Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.01.1953
  • D.P.Genel İdare Kurulunun 4.5 saat süren toplantısından sonra verilen karara göre:Sait Bilgiçle Tahsin Tola partiden çıkarılıyorlar mM BJ A.Menderesin Başkanlığında dün gece yarısına kadar süren topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1953
  • Pariste Türk sanat eserleri sergisi açıldı Faris'te Dekoratif San'atlar M özesinde Türk san'at eserleri teşhir edilmektedir.Sergide.Osmanlı askerlerinin kullandığı süâhları» Türk çinileri,dokumalar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1953
  • Bir milyoner hasisSiğinden öldü Toronto 25 THA.Burada yaşayan 104 yasında ihtiyar bir milyoner garip ©artlar içerisinde ölmüştür* 200 milyon dolarlık 560 milyon Türk liralık)bir 6er-[Devamı Sa.7 SİL 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1953
  • Milli güreş fakımı seçmeleri Japonlara karşı çıkacak kadromoza teşkil edecek olan elemanların teslıitine başlandı Japonlara karşı çıkacak mili!ve temsili takımlarımızı tesbit etmek üzere tertiplenen s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1953
  • t i i İ y ¦y-w jl_«88 »BBS İSSS3S8S &aaa G-SeraV Vef S 1-1 I DÜn Mltnatpaşa «*a*nda Karşılaşan Galatasaray I Vefa akımları 1—1 berabere kalmışlardır Büyük bir kalabalığın takip ettiği maçın tafailâtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1953
  • f/&i&*t KbUHİU Bugün şehrimizde hava;bbahleyin sisli,öğleden sonrbulutlu geçecek,denizlerdek fırtına bazan kuvvetlenerek de vam edecektirlamımı m m H 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1953
  • yi.si W 4k\iü Cıımhurreisİ Celâl Bayar dün Ankara rndyosundakl bir kon* seri dinlerken yanma gene Mr kız sokulmuş ve kendisinden hatıra defterini imzalamasını rica etmiştir Reisicumhur bu dileği yerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1953
  • Türk-tlen Yugoslav I I I M I işbirliği Belgrattan AtLaya giden Köprülü,Aml.Carmy,Nountbatten ve Yunan ricaliyle görüşmelerde bulunacak Londra.25 Radyon)Belgrad'da Yugoslav devlet reisi ve hükümet rica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1953
  • Ortaçeşme D.P.kongresi dün yapıldı Bir müddet evvel kongre baş kanlığı seçiminden çıkan münakaşa dolayısiyle tehir edilen Beykoz D.P.Ortaçeşme Buca-|Devamı Sa.7 Sü.4 de\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1953
  • Ormancılar kongresi o-Delegeler,hükümetin orman •mevzuunda daha fazla müzaheretini istediler Yeşil Türkiye Orman Mühendis Muavinleri Cemiyetin r Ilık mutat kongresi saat 10 da I Devamı Sa.7 Sü.7 dc|
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1953
  • Tevfik ilerinin istifasına ait neşriyat devam ediyor Bir ajans haberinde Millî Eğîtîm Vekilinin istifa edeceği mevsuk kaynaklara alfâr» bîlrîri iyor Tevfik îleri.Ank ıra Rjıihr ve IMlaizler Okııhmıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1953
  • Ankarada sanatoryom yapılıyor Millî Türk Talebe Birliği kongresinde azınlıkların irmemi yerlerde Türkçe konuşmaları için kampanya açılmasına dair olan teklif reddedildi Millî Türk Talebe Kulisinin yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1953
  • ibret Aynası itiyat)İyi bir istihsal yılı olur «mahsul climiy.de kalacak!diye yaygarayı basarız,her hangi bir tesis karsısında Kefendim böyle şey mi olur,ihtiyacın yarısını bile karşılıya ınvacak;diye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1953
  • R.Saban Haham başı seçildi o-Yirmiiki senedir münhal bulunan İlaha nbaşılık nihayet dün doldum di Geçen ay Türk idedeki bütün Musevi vatandaşların seçim yolu ile teşkil ettikleri O kişilik biı ruhani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1953
  • General Nec.p,harp ve sulh ilân etme yetkilerini eline aldı Yayınlanan kararnameye göre hükümet derhal seferberlik ilân edebilecek Kahire 25 AA)THA)Mısır hükümeti bugün neşrettiği fevkalâde bir kararn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.01.1953
  • EĞLENCE GÜNÜ it Gazetecilik Enstitüsü Mezunları 27 ocak salı günü saat 14 te Eminönü Halkevinde biı eğlence günü tertiplemiştir.KONGRE İt İstanbul Ayakkabıcı Esnafı Derneği yıllık kongresi bugün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1953
  • 1 Hır.26 1 Ocak 1953 Pazartesi Ru.10 Ce.B 1872 13 Ocak 1368 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 7.18 2.02 Öğle 12.28 7.10 İkindi 15.01 9.46 Akşam 17.17 12.00 Yatsı 18.51 1.35 İmsak 5.34 12.1 H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1953
  • Piyasaya peynir çıktı o-Teni mahsulün kaça satılacağı maiûm değil fakat uıu hık bekleniyor Yeni mahsul yoğurt ve beyaz peynir piyasaya gelmiştir.Tam yağlı yoğurtlar 120 kuruştur Beyaz peynir iae boldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1953
  • HALKIN SESİ Banliyölere daîr Göztepe'de oturan,adiyle adresinin neşredilmemesini istiyen bir okuyucum uzdun aşağıdaki mektubu aldık:«Şu dileğimi yersiz bulmıyaeağmızı,bunun için de tavassut lûtfnnda b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1953
  • Tacirler ve iktisadi devlet teşekkülleri Devlet işletmeleri ihtiyaçlarını,birinci el vasıtasiyie temin ettiği için tacirler müşKüi duruma düştüklerini iddia ediyorlar İktisadî devlet teşekkülleri re T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1953
  • Kâzım Karabettir'in ölüm yıldönümü General Kâzım Karabekir'in ölüm yıldönümü münasebetiyle îstanbtıl Üniversitesi Talebe Birliği tarafından bugrün saat 15 de bir anma töreni yanılacaktır-Bu töreude me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1953
  • Bir Amerikan askerî heyeti geldi Amerikan askerî haya generali Majör General John P-Mc-Connolly beraberinde karısı ve 14 kişilik maiyeti olduğu halde dün Aünadan şehrimize gelmişti r-General Mc-Connol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1953
  • Belediyenin yapt gı konıroiıer Belediye murakabe teşkilâtı tarafından son on beş gün içinde yapılan kontrollerde 792 oak kal,524 kasap,453 manav,323 sebzeci,478"seyya resnaf,163 lokanta,540 fırın,112
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1953
  • f Kalay fıatıarı mütemadiyen yükseliyor Kalay fiatlannda bir müddet evvel taşlayan yükselme iıâliı devam etmektedir.İlgililer,şubat,mart ve nisan aylarının kalay istihlaki »akımından en yüklü aylar ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1953
  • Sebzecilerin toplantısı o-Meyva ve sebza fıatlarının artmasına belediye değil kabzıma,i ar seoep oluyormuş Meyva ve sebzeciler esnafı dün saat 10 da Dernek Merkezinde bir toplantı yapmıştır.Toplantıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1953
  • kolayını?Zor mu?«Agbi,90 papel verî;8 saatini de bize hasredersen,seni bir hafta içinde buz gibi şoför yapar,çıkarırız ortaya!Ümit DEKÎZ 12 yaşındaki ocukların araba görü A.raba lâzım mı ağabey?Meşli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1953
  • Şehrimizde 317430 işçi var îş ve İşçi Bulma Kurumu,tarafından j şehrimizdeki işçüerin miktarı tesbit edilmiştir.Hazırlanan istatistiğe göre;şehrimizde 282944 ü erkek,34486 sı kadm olmak üzere 317.430
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1953
  • Yumurta ihracatı durdu Son günlerde havaların soğuması ve bozması» yumurta istihsalinin azalmasına ve nak liyat işinin güçleşmesine sebep olmaktadır-Bu vüzden ihracat tamamen durmuştur-Bir sandık yumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1953
  • 5C*0H ırm* Bu yazının birinci kısmı 19 Ocak pazartesi günkü sayımızda çıkmıştır.Aletlerin yıkandığı suyun nereden geldiğini araştırınca bunun yakın bir menbadan taşındığını;Su menbaının bir kaç yüz me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1953
  • YAPRAK i» ^p-Hindistan Cumhuriyeti ULUNAY Hindistan bunun Cumhuriyet ilânının üçüncü yıldönümünü tesit ediyorüç nûiytMi üç yüz doksan bin kilometre murabbaı bir sahayı kaplayan ve üç vüz elli milyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1953
  • Romaya giden askerî heyetimiz Kurmay Albav Fevzi Okan' in riyasetinde Kurmay Albav Refet Gürün.Kurmay Yüzbaşı Fahir Engin.Yüzbaşı Mehmet Postalcıoelu.Yüzbaşı Sina özdoĞancı,Yüzbaşı Ulvi Ataydan müteşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1953
  • Bir kısım emekli subaylar maaşlarını alamıyorlar 5434 sayılı kanunun E-fıkrasına göre emekliye avnlan subaylar 5 aydır maaş alamadıklarından sikâvet etmektedir ler-Emekli subaylar maaşlarının bir an e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1953
  • İşcil rân basın toplantısı Elektrik.Gaz ve Motorlu Taşıt isçileri Sendikası b un saat 15 de Sendikanın merkez lokalinde bir basın toplantısı tertiplemiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1953
  • KISA HA fr Toprak Mahsulleri Ofisinin İstanbul re Tekirdağ depolarındaki 10 bin ton Mısır ihraç edilmek Üzere »atışa çıkarılmıştır.İç Sanayi Odası idare heyeti muamele vergisi kanun tasarısı etrafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1953
  • Afiır işçilere elbise verilecek Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü son aldığı bir kararla elbiselere zarar verecek mahiyet te ağır işlerde çalışanlara her sene bir kat iş elbises
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1953
  • A meri kaya giden doktorlar Saghk Sosyal Yardım Vekilliği Milletlerarası Uyuşturucu Maddeler Şube Müdürü Dr-Kemalettin Or ile Toprak MahsuUeri Ofisi Afyon İsleri Müdürü Hürrem Balkan uçakla dün New-Yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.01.1953
  • Avrupa savunma teşkilâta Danimarka parlâmentosu 4000 kişinin silâh altında bulunmasını mahzurlu buluyor Kopenhag 25 AA)Siyasî malililerden bildirildiğine göre.Danimarka Dışişleri Vekili Kraft,muhtemel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1953
  • Pakistanda ibadet mecburiyeti konuluyor Karaşi,25 A.A.Bahuvvalpur Vilâyeti Mebusu,Mıyan Abbasi Teşrii Meclise sunduğu bir kanun tasarısında,butun Müslümanların ibadet mecburiyetinin kabul edilmesini v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1953
  • Kalyada magrada yaşıyan adam Roma,25 A.A.Bir iğçi,Piemont Vilâeytinde Pignerol'u çevreleyen dağlarda bir mağarada leşleri yiyerek vahşi gibi yaşayan bir insan bulmuştur.25 yaşlarında tahmin edilen ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1953
  • Strat osfere çkkacak olan s nektar Vaşington,25 A.A.Hava cılık Bakanlığı bir miktar karasineği stratosfer balonlariyle 30.000 metre irtifaa çıkarmak için hazırlıklara başlamıştır.Bu suretle kozmik şua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1953
  • Matı Mauların yeni bir cinayeti Nairobi,25 A.A.Kinangog*a üç kilometre mesafede,Aberdarc.Ormanları kenarında,bir çiftçinin,karısının,uşa-klanndan birinin ve altı yaşındaki oğullarının cesetleri Mau-Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1953
  • Siyasî icmal Hindistan Cumhuriyeti Bugün kuruluşunun üçüncü yıldönümünü tes'it eden Hindistan Cumhuriyetini 3-400000 kilometre karelik yüz ölçüsü ve 360000000 nüfusiyle bir kıta saymak daha doğru olur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1953
  • KISA HARİCÎ HABERLER BBEZtLTA it Cumartesi günü yedek subaylar mektebi avlusunda yapılan talimler sırasında bir mayının inf Hâki neticesinde 9 harbiye talebesi ölmüş,25 i yaralanmıştır.AMERİKA *fr Jos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1953
  • Kral Faruğun bir köşkü turistlere tahsis d-ıdj Kahire,25 A.A.Eski Kral Faruk büyük Keops Elıramının eteklerinde kendisi için gayet mükellef bir bina inşa ettirmişti.Kral bu binayı baznan resmî görüşme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1953
  • Ölünün cebinden çikarılan kâğıt Roma,25 A.A.Milano civarında Dessıo'da birçok Kimselerin merakını celbeden düşündürücü bir hâdise cereyan elimsin.Fossati namında oirj adam ilgili makamlara mumca-1 a t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1953
  • Sovyet yardakçısı bir gazetenin neşriyatı Almanyada intişar eden ve Büyük Rusya davasını güddn bîr gazete Türk iyeye hücum ediyor Münich,25 T.H.A.Burada muhacir Beyaz Ruslar taralından çıkarılan ve «K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1953
  • ÖÖRE Büyüklük KemâJ iledir İhtiyar bir hocamız var.Bomontide eski ahşap evinde oturur,çok az tekaüt maaşına babadan kalma iki dükkânın kirasını ilâve ederek kibar bir mahrumiyet Içinde yaşar.Arasıra z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1953
  • 117 Teğmen Margrit Silver hakikaten çok güzel bir kızdı.Bilhassa inci gibi parlak dişlerini çevreleyen şehvetli dudakları ile insanın içinde bir nevi gıcıklama husule getiriyordu.Hal ve hareketleri ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1953
  • FIKRA Yemi in üzerine Ocak 24 taıihli gazeteler A-j dalet Komis onunca kabul e-diLn bir takrirden bahsettiler Bu takrire göre taraflar isterlerse mukaddes kitapların adına göre yemin teklif edebiiece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1953
  • İKTİBAS Bütün dünya milletlerine ibret;Körler fabrikası l II IfeiiesSâSeyi kuran şö/«e aiyor:Fabrikam sanayiciler için bir numunedir.Mi.letler ve devletlerde bundan dara alabHirlar.KörJer işe yaramaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1953
  • Trenlere sabotaj Son haftalar içinde trenlere yapılan sabotajlar fazlalaştı Boston.25 AA.Rhode Island'ın Providence şehrinde.Boston Nevyork eksoiT^Tnde vazifeli memurlardan biri ekspresin tazyikli hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1953
  • Mülteci âkını o-Doğu Almanyadan Batrya elinde vasati olarak 1000 kişi i iltica ediyor Berlin 25 Nafen)J Son beş jtfm zarfında her1 #üu Dosu Berlinde Batı Berline iltica etmekte olanların «ayısı 1.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.01.1953
  • v VÇRA~jEt~fc1£N J-4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4444 7 Vere Ellen'in yıldızı Hollywoodda tekrar parlamaya başlamıştır.Hatırlarda olduğu üzere,Holly-S woodda birdenbire şöhretin şahikaâına yükselen bu arti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1953
  • RESİMLE HADİSELER Ilın gun önce limanımıza gelmiş olan Amerikan yardım gemisinin mürettebatı bilhassa antika eşyası satın almaktadır.Bu yüzden antikacılar Galata rıhtımında tezgâh kurmaya başlamışlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1953
  • TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Bu şiirin adresine varacağını orum Kadın Aynı surette iltifat edemiyecsğim dedi.Şair de:Benim gibi yapınız dedi,yalan söyleyiniz.Bir başkası s dost aria dolu olduğu için eğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.01.1953
  • Yaralanan tenis a w piyonu Hollywood Beach,5 AA.Profesyonel tenis şampiyonu finallerine erişen Frank Kj*raK dün Jerry Evert ile yaptığı yarı final maçında sa5 ve omuzu üzerine düşmüştür.Frank Kovak.bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.01.1953
  • Arjıntin'd^ büyük b ir otomobil yarışı Buenos Aires,25 TA)BU yük otomobil yarışı Uç prihı evvel yapılmıştır.Birinciliği Alberta Asoari kazanmıştır.Yarışçı 379 kilometre olan mesafeyi 3 saat bir dakika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.01.1953
  • Dünkü karşılaşmada I.Spor Beyoğlusporu 4 1 yendi İstanbulspor Beyoğluspor profesyonelleri dün sabah Şeref Stadında Dr.Tarık özerengin'in idaresinde karşılaştılar.Maça taraflar aşağıdaki terlipleriylo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.01.1953
  • T» Ankara.25 TA)Lig maçlarında bugün Harp Okulu Jandarınagüciinü 8—2 mağlûp etmiştir-Ankarıgücü ile Karagücü 1—1 berabere kalmışlardır-Resimde bu haftaki maçlardan bir 3 günden beri Ankarada devam etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.01.1953
  • Atletizm müsabakalarında alınan teknik neticeler Atletizm Ajanlığı tarafından organize edilen erkek liselei'i kapalı salon birincilikleri Beyoğluspor Kulübünde ve İstanbul kır koşusu takımını seçme mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.01.1953
  • Dün oynanan voleybol maç lan Dün oynana voleybol malları:Beğiktağ Fatih 4-15;15*3;15-13.Denizgücü Sultantepe 5 6;15-8.Karagücü Gedikpaşa 5 8;15-12.DarUşşafaka Kaduköye iıükmen)Tünelspor Tarabyaya Hükm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.01.1953
  • Basketbol birincilikleri Ankara,25 TA)Bölge basketbol birinciliklerine şehrimizde bugün de devam edilmiştir.Mülkiyeliler Karagülünü 128 26.Ankaragücü Yîdek Su bay Okulunu 57 12,Harp knlu da Gençlorbh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.01.1953
  • J Galatasaray Vefa maçının tenkidi 3 çamur ve beraberlik l forası muhakkak ki,dünkü maçta Yeşil Beyazlılar umumiyetle rakiplerinden iyi oynadılar,fakat kazanamadılar.Hepsi bu kadar.Sulhi GARAN î i Dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.01.1953
  • Dün yapılan muhtelif futbol Dün muhtelif sahalarda oynanan amatör maçlar:Beyoğluspoı:2 Sümerspor:2 Fenerbahçe:6 Kasımpaşa:1 Dün oynanan diğer küme maçları:E.T.T.1 Unkapanı:1 maçları Topkapı:2 Alemdar:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.01.1953
  • PROFESYONEL KÜME PUAN CETVELİ 1—Fenerbahçe 2—Beşiktaş 3—Gaht?saray 4—Vefa 5—Kasımpaşa 6—Adalet 7—Istanbulspor 8—Beykoz 9—Beyoğlıupor 10—Emniyet 13 12 1 40 7 25 14 10 2 2 42 17 22 13 7 5 1 21 9 19 14 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.01.1953
  • Milliyetin büyük spor anketi YugoslavSara çıkacek millî ka d romu z Kafi tarihi yalımda belli olacak rüikiye Yugoslavya milli futbol macında takım kadrosunu evvelden kestiren okuyucularımızdan beşine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.01.1953
  • Galatasaraylı Bülent Galibin bir akınımı durdurmağa çalışıyor-Foto Milliyet Sami önemli)Dünkü maçta Garbisin bir kafa sütü Foto Milliyet Sami önemli* Çetin bir maçtan sonra Vefa G.Sarayla berabere kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.01.1953
  • H5 YIL "Doktor nazlanmayı bir tarafa bırakarak,baygın bir Kastamonu şarkısı tutturdu,TIMARHANEDE Koğuşta ha/ırlaamM?bir duvar dibi sofrası Çizen;Mehıaet Pişdar)41 Doktor baba,konuşmadan ile-ti kargıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1953
  • TARİHTEKİ KORKÜNÇi Kakiedsn;AZ.Z OZBAY İki canavana bir biri aleyhine yaptıkları itiraflar 58 Ser hakle yeni bir ödev tevdi etmek için geliyorlardı.Fakat şimdiye kadar en mühim hallerde dahi kapısı ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1953
  • ist.Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları 23 adet demirden mamul iner ve biner atış hedefi yaptırılmak suretiyle satın alınacaktır-Beher adet hedefe 500 Ura kıymet takdir edilmiş olup ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1953
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMtRTAŞ Basıldığı yer?NURİ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1953
  • Uazırljydn:hadi UOÂAh 1 2 34 96789101112 1 2HB_j 3 4 5 6 7 ¦j 8 9 10 İÜ 11 SI 12] SK Sojua/ı sağa:1 Gece eğlence yerlerinden 2 Her kapıyı açan sihirli anahtar;Yabancı 3 Kuru çayır;Pederin yarısı;İskam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1953
  • 'Tabancasını Acky'ye çevirmiş olarak o da merdivenleri indi.Başka bir tuzak kurmağa lüzum görmemişlerdi.Mel'un herif en ufak bir hareket yapsaydı gebertecek* Anne da buna taraftar olduğunu anlattı:Ben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1953
  • "İnsan sadaret mevkiine geçerde Lir gün olsun Valide Sultanı ziyaret etmez mi 227 Başüsüne Sultanım-Padişah susmuştu;önündeki incilerle oynuyordu Hoca Efendi gördüğü anberlere ağız suyu akıtmakta idi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 26.01.1953
  • ika İrana sert Iran hükümeti Kuzistan'da sekiz bölgede cari olan sıkı yönetimi üç ay daha «zattı Washington 25 AA-Dün beyanatta bulunan resmî Amerikan şahsiyetleriı Birleşik Amerikanın demirperde meml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1953
  • Tevfik İlerinin istifası [Bastarafı 1 nci sayfada] naktan belirtildiğine ğıSrç,L'a.şbakan Adnan Menderes,Tevfik Herinin istifasına intizar etmek te olup,bu istifa gelir gelmtz,bunu derhal kabul edecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1953
  • TAHSİL TALEBE BİRLİĞİNİN KAK AKI Ankara,25 TA)Ankara Yüksek Tahsil Talebe Birliği Yönetim Kurulu yaptığı toplananda,aynı zamanda Türk Milliyetçiler Derneği mensupların dan olduğu anlaşılan üyelerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1953
  • R.Saban Haham başı seçildi I Hıışi.ıraiı İ ııci sayfada] dan iHuncı oaoan Kuattıuuıgui'.«afaöl Saban 76 yaşmda «ve tstanoulludur.Yeni Hanambaşı önümüzdeki günlerde Ankaraya!gidecek ve devlet ricaline
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1953
  • örtaçeşme D.İBaataraü 1 noi Haytada!ğı kongresi dtla saat 14 de î*apümıştrr.iKongred*;il Başkam Necmi Ateş ve İl lanse Kurulu tiyelerinden'bazıları-hazır bulımmuşıaruır.Jtsu kongre de bir evvelki topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1953
  • Dlîii oynanan basketbol maçtan Dün yapılan baskaî.uol nuçları:Gönçler:Galatasaray:46 Karagüeti:20.B.Spor:48 Fenerbahço:3İ Vefa:39 S€ ikinci küme:Şişli:28 Dz,Gücü:27 Kadıköy:49 iCaragUoü;32 Küme I:P.Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1953
  • General Necip I liu^tarafi 1 nci sayfada] hal seferberlik ilân edebilecektir-Seferberlik ilânı halinde,bütün ihtiyat subaylarının toplan] ması ve devlet dairelerinde ya-hut millî savunmayı ilgilendire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1953
  • Parlâmento hefeturiz f Baytara fi 1 ııci sayfada] man Sırrı Nasuhoglıı,İhsan Şerif özgen,Mazhar Özsoy.Kemal Türkoğlu.Fahri Köskeroğlu.Refet Aksov ve Ahmet Morcil'don müteşekkil LG kişilik Türkiye Büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1953
  • ŞİD1HSTLİ «AVA SAVAŞLARI Tokyo 25 Nofen)Okinavva'daki üslerinden kalkan A-meri kan üstün uçankaleleri Çin hududu yakınlarında Chosan'da mühim askerî üsleri ciddî surette bombalamışlar ve ağır hasar hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1953
  • Millî güre [Bsustarai'ı 1 noi şayiada)başlanmıştır.A.lman teknik neticeler şunlardır:m Kilo:Ayhan İstanbul)AH Maraş)a tuşla.Ahmet Eskişehir)Mus-tafa Kayseri)ye tuşla.İbra lüm İzmir)Reşat Kırklareli)ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1953
  • Ormancılar kongresi [Bastandı 1 nci sayfada] Çemberlitaştaki Muallimler Birliği salonunda toplanmıştır.Kongre başkanlığına seçilen Kastamonu Mebusu Sait Kantarel bir konuşamada bulunarak yeni Orman Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1953
  • Afikarada sanal oryom Bastarafı 1 mâ sayfada] yüzünden kongre mesaisi fliin ¦de sona ermemiştir.Dün saat 10 dan 18 e kadar yapılan görüşmeler,dılaklar fas iuih hasredilmiş bulmu yoıcnilk olarak Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1953
  • kir "Roma.25 A.AJ Meclisin tasdik etmiş olduğu yeni Secim Kanuhunu protesto için Faşist temayiillü cllulyan Sosyal Hareketi» tarafından tertiplenmeye teşebbüs «Hilen nümayişler polis tarafından önlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1953
  • THVKİF HDİLKN SUB AYL Afi»AN İKİSİ SEBBEST «fBAKTifB Kahire 25 TaS-AO Mısırda,«on hâdiselerle ilgili olarak tevkif edilen 25 subaydan ite-si.bugün yapılan muhakeme sonunda» beraat etmislerfiir-Biri yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1953
  • Bir milyoner I Bastarat'ı 1 nci sayfada!vole malik bulunan John Laughlin,C2 yaşlarındaki oğlu ile sefil bir kulübede yasamakta ve 40 vıldan beri kul-landığı «az sobasını oğlunun bütün ısrarlarına rağm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1953
  • Körde ı çiçek hastalığı Amerikan uçakları dün kızılların mevzilerine 100 tonûan fazla bomba attılar Seul 25 1A.A.Soghk müesseselerinden bugün bildirildiğine göre,Korede çiçek salgını başgöstermek üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1953
  • partldsı çıkarılıyorlar 1 IJaştarali 1 nci sayfada] ki kararın bütün yurtta tam bir tasviple karşılandığı malûmdur.Buna muvazi olarak öteden beri irticai mahiyette faaliyetlerde bulunan ve son günlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1953
  • VdfaS^eMe&ûmi,&N%ATİWB$ Kendisini serserilerin elinden kurtardığım kadın ve kotası ile tanıştım 113 Evet,benim.Bir arzunuz mu var?Efendim benim adım 'Rızadır.Firuz «Beym kâtibiyim.Firuz Bey mi?O da ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1953
  • Van Fleet'in veda toplantısı General vazifesinden ayrıl-I diktan sonra Florida'daki evinde istirahat edeceğini söyledi Seul 25 A-A-General Van Fleet bugün yaptığı veda basın toplantısında ftonünîzmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1953
  • Türk-Elen Yugoslav işbirliği [Bastarafı 1 nci sayfada] lere Güney Avrupa Başkomutanı Amiral Carney-Akdeniz Deniz Kuvvetleri Başkomutanı Lord Mountbatten ile Güney Avrupa Kuvvetleri Korkutanı General W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1953
  • BEYAZ SABUN YERİNE PURO TUMALET SABUNU KULLANİNİZ!Beyaz «ahun çamaşır,«çorap,mendil ve bulaşıklar içindir.İM köpüklü Nefis kokulu Puro cildinizin muhtar olduğu 1 sabundur.«PURO TUVAÜET SABUNU Cildiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 26.01.1953
  • Cz.Ast Subay Sınıf Okuluna Öğrenci Alınacaktır 1 Deniz Ast Subay sınıf okuluna alınacak öğrenciler için aranv:ak niteliKler a)Türk vatandaşı olmak,b)Orta okul veya eşidi okulu bitirmiş olmak teknik ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.01.1953
  • Bayındırlık Bakanlığından Bakanlığımız için 10000 adet galvanizli telgraf fincan demiri açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır» Demirlerin muhammen bedeli 11-500 ve geçici teminatı 862 50 liradır-P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.01.1953
  • Dram kısmı Saat 21 de KOCA BEBEK Yazan:Cevat Fehmi Bask ut Telefon:42157 ıvomedi k-smı BALIKESİR MUHASEBECİSİ Yazan:Reşad Nuri Güntekin E.fliNÖNÜ BÖLÜMÜ Eski Halkevi binasında)ÇEMBER Komedi 3 Perde Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.01.1953
  • NEŞRİYAT Deskartee Hayatı ve «serleri)Milli Eğitim Bakanlığının yayımlamakta olduğu Klasikler için yardımcı eserler serisi* nit beşinci kitabı olarak,Mehmet Karasan'ın Charle3 Adam'dan dilimize çevird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.01.1953
  • Vliizelet Arkeoloji Müzesi:Pazar çar-'gamba ve cuma günleri saat:13-16 Eski Şark Eserleri Müzesi:Pazar,çarşamba ve turna günleri saat:10 13 Topkapı Sarayı Müzesi:Patartesi hariç her gün 13.40-16.30 Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.01.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gUn sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17 00 de hasta kabul eder.tstanbul Divan yolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.01.1953
  • hambıyo ve eaıuır Kapanış Bterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskotıdes Açılı?79350 280.50 O.hu 64 03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 ıpan 797
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.01.1953
  • t i tt-i tf i ti i i l l i İ İ i i I î ESTER vVİLLtAMS HAKKINDA Bugün kocası Ali Handan boşanacak olan Rita Hayvorth'un evleneceği söylenen İspanyol milyoneri CountJose Maria de Villapadierna ile İspa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.01.1953
  • R P A Le Moulın d* la galettc)omedt t per.i-Yazan Marsel Achard Çevhen:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Ertvgjul İngiliz tiyatrosu,temdiler!münasebetle çarşamba ve cumadan başka her akşam saat tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.01.1953
  • A bono şartlar Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 00 Ecnebi memleketlere iki mislidirilân şartları 2 ve 3 UncU aayfa Bant.4 T.L.7 ve 8 kıci sayfa sun t.2.Ö0 T.L.Harardan mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.01.1953
  • 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Hauejuer 13.15 Türküler Pl.13.30 Küçük öğle* konseri Pl.Joseph Haycln;Senfoni «fa majör» Op 40 Çalan:Thomas Beecham id Royal Filarmoni orkestrası 13.45 Şarkılar:Okuyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8