Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.01.1953
  • Sabık Nazi liderleri kaçırılmak istendi Mussoliniyi kaçırmış olan albay Skorzeninin bonları hapishaneden kaçırmak için plânlar hazırladığı tesbit edildi Goebbels'in müşaviri Dr-Werner Naumann Londra,1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1953
  • Rusyadcıki temizlik hareketi o-Macaristandaki Yahodi cemaati rtısı de dön tevkif edildi Belgraa,17 T.H.A)Sovyetlerin resmi nasırı efkarı olan Pravda» gazetesinin,bir kaç günden beri aevlet emniyet org
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1953
  • e tamamen ödendi Maliye Vekili:"Hazînemiz,geçmişte emsaline hiçbir devirde rastianmıyan bir sağlamlığa veitibara kavuşmuştur dedi Ankara» 17 AA)Maliye Vekili Hasan Polatkan» devlet borçları ve hazine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1953
  • ibret Aynası Apartıman kredisi CHPli Van Mebusu Ferit Melen'in mesken inşası ile alâkalı bir takririne verilen cevaptan şunları öğrendik:Emlâk Kredi Bankası inşaat yapacaklardan 951 vı-Iında 2977 kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1953
  • Ticaret Odasının 70 inci kuruluş yıldönümü İstanbul Ticaret Odasının 70.Kuruluş yıldönümü münasebetiyle cuma günü akşamı Taksim Belediye Gazinosunda,Oda Meclis Başkanı Hayri Gönen ca |Dv.i;n Sa.7 Sü.ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1953
  • Köprülünün Belgrad seyahati 1.0~ Dün Ankaradan gelen Dışişleri Vekili bugün trenle hareket Dışişleri Vekili Fuat Köprülü Yugoslav hükümetinin davetlisi olarak Yugoslavyayı ziyaret edecek olan Dışişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1953
  • Başvekil dün Anfepfe bir hitabede bulundu Bu memlekette irtica yoktur 'Taassuba,geriliğe karşı hürriyetlerimizi müdafaa efmek birinci vazifemizdir,Tezahürat arasında parti münasebetlerine de temas ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1953
  • Musaddık Henderson görüşmesi Görüşmelerin yem bir safhaya girdiği,petrol ihtilâfının yakında halledileceği bildiriliyor Tahran,17 ANKA)İran ile İngiltere arastadaki petrol ihtilafı hal yoluna girmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1953
  • Balkan paktı hakkında Papagos'un beyanatı I P I I Yunan Başvekili,komünistlerden gelecek fildr tehdidin karşılanacağını söyledi Londra,17 Radyo)Yunan Başvekili Mareşal Papagoa bugün Daily Tclegraphe g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1953
  • Türkiyeye yapılan Amerikan yardımı Mr.Daytoıı:«Komünizmin yayılmasına karşı takınmış olduğu azimli mücadele,mukavemet tavrı ve iktisadî bakım4 dan kuvvetlenmek için sarfettiği gayret» Türkiyeye Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1953
  • Bugün şehrimizde hava;çok bulutlu geçecek,rüzgörlar kuzey doğudan kuvvetlice esecek,hava sıcaklığında mühim bir değişiklik olmayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1953
  • Aleyhine bir darbei hükümet hazırlanan General Necip halk arasında Mısırda bir darbei hükümet teşebbüsü meydana çıkarıldı Gl.Necip yayınladığı bir tebliğde bütün partilerin üç yıl îçin faaliyetten men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1953
  • Şiddetli soğuklar Dün şehrimizde en di&ük sıcaklık 4 derece idi Olta Avrupada normal bir kış büküm sürmektedir.Sühunet 6)santıgrata kadar düşmüştür,hava yüksek basınç tesiriyle umumiyetle sisli ve bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1953
  • Yaşar Doğu Hatıralarını Anlatıyor I Merakla takip ettiğinin tefrikamın 7 nci sayfa-mizda bulacaksınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1953
  • Fenerbahçe İstanbuispor'u 4:2 mağlûp etti İstanbul profesyonel Hx maçlarının ildnci devre,dördüncü hafta karşılaşmalarının İlki dün Mİtnatpaşa stadında Fenerbahçe ile Istanbnlspor arasında oy oanraış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.01.1953
  • B-lediyanîn yeni bütçesi 60/milyon lira Belediyesin 1953 malî yılı bütçesi için hazulklar tamamlanmak üzeredir.Dün Belediyede Vali Gökayın başkanlığında ve Şehir Meclisi B,ütçe Komisyonu azaları ile a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1953
  • Açık liapı siyaseti tuş geMi.Kışla,beraber vapurlarda trenlerde kaf» derdi de beraber geldi-GaHba biz ekseriyetle kapı denilen nesnenin girip ç ı kıldığı zaman kapanması icap eden bir bina lazimesi ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1953
  • Bsledıya sağlık müdürlüğünün çakışmaları 1952 aralık ayında Belediye sağlık içlerine dair çalışmalaroan alınan neticelere göre,bir ay içinde 631 kişi evinde,2673 kişi mevkide,114?kişi nöbetçi hekimler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1953
  • Çanakkate abidesi için 3Q»birr tir* tarplamir Çanakaleye diküecek âbide iç,in bı.güne kadar toplanan pala ıraktan Uç yüz bin lirayı oulm ustur MÜH Savunma Bakanlığına bağlı TemsU Büroları,İbi de mtvzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1953
  • Ocak W5» Kui Oeak V&BATt EZANt İkindi Yatsı İmsak 7.25 1&24 14.52 17.00 1&43 5.37 2.1e 7.17 9.46 12.00 1.57 12.31İI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1953
  • Bir hafta evvel Amerikadan Kelen A jans haberleri,yakında Amerikan Ayan Meclisi Dışişleri komisyonunun Başkanlığına gelecek olan Cumhuriyetçi ayan üyesi Aleksandre VVıley'in Birleşik Amerikanın Avrupa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1953
  • B O B O hazırlığa başlandı Serginin' eğlence kısmı fetih yıldönümüne rastlayan gece açılacak Belediye Daimi Komisyonu,îi Geiîüî ''Meuiibııiın verdiği «salahiyete dayanarak 1953 İstanbul Sergisini tedv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1953
  • Bir işçi feci şekilde öldü Dün Ramide bir işçinin ölümü ile nihayetlenen fecî bir kaza olmuştur.Ramide tslâmbey mahallesinde oturan ı İsmail adında olr amele,sabah saat 10 sıralarında Cuma mahallesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1953
  • Evlâtlarından dayak yiyen anne Dün Ayvansarayda hazin oir hâdise cereyan etmiştir.Çınarlı-çeşme sokağında,17 numaralı evde oturan Havva Erkal adında bir kadın,dün sabah kendisini kayık iskelesinden de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1953
  • Esnafın kontrolü o-Vali dun şehrin muhtelif semi* lerini dolaştı ve gıda maddelerinin fiatını inceledi Vali ve Belediye Reisi dün sabah erken saatlerde gıda rnad deleri satışlarının mütekassf i bulund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1953
  • Uçaktan düşen bayrak paketi Dün şehrimiz üzerinden geçen bir ufaktan yeşil zemin üzerinde Ay Yıldızlı bayrakları havi bir paket düşmüştür.Paketin düşüşünü görenler evvelâ reklâm mhaiyetınde beyanname
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1953
  • Meram Ekspresi dün faaliyete geçti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce Haydarpaşa A.J dana atasında yeni ihdas edilen Meram ekspresi dünden itibaren seferlerine başlamış,bulunmakladır.Her sınıf yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1953
  • Tahmil ve tahliye İşleri düzeni niyor Ulaştırma Bakanlığı Devlet Demiryolları ve Limanları tşlet me Genel Müdürlüğü tarafından limanların tahmil ve^ tahliye kapasitelerinin arttırılması gayesiyle yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1953
  • Radyolarımızdan bir dilek Fatihte lakenderpaşa mahallesinde liâljpaşu sokağında oturan ve ev numarası ile isminin neşrini istemiyen bir okuyucumu» yazıyor:«Sayılan pek fazlalaşan solist ve topluluklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1953
  • Hamal Kâhyalığı va hamalların dileği Hamal kâhyalıklar» meselesi bulunmaktadır.Şimdiye kadar yeniden günün mevzuu olmuş tâyin nasu na getirilen-kimselerin bundan böyle demokratik bir usulle,yani seçim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1953
  • Birer «iarece tarifi eden doktorlar Şişli Çocuk Ilastahanesi Dahiliye Poliklinik Şefi Dr.Fatma Menıik,istanbul Akıl Hastahanesi mütehassıs muavini Dr.Sahire Oakay,Cerrahpaşa Hastahanesi intanı' hastal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1953
  • Mehmetpaşa îJkokultı kütüphaveye ksvuşlu Fatih Nisanca Mehmetpaşa 1.ve 2.ilkokulları Okul Aile Birlikleri müştereken,öğlencileri için:bir kütüphane vücuda getirmişlerdir.Kütüphane şimdilik 210 kitabı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1953
  • ffüeFui:bir nisası Bahçeköy Yüksek Tahsil Talebe Yurdu Müdürü H.Kadri Tokkal'ın kızı Birgül Tokkal ile Emekli Albay Cemil AktaşVın o£iu Seaat Aktaş,dün nişanlanmışlardır.Genç nişanlılara saa-betler di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1953
  • Kanlı iki hâdise o-Son 15 gün içinde şehrimizde vukubuian kanlı vakaların sayısı elliye yaklaştı* Son günlerde gelirimizdeki «can lı hâdiseler.çoğalmış ve 953 yılının birinci gününden dün akşama kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1953
  • «ECE 23 şubat p.azartesi aksamı Yer ni Ses.Operetinde Tevhid.Bilgege-için bir gece tertiplenmiştir-KONSER* Millî Türk Talebe Birliği İktisat;Derneği ile KoEservatuar Talebe DarneJderinin müsterekea ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1953
  • mm» sancım Kara kış 48» Amanın neredo bu kara kış?Düne kadar Îbtanbul kar yüzü görmedi Gazeteler «şen rimize kar yağacağı zannolunuvor» diye mü ideler veriyorlardı-Fakat hâlâ edebiyat-ı cedide sairler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1953
  • PO il S T E İt Teşvikiyede Salhane caddem sinde oturan Giray Bilimer a* dmda bir şahıs ehliyetsiz olarak kullandığı 6171 plâkah hususi otomobil ile Ortaköyden geçerken,tekerleklerin kızak yapması yüzü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1953
  • KISA HABERLER yft Belediye temizlik işleri murakıpları yedi ekip halinde şehirdeki kontrollerine fasılasız devam etmektedir.Son bir kaç gün-içinde-yapı-lan çöp kabı kontrollerinde 6156 müessese,ev ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.01.1953
  • Kısa haricî haber-lar AMERİKA Yeni Başkan Eisenhower,Bn.Oswald Lord'u Birleşmiş Milletler insan Hakları Komisyonunda Birleşik Amerika Temsilciliğine tâyin etmiştir.Bn.Lord eski Başkan Franklin Rooseve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1953
  • Fransa tenkid ediliyor_İngiliz.Amerikan ve İsviçre matbuatı artık Fransaya ehemmiyet vermiyelim diyor Paris,17 T.H.A)Fransa'da tevali eden dahili buhranlar ve Fransa'nın Avrupa Ordusuna ve Avrupa Birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1953
  • Korede atom bombası kullanılması isteniyor Amerikan kongre üyelerinde bombanın kullanılması lehinde bereyan belirdi Washington,17 T.H.A)Efkârı umumiyede olduğu gibi,senato muhitlerinde de günün:balşıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1953
  • İntihar eden m i I yo n er O-Montecarlo'da servetini kaybeden bir İngiliz milyoneri intihar etti Nice,17 T.H.A)Cambridge'deki büyük biç ticaret şirketinin müdürü,60 yaşlarındaki William Jones,Monte-Ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1953
  • Romanya da tehcirler o-Romanyaya yeniden elli bin kişilik Rus askeri birlikleri yerleşti Belgrad,17 T.A)Sovyet Rusya'da kitle halinde tehcir işlerinde ihtisaslarına güvenilen şahıslardan müteşekkil bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1953
  • Kral Faruk'un tertip ettiği resmi kabul Roma,17 A.A)Eski Kral Faruk ile kraliçe Neriman,dün akşam Roma civarında Grottaferrata'daki villâlarında kral ikinci Fuad'ın ilk doğftm günü münasebetiyle bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1953
  • Yakalığına imza atan bakan Kopenhag,17 T.H.A.Bir kaç gün için Kopenhag'a gelmiş olan İngiliz Dış Ticaret Bakanı Mackeson şerefine bir ziyafet verilmiştir.Ziyafeti müteakip etrafını alan gazetecilerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1953
  • Vize hükümet konağ» yandı Kırklareli,17 A.A.Kisen ahşap olan Vize hükûnu binası dün.saat 13 de saçağr"tutuşması neticesi bir buçuk,saat zarfında temamiyle yanm.tm Üst kattaki dairelerin eşya?ve evrak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1953
  • Ornrfoıır köyünde katliâma uğrayı p yakılan 152 öğrenci u yoc öğn tmenh*riııe dikilen anıt ¦ıı III 1944 Hazirc nının onuncu giinii Fransanın mn sakin fc&y larindan Oradour-Sur-Glaıta bir Nazi kıt'ası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1953
  • TASARRUF HESAPLARİ İKRAMİYESİ Mart çekilişi 5 0-000 Bir kişiye 25,0Q0 iira Her 150 liraya bir kur'a Şimdiden hesap açtırınız EMNİYET SANDIĞI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1953
  • TiââJc petroJerıne dair Büyük Amerikan petrol şirketlerinin Türkiye petrollerini mnştereİBm işletmek üzere aı alarmda anlaştıkları ve Türkiye hükümetiyle temasla bulunacak bir heyetin yalanda memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1953
  • 109 Beni buna mecbur etti.Ne yapayım hem seni,hem de beni çok rahatsız etmeye başlamıştı.Şimdiye kadar büyük bir gay retle itidalini muhafazaya muvaf fak olan mavi gözlü güzel kaim,ani olarak yüzükoyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1953
  • GÖRt İstanbul sokaklarına da Vaktiyle sokaklarımızı dol daran köpekler dünyaya nam salmışlardı.Memleketimize dair bir şeyler yazanların lıepsl bunlardan balı setmiş,zavallı hayvanlara baktığımız içm m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1953
  • SANAT HAREKETLİ Bir sihirbaz varmış.Bu sihirbaz,birtakım cümleler bilh*,bunları kullanarak da eşyaya istediğini yaptırır ve meselâ çaydanlığa şarkı söyletir,vazoyu oda hizmetçisi,süpürgeyi b^kçi gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.01.1953
  • 1 Reisicumhur Celâl Bay ar bir müddetten beri Ankarala bulunan Kocaeli ve Izmiti kalkındırma Cemiyeti heyetini abul etmiş ve bir müddet görüşmüştür.2Eisenhower'in seçimleri kazanmasından sonra America
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1953
  • Geçenlerde.Nc\v-York'taki moda muinimi günlerce meşgul eden bir hâdise olmuştur* J Neıv-York'un meşhur moda evlerinin birinde modellik varmakta olan Betty Garden va-zifesine son derece bağlı bir kız o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1953
  • zlarağası yakayı kurtarmak için hayatını vadetti Saatlerden sonra kayıkçılardan bîri ağaya s İsta,şafak şimdi attı,dîya sahi.i gösterdi,Diğer kayıkçı:"Tevekkeli decŞH Üsküdara gidemedik,dedi,meğer ipi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.01.1953
  • Ankara güreşçileri Japonlarla yapılacak milli müsabakaya hazırlanıyorlar 4 ocakta şehrimizde yapılacak olan Türkiye Japonya milli güreş karşılaşmalarının seçmelerine iştirak edecek olan Ankaralı güreş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.01.1953
  • Almanyada yeni spor teşkilâtı Dortmund'ta Westhaflenhal-e stadyomunda Federal Âl-1 mariva Başvekili Adenauer ile j hükmet erkânının huzurunda yapılan müsabakalar çok he-yecanlı olmuştur-Stadvomda söz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.01.1953
  • Ankara lig maçları Dün oynana Ankara lig maçlarında Ankaragücü Jandarmagücünü 6-1,Karagücü de De mirfpor'u 4-0 yenmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.01.1953
  • Türkiye eskrim şampiyonası önümüzdeki hafta başlıyor Müsabakalara 50 erkek ve 5 kadın müsabık katılacak Heden Terbiyesi Umum Mü-krim birinciliklerine hiçbir sene ılü iüğü Eskrim Federasyonu-ött kütuı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.01.1953
  • Haftanın en mühim maçı Beşiktaş bugün Vefa ile karşılaşıyor ES82K'-v Fenerbahçe stadında Beykozla,Kasımpaşa,Şeref stadında da Beyoğlusporla Emniyet oynıyacaklar 1953 yılının en ^nühim-ftıtteoikarşılaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.01.1953
  • bisikletçimiz katılıyor Bu müsabakalara katılacak sporcularımız hazırlanmaya başladılar Bu tene Fransada yapılacak cJan 1953 Fransa bisiklet turuna 3 8 millete mensup bisiklet &amı.iyonlarının katılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.01.1953
  • Dün oynaman diğer maç'ar Dün muhtelif sahalarda oyna nan futbol karşılaşmalarında a-Iınan neticeler:AltlAlÖRr.Galatasaray:2 Adalet:0 İKİNCİ KÜME:E.T.T.T Ortaköy:l Hi âl:Davutpaşa:2 Galata-4 Haliç:3 A.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.01.1953
  • Günün programı Futbol MİTHATPAŞA STADINDA:14.30 Beşiktaş Vefa P)ŞEREF STADINDA:10.30 Beyoğluspor Em niyet P)Ii .30 Beşiktaş Defterdar A)14.30 Taksim Beylerbeyi FENERBAHÇE STADINDA:jy.30 Beykoz Kasımpa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.01.1953
  • Fenerbahçe tstanburlspor karşılaşmasını taasızlaştıran çamur envai muzipliğine ve sarı lacivertlilerin bazı gollerine mâni olmasına rağmen set çekemedi ve Fenerliler buy Jk bic azimle dün iyi bir müda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.01.1953
  • Dünkü maçın tenkidi RAĞMEN SÜLHİ CAKAN Dört gol yemesine rağmen,dün san siyah takımm kalecisi fevkalâde müdahalelerde bulunmasaydı,Fenerbahçe İstanbul spor maçının neticesi zannederim ki çok f arkK ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.01.1953
  • TIMARHANEDE YIL Tıbbt adlî koridoru sinemaların sigara salonundan beter bir hal alıyordu 33 Biz adamın gözünden tanırız,«eni efendilerin bulunduğu yere vereceğim.Diye sağdaki kapıyı açtı.Altı kuryolal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1953
  • Bureya bir »eyler almak tçto gelmediniz mi?Hayır işine yardım etmek istediğinize göre hiç olmazsa işe yarayanın tercin eyleyiniz.Diğer reyyonlarda Wr şey bulamıyacağmıza eminim.Miss Maydew*in çocuklan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ ÖZBAY Harman'ın garda yakaladığı genç henüz birinci avı idi 30 Bu teklife itiraz etti-Bayır;bunu yapamam!Diye kesip atmağa çalıştı.O zaman Hans bütün mehar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1953
  • BULMACA llazırlıyan:Ercüment ÜNVER t 2 34587 8 9 10 11 12 Soldan sağa 1 Bir hayvan;Dişi yazman;Tepeyi geç;2 Seyyar elektrik kaynağı;Büyük.3 Baş böceği;Erkek;Rumca gel.4 Güzel;Plân'ın yarısı;Yasak.5 Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1953
  • $mm mı nenmm A&ma6 S'ıtovnancigic Yusuf Paşa Ibrahime fena halde kızmıştı ve Valide Sultanın iltifatını bile görmüyordu 219 Geçmişleri bırak,kendini üzme.hakikatlar daima karan lıktır dedi,şimdi iki l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1953
  • Uçak sanayiinde büyük inkişaf ingiltere uçak sanayiinin en son yeniliklerinden biri olan S-B 5 Short keşif uçağı geçenlerde Boscombe Dovvn uçuk alanında denemeden geçirilmiştir-Deneme baş tecrübe pilo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.01.1953
  • Fransız doktoru benim,için Ancak 60 66 kiloda güreşebilir dedi 107 Biran,düşündüm vs Fransız alimıı.in beni muayene etmesinde hıçbiı mahzur görmediğim $çin Ltkıifi kabul ettim.Fakat merak ediyor ve ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1953
  • mm Yâzumız I M İ i i i M it 11 f Btoro Tuvalet Sabunu,derhaffcdafrUrveEot*di kaplayan yabana niKldataıi* temizler.Puro Tuvalet Sabunu,cildi besler,yumuşatır ve korur.Pbror Tuvalet Sabunu yUzUnuzeayrıb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1953
  • İstanbul Toprak;ve iskârr Müdürlüğiindea Ey numarası!Adresi A/14 Şakir Duman 1109 dosya numaralı Fatih.Fener Müftüali.KadıçeJjme sok-45 No«d*ı A/92 Canip Kurtuldu.684 Fatih.Edirnekapı,Kaleiçi.Mimarsin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1953
  • $ddetli soğuklar I Kaş tarafı.Birincide)leri kaplamıştır.Yurdumuzda ise kış,mevsim icabı normal seyrine girmiştir.Ortu Anadoluda hava;umumiyetle sisli,Toroslar civarı ı hafif karlı,Marmara ve Karadeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1953
  • Balkan Paktı rDaştarafı birinci sayfada] Yunanistan-v» Yugoslavya tara*,sında yapılacak her hangi bir;anlaşmaya itiraz-efemiveceğini bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1953
  • Türkiyeye Amerikan yardımı [Baştarafı birinci sayfada] kiyeye yardımı mevzuunda umumi olarak şunları söylemiştir:«Komünizmin yayılmasına karşı takınmış olduğu azimli mü cadele ve mukavemet tavrı ve ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1953
  • fcrcetOdasımiK W m\kwHÎUş yıldönümü [Bas tarafi 1 incidel rafından bir ziyafet* veri&niştlr.Samimi bir havanın HâJdhvolduğu ziyafette,Hayri Gönenu söz.almış ve Ticaret Odalarımın tarihçesini ve kurulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1953
  • YUNAN DIŞİŞLERİ VKK11,1 DB BELGRAOA GİDtFOH Atina,17 A.A.Yunanistan Dışişleri VefciU.Stef anopulos 2 şubatta Belgrada gidecektirtJç gün.sürecek olan bu ziyaretinde Stefanopulos Yugoslav Dışişleri Veki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1953
  • u n [Baştarafi birinci sayfada] rağmen devam.eden halk tezahürleri arasında ancak saat 17-30 da Gaziantep,yakınlarına varabilmiş,sehire on bir kilometre mesafede Gaziantep temsilcilerini taeıvan yüze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1953
  • TÜRK.RAHLAMBNHO ı\xta ı i;okij\v ya SI-ÎYAIIATİ Belgrad,17 ANKA4)Yugoslavyayr ziyaret edecek olan Türk.Parlâmento heyeti 27 cakta Belgradda beklenmektedir.»15 gün kadar sürecek olan bu ziyaretleri s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1953
  • KOMPLOYU VAFD«CILAR-VB KOMÜNİSTLE»!HAZIRLAMIŞ* Mısır Silahlı Kuvvetler Sözcüsü,bu gün verdiği bir beyanatta,hükümet darbesini Valf Partisi enmsuplan ile komünistlerin hazırladığını,bu iki teşekkülün g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1953
  • HÜKÜMET a GAZBTBYti KAPATTI.Son hâdiseler üzerine hükümet,6 tane haftalık gazeteyi" kapatmıştın 13u gazetelerin sahip ve mesulleri de.bu gece.tevkif olunmuşlardır.Polis,mevzubahis gazetelerin idarehan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1953
  • Köprülünün uaştaraft birinci Hay fada] presle Ankaradan şehrimize gelmiştir.Dışişleri Vekili garda,Vali ve Belediye Reisi adına:Vali Muavini Püat Alper,şehrimizdeki milletvekilleri,Yugoslav Konsolosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1953
  • Sabık nazı liderleri [Baştarafı birinci sayfada];Haeder,Amiral Doenitz,Von Neurath ve.Von Shiraeh'4 Şerlinde mevkuf bulundukları lıa-Fiöhaheden kaçırmak için plânlarını hazırlamış* bulunmakta idi.Skor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1953
  • Batı Almanyad&Kayat1 pahalılığı Frankfurt;ir ANKA)Ba* tt ı Almanya Federal i s t;11 ist i k Ofisi tarafından' yapılan sonr hesaplara göre kasım ayına ait h;ı-yat pahalılığı endeks'i bir evvelki aya na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1953
  • Hışırda bir darhei hükümet [Bas tarafı Birim iti** 1 Seracettin,Sabık Kral Faruk'un kuzeni Prens Abbas-Halinr ve Fuat Seracettin'in gazete sahibi bulunan.iki kardeşi.Tevkif edilen hava.kuvvetlerine me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1953
  • senede tamamen ödeötE [JSaştarafı birimi sayfada],yollarına gidilmemiştir-Ancak ikinci devrede bu teyakkuz-ve itidal tedricen gevşemiş ve 17 sene.içinde 13 ü dışarıdan ve 29 u-içeriden olmak üzere iri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1953
  • Rusyadaki temizlife [Baş tarafı Birincide] Filhakika,belirtildiğine göre,Sovyet emniyet teşekkülerin- ieki en mühim.mevkileri,ihtilâlden beri Yahudiler,işgal etmektedir.MACARİSTANDAKf TEVKİFLER Budape
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.01.1953
  • İstanbul Vakıflar Müdürlüğünden Üsküdarda Selâmiati efendi mahallesinin eski Sarraf yeni îebilci Molla en yeni Tıknefes sokağında eski 32 yeni 46 taj 15 kapı sayılı evin 54/120 hissesi D-3515 Fatihte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1953
  • Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden t Avrupa tediye birliğine dahil memleketlerden aşağıda fazılı malzeme teklif suretiyle satın alınacaktıra—Haydarpaşa ve Derince silolarında kullanılmak üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1953
  • Teklif İsteme İlânı Sümerbank Nazilli Basma sanayi Müessesesi Müdürlüğünden 15/1/953 tarihinden itibaren müessesemiz çırçırlarından elde edilecek pamuk çekirdekleri 500 1000 er tonluk parti baliğde te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1953
  • Lokman Hakim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Paaardan başka her gün sabah saat 10.10-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.istanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1953
  • MENKUL SATIŞ İLANI İstanbul 4.ncii tora Memurluğundan 952/6746 Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen Iki adet boy aynası ve Uç adet kırmızı maruken koltuk vr» bir adet Uzeıi camlı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1953
  • »tanbut 12.57 Açılış ve program MM)Haberler 13.15 Saz etrleri ve oyun havaları 13.30 rhan Avşar tango orkestrası 14.00 Şarküar 14.30 Ne •zu ederseniz Pl.15.00 ilrküler 15.15 Galip Ataç rdi ki 15.30 Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1953
  • Kambiyo ve esnam Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış 790.50 280.30 v 0.80 «4.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1953
  • İstanbul Asliye Üçüncü Ticaret Mahkemesinden 952/397)Davacı Abdurrahman Duhani namına vekili tarafından Kadıköy Osman Ağa Piri Çavuş sokak N 11 de Aram Mardirasyon aleyhine açılan mukavelenin feshi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1953
  • İstanbul Asliye 12.ci Hukuk Yargıçlığından:y 952/784)İstanbul,Pangaltı,Baruthane caddesi No.75 de oturan Astop Şamlıoğlu vekili Avukat Naim Yener tarafından açılan Boğos,Hacıgül,Parsık,Gtilüye ve Refa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'euJ MttdUr:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURt AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1953
  • İstanbul Belediyesinden 1 Spor ve Sergi Sarayında tehlike tenvirat şebekesinin akümülâtör ve redresör tesisatının 6497ı50 lira keşfi çevresinde yaptırılması-İlk teminatı 487.31 liradır-Şartnamesi ve f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1953
  • îzmir ti Daimî Komisyonundan:1 izmir Sağlık Müdürlüğü için bir adet hasta can kurtaran otomobili satın alınacaktır-2 Bu otomobil Fort veya Penel tipi Şevrole.Plymut.Desoto.Doç ve muadili markalardan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1953
  • Boş yere ıstırap çekmeyiniz.4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1953
  • Tokat C.Müddeiumumiliğinden Tokat Ceza evinin 1/Mart/953 tarihinden 28/Şubat/954 tarihine kadar ekmek ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur-1 Ekmeğin beheri 750 gram olacaktır-Şartname
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1953
  • ARPA AMBARI Le Moulin de la galette)Komedi S perde Yazan:Marsel Achard Çeviren:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul İngiliz tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba ve cumadan başka her ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1953
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI İstanbul 7.ci İcra Memurluğundan 952/1529S Veli Ispandar,Filibos ve Pandeli Pilipidis aralarında müştereken tasarruf edilip taksimi kabil olmadığından satılarak bedelin* hissed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1953
  • Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 00 üç aylık 12 00 Bir aylık 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İlân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L.Hanlardan me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1953
  • Edremit Belediye Başkanlığından Belediyemiz için lüzumlu bulunan 5925 lira muhammen kıymetli bir adet 200 wat amplifikatör 6 adet 25 wat hoparlör,1 sehpalı mikrofon 1 masa mikrofonu 1 radyo 1 pikap 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1953
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Malzeme Müdürlüğünden 5-10 tonluk,mazotla işleyen,uzun şasili 2 adet kamyon» teklif almak suretile satın alınacaktır-Teklifler en geç 21/1/953 çarşamba günü akşamına kadar Top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1953
  • Denizcilik Bankası T.Â.O.İzmir işletmesi Müdürlüğünden 1 1953 yıh sonuna kadar limanımıza gelecek kömür yüklü gemilerin tahliyesi ile gemilere ihrakiye verme işleri pazarlık ile isteklisine ihale edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden vdrilen Askerî Kıtaat ilânları 2 takım Batarya 72 voltluk batarya beher takımı 12 tüplü 24-V-3-amper saatlik üçer grup halinde ve normal kesafetli 1-260)pazarlıkla 22/1/9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8