Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.02.1953
  • 4ftoi&*t tiAıum Bugün şehrimizde hav»;sisli ve az bulutlu geçecek,hava sıcaklığında mühim bir değişiklik olmıyacaktıri mm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1953
  • Suikanto uğrayan trent büyük bir sans eseri olarak köprü üze rinde devrilmeden böyle kaimi* tır Edirne trenine suikast yapıldığı meydana çıktı Vakadan 4 gün evvel çalınan sökme âletleri kaza yerinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1953
  • Kadıköy DP.ilçe kongresi Münakaşalı geçen kongrede bazı delegeler salonu terkettiler Demokrat Parti Kadıköy ilçe kongresi dün Süreyya Sineması Üst salonunda,ti Başkanı Necini Ateşin riyasetinde yapılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1953
  • Izmirdeki Amerikan konsolosunun evi soyuldu îzmir,1 Milliyet)Amerikan konsolosunun Alsancak taki evi dün gece meçhul hırsızlar tarafından soyulmuştur* Hırsızlar yükte hafif paha* da ağır eşyayı çalmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1953
  • Kiraların serbest bırakılması Ankara.1 Milliyet)Mec lisin yarınki celsesinde Millî Korunma Kanununun mesken kiralarına dair olan 30 uncu maddesinin tadilini derpiş eden kanun teklifinin müzakeresine d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1953
  • Fırtına Şimal Denizi sahillerini altüst etti Dalgalanıl sahildeki setleri yıkması neticesinde şehirler sular altında kaldı.Seferde bnlonan vapurların akıbetinden korknloyor Brüksel 1 AP)Şimali Av-kapl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1953
  • Avrupa'nın müdafaası 0NQ için doğan anlaşmazlık ı mm,m m* m Fransız Amerikan ihtilâfı hallediliyor F.Dulles,Pariste Avruponın müdafaa meselesinden doğan gerginliği izaleye çalışıyor Londra 1 Radyo)Avr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1953
  • Malafyoda Kâşani'nin bir mektubu ele geçti Cevat Rifatia hapisanede kavga eden Necip Fazıl başka bir koğuşa nakledildi Necip Fazıl âlâyı vâlâ ile Malatya.1 Hususî muhabirimiz Burhanettin Kazanç bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1953
  • Beşiktaş bayram yapıyor lig maçlarının ikinci devresini Beşiktaş Galatasaray dün on binlerce meraklı önünde oynadılar ve mac Beşiktaşm 2—1 galibiyetiyle sona erdi« 1953 ün en mühim ilk maçını kazanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1953
  • Bursa Gemlik yolunda gene kaza oldu o-Bir öğretmen öldü,dört ağır yaralı var Bursa,1 Milliyet)Bursa yolu üzerinde fecî bir otomobil kazası olmuştur-Gemlikten Bursaya doğru gelmekte olan Eşref Filizin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1953
  • İtalya Balkan Paktına girmiyor Müdafaa V kili Pacci ardi böyle bir anlaşma İçin Trieste meselesinin hallini şart koşuyor Köprülü dan An karaya vardı ve Başvekille 2 saat görüşerek seyahati hakkında iz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1953
  • Türkiyede büyük ziraî kalkınma o-Amerikan Tarım Vekâletinin istatistiklerine göre Türkiye,Amerikadan sonra en büyük arpa müstahsilidir Vaşinsrton,1 AP)Birleşik Amerika Tarım Bakanlığının tetkiklerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.02.1953
  • P O LİSTE ifr Kızıltoprakta oturan Nuri Tezcan adında birinin Kadıköydeki Süreyya Sineması önüne bıraktığı otomobil evvelki gece meçhul kimseler tarafından çalınmıştır.¦fr Aksarayda meyhanecilik yapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1953
  • KISA HABERLER f Şehrimiz sanayicileri Sana-i Odasına müracaat ederek,erli pamuk İplikleri ihtiyaca afi geldiği halde E lisetsinden österilmek suretiyle ithal edilıek istenen 20 numara pamuk îliklerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1953
  • SERGİ fc-Pindaros Platonidis ilk rao-ayik sergisi dün saat 15 te Mara Sanat Galerisinde açılmışım BALO Beyazay Derneği 15 şubat ecesi Taksim Belediye Gaxino-unda kostümlü bir balo tertiplemiştir.KONGR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1953
  • Ific.2 Şubat Ru.17 20 Ce.E 1953 Ocak im Pazartesi 1368 i VAKİ T VASATİ EZANİ Güneş 7.11 1.50 öğle İİS 7.02 tkindi 15.09 9.43 A.kşaı n 12.24 12.00 Tnim 18.58 1.34 frnsak c 5.40 12.04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1953
  • Dünyada ölüm vak'alarının 7 de birine sebep olan «verem» yakın vakitlere kadar Hipokrat'ın bıraktığı yerde duruyordu-Ancak Robert Koch'un verem basilini keşfetmesinden sonradır ki hastalığın majıiy.et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1953
  • Röportaj Gazetecinin yazısını hazırlarken çektikleri Bütün bir gün koşarsınız,aldığınız-tek kelimelik cevapbir «Hayır!bütün emeklerinizi boşa çıkarmağa kâfidir Akşama da gazeteye eli boş dönersiniz-Üm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1953
  • Vilâyette toplantı Hususî idare Müdürleri ile resmî daireler müdürleri bugün toplanıyor İller Kanununun 24.maddesi gereğince ti İdaresi Şube Müdürleri ile resmî daireler müdür leri bugün saat 17,30 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1953
  • Zeytinyağı sabun tanzim satışları Evvelki gün Belediyeye mü-raacat eden 3 4 firma,zeytin-zeytinyağı ve sabun tan-zim satışları yapmak istedikle-rini söyleyerek kendilerine yer gösterilmesini istemişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1953
  • Kurt yentkli kahveler piyasaya çıkarılmıyor Son günlerae şehrimiz Kahve pıyasasinda fiatlarda bir artma göze arpmaktadır.Kahvenin fiatı 630 kuruşa kadar yükselmiş bulunmaktadır.Evvelki gün Sağlık Sosy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1953
  • Şehir Meclisi 0_Şubat devresi toplantılarında bir "Şehir Bankası,kuruması işi konuşulacak İl Genel Meclisi şubat devresi toplantılarına bugün saat 15.J0 dan itibaren başlanacaktır.Müzakereler gündemin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1953
  • İğfal edilen genç kız Kadıköy Yeldeğirmeninde Nazifbey sokağında 20 numa rada oturan Leylâ adında genç bir kız,sevgilisi tarafından iğfal edildiğinden teessüre kapılarak bir kutu kibritin bas larını y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1953
  • Sincap Nuri yakalandı] «Yankesici Kardeşler» namı ile maruf üç kardeşten en bü yügü olan Sincap Nuri)adındaki sabıkalı ile arkadaşı Sefer Eser dün Galatada Abdi özer adında birisinin 245 lirasını çalm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1953
  • Vaîi at eti satıldığını kabul ediyor Günlerden beri gazetelerdemevzuubahs edilen at kesimi ve satışı hakkında kendisi ile görüşen gazetecilere Vali ve Belediye Reisi Profesör Gokay şunları söylemiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1953
  • Resmî Hânlar şirketi Müdürü rahatsızlandı Resmî İlânlar Kolektif Şirketi Müdürü Bay Vehbi ağır bir kalb krizi geçirerek Şişli Sıhhat Yurduna kaldırılmıştır Kendisine âcil şifalar dileriz-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1953
  • Amerikaya sattığımız krom İstanbul Ticaret Odasından aldığımız habere söre.Birleşik Amerika 1952 yılının ilk on aymda.basta Türkiye olmak üzere muhtelif memleketlerden 663-914 ton krom cevheri ithal e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1953
  • Balıkpazarı ve civarı ticaret merkezi olacak Balıkpazarmın estim,âk badeli yeni inşa edilecek binaların kiralarından çıkarılacak Vali ve Belediye Reisi Prof.Fahrettin Kerim Gökay.önümüzdeki günlerde A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1953
  • 1 HALKIN SES!Kızılay maden suları hakkında Fatihte Hacıhasan mahallesinin Gcnçnıektepli sokağında oturan ve adının neşrini istemiyen bir okuyucumuz,adliyeden emekli olduğunu bildirdikten sonra şöyle y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1953
  • Sanayi kanunu hazırlanıyor Türkiye sanayiinin istikbalde varması gereken hedef göz önünde tutularak çıkarılacak olan Sanayi Kanunu hakkında şehrimiz Sanayi Odasının ve diğer ilgililerin düşünceleri so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1953
  • ffo YAPRAK Mal sahibi Kiracı çıkması ULUNAY Geçen ayın sonunda kira neselesi müzakeresi Mecli-»e intikal etti-Bu mesele jir fasit daire)dir-İçirilen kolay kolay çıkılmaz zannedilir-Çünkü bn isin skile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1953
  • Madalya tevzi merasimi Kore gazilerimiz için yarın saat 15 de istanbul Ünivresite bahçesinde yapılacak olan ma dalya tevzi töreninin hazırlıkları bitmiştir-Madalyaları tev zi edecek olan Amerikan Ataş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1953
  • Asker kaçağı yankesici Evvelki gün Kadıköyde tsma il adında bir sabıkalı yankesici polisler tarafından suçüstü ya kalanarak karakola götürülmüştür-Bir ara helaya giden ismail eline geçirdiği jiletle y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1953
  • Komşusunu vuran borçlu Evvelki *ece.Bevoelunda Sazhdere caddesinde 35 numarada oturan Süleyman KıS kanç isminde biri alacak meselesi yüzünden komşusu Rıza ile kavga etmiştir-Kavga sonunda» Rıza.Süley
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1953
  • YtHK»»*avya Başkonsolos» dün memleloketine gitti Tuffoslavyamn İstanbul Başkonsolosu Gajko ZavCZ m esi Vera ekspresle Belada iffiSS Uzun müddetten beri şehrimizde YugoslavyajT baskonsolosiuk va2£si£™t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.02.1953
  • Foster Du'les,Trumanı takbih ediyor Washington.1 AA)Av rupaya hareketinden evvel be yanatta bulunan Birleşik Amerika Dışişleri Vekili Foster Dulles.Kore harbinden eski Başkan Trumanm kararsız ve titre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1953
  • Sardunya adasındaki uçak kazasının tahkikatı Roma,1 AA-Bir italyan yolcu uçağının Sardunya adasında düşmesi ve 19 kişinin ölmesiyle neticelenen kaza hakkında tahkikat yanmak üzere Savunma Vekâleti tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1953
  • Pakistan Etadınlarmın hllrriyete kavuşmalara New-Pork 1 AA-Pakis tan parlâmentosu kadın azasın dan Begüm Ekramullah,dün belediye binasında söylediği nu tukta Pakistan'ın yeni demokrasi reiiminin ana h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1953
  • Genera!Van Fleet'e fahrî doktorluk unvanı verildi Seul 1 ANKA)Seul Üniversitesi dün» emekliye ayrılmakta olan Koredeki Birlesims Milletler Kara Kuvvetleri Komutam General James Van Fleet'e üniversiten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1953
  • Siyasî İcmal Moskovanın 953 dış siyaseti Viyanadan bildirildiğine göre Moskova 1958 de bilhassa müstemlekelerde çalışacak,buralar* da istiklâl ve hUrriyet propagandaları yaparak isyan ve ihtilaller ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1953
  • 124 ı Bırakm beni.Lütfen bırakın beni Majeste.Bana dargın mısın yoksa?Niçin?Kızın mütehayyir bir eda ile sorduğu bu sual Kralı şa« gırtmış,serseme çevirmişti.Faruk kekeledi:Aşk şerbetini beraber içtik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1953
  • Subayların kıyafeti değişiyor Değişiklik bilhassa ordu mensuplarının apoletlerin-de olacak Ankara,1 ANKA)Ordu Kıyafet Kararnamesinde değişiklik yapmak Üzere kurulan komisyon çalışmalarını bitirmek üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1953
  • Garip bir nümayiş o-İngilterede yüksek rütbeli hükümet memurları maaşlarının arttırılması için sessiz bir nümayiş yaptılar Londra,1 A.A.İngiltere tarihinde ilk defa olarak melon Şapka,siyah ceket ve ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1953
  • F'Sip nlerde isyan çıklı Âsilerin silâhlarını bırakmaları hususunda hükümet taraf undan yapılan teklif cevaplandırılmadı Manila 1 A.A.Filipinlerde başgöstereh isyan hareketine son vermek üzere âsilerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1953
  • Helikopterle taşınan inşaat malzemesi Marsilya.1 ANKA)Mar silyada yeni bir televizyon istasyonu inşasına başlanmıştır-Grande-Etoile tepesinde eirişilen inşaata kamyonlar çıkamadığından lüzumlu olan ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1953
  • KISA HARİCÎ HABERLER HİNDİSTAN Keşmirin Hindistan hâkimiyeti altına girmesini istiyen halkın tertip ettiği nümayişe müdahale eden polis dün ateş açmıştır.4 kişi ölmüş ve 2 kişi yaralanmıştır.AMERİKA T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1953
  • Formoza meselesi ve Mac Arthur'un görüşü General,rormoz.nın rılması kararını mem New York 1 A.A.Uzak Doğudaki Birleşmiş Milletler kuv vetlerinin eski komutam General Mac Arthur,Başkan ffisenhower'in A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1953
  • U2& Mevlit v3 fakir çocuklara yardım Geçenlerde okuduğumuz bir ilânda,yakınlarından biri Hakkın rahmetine kavuşan bir zat «Bazı tanıdıklarımız mevlidin ne zaman ve nerede okunacağım soruyorlar.Biz Mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1953
  • FIKRA J İşçi sigortaları Tarık BUĞRA Kim ne derse desin Türkiye yeni yeni kuruluyor.Hani derler ya,bir millet dil,kültür ve kan birliğinden doğar diye.elbette doğru bir söz.Fakat sağlam bir hukuki düz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1953
  • Newyork'da liman işçil îrl grev iiân etti New-York.1 AA.A.F-L-İs Federasyonuna bağlı Liman İsçileri Sendikaacı dün gece yansı.New-York Philadelphia ve Norfoly limanlarına yakıt taşıyan 450 römorkör il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1953
  • İKTİBAS Hayat koridoru üstündeki bütün kapıları deneyiniz Hayat sayısız kapı.arın acıdığı bir koridordur.Sonu acu kap ya varmadan mümkün olduğu kadar çok kapı aralamaya va arkalarında neler bu!uıduğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.02.1953
  • HEIIGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Seyislikten taçların üstüne çıkan ingiliz dâhi Shakespeare Londraya kaçtıktan sonra,bir kibarın hayvanlarını g?zdirm3k işini bulabilmişti.Kabuklarını atan zekâsı onu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1953
  • g «Sahra Melikesi» filmi ile memleketimizde haklı bir şöhret kazanan Yvonne de Carlo şubat ayı-mn sonuna doğru Parise gidecektir.Bu seyahatin Pariste çevrilecek' tarihi bir filmle alâkah olduğu tahmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1953
  • RESİMLE HADİSELER IPariste Louvre Müzesinde açılmış olan Türk Sanat Eserleri Sergisinin açılışında Fran sa Reisicumhuru Vincent Auriol da hazır bulunmuşturt\British Sailor isimli 32.000 tonluk petrol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.02.1953
  • Galatasarayın kalesi önünde bir karambol Foto Milliyet Sami önemli)Adalet-Kasımpaşayı güçlükle 1 mağlûp etti Adaleliler her iki gollerini oyunun son 7 dakikasında attılar Dün Şeref Stadında Adalet Kas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1953
  • PROFESYONEL PUA CETVELİ 1—Fenerbahçe 15 13 2 42 8 28 2—Beşiktaş 15 11 2 2 44 18 24 i 3—Galatasaray 14 7 5 2 22 11 19 4_Vefa 15 6 5 4 30 17 17 5—Adalet 15 5 4 6 18 18 14 e_îstanbulspor 15 5 3 7 25 27 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1953
  • I Dünkü Beşiktaş-Galatasaray maçının tenkidi Normal netice 2-1 i Sarı-Kırmıztlılar noksan kadro ile çıktıkları;'müsabakada peşinen mağlûbiyeti kabul,et-mislerdi Hele Turgayın mütereddit harekeleri Sul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1953
  • Beşiktaşın 2—1 galibiyetiyle neticelenen dünkü maçta Coşkun gol çıkarmaya çalışırken-Foto Milliyet Sami önemli)Çetin ve çekişmeli geçen bir m sonra Beşiktaş Galatasarayı 2 1 Muzaffer ve Naciden mahrum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1953
  • Milliyetin büyük spor anketi ti-Yugoslavlara çıkacak millî kadrom uz Kati tarihi yakında belli Olacak Türkiye Yugoslavya milli futbol maçında takım kadrosunu evvelden kestiren okuyucularımı* dan besin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1953
  • A M-Kısa Spor haberleri İstanbul Atletizm Aian-i lığı tarafından tertip edi-Jen maraton hazırlık ko-r sularının ikincisi dün Tak-f sim Maslak yolu üzerin-de yapılmıştır-Fenerbah çeden Cihat Tuncay 1 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1953
  • Fenerbahçe tahminler hilâfına B.Sporu ancak 1-0 mağlûp edebildi Fikretle,Burhan hariç Sarı-Lacivertliler kendilerinden beklenilen oyunu çıkaramadılar Profesyonel lig maçlarının ikinci devre altıncı ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.02.1953
  • Dram kısmı Saat.21ı de KOCA B EBEK Yazan:Cevat Feümi Baş kut Telef «m:42157 Komedi fcrsmi BALİKESlR MUBASEHBClSt Yazan;Btoga* Kurt Gfertekin EMİNÖNÜ BÖLÜMÜ Eski Halkevi binasında)Ç E BE K Komedi 3 Per
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1953
  • E3ZZEIZ1 21 3 4 S 6 Jazınıyan r 8 fcadi t At A A a 9 10 11 12 t 2 HhSb 3 5 1 6 7İ H a 9 I 10 1 1 It 12 1 Soldan sağa:1-Bir nota;Şarbaylık 2—Elektrikte bir kanun;Tersi mülk;Bir renk 3.îşaret sıfatı;Vil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1953
  • 0—J—Iflllli» II—II¦!I İtizar Tarihteki korkunç cinayetler tefrikamızı koyamadık.Okuyucularımızdan özür.dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1953
  • VMAmt/lfistuto&t'Pkt YIL Çıfa,gayet güzel ritimlerle cazip şekilde tempoya uyarak oynuyordu Onuncu serviste sık.sık rastlanan:bir meydan muharebesi Çizen:Mfehmet Pfedar' hsstalamyorlarmış.Nitekim lb.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1953
  • VAiAMi A&n&£ SfrvnAnciqic Padişah:Şu sakallarımın har tefini inci ile süslemek mümkün olacak mı dedi v 2241 Ahmet Paşanın!yanına gitti-22—İBRAHİM VB AHMET FAgjft.Ahmet Paşa.Bektas Ağanın Valide Sultan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1953
  • Ralis müdürü düşünüyordu.«BU yaşa gelmiş bir ihtiyar ölümü tabii.bizim,gibi mütalâa edemez.Kendisini her saniye ö-Himün kolladığını,yolda ayağı,kaymakla,banyoda muvazenesini bozmakla,bir anda her şeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1953
  • HİKÂYE B Tasan:Ercüment ÜNVEH Başım müthiş ağrıyor,her halde karıya sinirlendiğim için.olacak.Ortada bir şey.de yok 'ama!Oldu bir kere işte.Zai ten hangi günümüz doğru,dü-rüşt,tatlılıkla geçiyor ki!Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 02.02.1953
  • Ahmed Beyin evinde yiyip çüğlmiz burnumuzdan fitil fitil geldi 118 Olur mu öyle anım;abur cubur yemiş,işin tozunu kaçırmışsındır.Haydi bakalım derhal faaliyete geç ve şu fazlalığı f.t.Benden sonra Cel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1953
  • BEYAZ SABUN YERİNE Tuvalet Sabunu kullanınız)Puro cildinizi kaplayan kir ve yabancı maddeleri tamamen temizler e Puro,teninize bir kadife yumuşaklığı,failr" Çiçek tazeliği verir,S Puro,yüzünüze bambaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1953
  • Dün oynanan basketbo!maçları Dün Teknik Üniversite spor salonunda devam edilen birin ci küme basketbol maçlarında aşağıdaki neticeler alınmıştır:Fenerbahçe Darüssafaka:66 65 Moda Vefa:52-38 Bevogluspo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1953
  • Kadıköy D.Pilçe kongresi [Baştarafı 1 ncı sayfada)ilk olarak idare heyeti,raporu okundu.Bunda ilçenin faaliyetleri izah ediliyor ve sağlık ve sosyal yardımlardan bahsedilerek,ilçenin şimdiye kadar Kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1953
  • Tüı kiyede zirai kalkınma [Baştarafı 1 nci sayfada] Bir buşel Amerikan kilesi olup takriben 27 kilodur-Dünya arpa istihsali 2 milyar 735 milyon buşel ola!rak tahmin edilmektedir.Geçen seneki istihsal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1953
  • PekiıTde yapılan toplantı Tokvo.1 Nafen)Bütün Asya komünist liderleri Komünist Çin Başkanı Mao Tsungfun riyasetinde toplanacak bir konferansa iştirak için acele Peking'e davet edilmişler dir-Bu konfer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1953
  • Edirne frenine suikast yapıldığı meydana çıktı [Baştarafı 1 tıci şayiadaJ dar tahkikatla meşgul olmuşlardır-Öğrendiğimize göre,Emniyet Birinci fşube memurlar;da dünkü araştırmalarda baz;mü him ipuçlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1953
  • Fırtına Şimal Denizi sahillerini altüst etli tBaştarafı 1 nci sayfada)silmiştir.Batı ve doğu Flandr vilâyetlerindeki bütün askerî birlikler bu bölgeye yardıma gönderil mistir.Savunma Bakanı Antwerp bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1953
  • Mau-Mauların cinayetleri devam ediyor o-Avrupalıları kulübelere hapsederek ateşe veriyorlar Nairobi-1 AP)Bir Avrupalı çiftliğine yapılan baskında methaldar oldukları için kamyonla sorgru yerine sevked
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1953
  • Tito,Meclis heyetimizi kabul etti Yugoslav devlet reisi heyetimizi» birbuçuk saat süren bir konuşma yaptı Belgrad.1 Radyo)Bir müddetten beri Yugoslavyayı ziyaret eden sabık Savunma Vekili Hulusi Köyme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1953
  • Gl.Ridgway istifa etmiyor Paris» 1 AA)General Ridgway istifa etmek tasavvu runda olduğuna dair bazı eaze te haberlerini bugün resmen tekzip etmiştir-Bu gazeteler,General Ridgway'in Müttefik Kuvvetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1953
  • Fransız Amerikan ihtilâfı hallediliyor [Baş tarafı 1 nci sayfada!Fransızlar kendi kendileriyle çok alay ederler;fena olan siyasi âdetleri hakkında söylerdururlar.Fakat hakarette bir nevi bayağılığa zo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1953
  • Bursa Gemlik yolunda gene kaza oldu [Baştarafı 1 nci sayfada] kişi de asır surette yaralanmış lardır-Yaralananlardan îsmailin ya rası ağır olup Emin adında bir yolcu ise koma halindedir.Hâdise hakkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1953
  • Keramî Kurtbay dün toprağa tavdi edildi Anlcara.1 Milliyet)Vefatını teessürle bildirdiğimiz gazeteci arkadaşlarımızdan Anadolu Ajansı Umum Müdür Muavini Kerami Kurtbaym oe nazesi bugün öğle üzeri Hacı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1953
  • Eisenhower bugün mesaj yayınlayacak Vaşington.1 AP)Cumhurivejtçiler yann Eisenhower'in yapacağı konuşma ile hükümetin son 15 gün içindeki hazırlıklardan sonra taze bir kuvvetle faaliyete geçeceğini üm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1953
  • Malatyada Kâşaninin mektubu fBastarafı 1 nci sayfada] lü neşriyatı toplatmaktadır-Öğrendiğime göre.dün evleri aranmış olan Nurcu ve Büyük Doffucularm evlerinde e-Ie geiçrilmis olan evrak,vesa* ik aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1953
  • İtalya Balkan Paktına girmiyor IBar tarafı 1 nei sayfada} Başvekil De Gasperi tarafından da mükerreren belirtildiği gibi ttalay.Avruon Emnivet ve Güvenlik Teşkilâtının Balkanlara teşmilini fazlasiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 02.02.1953
  • 12.57 Açılıp ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler PI.13.30 Küçük öğle konseri PI.William Walton.«Façade süiti.Çalan:Bestekarın id.Londra Filarmoni orkestrası 13.45 Şarkılar.Okuyanlar.Rabia Köşker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.02.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden:Eksiltmeye konulan iş:1 Eskişehir Su işleri 9 uncu Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan Sakarya vadisinde 1/25000 ölçekli harita alınmasına esas teşkil etmek üzere nirengi şebeke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.02.1953
  • Sahip ve BMmuhanW:AH Naoi KABACA* lu nüahada Me'suJ r:Faruk DEMİRTAŞ Baaıldıfı yer:NURİ AKÇA Matbaas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.02.1953
  • Müzeler Arkeoloji Mttzesi:Pazar carganıba ve eonıa günleri saat:IS 16 Eski Sark Eserleri MBsesi:Pazar,carsasaba »ünleri saat:10 11 Topkam Sarayı Pa-«artanhariS her gün 18.40-16JJ0 Ayasofy» Mİsesl:Her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.02.1953
  • 1st.Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları Kapalı zarfla mevki hastan anesinde baraka bölmesi ve ameliyathanede tauilât yaptırılacaktır-Keşif bedeli 4738845 lira geçici teminatı 3553 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.02.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Paaardan bafka her glln sabah saat 10.10-11.00 öğleden sonra 14.S0-17.0C de hasta kabul eder.istanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.02.1953
  • Kambiyo Kapanış ye esham Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi ICskoudes Açılı* 790.50 280.50 0.80 64.08 6.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.02.1953
  • İstanbul Gümrük Muhafaza 2 numaralı Satmalma Komisyonu Başkanlığından Aşağıdaki cinsleri,tahmin bedelleri,muvakkat teminatı,ihale zamanı gösterilen üç grupta muhtelif malzeme kapalı zarf usuliyle satm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.02.1953
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satmalına Komisyonu Başkanlığından CİNSİ Muvakkat İhale Miktarı teminatı Tarihi Günü Saati Akimlâtör 50 adet 375 TL-13 2-953 Cuma u Katranlı kâğıt 20 ton 1725 TL-27-2 95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.02.1953
  • Nakliyat yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Samsun Bölge Müdürlüğünden 1—Aşağıdaki listede adları yazılı is yerlerimizde mevcut ve bundan sonra alınacak ofisimize ait hububat,bakliyat vesair maddele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.02.1953
  • Betonarme Köprü Yoİ Yapımı Karayolları Genel Müdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş:Topkapı Silivri Tekirdağ yolunun takrioen 0 000—138 973 kilometreleri arası tesviye» sanat yapıları,betonarme köprüle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.02.1953
  • NEŞRİYAT jLokman Hekim Mecmuası Lokmanhekim Mecmuası çıktı.No.149.Verem neden çoğalıyor lıln ucuz,en bereketli vitamin kaynakları Hangi in sanlardır ki arka üstü uyurlarsa zarar görürler Ah mübarek ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.02.1953
  • milliyet Abone şartları Lr.K r.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Ü« aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleket lore iki mislidir.İlân şartlar' 2 ve 3 UncU sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.02.1953
  • ARPA AMBARI Le Moulin de la galette)komedi 3 perde Yazan:Marsel Achard Çeviren:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin JSrtugrul İngiliz,tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba ve eutaadan başka her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.02.1953
  • Dürbün ve Pusla alınacak Ankara MSB-Sa-AL Ko.Genel Bşk,dan Or,du birlikleri için yedek parçalan ile birlikte 228-690 liralık 6X30 veya 8X30 luk el dürbünü ve 81068 liralık el puslası satın alınacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.02.1953
  • Muhtelif Malzeme alınacak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 Avrupa tediye birliğine dahil memleketlerden aşağıda yazılı malzeme teklif alma suretiyle satın alınacaktır A—Haydarpaşa.Derince
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8