Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.01.1953
  • Balkanlar ve Akdeniz ilgilendiren meseleler üzerinde Fuat Köprülü dün Yunan hükümet erkânile görüştü Dışişleri Vekilimizin,teşkilâtlandırılması h görüşmeler hakkında Atina,27 Radyo)Atina fion günlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1953
  • t evlerinde arama yapıldı Ankara Üniversitesi Talebe Birliği Başkanı Milliyetçiler Derneği hakkında bazı iddia ve ifşaatta bulundu Ankara 27 Milliyet)İrticai teşekküller hakkında yapılmakta olan tahki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1953
  • Süper mtirşid Necip Fazıl N.Fâzıl bugün Malatyaya sevkediliyor Malatya hadisesiyle ilgiçli olarak Necip Fazıl Kısakiîrek hakkında Malatva Sulh Ceza Mahkemesince kesilen tevkif müzekkeresi dün sabah İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1953
  • Fenerbahçe Adaletle 1 1 berabere Dün Mithatpaşa staâmda yapılan Fenerbahçe Adalet maçı 1-1 beraberlikle neticelenmiştir* maçın tafsilâtı ve diğer haberler spor sayfamızdadır* Foto:Milliyet Sami önemli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1953
  • Maliye müfettişleri 764 müesseseyi kontrol ettiler Bir aylık incelemeler sonunda 13 milyon liralık vergi kaçakçılığı tesbît edildi Maliye müfettişleri geçen aralık ayı içinde şehrimizdeki 764 muhtelif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1953
  • Dün karısını bıçaklıyarak öldüren Osman karakolda Bir hamal dün karısını bıçaklıyarak öldürdü Bir müddetten beri kann İe ayrı yaşıyan Osman,ke dişine küfreden Su tanı delik deşik ederek öh ürdü 95o yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1953
  • fajğjj^ Bugün şehrimizde hava;umumiyetle çok bulutla ve aralıklı afif yagızh geçecek,rüzgarlar iraz hafifleyecek.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1953
  • Başvekilin basın toplantısı Adnan Menderes'in cama günü yapacağı toplantıya büyük ehemmiyet veriliyor Ankara.27 Milliyet)Başvekil Adnan Menderes ikinci basın toplantısını önümüzdeki cuma günü saat 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1953
  • Amerİkanıo harici siyaseti hakkında izahat veren F Dnlles Başkan Eisenhower1e Amerika dış siyasetinin ana hatları teshit edildi Yakında fngiltereye gidecek olan Hariciye Vekili Dulles:Mütecaviz ve ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1953
  • Ruslar Battıkta tahşidat yapıyor Baltık denizi boyunca 20 kilometre derinliğinde "Sessiz bölg î„ ihlss eiildi Stokholm,27 AA.UnJ-metre içeriden itibaren tahkited Pıess Ajansı muhabiri,ev-mat hattının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1953
  • Denizcilik Bankası tarafmdan Van gölünde işletilmek üzere yerli tersanelerimizde İnşa ettirilmekte olan 4 adet gemi tamamlanmak üzeredir Besimde inşa edilmekte olan gemilerden biri görülmektedir.Foto:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1953
  • Pul sahtekârlığı yeni bir tahkikat safhasına girdi Mersine bir bavul sahte pul yolda meçhul şahıslar Birkaç gün evvel büyük bir pul saktekârlıgı nâdisesine elkonulduğunu,Maliye Müfettişleri ile Emniye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1953
  • Yarın gece ay tutulacak Astronomik hâdise sema bulutlu olmadığı takdirde her taraftan görülebilecek Kandilli rasathanesinden bildirildiğine göre,bu hafta içinde 29 ocak 1953 perşenbe gününü 30 ocak 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1953
  • İki askerî uçağımız kayboldu Vazife oçoşd yapan Ostg.Gani Yazı ve Astsubay Mahmut Sengfi idaresindeki uçaklar üslerine dönmediler Ankara.27 AA)Millî Savunma Temsil Bürosundan aldığımız malûmata göre ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1953
  • D.P.Meclis Grupu dün toplandı Sait Bilgiç'in «Milliyetçiler Derneğinin kapatılması» hakkındaki takriri grubun gelecek içtimaında cevaplandırılacak Ankara,27 Milliyet)Demokrat Parti Meclis Grupu bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1953
  • Mercan arsası yolsuzluğu o-Vali,meselenin adliyeye intikal ettiğini ve bu sebeple kendisinin fazla bir şey söyliyemiyeceiiini bildirdi Yolsuz bir şekilde satılmak ia tenen Mercan arsaları meselesi yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.01.1953
  • TAKVİMDİN 8% YAPRAK Şehir Meclisi ve Sanat Hareketleri Şehir Meclisi bu şehir halkı taralından tstanbulun bûıbir derdini düşünmek,ihtiyaçlarını gidermek* velhasıl sti halkın istirab.at esbabını teinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1953
  • POLİSTE if Bakırköyde oturan Nebile Akkoç adında.bir kadın metresi Mustafa Kurt ile geçimsizlik yü zünden kavga etmiştir.Mustafa eline geçirdiği makasla Nebileyi muhtelif yerlerinden yaralamıştır.•Jr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1953
  • BALO jç Beyazay Cemiyeti 15 Şubat akşamı Taksim Belediye Ga zinosunda maskeli bir balo tertiplemiştir.GECE 23 şubat akşamı Şehir Komedi ^Tiyatrosunda kıymetli Aktör Tevhid Bilge için bir gece tertiple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1953
  • Ustaoğiunun duruşmasına bugün devam edilecek Samsun Milletvekili Hasan Fehmi staoğiunun,Cumhuriyet gazetesi aleyhine açtığı hakaret dâvasının duruşmasına bugün öğleden sonra Toplu Basın Mahkemesinde d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1953
  • Belediye mürakîplerinin yapfc ğı kontroller Belediye merkez murakıpleri şehrimiz dahilinde kontrollerine devam etmektedir.Son on gün içinde 2066 müessese teftiş edilerek bunlardan talimatnameye aykırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1953
  • Grip salgın halinde i-0-Hastalığın yayılnasını önlemek ıçm sinemalar ve nakil vasıtaları dezenfekte eduiyor Son günlerde Avrupanın muh telif memleketlerinde grip hastalığının salgın bir hakle bulunduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1953
  • Ifie.I 28 Ocak Ku.12 15 1953 Ocak 1372 Çarşa mba 1368 VAKİ tT VASATİ EZANİ Gtae 7.16 1.58 ogle 12.27 7.07 İkini] Aksa i 15.03 9.44 m 17.19 12.00 YaUı 18.53 1.35 tmsa k 5.33 12.14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1953
  • KISA HA it Tali ve Belediye Reisi Prof.F.K.Gökay dun sabah Daimt Komisyon azaları ile birlikte Yeşiköy v* civarında yapılmakta olan muhtelif inşaatı teftiş^ etmiştir.Vilâyetçe bazırlanmp.kta olan Kült
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1953
  • UKtjl *ıma MM« Belgrad ve Brioni'de yapılan müzakerelerden sonra sayın Dış Bakanımızın basın toplantısında verdiği beyanatla Ankarada yayınlanan resmî tebliğden ve yahut bunlardan evvel ziyafetlerde s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1953
  • Millî Türk Talebe Birliğinin kongresi Millî Türk Talebe Birliğinin yıllık kongresi 7 günlük bir çalışmadan sonra dün sona ermiştir.Dün seçim yapılmış ve genel başkanlığa eski başkan ICâmran Evliyaoglu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1953
  • Ankara vapuru dOn limanımıza döndü Ankara vapuru dün saat 17 de 361 yolcuyla Batı Akdeniz seferinden dönmüştür.Gelen yolcular arasında,bundan bir müddet evvel Avrupada bir tetkik seyahatine çıkan Prof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1953
  • 15 ev soyan hırsız şebekesi yakalandı Sonbir ay içinde Üsküdar ve Kadıköy semtlerinde 15 ev soyulmuş,yapılan bütün aramalara rağmen hırsızlıkların failleri ortaya çıkartılamamıştı.Bir hafta kadar evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1953
  • Vali Gökay dün yumurtacılarla konuştu Yumurta Hatlarının halen normal vaziyete girmemesi yüzünden Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay dün yumurta toptancılarını çağırarak kendileriyle görüşmüştür.Vali b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1953
  • Türkçe ve kültür öğretmenlerinin durumu Yabancı ve Azınlık okullarında Türkçe Kültür dersleri okutan öğretmenlerin resmî kadroya alınmaları,terfi ve kidememeklilik haklarının tanınması hususnuda Büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1953
  • Komünizm budalası o-liendısme şarap verilmediği için Rusya yi methe kalkışan bir göçmen tevkif edildi Ramide Taşlıtarladaki Ö40 numaralı göçmen evinde oturan,aslen Bulgaristanlı Hüseyin Karaağaç adınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1953
  • f~ w+Wif**r+f*r+HALKIN Açık su derdi İsim ve adresi bizde saklı bulunan bir ©kuyucumuz yasıyor:«Henüz mevsimi gelmedi demeyiniz.Susamanan veya her hangi bir ihtiyacı gidermek için su içmenin mevsimi y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1953
  • Vali şehrin asayiş durumunu inceliyor Kıyafet değiştirerek teftişlerde bulunar Gökay dün gazuteciiare izahat v îr di Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay evvelki gece tebdili kıyafet ederek şehrin muhtel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1953
  • Röportaj Kırk paradan on kuruşa kadar olan ufaklıklar ancak muayyen bir takım alış verişlerde kullanmak imkânı var-Ümit DEUIZ Bugün paralar içinde en cok Eskiden merhum peder anlatırdı:Beş ekmek,beş p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1953
  • Bir çocuğun ölümü ile neticelenen kaza Dün sabah saat 10 sıralarında Kadıköyde bir kaza olmuştur.Kuşdili çayırında ineklerini ot latafc,Ali Çoban adında 12 yaşlarında bir çocuk,defi hacet için Kurbâgn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1953
  • Üniversitenin şubat dönemi imtihanları 'istanbul Üniversitesi şubat dönemi imtihanları 2 şubat pazartesi sabahı başlıyacak 28 şubat cumartesi akşamı sona Tccektir.Ocak ayının İR inden beri vezne imtih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.01.1953
  • Ağrının fil mleri Fransız heyeti tarafından çekilen filmler dün Pariste gösterildi Paris.27 AA)Reauer ve Navvare heyeti tarafından 1952 yılında Ağrı dadında yapılan tetkikler sırasında çekilmiş olan f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1953
  • A d ende ayaklanma o Çarpışmalar sonunda bir kaç asker öldü Aden.27 AA)Subeibi aşiretinin balık avladığı mahal lere ait vergiyi vermevip reddetmesi üzerine eeçen hafta bu aşiretle Lahei Sultanının kuv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1953
  • Gitıliano çetesi mensupları muhak me ediliyor Palermo Sicüva)27 AP Meşhur bavdut Giuliano ce tesine mensup 47 kisı dün mah keme edilmek üzere burava getirilmişler fakat celse acil diktan sonra hazırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1953
  • Varşova Büyükelçimizin ziyareti Paris.27 AA)Polonvanın Pap Haberler Aiansırmı bil dirdiffine eöre.Türkiyenin Var şova Büvükelcisi dün Polonva Dışişleri Vekili yardımcısı Marian Naszkowski'vi ziyaret e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1953
  • Irak Başvekilinin istifası Bagdad.27 AA.Boşwkil Nureddin Mahmud,dün Kral Naibine istifasını veımiş ve bu istifa kabul edilmiştir.Fakat yeni bir 'tâyine katlar General Mahmut vazifesi başında kala çakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1953
  • Tunus'ta iki bomba patladı Tunus.27 AA)Yeni Destur Partisinin üyesi olan ve polis tarafından Ahmed Mastırı'nın babasının oturduğu villava bir bomba atılmıştır Bomba yalnız maddî hasara se bebivet verm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1953
  • TASARRUF HESAPLARİ İKRAMİYESİ Mart çekilişi 50.000 "radır Bir kişiye 25.000 Her 150 liraya bir kur'a Şimdiden hesap açtırınız EMNİYET SANDIĞI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1953
  • Kısa harici haberler İTALYA Bir İtalyan yolcu uçağı bugün Romaya hareketinden az sonra bir tepeye çarparak düşmüş ve 19 kişi ölmüştür.F B A N S A it Bu sabahki resmi gazetede yayınlanan Millî Eğitim B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1953
  • Marius Renard'ın vaziyeti Dmitsizleşti Paris.27 AA)Dün durumu ümitsiz telâkki edilen Marius Renard hakkında Necker hastahanesinden her hangi bir sey öğrenmek kabil olmamıştır Bununla beraber bazı beli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1953
  • Avrupada kömür istihsali Avrupa Kömür ve Çelik Birliğine dahil altı devlet tarafından geniş bir program hazırlandı Strassburg,27 AA)Avrupa Kömür ve Çelik Birlisine dahil altı devletin önümüzdeki dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1953
  • Mareşal Tito'nun ingiltere seyahati Yugoslav Reisicumhuru keti ilgilendiren bütün Londra.27 AA)Yuroslavyanın veni Londra Büyükelçisi Vladimir Velebit dün Londraya varışını müteakip şu beyanatta bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1953
  • Siyasî İcmal Yardım ve Fransa Ordusu Fransa Millî Müdafaa Vekili Mösyö Pleven iki gttn evvel Parlamentoda beyanatta bulunarak «1958 te bize daha fazla yardım yapılmazsa silâhlı kuvvetlerimizi artırmam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1953
  • Bir milyon dolara bir at ffagmur taneleri,küçiik dereler,ırmaklar,nehirler nep denize doğru koştuklara gibi para da galiba,nadir istisnalarla,hep tengine gidiyor.Zaman zaman gümüşle,altınla,elmasla ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1953
  • 1954 yılı verem kongresi Madrid.*27 THA)1954 yılı Dünya Verem Kongresi,Barselon'da toplanacaktır-Bu kongreye,bütün dünya memleketlerine mensup binden fazla verem mütehassısının isti' rak edeceği bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1953
  • Çocuk felcine karşı yani bir eşi Nevyork,27 A.A.Çocuk felcıyle mücadele için kuru lan millî tesisin arattırma laboratuarları müdürü Dr.Ha tj '"VVeavee gocuk felcine karşı ye ni bir aşı bulunduğunu düu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1953
  • Karaşida İçki yasağı İhdas ediliyor kar^.27 A.A.Yetkjli bir kaynaktan öğrenildiğine ö re.Karası makamları şiddetli bir i(ki yasağı tatbik etmek üzere gerekli tedbirleri atmakta dırlar.Bir raporla alk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1953
  • ^DOĞUBANK'ın Kıymetli müşterilerin* ikramiyesi 300 Bahçeli ev yeri îlk çekiliş 25 Nisan 1953 Her 100 Lirava 1 kuı^a numarası Eminönü Asmaaltı Telefon:21359 29815 DOfiUBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1953
  • I İKTİBAS Sihirbazlar sihirbazı Home ile Prenses Metternich I Adam bir ko tuğa çöktükten az sonra avizeler sallanmaya başladı.Köşede duran bir iskemle,görünmez bir el tarafından itiliyormuş gibi ilerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1953
  • 119 Söyleyin bana Miss.Neniz var?Yoksa bilmiyerek sizi tardım mı O sihirli atmosfer,Kralın sıcak sesi ve tatlı müzik,en hassas anında olan kızı gayri ihtiyarî Krala yakınlaştırmıştı.Ses çıkarmadan Far
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1953
  • FIKRA Cürüm ve ceza «Kürek Cehennemi» isimli bir roman okumuş,bir de «Ben bir pranga kaçanıyım» isimli bir film görmüştüm.İkisinin tesiri de,işte yıliarca nonra bile benden kaybolmamış bulunuyor.Kuman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1953
  • Ingi tereda atom programı geliştiriliyor Londra,2?AA.taşa Vekili Duncan Sandy dttn Avam Kamarasnda verdiği beyanatta îngilterenin güdümlü mermileri geliştirdiğini söylemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.01.1953
  • Şehzadebaşı yanmasına sebep olmuştur.Salih Ünaldı adındaki bu sarhoş had* dinden fazla sarhoş olduktan sonra Çarşı içindeki barakasına yatmağa gitmişter.Bu sırada idare lâmbasını yakmak istemiş,fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1953
  • t m-" iî iif 9rM sieçıpfv' oh •Bir zamanlar Hollywood'un en çok sevilen artisti olan Betty Grable,otuz beş yaşına basmıştır.^Bacaklarının güzelliğiyle de şöhretin zirvesine yükselen bu artist sanat h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1953
  • I HEKGİİN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A İbiş ağanın 9 yaşındayken uğradığı ve gördüğü vahşet!Bağçamîza saklandım,bağlananlara edilecek muameleyi seyre daldım.Sabamı gözümün önünde öldürdüler.Sonra bîr bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.01.1953
  • Dünkü maçın tenkidi Her iki takım da kazanabilirdi Futbol kalitesi bakımından vasata yükselemiyen Fenerbahçe Adalet maçı çok sinirli bir atmosf r içinde oynandı Sulhi GARAN «MT Peşin itiraf etmeliyiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.01.1953
  • Maraton koşusu İstanbul Atletizm Ajanlığı tarafından tertip edilen maraton hazırlık koşularının ikincisi bu hafta pazar günü Taksim ile Büyükdere yolu üzerinde yapılacaktır.20 kilometre üzerinden yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.01.1953
  • istanbul Ankara boks karşılaşması Hemen hemen her yıl bir âdet halini alan Ankara İstanbul karma takımları araanuiakl boks temaslarının bir yenisi ıazırlanmaktadır.8 şubatta Ankarada bu iki karma takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.01.1953
  • Ş«zl Tezcan hastalandı Mithatpasa stadı müdürü,spor muharriri,eski beynelmilel hakemlerimizden Şazi Tezcan'ın zatürreeden yatmakta olduRurnı doyduk-Arkadammıza geçmiş olsun der.âcil şifalar dileriz»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.01.1953
  • BolOfiya basketbo kupası 11 ve 12 şubatta yapılacak olan Bolonya kupası için üçüncü milletlerarası basketbol turnuasına bir Fransız talnmı,Belgrad'ın Partizan takımı,Lozan Üniversitesi takımları ve Bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.01.1953
  • Milliyetin büyük spor anketi Yugoslavlara çıkacak milit kadromuz Kafi tarihi yakında belli olacak Türkiye Yugoslav ya milli futbol maçında takım kadrosunu evvelden kestiren okuyucularımızdan beşine kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.01.1953
  • Türk Japon güreş müsabakaları münasebetiyle Japonların millf güreşi Judo nedir?Hazırlıyan:Esad Sadi KAZANCI Hazırlıyanın notu:Bu makale serisi hazırlanırken şu kitaplardan istifade edilmiştir:Robert L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.01.1953
  • Çekişmeli geçen eskirim birincilikleri neticelendi Bir müddetten beri Ankarada devam etmekte olan Türkiye Eskrim Birincilikleri sona ermiştir.Birinciliklere katılan Ankara,Eskişehir,Bursa ve İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.01.1953
  • etin bir maçtan sonra Fberabere Kırmızı Beyazlılar ilk,Sarı Lacivertlilerde ikinci devrede pek çok gol fırsatı kaçırdılar İstanbul futbol ligi beşinci hatıa müsabakalarının sonun* cusu olan Fenerbahçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.01.1953
  • $mm m mutum 11 Onların kürkten,anberden ve paradan gayri düşünecek dertleri yoktur,229 Ne yaptın» dedi» o kaz pasa ne dedi?Melekî Kalfa konuşulanları olduğu gibi anlattı;aksini yapamazdı-Bunun üzerin^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.01.1953
  • bazıriıyan:Sadi bO^AA t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 L 3 4 5 1 H 6 31 a 9 10 11 12 Soidan sağa:1—Yağmur geçmesine mani olan nesnelerden;Baştaki harfsiz Üye,2—Tembih edatı;Hafif açık bırakmak.3—Dil uza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.01.1953
  • Kuduran bir adam hastahaneda öldü Dün öğleden sonra Bakırköyde fecî bir hadise olmuştur.Saat 13 sıralarında yarı çıplak bir hal de sokaklarda dolaşan ve etrafa saldıran Hüseyi nadmda biri ya kalanarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.01.1953
  • TIMARHANEDE V&SAM z/fıfeAnı&tTJCşctafl Doktor baba,göbekten doğru sarsıla sarsıla güzel bir kahkaha savurdu Bulgurlulu delikanlı ile Arap 43 Alt bo.«Yeni Sabah» koleksiyonu,yığın yığın mecmualar.Orta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.01.1953
  • h Naktedsn:AZİZ ÖZBAY Şatodaki cimri uşakların sürdükleri perhiz hayatı 40 Bu «at,adı Fransız edebiyatı tarihinde yer alan şair ve dram muharriri Latour de 8aınt Ybars'ın amcası idi.Klod Lassal çiftli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.01.1953
  • Harp başlamak üzeredi,eski gün kiri düşündü,orduya iltihak etmek,ordu için çalışmak istemiyenleri şöyle yola getirdiği günleri hatırladı.Üniforması dolapta asılı duruyordu.Vazife verirlerse derhal sır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.01.1953
  • Saray güreşçisi Rızayı kurtkapanına alarak olanca gücümle yüklendim 115 Gong vurur vurmaz bahirlerimizin üzerine yürüdük Salonda çıt dahi çıkmıyordu.Herkesin gözü merakla bize dikilmişti.Bir gün evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1953
  • Maliye müfettişleri 764 müesseseyi kontrol ettiler [Baştarafı 1 nci sayfada] Son defa kurduğumuz istihbarat arşivi müsbet neticeler vermiştir.Arşivimize gelmekte olan gizli malûmat tasnif edilip mükel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1953
  • Diyarbakır'da Kurşuna dizilen vatandaşlar Ankara,27 TA)Diyarbakırda bazı vatandaşların kur şuna dizilmeleri hâdisesini incelemek üzere kurulan komisyon» bu husustaki tetkikatma devam ederken,bugün Diy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1953
  • Holiywood'da bir skandal Hollywood,Zt THA)52 yaşlarındaki salime' vazn Maurice Golden,ile 25 yaşlarındaki mübtedi sinema artisti Eleanor Wel«©ss,pofis tarafından tevkif idilmişken» kefalete rab ten» s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1953
  • Başvekilin basın toplantısı iBastarafı 1 acı sayfada!tesi sahibi Safa Kıhçlıoğlu.Yeni istanbul gazetesi bj-sjrazan Mustafa Nermi.Aksam eazetesi sahibi Necmettin Sadak.Son Posta gazetesi basvazarı Seli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1953
  • Ruslar Bıltıkta tahşidat yapıyor I Bas taralı i nci sayfada] Jen malûmata £öre inşaat işlerinde 60.000 Atman ve Polonyalı işçi çalışmakta olup* bu yani askeri lıat boyunca hava ve deniz üsleri,tahkiml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1953
  • Ankaradaki Nurcuların evlerinde arama yapıldı [Baştarafı t nci sayfada] lup bu hususta,yarın bir karar verilmesi muhtemeldir.TALEBE BAŞKANININ BASIN TOPLANTISI Ankara,27 A.A)Türkiye Millî Talebe Feder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1953
  • Yarın gece ay tutulacak [Bastarafı 1 nci sayfada] Ay,yan gölgeye 29 ocak 1953 perşenbe günü saat 22-yi 40 dakika geçe girecek ve tamgeceye kadar kalacak ve sonra ka geçe girmeğe bashyarak gece yarısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1953
  • Adliyede terliler Ankara,27 Milliyet)Hâkimler Kanununa göre,84 C* Müddeiumumi ve muavini terfi etmiştir.Listeye göre 1 müddeiumumi 80 liraya.5 müddeiumumi 70 liraya,14 müddeiumumi ve muavini 60 liraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1953
  • Mercan arsası [Baştarafı 1 nci sayfada] tar Acar bu meselede Valinin de suçu bulunduğunu iddia ederek şunları,söylemişti:c—Bir iş Daimî Komisyona ancak Belediye Reisliği tarafından havale edilir.Kanun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1953
  • Ü.P.Meclis Gruba dün toplana [Baş ta rafı 1 nci sayfada] meseleye dair her zanmıt cevap verilebileceğim beliıtevek.bu takririn gelecek ceisedc görüşülmesini istemiştir.Bu teklif kabul edilmiştir-DÖVtZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1953
  • Bir hamal dün karısını bıçoklıyarak öldürdü [Başlanıl ı 1 nci şayiada] arsasındaki 22 sayılı gecekonduda oturan ve 38 yaşlarında güçlü kuvvetli bir adam olan Osma» dört sene kadar evvel,hem şehrisi ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1953
  • a siyası hatları tesbit edildi [Baytara11 1 nei sayfadaJ bep olmıyacağını fakat kotKup sinmiyeceğini,içten yıküanuyacağını veya fet.hedilemıyec?ğıni beyan etmiştiı.Dulles,demeci sırasında ezcümle şunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1953
  • Pul sahtekârlığı yeni safhada LBaştarafı 1 nci sayfada!lan aramalara ela devam olunmaktadır.Bu meyanda yirmi beşe liralık sarıie pulları Uavi,Garanti Bankasında bir,İş B^uniaauaia iki senet bulunmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1953
  • Köprülü Yunan erkanı ile görüştü I Basta rafı 1 nci sayfada 1 faya dönerken Atmaya uğrayan Türkiye Dışişleri Vekili Prof Fuat Köprülü,ile görüşmelerine başlamıştır Feldmareşal Papagos'un dün söylediği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.01.1953
  • Dış fş'eri Vekâletinden:Dışişleri Vekâletinin merkez ve icabında hariç teşkilâtında,istihdam edilmek üzere baremin muhtelif derecelerine müsabaka ile idarî memur alınacaktır-Müsabaka imtihanı 17/Şubat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.01.1953
  • Daktilograf Alınacak Harp akademilerine 175 lira aylık ücretli bir erkek daktilograf alınacaktıristeklilerin 788 sayılı memurin kanununun 5 inci maddesindeki belgelerile birlikte sınavı yapılmak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.01.1953
  • Abone şartları JjT.Ki.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç ayhk 12 00 Bir ayhk 80 Ecnebi memleketlere iki mtalidir.İlân şartları 2 ve 3 üncü sayf a sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L.İlanlardan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.01.1953
  • ARPA XMBARI Le Moulin de la galette)Komedi 3 perde Yazan.Marsel Achard Çeviren:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul İngiliz tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba ve cumadan başka her a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.01.1953
  • mim**-Kambiyo ve esnam Kapanı} Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin.Liret Drahmi Eskoudes Açılı* 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.01.1953
  • BEYAZ SABUN YERİNE PURO Tuvalet Sabunu kullanınız I PURO TUVALET SABUNU Cildinizin gizli kalan güzelliğini meydana çıkarmak suretiyle,sizi olduğunuzdan çok daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.01.1953
  • Lokman Hakim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye MUtahaasiM Paaardan başka har gün sabah saat 10.10-11.00 öğleden sonra 14.30-17.00 da hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.01.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naol KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.01.1953
  • ftliizdieir Arkeoloji Müzesi:Pazar çarfinınba ve eıuna günleri saat:13 16 Eski Şark Eserler Müzesi:Pazar,çarşamba ve cuma günleri saat:10 12 Topkapı Sarayı Müzesi:Patartesi hariç her gün 13.40-16.30 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.01.1953
  • DİKKAT İMZASIZ PAL Traş bıçağı paketleri takliddir.Sakınınız m ıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.01.1953
  • ZAYİ İstanbul Merkez Bankasından aldığım 377,1/3 Sterlinlik 8/3/952 tarihli ve 59246 sayılı imrariye mektubunu zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hük mü yoktur.Radyomekânlk Diamandi Kozi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.01.1953
  • Dram kısmı Saat 21 de KOCA BEBEK Yazan:Cevat Fehmi Başkut Telefon:42157 Komedi kısmı BALtKESÎR MUHASEBECİSİ Yazan:Reşad Nuri GUntekin EMİNÖNÜ BÖLÜMÜ Eski Halkevi binasında)Ç E M B E R Komedi 3 Perde Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.01.1953
  • fstan^u* 12.57 Açılış ve Programlar 13.00 Haberler 13.15 Radyo Salon Orkestrası Konseri.İdare eden:S meni Argeşo Delmas Pop py;«Şark Kervanı» G.Becce «Kapri Hatıraları» 8.Jones «Geisba» Operetinden Po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.01.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden vsr len Askerî Kıtaat ilânları Pazarlıkla 2500 Liralık Sığır eti 29/1/953 perşembe saat 10 da Topkapı Maltepe As-Sa-Al-Koda satın alınacaktır-Kesin teminatı 375 Liradır,Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.01.1953
  • Betonarme Köprü Yoi Yapımı Karayolları Genel Müdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş:Topkapı Silivri Tekirdağ yolunun takriben 0 000—138 973 kilometreleri arası tesviye,sanat yapıları,betonarme köprüler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.01.1953
  • NJEŞRİY A KUMBARA Millî Eğitim Bakanlığı,Fran sız klâsiklerinin 197 ncisi olarak.Fransız tiyatro yazarlarından E-Labiche'in «Kumbara» adlı eserini yayımlamıştır-Sanatkâr Reşid Baran tarafından dilimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.01.1953
  • Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğünden 1 Topkapı Sarayı Müzesi dördüncü hazine salonu için açık eksiltme suretile sekiz adet)27 metre kare tutarında şartname ve resmine uygun olarak teşhir vitrini yaptır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.01.1953
  • Bayındırlık Bakanlığından Bakanlığımız için 10000 adet galvanizli telgraf fincan demiri açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır-Demirlerin muhammen bedeli 11-500 ve geçici teminatı 862-50 liradır.Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.01.1953
  • Gayrı Menkul Satış ilânı İstanbul Emıîy^t Sandığından Mes'ut Gündüz A-8031 hesap numaralı borç senedi İle Sandığımızdan istikraz ettiği 5000)beşbin liraya mukabil Üsküdar Beylerbeyi,Burhaniye mahalles
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8