Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.01.1953
  • Bugün şehrimizde hava;az bulutlu geçecek,hava sıcaklığı biraz daha düşecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1953
  • mm Bayar Bey pazarında Ankara 15 Milliyet)Reisicumhur Celâl Bayat refakatinde Adalet Vekili Osman Şevki Çiçekdağ» Ankara mebusları,Vali Kemal Aygün ve Ankara Belediye Başkanı Atıf Benderlioglu olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1953
  • Dün mahkûm olan sabık Taksim Nahiye Müdürü Taksim Nahiye Müdürü dün mahkûm oldu o-Suçu sabit Körülen Safa Ak* kenepek bir bucuk sene hapis yatacak Bir müddet evvel,Alderiko admda birisinden 500 lira r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1953
  • İSTANBUL Lisesinin 69 uncu yıldönümü Dün İstanbul Erkek Lisesinin 69 uncu yıldönümü münasebetiy in yapılmıştır Besimde törene iştirak edenler görülmektedirokul binasında bir toplantı Foto:Milliyet Hik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1953
  • Nazilerin y ni bir komplosu I f|1 m 0* Almanyada bir hükümet darbesi meydana çıkarıldı Eden'in emriyle,İngiliz işgal bölgesinde Nazi şeflerinden Goebbels'in müsteşarı ve arkadaşları tevkif edildiler L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1953
  • d-3T Yaşar Doğu Hatıralarım Anlatıyor I Merakla takip ettiğinin tefrikamızı 7 nci sayfam mızda bulacaksınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1953
  • Ege havzası yer yer sular altında kaldı Şehrimizde de hava.ar birdenbire soludu,kar yağması bekleniyor İzmir 15 T.H.A.Son günlerde yağan şiddetli yağmurlar dolayısiyle aşağı yukarı bütün Ege havzası s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1953
  • ibret Aynası İstanbul şarkısı Dünyada bir tanedir İstanbul-İki koca kıt'aya ve iki muhteşem medenivete ancak bu kadar güzel ilmik vurulabilirdi» Tanrı da bunu yapmış:İşte Halic işte Boğaziçi işte Kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1953
  • Tr umanın veda nutku rrumanın,Rusyaya karşı girişilen soğuk harbin muvaffakiyetle idare edildiğini söyledi Washington,15 AP)Balkan Truman bugün verdiği ve Ameri kadaki bütün radyo ve televizyon istasy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1953
  • Suriye'de ihtilâl havası o~ Çiçekli'nin iktidarı derhal terk ederek sivil idarenin kurulman isteniyor Beyrut 15 T.H.A.Hükümete yakın çevrelerden öğrenildiğine göre,Suriye'de alman bütün sıkı tedbirler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1953
  • Taşralı bir tüccarın on bin lirası çalındı Belediye otobüsüne binen Muşta bey cebinin kesildiğini ancak bir saat soıra farkedebildi On bin lira çarpan yankesici İsmet Tacir «Muşta Bev» tic gün evvel I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1953
  • Fuat Köprülünün Belgrada yapacağı seyahatin akisleri Yugoslavya,Avrupanın en kuvvetli ordusuna sahip Türkiye ile bir an evvel ittifak istiyor Belgrad.15 TA)Türkiye' Dışişleri Vekili Profesör Fuat Köpr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1953
  • Telefon aboneleri çoğalıyor O-Bu yıl şehirde isteklerden mühim bir kısmı yerine getirilebilecek Son bir yıl zarfındı yenir içi telefon şebekesinin tevsiinde hay li geligmeler kaydedilmiştir.Ancak bu ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1953
  • Resmî daire isimleri Vilâyet ve Adliye teşkilâtında yeni isimlerin kullanılmasına başlanıyor Büyük Millet Meclisinde poa yapılan değişiklikle 134$ Teşkilâtı Esasiye Kanunu düinın olduğu gibi kabul edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1953
  • Askerî bir heyetimiz Romaya gitti o-Koramiral Altıncan'ın başkanlığındaki heyet NATO karargâhında temaslarda bulunacak Deniz Kuvvetleri Kumandam Koramiral Sadık Altıncan'ın riyasetindeki Türk deniz ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1953
  • Kadın yankesici Nahide Aral'ın çaldığı mtioevherler ve kadın çantaları» Foto:İFA)Yankesici kadının eski suçlarıda meydana çıktı Bir kaç lisan bilen Nahidenin beynelmilel bir yankesici olduğu anlaşıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1953
  • Sovyet ve Peyk ajanlarının dikkati n seyahatleri Üç Rus sefaret memuru dün akşamki ekspresle Edirneye hareket ettiler Son zamanlarda memleketimizdeki Sovyet ve peyk devletler konsolosluk memurlarının,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.01.1953
  • r HALKIN SESİ L Denizcilik* Bankası Müdürlüğüne Denizcilik Bankası eski,li-san bilen kamarota Vecih!Aruslı yazıyor:«Hâlâ devam eden asabî buh ranlar neticesinde çalışmamın imkânsız olduğunu anladım ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1953
  • Cüretkâr bir hırsız Edirneds yakalandı Bir nakliyat anbarınm Haliçte duran motörifcıden beş tane radyo ile bir takım kıymetli eşyalar çalarak,Yusuf adında birine satıp firar eden Üzeyir adındaki hırsı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1953
  • İşsiz göçmenlere iş tems^ ediliyor Rami'de Taşlıtarla'da kurulan ve 4000 evde 20 bin nüfus göçmen vatandaşı ihtiva eden göçmen mahallesindeki işaız vatandaşlara iş bulunması için yeniden bazı tedbirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1953
  • Beyaz paynir sıkıntısı gideriliyor Beyaz peynir Hatlarının fazla yükselmesi karşısınla Belediyenin peynire nark koyması ürerine,bir kısım peynirciler beyaz peynir dariıgı başgö3töreceğini çünkü eldeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1953
  • Yumurta satışları o-Taze olmay o yumurtaların üzerine Konserve etiketi yapıştırılacak I Gıda maddeleri nizamname-ı sinde yumurtalar için kayıtlar konmuş olduğundan alâkuaarlar şehirde satılan yumurtal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1953
  • Mercan arsaları o-Dünkü duruşmada Belediye eski reis muavini izahat verdi Belediyeye ait Mercan arsalarının satışında yolsuzluk yaptıkları iddiası ile mahkemeye verilen on bir Şehir Meclisi üyesinin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1953
  • Deniz iş Kanunu tasarımı hazırlandı Çalışma Vekâletince hazırlanmakta olan Deniz îş Kanunu tasarının bütün hazırlıkları tamamlanmıştır.Gün geçtikçe hacmi attan ticaret filomuzdaki,g-emi adamları İle i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1953
  • CAY •fr Üsküdar.Amerikan Kız Lisesinden Yetişenler CJemiyetinln yıllık tanışma çayı cumartesi günü Kervansarayda yapılacaktır.İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği Fen Fakültesi Talebe Cemiyeti yıllık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1953
  • MM Hayatta sigara içmemek için yegâne çare buna alışmamakttr» Alışmıyanlara mesele yok-Fakat alışanları ne yapalım?Bundan bir türlü kurtulamıyorlar-Sigarayı bırakmak arzusunu duyanlar az değil,bu sefe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1953
  • TAKV3MDEN YAPRAK Konservatuarın ıslahı ULUNAY İstanbul Konservatuarında 1953 yriı içinde bir takim ıslahat ve yenilikler yapılacakmış-Konservatuarın değerli müdürünün verdiği izahata bakılırsa bu sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1953
  • KISA HABERLER it Şehrimiz kahve tüccarları adına bir heyet Vali ve Belediye Başkanını ziyaret ederek ithal edilen kahvelerin evsafının tesbiti hususunda dileklerini bildirmişlerdir.Yerli bir firma Vil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1953
  • P O LİSTE ir Karagümrükte oturan Aydın Sakarya adında birinin Tıp Fakültesi kütüphanesinden,kütüphaneye ait kitapları çalarak sattığı tesbit edilmiş ve sanık dün yakalanarak savcılığa teslim edilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1953
  • 16 Ocak 1953 Cuma Ru.3 Ocak 1S68 VAKİT VASATİ EZANİ III.7.23 2.19 Öğle 1223 7.18 İkindi 1451 946 Akşam 17 08 12.00 Yataı 18.41 137 İmsak 548 1234
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1953
  • Röportaj Eksik altın "Nli„ tam altın "Do„ sesi verir Sikke altını kezzaba atıp bir iki gramını çalarlarmış.Bu yüzden sarraflar ses meselesine çok dikkat ediyorlar Ümit DENİZ Dört tane çeyrek lira ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1953
  • Millî piyangoda kazanan numaralar 15 ocak 1953 çekilişi dün Ankarada saat 13.30 da yapılmıştır.İkramiye kazanan numaraları aşağıda bildiriyoruz:252504 numara 100000 lira 405738 numara 50.000 lira 3302
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.01.1953
  • fcısenhovvar Stalin mülakatı Birinci Dünya Harbinden evvel matbuatın tamamiyle hür ve serazad olduğu memleketlerde bile gazeteler renkleri ne olursa olsun—yabancı bir devlet reisinden bahsederken terb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1953
  • İngiltere-Yeni Zeianda arasındaki uçak kazası Sydney,15 &NK.Y)Avustralya Hava Kuvvetleri Camberra tipinde iki hatif bomba uçağı ile önümüzdeki kasım aymda Ingiltereden Hareketle Ye ni Zelaııdaya kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1953
  • PeniciUien bir Rus icadı imiş Paris 15 A.Tas3 ajansının bildirdiğine göre,iVım illini bir Rus âlimi olu doktor PoT lotebnov bulmuştur.45 yaşında ölen bu fo.nç alim,Tasa ajansına jöre 1812 de yani batı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1953
  • New-York 'ta kesif sis o-Limanı kaplıvan sis yüzünden iki cemi çarpıştı,bes kişi yaralandı Nevyork.15 A-A)Bugün Nevyork'u kaplayan kesif sis yüzünden limanda iki gemi müsademe etmiştir-Bu hususta alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1953
  • Iran Meclisinde kavga çıktı Mebuslarla dinleyiciler yumruk yumruğa dövüştüler.Meclis binasının camları parçalandı Tahran.15 AA)Büzün İran Meclisinde Dr Musaddıkın salâhiyetlerini bir sene da ha uzatıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1953
  • General Rîdgway,Frankfurt'a gitti Paris,15 A.A.General Ridgway bu sabah saat 9.30 da Avrupada Amerikan iuıvtjvtleri umumi karargâhımn bulunduğu Frankfurt şehrine uçakla hareket emiştir.General bugün F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1953
  • Bir def ne aranıyor ¦s o Defile arayıcılar iki uiindiır çalışmalarına rağmen bir sev bulamadılar Bursa,15 ANKA)Ik günden beri şehrimiz Çarşı ka rakoluna hemen vakın bir ver de hükümetten aldıkları mf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1953
  • Kartalda toprak tevziatına başlandı Kartalda teşekkül eden 31 inci Toprak Tevzii Komisyona dün ilçede vazifesine başlamıştır.Komisyon ilk olarak Sarıağız köyünde 1559 dekarlık ibrazı tev zî etmiştir.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1953
  • KISA HARİCÎ HABERLER MISIR if Arap Birliği siyasi komitesi dün sabah yaptığı iki saatlik torumdan sonra yayınladığı tebliğde tazminata dair Alman İsrail anlaşmasının umumî olarak incelendiğini ve ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1953
  • f İli I—Jn mm Hisarlara dair Fethin beşyüzüncü yılddnümüne kadar Kümeli ve Anaduiu hisarlarının esaslı bir surette tamir edilerek eski haline getirilmesi,bunların barimine sokulmuş bir sürü kulübe ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1953
  • Denizcilik Bankası Akdeniz acentalan toplantısı Denizcilik Bankam Akdeniz Acentalan temsilcileri ılün de Diman lokantasında toplanarak çalışmalarına devana ctmişlerdıı Dünkü toplantıda Beyrut ve Kıbrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1953
  • Sovyet Deniz «taş—I otomobili ile bir çeeuğu ezdi Soyvet Deniz AfıiıjıııniBUıııllf memuriarından Om OdfeB*te lal landığı A.E.483 plâkah resnı otomobil dfin aabah Tarafagpda ki Âşıklar yolundan gcçstJB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1953
  • BeyazıttaJci eski yurt binası yıktırılıyor İstanbul Üniversitesi İte Si» leymaniye arasındaki yurt ola rak kullanılan binanın boşaltıl ma işi bitmiş ve dünden itibare yıktırılmaya başlanmıştır.Binanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1953
  • Gazete müvezzilerinin yılttk kongresi istanbul Gazete Miivezüilori Cemiyetinin itongrehi dün saat 11 de Cag-aloglurdaici Trk sül Körleri Kornan Derneği binasında yapılmıştır.Müvezzüer ou toplantıların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1953
  • SANAT HAREKETLERİ Söz hakkımız tehlikede Ve bu tehlikeyi biz kendimiz hazırlıyoruz.Kendimiz,yani konuşanlar,yazanlar.BirbirimTa sum t o rinanın en kalleşçe yoluna bulduğumuz 1çin mağrur ve memnun Mr h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1953
  • 107 Güzel kadın Kralın önce ne demek istediğini anlayamamıştı.Ne dediniz?Faruk omuzlarını silkti.Ve tekrar gidip yerine oturdu.Roz,şahane vücudunu büsbütün ince gösteren o sade tuvaleti içinde bir ila
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1953
  • Millî Alman ordusu bu yıl içinde kuruluyor Fransızların muhalefe Alman ordusunun Vasington,15 T-H-A.Yeni Fransız kabinesinin,mukadderatını parlâmentodaki De Gaulle taraftarı gruba bağlaması keyfiyeti,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1953
  • Gerçeği beyaz perdeye getiren icad:Sinerama Asrımız insan arı büyük Dir macera kasırgası içinde icaddan icada koşup duruyor.O kadar ki en büyük icadîann haberini bile mühimsemiyor,soğuk kanlılıkla kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.01.1953
  • gy.Mjp w' p?4 "J Dün Ankaraya,Kocaeli ve îzmitin kalkınması hususunda temaslarda bulunmak üzere bir heyet gelmiştir.Heyet Reisicumhur Bayar ve Başvekil Menderes tarafından kabul edilecektir.Foto:Basın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.01.1953
  • fp£ s p,İP ••ivSf Los Angelos barlarında çalışan Linda Storey adlı trene bîr artist oturduğu apartmanla 15 inci katından kendini atmak suretiyle intihar etmiştir.Arkadaşları arasında çok sevilen Lind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.01.1953
  • 11 HERGtiN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Dünyada hoşgûlar olmasaydı tarih bile kupkuru kalırdı!F.fnat;bu yıl boynuzlu kesecdğim dedi Sekri:Cennet3 gireceğini rüyasında görmüş,miifsit Gabariye söylenişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.01.1953
  • Alsancak stadında çene millî takıma seçilecek futbolculann ilk elemeleri antrenör Sait Altur ordu tarafından yapılma tır-Resmimiz gene milli lakım namzetlerini göstermektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.01.1953
  • 8u hafta yapılacak atletizm hareketleri 1 Birinci katagori 15 kilometre maraton hazırlık koşusu 18 ocak 1953 nazar günü saat 10.30 da Mecidiyeköy parkuru üzerinde yapılacaktır.Atletlerin soyunma veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.01.1953
  • 6u hafta oynanacak basketbol maçları Bu hafta cumartesi ve pazar günü oynanacak basketbol maçlarının programı:Cumartesi:Dz-Gücü Kurtuluş Kadıköy Şişli Moda Darüşşafaka 1-Y-ihtisas Tarabya Moda Istanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.01.1953
  • G.S.Naci hastaneden çıktı Pazar günkü hâdiseli maçta bir seyirci tarafından dizinden muşta ile yaralanan Naci tedavi altında bulunduğu Gureba hastahanesinden evde istirahatına devam etmek Üzere çıkmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.01.1953
  • Lefterin yıldızı sönmek üzere Bir gazetesinin yazdığına göre Lefter bu güne kadar Fransaya gelenyabancı futbolcuların en kötüsü imiş Memleketimizin en iyi futbol cularından birisi iken,ttalyaya ve bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.01.1953
  • Bu hafta oynanacak futbol maçları MHhatpaşa Stadında 14-30 Fenerbahçe Islanbulspor P)Şeref Stadında 12 00 Galatasaray Adalet A)N-Türkantoz,S-Ercan» V-Yalman 1430 E-T-T-Ortaköy S-Varol,O.Engin,S.Ercan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.01.1953
  • Mülkiye-H.Okulu basketbol maçı 1952-53 Ankara basketbol birinciliklerinin en çetin karşılaşması olan Mülkiyeliler Birliği Harbokulu arasında 24 ocak cumartesi günü Siyasal Bilgiler Fakültesi salonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.01.1953
  • Avrupanın en iyi kalecileri kimlerdir Bu klasmanda Cihat Arman beşinci durumda bulunmaktadır Portekiz millî takımının tek raüş bir durumda oulunmaktaseçicisi olan De Oliviera aynı dırlarzamanda Portek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.01.1953
  • Avrupa amatör muhtelit takımı Avmpanın en meşhur spor 3—Cramer Avusturya^ otoritelerinden olan Italvan 4—Çekowsky Yugoslavya)Covani Dallo.Helsinki Olimpi» 5 Horward Yugogsla/rya)yatlarında gördüğü fut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.01.1953
  • Yugoslavya Mısır bugün karşılaşıyor Bugün Kahirede oynanacak o-lar.Bu iddialı maçı bakalım lan Yugoslavya Muır milli fut-kim kazanacak,bol karşılaşmasına Yugoslav mil Yugoslavlar,Mısırlılara nazv 11 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.01.1953
  • Arjantin Millî takımının zaferi Ariantin millî takımının Av-bil hediye etmiştir' rupada yaptığı maçlarda Ispan Diğer taraftan Ispanyj.Feya ve Portekiz!yenmesi» Ar-derasyonu,Ariantin Fed^raa* jantinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.01.1953
  • Okullararası basketbol ve voleybol karşılaşmaları Muhtelif sahalarda yapıian maçlar bilhassa genç talebeler tarafından alâka ile takip edildi Şehrimizin muhtelif sahaların cvUv/i,c/uol o îutbol maçlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.01.1953
  • Atletlerimiz Amerilcada mü sa bale a I ara hazırlanıyor New-York 15 AP)Birçol' Avrupah atletler kapalı pist mil sabıkaları için burada top.onırlarken ortadan kayboıdı ıklan bil dirilen Türk yılçhzlarj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.01.1953
  • Türkiye Almanya boks mîllî maçı Bundan bir müddet evvel BokS Federasyonumuzun tekili etmiş olduğu milli maç karşılaş-masına Alman Federasyonu müsbet cevap vermiştir.Karşılaşma için 12 boksör ve Üç ida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.01.1953
  • Bir maçın gayesine müessir hâfo yapan Futbol hakemleri tecziye edilmelidir ingilizlere göre:bir karşılaşmanın gayesine tesir etme yen yüzde kırk hata norma!müsabakanın neticesine müessir tek hata dahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.01.1953
  • Dünkü Davis tenis kupası maçları Melbourne 15 A.A.Avustralyalı,18 yaşındaki tenisçi:Ken Rosewall,bugünkü karşılaşmada,Davls kupasının1 Am6-rikan yıldızı olan Vic Seiscas'ı şampiyona dörhifinali tekler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.01.1953
  • Egespor Kaltibü takdir edildi Pazar akşamı yapılan Bölge Boks Kupası maçlarının galib* Egespör Kulübü muntazam kıyafetleri ve başarılarından dolayı Bölge Başkanlığı tarafından takdirname ile taltif ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.01.1953
  • Ü^I^ Ç 3 Bapidln şehrimizde yaptığı maçlardan birisinde kaleci Behanm bir akınım keserken Rapid Ameri koda çok beğenildi Bu sene şehrimizde 4 maç yapmış olan Avusturyamn Rapid takımı 2 haftadan beri A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.01.1953
  • Ordu kros takımı geliyor Brükselde yapılan ordulararası dünya kros şampiyonasında ekip olarak üçüncülük saglıyan ordu kros takımımız muhteme!olarak bVsabah İstanbul ekspre si ile şehrimizde olacaklard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.01.1953
  • BULMACA Uuzıriıyan:Ercüment ÜN VER J 3 4 JS 6 7 8 9 ıon n 1 j J 2 r t 4 i i U 3 4 HH t 5 81 W 6 i V M 7 V 8 9 10 ü Mj 12 jj Soldan sağa 1 mrtix titreyen;Geren 2 İnançlar;dadı 3 Tekrarlanırsa adam yer;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1953
  • Edremit Belediye Başkanımdan Belediyemiz için lüzumlu bulunan 5925 lira muhammen kıj'metli bir adet 200 wat amplifikatör 6 adet 25 wat hoparlör,1 sehpalı mikrofon 1 masa mikrofonu 1 radyo 1 pikap 1 ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1953
  • Kİ KQ|Ki Nakledan:AZİZ ÖZ BAY Etrafın» çeviren vatandaşlar bir anda beni omuzlarına aldılar 28 Hapishane idaresine birbiri ardısıra şikâyetler yağdırdılar.Harman mahkûmlardan tecrit edildi.•Ama bu tec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1953
  • jnuuueı Abone sarfları Lr.Kr.Senelik 42 00 Attı aylık 22 SO Üç aylık 12 00 Bir aylık 50 Ecnebi memleketlere iki «talidir.Klan şartlan 2 ve 8 ttnsü sayfa sant.4 T.L.7 ve 6 mci sayfa sant.2,50 T.L.ilanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1953
  • Koreyada tsknik ziraat Konyada teknik jriraat servisi 1951 senesinin temmuz aymdaj kurulmuştur Ba servisin gayesi Türkiye hububatının yüzde onunu temin eden bu vilâyetteki 760000 çiftçiye,ziraî istibs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1953
  • YIL Gözleri büyümüş olan yüzbaşı otomobilin demirine parmağını vurarak kulağını çekti 31 Halbuki albayın «cezai mesuliyeti haiz değildir» «özü beni ihya etmişti.Bu sözün her şeyi bıçak gibi keseceğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1953
  • Mather Jm «Öz tufanı altonda »şırmıstı Şimdi Hareket battım tayin etmesi,bir karar vermesi icap ediyordu.Mevzuu-Saba alan igenç kız çalınmış banknotları emlûk acentasına sü fa» bir mücrimdi.Bunun Anne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1953
  • &maâ Kösem Sultan saçlarını düzeltmeğe devam ederken derin derin düşüncelere daldı 217 Meselâ,hocam?Yusuf Pasa Hocadan evvel davrandı:Meselâ:Bir arpalık filân Sonra lüzumuna binaen.Güzel-Çavuş göründü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 16.01.1953
  • Haııs yorgun,bitkin âdeta kederli bir çehre ile dolaşıyordu 106 Lafın dönüp dolaşıp buraya geleceğini daha baştan anlamış,talimin etmiştim.Göz ucu ile Celâle baktım ve sordum:Ne dersin Celâl?Celâl hom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1953
  • Bir askerî heyetimiz [Baştarafı birine ayfada] yeniden ihdas olunan Boğazlar ve Marmara Komutanlığı emrine verilecek yeni harb gemileri meselesini NATO'da görüşecekler' dir.Ayrıca Koramiral Sadık Altm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1953
  • Sovyet ve peyk ajanları [Baştarafı birinci sayfada] ha ilâve edilmiştir.Birkaç günden beri febirimizde buunan Semen Romanov ve Grigoni isimlerindeki iki Rus kuryesi beraberlerinde konsolosluk memurlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1953
  • Mountbattenin Ankarayı ziyareti o Misafir Amiral Ankara'da askerî temaslarda bulunacak Ankara 15 A.A.NATO Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Montbatten 27 ocak salı günü saat 17.00 de maiyeti üe birlikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1953
  • Suriyede ihtilâl havası [Bas tarafı 1 incide!etmesi hâdisesi de çok manidar görülmektedir.Bundan başka Lübnanda bulunan Suriyelilerin 48 saat içerisinde memleketlerine dönmeleri hususunda Şam Radyosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1953
  • Resmî daire isimleri [Baş tandı Birincide] Cumhuriyet Sarası,Cumhuriyet Müddeiumumisi,Cumhuriyet Savcılığı Başyardımcısı,Cumhuriyet Müddeiumumi Basmuavini olarak değiştirilmiştir;Ayrıca isimleri Teşki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1953
  • Yankesici kadının eski suçları da meydana çıktı [Baş tavafı BirincideJ bir yankesici olduğu meydana Çıkmıştır.Mükemmel Fransızca ve Almanca bilen bu genç kadın 1949 senesinde aldığı bir pasaportla yur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1953
  • Başkan Trumanın veda nutku [Baştarafı birinci sayfada] Truman sözlerine söyle devam etmiştir:«Bazıları bizim bir an evvel atom bombasını kollanarak ba nşı elde etmemizi tavsiye ediyor ye iyi neticeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1953
  • Almanyada bir hükümet darbesi [Baştarafı birinci sayfada] geçirmek üzere komplo hazırlamakta olduğu hakkında ma* lûmat sahibi bulunuyordu-Bu grubun dıs siyaset sahasında bilhassa Batı aleyhtarı fikirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1953
  • Ege havzası [Baçtarnfı birinci sayfada] lup bağların imarı imkânsızlaşmış bulunmaktadır.Manisa,Nif Parsa ve Mahmutlar dağları karla örtülmüş olup havalar bir müddet daha böyle devam ettiği takdirde ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1953
  • "iUnun seyahatinin akisleri [Baştarafı birinci sayfada] kın ne derece büyük bir ehemmiyet taşıdığını belirten Yugoslav siyasi ve askeri çevreleri,ttalvanın son haftalar içinde bu mevzuda sarfetmeğe ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1953
  • Tunusta dün çıkan hâdiseler Fransız mahallesinde patr lıyan bomba iki kişinin ölü-müne,altı kişinin de varalanmasma sebep oldu Tunus 15 T.HLA.J—Tunusun Fransız mahallesinde,bu sabah meçhul şahıslar ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1953
  • Taşralı bir tüccarın on bin lirası çalındı [Buştarafı birinci sayfada] ye kadar gidecek-Oradan Sultanhamamı denilen ver gg kadar tutar ki.Şöyle akıvedr.Şoföre sormuş-Kaç kuruş vereceğiz?Nereve gidecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1953
  • Tekel Vekâletine yeni bir veçhe veriliyor Tekelin iktisadî haline getirilmes Ankara 15 ANKA)Gümrük ve Tekel Bakanlığının ve bu arada Tekel Genel Müdürlüğünün alacağı yeni şekil ile Tekelden çıkarılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1953
  • israilde Rusya aleyhine nümayişler yapılıyor Kusyadaki Yahudilerin Sibiryaya sürülmesi Özerine İsrailde de Kuşlara karşı harekete geçildi Tel-Aviv,15 TA)Huausîı surette elde edilen sıhhatli bil habere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1953
  • Telefon aboneleri [Bas tarafı Birincide] diye kadar görlmemiş bir ıy inen doğru gidiyor.1953 senesinde telefonculuk bakın undun büyük bir rahatlığa kavuşacağız.Eren köydeki otomatik telefon merkezi ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 16.01.1953
  • Su Perisi diye tanılan Ester Williams.Hollywood'da bomba gibi patlıyan bir karar aldı-j Ester Williams'ın bu kararma göre artık o» filmlerde yüzmiyecek-Bu kararı verirken son derece dtişü:4iügünü söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1953
  • N.A.T.0.Akdeniz Kuvvetleri iaşkomutanı:Lord Mounbatten Birmanya kahramanı olarak tanılan Amiral Lord Mounbatten Akdeniz Bölgesinin İlk başkomutanıdır Birmanya kahramanı olarak tanılan Amiral Lord Uoun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1953
  • Dram kısmı y Saat 21 de KOCA BEBEK Tazan:Cevat Fehmi Başkut Telefon:42157 ıvomedi ksmı BALIKESİR MUHASEBECİSİ Tazan:Beşad Nuri Gttntekin EMİNÖNÜ BÖLÜMÜ Eski Halkevi binasında)ÇEMBER Komedi 3 Perde Taz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1953
  • DİKKAT İMZASIZ PAL Traş bıçağı paketleri takliddir.Sakınınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1953
  • KAYIP 939 yılında Beykoz ortaokulundan aldığım 21 numaralı şa» hadetnamemi kaybettim,yenicini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Namık Güngör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları A—Askeriyenin ihtiyacı için 35 mm.lik komple bir adet Sinema makinesi alınacaktır-Muhammen bedeli 6400 liradır* B—Evsaf ve özel şartnamesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1953
  • k Muıerva Dikiş Makinaları uzun senelerin,tecrübe ihtisas ve gayretlerin neticesidir Minerva dünyanın en mükemmel dikiş ve nakıs nıakinal arıdır.Türkiye MOnhmır İthalâtçısı MEHMET KAVAlA Galata,Tahir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1953
  • Teklif İsteme i'ânı Sümerbank Nazilli Basma sanayi Müssesesi Müdürlüğünden 1 15/1/953 tarihinden itibaren müessesemiz çırçırlarından elde edilecek pamuk çekirdekleri 500 1000 er tonluk parti halinde t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1953
  • Beyaz Sabun yerine Tuvalet Sabunu kullanınız!PURO TUVALET SABUNU Münhasıran cilt için tamamen hususi bir formülle imal edilmiştir.Banyo ve lavabonuzda,bulaşık ve çamaşıra yanyan beyaz sabun yerine bol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1953
  • oğuk algınlığından;mütevellit bütün ağrılara karşı,ÜHİPİİ KULLANINIZ 4 saat ara İle günde 3 adet alınabilir.O*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1953
  • Oto Dış Lâstiği,Mühtelif Tezgâh,Naftalin yağı ve kullanılmış Motorin yağı satılacaktır.İ.E.T.T.işetmelerinden 1 Aşağıda cins ve miktarları yazılı malzeme 28/1/1953 Çarşamba günü saat 10 dan itibaren p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1953
  • Istan' ul 12.57 Açılış ve programı 13.00 Haberler 13.1b Türküler Pl.13.30 Salon konser orkestrasından karışık hafif muzık ir»!13.30 Karışık hafif müzik Pl.13.45 Şarkılar 14.20 Dans ve caz müziği Pl.14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8