Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.01.1953
  • •f/&frtoePuüunw Bugün şehrimizde hava,g nün devamınca bulutlu geçecek ve hava* sühunetini muhafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1953
  • Başvekil,ikinci basın toplantısını bugün yapıyor Menderes'in partiler arasımünasebetler,irticaî hareketler mevzuunda duracağı tahmin ediliyor Başvekil Adnan Menderes geçen seferki basın toplantısında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1953
  • Balkan Birliğinin esasları hazırlandı Müşterek mütecavize karşı askerî bir ittifakın üç ay içinde Ankarada imzalanacağı bildiriliyor Türkiye.Yunanistan ve Yugoslavya arasında Atina.29 Anka)Atina'daki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1953
  • Müzeyyen Senar Müzeyyen Senar Ânk raya gidiyor Suudi Arabistan Orta elcisi Tevfik Hamzî Beyle evlendiği bildirilen ve bilâhare ansızın Mısıra piden tanınmış ses sanatkârı Müzeyyen Senar evvelki srün ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1953
  • Dün gece ay tutuldu Dün gece ay tutulmuş ve bu astronomik hâdise,sema az bulutlu olduğu için hemen hemen yurdun her yerinden görülebilmiştir.Ay,dün gece saat tam 22 yi 40 dakika geçen yarı gölgeye gir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1953
  • Türkiye ile İngiltere arasında ticaret Türk—İngiliz Ticaret Odası temsilcileriyle şehrimiz Ticaret Odası idare heyeti dnn öğleden sonra müşterek bir toplantı yapmışlar ve Türkiye ile İngiltere arasmda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1953
  • evvelâ İşin mahiyetini öğrenmek istediğini bildirmiştir.Ken I Ui'vamı Sa.7 SU.7 de] Büyük bir dolandırıcılık hâdisesi meydana çıktı Satirimizin tanınmış simalarından dolandırılan paranın yekûnu yüz bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1953
  • ^SSfe *w Casus artist Batı Almanya mahkemelerinde harpten sonra ilk olarak bir casusun muhakeme-Sanık halen Frankfurt hastahanesinde malar-Besim si yapılmıştır yadan muztarip bulunan Anna Mari atili b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1953
  • Malatya Cezaevinde bulunan vat Rıfat Atılhan ra teşebbüs etti Tentürdiyot içen İslâm D.P.Başkanı hastahade midesi yıkanmak suretiyle kurtarıldı Malatya 29 Milliyet)Şehrimiz Cezaevinde suikast hadi ses
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1953
  • Yeni Barem Kanununun müzakeresi başlıyor Uzun bir zamandan beri hazırlanan tasarı 28 şubatta Meclis gündemine alınacak Ankara.29 Milliyet)Bir müddetten beri Maliye Komisyonunda-hazırlanmakta olan yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1953
  • N.Tevfik bugün defnedilecek o-Neyzenin ölümü her tarafla büyük bir teessür uyandırdı ölümünü büyük bir teessürle haber verdiğimiz sanat ve fikir dünyamızın değerli ve içli siması Neyzen Tevfik'in cena
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1953
  • Mecliste görüşülen kanunlar Emir ve seyis erlerine ait ceza hükümleri tesbit edildi Ankara.29 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün Reis Vekillerinden Ağrı Mebusu Celâl Yardımcının başkanlığında toplanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1953
  • Ankarayı ziyaret eden NATO m «mu* m0iı» Akdeniz Kuvvefleri Komutanı i0ntmt mu un w w ı Mountbatten ile mühim askerî görüşmeler yapıldı Toplantıda Türk donanmasının takviyesi,Akdeniz ve Süveyşin müdafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1953
  • Yugoslavya Bulgaristana nota verdi Belgrad» 29 AA.Yugoslav hükümeti bugün Bulsrar hükümetine verdiği bir notada.Sofyadaki Yugoslav diploma-[Devamı Sa.7 Sü.4 del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1953
  • İdam edilen Bentley'in babası ve kızkardesi Hazin bir idam hâdisesi Londra 29 AP)19 yaşında bir genç bir cinayetten sanık olarak dün sabak idam edilmiştir.rDevamı Sa.7 Sü 2 del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1953
  • ibret Aynası itiraf!Sovyet Rusyada gene temizlik başlayınca ortaya da yeni fıkralar çıktı.İşte bunlardan bir tanesi:Tolstoyun kendisi kadar meşhur eserinden bahsetmek istiyen öğretmen İvan yoldaş tale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1953
  • Tevfik İlerinin durumu Millî Eğitim Vekilinin duruma hakkında Meclise bir sual takriri verildi Ankara,29 TA)Türk Milliyetçiler Derneği hâdisesinden sonra,Millî Eğitim Vekili Tevfik İleri,bu mevzuda ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1953
  • Ankara'da müessif bir cinayet Tıp Fakültesi son sınıf talebelerinden Erdoğan Atalayf bir kavgayı ayırmaya çalışırken polis tarafından atılan bir kaza kurşununa kurban oldu Ankara,29 Milliyet)Bugün şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.01.1953
  • YAPRAK Neyzen Tevfik ULUNAY Aşağı yukarı elli senelik bir dostuu/Ju-Onunla Meşrutiyet ilânının akabinde ilk defa Şehzadebaşında Direklerarasında Yakuo'un Çayhanesinde tanı lık Simsiyah kıvırcık saçh.e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1953
  • Limanımı zdan 1tır*ç edilen mallar Dün limanımızdan muhtelif Avrupa memleketlerine 1 milyon 236 bin lira tutarında çeşitli mal ihraç edilmiştir.Bu miktarın 1 milyon liralığını Italyaya ihraç edilen bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1953
  • P O LİSTE Sirkecide Yeniaydın otelinde kalan Abdullah Kutay adın-i da bir tacirin 41 lirasını çalan Mehmet înanç dün yakalanmıştır.Gedikpaşada cami sokağında oturan Müzeyyen adındaki,kadınla dostu Hüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1953
  • KISA HABERLER Istinye tersalerinde bulunan Tarsus gemisinin umumî makine tamirine devam edilmekte ve ye mek ile sigara salonlarında bazı tadilât yapılmaktadır.Bu arada geminin ikinci mevki kısmına yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1953
  • Pamuklu mensucat O Piyasada hissedilen ithal malı pamuklu mensucat darlığı had bir safhaya girdi Son günlerde şehrimiz piyasasında ithal malı pamuklu mensucat üzerinde büyük oir darlık görülmektedir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1953
  • HALKIN SESİ Modern saz şairi Taksimde,Sıraservilerde oturan ve sarih adresi ile aduıın neşrini istemiyen bir okuyucumuz söyle diyor:«Unkapam yolu ile Beyazıda gitmek için Taksimden bir Belediye otobüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1953
  • Halk sık sık bozulan yollardan şikâyetçi föken Yemişteki Ç ar* setiimesine başlandı Bir müddet evvel ç dak caddesinin yük Halk tarafından yenir yolları hakkında yapılan şikâyetlerle Vali ve Belediye R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1953
  • KONFERANS fc Behçet Kemal Çağlar Cumartesi günü saat 16 da Muallimler Birliği salonumda «Türk,Oeımyetime ve Edebiyatına giren j floklor» mevzulu bir konferans;verecektirçay Vefa Lisesini Bitirenler "
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1953
  • Bir tacirin 2000 lirasını cakalar Dün sabah 7,30 sıralarında Kasımpaşadan Belediye otobtine binen Hasan Hiçyorulmaz adında bir tacirin içinde 2000 lira bulunan portföyü Şişhane Kasımpaşa arasında yank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1953
  • İngiliz turupunun veda temsilleri «Küçük Sahne* de büyük rag bet gören «The English Players» trupu,umumi arzu üeerine.«The Voice of the TurUe» adlı piyesi 2 ve S şubat günleri saat İS de 1 şubat pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1953
  • Röportaj Tabuta talip olanlar,tabuta talip olanlar?Daimî Encümeo azalarından 7 sinin 6 w teşbihti ölüm ucuzladıkca tabut pahalılaşıyor Eğlenceli bir yer Kapı önünde vadedilen paralar Daimî Encümen aza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1953
  • asrr»—Bundan evvelki yazılarımdan birinde belediyece konservatu ar idaresine ilâveten tahsis e* dilen 150 bin liranın nasıl kul lanılması nasip olacağına dair fikirlerimi bildirmek vadinde bulunmuştum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1953
  • Ilic.30 Ocak 1953 Cuma Ru.14 Ce.E 1572 17 Ocak 1368 VAKİT V AS ATÎ EZANİ Gtinş 7.14 1.53 ügte 1.27 7.05 İkindi 1505 9.44 Akşam 17.20 12.00 II Valsı 18.53 1.34 trnsak 531 12.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1953
  • Soğan fiattarında kaydedilen ucuzluk İstihsal bölgelerinden gelen haberlere göre;bu sene kuru soğan rekoltesi tahminlerin çok üstündedir.Rekoltenin fazlalığı sebebiyle fiatlarda yakın senelere mabetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1953
  • Sinirli bir adam intihara kalkıştı Beyoğlunda Sazlıdere sokağında 48 numaralı evde oturan 55 yaşlarında Rıza Purguüu adında,bir tranlı,ev sahibi Meh met Aliye «iniıienerek;kendini bıçakla kanundan yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1953
  • Adam öldüren klzııt mevkuf iyeti kaldırıldı Çir müddet evvel Ramide,irzina tecavüE etmek isteyen ibrahim öz/lemir adında birini Cifte ile öldüren.Güner Soysalan adında 17 yaşındaki kızın duruşmasına d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1953
  • Rektör seçimi İstanbul Om ver sitesinde yapılacak seçim için ^ımdıdco hazırlıklara başlandı İstanbul Üniversitesinde ftek-tor seçimi için jümliden iıaar-j laklara Uaşianmıştır.Bu husustaki mevcut kamu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.01.1953
  • &û3dn meselesi General Necin hükümetinin iş başında bulunduğu altı av zarfında harici meseleleri ele alamadığı malûmdur» Kanal ve Sudan meselelerinin» bu vüzden.statüko muhafaza edilmiş* yeni devlet a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1953
  • Kısa haricî haberler FRANSA •jf Fransanın,Sarre'lı kuvvetleri Avrupa savunma camiasına iştirak ettirmek niyetinde olduğuna dair yayılan şayialar yetkili Fransız mahfillerinde resmen yalanlanmaktadır.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1953
  • Ameı İkadaki otobüs grevi sona eriyor Nevyork,29 A-A.28 gün den beri,Nevyork'un 9 hususi otobüs servisimle çalışan personelin grev yapmaları yüzünden aksayan seyrüsefer vaziyeti,bu personelin,bir anla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1953
  • Birleşmiş Milletlerdeki Amerikan memurları Vazifelilerin komürt soruluyor ve par«ı Nevyork,29 A.A.Birleşmiş Milletlerde çalışan bütün Amerikalı memurlar diğer Amerikan devlet memurları gibi bir sual v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1953
  • Tunusta silâhlı nümayişler Habib Burgibanın evi önünde 50 erkek 3 kadın gösteri yaptılar Tunus,29 A.A.3 ü kadın olmak üzere 50 kudac Tunuslu dün öğleden sonra Arap şehrinin bir meydanında nümayişe teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1953
  • Irak'ta buhran Bağdat.29 A-A)Kabi nevi kurmakla vazifelendirilmiş olan Başvekil Nasrat El Farisi son dakikada çıkan arücltikler sebebiyle henüz hükümeti teşkile muvaffak olamamıştır-îvi haber alan çev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1953
  • Mau-Ma uların durumu Londra,29 AP)ingiltere Müstemlekeler Vekili Oliver Lvttelton dün demeçte bulunarak Doğu Afrikadaki Mau Mau mukavemetinin z^vıflamakf a olduğunu söylemiştir-Vekil,Avam Kamarasında,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1953
  • 1952 y-tında Ameri-kada vapıan gr vler Vaşington,29 T.H.A,A-merika Çalışma Bakanlığının neşrettiği bir istatistiğe göre,1962 senesi zarfında,diğer bütün senelere nazaran,boşta geçirilen günlerin sayıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1953
  • Söylediğini bilmeyen f-ohr'k** «rcİ«*İ gün Bakırköyde Yün taş İplik Fabrikasında yapılan bir toplantıda,Cemil Yıldız admda bir işçi komünizm propagandası mahiyetinde bir konuşma yapmış ve durum ilgili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1953
  • Türkiye Ki eli Bankası A.0.Bu tarihi unutmayınız 27 Şubat 1953 Cuma 1953 senesinin tik EV çekiliş günü Bu keşidede aynea f\U PofO ikramiyeleri vardır.En geç 10 Şllbat Sâll «kşamıııa kadar 150 lira yat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1953
  • iki trühedisimîz Yuçıos^vvava pittî Toprak Mahsulleri Ofisi Ankara Fen îşleri Müdürü Alftettin Ansan ve Ofis yüksek mühendislerinden Şahin Ayarlar,dün akşamki Simplon ekspre-«riyle Belgrada,gitmişlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1953
  • 121 İsterseniz size benim spes yal itelerimden birini hazırlıyayım.Kızın itiraza yeltendiğini görünce de onu iknaa çalışarak:İtiraz etmeyin.Size bir daha hayatınızda içemiyeceğinia bir içki yapacağım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1953
  • ÎZ& Sorsalar mağ Jüri yeti.Sebze ve meyve satan esnaf derneklerinin lokalinde toplanmış,hayat pahalılığı mevzuunu ele almışlar.Uzun müzakerelerden sonra tstanbulda fahiş fiatla mal satılmasına hâl kab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1953
  • İKTİBAS Nevyork limanını gangs şebekesi idare ediyormuş!Asrımızın en büyük skandak olarak vasıf «andırılan bu işde şebeke reisi,63 insanın canına kıymış olan azılı bir hayduttur.Teşkilâtın bir kaç yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1953
  • Fransız piyanisti,dünya piyano rakorunu kıramamış Bonn,29 T.H.A.Franas piyunisti Roger Şergilin 232 saat müddetle piyano çalarak lav saiıadakı dünya rekorun» Kgt» maktan mütevellit sevinci uzu* nürmem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1953
  • Ticaret ve Ekonomi okulunun münazarası Yüksek Ticaret ve Ekonomi Mektebi Talebe Cemiyeti münazara kodu dün saat 15 4e mckte bin konferans salonunda Para saadet getirir mi'** mevssuhı bir münazara tert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1953
  • FIKRA Bir belediye mem urunun düşündükleri Onu birkaç defa gör dutu.Çarşıkapı'daki kavşakta çalışıyordu.Daha ilk belerinde durup dakikalarca seyrettim:Bakımlı ve iyi ayarlanmış bir makinenin sessiz se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.01.1953
  • Iîngilterenin Orta Doğu Silahlı Kuvvtleri Başkomutanı General Robertson,hususi tayyaresi ile Süveyşten Izmire gelmiştir.Foto Ege)2Türkiyenin yeni Pakistan Büyükelçisi Ekselans B.Salâhaddin Arbal Karaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1953
  • HEKGİİN TARİHTEN MERAKLI BlR VAK'A iranlılar,Yunanlıları bir tuzağa düşürmüştü!II I ^H H rf«—l H—M^J İki kuvvet arasında akdolunan sulhu tes'it İçin Sadrap bir ziyafet hazırlamış,aynı zamanda pusu kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1953
  • "t Vfj»3İHIA MAYO *Virginia Mayo tarafından çevrilen «The tron Mistress» adlı renklininim gala gecesi New YorktaJ rodeon sinemasında yapılacaktır.New Orlean şehrinin kuruluş,günlerine ait olan filmde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.01.1953
  • Arsenali görmemize Ramak kaldı,Fakat Sulhi GARAN Arsenal futbolcuları sahibi stadında bulundukları 60000 kişilik idman yaparlarken Yunanistandan aldığımız ve Atina gazetelerinin de teyit ettikleri bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.01.1953
  • Bu hafta ycpılacak amatör küme maçları ŞEREF STADINDA j 1300 Beykoz Sümerspor(A)F-Esin,Ulus,Dr-M-Yakar;FENERBAHÇE STADINDA 1300 Anadolu Topkapı M-Elmen,N« Avar,O-Engin i;1500 Sarıyer Süleymaniye H-Üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.01.1953
  • Bogotolu seyirciler Rapidlileri omuzlarda taşıddar iki lig devresi arasında şehrimize gelen Avusturyanın meşhur Rapid takımı,ful kadrosiyte Rozoto'da yaptığı ve 1—1 berabere kaldığı majta seyircilere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.01.1953
  • Japonlarla yap güreş 15 inci Helsinki olimpiyatlarında kudretli bir varlığa sahip olduklarını isbat eden Japonlar Eskişehir ve İzmirde de karşılaşmalar yapacaklar Bilindiği bibi bu pazar sabahı zehrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.01.1953
  • j Bu cumartesi pazar günleri oynanacak olan Voleybol vs basket-j J bol karşılaşmaları 31-1-953 cumartesi günü t.T.Usalonunda yapılacak olan:Gençler 2.ve L.küme basketbol maçları:Gençler:Saat:13.30 gıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.01.1953
  • [M III II» III II IIIMMM—WIIHIII Milliyetin büyük spor anketi o-YugosEaylara çıkacak millî kadrom u z Kati tarihi yakında belit olacak Türkiye Yugoslavya milli futbol maçında takım kadrosunu evvelden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.01.1953
  • Türk-Japon güreş müsabakaları münasebetiyle Japonların millî güreşi Judo nedir Hazırlayan:Esad Sadi KAZANCI Judo'da muvazene nasıl bozu ur?K U Z U Ş I Ayak üstünde ve normal vaziyette duran bir insanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.01.1953
  • tskenderunda yapılacak yeni stadyom İskenderun.29 THA)cay'ın başkanlığı altında bir ca konusu idi-Dün.spor teşkilâtından birkaç toplantı yapmışlardır-Hazırlanan projeye göretemsilci ile Belediye Reis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.01.1953
  • ARPA AMBARI ^Le Moulin de la galette)Komcdt 8 perde ^azan:Marsel Achard Çeviren:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Ertugrul İngiliz tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba ve cumadan başka her a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1953
  • TIMA mM%âfeAme?t %şc£ûfo 1 Zaten buradaki hastaların çoğu dertlerini e hezeyanlarını çabuk ortaya döküyorlardı,45 Hakikaten bu halleri kendisine yaıuşyor.Azizim,ayrıca bir talimat aldık,resim yapacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1953
  • Yalnız kül ve nefret ile yaşar,sönecekmiş gibi bir his veren sarsılmış sıhhatini,şahsiyetini ve servetini müdafaadan baş ka bir şey düşünmezdi.Her sene birkaç ay Cannes'a gider,gü nesin parlak ziyası,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1953
  • tarihteki Nakleden:AZİZ ÖZBAY Halka nefes aldıran bir haber "katiller yakalandı» 42 Meselâ uşak,seyis ve kahya vazifelerini yapagelen ihtiyar Jan'ın odasına bile uğramamışlardı.Evde araştırma yapıldığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1953
  • I IMIPI—MWWIIII HUM mık »I Sayan Doktor vs Eczacılara Halkımızın Dikkat Nazarına Türkiye Kızılay Cemiyeti Genel Merkezinden Cemiyetimizin monopolü altında bulunan kinin emlâhınm her çeşidi ile komprim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1953
  • f İstanbul Belediyesi ilânları Akümülâtör Şarj İstasyonu Kurulacak Ve Atlet Levazımı alınacak 1 Sebze ve Meyva Halinde lüzumlu akümülâtör şarj istasyonu tesisatının 11759-32 lira keşif çevresinde yapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1953
  • Paşaların müsadere ettikleri samurlar Sultan Jbrahimin önüne yığılmıştı 231 Buna da rey birliği ile karar verdiler;fincanları toplamağa gelen gençle üç serdengeçtiyi çağırttılar-Beş dakika sonra huzur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1953
  • Hazırlıyan:badi bürfAK 5 6 7 8 9 10 11 12 1 oltan ifi^a:1—Mangalın ayrılmaz ctiz'ü;Bir erkek adı;Verme.2—Komşu bir devlet başkenti;Küçük.3—Zevk;Düğme yuvası yap iki kelime)4—Bir kumaş;Kuş lari karşılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 30.01.1953
  • Başvekil bugün basın toplantısı yapacak [Baştarafî 1 nal sayfada] rini açıkhyacağı kuvvetle tahmin edilmektedir.İnönü'nün memleketin bazı acele meseleleri diye bahsettiği Anayasa tadilâtı ve Seçim Kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1953
  • Cevat Rıfat Afılhan intihara teşebbüs etti [Baş ta rafı 1 nci sayfada] yot içmek suretiyle intihara teşebbüs etmiş,derhal Memleket hastahanesine kaldırılarak midesi yıkanmak suretiyle kur tan im ıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1953
  • Hazin bir idam hâdisesi [Baştarafı 1 nci sayfada] Suçlu asılmadan evvel hapishanenin önünde toplanan 500 kişilik bir kalabalık «Bir delikanlıyı Öldürüyorlar» diye bağırmıştır.Bu idam kararının yerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1953
  • Londra olimpiyatlar dolay.siyle görülmeye değer bir hal almıştı 117 Bindiğimiz büyük bir Belçika tayyaresi Londra hava alanına indiği zaman hepimiz heyecan icinde bulunuyorduk.Beden Terbiyesi Genel Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1953
  • Yugoslavya [Başta rafı 1 nci sayfada] tik heyetinin faaliyetine sekte vermemek hususunda teminatta bulunulması için Bulgar hükümetine on günlük bir mühlet vermektedir-Bulgar hükümeti bu mühlet zarfınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1953
  • Sh it Bilgiç ve Tahsin Tolanın durumfarı Ankara,29 'Milliyet)Demokrat Parti Genel tdare Kurulunun geçen Dazar günkü toplantısında haysiyet «uyanına sevkedilmelerine ittifakla karar verilen Sait Bilgiç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1953
  • Mountbatten ile mühim askeri görüşme yapıldı [Bastarafı 1 nci sayfada] diği cevabı nesretmislerdir-Türkiyeyi de ilgilendiren» muh telif meselelere müteallik bu sual ve ceva oların bazıları şi'j lardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1953
  • Yeni Barem kanunu [Baştarafı 1 nci sayfada] çin» ecnebi memleketlerin bu hususa dair kanun ve esasları celp ve tetkik edilmiştir-Yeni barem kanununun müzakeresi bu yıl bütçesi çıktıktan sonra Meclise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1953
  • Ankarada müessif bir cinayet [Bastarafı 1 nci sayfada] yak yiyen Süreyya bir aralık tabancasını çekerek ateş etmiştir.Bu esnada kurşunlardan biri kavgayı ayırmak üzere müdahale etmiş olan Tıbbiyenin s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1953
  • Tevfik İlerinin durumu f Basta rafı 1 nci sayfada] verdirerek,bu hususta Mecliste konuşacağım.Ve bütün isnatları birer bire rcevaplandıracağım.demişti.Müü Eğitim Vekilinin,hakkında nihayet beklediği s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden:Eksiltmeye konulan iş:1 Eskişehir Su İşleri 9 uncu Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan Sakarya vadisinde 1/25000 ölçekli harita alınmasına esas teşkil etmek üzere nirengi şebeke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1953
  • H.Köymenin Belg rotta verdiği demeç Belgrad,29 A.A.Yugoslav Federal İcra Konseyi Başkan Yardımcısı Mosa Pişade,Türk parlâmento heyeti şerefine bugün bir öğle yemeği vermiştir.Ziyafette söz alan Türk h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1953
  • N.Tevfik bugün defnedilecek [Baştarafı 1 nci sayfada] Türk hiciv ve mizah sanatının kaybı hiç şüphesiz ki çok büyük tür.Fakat onun biribirinden güzel,canlr,renkli v» biberli hicivleri,nükteleri hafıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1953
  • Büyük bir dolandırıcılık hâdisesi meydana çıktı [Bagtarafı 1 net sayfada] dişin karşılayan orta yaylı,gayet şık giyinmiş ve isminin Faruk Alrona olduğunu söyleyen bir zat,Aziz Tunçsala:tg büyük,burada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1953
  • Mecliste görüşülen Kanunlar [Bastarafı 1 nci sayfada] leri kanun tasarısının ceza!hükümlerine ait 144 üncü madde görüşülmüştür-Bu fıkra sun* lardı:1)Emir ve seyis eri almağa haklan olmadıkları halde k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1953
  • Karayolları 1.Bölge Müdürlüğünden İstanbul 1 Karayolları 1.Bölge Müdürlüğüne isale edilecek su için mecmuu 380Ö metre uzunlukta 80 mm-kutrunda font su borusu alımı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1953
  • Mısırda fes yasak ediliyor Kahire» 29 Anka)Ahbar El Yevm gazetesinin yazdığına göre,bütün Mısıra şâmil olmak üzere,fes siymek yakında kanunen vaşak edilecektir-Bu temayülün zaten Mısırda başlamış oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1953
  • Randevu evinde kanlı bir facia Evvelki gece saat 24 sırala-rında Aksarayda kanlı bir' hâdise olmuş ve Uç kişi yaralanmıştır.Eskişehirde vazifeli bulunan hava üsteğmeni Hulki,birkaç gün evvel şehrimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1953
  • Balkan Birliğinin esasları hazırlandı IBastarafı 1 nci şayiada] vunmalariyle ilgili olan bu pak tın üç ay içinde imzalanması pek yakında Ankarada yapılacaktır-ATİNA GÖRÜŞMELERİNE AtT TEBLİĞ Ankara,29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 30.01.1953
  • istanbul 12.57 Açılış ve Program 13.00 Haberler 13.19 Türküler «Pl 13.30 Percy Faith ve Salon Konser Orkestralarından karışık hafif müzik «Pl» 13.45 Şarkılar.Okuyan,Nevin ve Sauna kardeşler,Mehpare G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.01.1953
  • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 1 Tapulama memurları için 500 adet içi murionlu deri ceket kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur.2 Eksiltme 2/2/953 tarihine rastlayan Pazartesi günü eaat 15 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.01.1953
  • Faydalı Müzeler Arkeoloji Müzesi:Pazar çarşamba ve onma günleri aaat:13 16 Eski Şark Eserleri Müzesi:Pazar,çarşamba ve onma günleri aaat:10 12 Topkapı Sarayı Müzesi:Pa-Hftmi hariç her gün 13.40-16.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.01.1953
  • Sahip v« Başmuharriri:AH Naci KABAGAN Bu nüshada Me'suJ Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.01.1953
  • i^ Kambiyo e esham Kapanı* Sterling Dolar Pr.Frangı İsvigre Fr.Belgika Fr,İsveç Kr.Florin.Üret.Drahmi Eakoudea Açılı* 790.50 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.01.1953
  • ı ı ı rpü"~ elektrik sahasında 100 seneyi aşan tecrübenin mahsulüdür I 7 lambalı• Cereyanlı 4 dalgalı 2 kısa)Munzam oparlör,pikap ve mikrofon tertibatlıdır.Otomatik üçlü antifading tertibatı ve band f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.01.1953
  • Dram kısmı Saat 21 de KOCA BEBEK Yazan:Cevat Fehmi Başkut Telefon:43157 Komedi kısmı BALIKESİR MUHASEBECİSİ Yazan:Rcşad Nuri Gün tekin EMİNÖNÜ BÖLÜMÜ Eski Halkevi binasında)ÇEMBER Komedi 3 Perde Yazan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.01.1953
  • Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İlân şartları 2 ye 3 üncü sayfa sant,4 T.L.7 ve 8 kıci sayfa sant.2,50 T.L.Hânlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.01.1953
  • X fr t v çr—Minerva Dikiş Makinaları uzun senelerin,tecrübe ihtisas ve gayretlerin neticesidir Minerva dünyanın en mükemmel dikiş ve nakıs makinalarıdır.Türkiye JMSnhaur MEHMET KAVALA Galata,Tahir han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.01.1953
  • Beden Terbiyesi istanbul Bölgesi Başkanlığından 1—Eyüp spor sahasının 1762525 lira keşif bedelli onarımı işi açık eksiltmeye konulmuştur-2—îhale 13/2/1953 cuma günü saat 1100 de Bölge merkezinde topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.01.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden Eksiltmeye konulan iş 1—Eskişehir Su işleri 9 ncu Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan Sakarya bataklıklarından Sığırcık Buzluca bataklığı kurutulması işi olup.tahmin edilen keşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.01.1953
  • e Yün Mensucat Makineleri Satışı:Bursa Dokumacılık ve Trikotaj Türk Anonim Şirketi «Ipekişv in Ankara Fabrikasında mevcut bir kısım Dokuma.Apre ve IpHk makineleri pazarlık suretile satılacaktır-Talipl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.01.1953
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Pazarlıkla 2 parti Mercimek 5/Şubat/953 perşembe saat 10 da Topkapı Maltepe As-Sa-Al-Koda satın alınacaktır-Kesin teminatları 375 er liradır,Şartname
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8