Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.01.1953
  • Genç ve güzel yankesici Kadın Beyoğlu Emniyet Amirliğinde Lise tahsilli genç ve güzel yankesici kadın I Ankara seyahatlerini yataklı ile yapan Nahide dün Konak Otelinde suç üstü yakayı ele ferdi İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1953
  • Ankara Üniversitesi Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi konferans salonunda Çanakkale şehitlerini anmak için bir toplantı yapılmı ştır.Resim bu törenden bir anı tesbit etmektedir-Foto:Milliyet Adnan)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1953
  • A.Boyacıgiller dün Meclis salonunda kavga çıkardı Kore Birliğimize ait bir sözlü soruya cevap veren M.Müdafaa Vekili geniş izahatta bulundu Ankara,14 Milliyet)Bugün saat 17 de Meclis koridorunda iki m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1953
  • Arjantin Elçimiz itimatnamesini sundu I Arjantin Büyükelçiliğine tayin olunan Cemıı Vafi.CumhurreisI Perona itimatnamesini sunmuştur-Resimde Cemil Vafi Reis Peron ile el sıkışırken görülmektedir» Foto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1953
  • Moskovada oynanan komedya o-Hâdise yeni temizliklere bir başlangıç olarak kabul ediliyor Londra 14 A.A.Naf.Moskovada başlıyan «Doktorlar temizliği» bütün Londra gazetelerinin baş sahifelerini işgal et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1953
  • Ustaoelu'nun dâvasında dinleyiciler ve avukatlar Ankarada bir polisi döven Hasan Ustaoğlu dün de mahkemeye gelmedi Dünkü duruşma sırasında hâdise çıkartmak isteyen bir genç dışarı çıkarıldı Samsun meb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1953
  • Trumanın yıllık mesajı Başkan,Kongreye gönderdiği son raporda,yabancı memleketlere yapılan yardımın devam ettirilmesini istedi Vaşington,14 AP)Başkan Truman bugün Birleşik Amerika dünvanın hür milletl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1953
  • Kore kahramanı yarbay Tokgöz taltif edildi o-Gnl.Ridgway,Cahit Tokgözfi liyakat madalyasının lejyoneri payesi ile mükâfatlandırdı Paris,14 AP)General Ridgvvay bugün Türk ordusunun kıymetli subaylarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1953
  • Mrşl.Tito Yugoslavya Cumhur Reisi seçildi Başka namzet gösterilmediğinden her iki meclis de Mareşal T toya rey verdi.Bir mebus muhalif kaldı Yugoslavya Cumhurreislicine seçilen Mareşal Tito eşi ile be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1953
  • Karadeniz bölgesi tütün piyasası o-İki şubattaki açılışta Tekel Vekili de hazır bulunacak Ankara,14 TA)Gümrük ve inhisarlar Vekaleci tarafından 2 şubatta açılması kararlaştırılan Karadeniz bölgesi diz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1953
  • Çamuriyle şöhret yapan şehir Münich,14 T.H.A.Burada,Şehir Belediyesi sleyhinu açılan bir davanın duruşmasına başlanmıştır.Yirmiye yakın MUncbenli,yağmurlu günlerde,sokaklardan geçen otomobillerin,Üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1953
  • Başvekil Aıtkarada Başvekil Adnan Men deres beraberinde fg işleri Vekili Ethem Menderes olduğu halde bu sabah Ankara ekspresile tstanbuldan şehrimize gelmiştir» Başvekili garda Büyük Millet Meclisi Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1953
  • I Yaşar Doğu Hatıralarını Anlatıyor I Merakla takip ettiğinin tefrikamızı 7 ncl sayfa-mızda bulacaksınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1953
  • Üniversitede bu sene içinde yapılacak işler Dün Ankaradan gelen Rektör Fakültelere ayrılan tahsisat ve Üniversite inşaatı hakkında izahat ferdi Bütçe müzakerelerinde hazır bulunmak üzere Ankaraya gitm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1953
  • Gl.Bradley atom silâhına güvenemiyor o-Avrupanın silâhlanmasındaki görüşünü açıklayan general hayal kırıklığını belirtti Vaşington,14 TA)Bir toplantı sırasında oeyanntta bulunan Birleşik Amerika Genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1953
  • Uç zorba bir kadını soydular o-Emirgânda bıçak tehdidiyle Maklulenin parasını alanların birisi dün yakalandı Evvelki gece Emirgânda çirkin bir gasp hâdisesi ulmuştur.Makbule adında genç bir kadın,geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1953
  • Balıkesirde şiddetli yağmurlar Balıkesir,14 TH.A-Evvelki firün srece yarısı başlayan şiddetli yağmur dün de aksa' ma kadar devam etmiş ye bir çok semtleri sular istilâ etmiştir-Bir ara kesilen yağmurd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1953
  • Amiral Hughs şehrimizde Amiral Hughs ve maiyetindeki 10 yüksek rütbeli subay dün Ankaradan şehrimize gelmişlerdir.Amiral Hughs ve maiyeti şehrimizde 2 gün kalacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1953
  • IBİİET AYNASI Muhtariyet meşe lesl Dünkü gazetelerde okuduk:Mecliste Üniversite bütçesi müzakere edilirken muhterem Halide Edip Adıvar;«Malî murakabe mevcutken muhtariyetin tahakkuk etmiş sayılamıyaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.01.1953
  • P O LİSTE Celâl Candeğer adında bir sarhoş dün Kadıköy iskelesinde vapura binerken denize düşmüştür.Etraftan yetişenler tarafından kurtarılan sarhoş Numune Hastahanesinde tedavi altına alınmıştır.Beyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1953
  • ONORE Manisa Yüksek Tahsil Tale-Derneğinin yıllık kongresi 18 ak pazar günü saat 10 da Emi ¦nü Halkevinde yapılacaktır,ündemde merkezin Manisaya Jcli ve nizamname tadili varp,TOPLANTI Gedikpaşa Ortaok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1953
  • 2« Ocak ı A t953 1872 Perşembe VAKİT VASATİ EZANt Güneş 7.24 2.20 Öğle 12.23 7.19 İkindi 14.50 9.46 Akşam 17.04 12.00 Yatsı 18.40 1.37 İmsak 5.38 12.35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1953
  • I SELANİK BANKASI'nın 1953 yılına aid 100.Liralık PARA ikramiyelerinin ilk keşidesi 3 Mart 1953 te yapılacaktır.DİKKAT:Keşidelerimizdeki kazanına şansınızın yüksek olduğunu unutmayınız.Tafsilât Gişele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1953
  • Mc Ghöe Valiyi ziyaret etti Şehrimizde bulunan Birleşik Amerikanın Ankara Büyükelçisi Mr.George McGhee,dün sabah saat 11 de Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gökayı makamında ziyaret etmiştir.Mr.McGhee Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1953
  • Mahrukat satışları o-Belediye kömür batlarının rtmaması için kontrolleri sıklaştırdı Soğukların ani olarak bastrması üzerine son günlerde manrukat piyasasında geniş mikyasta bir canlılık başlamıştır.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1953
  • HALKIN SESİ L Üniversite inşaatı ligim ve adresi bizde mahfuz bir okuyucumuzdan aşağıdaki mektubu aldık.Cidden dikkate değer bir mahiyet taşıdığı için bu sütunlarda neşrediyoruz:«Hâle ve kaale bakıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1953
  • Ticaret tifomuzun randımanının artırıi* mas» için bazı mühim kararlar aiınacak Cuma akşamı Denizcilik Bankası Akdeniz acentalarım temsilen evvelki gün şehrimize gelen 13 kişilik heyet dün saat 10 da G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1953
  • Fetih yılı hazırlığı o-0 devrin büyüklerine ait mezarların tamiri için hazırlıklara başlandı Istanbulun 500 üncü fetih yılını kutlama hazırlıkları devam etmektedir.Bu cümleden olacak fetih,sırasında ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1953
  • TAKVİMDEN &K YAPRAK Meçhul Askeı İstanbul fethinin beş yüzüncü yıldönümüne hazırlanırken fetihte şehadet rütbesini ihraz eden şehitlerin şurada burada dağınık bir halde bulunan mezarlarının yaptırılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1953
  • KİSA HA BERLER Kartalda bir vatandaşımız rafından inşa edilecek doğum i için Belediye tarafından artimin edilmiştir.Seyir tecrübeleri iyi netice ren Ayvalık vapuru birkaç ne kadar hizmete girecek ve s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1953
  • İçtin* a i yardım ve tesa nüi derneqi kuruluyor Merkezi şehrimizde olmak üzere «İçtimai Yardım ve Tesanüt Derneği» adı altında bir cemiyet ıeşkil olunmuştur.Bu cemiyetin en önemli gayesi yurdumuzda,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1953
  • Türk kadınlar birliğinin faaliyetleri Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi bu yıl bir sosyal asistan kursu açmak üzere teşeb buse geçmiştir.Bu hususta Millî Eğitim Bakanlığı ile temaslara başlanmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1953
  • Yağ satışları' kontrol ediliyor Belediye Sağlık işleri Müdürlüğü murakıpları gıda maddelerini kontrola devam etmektedirler.Bilhassa yağ mevzuu üzerinde hassasiyetle duran murakıplar,muhtelif cins yağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1953
  • Röportaj Türk maharetini beili eden teknisyenler Tophane Sanat Enstitüsünde,bel kemerinden yüksek voltaj dinamolarına kadar her nevi eşya,hem de mükemmelen imal ediliyor Bir çok Türk sanatkârının yeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1953
  • Reşat Nuri Güntekin,bizde en muvvaffak olmuş piyes mu-harrirlerimizdendir-Sahnemizde çok eserlerini gördük;bunların arasında bizi kavravansaran piyesler olduğu gibi vasat derecede numara alanlar da va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.01.1953
  • Bir Amerikan ganeralinin kızı hrpse mahkûm edildi Tokyo,14 T-H-A-Tokyodaki Amerikan mahkemesb General Wolter Krüger'in kızı Dorothy Smith'i müebbet ha pis cezasına mahkûm etmiştir-Dorothy Smith» srece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1953
  • Bolivyada mühim tevkifler yapıldı La Paz,14 A-AO Polis dün sabah şafakla beraber bir çok Bolivyalı siyasî şahsiyeti tevkif etmiştir.Resmî kaynaklar bu tevkiflerin sebebini bilmemekle bera ber,hükümete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1953
  • Koliforncyada bir uç ak kazasında 12 kişi ö'dü Marysville Kaliforniya)14 A-A-Amerikan hava ordusuna mensup dört motorlu bir uçağın dürn Marysville'e 30 kilometre kadar mesafede düşerek parçalandığı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1953
  • 1953 yılının i;k 100 TALİHLİSİ Hesabındaki kadar para kazanan 100 talihlinin isimlerini gösterir liste Şube ve Ajanslarımızda müşterilerimizin emrindedir-Kazananlara ayrıca mektupla haber verilmiştir*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1953
  • Eiffel Kulesi Uç ayrı renge boyanacak Paris,14 TH-A)Mestin Eiffel kulesinin,64 üncü vıl na.bambaşka bir kılıkla «u meşine karar verilmiştir Filhakika,Eiffel,üc muht lif renge boyanacaktır-Kulr nin üs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1953
  • Afrikada şiddetli bir deprem oldu Maçna Nikaragua)14 A-A-Son günlerde Nikara gua'da şiddetli depremler olmaktadır-Bu arada Somoto ci varında 25 deprem olmup.bir çok evler yıkılmış ve birçok binaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1953
  • Yunan Kralı Na po M d c Napoli,14 AA)Yunrn Kralı Paul.Doxa torpitorivl' Napoliye gelmiştir-Sivil bir ki yafetle şehre çıkan Kralı.Yıı nanistanın Napoli Başkonsolo su.Atlantik Kuvvetleri Oiin^ Amıpa Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1953
  • Çok şiddeti' btr tayfun Tananariv,14 AA-Dün akşam Madagaskarm batı sahilinde Maiunga şehrinde büyük bir tayfun olmuş vo şimdiye kadar 5 ölü tesbit edilmiş tir-Şehirde mevcut binalarm üçte ikisi hasara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1953
  • İtalyan Meclisinde gürültülü bir celse Seçim kanununda mebuslar yumruk Roma,14 AP)Secfim kanununda yapılması teklif edilen tadilât tasarısı görüsü lürken dün gece İtalya Mebuslar Meclisinde yeniden hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1953
  • Gökay bu gün bir konferans verecek Vilâyetçe hazırlanan İstanbul kültür konferanslarından ikincisi bugün saat 17.30 da Cağaloğlu öğrenci lokalinde Ord.Prof.Dr.Fahrettin Kerim tarafından verilecektir.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1953
  • İKTİBAS rde fıisım ve falcılığın içyüzü Tabiat ve insiyaklarına uymakta eşsiz oian bu insanlar kendi inançlarına uygun ve yalnız kendileri tarafından bilinen,çözülmesi zor,şifreli işaretlerle anlaşır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1953
  • 106 Faruk,iki adımda onun yanına geldi ve güzel kadını çıplak omuzlarından yakalayarak kendine doğru çekti.Roz,Kraldan kurtulmak için çırpınıyor fakat erkeğin kuvvetli parmaklarının mengene gibi sıkış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1953
  • SANAT HAREKETLERİ Bir kitap salısı Geçen cumartesi günü Cahit Irgat,Maya Galerisinde okuyucularına sür kitabını İmzaladı.Bu tarz satış,yanılmıyorsam,rahmetli Orhan Veli ve hikâye yazarlarımızdan Sait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1953
  • Yapı işleri ilânı Sivas Valiliğinden 1 Eksiltmeye konulan iğ:Sivas SR A-tesislerine çeki lecek hattı havai işidir-Keşif tutarı «18027» liradır.2 Eksiltme 30/1/953 cuma günü saat 15 de Bavmdırlıl Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1953
  • Tekmeli maç Pazar günü Mithatpaşa stadında bulunanlardan oyunun hikayesini dinledik,galetelerüe yazılanları ouuduk ve eski bir sporcu sıfatUe de bildiğimiz ve duyduğumuz mazıyı Hatırladık,nihayet 1913
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1953
  • Churchill hatıratını yazıyor Jamaikada istirahat eden Başvekil dUn açık havadan istifade ederek plaja gitti Ochorios Jamaika)14 A-A-Dün şiddetli rüzgâr ve yağmur dolavısivlc Başvekil Churchill kötü bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1953
  • Siyasî İcmal Statine suikast Moskova radyosu,arkasından Tass ajansı bütün dünyaya yaydılar* Memleketin ma* ruf dokuz Yahudi doktoru anlaşmışlar» Mareşal Stalin'in «hayatını kısaltmağa» diğer komünist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.01.1953
  • INottinghamlı bir firma tarafından imal edilen «Wiochcraf* isimli bu naylon fistolar,hanımların gecelik ve kombinezonlarında kullanılmaya başlamış ve büyük bir rağbet bulmuştur.2 Bir müddetten beri şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1953
  • SSSSSfe^fe^SfetîSfe^â1 v$&SŞ£$i Linda Bromfielt adlı Amerikalı bir genç kız* en mahir akrobatları bile hayrete düşürecek şekilde vücut hareketleri yapmaktadır-Kıvrak ve narin bir vücuda sahip bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1953
  • TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Otuz yaşından küçük kadınlar araba kullanamazlar!Hanri,parkta gördüğü bir nefari yanına aldı va saraya gidinceye kadar ona mareşallik payesi verdi.Lâkin sonra bütün bunlar b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.01.1953
  • Alman futbolunun bugünkü durumu Bir ingiliz spor münekkidinin hazırlamış olduğu bu yazı Alman futbolunun bütün iç yüzünü aydın.atmakladır Almanya İspanya millî ma-Sinda Almanların ilk gollerini kazanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.01.1953
  • Kayak sporuna önem verilmelidir Türkiyemizde son zamanlarda başlıyan ve gittikçe rağbet kazanan sporlardan birisi de dağcılık ve kayak sporudur.Memleketimiz bu spotların geniş mikyasta yapılabilmesi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.01.1953
  • Kısa spor haberleri İspanya ve İsviçre millî revanş maçları yapılamayacak mı?Geçen sene İsviçre ve İspanya ile yaptığımız milli futbol maç-i larının revanşı bu yıl Barselona ve Zürih'de oynanması icap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.01.1953
  • Şehrimize gelmesi muhtemel olan Rocky Marciano Rocky Marciano Dünya ağır sıklet şampiyonu Rocky Marciano önümücteki ay Joe Walcott'la bir karşılanma yaptıktan sonra babasının memleketi olan Ripateatin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.01.1953
  • Bunları biliyornraydunnz Yumruksuz kazanılan boks maçı Boks tarihinde boksörlerin birbirlerine hic vumruk vurmadan nakavtla kazanılan bir boks maçı vardır-Maç 1943 sıralarında îngilterenin Bristol şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.01.1953
  • Osman Coşgül NewYork'a vardı Türk atletlerinden Osman Coşgül dün uçakla Amerikaya varmıştır.Amatör Atletizm Birliği tarafından kapalı sahiatletizm müsabakalarına iştirake davet edilmiş olan Osman Coşg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.01.1953
  • Avusturya ingiliz antrenör getirtiyor Yeni antrenör takımı W.Msistemine göre çalıştıracak Avusturya Futbol Federasyo W.M.sisıemi yalnız Admira tö:im îkinci Reisi Avusturya Fe-kimi tarafından tatbik ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.01.1953
  • Wa-cot şampiyonluğa hazırlanıyor Gecen sene Marciano ile vao tığı maçta mağlûp olarak unvanını kaybeden eski dünva ağır sıklet şampiyonlarından Joe Walcott tekrar şampiyonluğa kavuşmak gayesiyle çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.01.1953
  • Eskirimimizin bugünkü durumu nedir?Gazetemizin kıymetli okuyucularmdan beden terbiyesi öğretmeni Zeki Tamer'in hazırladığı «Eskrimimizin bugünkü duruma nedir?adlı yazısını aşağıda veriyoruz» kanunları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.01.1953
  • Brezilyada yapılan lig maçlarının neticeleri Bu hafta Brezilyada oyna-Corinthians 2 Sao Poulo 0 «o*i*«w.Santos 4 Palmeiras 1 nan lig maalannda 6u netice-Vagco Q&m&1 plamen^ ler alınmıştır:m Palmeiras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.01.1953
  • oksa karşı alâka artarken aç yapacak boksör yok Bugün memleketimizde en fazla tutulan spor şubelerinden birisi de şüphesiz ookstur.Birkaç sene evvel pek cüzi bir seyircisi olan bu branş bugün bazı müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.01.1953
  • TARİHTEKİ,KORKUNÇ ^CİNAYETİ.Nakleden:AZIZ ÖZ BAY Almanyanın çifte canavarı:Harman ve Hans 27 Harplerin insanca duygulan sarsıp zayıflattığını,ruhlarda gizli duran vahşî temayüllerin uyanıp harekete ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1953
  • TIMARHANEDE um Generalimize,müstakil vazifelerde daha verimli olacağımı defalarca itode etmiştim 30 İKİNCİ CELSE Bu celsede avukatlar,asabiyeci albay ve birkaç dinleyici vardı.Şahitlerin dinlenmesi fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1953
  • Pazarlık İlânı İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden 1 Pazarlığa çıkarılan iş:Guraba Hastahanesi 3920.36)lira keşif bedelli asabiye koğuşu onarımı olup geçici teminatı 294,03 liradır-2 Pazarlık 17/1/953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1953
  • Yeni Sadrıâzam Salih Paşa gözlerini aça aça etrafında bu'unanlara birşeyler anlatıyordu 216 Yusuf Pasa hâlâ boynunu bükerek,trolleri varı kapalı düşünüyordu-Salih Paşanın çağrılmasına bir türlü mâna v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1953
  • O terene binmemiş olması da kabildi.Küçük evde tahminlerini tekzip edecek bir ip ucu bulamadı.Caddeye bakan büyük odada aivil giyinmiş bir polis memuruna rastgeldi.Her tarafı aramış,bir şeye rastfgelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1953
  • ARPA AMBARI ıLe Moulin de la galette)Komedi 3 perde Yazan:Marsel Achard Çeviren:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Ertugrul İngiliz tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba ve cumadan başka her a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1953
  • larailde» Ataturke duyulan sevginin bir tezahürü olmak üzere Tel-Aviv şehrinde «Atatürk ormanı» inşa edilmektedir-Geçenleıde çiftliğin açılma töreni yapılmış ve ilk fidanlar ekilmiştir-Refeimde Atatür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1953
  • Zonguldak Valiliğimden Köy sulan için alınacak 26125 lira muhammen bedelli ma manşun bir pusluk 5000 metre galvanizli madeni su borusu 4/Şubat/953 çarşamba günü saat 15 de hükümet konağında vilâyet da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1953
  • Bszrrlıyaa;Ercüment ÜNVER 1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 2 »"iri 3 4 5 1 1 6 H 7 B 8 9 10 11 12 ar Soldan sağa 1 Resmîn bir nev'i;Çalgıcının kucağındaki 2 Esas mesele İki kelime)Yazı şekli 3_Tersi sor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 15.01.1953
  • Moskovada oynanan komedya [Baştarafı birinci sayfada] larak telakki etmekte ve Stalinin en mühim iki halefi olarak tanınan iki Sovyet siması arasında cereyan eden iktidar düellosunun bir tezahürü olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1953
  • YA$A* P&^eMoMtm m&MW9Bİ Piyer güreşlerimi çok beğenmiş ve taktir etmişti 105 Ruslar gittikten bir müddet sonra biz de otelden çıktık ve şehri dolaştık.Başka bir hâdise olmasından ve Rusların bize yine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1953
  • Fakirleri Koruma Cem t yetinden Ana nizamnamemiz mucibince Cemiyetimizin senelik ad!umumî toplantısının 29 ocak 1953 tarihine rasthyan perşembe günü saat 19 da Beyoğlu Aşmalı Mescit Minare sokağında 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1953
  • Mareşal Tito f Başta rafı birinci sayfada] maktadır.Halihazırdaki Parlamento,mayıs ayında yapılacak genel seçimlere kadar faaliyetine devam edecektir.Bilindiği gibi,Tito 1945 yılından beri Başbakanlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1953
  • Üç zorba bir kadını soydular [Baştandı bilinci sayfada] adlarında üç kişi bıçaklarını çekerek kadını zorla koruya sokmuşlar ve çantasında bulunan 150 lira parayı almışlardır.Bilâhare kadına tecavüz et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1953
  • Hayfa'da uçan puro görüldü_Süratle ucan cismin burun kısmının her iki yanında vo ortasında parlak üç 19de görüldü Hayfa 14 ANKA)Hayfa Körfezi mıntakasmdaki işinden dönen dört işçi öğleden sonra 4 ü 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1953
  • Kore kahramanı [Baştarafı birinci sayfada] madalyanın verildiğini kaydetmiştir.Yarbay Tokgöz,Koıedeki Türk Tugayımn 10 Eylül 1951 den 8 Haziran 1952 ye kadar Kurmay Başkanlığım yapmıştır.Bilindiği gib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1953
  • Hasan Ustaoğlu [Baştarafı birinci sayfada] Ekseriyeti gençlerin teşkil ettiği büyük Ur dinleyici Önünde başhyan duruşmada Ustaoğlunun avukatları mUekkillerinin hakarete uğradığını bildirmişlerdir.Sanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1953
  • Elsenhovver Bankanlık vazifesini devralıyor 53 Odalı Commodore otelinde 125 memur yeni başkanın takip edeceği siyaseti programlaştırıyor Nevyork» 14 A P)Bu günlerde Amerikanın en fazla dikkati çeken y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1953
  • Bahkesirde şiddetli yağmurla [Baştarafı birinci sayfada] tün şiddetiyle devam etmiş ve kazalarla telefon irtibatı kesilmiştir-Bu arada bazı kövler sel tehdidine maruz kalmış ve halk daha yüksek yerler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1953
  • 49 sözlü soru cevaplandırırı Kuştu rafı birinci sayfada] teftiş,neticesinde evrakta sahtekârlık yaptığını ve 8/4/952 tarihinde de Türk Ceza Kanununun 230 uncu maddesine müsteniden mahkemeye verildiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1953
  • Kambiyo ye esiıan Kapanış Dolar Pr.Frangı isviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin.Liret Drahmi Eskoudes Açılıp 790.50 280.50 0.80 «4.03 5.60 54.12.50 73.08.40 0.44.80 0.01.878 9.73.90 Kapanış 791.00 280.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1953
  • İzmir ti Daimî Komisyonundan:1 izmir Sağlık Müdürlüğü için bir adet hasta can kur» taran otomobili satın alınacaktır-2 Bu otomobil Fort veya Penel tipi Şevrole.Plymut Desoto.Doç ve muadili markalardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1953
  • Millî Piyango bugün çekiliyor Millî Piyangonon İ5 Ocak 953 çekilişi bugün saat 13.30 da Ankarada yapılacak,ikramiye kazanan numaralar Ankara Radyosiyle bu gece saat 23 te yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1953
  • Trumanın mesajı [Baş t aralı birinci sayfada] «Bu memleket yaptığı yardımlardan vaz geçecek oluma,istikbale ait iktisadî gelişmeler hakkındaki plânlarından Ümidi kesmelidir.«Zengin ve müreffeh bir hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1953
  • Üniversitede yapılacak işler [Baştarafı birinci sayfada] çen sene başlamış,bir kısmı da bu sene başlıyacak oıan,25 ycıde inşaat vardır ve bunun için 10 milyon lira ayrıldı.Eklenen bu tahsisat sayesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1953
  • Karadeniz bölgesi [Baş tarafı Birincide] mektedir.İşletmeler Vekili,GfimrOk ve İnhisarlar Vekaleti Vekili Sıtkı Yırcalı.Karadeniz piyasasının açılışında hazır bulunacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1953
  • Çamuriyle şöhret yapan şehir fBaştarafı birinci sayfada] diyen elbiselerini temizletmeğe vererek mutazarrtr olduklarını ileri sürmüşler ve sokakları tamir ettirmeyen Belediye aleyhine zarar ve ziyan d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1953
  • Amerikada casusluk hâdiseleri I L Mahiyeti gizli tutulan casusluk hadisesi hakkında 12 askerî şefin şahadetine müracaat edildi Washington 14 A.A.Birleşik Amerikada yeni bir casusluk hâdisesi meydana ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1953
  • Lise tahsilli genç ve güzel yankesici kadın [Bas tarafı Birincide] bir yerinde kullanılmıştır-Zira son iki yıl içinde Ankarada.Parkotel,Ankara Palas.İstanbul Palas» îzmirde-Ese Palas.İzmir Palas ve ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1953
  • Mısır Ingîlterenin teklifini reddetti Mısır hükümeti dün akşam yaptığı bir toplantıda Ingîlterenin Sudan hakkındaki teklifini reddetti Kahire,14 TH-A)Mısır hükümeti bu akşamki toplantısında Sudan ihti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 15.01.1953
  • TÜRKİYE A BANKASI YAVRULARINIZIN I YARININI EMNİYETE ALMAK 5 VAZIFENIZDIR!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1953
  • İstanSul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Harry James ve Vaughan Monroe orkestralarından dans müziği Pl.13.45 Şarkılar 14.20 öğle konseri Pl.14.45 Şarkılar Pl)18.20 Konuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1953
  • f MÜESSESELERİN DİKKATİNE Yılbaşı münasebetiyle hesap» bilanço ve beyannamelerinizin çabuk,doğru ve kontrollü yapılmasını isterseniz hassası pratik,garantili» maruf HeBap ve yazı makinelerini kullanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1953
  • Elektrik Tesisatı Yaptırılacaktır:iller Bankasından:1 Kütahya iline bağlı Karahallı kasabası için türbin grubu alınacak,yüksek tevettür hattı ve alçak tevettür şehir şebekesi yaptırılacaktır* 2 Tesisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1953
  • Dram kısmı Saat 21 de KOCA BEBEK Yazan:Cevat Fehmi Başkut Telefon:42157 rtomedi k-smı BALIKESİR MUHASEBECİSİ Yazan:Reşad Nuri GUntekin EMİNÖNÜ BÖLÜMÜ Eski Halkevi binasında)ÇEMBER Komedi 3 Perde Yazan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1953
  • CİLDİNİZİN GİZLİ KALAN GÜZELLİĞİNİ MEYDANA ÇIKARAN SABUN.teninize bir kadife yumuşaklığı,yüzünüze herkesi hayran bırakan bambaşka bir GÜZELLİK ve CAZİBE temin eder!Tuvalet Sabunu 00 de 100 saftır!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1953
  • ıstırap çekmcv'ınU.KİNİNLİ GRİPİN günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1953
  • ELEKTRİK MOTÖRÜ,MOTOPOMP TULUMBA» ELEKTROD ve DIGER MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ ve ÖLÇÜ ALETLERİ AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATILACAKTIR.Malzeme Likidasyonu dolayısiyle depomuzda bulunan muhtelif malzeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1953
  • istanbul Levazım Amirliğinden ver Ben Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yiyecek maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla Erzurum As-Sa-Al.Ko-da ayrı ayrı satm al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMtRTAŞ Basıldığı yer:NUR t AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1953
  • milliyet Abone şartları I*r.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İlân şartları 2 ve 3 Uneü aayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,60 T.L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1953
  • Nakliyat yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Samsun Bölge Başmüdürlüğünden 1 Vezirköprü anbarımızda mevcut Ofisimize alt hububat» bakliyat vesair maddelerden iki bin tonunun Vezirköprüden Havzaya ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1953
  • Van Johnson» Dawn Addams ile birlikte çevirdiği Plymouth Adventure filminde Von Johnson Üsttiste film çevirmektedir-Amerikanın bu hemen» de en çok sevilen gene ve yakışıklı yıldızı bu defa yeni olması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8