Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.02.1953
  • Daire Müdürleri dün vilâyette toptandı Vilâyet ve Belediye teşkilatındaki bütün müdürler dün aksam saat 17-30 da Vilâyetteki salonda Prof-F-K-Gökay'ın riyasetinde bir toplantı yapmışlardır.Bu toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1953
  • Dört lıırsız kadın yakalandı Denizcilik Bankasına ait bir bilet gişesinden 2100 lira çalan dört hırsız kadın dttn yakayı ele vermişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1953
  • Pul sahtekâr lığ ı nd o yabancı parmağı var Hâdiseye bazı yeni isimler karıştı.Dün 5 liralık sahte bir pul ele geçti Birkaç gün evvel meydana çıkarılan büyük çaptaki pul sahtekârlığının mahve müfettiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1953
  • Malatya snlkastile alâkalı görülen İki kişi ceza evine sevkediliyorlar Malatya hâdisesi tahkikatı o Muhtelif yerlerde ele geçirilen evrak.Malatya Savcılığı tarar fından dikkatle inceleniyor Malatya.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1953
  • Edirne frenine sabotaj yapıldığı anlaşılıyor Hat bekçinin durumundan şüphe ediliyor-Sazı kimseler nezaret altına alındı Cuma srecesi Çayırdere Cer-tına dün de ehemmiyetle dekezköv arasında vukubulan v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1953
  • Carih Yasar Bir kıptı adliyede iki kişiyi yaraladı Dün öğle vakti Kadıköy Adliyesinde ortalığı heyecana düşüren bir hâdise olmuştur.Kavga ettikleri için dün Kizıltoprak karakoluna getirilen Rasim Gani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1953
  • Esrarlı bir vaka Kaybolan zencin bir Adanalının esvapları posta ile akrabasına gönderildi Müddeiumumilik ve Emniuet tkinci Şube Müdürlüğü cinavei masası memurları esrarlı bir hâdiseye el kovmuş ve tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1953
  • Rüşvet alan Belediye Meclisi üyesi Ankara» 2 Milliyet)Ankara Belediye Meclisinin bugünkü celsesinde,Meclis üyelerinden Avukat Lebib Divanhoğlu belediye meclisinden ihraç edilmiştir-Bu karara Lebib Div
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1953
  • Ami' Carney Ankara'da o-On-Schletter ve Wyman'in Genelkurmayımızla ook ehemmiyetli görüşmeler yapması bekleniyor Ankara,2 Milliyet)Nato Güney Avrupa Kuvvetleri Başkomutanı Oramiral Carney bugün saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1953
  • Formoza ablukası kajjctı Eisenhower'in emriyle 7* Amerikan donanması Formoza sularını tahliye ediyor Bu suretle Milliyet çi Çin'in Kore harbine iştiraki mümkün olacak Vaşington,2 AP)Cumhurbaşkanı Eıse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1953
  • Burdur mıntakası sel felaketine uğradı Kuzey Avrupada da fırtına yüzünden 793 kişi öldü Hollanda,ingiltere ve Belçika sahilleri suların istilâsına maruz kadı Burdur» 2 AA)Vilâyetin en mümbit arazisi o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1953
  • tjtoMk %Hi^umu Bugün şehrimizde hava;öğleye kadar yağışlı,sonraları bulutlu geçecek,rüzgârlar değişik yönlerden orta kuvvette esecek,hava sıcaklığı biraz düşecektirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1953
  • ibret Aynası Gayya kuyusu Gazeteler «Askeri Müze* de cok kıymetli yeni eserler bulundu» diye bir haber neşrettiler» Bildiğimize göre.her memleket hafriyatla* araştırmalarla müzelerini zenginleştirmece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1953
  • Üçlü Balkan anlaşması o Türkiye Yugoslavya ve Yunanistan arasında mutasavver bu pakt Carney ve Mountbai ten arasında ihtilâf mevzuu oluyor Paris,2 T.H.A.Fransız gazetelerinin,Londrad&n verdikleri bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1953
  • Tiyatronun durumu düzelmedi o-Vali ve Belediye Reisi kSehlr Tiyatrosu meselesinin efen hal ledilemediğini» sovlüvor Şehir Tiyatrolarının durumu alâkalılar arasında umumf bir memnuniyetsizliği mucip ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1953
  • Kiraların serbest bırakılması o-Meclisin dünkü toplantısında söz alan Tekiller hükümetin görüşünü bildirdiler Ankara,2 Milliyet)Büyük Millet Meclîsi bugün saat 15 de Reis Vekillerinden Mani* sa Mebusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1953
  • Muamele vergisi kalkıyor Meclis Ticaret Komisyonu Muamele Vergisinin kaldırılmasına karar verdi Sanayicilerin yıllardan bert şikâyet ettikleri Muamele Ver* gisi Kanununun kaldırılması hususunda hüküme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1953
  • Kasımpaşada İşlenen cinayet Bir börekçi karısını bıçaklayarak öldürdü Dün akşam evine gelen koca,karısı tarafından aldatıldığını görünce katil oldu KatU Börekçi Kasımpaşada dün yeni bir cinayet işlenm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1953
  • Amerikanın takip edeceği dış siyaset Eisenhower,Kongreden Yalta anlaşmasının iptalini istiyor Avrupa milletleriyle yen Başkan bir tek yoiu vardır,o daha sıkı işbirliği yapılacağını söyle-"Toptan harbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1953
  • Celâl Bayar geziye çıkıyor Ankara,2 ANKA)Haber aldığımıza göre,Cumhurbaşkanı Celâl Bayar önümüzdeki günler de bir tetkik gezisine çıkacaklardır.Sayın Bayar,bu gezilerinde yurdumuzun muhtelif il ve ilç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.02.1953
  • TAKV2MKN Wk YAPRAK 'Balık baştan kokar,kanunu ULUNAY Milletvekillerinden bir zat Meclise irtikâp ve irüşa hakkında bir.kanun teklifi vermiş Bu kanun teklifi' ne «balık baştan kokar» a* di konulduğuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1953
  • P O LİSTE if Bakırköyde bir fabrilcada çalışan Hüseyin Akdemir ile Salim adında iki işçi iş ihtilafı yüzünden kavga etmişlerdir.Muhtelif yerlerinden çakı ile ya ralanan Salim İşçi Sigortaları hastahan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1953
  • KISA HABERLER ir Kartal ve Adalar ilçesindeki candana kese tırtıllarından temizlenmesi için Daimi Encümen tarafından 1000 lira tahsisat ayrılmıştır.Temizleme isine Ziraat Müdürlüğü mütehassıslarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1953
  • KONGRELER:if İstanbul Tüccar Derneğinin yıllık Kongresi 6 şubat cuma günü saat 16 da Liman lokanta sında yapılacaktır.SOHBET GÜNÜ:if Şişli Bucağının yıllık kongresi t ğubat pazar günü saat 10 4a Tepeb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1953
  • LU J.Şubat 21 Ol 1953 Ocak 1J7» Sof| 1368 VAKİT VASATt EZANİ Of* fkte* unsafe 7.10 1.43 1.28 701 1510 9.43 1227 12.00 18 59 1.34 5.29 12.02
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1953
  • Kore gazilerine bugün madalya verilecek Eorede ölen iki şehidimizin esi ile on Kore gazimize verilecek madalyaların tevzi töreni bugrün yapılacaktır.I.ü-T-Birliği tarafından ter tip edilen tören saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1953
  • Bir motosiklet denize uçtu Evvelki gün Çubukluda bir taşıt kazası olmus Ali Rıza Boyacıoğlu adında bir grencin kullandığı «Maltepe 58» plâkalı motosiklet Çatalburun virajını dönerken denize uçmuştur A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1953
  • îicî Maarif Şûrası toplanıyor Vali Gökay,Rektör Glîrkan ve diğer delegeler bu aksa ti Ankaraya gîdec aklar Vali ve Belediye Reisi Prf.F.K.Gökayğ Maarif Şûrası toplan tılarma iştirak etmek ve şehirimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1953
  • En şiddetli fırtına o Bu yüzden köprü dün açılamadı ve seyir halindeki vapurlar limanlara sığındı Dünden itibaren denizlerimizde çok şiddetli bir fırtına başlamıştır.Yetkili makamlar,fırtınanın bu mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1953
  • Profesör Caferoğlu hakkındaki tahkikat Bundan bir müddet evvel Ti d Fakültesi doçentlerinden Feyyaz Berkav ve Edebiyat Fakültesi profesörlerinden Caferoğlu hakkında acılan takibat devam etmektedir-Ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1953
  • Tıp Fakültesi kütüphanesi Yeni bütçe ile Üniversiteye ilâve edilecek olan Jeoloii Enstitüsü ve Tıp Fakültesi kütüphanesi binaları için hazırlıklar tamamlanmak üzeredir-Haber aldığımıza eöre bu iki bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1953
  • Yeni Hahambaşı valiyi ziyaret etti Musevi vatandaşlar tarafından Hahambasıhga seçilen Rafael Saban dün sabah Vilâvete giderek Vali ve Belediye Başkanı F-K-Gökay'ı ziyaret etmiştir-Hahambaşı,bu ziyaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1953
  • HALKIN SESİ İ3ir sokak ilgi bekliyor Fatih'de Kocadede caddesinde Çarşanba akağında 1?numarada oturan okuyucumuz Nail Köker yazıyor:«Kıymetli gazetenizin devamlı okuyucularındanım.Halkın dileklerine g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1953
  • Yurd dışı ile muhaberat o-Türkiye ile Yunanistan ve Yugoslavya arasındaki telefon konuşmasına başlanacak Türkiye,Yunanistan ve Yugoa lavya devletleri arasında yeni inşa edilen telefon devresinin bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1953
  • Kaçakçılık yapan bir tuhafiyeci yakalandı Dün aksam Emniyet i kinci.Şube Müdürlüğü kaçakçılık masası memurları tarafından Marpuççularda bir dükkânda tuhafiyecilik yaoan Salonı Dinasin adında birinin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1953
  • Yugoslav Ticaret heyetinin incelemeleri Bir müddetten beri sehrimiz,de bulunan.Yugoslav ticaret heyeti,şehrimizdeki tetkiklerine dün de devam etmişlerdir-Heyet bugün saat 15 de Ticaret Ataselerivle bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1953
  • Röportaj 500.fetih yi İki üç amele sözüm ona yolda çalışıyor,gene ilâ üç amele iskele üzerine çıkmış camii restore eder görünüyor İşte yapılan iş Ümit DENİZ Istanbulun 500 üncü fetih yıldönümü İçin ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1953
  • Yeni elli liralıklar tedavüle çıkarıldı Merkez Bankası tarafından tabettirilen yeni 50 liralıkların büyük bir kısmı dün oivasaya çıkarılmıştır-Yeni elli liralıklar Atatür kün resmini havi olup turuncu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1953
  • Esnaf dernekleri mümessilleri valiyi ziyar t etti Esnaf dernekleri mümessilleri dün sabah Valiyi ziyaret ederek meslekleriyle ilgili çeşitli dileklerini bildirmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1953
  • Avrupaya mal ihraç edildi Dün limanımızdan muhtelif Avrupa memleketlerine 1 milyon 380 bin 159 lira tutannda çeşitu mal ihraç edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1953
  • r Acele ediniz!Ankara Sağlık Bakanlığı Mithatuaşa caddesindeki kaloriferli tekmil konforu haiz Lüks apartmanın bir dairesine Sahip ofabsiirsiniz Bunun için 9/ŞUB/VT/953 pazartesi akşamına kadar şube v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1953
  • İstanbul Belediyesi Konservatuarının on üçüncü konserini teşkil eden ve merhum Ali Rifat Beyin eserlerinden mürekkep Nihavent faslı ile,merhum Mahmut Celâlettin Paşanın muhtelif makamlardan bestelemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1953
  • İngiltereye gidecek ticaret heyetimiz İngiltereye gidecek ticaı-et heyetimizin tesbiti hususundaki çalışmalara devam edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.02.1953
  • Pravda kara liste neşretti_Hükümet organının listesinde birçok eski Bakanın ismi bulunuyor Londra,2 Nafen)Pravda yeni bir «temizlik listesi» neşretmıştir.Bu yeni listeye göre «dikkatsizlik» yüzünden A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1953
  • İyi keman ça'amıyan genç kız intihar etti Paris.2 T.H.A.Saint Etiennede ailesiyle birlikte ikamet eden 16 yaşlarında Madeleine,dördüncü kattaki evinin pen ceresinden kendisini sokağa atarak intihar et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1953
  • Feci bir uçak kazası Londra,2(A.A.İçinde bir çok yolcu bulunan «York» tipi bir uçağın Kuzey Atlantikte denize düştüğü zannedilmektedir.İngiliz kumpanyasına ait olan bu uçak Asor adalarından Gander uça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1953
  • Kadîköyde bîr otomobil kazası oldu Aziz Elmasa adında bir şoförün kulla ndıeı otomob.il,Kadıkövdea eecerken Suat adında bir erazote müvezziıne çarparak basından atnr surette yaralanmasına sebebiyet ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1953
  • Kız kaçırmaya kalkışan zorba Evvelki grün.Bakırköve bağlı Kayabaşı kövünde oturan Ali Ercan adında bir erene,aynı kov sakinlerinden Bahriye Ersat adındaki bir kızı zorla kaçırmaya kalkışmıştır-Kızın f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1953
  • Siyasî İcmal Liffd,Fjgaro mlicadelasi Dünyanın en çok satılan mecmuası Life,bir makale neşrederek Fransa siyasetini şiddetle tenkit etmiş.Ordularını hazırlasınlar diye verilen dolarları Fransızların i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1953
  • KRAI FARUK BİRCANI MİDİR m:r o e/vs t 125 Şu halde.Burada benden hoşlandığın için kalıyorsun?Söyle!Böyle mi?Kısa bir an kadar Faruğun gözlerine eskisi gibi sert sert bakan kız,sonra kendini tutamadı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1953
  • iktibas Dünyanın en esrarengiz freni:Doğu Ekspresi İçinde kralların,milyonerlerin,casusların,do,andım ve katillerin seyahat ettiği bu tren en Eli ve en çok rağbet gören katarıdır.Her gece Scint nehrin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1953
  • Ev meselesinden karde sini,yengesini yaraladı Evvelki aksam Besiktasta Saatçi bavırında 265 numarada oturan Cemal Kısın adında bir sevyar satıcı ile kardeşi Sezai,aralarındaki ev ihtilâfı yüzünden kav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1953
  • Bir sarhoş kendisine İhtarda bulunanı bıçakladı Pendikte oturan AH Havdı Parlak adında bir sevvar sat cı.dün srece varisi Bevoelu da vüksek sesle şarkı sövlev rek dolasan Ferdi Vafki A vkı adında biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1953
  • ız& ÛÖRE Fethin tesidine dair Beş yüzüncü fetih yılını kutlama derneğinin,yıldönümüne bir iki ay kala» istifa etmesi üniversite geçnliği arasında büyük bir üzüntüye sebep olmuş bu meseleyi görüşmek üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1953
  • KISA HARİCÎ AMERRtKA:if Atom enerjisi komisyonu,neşrettiği üçüncü raporunda,denizaltı gemileri için inşa edilmekte olan atomik mötörün «bil fiil inşa edildiğini» ve seri halinde inşaata da yakında baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1953
  • Fransa-Amerika basın savaşı devam ediyor Amerikan gazeteleri "Fransızlar bizi sağımlık inek sanıyorlarsa Washington,2 T.H.A.Fransız Mareşali Juin'in,Ameri kanın her iki harbe de geç katıldığını ileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1953
  • Garip b'r yanlışlık o—Aylarca başka bir cocueu besleyen bir anne neden sonra,işin farkına vardı Paris 2 THA.Amiens şehrinde çok garip bir hâdise vuku bulmuştur.Bayan Barre,bu şehrin doğum evinde,bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1953
  • Amerikada soğuklar O Birçok yerlerde hava sühuneti sıfırın altında 15 dereceye düştü Şikago,2 A.A.Pazar günü bütün Kuzey Batı* eyaletini donduran soğuk dalgası doğuya doğru yayılmaktadır Yeni İngilter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1953
  • Şarlo Fransa'da film çevirecek Paris.2 T.H.A.Meşhur sinema artisti Charlie Chaplin'in Saınt Etienne civarında,büyük sinema stüdyo'an inşa ettirmek üzere faaliyete geçtiği haber verilmektedir.Şarlo,bıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1953
  • Greta Garbo dünya seyahatine çıkıyor Paris.2 TA.Mevsuk bir noenbadan ögrenildiigne göre,meşhur sinema sanatkârı Greta Garbo önümüzdeki ay içinde bir dünya turu seyahatine çıkacaktır.Büyük sanatkâr Ita
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1953
  • FIKRA Kavgasız maç Dünkü gazetelerin çoğu «İki ı stadyomda birden kavga çıktı» başlığını kullandılar.Pazar günü biz kavga çıkmıyan bir başka stüdyomda idik.Oranın «kavga çıkmamış» hâlini düşünüyoruz d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.02.1953
  • 1 Mısır ingiliz ihtilafım hal yolunda Gl.Necip İngiliz elçlcl Ralph Stevenson ile görüşmektedir.2C.H.P.İzmir il kongresi evvelki gün akdedilmiştir.Kongreye 200 e yakın delege iştirak etmiştir.Foto:Ege
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1953
  • î Genç artistlerden Ferry Moor,vücut güzelliği sayesinde rejisörlerin alâkasını çekmekte-dir-1953 yılının «Venüsü» olarak vasıflandırılan Ferry;MGM şirketi hesabına tamamen plajda geçen bir aşk macera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A efik Paşa,şu hayvanları alınız,emrini verdi.Ebu Delâme yaman bir dalkavuk olmakla beraber şanssızd:Bîr gün kafasında hazırladığı bir plâ/ıla,efendisi Mehdiden ömrünce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.02.1953
  • Türk Japon Millî güreşleri için Vehbi Emre ne diyor Yarın şehrimizde yapılacak Türk Japon millî güren kar sıkışmaları münasebetiyle Güreş Federasyonu Başkam Veh bi Emre kendisiyle görüşen bir arkadaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1953
  • I Yugoslavlara çıkacak 1 I MİLLİ KADROMUZ 1 nciye 2 inciye:3 üncüye 4 üncüye:5 inciye:Radyo Kol saati D.Kalem Portföy Çakmak Kat'î tarihi yakında belli olacak Türkiye Yugoslavya millî futbol maçında t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1953
  • GEÇEN HAFTA AVRÜPADA OYNANAN MAÇLAR tngilt İtalya lig:maçlarına dün devam edilmiş ve aşağıdaki neticeler alınmıştır:Atalanta 0 Inter-1 Bologna 1 Juventus O Como 1 SPAL 0 Fiorentina 2 Roma O Lazio 1 No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1953
  • Japon Güreşçilerinin izmir güreşleri 14 şubat cumartesi erünü îzmirde Japon millî takım eüros çilcriyle takviyeli İzmir serbest KÜres takımı arasında Tok yo İzmir namı altında bir karşılaşma yakılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1953
  • Slalom yarışını 22 yaşındaki Ernie Mc Culloch kazandı Mont Tremblant Quebec)2 AA)Ryan kupası ilk slalom yansını 22 yaşındaki Ernie Mc Culloch sıfırın altında 22 derecede vanılan müsabakada kazanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1953
  • Yeni bir yıldız »tf mm Ricardo Zamora iki Zamora muvaffakiyetten muvaffakiyete gidiyorlar-Biri eski ve diğeri yeni yıldız-Babası Zamora.oğlu Ricardo Zamora oğlunun ismi de Ricardo dur)babası zamanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1953
  • Partizan Takımı iskenderiye muhtelitini 4-1 yendi Yugoslavyanm Partizan fut bol takımı besinci maçı nı İskenderiye muhtelitine karşı yanmış ve bu maçtan 4-1 calip çıkmıştırîlk devreyi 2*0 lehine bitir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1953
  • Ray Robinson Avrupaya geliyor Eski dünya boks şampiyonlarından Sugar Robinson mayıs avı içinde Avrupaya edecektir Fakat bu seferki eelisi boksör olarak değil fakat dansör olarak Sugar Robinson,Pa risi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1953
  • Avrupa kayak şampiyonası Avrupa kayak sürat şampiyonluğunu Holandalı Kees Broekman kazanmıştır Bu suretle 62 yıldan beri ilk defa olarak Holandalı bir sporcu bu kategoride basarı temin etmiş olmaktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1953
  • Lig liderleri Avrupada muhtelif memleketlerde üs:lideri bulunan takımlar şunlardır:ln^ilterede W Bromwich Albion Arsenal'in 3 maçı eksiktir,voksa kavıp puan hesabı ile en ivi vaziyette Arsenaldir)şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1953
  • Bakalım Da Silva 16-22 Hk rekorunu venilebeyilecek mi?1972 rekorları ne olacak Alman münekkidi bu hususta neler söylüyor?Almanyanın tanınmış spor münekkitlerinden Wihmern Crausen geçenlerde «1972 de a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1953
  • lakında Ordu takımımızla karşılaşacak olan İtalva Ordu takımının geçen senek!kadrosu italyan Ordu Takımı hazır İtalyan ordu takımını teskil edecek oyuncular ÎtaJvan Futbol Federasyonu tarafından tesbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1953
  • Amerikada atletizm müsabakaları Asıl vazifesi Federal Tahkikat Bürosu FBI)memurluğu olan atlet Horace Ashenfelter dün Madison Square kapalı spor salonunda yapılan iki mi)lik koşuyu rahat bir şekilde 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1953
  • Dinamo takımı Colocoloyu yendi Montevideo.2 AA)Mon tevideo kupası karşılaşmaların dan Belgradın Dinamo futbol ekibi Şili'nin Coloeolo takımını 1-0 yenmiştir-Yugoslavian hakikaten güzel bir futbol göst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1953
  • Sandeyron perişan oldu Fransa horoz eiklet profesyonel boks şampiyonu ve Avrupanın sayılı boksörlerinden Maurice Sandeyron.Tunuslu Rober Kohen ile yaptığı karşılaşmada müthiş bir dayak ve dikten sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.02.1953
  • TIMARHANEM Antepli mütemadiyen hastabakıcılara yalvarıyor.Kayışı fazla sıkmamalarını istiyordu Koğuşun tipik hastalarından «Doktor Baba» mu kiler kısmı 49 Bu fırsattan istifade ederek,atılma* isledile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.02.1953
  • ttizar Tarihteki,korkunç cıı ayetler tefrikamızı koyamadık.Okuyucularımızdan özür dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.02.1953
  • HÎKAYE Davullu zurnalı Kazan Bahica Yücadağ önce iki kişi geziyorlardı.Bi-rı tenekeden ağzı dar,dışarı tarafı geniş bir boruyu taşıyıp,inan Du Dorunun içinden çağırarak ilân eden delikanlı,öteki de,fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.02.1953
  • rnrnu m kotanlar;Şekerpare:Yalnız dikkat edelim karşımıza saadet yerine felâket çıkmasın dedi 225-Saraya,kadınlarıma aniden bir şev lâzım olursa seni nasıl haberdar edelim ye sen nasıl tedarik eylersi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.02.1953
  • BULMACA tLzırlıyu:Sadi K03AK 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 î fl 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 Soldan sağa:1—El'in yardımcısı;Mümkün.2—Gelir;Cüz/i;Anamın kız kardeşi 3—Bir harfin okunuşu;Büyük;Lahza.4—Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.02.1953
  • Bu ahmaklık yüzünden oütUn bu ahmaklık yüzünden bütün gece tele/on başında beklemek mecburiyetinde kalıyordu.Köhne vücudunu hava ile şişirilmiş yastıkların üzerine,rahat edecek şekilde,yerleştirmeğe ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 03.02.1953
  • Muamele vergisi kalkıyor I Bas taralı 1 ncî savfadaj fevkalâde bir müjde tesiri yapmıştır.Bu habere göre.Meclis Ticaret Komisyonu Muamele Vergisinin kaldırılmasına karaı vermiş ve mevzu,tetkik edilmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1953
  • Esrarlı bir vaka [Bastarafı 1 nci sayfada] Adana'nın zencin tacirlerinden birinin oğlu olan Ali Elbasan adında bir erene-bir hafta evvel îstanbula gelmiş ve Maltada oturan yengesi Havriyenin yanına mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1953
  • Kiraların serbest bırakılmcsı [Bastarafı 1 nci sayfada] ettiklerine dair Başvekâlet tezkereleri okunduktan sonra iki dakikalık ihtiram duruğu vapıl mış ve gündeme geçilmiştir-1952 senesi bütçe kanunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1953
  • Tiyatronun duruma düzelmedi [Bastarafı 1 nci sayfada] maktadır-Şehir Meclisinin dün yapmış olduğu toplantıda konuşan Vali F-K-Gökay da bu mevzua temas etmiş ve Esefle söylemek mecburiyetindeyim ki Şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1953
  • Pul sahtekârlığı f Basta rafı 1 nci sayfada] sahte olduğu anlaşılmıştır-Sini diye kadar tesbit edilen sahte pullar 25 liralıktı-Bu hâdise de sahtekârlığın büyüklüğüne bil delil olarak kabul edilmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1953
  • Bir börekçi karısını bıçaklayarak öldürdü LBagtarafı 1 nci sayfada] Kan kca son aylara kadar tam bir aile saadeti içinde yaşamışlar ve bu arada bir de ki2 çocukları olmuştur.Komşuların ve hattâ bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1953
  • Formoza ablukası kalktı Bastarafı 1 nci sayfada] 7.Amerikan donanmasına verdiği yem emirler,Mareşal Chiang Kai Shek'in Milliyetçi Çin kuvvetlerinin Çin kıtasına karşı mümkün taarruzlarına yol açmış bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1953
  • Edirne fren [Baş tarafı birincide] memurları ile mıntaka iandarma komutanları geceyi vak'a mahallinde geçirerek araştırmalarına büyük bir hassasiyetle devam etmişlerdir-HAT BEKÇİSİNİN DURUMU Kazaya te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1953
  • Radyodan partilerin istifadesi o-Faik Ahmet Barutçunun teklifi bugün komisyonda görüşülecek Ankara,2 ANKA)Radyonun demokratik anlayışa da* ha uygun bir şekilde çalışması için C.H.P.Meclis Grupu Başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1953
  • Üçlü Balkan anlaşması [Baştarafı 1 nci sayfada] Dışişleri Bakanı Prof.Fuat Köpıülünün Belgrad ve Atina seyahatlerinde elde stliği miısbet neticeler,İngiliz siyasi çevrelerinde iyi bir gekilde karşılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1953
  • Bir kipti iki kişiyi yaraladı [Baştarafı 1 nci sayfada] mek üzere Kadıköy Adliyesine gönderilmişlerdir.Adliye merdivenînrüıi çıkarlarke naralarındaki kavga yenilenmiş ve birbirlerine küfretme ye başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1953
  • Ami.Carney Ankarada [Basta rafı 1 nci sayfada] Amiral Carnev varın sabah Millî Savunma Vekilini ve Erkânıharbi vei Umumiye Reisini ziyaret edecektir-Misafir Amiral şerefine varın Ankarapalasta Millî S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1953
  • Amerikanın takip edeceği dış siyaset [Ba tarafı birincide] müdafaa kuvvetlerini islâh etmişlerdir.Fakat güvenlik programı,Av rupa milletleri arasında şimdiye kadar yapmış olandan daha sıkı bir işbir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1953
  • Malatya hâdisesi tahkikatı [Bas ta rafı 1 «ci sayfada] vesaikin kendilerine gönderilmesini istemiş ve tahkikata devam edilmesini talep etmiştir.Diğer taraftan suikast hadisesiyle alâkası bulunanların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1953
  • Belediyenin 1953 yjlı bütçesi o-Şehir Meclisinin dünkü toplantısında Vali yeni yıl bütçesinin ana hatlarını belirtti İl Genel Meclisi Şubat devresi mutat toplantılarının ilkini dün Vali ve Belediye Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1953
  • Burdur mınîakası se!felâketine uğradı [Bastarafı 1 nci sayfada)ren bu kısımda sandallarla irtibat teminine çalışılmaktadır BUCAK.SULAR ALTINDA KALDI Kestel gülünün tasmasiyle Bucak ilçesinin Karaatlıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1953
  • PURO TUVALET SABUNU KULLANINIZ jt Beyaz sabun çamaşır,çorap,mendi)ve bulaşıklar içindirj+Bol köpüklü Nefia kokulu Puro cildini* zin muhtaç olduğu sabundur.PURO TUVALET SABUNU.Cildinizin gizli kalan gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 03.02.1953
  • Istan h I 12.57 Açılış ve Program 18.00 Haberler 13.15 Oyun Havaları «Pl» 13.30 Tex Beneke Orkestrasından dans müziği «Pl» 13.45 Şarkılar 14.20/öğle Konseri «Pl»-Jan Sibelius «En Saga-Bir Efsane» Çala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.02.1953
  • KULLANINIZ Midejrtbof aun,kalbi ağrılannı teskin eder Baş,diş,adale,sinir Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına karşı faydalıdır 112 KİNİNLİ ifâ$m 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.02.1953
  • Yazıhanemizin yeni adres ve telefon numa ralarınm aşağıdaki şekilde değişmiş olduğunu layın müşterilerimize bildiririz* WILLYS OVERLAND EXPORT CORPORATION Telodo 1.Ohio.U.A.S.Türkiye Mümessili VERDİ L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.02.1953
  • Müzeler Arkeoloji Müzesi:Pacar çarşamba ve «una günleri saat:13 16 Eski Şark Eserleri Müzesi:Pazar,çarşamba ye cuma günleri saat:16-12 Topkauı Sarayı Müzesi:Pazartesi hariç her gttn 18.40-16.30 Ayosof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.02.1953
  • ARPA AMBARI cLe Moulin de la galette)Komedi 8 perde Yazan:Marsel Achard Çeviren:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Ertugrul tngiliz tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba ve cumadan başka her a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.02.1953
  • maaşa Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 ^İti aylık 22 60 Üç aylık 12 00 Bir aylık 80 Ecnebi memleketlere iki misildirlifin şartları 2 ve 3 lineti aayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,30 T.L.ilan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.02.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'guJ Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.02.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılı?790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 791
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.02.1953
  • wimiii.n—ı DİKKAT İMZASIZ PAL Traş bıçağı paketleri takllddir.Sakınınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.02.1953
  • DRAM KISMI L 1 L 1 O N Yazan:Franz Molnar Türkçesi:Asude Zeybekoglu Her çarşamba akşamı talebe ^ecesidir.Pazartesi akşamları temsil yoktur.Telefon:42157 Komedi ktsmı BALIKESİR MUHASEBECİSİ Yazan:Reşat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.02.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dabiliya Mütehassısı Paaardan başka har gün sabah saat 10.SO-1J.00 öğleden sonra 1410-17.00 da hasta kabul adar.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.02.1953
  • t Muhtelif Malzeme alınacak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 Avrupa tediye birliğine dahil memleketlerden aşağıda yazılı malzeme teklif alma suretiyle satın alınacaktır A—Haydarpaşa,Derin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.02.1953
  • İstanbul SıhhîKurumlar Artırma ve Eksiltme Komisyonundan Fatih Verem Dispanserinin tamir edilecek elektrik tesisatı açık eksiltmeye konulmuştur-1 Keşif bedeü «2500» liradır-2 Eksiltmesi 4/2/953 tarihi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.02.1953
  • 4ift£MJFS STS/ZM in Y EN İ ADRESİ' Bugüne kadar Beyoğlu,İstiklâl caddesiı Yapı ve Kredi Han,2 nci katta hizmetinizde bulunan SKANDİNAV HAVA YOLLARI TAKSİM,CUMHURİYET Cad ALTINBAKKAL'daki ¦ı Yeni bürol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.02.1953
  • yazıhanemizin yeni adres ve telefon numa* ralarımn aşağıdaki şekilde değişmiş okluğunu sayın müşterilerimize bildiririz* FAZIL I.VERDİ ve MAHDUMLARI Cumhuriyet caddesi Pegasus Evi Taksim istanbul Tele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.02.1953
  • İstanbul Asliye Üçüncü Ticaret Mahkemesinden 952-33 Kaptanı bulunduğu Denizcilik Bankasına ait «Bursa» vapu" ruı Sirkecide baştan demirli ve kıçtan rıhtıma bağlı bulunduğu sırada.İtalyan bandıralı San
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.02.1953
  • 1st.Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları Aşağıda cina ve mıkdarı yazılı malzemeler pazarlıkla hiza* larında yazılı gün ve saatlerde ayrı ayrı İzmit Dz-Ik-Mr-Sa« Al-Ko.da satın alınacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8