Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.01.1953
  • Bugün şehrimizde hava;çok bulutlu ve aralıklı yağışlı g|?eek,hava sıcaklığı biraz daha lüşecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1953
  • Tevfik ileri isnatlara karşı müdafaasını yaptı ona Milliyetçiler Darneğlyle alâkası olmadığını bildiren Ve kî I,bu derneğe hususî muamelede bulunmadığını da söyledi Ankara.26 AA.Millî Eğitim Vekili Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1953
  • Yanan «Empree» of Canana» nm bir seyir halinde Empress of Canada Transatlantiği yandı Dünyanın ti lüks yolcu gemilerinden biri olan Transatlantiğin kıymeti 14 milyon Türk lirası idi Liverpool,26 A.A.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1953
  • 931 doğumlu eratın terhisi 931 doğumlular w mü(e akip kur'alanu hizmet suresi 20 ay olarak tesbit edildi Ankara.26 Milliyet)Ha« len silâh altında bulunan 930 doğumlu eratın 21 avda terhis edilecekleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1953
  • Gnl.Collings Japonyada General.Amerikan hükümeti* nin dış politikasını Uzak Doğa komutanlarile müzakere edecek Tokyo.26 AA)Birleşik Amerika Kara Kuvvetleri Erkânıharbiyei Umumiye Reisi General Collins
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1953
  • Peygamber Taslağı Isa Emniyet Müdürlüğünde Emniyet İkinci Şnbe Müdürünü İsa dinine davet eden sapık bugün Bakırköy Akıl Hastabanesine gönderilecek tsa Peygamber Müdüriyette Dün sdaat 17.30 sıralarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1953
  • I General Kâzım Karabekir dün anıldı Milli kahramanlarımızdan General Kâzım Karabekir'İn olumunun 5 inci yıldöniimfi mttnasebe" tiyle dün Marmara lokalinde bir anma nünü yapılmıştır-Merhumun akraba ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1953
  • Türle Yunan Yugoslav ittifakının ana hatlarını tesbit etmek üzere Köprülü bugün Atina'da müzakerelere başlıyor Köprülünün Yunan devlet adamlariyle yapacağı görüşmelerde Carney ve Mountbatten de buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1953
  • a.4£nm& İf9*5W*j^feife» i*1 Grip salgını Amerikanın bir çok şehirlerinde prlp hastalığı bir salgın İmlini alınıştır Ba münasebetle bütün iş yerlerinde tıbbî maskeler kullanılmağa başlanmıştır.Resimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1953
  • Nazlı Tılabar sıhhatte Ankara.26 A-AO Bazı gazetelerimizde görülen neşriyat üzerine Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan Bonn Büyükelçimizle telefonla vaki «rörüsmesinde:istanbul Mebusu Bayan Naz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1953
  • Savcılık,Nurcular Cemiyeti hakkında da takibata geçti Milliyetçiler Derneğinin şuDelerinden Ankaraya celbedHen evrakın tetkikına dünden itibaren başlandı Ankara,26 Milliyet)Demokrat Parti Genel İdare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1953
  • Pc f:Uğradığı böbrek ameliyatı nttnya çapında bir hâdise olarak kabul edilen Marius Ranord'un annesi ve kardeşiyle plajda alınmış bir resmi* Paristeki Meşhur böbrek ameliyatı hiç beklenmeyen bir netic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1953
  • Millî güreş seçmeleri sona erdi o Seçmelerde kazanan güreşçiler bugün kampa alınıyorlar Güreg Federasvonunca millî serbest grüres takımının tesbiti için tertiplenmiş olan seçme müsabakaları dün gece y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1953
  • Edenin Amerika seyahati İngiltere Dış işleri Bakanının seyahat programı tesbit ediliyor Washington,26 AP)tngilterenin yeni Washington Elgisi Slr Roger Makins,İngiltere Hariciye Nazın Anthony Eden'in A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1953
  • Nato Deniz Kuvvetleri Komutanı Mountbatten bugün geliyor Ankarada ttc gün kalacak olan Amiral,resmî temaslarda bulunacak Amiral Mountbatten Ankara,26 Milliyet)NATO Akdeniz Kuvvetleri Komutanı Amiral M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1953
  • 21 hakim ve savcı terfi etti Ankara,26 Milliyet)Muhtelif tarihlerde ayırma meclislerinde yapılan incelemeler sonunda almakta oldukları maaşta sürelerini doldurmuş olduklarından »layı terfıa layık görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1953
  • Rita Haywort boşandı Reno,26 AP)Sinema yüdızı Rita Hayvvoıth ougün mıhaKeme kararıyle kocası-Prem Ali Handan boşanmıştır.Güzel artist derhal Hollywood'a hareket etmiş ve gazetecilere her hangi bir bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.01.1953
  • TAicvaeyiMN s% İzdiham faciası ULUNAY Geçenlerde bir gazetede Fransanın Nis)şehrinde son tramvay hattının da kaldırılması münasebetiyle bir «tramvaya veda» töreninin resmini göldüm-Nis* Fransanın üçün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1953
  • P O LİSTE •fr Bir müddet evvel Çatalcada zina yaptığından şüphelenerek karısı Fikriyeyi öldüren Tevfik adında birinin duruşmasına dün Üçüncü Agırceza Mahkemesinde başlamıştır.Ramideki Göçmen evlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1953
  • KISA HABERLER ¦fc Cumartsi günü memleketimizden muhtelif meral'/etlere ihraç edilen fasulye,harup çekirdeği,cevaz kütüğü ve keçi de risinin ihraç kıymetleri tutan 44.727 liradır.¦i-Toprak Mahsulleri O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1953
  • A Aysen Ay-ara ile Osman Ağmal nişanlandılar İstanbul:25/1/953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1953
  • Hie.27 Ocak Ku.11 14 Ce.E 1953 Ocak 1S72 Sah 1368 VAKÎT VASATİ EZANİ Güneş 7.17 2.00 öğle 12.27 7.08 İkindi 15.02 9.44 Akşam 17.17 12.00 Yatsı 18.52 1.35 tmaa k 5.33 12.İÖ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1953
  • ı Bundan evvelki bir yazımda Türk musikisinin yeni simalardan mahrum olup olmadığı meselesini incelemiş ve bu konuya ait diğer bazı fikirlerimi başka bir yazıya bıraktığımı ilâve etmiştim.Şimdi fikirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1953
  • Odasında ölü olarak bulunan tacir Ahmet Siki adında bir tacir bir müddet evvel Şişlide Kodaman caddesindeki evinde öltl olaruk bulunmuştu.Verilen morg raporuna göre hadisenin cinayet olmasından şüphel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1953
  • Amerikalı Prof.Hanry C.Miles'in çalışmaları Fulbright anlaşması gereğince.Amerikanın Roehester Üniversitesi Dekanı Profesör Henry C.Mills dün şehrimize gelerek muhtelif eğitim müesseselerinde test ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1953
  • Sendika faaliyeti o-Elektrik,gaz ve motorlu taşıt işçilerinin terfihi ıçm çalışılıyor Elektrik,Gaz ve Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası dün saat 15 de sendika loıtal'.ıırlo tir basın toplantısı tertip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1953
  • Ayakkabıcı Esnafı Derneğinin kongresi Kunduracılar piyasaya çürük mal çıka* ran ev esnafından şikâyet ediyorlar Esnafı j İstanbul Ayakkabıcı Derneğinin yıllık kongresi dün I saat 10 da Banar Pasta Sal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1953
  • öportaj I tanbul'un kendine has şoförleri de var!Ouuu aduıdan ziyade lâkapları daha mühim-Eğer sırahyacak olursanız Vali Babanmınkinden fazla tutar-tspat mı lâzım-Buyurun:Karınca ezınez.vurur öldürmez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1953
  • GECE 23 Şubat akşamı Ses Tiyatrosunda aktör Tevhit Bilgenin menfaatine bir müsamere verilecektir.KONGRELER D.Parti Şişli bucağının yıllık kongresi 8 şubat pazar günü saat 10 da Perapalas oteli karşı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1953
  • Çiy kahvenin k o n t r o I ü o-Küflü,ıslak,fena kokulu ve yumuşamış kahvelerin satılması yasak edildi Yeni Gıda Nizamnamesinde Çiy kahveler hakkında hükümler bulundug^ınd-ın al&.ka'ı oaireler bu ınadd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1953
  • iki italyan sahtekârlık suçundan yakalandı Emniyet Müdürlüğü İkinci Şube memurları dtta İtalyan tebaalı ilci kişiyi suMekarhk suçu ile yakalamışlardır.Bir hafta kadar evvel turisttik bir pasaporta şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1953
  • Fenerbahçe vapuru bugün yola çıkıyor İngiliz tezgâhlarında inşa edilen Denizcilik Bankası Şehir Hatları İşletmesinin Fenerbahçe vapuru formalitelerini tamamla* dıgı takdirde bugün Glasgov/dan limanımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1953
  • Cu mhuriyet başmüddelumumîliği Ankara,26 A.A.Cumhuriyet BaşmÜddeiumumîllgine Temyiz Mahkemesi İkinci Reisi İbrahim Ethem Ertemin tâyini yüksek tasdika iktiran etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1953
  • HALKIN SESİ Batıçeköyliilerfn bîr dileği Bahçeköy'de oturan bir okuy ucumuz «Bu hepimizin dileğidir» kaydiyle aşağıdaki mektubun neşrini istiyor:«Sarıyer'in Bahçeköyün en yakın merkezi olan Büyükdered
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.01.1953
  • Feci bir uçak kazası Sardinya,26 TJî.A.ttalyan Hava Yollarına ait bir Dakota uçağı Sardinya Adasındaki bir tepeye çarparak parçalanmıştır.Uçakta bulunan 19 kişi ölmüg tür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1953
  • Bir onbaşı meçhul şahıslar tarafından yaralandı izmir,26 T.H.A.Remzi Aşman adında,henüz kıt'ası tesbit edilemeyen bir onbaşı evvelki gece,hüviyetleri tesbit edilemiyen birkaç kişi tarafından bir eve g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1953
  • israil hududunda çarpışma Kudüs,26 AP)İsrail ordusu sözcüsünün dün haber verdiğine göre evvelki gece israil ordusuna mensup bir devriye kolu ile Arap grupları arasında sabaha kadar devam eden bir çarp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1953
  • Fransaya yapılan yardım_Rene Pleven Amerikan yardımının arttırılmasını istiyor Paris.26 AP)Fransa Savunma Vekili Rene Pleven dün gece parlamentoda demeçte bulunarak Fransanın 1953 yılında daha fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1953
  • İDadet mecburiyeti Dün çok garip bir ajans telgrafı okuduk-Pakistan milletvekillerinden Miyan Abbasî na maz kılma mecburiyetini koyan bir kanun projesini meclise vermiş-Mumaileyh beş vakit ibadetin he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1953
  • Mısır hükümeti bazı elçilikleri lâğv Romanya,Macaristan ristandakj Mısır eiç Kahire.26 AA İyi haber alan bir kaynaktan bildiril diğıne göre,Mısır'ın Prag'daki elçiliği gelecekte.Doğu Avrupa memleketle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1953
  • Orta Doğu müdafaası O-Pakistan Orta Doğu savunma teşkilâtına taraftar Kahire.26 AA)Pakistan Maslahatgüzarı Tâveb Hüsevin,hükümetivle istişare etmek üzere dün Karasi've eritmiştir-Dolasan sövlentilere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1953
  • Sardinyada nümayiş Bir komünist mebus hakkında takibata geçildi Roma.26 A-A)Müfrit solcu partiler tarafından secim kanununu protesto için tertip edilen nümayişler sırasında ba rı hâdiseler husule gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1953
  • KISA HARİCÎ HABERLER A VÜST ÜRYA 1 iç Belçilta Dışişleri Bftkanı Van Zeland ile Avusturya Dışişleri Bakanı Gruber,bugün Benelux memleketleriyle Avusturya arasında iktisadî anlaşma imzalamışlardır.KORE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1953
  • r Türk Ticaret Bankası 1953 İKRAMİYE PLÂNI 350.000 Lira EV PARA ALTIN TRAKTÖR OTOMOBİL Tasarruf hesaplarında her 150 LİRASI bulunan müşterilerimiz ikramiye çekilişine iştirak ederler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1953
  • Radyoda feryad Geçen akşam bir kaç arkadaş toplanmıştık.Radyoda şöhretşıar bir muganniye okuyor,kalkıp kapatmağa üşendiğimiz için dinlemiyor,fakat bedbahtın icrayı lûblyata son vermesini dört gözle be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1953
  • 118 Zeki teğmen,Kralın ne demek istediğini derhal anlamıştı.Müstehzi ve kendinden emin bir tara da gülümsedi:Yok Majeste!Müsterih olun.Ben öyle kolay kolay ürken bir karaktere sahip değilim.Son ra kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1953
  • ike'e zindan,eşine ateş sayılan yer:Beyaz Saray Truman'ın halefi olan Eisenhow*r,hele eşi "Manimi,bir buçuk asırlık ömrü olan bu binada çok,ama çok sıkıla* cak ye bozulacaklar,deniyor.Saşkana yılda 28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1953
  • FIKRA Bir yemin On sekiz yıl kadar önce idi.Orta Anadoiumuzdaki kasabalardan birinde şöyle bir vak'a cereyan etti:Ova köylerinden iki üç kişi kasabaya getirip sattıkları koyunların paralarını kemerler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.01.1953
  • mim 1 Avrupalı dört güzel evvelki gece Paris modellerini İzmir Tüccar Kulübünde verilen bir baloda teşhir etmişlerdir.Güzellerin ayrı ayrı takdim ettikleri tuvaletler İzmir sosyetesi tarafından takdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1953
  • HEBGİJN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Kadın bahsinde konuşmak,kılıç sallamağa benzemez!Büyük Peygamber Hz.Muhammed,kızını Alîye verdiği vakit,düğün masrafları bir zırhın satış bedeliyle ödenmişti.Malûm o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1953
  • ÎGreyy Sherley adlı bir tngiliz dansözü günlerden beri New-York sosyetesini meşgul etmektedir.Dan-söz bilhassa şark danslariyle seyir çilerinin takdirini kazanmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.01.1953
  • Genç millî takımlar hakkında beyanatta bulunan Ulvi Yenal Genç takım çalışmaları hakkında Ulvi Yenal'ın verdiği mühim beyanat 1953 sonunda Brükselde yapılacak Milletlerarası genç takımları turnuvası i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.01.1953
  • Fransa-İspanya karşılaşıyor Gecen sene basketbol sezonunu parlak bir netice ile kapayan Fransızlar 1953 de de aynı neticeleri almak azmindedirler-Fransızlar yeni yılın ilk milli basket maçını 5 şubatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.01.1953
  • Türkiye Yugoslavya millî maçı oynanıyor Haber aldığımıza göre Spor Oyunları Federasyonumuz ile Yugoslav Federasyonu arasında yapılan karşılıklı muhaberat neticesinde Türk Yugoslav millî voleybol takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.01.1953
  • ingiltere ve itiyada oynanan lig maçları Bu haftaki ingiltere ve Italyada oynanan lig maçlarında alınan neticelertNGÎLTEKEDE Londra Radyo)İngiltere lig maçlarına devam edilmiştir.Birinci küme takımlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.01.1953
  • Geç kalıyoruz 12 Nisanda Madrid'de yapılacak Türkiye Is* paııya maçı dolayısiyle Suihî GARAN Geçen mevsim İstanbul-da yapılan müsabakanın rövanşını teşkil eden Tür-kiye t—İspanya millî maçı bilindiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.01.1953
  • Meşhur muharrir antrenör Brezilyalı Fldvio Costa 1950 dünya kupası maçtan sırasında,Brezilya milli takımını çalıştırmış olan Flavio Costa,üç seneden beri çalıştırdığı Botafogo takımını bırakıp,Bangu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.01.1953
  • Türk Japon Millî Güreş karşılaşması Antrenör Yaşar Doğu'nun gazetemize verdiği beyanat 4 şubatta şehrimizde yapılacak olan Türkiye Japonya millî güreş karşılaşmaları münasebetiyle dünya şampiyonu ve m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.01.1953
  • Partizan Mısır muhtelitini 6-0 yendi Yugoslav «Partizan» takımı dün Süveyş,bölgesinin en iyi takımlarının karmasından müteşekkil Mısır takımını sıfıra karşı altı gol gibi büyük bir farkla mağlûp etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.01.1953
  • Fransa lig maçları Dün oynanan Fransa lig mac lannın 21 inci haftasında aşa» ğıdaki sonuçlar alınmıştır:Reims Nice:3-1 Lille Lens:0-0 Marseille Bordeaux:0 Montpellier Nimes:2-5.Stade Sochaux:1-2 Metz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.01.1953
  • Basketbolde puan durumu İstanbul basketbol birinciliği-saray Istanbulsporu hükmen ka nln 9.hafta müsabakaları su-zanmış;Modaspor Darüşşafaka martesi ve pazar yapılan karşı-1 yi,Fenerbahçe Beyoğlusporu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.01.1953
  • Geçen devre oynanan Adalet Beşiktaş maçında HalIL Beşiktaş kaleclslyle fekisjrkes* e Adalet şılaşıyor Vıcık bir sahada oynanacak bu maçın normal neticesi Sarı Lacivertlilerin lehinedir ~o«SiDfo I:*S~İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.01.1953
  • Milliyetin büyük spor anketi Yugoslavlara çıkacak millî ka dromıız Kat'i tarihi yakında belli olacak Türkiye Yugoslavya millî futbol maçında takım kadrosunu evvelden kestiren okuyucularımızdan beşme k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.01.1953
  • Anne ile Raven'in kömürleri iğnediklerini duydu.Kendisi de radan geçecekti.Gürültü etmenefe çalışıyor,müşkülâtla ileriyordu.Bir vagonun arkasına reçtikleri için artık göremiyorlu.Burada ışık da yok gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1953
  • mmu m iminizi hazam z Sadrazam:"Şunu iyi biliniz ki bütün gayretim padişahın uğrunadır,dedi 228 Olabilir,fakat bunlar si* zi felâketlerden kurtaramaz!Bu sözler.Paşanın erkeklik damarlarına dokunmuştu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden:Eksiltmeye konulan iş:1 Eskişehir Su işleri 9 uncu Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan Sakarya vadisinde 1/25 000 ölçekli harita alınmasına esas teşkil etmek üzere nirengi şe'be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1953
  • Ikzırııyüü:battı 1 2 345 6 7 89 10 11 12 Soldan sağa:1_Hicabet;Ced;Derviş sopası.2—Zıplayarak yürüyen;Zer eden.3—Baştak)harf siz ilâve et;Devamlı değil.4—Askerî bir komut;Kibarlık.5—İyi ekmek iki keli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ r'ÖNAYETLER^ Kaliteden:AZİZ ÖZ BAY Harman,boynuna cellâdın satırına uzatırken de nedamet duymadı 39 Caniler kurbanlarından yalnız yirmi yedisinin isimlerini,öldürdükleri ayları i İh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1953
  • TIMARHANEDE YIL radan sessiz birkaç dakika geçti.Doktor abayı kendi hatıratında rahatsız etmedim,42 Topçu sabiti «Pire Mehmet», otu Salih»,«Bulgurlu Kasapay*/gıu mmeu nuner ıtıoayle o zaman dillere de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 27.01.1953
  • İranlılar,bizim Avrupa birincisi olmamıza şaşıyorlardı 114 Sonu böyle iyi bir neticeye bağ:lanan bu hâdiseyi artık bir tarafa bırakıp tekrar mevzuumuza dönelini.Iran güreş ekibi ile üçüncü karşılaşmam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1953
  • Millî güreş seçmeleri ÎBastarafı 1 nci sayfada] €7 kilo 1 ımazan Cingöz Ank)2 Tevfik Uysal Eskişehir)73 kilo 1 Muhammet Kurt Ank 2 Tevfik Yüce Ankara)79 kilo 1 Bekir Büke Ankara)2 Ali özdemir Eskişehi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1953
  • Gnl.Collings Japonyada [Basfarafı 1 nci sayfada 1 siklik hakkında Japonva ve Koredeki Birleşmiş Milletler kumandanlariyle görüşmelerde bulunacaktır-Birleşmiş Milletler Basku mandam General Mark Clark*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1953
  • 931 Doğumla eratın terhisi fBaştarafi 1 nci sayfada] hizmetlerinin son bir ayını izin olarak verip terhis etme teamülü dahi 930 doğumlular için tatbik edilmeyecektir-Hazırlanan esaslar içinde son varı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1953
  • Isa Peygamber taslağı [Baştarafı 1 nci sayfada] ve büyü:dedesinin adı da tsa imiş.Tarlabaşında oturan yeni pey* gamber.tsa Peygamberin ruhunun kendi vücudunda olduğunu ve Allahın kendisine din farkı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1953
  • Eisenhower nezle oldu Vaşington,26 A.A.Başkanlığa mensup bir sözcünün öğle üzeri bildirdiğine g&re,Başkan Eisenhower,haFf bir nezleden dolayı bugün öğleden sonra Beyaz Sarayda yapacağı bütün görüşmele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1953
  • KurbağaİBder*» köprüsü yakında genişletilecek İlgililer Kurbağahdere köprüsünü genişletmeye ve seyrüsefere müsait bir hale getirmeğe karar vermişlerdir.Diğer taraftan Haydarpaşa tb rahimaga yolu geniş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1953
  • Neriman hat.ratını yazıy o/Nevyork,26 A.j Eslet Mısır Kraliçesi Neriman,Ladiea Home Journal'da eski Kral Farukla olan aşk maceralarına dair yayınlanacak dört yazısından birincisinde «Kral Faruk'un kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1953
  • Mountbatten bugün geliyor Lbastaraf ı 1 nci sayfada)de Millî Savunma Vekilini ziyaret edecek ve akşam saat 20 de Vekil tarafından şerefine Ankara Palasta bir kokteyl verilecektir.Lord Mountbatten 28 o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1953
  • Empress of Canada Transatlantiği yandı [Bastarafı 1 nci sayfadaJ 23.00 de transath-ntıgin meyli 23 dereceye çıkmıştır.Liman ma kanılan geminin dibe oturmasını temin için doklardaki suyun seviyesini in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1953
  • Savcılık Nurcular hakkında takibata geçti l Bas tarafı 1 nci sayfada] Bugünkü tahkikat dana ziyade mevcudiyeti henüz ortaya çıkan Nurcular Cemiyeti zaviyesinden yürütülmüştür.Bu cemiyet mensupları tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1953
  • Rita boşandı fBaş tu rafı 1 nci sayfada] zeteciler mahkeme salonuna gir dikleri zaman küçük Yasemin Mıntaka Yargıcı A.J.Maestretti'nin kucağına tırmanmakla meşguldü.Yargıç küçüğün admı sormuş ve çocuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1953
  • 21 hakim ve savcı terfi etti [Bitarafı 1 nrl *ayfadal ve bu suretle kadrosuz olarak 21 adliye mensubunun üst derece maaşa terfileri sağlanmıştır.Diğer taraftan Adliye Vekâleti tarafından yapılan İncel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1953
  • Yeni piyano çalma rekoru Havre,26 A.A.Piyanist Robeıt Şergil bu saban saat dörde kadar 232 saat niyano çaldıktan sonra eski dünya piyano çalma rekorunu kırmıştır.Şergil,256 saat çalmış olmakla be* rrb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1953
  • Koprulu müzakerelere başlıyor 1 Basta rafı 1 ne:sayfada] Wyman Yunan Genelkurmayı ile t erbaşlarda bulunmak üzere özel uçağı ile Atinaya hareket etmiştir-General VVyman'ın busun Atinaya muvasalat edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1953
  • Polisler gazetecileri fakip etmeğe başladı mesını istedik,tsu arzu yerine getirilseydi «imdi bu müessif durum basıl olmazdı.MARİUS RENARD'IN DURUMU Paris,26 A.A.25 aralık tarihinde annesinden alınan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1953
  • Tevfik İleri isnatlara cevap verdi [Baş ta rafı 1 nce sayfada!neğine» karıştırılarak bizzat dernekçilerin kat'î tekziplerine rağmen bu derneği himaye etmiş olduğum iddia olunmaktadır.Binaenaleyh bu me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1953
  • Bir yıllık hububat ihracatı Yılbaşından bugüne kadar da 134 bin ton hububat satıldı Ankara,26 AA)Toprak Ofisi Genel Müdürlüğü 1/6/1952 kampanya başından 24/1/1953 tarihine kadar yabancı memleketlere 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 27.01.1953
  • ffiSÜİMgt Abone şartları Lr Kr Senelik 42 00 Altı aylık 22 60 Üc ayhk 12 00 Bir aylık 00 Ecnebi memleketlere iki mislidirilân şartları 2 ve 3 Üncü aayf a sant.4 T.L.7 ve 8 kıci sayfa sant.2,50 T.L.Hân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye UUUhMim Paaardan başka har gttn sabah saat 10.SO-1S.00 öğleden sonra U.S0-1T.00 da hasta kabul eder.istanbul Dlvanvolu No.10-4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'suJ Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1953
  • Devlet Orman işletmesi Bolu Müdürlüğünden 1 işletmemiz Karacasu istif yerinde mevcut 1307 adede denk 527118 M3 çam tomruk 9 parti ve 802 adede denk tomruk ta bir parti olmak üzere 10 parti halinde 26/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1953
  • Acık Eksiltme Pendik Ortaokul Müdürlüğünden 1 Fendik Ortaokul binası onarım işi keşif,bedeli «2500» Uradır.Eksiltmesi 29 Ocak 1953 tarihinde perşembe günü saat 15 te İstanbul İstiklâl caddesinde Okull
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1953
  • Hamiyet Yüceses'e mmtm »tf 1^ d» fl^-w rfft Günün her saatinde.her türlü hava şartlan altında ve yurdumuzun her tarafında,İstanbul ve Ankara İstasyonlarını fevkalâde dinletir.Pil ve bataryalar içeri k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1953
  • Tokat C.Müddeiumumiliğinden Tokat ceza evinin l/Mart/953 tarihinden 28/ğubat/954 tarihine kadar ekmek ihtiyacı J^ıpalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur-1 Ekmeğin beheri 750 gram olacaktır-Şartnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden Eksiltmeye konulan iş 1—nlskişehir Su işleri 9 ncu Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan Sakarya bataklıklarından Sığırcık Buzluca bataklığı kurutulması işi olup» tahmin edilen ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1953
  • "Süperfosfat Alınacak,Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden idare ihtiyacı için Beş yüz bin lira muhammen bedelli ve yirmi üç bin iki yüz elli lira geçici teminatlı iki bin beş yüz ton süperfos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1953
  • R A D Y O fatatibul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Art Van Dammen ve Claud Tornhill orkestrasından dans müziği «Pl 13.45 Şarkılar Okuyan:Güzin Siper,Çalanlar:Enise C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1953
  • Kambiyo ye esham Kapanış S t erli ng Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belgika Fr.İsveç Kr.Florin.Liret.Drahmi Eskoudes Açılış 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanı*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1953
  • Devlet Orman İşletmesi Çoruh Müdürlüğünden 1 İşletmemiz Borçka kereste fabrikasında imal edilen aj?a«;gıda cins.miktar,fiat ve teminatları yazılı dokuz kalem mamul dokuz parti halinde,açık artırma sur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1953
  • ARPA AMBARI Le Moulin de la galette)Komedi 3 perde Yazan:Marsel'Achard Çeviren:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul İngiliz tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba vo cumadan başka her ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 212 çift tahta kundura.108 çift deri eldiven.2102 adet Elektrik pili yassı 4,5 volt vesair 6 kalem malzeme pazarlıkla 2/2/1953 pazartesi sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1953
  • Daktilograf Alınacak Harp akademilerine 175 lira aylık ücretli bir erkek daktilograf alınacaktıristeklilerin 788 sayılı memurin kanununun 5 inci maddesindeki beJgelerile birlikte sınavı yapılmak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1953
  • Manisa Valiliğinden 22/1/1953 günü açık eksiltmesi yapılmış olan ve 2/1/1953» 7/1/1953.14/1/1953 ve 18/1/1953 günleri Manisa.İzmir,istanbul ve Ankara'da münteşir gazetelerle ilânı yapılan Gördes ilçes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1953
  • Dram kısmı Saat £1 d» KOCA BEBEK Yazan:Covat Fehmi Bagkut Telefon:42157 Komedi ktsmı BALIKESİR MUHASEBECİSİ Yazan:Reşad Nuri Gttntekin EMİNÖNÜ BÖLÜMÜ Eski Halkevi binasında)ÇEMBER Komedi 3 Perde Yazan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1953
  • liizeler Arkeoloji MUzesi:Pazar çarşamba ve cuma günleri saat:IS 16 Eski Şark Eserleri Müzesi:Pazar,çarşamba ve onma günleri saat:10 12 Topkapı Sarayı Müzesi:Pazartesi hariç her gün 18.40-16.S0 Ayasof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8