Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.01.1953
  • Yüksek Ticaret Okulunda dün yapılan tören Yüksek Ticaret ve İktisat Okn)unun kurulusunun 70 inci vıldö münasebetiyle dün mek tep binasında bir tören yapılmıştır.Törende MÜH Eğitim Vekili adına Teknik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1953
  • Foster Dulles Avrupa seyahatine çıkıyor Amerikanın yeni Hariciye Vekili dün verdiği beyanatta takip edeceği siyaseti açıkladı Vaşington» 16 AA)ö-rete davet edilmiştirnümüzdeki hafta Dışişleri Vekilliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1953
  • Belediyenin açtığı tahliye dâvaları Dünkü duruşmada dâvâlı taraf avukatınm sert konuşmasını hâkim zabta geçirdi Şehir Tiyatrosunun arzettigi gayri ^müsait durumu gözönune alan İstanbul Belediyesinin İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1953
  • Fuhuş yapan bir ecnebi kadın dün gece hudut dışı edildi Bir müddetten beri randevu evlerinde çalışan Kath&rina trene bindiriiirken hıçkıra hıçkıra ağıyordu Vekiller Heyeti,gizli fuhuş yapan ve bazı ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1953
  • ^Uk^îki^amt 1 Bugün sihrimizde hav;çok bulutlu ve hafif yağışlı geçecek,rüzgarlar kuzey yönden kuvvetlice esecek,hava sıcak-1 lığ ıbiraz daha düşecektirt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1953
  • Eisenhower 20 ocakta vazifeye başlıyor 20 ocak cünü Amerika Cumhurbaşkanlığı vazifesine başlıyacah olan Eisenhower.hükümetinin üyelerini tesbit etmiştir-Besim Başkan ve hükümet üyelerini göstermektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1953
  • Meclisin dünkü içtimaında Kâ¥uT edilen kanunlar Hariciyeye bazı kadroların eklenmesi hakkındaki kanun lâyihasının müzakeresinde Fuat Köprülü geniş izahat verdi Ankara 16 Milliyet)Büyük Millet Meclisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1953
  • İngilizlerin Süveyşten çekilmesi O General Necipt Orta Şaj k savunması İçin Süvoysin tahliye edilmesini istiyor General Necip Kahire 16 T.H.A.Mısır Başbakanı General Muhammed Necip bugün verdiği bir b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1953
  • Yugoslavya da büyük bir infilâk Belgrad 16 AP)Saray Bosna civarındaki bir askeri üsde bugün vuku bulan infilak neticesi 21 kişi ölmüş ve tahminen 50 kişi ağır surette yaralanmıştırtnfilâk haberi Belgr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1953
  • İbret Aynası Hele sizler,hele sizler.Bir makale başlığı:«Çok yaşamak elinizdedir-Ayni gazetenin birinci sayfasında bir başka başlık:«Bir günde beş cinayet» Kaldırıma çıkan otobüsler,dükkânlara giren v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1953
  • Lâiklik haftası toplantıları Laiklik Haftasının İkinci devresinin başlaması münasebetiyle dün saat 15.30 da Marmara lokalinde Türk Dovrün Ocakları tarafından bir toplantı tertip edilmiştir.Bu toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1953
  • Atom casusu Rosenberg lerin akıbeti Washington 16 AP)Birleşik Amerika genel savcısı ölüme mahkûm ellmiş olan atom casusları Julius ve Bthel Rosenberglerin Başkan Truman tarafınan affedilip edilmiyecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1953
  • Iran Başvekili Amerikan Elçisiyle 7 saat görüştü İngiliz Iran Petrol ihtilâfının önümüzdeki hafta İçinde bir hal yoluna gireceği tahmin ediliyor Tahran 16 AP A.A.Buradaki siyasî çevrelerin kanaatine g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1953
  • i Yaşar Doğu Hatıralarını Anlatıyor I Merakla takip ettiğini» tefrikamızı 7 nci sayfa-mızda bulacaksınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1953
  • Esrar satan şebekenin elebaşısı dün yakalandı Asker kaçağı Halilin Uz.rinde hususî surette saklanmış 3 kilo esrar ele geçti Emniyet 2 nci Şube Müdürlüğü memurları bir müddetten beri piyasaya bol mikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1953
  • Nazilerin hükümet darbesi Hâdiseyle ilgili olduğa anlaşılan sabık bir Nazi lider' polis tarafından aranıyor Londra» 16 Radyo)Dün Batı Almanyadaki İngiliz işgal bölgesinde meydana çıkarılan Nazi hüküme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1953
  • Köylüye toprak tevzii Reisicumhur Celâl Bayar evvelki gün "Beypazarına gitmiş ve topraksız köylülere dağıtılan arazinin tapularını vermiştir-Bayar bu arada su tesislerinin açılışında da bulunmuştur-Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1953
  • Ankaraya bir Amerikan petrol heyeti geliyor Birkaç Amerikan firması petrol istihsaline ortak olacaklar Washington 16 T.A.Amerikan matbuatında Türk petrol kaynaklarının yabancı sermayeye açık tutulması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1953
  • Türk Yunan ve Yugoslav işbirliği Dışişleri Vekili Köprülü yarın Belgrada Yugoslavyadaki müzakerelerden sonra Köprülü Afinayıda ziyaret edecek Ankara,16 Milliyet)Dıs isleri Vekili Fuat Köprülünün Belgr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.01.1953
  • ea Pilâvdaki taşlar ULUNAY B-M-Meclisi memleket ek seriyetinin dileğini yerine getirdi Türklere konuştukları dili iade eyledi-Oooh!Konuşanla mak derdini anlatamamak.okuduğunu anlamamaktan çok şükür ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1953
  • KISA HABERLER 1r Belediye murakıpları fırınlardaki kontrollarına devanı etmektedirler.Bazı fırınlarda ekmeğin esmer çıkarıldığı görülmüş bu fırınlar ve bu unları imal eden değirmenler hakkında kanunî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1953
  • PO LİSTE Evvelki gün Mustafa Germirli adında bir tücardan 10.00C lira çalmaktan sanık olarak aı anan sabıkalı yanke.sicilerder.Zeki Tezman dün İkinci Şube yankesicilik masası memurlar tarafından yakal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1953
  • 30 R.A 1872 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş öğle İkindi Akşam Yataı İmsak 7.23 12.24 14.52 17.06 18.42 5.38 2.17 7.18 9.46 12.00 1-37 12.32 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1953
  • Amerikan kongresine gönderdiği ve veda mahiyetinde bir mesaj telâkki edilen r,on raporunda.Başkan Trumau.Sovyetler Birliğinin âkibetine temas ederek,komünist dünyasında bir değişiklik olacağı na kuvve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1953
  • Ucuz ofis yağları 0-Pazar yerlerini teftiş eden Vali bilhassa yumurta hatlarını pek fazla buldu Vali ve Beledive Reisi Prof-Gökay dün sabah.Aksaray ve civarındaki pazar yerleri ile dükkânlardaki peyni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1953
  • lifli CAY •jr İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği Fen Fakültesi Talebe Derneği yıllık tanışma çayı bugün saat 14.30 ilâ 19 arasında Konak Otelinde yapılacaktır.BALO •Jr Turizm Kurumunun tertiplediği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1953
  • r HALKIN SESİ L Nakil vasıtaları başıboş bıraka imasın İsim ve adresi bizde saldı bulunan bir okuyucumuz yakıyor:«Dün 15 ocak 953-akşamı saat 18,30 sıralarında Çarşıkapı pazarının Gedikipaşaya bakan t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1953
  • eyogîüiı kumarhane Sabaha karşı suçüstü yakalanan bakara cılar dün müddeiumumiliğe teslim edild Emniyet 2 nci Şube Müdürlüğü memurları evvelki gece şehirde yakılan arama tarama sırasında,bir polis eki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1953
  • Senenin en j soğuk günü o-Avrııpada hüküm süren so-ğuk dalgası Balkanlardan memleketimize doğru yayılıyor Bir müddetten beri Orta Avrupada hüküm süren soğuk iıava dalgaları,Balkanlardan geçerek memlek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1953
  • Akdeniz acentatannın yaptıkları toplantı bitti Denizcilik Bankası Akdeniz acentaları şehrimizde yaptıkları toplantı dün sona ermiştir.Toplantıda alınan kararlar hakkında,Denizcilik Bankam umum Müdür M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1953
  • Vergî borçlarını ödemeyenlerin durumu îsffcribul Defterdarlığı vergi borçlarını ödemiyen mükellefleı hakkında şiddetli bir takibata geçmiş bulunmaktadır.Bu mak satla Defterdarlkta kurulan Mail Zabıta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1953
  • Röportaj ir film stu goruıen aca Yerli filmlerimiz iyi olmuyor diye şikâyet edip dururuz* Eğer bizdeki stüdyoları gezaeniz bunların dahi iuiniİ yapılabildiğine hayret edersiniz-Ümit DENİZ Bu da modern
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1953
  • Kendir sanayi?ıslah edilecek Yurdumuzun çeşitli bölgelerinde yetiştirilmekte olan kendirlerden yapılan halat,urgan,ip ve sicim gibi mamullerimizin suya fazla tahammül edememeleri yüzünden dış piyasala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1953
  • izmir limanından vrp^an ihracat öğrendiğimize göre,1952 yılı içinde İzmir limanından 114.8 milyon lira değerinde 41 bin ton pamuk ihraç edilmiştir.En fazla ihracat yapılan memleketlerin başında Batı A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1953
  • Kahveyi altüst eden sarhoş Evvelki gece saat 24 sıralarında Silivrikapıda oturan Muhterem Isı adında biri,zilzurna;sarhoş bir halde Kocamustafapaşada Cihat Dinlerin kahvesine gelerek bağırıp çağırmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.01.1953
  • Mau-Maular idam ediliyor Temyiz talebinde bulanan 9 Mau Mau'nun istekleri mahkemece reddedildi Nairobi.16 AA)Cinayet suçu ile ölüme mahkûm edilmiş bulunan 9 Kikuyu'nun temviz talebi buradaki Doğu Afri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1953
  • Ali Hafi Hindistan ve Pak i starta gidiyor Cannes 16 AP)Ağa Hanın oğlu Ali Han gelecek ayın başında,Hindistana giderek babasının müridlerini ziyaret edecektir.Bu,Ali Hanın babasını temsilen yaptığı il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1953
  • Bir komünist liderini olduran 4 kişi idam edildi Viyana,16 ANKA)Geçen aralık ayında Pecs şehrinde komünist partisi başkanını öldürmekten sanık olarak dört Macar halk mahkemesi tarafından idama mahkûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1953
  • Kısa harici haberler AMERİKA Ayan Meclisi Dışişleri Komisyonu,John Foster Dulles'in Dışişleri Vekâletine tâyininin Ayan Meclisince tasdikini iltifakla tavsiye etmiştir.İN6İLTEKE Hava Vekâletinden bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1953
  • Kral Fa uk tekrar italya a dönrdfti Berne 16 A.A.Maiyetleri ile beraber buraya gelmiş olan eski Mısır hükümdarı Faruk ve Kraliçe Neriman ttalyaya gitmek üzere Saint Moritz'den ayrılmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1953
  • AnrerSkada ŞarSonun filmlerine boykot edîbfyor Hollywood 16 A.A.Fox West Coast sinema şirketi,Amerikan lejyonunun müdahale tehdidinden dolayı Şarlonun «Sahne ışıkları» filmini üç sinemadan kaldırmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1953
  • Yeni yap ş k İki* kardeşler Tenncsse 16 A.A.Doktorlar,Misisipili 23 yaşlarnda genç bir kadının doğurduğa birbirlerine göğüs ve karınlarından yapışık,ikisi de oğlan ikizleri yaşatabilmek için var kuvve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1953
  • Beri inde bir hâdise Berlin,16 AP)Berlinin Rus bölgesi idarecileri Batı ve Doğu kesimleri arasındaki bü tün seyrüseferi durduran bir mazeret ic&t etmişlerdir.Şiddetli bir tipi altında Doğu ke simine g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1953
  • Amerikanın haricî siyasetinde değişiklik Gnl.Eisenhower Rusyaya karşı daha kesin bir politika takip edecek Washington 16 T.H.A.iyi haber alan çevrelerden bildirildiğine göre,General Eisenhowerin resme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1953
  • Mısırda festival Mısır milli kurt ulusun mı âl tmcı ayı dolayısiyle Mısır hükümeti başkanı General Necip millî bir festival tertiplenmesi ni kararlaştırmıştır-Festi val 2326 ocağa kadar devam edecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1953
  • Zina suçundan hapse mahkûm dî'efiil^r Bir müddet evvel Kadıköy M* da caddesinde hit e\*fa zina yaparken suçüstü yakalanan-Nor min Eltimur ile Naci Yıldız Ka dıköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 3 er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1953
  • Büyük bir itina ile hazırlanan bu nefis film.ergeç herkesin rbret ve zevkle seyredeceği bir hayat dramıdır-Bu bir AND filmidir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1953
  • İKTİBAS Oğlunun yaşaması için böbreğini veren ana Marius'un ezilen böbreği alındıktan sonra tek böbrekle doğmuş olduğu anlaşıldı.ÖJiimcil bir hastanın böbreğini takmak üzere doktorlar hazırlık yaparke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1953
  • Yahni Otlarla Mücadele İlâcı Alınacak,Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden İdare ihtiyacı için doksan üç bin yedi yüz elli lira talimini bedelli ve beş bin dokuz yüz otuz yedi lira elli kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1953
  • SANAT HAREKETLERİ Tiyatromuz üzerine Küçük S.'hn.'rıiıı Son t.nısi-Hni gördükten sonra,yeniden Şehir Tiyatrosunu düşünmeğe hakladım.Hem de bir tafmda Koca Bebek,öbür tarafında Balıkesir Muhasebecisi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1953
  • N«a£ .erın hazırlıkları Bir Londra telgrafından Batı Almauyada bir hükümet darbesi hazıriıyan eski Nazilerden nıülekkep bir grupun elebaşıları tevkil edildiklerini Öğrendik.Propaganda Nazırı Goebbels'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1953
  • 108 Faruk kuru gururunun esiri olarak artık rahat rahat konuşuyordu.Sen kocanın hakikaten bir kazaya mı kurban gittiğini zannediyorsun?Güzel kadın birden irkilmişti.Anlayamadım Majeste!Faruk güldü.Anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1953
  • 6ÖR£ Kadın sesi Derler ki Uç ses güzeldir Kadın sesi,su sesi,altın sesi.Yobazın biri bizleri bunların birincisinden,belki eri sevimlisinden inalımın etmeğe kalkışmış.Radyo mttdttriyetine gönderdiği bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.01.1953
  • HElifitlN TARİHTEN MERAKLI BİR YAK'A Timurluların son tahtını Özbekler nasıl ele geçirdi?Özbek hükümdarı Boncuk kimdeyse onu ev3yoru n„ kabilinden haberler göndermek suretiyle cslbettiğ] hükümdarı da,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1953
  • 1 Birkaç gün önce şehrimize gelmiş olan Fransız artistleri dün Vali ve Belediye Reisi 'Gökayı ziyaret etmiştir.İFA)2 Dün Ankarada Siyasal Bilgiler Fakültesinde sarhoşlara karşî alınacak tedbirler mevz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1953
  • Amerikada yapılan güzellik müsabakaları son zamanlarda istenilen rağbeti temin ede-«içmektedir-Bunu-nazarı itibara alan güzellik müsabakası organizatörleri moda defile-lerinc de alınmışlardır-En son o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.01.1953
  • spor hareketleri f İ Saat MİTHATPAŞA STADI 14 30 Fenerbahçe Istanbulspor ŞEREF STADI 1200 Galatasaray Adalet Amatör)14 30 E-T-T.Ortaköy FENERBAHÇE STADI 12 45 Demirspor Sarıyer 14 30 Hilâl Davutpaşa V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.01.1953
  • Japon güreşçileri şehrimize geliyor Tokyo 16 T.H.A.Geçen sene Helsinki olimpiyatlarına katılan Türk güreş şampiyonları ile karşılaşmak Üzere 12 kişilik bir Japon güreş takımı pek yakında Türkiyeyi ziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.01.1953
  • ingiltere iskoçya futboi turnuvası 4 İngiliz ve 4 iskoç takımının iştirak edecekleri bu turnuva bir ay sürecek İngiltere ve İskoçya Futbol Federasyonları Kraliçe Blizabeth'in tahta geçişi münasebetiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.01.1953
  • Bu hafta yapılacak basketbol maçları ıı ı.Bugün fVloda-istanbul sporla karşılaşıyor Geçtiğimiz hafta yapılan müsabakalarla basketbol liglerinin ilk devresini bitirmiş bulunuyoruz.Gün geçtikçe inkişaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.01.1953
  • iği ıslah etmek zorundayız Yeniden profesyonel şube tesis ettiklerini ve önümüzdeki mevsim profesyonel kümeye gireceklerini duyduğumuz kulüplerin durumu kadar,bu durum muvacehesinde şimdikilerin vaziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.01.1953
  • Hakemler Federasyonu kurulması istenmiyor Haber aldığımıza göre,Anka* ra JEIakemler Kulübü,futbol,güreş ve diğer spor branşları febir federasyon halinde toplanma derasyonları gibi hakemlerin de,lan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.01.1953
  • M MI Müjdat Abdullah 1 Feridun Salâhattin Aks» ü* R Fikret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.01.1953
  • Sao Paul o yürüyüş müsabakası neticelendi "Her sene Sao Paulo'da vapı-müsabakası bu sene çok heyelan 7.300 metrelik yürüyüş canlı olmuştur-Müsabakanın başlamasına kadar devam e-den şiddetli yağmura ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.01.1953
  • Sedgman,teniste Kramer'i yendi gingtonda yapılan profesyonel Frank Segman,dün geceVatenis maçlarında Jag Krameri 6—3,7—5 yenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.01.1953
  • Istan Geçen devre oynanan tstanbulspor Galatasaray maçından bir görUnüs karşılaşıyor İstanbul profesyonel futbol ligi dördüncü hafa karşılaşmaklarının birincisi bugün Dolmabahçe stadında Fenerbahçe il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.01.1953
  • fUruguay futbo-1 illi kriz geçiriyor!İtalyanın Bologne şehri-nin spor mecmuası olan «Ştadiö» nun bildirdiğine KÖre Uruguaylılar futbol kalitelerinden bir hayli düş-müşler-1950 senesinde Bre-zilyada Ri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.01.1953
  • Yugoslavya Mısırı yendi 3-1 Bugün Yugoslavlarla karşılaşmış olan Mısır mim takımı Kahire* 16 AP)Buırün burada 15 bin seyirci önünde oynanan futbol macında Yugoslavya milli takımı,Mısır millî takımını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.01.1953
  • zıyetı takdir edemiyecek diye ılıyorumiather,artistin geç kaldığını ledi:Evet!Bekleyenler nerede ilapıları kıracaklar,encereye yaklaştı,mütemadi uzayan sıralara baktı:Bir hileye başvurdum.Kıztza davet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1953
  • 1AR1İIEKİ KORKUNÇ Nakleden:AZİZ ÖZBAY "Bir daha beni kadın dostlarımdan kıskanmağa kalkma,29 Kaçsaatten beri içiyorsun?Harman'ın gözleri bir an için yuvalarından fırhyacakmış gibi açıldı;ileriye doğru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1953
  • smm w$ı sjenmmı Valide Sultan,iki güzel ve tatlı hayalin karşısında mest olmuştu 218 Dalgındı,tereddütlü adnf lar la yürüyerek bir sandalyeye o' turdu-Bazan bilmiyerek dişle rini sıkıyordu-Bazan da ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1953
  • üazırlıyan:Ercüment ÜN VER 12 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 Soidan sağa 1 Merdiven;Zam 2 f-Bir sebze;Gelir 3 Ağacın kolu;Gördüğünü-söyleyen;Bir mabut 4—Tersi eski harflerden birinin okunuşu;Gemi tamiri 5 Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1953
  • Kızın hareketi mın mahcup 32 Yahu ne hoş kız.ŞununJa muarefe peyda etsek yolculuğumuz iyi geçerdi» oldu.Ve hemen:Gelin çocuklar!Diye ayağa kalktı.Karar karardı.Yakışıklı kimyacının şakaklarına biraz k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1953
  • Bftc.Ghee'tt n şahrimlzıieki tafkîk eri Amerikanın Ankara Büyükelçisi McGhee ve eşi bir müddetten beri şehrimizde bulunmaktadırlar.Büyükelçi ve eşi burada ikametten sırasında tarihî eserleri ve müzele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 17.01.1953
  • *P|Aff P0fi Ankarada seçmeler yapıldı ve ırana gidecek takım tesbit edildi 106 Pragda yapılan güreşlerin üzerinden beş ay geçmiş ve ekim ayına gelmiştik.Hatırımda kaldığına göre ekimin iki veya üçü id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1953
  • Ankaraya Amerikan petrol heyeti geliyor [Baş tarafı Birincide] cisi bulunmaktadır.Diğer taraftan çeşitli petrol endüstrisinin süratle inkişafı,dünya petrol istihlâkinin ehemmiyetli miktarda artmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1953
  • ^Sfiperfosfat Alınacak,Devlet Üretme ÇiftiıkSeri Umum İAüdürliigpiiüden İdare ihtiyacı için Beş yüz bin lira muhammen ıbedelli ve yirmi üç bin iki yüz elli lira geçici teminatlı iki bin beş yüz ton sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1953
  • Tap w Kadastro *Genel Miidüdülünden 1 Tapulama memurlun için 500 adet içi muflonlu deri ceket kapalı ^rarf usulile eksiltmeye konmuştur-2 Eksiltme 2/2/953 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1953
  • Nakliyat yaptınJacok Toprak Mahsulleri Ofisi Samsun 'Bölge Başmüdürlüğündün 1 'Vezirköprü aribarımızda mevcut Ofisimize ait hububat,bakliyat vesair maddeler den iki bin tonunun Vezir köj riiden Havzay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1953
  • Atom casusu [Baştarafı brrinci sayfada] Başkan Truman,bu mesele hakkında salı gününe kadar bir karar vermediği takdirde,iki casusun akıbeti,yeni Başkan Eisenhovver tarafından tâyin edile-eektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1953
  • İngilteremn Süveyşten çekilmesi ı Huş tarafı 1 incidd muş ve Orta Şark eavunmasına temas etmiştir.General Necip ezcümle şöyle demiştir:«İngiliz kuvvetleri,Süveyşten çekilmedikleri müddetçe bu mesele h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1953
  • Nazilerin hükümet darbesi [Baştarafı birinci sayfada]' Bu tahkikatın neticesine göresanıkların ingiliz askerî mahkemelerince mi.yoksa Federal Alman mahkemelerince mi mu hakeme edilecekleri belli olaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1953
  • [Baş tarafı birinci sn yi';w ki] le yemeğini müteakip Abasvadan Brioni'ye gidilecek ve saat 17 de Yugoslav Reisicumhuru Tito ziyaret edilecektir.Reisicumhur Tito avnı gün aksamı Dışişleri Vekilimiz şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1953
  • Belediyenin açlığı tahliye dâvası PBostanaf11 birinci sayfada] istemiş ive uzun!forr.«şahit listesi vererek,dinlenmelerini balep etmiştir.Belediyenin avukatları ise i bu taleplere itiraz etmiş,Sümer s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1953
  • Yuge&1ayya4a j tor MM Ş [Ba*taraf,birinci sayfada] iden ileri çeldiği bildirilmemiştir.j Hükümet sözcüsü tahkikata başlandığım bildirmiştir.Ayrıca infilâkın vuku bulduğu r/ihaMn tam olarak neresi oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1953
  • FosterMes [Bitarafı birinci savfcnla] Ad e nau er 'i n talimatı il e Fos t e r Dulles'e bir mektup göndere rek ou 'Bonn'a davet et mistir-Foster Du 11 es ite Harold S t assen.oca k avının son i hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1953
  • İran fiagvetâli [ISaştaıaiı birinci sayfada] gün Amerikanın Tahr-an.Büyükelciüi Jlenderson'u kabul ederek kendisiyle fasılasız olarak tam.7 saat süren bir görüşme yapmıştır.Mülakattan gayet mütebessim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1953
  • Kabul edilen kanunlar [Baş tarafı Birincide] «Bütçe komisyonunda bu kanun hakkında arkadaşlara İzahatta bulunmuştum.Pamukoğlu tarafından geçen celsede bazı itirazlar olmuştu.Ortada hiçbir zaman haksız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1953
  • Cumhuriyetçiler,Trumanın sunduğu bütçede değişiklikler yapmaya karar verdiler memleketlere yardım faslına meblâğdan vo daha başka fasıl-VVashington 16 T.H.A.A-ı merikan kongresindeki Cumhuriyetçi azal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1953
  • s vanan bir ecnebi 1'-n hudut dışı edildi Baş tarafı Birincide] cudu,ağlarken dahi İnsana gülüyor hissini veren bal renkli gözleri var.Kendisine tereddüt etmeden güzel denilebilir.Kompartımandan içeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1953
  • Esrar satan şebekenin elebaşısı dün yakalandı fttaştnrafı birinci sayfada Topal oğlu da böyle olmuş.Bir İki aydır adamakıllı hoplayıp zıplamış ama bu defa adım atmaya dahi vakit ve fırsat bulamamış.Em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1953
  • Lâiklik haftası Baş ta rafı birinci sayfada] yur,Lâikliğin tarifini yaptıkta» sonra konuşmasına söyle devam etmiştir:Lâiklik Atatürk inkılaplarının temelini teşkil eder.Türk milletini irticaa mütemayi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 17.01.1953
  • r-r-r-Merasim sırasında B-36 tipi tayyareler Beyaz Saray üstünde uçacaklardır Gnl.Eisenhower Başkanlık vazifesine nasıl başlıyacak?YUzbin kişinin iştirak edeceği muazzam tören için 100 bin dolar sarfe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.01.1953
  • İstanbul İkimi tcra Memurluğundan:952/7346 Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen Jftfansız malı piyano,Kelvinatör buz dolabı ve Corslay marka keza buz dolabının hacizli bulunduğu Galatasaray T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.01.1953
  • Kadıköy Asliye İkinci Hukuk Yargıçlığından 952/654 Meliha Yazıcı vekili avukat Ali Emin Dincel tarafından İstanbul Zindankapı îpekci Bekir bey yanında Rahmi Yazıcı aleyhine acılan boşanma davasının ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.01.1953
  • Lokman Hakim Db HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Paaardan bafka her gün sabah saat 10.S0-12.00 öğleden sonra 14.80-17.00 de hasta kabul eder.tstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.01.1953
  • RADYOLAR İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Şarkılaı 14.00 Operetlerden fantazileı Pl.14.15 Havayen gitaı topluluğu Pl.14.30 Saz eserleri 14.50 Dans orkestralar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.01.1953
  • İst.Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları Tahta barakaların tamirleri için lüzumlu malzeme açık eksiltme ile 29/1/1953 perşembe saat 10 da Ankara MSB-4 Noh Sa-Al-Koda satın alınacaktır-B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.01.1953
  • Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 Avrupa tediye birliğine dahil memleketlerden aşağıda yazılı malzeme teklif suretiyle satın alınacaktıra—Haydarpaşa ve Derince silolarında kullanılmak üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.01.1953
  • istanbul Asliye 5-Hukuk Yargıçlığından 951/40 Tebliğ olunacak taraf 1)Esfahani Mirza Haşim Şehsuvar mah-Kadırga Liman caddesi 86 No 2)Mirza Şefik oğlu Haşim aynı adreste 3)Mirza Şefik kızı Safiha aynı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.01.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaa»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.01.1953
  • Yapı işleri ilânı Sivas Valiliğinden 1 Eksiltmeye konulan iş:Sivas SRA-tesislerine çekilecek hattı havai işidir-Keşif tutarı «18027» liradır.2 Eksiltme 30/1/953 cuma günü 8aat 15 de Bayındırlık Müdürl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.01.1953
  • Teklif İsteme İlânı Sümer bank Nazilli Basma sanayi Müessesesi Müdürlüğünden 1 15/1/953 tarihinden itibaren müessesemiz çırçırlarından elde edilecek pamuk çekirdekleri 500 1000 er tonluk parti halinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.01.1953
  • Zonguldak Vali'iğinden Köy suları için alınacak 26 125 lira muhammen bedelli ma manşun bir pusluk 5000 metre galvanizli madenî su borusu 4/Şubat/953 çarşamba günü saat 15 de hükümet konağında vilâyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.01.1953
  • Enkaz Satışı Ankara İli Daimî Komisyonundan Mülkiyeti özel idareye ait.yanan Millî Eğitim Bakanlığı bahçesindeki barakalarla,yeni hal içindeki on binanın yıkılıp enkazının kaldırılması işi kapalı zarf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.01.1953
  • Makine Satışı İstanbul Defterdarlığından 1 Adet bıçak 78 santimlik SONMCIDER markalı 1—1940 Nolu tel dikiş makinesi pedallı 1 yaldız makinesi,motörü.bir beygirlik No-613031 1—otomatik matbaa makinesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.01.1953
  • Makine Satışı istanbul Defterdarlığından 1 adet Bakır silindir makinesi 35 santimlik Muamele vergi dairesine olan vergi borcundan dolayı Tab/sili Emval Kanunu hükümleri gereğince haciz altına alınan y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.01.1953
  • BOŞ YERE ISTIRAP ÇEKMEYİNİZ.vf1» jrs Mideyi boımaı,kalbi v« böbrekleri yormaz başarı He "nxan,an.f87dan«snanSVa Kar,«T dalıdırfiRiPiN 4 saat ara ile günde 3 aaet alınabilir.GRiPiN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8