Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.01.1953
  • Ankarada dün yapılan talebe nümayişi Bir gazetenin "Ziraat fakültesinde komünizm propagand sı„ başlığı ile neşrettiği haberi,1500 talebe protesto etti Ankara,20 Milliyet)Şeh-1 setle intişar eden bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1953
  • Kâşani ihtilâfı had safhada Dinî lidsr Başvekilin barışmak için yaptığı teklifi şiddetle reddetti Ayetııllah Kâşani Tahran,20 A.A.Dün îran Parlamentosunun Dr.Muşaddık'in vâsi salâhiyetini temdit etmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1953
  • Dün yapılan muazzam merasimle vazifeye başlayan Eisenhower:Asla yatıştırma siyaseti takip etmiyeceğiz„ dedi Yeni Cumhurbaşkanı,Amerikanın şerefi bir barış yolundaki gayretlerinde hiç bir tavizde bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1953
  • Vtfashingtonda Muhteşem ant içme merasimi Dört saat süren merasimi 75 milyon Amerikalı takip etti Vaşington,20 ANKA)Bir leşik Amerikanın 34.Cumhurbaşkanı,Eisenhower'in iktidarı ele almadan önce andiçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1953
  • ibret Aynası Masal gibi Padişahın biri:«En uzun masalı anlatana-demiş Adamın biri de anlatmağa başlamış:Karıncalar bir buğday anbarının duvarını dektiler Bir karınca bir buğdav alıp gitti ikinci karın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1953
  • Harice döviz tahsisi Maliye Vekili dün D.P.Meclis Gurupunda geniş izahat verdi Ankara,20 Milliyet)Demokrat Parti Meclia.Grupu bugün saat 15 de toplanmıştır.Grupun bugünkü içtimaında Erzurum milletveki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1953
  • Başvekil I Ankaraya avdet etli Menderes hava alanımla Koraltan.vekiller,mülkî ve askerî erkân tarafından karşılandı Ankara,20 A.AO Başvekil Adnan Menderes,beraberinde İçişleri Vekili Ethom Menderes ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1953
  • İlkokullarda okutulan fuzuli dersler O-Bir müddetten beri memleketimizde tetkiklerde bulunan Amerikalı profesör görüşlerini açıkladı 1952 eylülünden beri memleketimizde Terbiyevî Rehberlin Servisi üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1953
  • Galatasaray Ada etle O O berabere kaldı Profesyonel futbol dördüncü hafta karşılaşmalarının sonuncusu dün saat 14-45 de Mithat»}1 sa stadında Galatasaray Adalet arasında oynanmış ve 0-0 beraberlikle n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1953
  • Kocasını vnran Belcikah kadın dünkü daruşmada Kocasını tabanca ile vuran kadın Ankara 20 Milliyet)Bundan bir müddet evvel Bahcelievlerde dört yıldan beri bera Devamı 8a.7 SU.8 dej
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1953
  • 'zmıtmm* Bugün şehrimizde hava umu illiyetle az bulutlu geçecek,rüzgârlar biraz hafifleyecek,hava sıcaklığı biraz artacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1953
  • Çamura saplanan uçak Mısır Havayollarına ait bir yolca uçağının Yeşilköy hava alanına inerken havanın muhalefeti yüzünden hafif bir kaza geçirdiğini dün bildirmiştik-Resimde çamura saplanan uçak.kurta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1953
  • Köprülü Belgratta Dışişleri Vekili» Yugoslav başkentinde tezahürata karşılandı Belgrrad.20 AA-Hususî mu habirimizden telefonla)Dısişleri Vekilimiz Prof-Fuat Köprülü saat 2017 de Belgrar da vasıl olmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1953
  • Vali,dün şehir işleri hakkında izahat verdi Geçen yılın çalışmalarım etraflıca izah eden prof.Gökay,bu senekı belediye biitç sn n 60 milyon cVağı.ıı söyledi Vali ve Belediye Reisi Prof.F.K.Gökay dün s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1953
  • Ecnebi kadınlarla evlenenler o-Yapılan ihbar üzerine bazı doçent ve asistanlar hacında tahkikata başlandı Memurin Kanununun sarih hükümlerine rağmen son zamanlarda bazı meniuı I rm ve bilhassa Ünivers
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1953
  • r Yaşar Dcğu Hatıralarını Antatıyor ı_Mcrakkı takip ettifciııh:tefrikamızı 7 nci sayfamızda bulacaksınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1953
  • Fuhuşla geniş ölçüde mücadele edilecek Adalat Vekâlatinca vazifelendirilen bir heyet Caza Kanununda yapılacak tadilâtı tesbit ediyor Ankara,20 ANKA)Acs-1 leıinde en az üç yıl müddetle let Bakanlığı fu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.01.1953
  • Çanakkale Âbidesi o—Yüksek tahsil gençliği Âbidenin inşasında işçi olarak çalışacak Çanaknaleye dikileccK.âbide için vilâyetlerimizde ^eni-j ölçüde bir kampanya açılmıştır.İstanbulda da,bilhassa yükse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1953
  • Üzerinde eski yazı bulunan takvimler Piyasaya «Fethî M.'ibînt takvimi ismi ile çıkarılan takvimlerin üzerinde bir takım eski Türkçe yazılar ve ibareler bu lunduğu görülmüş savcılık ve emniyet dün hâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1953
  • Sarıyerde bıçaklı bir kavga odu Evvelki gece Sanyerdd Mî kavga olmuş,Şerafettin A.ltın adında biri aralan eski bir ne seleden dolayı açık olan Paşa Reis ve Mehmedi bıçakla yaralamıştır.Dün Sarıyer sav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1953
  • Ibni Sirtanın bininci ö'üm yıldönümü Haziran ayında Tahrand ı yapılacak olan tbni Sina'nın tO'lO inci ölüm yıldönümü toplantısına iştiraketmek üzere İran hükümeti memlekeimizdBn dört Türk müsteşriki i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1953
  • General Eisehnovver.Truman'dan inhüâ!edecek olan Cumhurbaşkanlığına namzetliğini koyarak bunun için mücadeleye atıldığı zaman bazı Amerikalılar «Generalden Cumhurbaşkanı nasıl olur» diye düşünmüşlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1953
  • Üç manda hırsızı tevkif edileli Ayazağa köynden Ays* adında bir kadının yoluna keserek mandasını çalan ve Sarıyer Sulh Ceza Mahkemesine sevkedilen Aydogan Göksal,Fuat Esel ve Yüksel Başaran adıniaki ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1953
  • Tütünden 20 milyon döviz temin edildi Tekel Genel Müdürü dün Ege tütün piyasası hakkın la aş&p.idaki izahatı vermişti»" Birkaç gün evvel kap.ir.9n Ege tütün piyasası gimdiyo kadar-görülmemiş derecede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1953
  • Abant şilebi karaya ot urdu Ege denizinde şiddetli bir fırtına büküm sürmektedir.Bu yüzden seyir halinde bulunan gemüer en yakın imanlara sığınmak mecburiyetin'!3 kal mışlardır.Bu arada şehrimiz armat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1953
  • HALKIN SESİ Stadyumların inzibatı Kadıköyde,Moda caddesinde oturan ve ismi ile acık adresinin neşredilmemesini istiyan bir okuyucumu/ya« zıyor:«Pazar günü Fenerbahçe stadında yapılan Beykoz Kasımpaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1953
  • Röportaj Şehir işlerini gazinosunla gory Güzel bir öğle yemeğinden sonra kimsenin simi sormaya takati kalmadığı için Vali Bey de işi böylece tatlıya bağladı Omit DENİZ Gökay gazetecilerle dünkü hasbıh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1953
  • kazalar çoğalıyor o-Dün şehrin muhtelif semtlerinde 8 otomobil kazası oldu ve 13 kişi yaralandı Son günlerde şehrimizle vukua gelen vesait kazaıa mda mutum bir artma gözs çarpmak tadır.Bu arada son 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1953
  • Talebe Federasyonu Turizm biârosu Türkiye Millî Taleoe Federasyonu Turizm Bürosu,^Üniversiteli Rehber Yetiştirmem kurslarım bu sene de devam ettirecektir.Rehber namzetlerine,yetkili şahıslar tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1953
  • l LİSTE Bektaşilik yapmaktan sanık ak Kadıköy Asliye Ceza Mah ıc-sine verilen 29 sanığın dunassına dün de devam olundur.Dünkü celsede sanıklar lafaalannı yapmışlar ve tkeme karar iğin başka bir e bıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1953
  • Hukuk Fakültesinin şubat imtihanları Fakülte dekanlı imtihan günlerini İstanbul Üniversiteli Hukuk fakültesinin şubat de/resi imtihan günleri dün ilân edilmiştir.IJuna göre 1-2 sömeatr'in im tihan gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1953
  • miCVSItâMN Sft,YAPRAK Yağma Türkün tarihi!Geçenlerde bir yerli filme davet edildim-Ben yerli film mevzuunda müsamaha gösteremiyorum-celide yerli tüm sanatı yeni doğmuştur Onu teşvik,edelim» Bunun için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1953
  • KISA HA M.T.T.Birliği İktisat Deri dün saat 14.30 da Çiçekpasalonunda profesör ve tale-arasında bir dertleşme güfcertip etmiştiramimî bir hava içersinde,deli eden toplantıda talebeler klerini söylemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1953
  • G K C E Her sene tertip edilen Konya gecesi,bu sene de Taksim Belediye Gazinosunda 26 Ocak 1953 pazartesi günü saat 21 den sabaha kadar dejvam edecek şekilde hazırlanmıştır.Geceye Konyadan hususî sure
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.01.1953
  • Dün altı randevu evi basıktı Emniyet İkinci Şube A Mân Z3 bıtası memurları dün BeyogJu muhitinde faaliyetle bulunan alt:randevu evini basmışla.dır.Eleni Supuryadudu,Aspasy.ı,Sabahat Karakaya,Hriaula v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1953
  • Prag'daki Sialin heyfcctfi yıkıldı Berlin,20 T.HAJ)Buraya gelen haberlere göre,"Prag şehrinin hâkim bir yerinde inşa edilmekte olan Stalin'in heykeli etrafındaki tahta paravanalar,henüz anlaşılmayan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1953
  • Uykusuzluğa karşı yeni bir buluş Viyana.20 A.A.Praue'daintişar eden bir gazsteyo göre kış uykusuna yatmış olan kur bağa ve yarasaların vücutlarından alman bir madde uykusuzlu giderecektir.Berlinde ilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1953
  • Rusya da mumla komünist arıyorlar Yunan ilâhı Zeös hiddetlendi* Ki «aman Olimpos dağından insanlar iı/erine yıldırımlar atarnıış-Son günlferde mahut I'ravda gazetesi komünistler hesabına aynı rolü oyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1953
  • Böbrek aşılanan gançin «hırama Hamburg,20 A.A.Annesinden alman böbreğin kendisine aşılanması sayesinde hayatı kurtarılan,fakat,son iki gün içinde sıhhî durumu birdenbire bozulan Marius Ronard'ı kurtar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1953
  • Rusyada belediye seçimleri Önümüzdeki ay içinde yapılacak seçimler için dört milyon propaganda memura seferber edildi Stockholm,20 T.H.A.Sovyetler Birliğinde,şubat ve mart oylarında Belediye ve muh ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1953
  • Geçen hafta içinde suikast rekoru kırıldı Vukubulan beş suîkasti/ı hepsinde de kızılların parmağı olduğu anlaşıldı Paris,20 T.H.A.Fransız matbuatı geçen haftayı «suikast haftası» olarak tavsif etmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1953
  • Af manya da ilticalar o-Dün,1300 Doğu Alman mültecisi Batı Berlin'e iltica ettiler Berlin,20 A.A.1300 Doğu Almanya mültecisi dün Batı Berlin'e sığınmıştır.Bunların arasında «Siyonist casusu olarak yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1953
  • Bir delinin marifeti o»-ağadan komünist askeri zannederek kesmiş İzmir,20 T.H.A.Seferihısarda oturan Hüseyin Avm a cmda akil muvazene â 'bozuk bir şahıs sokak aralarında dolaşırken,evlerinin yanında m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1953
  • Bir çocuk gördüğü rüya yüzünden öldü Londra,20 Nafen)Lanchashire'da oturan George Paga isminde bir çocuk rüyasında gör düğü tabancalı bir hırsız yüzünden *eoî surette yanarak ölmüştür.George Page ölme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1953
  • Fransız bütçesinde tadilât yapılıyor Paris,20 A.A.Vekiller Heyeti bu sabah Reisicumhurun iştirakiyle toplanmış ve müzakere neticesinde bir tebliğ yayınlamıştır.Bu tebliğde bildirildiğine göre 1953 büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1953
  • fngilterecte 4te* vam ediyor Londra,20 A.A.Hava mütehassisini'].îngilterenin büyük bir kısmını kaplamakta olan sisin 48 saat daha devam edeceğini bugün bildirmişlerdir.Sis yüzünden Times Nehrinde seyr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1953
  • Z2& 6ÖRE Sinemada Zil çalarken,salona girdiğimiz için ancak yerimizi bu bildik ve komşularımızı göremedik.Çok sürme li,arkada bir mırıltı başladı.Iiad yo paraziti gibi bir şey.Susmuyor,ara vermiyor,lâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1953
  • O vi Yenal dün Atılca raya g'tÜ Denizcilik Bankası CJmum MU dürü Ulvi Yenal,banKayTa iîg H temaslarda bulunmak lîz.^ro dür Ankaraya gitmiştir.Ulvi Yonal Ankarada bir hafta Ka.lar kalacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1953
  • KISA HARİCf HABERLER AMERİKA Nevyotfk Piskoposu Kardi-nal Speeman,yapmış olduğu ve oylarca süren dünya seyahatinden bugün Nevyorka dönmüştür.M.H K K İ K A Meksika Cumhurreisi Adolf o Rico Cortines,toü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1953
  • Yurtta kâra kış başladı Bir kaç gönden beri yordun her yerinde havalar ve yer yer kar yağmıştır-Yakardaki resimde Ankarada karto] oynayan gençler görülmektedir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1953
  • I iktibas i Karıncalar dünyasında düğün savaş ve istilalar Canlı varlıklar arasında hemen en iri dimağa malik olan bu sevimli böceklerin kurdukları cemiyetler,iktisadi bakımdan ferdiyetçiliğe,slyasf b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1953
  • Edinbunk Dükü tenkit ediliyor Idöndra,20 T.H.A.Pazar günleri her hangi bir eğlenceye mani olmak nıaksadiyle kurulan «Lord's Öbaervainoe Sosiety*,Edimbourg Düküne karşı sert bir kampanya açmıştır.Mezkû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1953
  • pıco'yu 6-3 Me.vıeo,20 AA.Aust:F„ K.futbol fatommft Maksi şampiyonu Tampico'yu «dün 6-3 cnmesini,Meksikalı jpor r harrirleri hayranlıkla karşı inakta ve Avusturya takır/yuncularım fırtbxû ıfariKala d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1953
  • Dogubakn'ffi şubesi «çtbyor Dogubank'm Eminönü &A yarın saat 10 da açılacaktır,münasebetle bir töran yapılat ve merasimde bulunanlara V leroe izahat verilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1953
  • Turpta Dhass'ı yendi Burmingham 20 A.Boksör Türbin,dün yaomn mü sabakada Belçikalı Dhas^'t 0 bci rauntta nakavt etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1953
  • Şehir tiyatrosu için İşin kolayı bndur:önce Mr abalı bulursunuz,sonra da gücünüz yettiği kadar yüklenirsiniz.Şehir Tiyatrosu bizim kırk yıllık abah'lardan biridir.Yanılmadan hatırladığıma «mintan;yirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1953
  • 112 Artık aramızda her sev bitti-Bunun üzerinde niçin daha fazla israr ediyorsun?Kâfi değil mi Bir takım güzel çünler geçirdik.Simdi artık ayrılma zamanımız geldi.Ama ben senden ayrılamam ki.Ben seni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.01.1953
  • m RESİMLE HADİSELER 1 Amerika Cumhurbaşkanlığına seçilen Eisenhower dünden itibaren fiilen vazifeye başlamıştır.Eiflenhower evvelki gün eşi Mamie Eisenhowerle birlikte Nevyorktan Vaşingtona £it mistir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Tarihe geçmemiş deniz facialarının en korkuncu Amazon suların bağrına gömülürken,bir ateş parçası gibiydi.Ondan yalnız Amazoı f rc3?sı diye bir iz kaldı Tarihe Amazon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1953
  • t f X 4-f 4 »•Mr Nevyorkun tanınmış kabarelerinin birinde çalışmakta olan Eva Budner,Parisin en meşur gece î kulüplerinden biriyle angajman yaparak Amerikayı terk etmiştir.Eva'nın gidişini ele alan t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.01.1953
  • JÜİLUYOTİN BUYUK SP ANKETT W+4 «1 I 1 İ t l Yugoslavlara çıkacak mm milli kadromuz ~i Kafi tarihi yakında belli olacak Türkiye-Yugoslavya millî futbol maçnda takım kadrosunu evvelden kestiren Okuyucul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.01.1953
  • Dünkü maçın tenkidi Çamur!Galatasaray ve Adalet dün sahanın bir bataklığı andırmasına rağmen seyircilere güzel bir futbol maçı seyrettirmişlerdir-Ancak.Adalet'e nazaran daha üstün bir oyun çıkaran sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.01.1953
  • 1953 güreş programı hazırlandı Güreş ve Halter Federasyonu 1953 senesi faaliyet programını hazırlamıştır-Federasyonun senelik programı şöyledir:25.26 ocak ferdî serbest güreş n^HU-takım-secmeleri;4-5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.01.1953
  • Maça giden futbolcuların uğ.adıkları kaza Lapaz Bilivia 20 A.A.Bilivıa takımı ile oir ma;yapma küzere pazar gün i Lima'ya gitmekte olan 3 futbo cu,bindikleri otomobilin trenla çarpışması neticesinde g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.01.1953
  • Avrupa 1953 enternasyonal futbol turnuvası maçları İtalya,Avusturya,Macaristan,Çekoslovakya ve İsviçre milli futbol takımları arasında yapılan «Enternasiyonul Kupa» maçlarında bugüne kadir şu neticele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.01.1953
  • Şehrimizde yapılacak boks karşılaşmaları Önümüzdeki cumartesi gecesi Hayra be tyan Yval ila şahrimizda karşılaşıyor Avrupa boks âleminin dikkat maçın îstanbulda yapılmasına nazarı şu sıralarda îstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.01.1953
  • Sao Paulo beynelmilel atletizm müsabakaları Bundan evvel de bildirdiğimi/gibi Avrupalı atletlerin de işti lakiylo tertip olunan Sao Paulc yarışmalarında Yugoslavyalı Mı haliç üstüste başarılar ekle et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.01.1953
  • mm-1 ifcfpfttoŞIl Ü7«?ımamim Adalet kalesinin karıştığı bir anda san kırmızılılar gol çıkarmağa çalışırlarken.Erdoğan bir Galatasaray akınını durdururken Galatasaray-Adalet yenişemediler:0-0 Sarı-Kırm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.01.1953
  • TIMARHANEDE YIL Hüseyin Ağa.başta olmak üzere 2-3 meraklı hasta yataklarını bizzat yapıyorlardı 36 Uyku sersemi gözlerle seyrettiğim bu sahnede aksamdan beri bende hasıl olan İntibaı şu oldn:Disipünia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1953
  • Suriyeye silâh kaçır en bir şebeke yakalandı Elâzığ.20 Milliyet)Bir müddetten beri şehrimizden Suriye'ye silâh kaçırıldığı bilinmekte ve failleri aranmaktaydı-Nihayet kaçakçılığın Mehmet Üstpolat ve a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1953
  • BULMACA İ 2 3 4 5 6 7 8 9 fo 11 12 1 r 2 3H 4İ 5 6 81 ioH i yiyin Soldan sağa 1 Kuşa emir;Faaliyetin müsbet sonucu;Havalan.2 intikam hırsı;Boş.3 Danslı içki salonu;Fizikte bir kanun;Sonuna H gelirse a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1953
  • İstanbul T-Y-Mimarları Kulübü Başkanlığmdan Kulübümüz yıllık toplantısı 24 Ocak 1953 cumartesi ekseriyet olmadığı takdirde 31 O cak 1953 cumartesi günleri saat 15 de Beyoğlu İstiklâl cad* Rumeli han p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1953
  • ŞEKERPARE MUSA PAŞA Yusuf Paşanın öldüğünü veya öldürüldüğünü kimse aklına dahi getirmiyordu-Sarayda bir kaynaşma vardı;hokkaba zı maskarası çengisi ve masal cısı girip,çıkıyor;güzel kadın lar durmada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1953
  • Papas holün nihayetinde bir kürsüye çıkmış,önünde yığılan eski kadın şapkalariyle,kadın Jcülotlarına,kadın çamaşırlarına doğru eğilerek dua ediyordu.Bu iş bittikten sonra kalabalık ileri atıldı,Raven
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZ/Z ÖZ BAY Cinayet izlerini yok etmek için tatbik edilen usûl 33 Adamların anadan dogma hal lerine bir mânâ veremiyordu.Şaşkınlığına rağmen bu İM Adem baba kıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1953
  • mmmmmı Salih Paşa perişan bir halde kalktı İbrahimi etekliyerekiki yattığı yerden geri çekildi 222 Peki.sen merak etme» ben sıkıştırmanın ne demek Olduğunu bilirim,var git de,şu koca herifle görüşelim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6