Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.01.1953
  • Millî birliği yıkmaya matuf natmr t mm ı hareketler karşısında Hükümetin aldığı karar tam bir tasviple karşılandı Malatya hâdisesi ile ilgili olduğu anlaşılan Milliyetçiler Derneğinde ele geçirilen ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1953
  • Dün» şehrimizde tevkif edilen îsıam Demokrat Partisi Başkanı Cevat Rıfat A t ilhan Malatya hâdisesi ile ilgili tevkifler İslâm Demokrat Atı han dün tevkif Malatya hâdisesi ile ilgili olarak yapılan ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1953
  • Garip bîr balo daveti Seyyar bir fotoğrafçı izmirde tertip ettiği baloya Eısenhower ite Churchiliı davet etti İzmir,24 Milliyet)Cehrimizde seyyar fotoğrafçılık yapmakta olan SUleyman isminde bir genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1953
  • Bir askerî heyetimiz Napoücfen cöndü Evvelki akşam '2:da bir Fransız uçağı ile NATO nezdlnde yapılan toplantılardan dönen askerî heyetimiz bugün motorlu tıenle Ankaraya «fiüeoeimr.Amiral Carneyle görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1953
  • Demirperde gerisinden Batı Berline muhaceret Bir günde bin kişiyi geçsn muhacirlerin iskânı Berllnde ev buhranı yarattı Londra,24 Radyo)Almanyada Dokudan Batıya doğru yapılmakta olan muhaceret bütün h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1953
  • isveç baş konsolosuna yapılan şantaj o İmzasız mektuba yazan İki kişi dün kısa zamanda yakalandı Dün saat 14 sıralarında îaveçin istanbul Konsolosu T-Weman.kendisine vollanan im zasız bir santai mektu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1953
  • Başvekilin basın top!antışı_Menderesin» gazete Bas mııharrirlerivle önümüzdeki hafta içersinde bir basın toplantısı vanacağı tab nıln ediliyor Ankara,24 T.H.A.Başvekil Adnan Menderes fkincl basın topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1953
  • Amerikan yardımı ve Türkiye Memleketimizin NATO ıçındek.mevkii Amerika nın yem hükümeti tarafın dan takdirle karşılanıyor VVashington 24 AP)Eisenhovver idaresinin dost ve müttefik memleketlere askerî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1953
  • Gnl.Taylor Koreye gidiyor_Amerikan Orda Bakanı Collings'de yeni Kore komutanı ile Seui'de konu saçak Washington 24 A.A.Başkan Eisenhower,Koredeki sekirınci ordu kumandanlığını deruh te edecek olan Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1953
  • Avrupada grip salgını hüküm sürüyor o-Halen Fransada 14 milyon kişi gripten hasta olarak yatıyor Paris,24 Nafen)42 milyon olan Fransız nüfusunun halen 14 milyonu enfluenza fDevamı Sa.7 8Ü.S de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1953
  • ibret Aynası Benim oğlum bina okur.Yıllanmış bir akıl hastası,elinde 1 8 defter Başhekimin karşısına dikilir:Bir eser yazdım.Bunları okuyun.Eğer yine de akıllandığıma karar,vermezseniz ömrümün sonuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1953
  • Beşiktaş Beykoz'u dün 1-0 mağ ûp etti Dün Mİthatpaşa stadında yapılan karşılaşmada Beşiktaş Beykoz'u 1—O mağlûp etmiştir* Dünkü maçın tafsilâtı ve bugün yapılacak olan Galatasaray Vefa karşılaşmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1953
  • Iran Şahının erkek kardeşi şehrimizde İran Şahmın kardeşi Hâmid Rıza Pehlcvi dün sabah bir Hollanda uçağı ile Romadan şehrimize gelmiştir.Kendisiyle görüşen bir arkadaşımıza Hâmid Rıza PchJevî şunları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1953
  • Dün birçok bayilerde sahte pullar ele geçti Emniyet müdürlüğü memurları bazı bankaların gişelerinde de arama'ar yap ılar Bir müddetten beri piyasaya lan bazı yeni ipuçları bulmuş* sahte damga pullan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1953
  • Bulgaristan'da Büyük temizlik yapılıyor Bazı Vekillerin mahkemeye verilerek idam edilecekleri bi.'diriliyor Atina,24 TA)Bulgaristanda komünist aleyhtarı çevrelerden sızan haberlere göre,yakında Bulgar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1953
  • Türk Yugoslav işbirliği tahakkuk safhasına girdi Bugün Atinaya gidecek olan Köprülü üç Barkan devlatl arasında yeni toplantılar yapılacağını bildirdi Ankara,24 AA.Dışişleri Vekili Prof.Fuat Köprülünün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1953
  • mm Eisenhower vazife başında Amerikanın yeni Cumnuroaşicani Ei3*nhower "fiilen Başkanlık vazifesine başlamıştır-Resimde Başkan Eisenhower i çalışma odasında soruyorsun uz Foto AP)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1953
  • AUk Bugün şehrimizde hava az bulutla geçecek hava sıcaklığında düne nazaran mühim bir degi sildik olmayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.01.1953
  • Gümrük varidatı O-Yalnız geçen kasım ayında 43.805.000 liralık gelir sağlandı Geçen kasım ayında gümrüklerimizden geçen çeşitli mallardan 43 milyon 805 bin liralık gelir sağlanmıştır.Bunun 16 milyon 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1953
  • p* M*.25 Ocok Rv.9 12 Ce.E 1953 Ocak un Pazar 136» VAMfT VASATİ EZANİ 7.18 2.03 0(İB 12 28 7.11 İkindi 15.01 9.45 Akşam 17 16 1200 Yatsı 18.50 1.35 5.35 12.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1953
  • İhracat ruhsatnameleri vize ettirilecek Dış ticaret rejimi gereğince her sene olduğu gibi ihracat rub satnamelerinin vizesi bu ay 30nunda nihayete erecektir.Vizesiz ruhsatnemelerle 1 Şubat 1953 tarihi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1953
  • Büyük ikramiyeyi bir göçmen kazandı Millî Piyangonun 15 ocak çekilişinin 100.000 liralık büyük ikramiyeBini Mehmet Tuna adında bir göçmen kazanmışta*,28 yaşında olan Mehmet Tuna,Biganın Dimetoka bucağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1953
  • Akdamarla mücadele o-Tekel Enstitülerinde bir haftadır gizli toplantılar yapılıyor Tütünlerimiz üzerinde mühim tahribat yapan Akdaraur hastalığının önlenmesi için Tekel enstitülerinde bir haftadan ber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1953
  • P O LİSTE it Evvelki akşam,Turan adında bir şoförün kullandığı 2732 plakalı taksi Mecidiyekoy asfaltında Ahmet adında birine çarpmıştır.Şoför yakalanmış ve muhtelif yerlerinden yaralanan Ahmet hastalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1953
  • VEFA KULÜBÜ-Başkanlığından:Aleko Charles Dery Garpis Leandre Mateos Boks maçları 81 Ocak 1953 cumartesi akgamı Spor ve Sergi Sarayında yapılacaktır.On liralık koltuk beş liralık tribün ve 250 kuruşluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1953
  • Saz ve söz Yaşa,başa dair Yine Ali Han Saz ve söz Geçenlerde tanburî Salâhaddin Pınarın basma bir demir vurdular ve san'atkârı kan revan içinde bıraktılar-Bereket versin vara derin değildi:Salâhaddin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1953
  • Kumkapıda yangın Dün sabaha karşı saat 2 sıralarında Kumkapıda Ordu «7addesinde Mustafaya ait 203 nu» maralı bakkal düktclmıtri'i yangın çıkmıştır.Nasıl çıktısı meçhul olan vangrın.itfaiyenin »ny retl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1953
  • Birleşik Amerikada yirmi senedenberi muhalefette bulunan Cumhuriyetçi partinin iktidara geçmesi halinde bir aralık,Sam Amcanın evine çekilerek artık dünyanın sair kıtalarile ve hiç olmazsa Avrupa ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1953
  • miCVIMDEN %aK YAPRAK Zenaatın püf noktaları ULUNAY Meşhur hikâyedir:Fincancının kalfası ustasın' dan ayrılmış,kendi hesabına iş yapmasa kalkmış-Fakat yaptığı fincanların bir türlü kulpunu yapıştıram&m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1953
  • HALKIN SESİ Gene dilenciler,fakat.İktisat Fakültesine devam eden bir Hanım okuyucu* muzdan aşağıki mektubu aldık:«Dilenciler dâvasına dokunan bir okuyucu mektubu yayınlamıştınız.Pek yerinde fikirler v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1953
  • Anadolu yakası yolları tamamen düzeltilecek Vali Gökay dün muhteıif semtlerde kanalizasyon ve kollektör inşaatını teftiş ett Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay,dün beraberinde Fen İğleri ve Yollar Müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1953
  • *Lilfom„ un temsili için hazırlıklar Tanınmış tiyatro müellifi Franz Molnar'ın cLıliom» isimli meşhur piyesi Şehir Tiyatrosu Dram Kısmında temsil edilmek üzere hazırlanmaktadır.Rejisör Max Meinecke Sh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1953
  • Sahilde bulunan hüviyet cüzdanı şüphe yarattı Evvelki gün Sarıyerde esrarengiz bir hâdise cereyan etmiştir.Akşam üzeri kumsal civarından geçenler yerde bir hüviyet cüzdanı bularak polise teslim etmişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1953
  • Amarikadan inal ithali için 5 milyon tahsis edildi Piyasanın muhtaç olduğu ve serbest dolar dispoaibilitesinin kifayetsizliği yüzünden Amerikadan ithali mümkün olmayan bazı zarurî ihtiyaç maddelerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1953
  • GECE Konya Yüksek Tahsil Gençliği menfaatine salı aksamı Takaim Belediye Gazinosunda bir gece tertiplenmiştir.KONGRE D.P.Fatih İlçe Kongresi bugün saat 10 da Fatih Güreş Kulübünde yapılacaktır.BASIN T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1953
  • KISA HA •fc Çoruh şilebi ayın 26 sında îs-1 kenderuna gidecek ve oradan yükleyeceği 9 bin ton buğdayı Yutoslavyaya götürecektir.Ayvalık vapurunun son slir'at tecrübesi yapılmıştır.Gemi yakında Çanakka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.01.1953
  • Tarım Vekâletinin aça-C'ğ» yeri kurslar Teknik ziraat in glln seçtikçe gelişmesini nazan itibara alan Tarım Vekâleti,yurdun muhtelif bölgelerinde kurslar açmağa karar vermiştir.Bu kurslara bilhassa kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1953
  • Eu'garîstar da askerlik hizmeti uzatıldı Münih,24,T.A.H.Hür Avrupa Radyosu)Bildirildiğine göre Bulgaristanda bütün askeri hizmetler birer sene müddetle uzatılmıştır.Evvelce otuz ay süren piyade askerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1953
  • ilkokul ders kitapları Milli Eğitim Vekâleti ilk okullarda okutulan der» kitaplarını talebelere bedava temin edecek Ankara,24 llMlA.bu+ulügıunı VeKUlıgı,nıemlekeuımz nicMtınyıLğmıiı un davası ulan uk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1953
  • İngiliz Veliahtı binici Uk dersleri alıyor Londra.24 T H.A.Dört yaşlarındaki ingiliz Veliahdı Prens Charles,yüzme derslerinden başka binicilik dersleri de almaktaydı.Küçük Prens,binicilikte büyük bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1953
  • Konser idare *»d«rken fanatik g çiren Moi«t-o Vinaya 24.AP)Tanınmış Alman orkestra şefi Prof Dr.Wilhelm Furtv/aengler dün gece Vfyanada Mıısikvereinsanrda idare etmekte olduğu bir konser esnasında fen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1953
  • Karice 34 milyon liralık ya5H tohum salacağız Son seneler içinde yağlı tohum ihracatımızda büyük bir gehçme müşahede edilmektedir.1950 yılında yapılan yagh tohum ihracatımızın tutan 20 mil-yon lirayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1953
  • Sahvjda iki kamyon kayboldu Dakar,24 T.H.A.tki Avrupalı tarafından idare edilen ve Fas'ın güneyindeki Tinduf mevkiinden Tombuktu'ya hareket etmiş bulunan nk kamyonun ve yolcularının akibeti hakkında e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1953
  • Yunanistanda bir keçi iki garibe doğurdu Patraa Yunanistan)24 T.H.A)Bir keçi,aynı zamanda,garip iik yavru doğurmuştur.Bunlardan biri kadın göğsüne malik olup,ayaklarında da beşer parmak vardır.Diğer y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1953
  • Rtss'ut bir nişan Gazeteci arkadaşlarımızdan Nümt Pınarh ile Neriman Kargın dün seçkin bir da velimin hazır bulunduğu bir merasimle nişanlanmışlardır.Genç nişanlılara saadetler tomenni ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1953
  • Jr Dirilen ö ü K udusun,Ürdün bükümeti tarafından işgal edilen ki» nunda Amman ismi verilen bastahanede on saat evvel ölen bir oluyu yıkayorlarmış.İmam efendi üşenmiş olacak ki cenazeyi yıkamak için s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1953
  • Lüzumsuz malların ithaline müsaade veri miyecek Ticaret ve Ekonomi Vekaletti ithal edilen malların Ifcs&oauu» ürerinde dıkkalle durulma» ve lüzumsuz malların ithaline müsaade edilmemesi çuı ilgililere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1953
  • Japonya ile ticaretimiz gelişiyor Son günlerde Japonya ile olan ticarî münasobetlsıiMİ'ate büyük bir gelişme müşahede edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1953
  • FIKRA Fuhuşla mücadele Tank BlfÖM Bütün.kötülükler,bütün suç-«ar gibi inlisini da hayrete det;er bir teşkilâtlanma kabftiyeti var:Düşmanım kim?diye düşünmüş.Kanun,diyerek bugün için «mi uygun cevabı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1953
  • Türkiye Kredi Bankası A.0.Bu tarihi unutmayınız 27 Şubat 1953 Cuma 1953 senesinin ilk EV Çekiliş ginü Bu keşidede ayrıca f f| Q Q TQ İkramiyeleri vardır.En geç 10 Şllbat Sili aksamına kadar 150 lira y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1953
  • llfc Kralın «Nile Sun» a girişi orada bulunanlara gaisonlar karig hiç bir tesir icra etmedi.Kulübün müdürü!ve Metr Dotel koşup Majesteyi karşıladılar ve or kestranın karşısında ona güzel bir masa tahs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1953
  • Eden,israil Elçisiyle dün bir görüşme yaptı Mülakatta Rusy^ua eden son hauiseıörinae qq üşüldüğü bi.duri.iyor Londra,24 A.A.Dua lagıllcıe Dijuşlen Vekâletinde M Eüen ile Ltuaıl Büyükelçisi cereyan gor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1953
  • Siyasî İcmal Mısırda a.tı ayın ibânços j M-sır.Kron Fanıkım tahttan indirilraesiyie başlayan inkılâbın aJtanc)ayını tes'it etmek* tedir-Filistin harbinden sonra Mısır'da saltanat idaresinin artık tutu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1953
  • I İKTİBAS Yeni Fransa Başvekili Rene Mayer kimdir IS 19 yıLnda haniîz yirmi dört yaşındı bu.utuyordu.Ço u gençlerin sevgi 'sterin s akrostişti şiirler yazdığı hm çağda,bir harp nişanı,bir taitiff va b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.01.1953
  • IDÜft Kota şehidlerinin ruhu için Millet Partisi teşkilâtı tarafından bir mevlit okutulmuştur.Mevlitte kalabalık bir kütle hazır bulunmuştu?Foto:İFA)2 İstanbul Kız Lisesinde evi yanan bir öğrenci menf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1953
  • j ingiliz artistlerinden trend Linda,R.K.O film şirketiyle «The Maciq car» sihirli araba isimli bir i J film çevirmek üzere,kontrat yapmıştır,trene Linda'mn bilhassa göğüsleri dikkati çekmekte ve Jane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1953
  • DERGÜN TARİHTEN MERAKLI BlR VAK'A Bulgar mezaliminden bir felâket ve işkence safhası Beş altı TUrkîl döverek kanlar içinde hükümet konağına sürümüşler,sonra bu ilan başkalarına ibret otsun diye evleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.01.1953
  • Kasımpaşa Emniyeti 2-0 mağlûp etti Emniyetliler ezi meden oynadıkları bu maçta geçen haftalara nazaran daha top u bir oyun çkardJar Kasımpaşa ile Emniyet dün Şeref Stadında hakem Sullıi Oaran'ın idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.01.1953
  • ı GÜNÜN I PROGRAMI I 1 Futbol î PROFESYONEL Mlthatpaşa Stadında:14.30 G.Saray Vefa î 5 Şeref Stadında j 11.00 îst.Spor B.Spor AMATÖB Şeref Stadı 2 9.30 B.Spor S.Spor 13.00 Karagücü R.Hisar T Fenerbahç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.01.1953
  • Boksör Humes galip Caen Fransa)24 AP)Fransız orta sıklet boks şampiyonu Humez,dün gece burada 3 bin seyircinin önünde yaptığı 10 raundluk bir maçta îtalyalı Widmer Milandri'yi ikinci raundda nakavt et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.01.1953
  • Maçta öan boksör Londra,24 a.a.Guernesey amatör boksörlerinden ya n ağır Leonard John Lorier dün gece,Kendisi gibi amatör olan John Veron tarafından nakavt edildikten birkaç saniye sonra 1 ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.01.1953
  • Kajın ararası yeni bîr sürat rekoru Moskova,24 A.A.Resmi spor çevrelerinden bildirildiğine göre,dün Moskovada kadınlar arasında yapılan sürat müoabakasında 3000 metrelik sürat koşusunu Rima Zhukova 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.01.1953
  • Basketbol maçlarına dün devam edildi Dün Teknik Üniversite spor 27 galip gelmiştir,salonunda basketbol lig maçla-I-KÜME:rina aevam edilmiş,ve a$a©da F-Bvbçe:51 Bey.Spor:43 ki neticeler alınmıştır:Fene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.01.1953
  • Osman Coşgül Amerikada 3.000 enge'lide ikinci old j lO.OOO Amerikalının bakanın birinciliğini Philadelphia,24 APı Gecen Olimpiyatlarda manialı koşularda Birleşik Amerikaya şampiyonluğu kazandıran Harr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.01.1953
  • Salon yarışı Germiseh,24 A.A.Avusturyalı Walter Sohuster,erkeklerarası slalom yarışını 114.4 saniye ile kazanmıştır.İsviçreli Perren 116 saniye ile ikinci.Huber 116.4 ile Üçüncü olmuşlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.01.1953
  • Boks müsabakası Camie.24 A.A.Dün burada yapılan bir mUsabakuda şampiyon Ctıarlea Uumez,eski İtalyan şampiyonu Miiandri'yl nakavt etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.01.1953
  • Sugiin yabslacak güreş seçmeleri Japonlara karşı çıkacak milli güreş takımımızı seçmek maksadıyla bugün ve yann Sıioı ve Sergi Sarayında muhtelif jöigelerden gelen 92 güreşçinin iştirakiyle güreş seçm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.01.1953
  • Saray,Vefa ile gün karşılaşıyor Geçen devre oynanan Galatasaray Vefa maçında Vefa kalecisi Mehmet.Gündüzün bir akınını durdurmaca çalışırken Çok çekişmeli bir şekilde cere/an etek olan ba maçta bakalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.01.1953
  • Beykoz kalecisi Şevketin bir akınını durdururken Foto Milliyet Sami önemli)Beşiktaş,Beykoz'u dün 1-0 mağlûp etti Birinci devre müsavi şekilde cereyan eden maçın ikinci devresinde Beşiktaş hâkim oynadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.01.1953
  • I Milliyetin spor anketi 1 Yugoslavlara çıkacak MİLLÎ KADROMUZ 11 inciye 12 inciye |3 üncüye:14 üncüye:5 inciye l* Radyo Kol saati î D.Kalemi Portföy Çakmak Kct'İ tarihi yakında belli olacak Türkiye-Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.01.1953
  • ARPA AMBARI ^e Moulin de la galette)Komedi 3 perde Yazan;Marsel Achard Çeviren:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Ertugrul tngiliz tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba ve cumadan başka her ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1953
  • TIMARHANEDE baba raftan bir takım kutular indiriyor ve hiç birimizle konuşmuyordu 4» Verilen talimat üzerine intizar safhasına geçtik.O.gene a-Oeiı uxere musıuga geldi,sıra beKiemeuen ttu naie o kadat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1953
  • Cüneş bulutların arkasında saklıydı.Zaten bu.saatte oulunduüoarı odaya akdedemezdi «Azavallı ne zaman buraya ildi?diye düşündü.Elini genç kızın gözlerinin üzerine koyarak bu kış akşamının görtrrmfyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ D Nakleden:AZİZ ÖZBAY Harman polis duymaz birden 37 Ama Hana aynı şekilde düşünmüyordu.Eve son döndüğü günden 1tibaren durumdan hoşlanmamıştı.Hoşlanmadığını farkettirmeden Harman'ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1953
  • $mm m otonijii Valde Sultan Padişahın yanında konuşmuyor,yalnız vereceği yeni emirlerini bekliyordu 226 Mükemmel!İrade buyurunuz,inciler de gelsin-Ben dahi adamlarımdan birini gön derin temin edeyim-M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1953
  • Devlet Ormcn İş'etmesi Çoruh Müdürlüğünden 1 işletmemiz Borçka kereste fabrikasında imal edilen aşağıda cins.miktar,fiat ve teminatları yazılı dokuz kalem mamul dokuz parti halinde,açık artırma sureti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1953
  • Sahip va Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMÎRfAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaas*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1953
  • HdZiruyau.bauı 1 2 3456789 10 11 «2 hoiaan sağa:1 Çok sarhoş için söylenir;Eski hâkim.2 tki harf;Narin değil 3 Ninemin rimeli.4.Bir kus;Lahza.5 Bir kazamız;Kırmızı;Bir harfin okunuşu 6 Duman yolu.7 Ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 25.01.1953
  • mwp DİKKAT İMZASIZ PAL Traş bıçağı paketleri takllddir.Sakınınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1953
  • Büyük temizlik [Baştarafı 1 nci sayfada] Diğer taraftan Bulgar hükümeti Kırcaali çevresinde bulunan 200 bin kadar Müslüman Pomagı Şimal Bulgaryaya sürmeğe başlamıştır.Bulgarlar bunların kaçmalarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1953
  • mabmmmi Polis memuru iki adamı,otelin arkasındaki karakola götürdü 112 Gayri ihtiyarî eğildi ve eliyle diz kapağını yakaladı.Fırsat bu fırsattı.Derhal atıldım ve adamın kendisini toparlamasına meydan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1953
  • Amerikan yardımı ve Türkiye rBastarafı 1 nci sayfada] TÜRKİYE LEHİNDE YAZILAR Türkiyeye esaslı yardım yapılması lehinde konuşanlardan biri maruf tarihçi;siyasî yorumcu ve gazeteci Dr Douglas Southall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1953
  • Avrupada grip [Baştarafı 1 nci sayfada] hastalığı ile hasta yatmakta Oİduçu bildirilmektedir-Fransada bu salgın bilhassa Doğu kesiminde kendini göstermekte ve Nancv şehrinde her.erim 5 ilâ 10 kişi bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1953
  • Başvekilin basın toplantısı [Basta rafı 1 nci sayfada] İnönünün geçenlerde yaptığı basın toplantısını takip ettiği için büyük bir ehemmiyet taşımaktadır.Menderesin bu konferansta,İn önünün konuşmasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1953
  • İsveç konsolosu riiastarafi 1 nâ sayfada] Müdür Muavini Ahmet Tooaioğlu üc saat içinde tahkikatı neticelendirmiş ve mektubu yazdığı tesbit edilen.Aksara yda Câkırağa mahallesinde.Katin Muslilıittin so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1953
  • Demirperde gerisinden [Baştarafı 1 nci sayfada] gelmemektedir.Bu muazzam muhaceret dalgası Batı Berimde yalnız bir mesken buhranı yaratmakla kalmış olmayıp,gıda maddelerinde de hissedilir bir sıkıntı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1953
  • Dün bir çok bayilerde sahte pullar ele geçti [Baştana 1 ad sayfada!de olan bu sahte pullatıa uangi ellerden piyasaya suniidiiğünun tesbiti için muhtelif semtlerdeki pul bayilerinde aramalar yapılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1953
  • Türk-Yugoslav işbirliği tahakkuk safhasında [Baştaraiı 1 nci sayfada] Profesör Fuat Köprülü,diğer taraftan da Yugoslav Dışişleri Nazırı Bay Koca Popovıç arasında görüşmeler yapılmıştır.Profesör Fuat K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1953
  • Garip bir balo daveti LBaçtarafı 1 ad sayfada] nan Ivtenuerese,Amerikanın *ni Başkanı Eisenhovver'2,Tıiıman'a ve Churclüll ile Balın di fer büyük dev1 et ajanlarım göndermiştir.I Süleyman davetiyeye i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1953
  • Malatya hâdisesi [Baştarafı 1 nci sayfada] dflmistir.Saat 11 de nöbetçi olan Fatih 2.Sulh Ceza Mahkemesine sevk «dilen Cevat Rıfat,11.30 sıralarında mahkeme salonuna alınmış,gazete fotoğrafcdarının re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1953
  • Kambiyo ve «8tıan Kapama Bterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret.Drahmi ICskoııdes Acılı?790.50 2S0.50 0.80 64.03 5.60 154.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1953
  • Meclisin yarınki gündemi Ankara.24 THA.Mar-din Mebusu Kâini] Boran'in Ekonomi ve Ticaret Bakam Muhlis Etenin istifası sebebine ve Bakanlar Kurulundaki değişiklik lere dair söelü sorusu gündeme alınmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1953
  • GnL Taylor Koreye gidiyor [Baştarafı 1 nci sayfada!edeceğini ve önümüzdeki perşenbe günü Korede bulunacağım bO dırmışür.Teftiş seyahatine çıkmış olan General Collins Uzak Doğuda bir hafta kalacak ve k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1953
  • İzmir'de vesait kazaları çoğaldı İzmir,24 Milliyet)Son 48 saat zarfında şehrimizde bir kısmı ölümle ve bir lusmı da ağır yaralanma ile sona eren altı nakil vasıtası kazası olmuştur-Kazalar şunlardır:S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1953
  • tasviple karşılandı fltostarafı 1 Jici sayfada] Genel Başkan İsparta Mebusu Sak Bilgiç ve Genel idare kurulu âzası İsparta ebusu Tahsin Talan'm tesrii masuniyet-Jerinin kaldırhması için Ankara Müddeiı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1953
  • MÜNtCHTfi GRİPTEN ÖLENLER Münich,24 THA)Bav yera Sağlık Bakanlığı.Münich ve Transtein bölgelerinde sal grin halini alan erip yüzünden 8 kişinin öldüğünü bildirmekte dir Hükümet birçok mekteplerin kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1953
  • tNGİLTEREDEKİ SALGIN Londra.24 AA)tngiltere ve Ga I leşler memleketinin büvük şehirlerinin nüfus dairelerinden bildirildiğine göre.1953 yılının ilk iki haftasında,gecen senenin avnı senesine nazaran,g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 25.01.1953
  • tip:Sarfiyatı at.gösterili güzel 4 lambalı kuvveti» »esli.pilli bir radyo.•tfin Fiotı:TL.200 Taksitle:216 tip:BX Küçük eb'odda 4 lambalı hariko bir pilli radyo.Pejın Fiatı:Tl 150 Taksitle:16)X
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.01.1953
  • en t btr par/i' VARTA AKUMULATORLERİ ^GELMİŞTİR İlk.f* Hk it I^S ^^PUH w Otomobilinizde,Traktörünüzde,Kamyon veya Deniz Motorunuzda her zaman;dayanıklığı le dünyaca şöhret kazanmış olan* VARTA akümüla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.01.1953
  • Istan 10.55 Taksim Belediye Gazinosundan naklen İstanbul Belediye Konservatuarı Şehir Orkestrası konserinin yayım 12.57 Programlar 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri ve «yun havaları 13.30 Faruk Akel v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.01.1953
  • Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğünden 1 Topkapı Sarayı Müzesi dördüncü hazine salonu için açık eksiltme suretile sekiz adet)27 metre kare tutarında şartname ve resmine uygun olarak teşhir vitrini yaptır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.01.1953
  • Dram kısmı Saat 21 de KOCA BEBEK Yazan:Cevat Fehmi Başkut Telefon:42157 rvoiiıedi k'smı BALIKESİR MUHASEBECİSİ Yazan:Reşad Nuri Guntekln EMİNÖNÜ BÖLÜMÜ Eski Halkevi binasında)ÇEMBER Komedi 3 Perde Yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.01.1953
  • NEŞRYAT Deskartes Hayatı ve eserleri)Millî Eğitim Bakanlığının yayımlamakta olduğu «Klasikler için yardımcı eeerlor serim* nir beşinci kitabı olarak,Mehmet' Karasan'ın CharJes Adam'dan dilimize çevird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.01.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden vsr len Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı 5 kalem malzeme pazarlıkla 3/Şubat/953 salı saat 15 de Karaköse As-Sa Al Koda satm alınacaktır.Şartnamesi Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.01.1953
  • Müzeıer Arkeoloji Mttzesi:Pazar çarşamba ve cuma günleri saat:13 16 Eski Şark Eserleri Müzesi:Pazar,çarşamba ve cuma günleri saat:10-12 Topkapı Sarayı Müzesi:Pazartesi hariç her gün 13.40-16.30 Ayasof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8