettik [Bas tara/ı birincide!mışlardı.Güreşlerin teknik ne* t i çeleri söyleşir:52 KİLO HASAN GEMİCİ HİSHİMETO Çok zevkli geçen ou müsabakada Hasan Gemici 6 dakika içinde üstüste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1953
  • Dulles ve Stassen Amerikaya dönüyor İki Amerikalı devlet adamı Batılı devletlerin derhal anlaşma arını istiyor Brüksel 8 A.A.Birleşik Amerika Dışişleri Vekili John Foster Dulles ile Karşılıklı Emniyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1953
  • Kenyada tedhiş hareketleri Nairobi Kenya)8 AP)Mau Mau tedhişçileri dün gece Anthony Gibson adında ve 30 yaşındaki bir İngiliz çiftlik müdürünü katletmişlerdir.Gibson Nyeri'den 15 mil mesafede bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1953
  • Muhalefet Başvekilin nutkunu tasviple karşıladı l Baş tarafı 1 nci sayfada] vetlerine karşı müsamahakâı davranılmıyacağınm kati ve son delili sayılmaktadır.Başvekilin,hürriyetlerin korunması bahsinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1953
  • Hollandada Millî matem ilân edildi f Basta raf ı 1 ad sayfada)gılmaktadır Memleketin bir çok bölgelerinde tahliye hareketi devam etmektedir* Binlerce kişi yıkılan setleri tamir ve takviye için uğraşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1953
  • Beyaz Sabun yerine PURO Tuvalet Sabunu kullanınız I Puro Tuvalet Sabunu cazibe ve güzelliğinizi bir kat daha arttırır.¦V Puro Tuvalet Sabunu cilt üzerindeki siyah benek ve si* vilcelerin teşekkülüne m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1953
  • D.P.Bucak kongresi Demokrat Partinin Kasımpaşa bucak kongresi dün naat 10.30 da Ünal Sineması salonunda yapılmıştır.Kongre ba&K&niık divani seçimini müteakip Atatürk ve Kore şehitleri için bir dakikal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1953
  • Amerikan İngiliz ihtilâfı IBaştarafı 1 nci sayfada)bulunmaları beklenmektedir.Kore harbinin genişlemesine sebep olabilecek her hangi bir tedbir ve kararı şiddetle tenkid etmiş olan Hindistanın dahi bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1953
  • Stalin,bir büyük elçiyi kabul etti Moskova 8 A.A.Moreşal Stalin,dün gece Arjantinin Sovyet Rusya Büyükelçisi,Leopoldo Bravo'yu kabul etmiştir.Bravo,bu mülakatı müteakip bugün verdiği beyanatta Arjanti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 09.02.1953
  • ifflflffi nSnmi *Eh pratik En Saalarif •En kullanışlı En liilis Eh modern Diliiş w aljiHelena ii* »'jja.1 TOtWyt Münhour Itholâı^u MEHMET KAVALA Galata.Tahlr han İstanbul Tel.4476/447»» Telgr Lamet İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1953
  • Vefa Kulübünden:Garbis Dori ve Aleko Mateos Profesyonel Boks Maçları I 14 Şubat Cumartesi akşamı Spor ve Sergi Sarayında I yapılacaktır-Biletler bugünden itibaren mutat yerlerde I satışa arzedilecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1953
  • Kambiyo Kapanıg sterling Dolar Fr.Frangı 1 sviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret.Drahmi Eskoudes ve esnanı Acılı» Kapanış 7905O 791_280.36 280.30 0.80 0.80 G4.03 64.03 5.60 5.60 54.12.50 54.12.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sui Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NUR!AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Paaordan bafka har g»uı 'sabah saat 10.30-12.00 öğle-den sonra 14.30-17.00 de has-ta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1953
  • ARPA AtfBARI Le Moulin de la galette)Komedi S perde Yazan:Marsel Achard Çeviren:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Fransız tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba ve cumadan başka her a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1953
  • Abone şartlan Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İlân şartları 2 ve 3 Üncü aayfa sant.4 T.L.7 ve 8 mci sayfa s«uıt.2,50 T.L.İlânlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1953
  • DftAM KISMI L I L 1 O N Yazan:Franz Molnar Türkçesi:Asude Zeybekoğlu Her çarşamba akşamı talebe gecesidir.Pazartesi akşamlan temsil yoktur.Telefon:42157 Komedi k«smı BALIKESİR MUHASEBECİSİ Yazan:Reşat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1953
  • Sinema dünyasından haberler Rita ile Ali Han hakkındaki dedikodular,birbirlerinden.boşanmalarına rağmen hâlâ devam ediyor Holivuttan alnan bir habere göre,üçüncü kocası Ali Handan boşandıktan sonra et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1953
  • İstanım I 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Türküler PL)13.30 Küçük öğle konseri Pl.13.45 Şarkılar:Okuyanlar:Türkân ve Salih Dizer.aÇlanlar:Emin Ongan,Şerif îçli,Ercüment Batanay 14.20 D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1953
  • M+Ton Aontro/â PiÂap ter t/M/Az sarf/yat/t 2220t Toot an Sabşyerh Jak Orünberg Ha/ef/er/2apaşa yokuşu Mi/âs han Istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1953
  • Maraş Vilâyeti Daimi Encümen Başkanlığından İ—Vilâyetimiz köy içrne suları için aşağıda cinsi,miktarı ve muhammen bedelleri yazılı 9400)metre,muhtelif çapta galvanizli boru tanzim kılınan şartnamesi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8