Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.01.1953
  • Bugün şehrimizde hava çok bulutlu ve hafif yağışlı geçecek,lıava sıcaklığında mühim bir değişiklik olmıyacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1953
  • Dışişleri Vekili Köprülü Belgrada hareketi sırasında Foto:Milliyet Hikmet)Dış İşleri Vekili Köprülü dün akşam Belgrada gitti Bütün Arap matbuatı Köprülünün Yugoslavya seyahatine büyük ehemmiyet atfedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1953
  • C.H.P.den alınacak para lar o-İhtisas komisyona bu hususa ait çalışmasını bitirdi Ankara 18 TA)Halk Partisinden geri alınacak mal ve paralar için çıkarılacak olan kanun tasarısını hazırlamak üzere Dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1953
  • Cumhurbaşkanı Celâl Bayar D.P.balosunda Cumhurbaşkanı Celâl Bayar» evvelki akşam Ankarada verilen D.P« balosuna teşrif etmişler" dir.Yukardaki resimde Celâl Bayar» Ankara Belediye Reisi Atı f Benderli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1953
  • Eisenhower sabık Başkan Tru manla el sıkışırken Foto:AP)Gnl.Eisenhovver yarın iktidarı devralıyor Vashington sokakları ve Beyaz Saray bayraklarla süslendi ve ot si er doldu Nevyork,18 ANKA)Ge ket etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1953
  • Rusyada ilim adamları d:yok edilmeye başland Pravda gazetesi rejime ıhan t eden lere karşı u/anık bulunu masını bildiriyo Londra 18 Radyo)Pravdadan ı.aklen Moskova radyosunun bildirdiğine göre Kazakis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1953
  • Başvekil dün Anfepte coşkun tezahürat arasında çok mühim bir hitabede bulundu n,«w m w^»»»ı ı ı mm,ıi ıj|iıiı-Bizde komünizm barınamaz "Çünkü Şimalden gelen,en sükûnetli zamanlarda dahi mevcut tehlike
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1953
  • Dün Mithatpaşa Stadyomnnda Beşiktaş ile Vefa takımları karşılaşmışlar ve gayet çekişmeli bir maçtan sonra 1 1 berabere kalmışlardır-Bu suretle Beşiktaş lig maçlarının ilk devresindeki mağlûbiyetin acı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1953
  • Ayetullah Kâşaal Kâşanî Musaddıka cephe aldı_Başvekil Musaddık taraftarı elli mebus yatak ve yorganlariyle Parlâmentoya tasındılar Tahran» 18 AA)Dinî lider ve İran Meclisi Mebusan Reisi Ayetullah Kâşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1953
  • Tunusta şiddetli çarpışma Habiste vuku bulan çarpışmalarda Fransız kuvvetleri çok ağır zayiata uğradılar Kahire,18 TH-A)Hür Tunusluların Kahiredeki merkezinden Tunusta ki son durum hakkında bir beyann
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1953
  • Mısırda siyasi partiler askeri kordon altında Gn.Necip kapatılan partilerin ecneb devletlerden yardım gördük!r.nl bildird Kahire 18 ANKA)Hükû-komplo mevcut olmamakla bera metin siyasî partilerin lağvı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1953
  • M alatya hadisesiyle ilgili tevkif o-Maraşta yakalanan Dr-Mustafa Ramazanoğlu Malatyada tevkif edildi Malatya,18 ANKA)Yal man suikastine ait tahkikat devam etmektedir-Bugün Malatya Savcılığı yakalama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1953
  • A!manyadan esrar kaçıran iki gemici Bremen,18 THA.Batı İman polisi bugün limanda iki Türk gemicisini tevkif etmiştiriki Türk gemicisinin üzerinde esrar bulunmuştur.Türk gemicileri ile işbirliği yapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1953
  • I Yaşar Doğu Hatıralarını Anlatıyor I Merakla taldp ettiğinin.tefrikamızı 7 nci sayfa-mızda bulacaksınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1953
  • Bulgaristanda komünizmi devirme teşebbüsü akim kaldı HHIÜılH Hâdise ile ilgili olarak tevkif edilenlerin Türkiyeden direktif aldıkları iddia ediliyor LonĞra 18 Radyo)Bulgar racyosunun bugünkü neşriyat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.01.1953
  • TAKV.MMN g& YAPRAK Yâ Rab!Radyonun sahibi nerde?ULUNAY 'azıma bu başlığı ilham o evvelki akşam radyoda ularını okuyan Zeki Mü-'in Dıramalı Hasan mı,»reli Hasan mı her ne ise bestekarın Nehavcnt'den ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1953
  • KISA HABERLER M.P.Bakırköy ilçe kongresi ı saat 13.30 da Miltiyadi Gaosunda yapılmıştır.Kongreye lel merkez üyeleri de katıljlar ve birer konuşma yapmışdır.Diğer taraftan parj-inin Ayfiçınar Çeşmesi o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1953
  • ffic 19 Ocak Ba.3 6 Ce.E 1953 Ocak IS7Z Pazartesi un VAK İT VASATİ EZAMI Güne S 7.23 2.14 ö*le 12.24 7.16 tkind i 14.54 9.45 Aksa m 17.09 12.00 Yatsi 4 18.43 1.36 îmaa k 3.37 12.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1953
  • Çocuk hastalığı diye bellenmiş olduğu halde.Amerikanın meşhur Cumhurreisi Roosevelt'i senelerce,kötürüm bırakıp nihayet ölümüne sebep olan bu hastalığın son zamanlarda büyüklere daha ziyade musallat o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1953
  • 1953 Un ilk cinayeti Bundan bir müddet evvel Mecidiyeköyde sarhoşluk yüzünden bir kavga çıkmış ve neticede Cevdet adında biri başından ağır surette yaralanmıştı-Bir haftadan beri hastahanede tedavi ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1953
  • Oyun masalarından da vergi alınacak Kulüp,kahvehane ve plâi gibi yerlerde kullanılan ve «futbol oyun masaları» tâbir edilen aletlerin tarifede ismen yer almadıkları görülmektedirilgililerden bu husust
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1953
  • Röportaj Sanatkârlarımızı en ziyade üzen dert ne Resim ve heykel teşhir edecek bir tek galerimiz var-O da sanatscverliği ile tanınmış Adalet Ciıncoz'un «Maya» sanat galerîsidir-Omit DENİZ Bundan bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1953
  • İki taşıt kazası o-Evvelki gün vuku bulan iki taşıt kazasında üç kişi yaralandı Evvelki gün şehrimizde sürat yüzünden 3 kişinin yaralanması ile neticelenen fecî iki ta^ı:ka zası olmuştur.Kazalardan bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1953
  • HALKIN SESİ Dilencilere dair Balabanağa mahallesinde,Vidinli Tavfikpaşa caddesinde 32/1 numarada oturan okuyucumuz Süleyman Yücel yazıyor:«Bir ara görünmez olmuşlardı.Fakat şu son günlerde gene adım b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1953
  • Deri sanayicileri acele tahsis istiyor Bir s nayici "İstediğimiz bu deri tahsisi verilmezse işçi ve personellırden tensikat yapmak mecbnriyetinde kalacağız,diyor Dış ticaret açığının muvazeneli bir ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1953
  • Maden ihracatımız süratle artıyor İlgililerden aldığımız malûmata göre;1953 yılında maden ihracatımızın 130 milyon lirayı bulacağına mutlak nazariyle bakılmaktadır-Buna da sebep ikinci Cihan Harbinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1953
  • Üniversite imtihanı o-Üniversiteliler kütüphaneden gerektiği şekilde istifade edememektedirler Şubat imtihanlarının yanaşması münasebetiyle Üniversiteli gençlerin çalışmaları hızlanmış bulunmaktadır.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1953
  • Mecidiyeköyünde kanlı bir kavga Dün öğleyin Mecidiyekövde bir kişinin ağır surette varalanmasiyle neticelenen kanlı bir kavga olmuştur-Mecidiyeköyde gecekondu larda oturan Salih Avtürk ile aynı yerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1953
  • Ziraat odaları kuruluyor Ziraat Vekâleti;memleketin ziraî istihsal sahasında göstermekte olduğu süratli" inkişafı göz önüne alarak «Ziraat Odaları» ihdasını kararlaştırmıştır.Vekâlet,bu hususta hazırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1953
  • KONGUK Demokrat Parti Fatih ilçesi İlık kongresi 24 ocak cumarsi günü Fatih Güreş K'ulübünî yapılacaktır.ÇAY Vefa Lisesinden Yetişenler emeğinin tertip ettiği yıllık ınışma çayı 31 ocak cumartesi ünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1953
  • O L I S T E Kasımpaşada oturan Mustafa Bozcaadah ile Galatada oturan îsmail Ardaçlı isimlerindeki şahıslar bir taksi meselesi yüzünden kavga etmişler.Neticede Mustafa bıçakla îsmaili yaralamış,ismail
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1953
  • Turizm kurumu balosn Türkiye Turizm Kui'umunun tertip ettiği balo evvdlıti gece yapılmıştır.Baloda 952 Avrupa güzellik kraliçesi ile nişanlısı ve diğer güzeller hazır bulunmuşlardır.Gecenin en dikkati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1953
  • Haysiyet divanına verilen sanık D.P.li D-P-den ihraç edilen Samsun mebusu Hasan Fehmi Ustaoğlunun bazı gazeteler aleyhine açtığı dâvanın duruşması sırasında,Yusuf Çaplı iaminde bir genç «Ben Demokrat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1953
  • Üniversitede sömestre tatili Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulunun sömestr tatili her sene olduğu gibi bu sene ae 9 şubat pazartesi sabahı bağlıyacak.28 şubat cumartesi günü akşamı sona erecektir-Diğer t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.01.1953
  • I İKTİBAS Tatbiki 3.harbe kalan ders:Hava stratejis İkinci savaşta,yığınak yerleri yapılan hücumlarla stı jik bombardımanlar biribirine karıştırılıyordu.Daha s Amerikalılar,düşmanın harp imalâtını sağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1953
  • F/y-t kontrolü iazeteler yazdılar.Belki şehir haber leıi ar ası ala rud yo ile de ilûn ettirilmiştir Belediye Reisi ör.FatırHttu Kerim 1'erşenbcpvt.ırj ile Bahkpazanaı gezmiş,balıkhanede fiatlaru nakm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1953
  • Kış şarkıları Ankara Radyosu,programla-rım pek hoş,pek şairane isimlendiriyor:Meselâ «Makamların rengi»,meselâ «Sabah nağmeleri» veya «Şarkılardan bir demet».Eh işte,takdire bile değer:Dinleyicilere ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1953
  • 110 Dinle beni!Şimdi buradan doğru odana gidip istirahat eeceksin.Eğer aksini yapmaya kalkarsan karışmam sonra» Ben ne yapacağımı biliyorum.Sana tekrar ihtar ediyorum.Benim dediklerimin haricine çıkar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1953
  • Irak'ta seçîmler Bağdad.18 AP)Dün yapılan seçimler neticesinde 1 rak iktidar partisi Parlâmentodaki 138 mebusluktan 10i)zunu kazanarak ezici Bir zafer elde etmiştir-Resmî olmaVaneticelere göre şimdiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1953
  • Cüzzomın tedavisi Sdney.18 Nafen)Avustralyanın Darvvin Bav Körfezi falarından birinde bulunan cüzzamlılar kolonisinin tc davisi ile meşgul olmakta olan doktorlar,cüzzam tedavisinde yeni bir usule başv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1953
  • Doğu vilâyetlerinde yapı'acak kar savaşı Ankara 18 ANKA)Bayındırlık Bakanlığı her sene olduğu gibi bu sene de Doğu illerimizde geniş mikyasta kar savaşı yapmağa karar vermiş bulunmaktadır.Bu sene hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1953
  • Türkiyenin savaş kini r e_U Türkiyenin hudutlarını 21 kuvvetli tümene muadil bir askeri kuvvet beklemektedir Nevyork,18 AP)Geçenlerde NATO memleketlerinde üç ay süren bir sehavat yapmış olan New-York
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1953
  • Eden sn Tisrkiyaye* yapacağı seyahat Londra 18 Nafen)Müstakil haftalık Observer Dergisi Dış işleri Vekili Mr.Anthony Edenin Türkiyeden sonra Orta Şark devletlerini de ziyaret etmesini kuvvetle tavsiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1953
  • Böbrek aşılanan çocuğun durumu Paris 18 A.A.25 Aralıkta annesinden alınan bir böbreği naşılanması sayesinde yaşamağa devam eden Marius Renard'ın durumunun birdenbire agırlaştığı söylenmektedir.Renard'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1953
  • Errol dün hasiahaneden çıktı Napoli 18 AP)Bir müddet evvel sarılık hastalığına yakalanmış olan sinema yıldızı Errol bugün hastahaneden çıkacak kadar iyileşmiştir.Doktorlar artistin Don Juan'ın hocası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1953
  • Amiral Mounbatten Napo^îv-gidsyor Napoli 18 A.A.Amiral Mounbatten,refakatinde kurmay heyetine mensup subaylar olduğu halde,dün buraya gelmiştir.Amiral,NATO'nun güney bölgesinde kumandasına verilecek o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1953
  • Siyasî kmal Mısırda hükümet darbesi hazırlığı Birkaç gün evvel h j sütü ıda Mısır'dan üzücü haöetier geldiğini,ayın on ikisinde yapı'an i ir talebe toplantısının hüküm ît aleyhinde bir nümayiş şekline
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1953
  • Ali Yücel in yatı marifeti dalı Güreşçilikten tarded Yücelin yeni bir hâdise polise intikal etmiştir-İki arkadaşı ile birli!yoğlunda bir gazinoda sonra Aksarayda Mer kantasına gelen Alida ^arkadaşlari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1953
  • Davar gazetesi Parlâmentodaki komünist mebusların ineci.stan kovulmasına istedi Tel-Aviv,18 AP)Bildirildiğine göre,israil siyasileri tamamen Moskova siyasetine uyan İsrail Komünist Partisini kanun dış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1953
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA ¦fr Amerika Savunma Bakanlığından bildirildiğine göre,Amerikan ordusu atom uzmanlarından müteşekkil bir birlik teşkiline başlanmıştır.Bu birlik,atom silâhlarını kullanmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1953
  • Iranda büyük bir zelzele oldu Tahran 18 AP)Güney-doğu îrandaki Kirman vilâyetinden bugün buraya gelen haberlere göre,dün gece vuku bulan bir zelzele Reyhan köyünü tamamen harap etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1953
  • Caddelerdeki elektrik ampulleri değîştiriliyoı Belediye Makine Müdürlüğü Galata Köprüsü üstündeki lanı balarla,Beyoğlu İstiklâl Cadde sine konulacak yeni Flüoresar lâmbaları üzerindeki hazırlıkla rını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1953
  • Ruslar "baltık şeddi,inşa ediyor Londra 18 A.A.Solcv «The People» dergisine göre Sovyet Rusya,halen Baltık kıyılarında so naskerî icatlarla mücehhez,müstahkem bir sed inşa etmektedir.Bu şeddin Battığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.01.1953
  • RESİMLE HADİSELER 1 Demokrat Parti Beyazıt bucağı kongresi dün aktedilmiştir.Kongrede muhtelif memleketler ve şehir meseleler* görüşülmüştür.Foto:İFA)2 16 ocak günü Amerikada iki büyük ve feci tren ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1953
  • azreti Ayşe hakkındaki neticesi Aysenin temizliğine şahadet eden eyetler nazil olunca annesi:ResuiüB.âha teşekkür et demişti.Ayşa VâUahl olmaz!Bu meselede Alfahtan başkasına teşekkür ede nen,dedi Gaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1953
  • ¦rmm W$fâ%S®!t.New Yorkta Alhambra bar:r ia Irving Da\vr adlı bifr aktrist 172 saat durmadan dans etmek Ç suretiyle bir rekor kırmıştır 23 yaşında "bulunan lrvıııg üç yıldan beri barda çalışmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.01.1953
  • Amerikada Türk atletlerinin de katıldığı koşular Boston.18 ANKA)Türk atletlerinin de katıldıgi ya rışlar bugün yapılmıştır-2 millik mukavemet koşusunda Osman Coşgül 4 üncü gelmiştir-1 millik koşuda da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.01.1953
  • Diğer küme maçları Beylerbeyi 2 Taksim 1 Eyüp 4 Alemdar O Topkapı 3 Unkapanı 2 KaragümrUk 1 SUleymaniye 1 Şehremini 1 Gedikpaşa 1 Paşabahçe 3 Çırçır 1 Altmay 1 KüçUkpazar 0 Selimiye gelmediği için Sul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.01.1953
  • Bülent Garbisin tehlikeli bir alanını durdurmağa çalışırken Vefa,Beşiktaşa nazaran üstün bir oyun oynamasına rağmen 1 1 berabere kaldı Yeşil Beyazlılar kazanabilecekleri ve büyük bir kısmını hâkim oyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.01.1953
  • Amatörküme maçları Galatasaray 2 Adalet O Beyoglüspor 7 Emniyet 3 ı Beşiktaş 2 Defterdar 1 Beykoz 2 Kasımpaşa 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.01.1953
  • I Profesyonel küme puan cetveli O G D M A Y P Fenerbahçe 13 12 1 40 7 25 J Beşiktaş 13 9 2 2 40 17 20 i G-Saray,11 7 3 1 20 8 17 Vefa 13 6 4 3 28 14 16 Kasımpaşa 13 4 3 6 18 24 İl S Beykoz 12 3 4 5 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.01.1953
  • Dünkü basketbol maçlarında Teknik Üniversite spor salonunda 1.küme basketbol lig maçlarına devam edilmiş ve 5u neticeler alınmıştır:Vefa Beyoğluspor:68-54 86-81)Takımlar:Vefa:Atilâ 3)Altan 29)Muammer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.01.1953
  • istanbul kapalı salon i irine i tikleri istanbul Atletizm Aanlığı tarafından tertip edilen 15 kilometre maraton hazırlık koşusu ile istanbul kapalı sa-lon atma ve atlama birinciliği müsabakaları dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.01.1953
  • Emniyet zaman zaman üstün oynamasına rağmen talihsizliği yüzünden beraberliği dahi kaçırdı Dün Şeref stadında kümenin sonuncuları az bir seyirci önünde karşılavmışlardır.Sahaya takımla Dr.Tarık özeren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.01.1953
  • Fransada kupa maçları Dün Fransada yapılan kupa maçlannda Racing Nant'ı 2—1,Monako Strazbourg'u 3—2 "Nice de Bordeâüx'yu 4-U3 mağ-•lûp ettiler.Nice takımında Lef ter de oynadı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.01.1953
  • Beykoz Kasımpaşa maçı 1 1 beraberlikle Profesyonel kümenin diğer karşılaşmalarından birisi de dün Fenerbahçe stadında Kasımpaşu ile Beykoz arasında yapıldı.Hakem Feridun Kılıcın idare ettiği bu müsaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.01.1953
  • Beşiktaş V.fa maçının tenkidi Oyunun neticesi bera berlik SÜLHİ GARAN Fenerbahçelilerin önderliği altında yürüyen profesyonel lig mastarında* şampiyonluk iddiası taaıyen Beşiktaşlıların dünkü maı;ve d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.01.1953
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'süJ Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:NURl AKÇA Matbaas?I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1953
  • Sivil müdafaa teşkilâta 1 2~-Üçüncü dünya harbinin her an patlama tehlikesinin mevcut olduğu bu günlerde bütün Avrupa devletleri sivil müdafaa teşkilâtına büyük ehemmiyet vermektedirler' Bilhassa tngi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1953
  • 4{efaHj0tfiC%c&& 11 Yemekler bir tas içinde haftada bir gün hoşaf 34 Kim oldukların görmeniz iğin dışarıda tramvay durağına geçmelerini söyledim.Naha,oradalar.Diye Gülhane durağının elektrik direği di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1953
  • Fakat arzu ettiğini bir türlü bulamamıştı.İşleri fena gitmeğe başladığı zaman tereddüt eylemeden kendini öldürerek beğenmediği bu alemden kurtulmuştu,ölüyü teşhis için Matheri morga çağırmşlard.Zavall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1953
  • Zonguldak Valiliğinden Köy suları için alınacak 26125 lira muhammen bedelli ma manşun bir pusluk 5000 metre galvanizli madenî su borusu 4/Şubat/953 çarşamba günü saat 15 de hükümet konağında vilâyet d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1953
  • Enkaz Satışı Ankara İli Daimî Komisyonundan Mülkiyeti özel İdareye ait» yanan Millî Eğitim Bakanlığı bahçesindeki barakalarla,yeni hal içindeki on binanın yıkılıp enkazının kaldırılması işi kapalı zar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1953
  • YUSUF PAŞAYA İDAM!Şekerpare,Şekerbolu.Saç* bağı,Telli Haseki filân toplan mışlar,Padişahın bulunduğu odaya doğru gidiyorlardı-Şeker Pare:Valde Sultan doğru söylemiştir dedi,insan Giritten bir fatih ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1953
  • rnmu m wnmm 11 İnsan Giridi altüst eder,Hanya kalesini zapteder de geriye hedlyesiz mi döner?220 Melekî kalfa merakla din liyordu,valde devam etti:Yusuf Paşa Girit dönüsü fazla serkeş oldu.kendisine b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1953
  • t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Soldan sağa 1 Kışın her evde bulunur;Ekser kitapların ilk veya son sayfalarında muhakkak bulunur 2 Eski dilin aynası;Uydur,uydur söyle 3 Bir harfin okur nuşu;îrfgilterenin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1953
  • ımmmt mmim Nakledsn:AZİZ ÖZ BAY Harman'm sapık,cinsî hisleri gözlerinde canlandıkça canlandı 31 Harman onu öldürmekle hiç bir tehlikeye maruz kalmıyacak demekti.Fritz'le cellâdı arasında Kısa süren bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 19.01.1953
  • Kaşani Musaddık'a cephe aldı [Baş tarafı Birincide] yayınlamıştır-Kâşani mesajında.Meclis Başkanı kaldığı müddetçe,hükümete verilen vâsi salâhiyetin temdidine müsaade etmeyeceğini bildirmekte ve bu us
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1953
  • Iklgaristanda komünizmi devirme [Baştarafı birinci sayfada] bere göre tevkif edilen sanıklar;Bulgaristanda komünist rejimi degişUımek,hükümeti devirmek,yabancı devletler hesabına,casusuık yapmak suçla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1953
  • Mısırda siyasî partiler TBaş tarafı Birincide] tilerin sınıf farkı ve din ihtilâfı çıkarmaya teşebbüs ettiklerini beyan etmiştir.Tevkif edilen askerî subayların adedi 40 ı bulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1953
  • C.H.P.den alınacak paralar [Baştarafı birinci sayfada] niri bugüne kadar yaptığı ve defterlerine resmen geçirdiği masrafların yekûnu alınmak ve bu yekûndan da gerek üyelerinden topladığı aidat ile hib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1953
  • Anadoludan kıyma halinde et getirtilecek Belediye Sağlık işleri Müdürlüğümde evvelki gün Veteriner Efeleri Müdürü,Hıfzıssıhha Mütehassısı ile Sîhhî Murakabe.3e ledjye,Hukuk İşleri ve tktisat İşleri Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1953
  • Dışişleri Vekili Köprülü Belgrada gitti [Boştarafı birinci sayfada] dönüşünde Yunanistanı ziyaret edecektir.Dışişleri Vekiline,Vekâlet Umumî Kâtipliği birinci muavini Nuri Belgi ile Abdullah Zihni ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1953
  • Bizde komünizm barınamaz [Başta rafı Dirinci sayfada] yıpranmış birtakım sapık piren siplerin savleti altında bulunabilir-Demokıat rejimde tehlike,siyasî irticadan,dinî irticadan Ijyetçilik irticaında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1953
  • £Wd Altahın izniyle memlekete yüzümüz ak olarak döneceğiz 108 Kendisi Türkleri çok sevdiğini ve yakında Istanbula gelip bir müddet kalacağını bu arada Ankarayı da ziyaret edeceğini söylüyordu.Nitekim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1953
  • Rusyada ilim adamları [Baş tarafı Birincide] mahkemeye verilmiştir.Pıavda,bundan sonra tethişçi hekımieı meselesine temas edertk,bu münasebetle ilgilileri uyanık bulunmağa davet etmekte ve ezcümle şöy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 19.01.1953
  • jstannul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Küçük öğle kon ¦eri Pl.13.45 Şarkılar Recep Birgit,Rebia Köşker 14.20 Dans ve caz müziği Pl.14.45 Şarkılar Pl.15.00 Kapanış.18.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.01.1953
  • "Yabanî otlarla mücadele ilâcı alınacak,Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden İdare ihtiyacı için doksan üç bin yedi yüz elli lira tahminî bedelli ve beş bin dokuz yüz otuz yedi lira elli kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.01.1953
  • Bayındırlık Bakanlığından Bakanlığımız için 10000 adet galvanizli telgraf fincan demiri açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır.Demirlerin muhammen bedeli 11 500 ve geçici teminatı 862 50 liradır.Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.01.1953
  • DİKKAT İMZASIZ P At Traş bıçağı paketleri takllddir.Sakınınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.01.1953
  • Dram kısmı Saat 21 de KOCA BEBEK Yazan:Cevat Fehmi Başkut Telefon:42157 rvomedi ksmı BALIKESİR MUHASEBECİSİ Yazan:Reşad Nuri Gün tekin EMİNÖNÜ BÖLÜMÜ Eski Halkevi binasında)ÇEMBER Komedi 3 Perde Yazan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.01.1953
  • Lokman Hakim Dr.HAPIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Paaardan başka har gün sabah saat 10.10-11.00 öyleden sonra 14.10-17.00 da*hasta kabul adar.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.01.1953
  • Kambiyo ve esham Kapama Pariing Dolar I*,frangı İsviçre Pr.Bel ç i ka Fr.İsveç Kr.tTorin.Liret.Drahmi Eskoudes AÇ1İ19 790.50 280.30 0.80 64.03 5.00 54.12.50 ^3.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanıı 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.01.1953
  • İst.Levazım Amirliğinden yerilen askerî kıtaat ilânları Kapalı zarfla 450 adet iç ve dış lâstik satın alınacaktır-İhalesi 23-1-1953 cuma saat 14,30 da Ankara MSB.2 No.lı Sa,Al.Ko,da yapılacaktır-Bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.01.1953
  • Demir Malzeme ve Kurşun Alınacak Karayolları 1.Bö?ga Müdürlüğünden Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme 23/Ocak/1953 cuma günü saat 1500 te açık eksiltme yolu ile ve 1885-20 lira muhammen bedel üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.01.1953
  • Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 Avrupa tediye birliğine dahil memleketlerden aşağıda yazılı malzeme teklif suretiyle satın alınacaktıra—Haydarpaşa ve Derince silolarında kullanılmak üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.01.1953
  • ÂGÂ 'tftotlellebj' i k 2021 İM 2020 i™ tosa?202/mode/in/n evsaftm tas ir LİRA AY0A *M Gayet lüks P/kaplı Radyo Otomatik lokal tertibat/Pikap 3 Vitesi/Jarif Avrupa mobift/a 6 lamba Süper 4 ûa/ga 2si kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.01.1953
  • ÇEKMEYİNİZ!r Muayyen zamanlardaki sancılara karsı İPİN son derece faydalıdır I.Baş,diş,adale,sinir ve soğuk algınlığından mütevellit bütün ağrılara karşı basan ile kullanılır.Grip ve Nezle başlangıcın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.01.1953
  • Müzeler Arkeoloji Müzesi:Pazar çarşamba ve cuma günleri saat:13 16 Eski Şark Eserleri Müzesi:Pazar,çarşamba ve cuma günleri saat:10 12 TopKapı Sarayı Müzesi:Pazartesi hariç her gün 13.40-16.30 Ayasofy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.01.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden Eksiltmeye konulan iş 1—Eskigehir Su işleri 9 ncu Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan Sakarya bataklıklarından Sığırcık Buzluca bataklığı kurutulması işi olup.tahmin edilen keşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8