Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.01.1953
  • Mk Bugün şehrimizde hava;umumiyetle az bulutlu geçecek hava sıcaklığı biraz daha düşecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1953
  • Dün akşam Ankaraya hareket eden Başvekil,Haydar paşada onurlanırken Foto:Milliyet Hikmet)Başvekil Ankaraya gitti Menderes garda mebuslarvali,askerî ve mülkî erkân tarafından uğurlandı Bir müddetten be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1953
  • KIZ ERKEK KIZ RÖDOrta i I "^y3* geçirmefc suretiyle kıa Oportaj yien gj-ijet,sonra erkek iken tekrar kız olan bir gencin meraklı macerasını ikinci sayfamızda arkadaşımız Ümit Dcniz'in hazırladığı ente
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1953
  • ızıl diktatöre bir suikast tertibi meydana çıkarıldı Yanlış ilâçlarla Sfalinin ömrünü kısaltmaya çalışan sekiz doktor yakalanarak tevkif edildi Moskova radyosunun verdiği bir habere göre doktorlar evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1953
  • fu,mmrmmmııııınıı.m mu t ı 1 ^~m*ımtsa So 11 günlerin en mühim mevzun no teşkil eden 8üveys kanal bölgesini gösterir kroki l Orta Doğu Savunma Paktı tahakkuk ediyor ingiltere ve Amerika Süveyş Kanalın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1953
  • I Yaşar Doğu Hatıralarını Anlatıyor ı i Merakla takip etiiginhs tefrikamızı 7 nel sayfamızda bulacaksınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1953
  • Musaddıkın yetkileri uzatıldı Hüseyin Mekki'nin istifası hakkındaki kararını ireri alması bekleniyor Tahran,13 A.A.İran Parlamentosu bu sabahki oturumunda,hükümete fevkalâde yetkiler veren kanun tapar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1953
  • Galatasaraylı Naci hastahanede Kavgalı maçın tahkikatı Hâdise günü Galatasaraylı Naciye muşta vuran birisi dün bir aya mahkûm oldu Geçen pazar gi|nü oynanan Galatasaray Beykoz maçında zuhur eden hâdis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1953
  • D.Parti Meclis Grupu Toplantıda Ticaret Vekili Pamuk müstahsilinin vaziyetini açıkladı Ankara.13 Milliyet)D-P-Meclis Grupu bugün 3aat 15 de toplanmıştır-Toplantıda izmir Milletvekili Tarık Güleç'in pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1953
  • Churctıill Eisenhower görüşmesinin neticesi İki devlet adamı martta yeniden buluşarak askıda kalan meseleleri tekrar görüşecekler Vaşington,13 T.H.A.îyl haber alan çevrelerden bildirildiğine göre,Chur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1953
  • Polis bir randevu evini yüzüncü defa bastı Bir kadın emniyet bekledikten sonra ku Kadın-artık meşhur oldu-Kolay değil,adı şimdiye kadar tam 99 defa gazete sütunlarına geçmiş.Bugün bir daha yazılacak v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1953
  • 'İki ecnebi!tiyatro trupu geldi 25 kişilik Fransız operet trupunda bulunan kadın artistler.Türk erkeklerini çok şık bulmuşlar Şehrimizde ve Ankarada temsiller verecek olan Fransız ve İngiliz tiyatro t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1953
  • 8İk *S5 Tetkik seyahatinden dönen Orhan Eyüpoglu kendisini karşılayanlar arasında 6.Şube Müdürü tetkik seyahatinden döndü Orhan Eyüboğlu Istanbuidaki seyrüsefer işlerinin Avrupanın birçok şehirlerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1953
  • Ankaroya kar yağdı o-İlkbaharı hatırlatan havalar birden bire bozarak dün sabahtan itibaren kar yağmaya başladı Ankara,13 Milliyet)Mem leke t in her tarafında olduğu gibi şehrimizde de gecikmiş bir du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1953
  • İB3ET AYNASI Lâf kıt iğin da.Ziraat Vekâleti teşkilatındaki kadın memurların boyanmaması için bir tamim yapılmış.Bu mesele öteden beri muhtelif daire ve müesseselerde ele alınmış,fakîtf müs bel bir ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.01.1953
  • Kız Erkek Kız Şadiye ile enteresan bir konuşma Gene kız yasının ve sakalının büyü meşinden de memnun değil.«Yirmi altı yaşındayım-Ama siz yine yirmi yazın» Ümit DENİZ Sadi ve Sevinç evde Geçenlerde,b«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1953
  • Hiç^ ]4 77 B.A 1372 Ocak 1953 Çarşamba Bu.1 Ocak 1SG8 VAKİT VASATİ EZANİ 7.24 2.22 12.23 7.20 11.49 9.46 Î7.D9 12J00 18.S8 1-37 539 12.36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1953
  • Kaçak et satışları O-Kaçakçıların teşkilâtlı bir şekilde çalıştıkları anlaşıldı Son günlerde şehirde kaçak et satışlarının arttığı tesbıt edilmiştir.Bu etlerin Topkapı suvları dışında ve Boğazıçınde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1953
  • ümmetine para geçirenlerdi duruşması Türkiye Kızılay Derneği îFatih' şubesi mensuplarından on Jir Idşi,toplanan üye aidatlarını zimmetlerine geçirmek suçundan sanık olarak mahkemeye vo rilnriglerdi.Du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1953
  • İngiltere bizden üzüm ve Encir alacak îzmirden şehrimiz piyasasına gelen haberlere göre;İngiltere 1953 senesi içinde memleketimiz den büyük ölçüde üzüm ve inrîr alacaktıringiltere,ÜO milyon sterlini b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1953
  • Dericilik Bankası ac en talan bu gün j toplanıyor Denizcilik Bankası Akdeniz aocntaları bugün saat 10 da Lamam lokantasında toplanarak ga1 lamalarına başlayacaklrchr.Toplantı cumartesi gününe ka dai'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1953
  • Vekilinin beyınatı talebeleri memnun etti Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili Dr.Ekrem Hayri tJstündağm şehrimizde yaptığa son basın toplantısında doktorların ihtisas müddeti ve şekli hakkındaki açıklaması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1953
  • Batı Avrupa Birliği ve müşterek ordu meselelerinin halli bugün Fransa ile Almanvanın hakikî ve samimî olarak an« taşmalarına bağlıdır Böyle bir anlaşmaya engel olan bir cok unsurlarla basında 8ar gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1953
  • HALKIN SESİ Emekli Sandığı geçi km 3tneiidir İsim ve adresi bizde bulunan bir okuyucumuz yazıyor:«Ben bir emekliyim.Altı ayda bir yapılan yoklamayı müteakip maaşlarımı Emekli Sandığı tarafından,bulund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1953
  • Taşra cezaevlerine gönderilen mahkûmla* Sultanahmet,Üsküdar ve Toplası ceza evlarirtJen 1O0 mahkum sürgün «dildi Zaman zaman muhtelif vesilelerle isyanlar ve kavgalar çıkartarak istanbul hapishaneleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1953
  • Kahve v kalay Hatları Son günlerde şehrimiz piyasasında bazı maddelerin fiatlarında tedrici surette bir yükselme görülmektedir.Bu arada kah ve Hatlarında 15 kuruş bir yükselme görülmüş ve hafta sonu p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1953
  • Yeni şehir batları vapurları yakında gediyor Denizcilik Bankası hesabına ingiliz tezgâhlarında inşa edilen şehir hatlarına ait Fenerbahçe vapuru,ocak ayı sonunda teslim alınacaktır.Gemiyi çekmeği taah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1953
  • İşçi sigortalan iki yarde istişare heyeti kuruyor îşçi Sigortaları Kurumu tarafından umumi İtastalık sigortasının tatbik edildiği yerlerde,işçi ve iş verenlerin iştirakiyle toirer istişare heyeti kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1953
  • Münir Nu retti nin konseri Üstat Münir Nureddin Selçuk bu akşam saat 9.30 da Konak oteli salonunda mevsimin ikinci konserini de verecektir.San'atk&rın bu konseri de diğerleri gibi büyük bir alaka topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1953
  • "Rüzgâr gibi geçti,d ü n gazetecilere gösterildi Bundan yedi yıl önce çevrilen fakat o zaman garip bir mülahazayla memleketimizde gösterilmesine müsaade edilmeyen «Rüzgâr gibi geçti» filmi bugün suare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1953
  • Bürosu o-İlk defa olarak Ticaret Lisesinde tecrübelere baş.andı İlk defa olarak gelirimizde bul tanahmet I.Ticaret Lisesin de cFtuhiyat Bürosu» adiyle bir büro kurulmuş ve faaliyete geçmiştir.Büroyu k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1953
  • 'ÂKVSMfelN ğfc YAPRAK Şâirler ve mezarları ULUNAY İstanbul Vilâyet ve Belediyesi büyük bir kadirşinaslık eseri göstererek Türk şairleri y le âti inlerinin mezariarını yaptırmaca başlamış,tik «torak Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1953
  • po il s t e t—ı m ıı ı—it DUa sut 13 sıralarında Kazlıçeşmede bir fırında işçi olarak çalışan Mehmet Aydın adında biri sigarasını yakmak ister-i ken elini makineye kaptırmıştır.Sol eli parçalanan işçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1953
  • KİSA HA TİT Türkiye İlk,Orta ve Lise Fakir öğrencilerine Tardım Der negi tarafından dün İstanbul Lisesinde 40 fakir ve kimsesiz ^grenciye elbise,ayakkabı ve çorap dağıtılmıştır.İC Seyir tecrübeleri mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1953
  • KONSER Konservatuar Türk Musikisi îcra Heyeti tarafından her on beş günde bir verilmekte olan konserlerden beşincisi önümüzdeki 18 Ocak pazar sabahı saat 11 de Taksim Belediye Gazinosunda verilecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.01.1953
  • Film operatörleri helikopterle Afrika turuna çıkıyorlar Paris,13 T.H.A.Film operatörlerinden müteşekkil 14 kişilik bir grup,önümüzdeki günlerde,iki helikopterle Afrika turuna çkacaklardır.Beş ay kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1953
  • Sabık Gürcistan Cumhur Başkanı Pariste öldîi Paris,13 T.H.A.Eski Demokratik Gürcistan Cumhuriyetinin Başkanı Noe Jordania,85 yaşnda olduğa halde,burada vefat etmiştir.Gürcistann 1921 de,Kızılordu tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1953
  • Padişahın hediye î o-Bundan 74 sene evvel Disraeli ye hediye edilen hançer Lon dra'da mezata çıkarıldı Londra,13 Nafen)Bur dan 74 sene evvel bir Osman" Padişahı tarafından îngrilter Başvekili Disrael
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1953
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA İT CuımhurreisHği seçimi mücadelesinde Eisenhower'e mağlûp qlan Illinois Valisi ve Demokrat Parti namzedi Adlai Stevenson,valilik vazifesini veni halefi William Straptton'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1953
  • Siyasî İcmal b*KS«* ı uta ailenin sürütmesi Çekoslovakya Başbakanı şehirlerin umumi menfaat balonundan temizlenmekte olduğu uj açıkladı.Verdiği izahata göre tekaütler köylere sürülmüş,bunlar memleketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1953
  • İngiltere sis içinde o-Londra hava mevdanında görüş sıfır noktasın?düştü* Uçaklar kalkamıyor Londra,13 AA)Dört günden beri İngiltere'nin bir çok bölgelerinde devana eden kesif sis,bilhassa Londra ve h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1953
  • Churchill muhafaza ^diliyor_Jamaika'da istirahat eden İngiliz Başvekilinin evinin etrafında gece ve gündüz polisler bekliyor Ocho Rios(Jamaique)13 A.A-M-Churchill'in ikametgâhı etrafında alınan emniye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1953
  • Yıllardır beklediğimiz film nihayet Bu akşam saat tam 9 da Melek Sinemasında Rüzgâr Gibi Geçti Sinema ve Film dünyasının en muazzam eseri.DİKKAT:1 Filmin fevkalâde uzunluğu yüzünden prog ramda hiç bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1953
  • Rus uçakları Japonya üzerinde uçamıyacak Japon semalarından Ijrına ateş açılacağ Tokyo,13 AA)Japonya,bugün yayınladığı bir tebliğle ileride Japonya üzerinde uçacak Sovyet harp uçaklarının Birleşik Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1953
  • SANAT HAREKETLERİ "Arpa Anbarı,Küçük Sahne'nin ilân ve afişleri üç perdelik bir komediden bahsediyordu.Fakat Arpa Arabarı'nın neresi komedi?Bizim bu tavnnııza karşılık,beride,«kıymetli tiyatro yazarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1953
  • CZ& Oîi vî aşk İzmirde aşk uğruna Ur komedi oynanmış.Katolik bir geng barda çalışan bir Müslüman artistin aşkile Müslüman olmuş.Evlenmişler,bir müddet sonra sevgilisi on.ı bırakarak kaçmış.Adamcağız h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1953
  • 105 Kadın o kadar perişan bir vasiyette idi ki,Kralın kendisini »e maksatla yatağa sürüklediğini düşünmeden,adetâ bir robot gibi Faruk ile birlikte karyolaya yrüdü.Prens tekrar sustu.E ne oldu sonra?B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1953
  • Marleıte Dletrich,Parisda bir müzikholde çaî sıcak Paris,13 TA)Büyük sinema yıldızı Marlene Dietrich,pek yakında Parisin en büyük müzikhollerinden birinde sarkıklar söylemeğe başlayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1953
  • İKTİBAS İngiltere,Avrupanın en kudretli ordusuna sahip Artık Büyük Britanyada tek aile yoktur ki ferilerinden biri milî orcfuda mecburi hizmete ç ğrılmamış olsun* Harbin nihayetinden beri gelişmekte o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.01.1953
  • 'i.f i 1 I *f4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4 4 Aslen Louisanalı olan Dauthit adlı gene bir kız simdi Paris kabarelerinde büyük bir şöhrete sahip bulunmaktadır.hususiyeti teninin parlaklığı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.01.1953
  • istanbul surunun kara tarafındaki kapıları 11)di.Bugün bazıları örülmüş olan bu kapıların izleri hâlâ meydandadır.Hepsi tarihî vazifelerini yapmışlar,ihtiyarlamışlar.İstanbul surlarındaki kapılar aske
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.01.1953
  • IBatı Avrupa seferinden dönen Ankara vapuru ile dün şehrimizde muhtelif.temsiller vermek üzere ingiliz artistleri gelmiştir.Foto:ÎFA)2 Dün şehrimize beş kişilik bir İspanyol sanatkâr heyeti gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.01.1953
  • Anaıeı-ısıannuısporuaun MkM açık farkla mağlûp etti 3-0 «MM Istanbulsporlular zaman zaman tehlikeli akınlar yaptılarsa da netice alamadılar Adalet Istanbulspor profesyonel futbol karşılaşması dün sa a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.01.1953
  • Profesyonel kümenin son puvan c'ıi'umu A O i B M A Y.P T-FENERBAHÇE 12 11 1 0 36 5 23 BEŞİKTAŞ 12 9 1 2 40 16 19 G4LATASARAY 11 7 3 1 20 8 17 VEFA 12 6 3 3 27 13 15 AD AA L E T 12 4 2 6 15 13 10 KASIM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.01.1953
  • Dünya Amatör Tenis Şampiyonluğuna yeni bir namzet:J.DROBNY Frank Sedgman ve Ken Mc Gregor'un profesyonelliği seçtiklerinden sonra amatör dünya tenis şampiyonluğuna en kuvvetli namzet olarak Jaroslav D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.01.1953
  • Norveç gînç'ik teşki'âtı Norveç eenclik ve spor teşkilâtının lideri olan Rolf Hofmp.Norveç'te spor sahaları ve müesseseleri hakkında a-salıdaki malûmatı vermiştir-Norveçte halen 4-485 spor sahası mevc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.01.1953
  • Joe Louis viski İmalâtına başlıyor Spor hayatından sonra iş hayatında muvaffak olamayan eski ağır sıklet dünya şampiyonuna galiba şans gülmeye bâşladf Boksun siyah incisi sayılan Joe Louis boksu bırak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.01.1953
  • 4 I Hadmetre I Evvelâ medenî bir insan olarak ihkakı hak mefhumunu bir yana bırakıp,hâdiseleri objektif bir surette tahlil ederek önce haddimizi bilmeliyiz î Sulhi GARAN Tesadüfün şu garip cil-J vesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.01.1953
  • nasıl Dünya muhteliti î seçilebilir?1950 dünya kupası futbol birinciliklerinde Brezilyanın antrenörlüğünü yapmış olan meşhur antrenör Flavio Costa Brezilyanın final maçında Uruguay'a yenilmesi üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.01.1953
  • Üniversitede Rugby maçı ttalyan üniversiteleri milli rugby takımı dün müthiş bir yağmur altında oynanan maçta İngiltere üniversiteleri takımını 5-3 mağlûp etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.01.1953
  • Palermo Şükrünün cezasını affetti Bu hâdisede kabahatsiz olduğu anlaşılan ŞükrU tarafından affedildi kalyada bulunan kıymetli futbolcularımızdan Şükrü Gülesinın Noelde bir gece kulübünde hâdise çıkarm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.01.1953
  • CSaray-BeykiZ maçının akisleri devam ediyor Hâdise kurbanlarından Naci maç hakkında ne diyor?Pazar günü Mithatpasa stadında yapılan Galatasaray Beykoz maçında vukua çelen müessif hâdisenin umumî efkâr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.01.1953
  • FETİH YILDÖNÜMÜNDE YAMACAk TEMASLAR îstanbulun 500 üncü fetih vılı münasebetiyle;îstanbulda yapılacak spor Senlikleri ve temaslarına Yunanistanın davet edilmeyişi;Yunan Futbol Federasyonunca protesto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.01.1953
  • TIMARHANEDE YIE Ölüm dirim savaşında olduğumun hâlâ farkında bile değildim 29 Bu sükûttan avukatlarım derhal istifade ettiler.Karabulut:Muhterem heyet-i hftkimenin nazarından kaçmamış olacağı muhakkat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.01.1953
  • I İzmir Esri af ~Kef alet Kooperatifi açıidı Imnir Esnaf Kefalet Kooperatifi dün Halk Bankası.Akbunk temsilcileri,esnaf dernekleri mtinfKSİlleri ve Ticaret Vekâletinden gelen heyetin iştirakiyle y lan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.01.1953
  • ğt fcakıede/ı:A£i£ OZBAY idam edilec3jini anlayan canavar bir takım tavırlar takmıyordu 27 da Fakat onları duyan olsa dinleyen yoktu.Nihayet Landru,başı yukarıda,iddiasız,sade ve «masum» bir tavırla s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.01.1953
  • flaziTİıyan:Ercüment ÜNVEtf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 1 10 11 121 Sojdan sağa 1 İşbirliğine dayanan şirket.2 Denkleme.3 Şart edatı;Su;Soru eki.4 Rutubet böceğinin ayak adedi;Avuç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.01.1953
  • Bir Yugoslav heyeti Kah i reye git?I Belgrad,13 A.A.Dün ak şam burada açıklandığına jrtfre KiMtiir Vekili M.RoCİûjjub CUOlakovitch' in başkanlığında bir,aydan beri Hindistanda tetkiki lerde bulunmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.01.1953
  • mmu mı mıun Padişahın huzurunda Yusuf bükmüş,nunu 215 ilâhiler,tekbirler,tehlillerle Padişah samurlu daireye götürüldü Artık orası,zir zaman için yeni cariyeye tahsis olunmuştu-77 İISRMİİM VE YUSUF PA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.01.1953
  • Bayburt vrây«*t haline g«*t'r'ilvor Ankara,13 T.H.A.Uzun lamandan beri Bayburt'un vilâyet olması için yapılan teşebbüsler son zamanlarda müsbet netice vermiş ve Erzurum ile Gümüşhaneden ayrılarak yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.01.1953
  • Kaybolan uçağın enkazı bu'undu Hill Utah hava üssü,13 A.A.Hill hava üssünden bildirildiğine göre,kaybolan C-48 uçağının enkazı Leogan.Utan'dan 60 kilometre mesafede dağlık bölgede bulunmuştur.Kaybolan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.01.1953
  • Minaıı—mııiiımıı Maalesef biletçi hiç bir şey hatırlamıyor,hattâ elbisesini bile.Mather ifadeyi yavaş yavaş okudu.Bir şey söylememesine rağmen inanmadığı ve hayret ettiği halinden belliydi.Müdür muavi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 14.01.1953
  • Yugoslav anayasası değişti Bir yıldan beri özel bir teşrii komisyon tarafından hazırlanan yeni anayasa ittifakla kabul edildi Belğrad,13 AP)Yugoslav Parlâmentosu bugün iki Meclisli bir idare sistemi k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1953
  • Bir madencilik bankası kuruluyor Maden istihsali ve ticaretile uğrasan serbest teşebbüs sahipleri,merkezi Istanbulda olmak üzere bir «Madencilik Bankası» kurmağa karar vermişlerdir-Bu isi organize ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1953
  • Elsenhovrer hükümeti ilk toplantısını yaptı Kabine üyeleri yeni iktidarın dört yıllık icraatının programım tesbit ettiler New-York,13 A.A.Yeni Başkan Eisenhower dün kabine azaları ve Başkan Yardımcısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1953
  • Kat mülkiyeti kanunu hazırlanıyor o-Tasan,diğer memleketlerdeki kanunların esaslarını ihtiva edecek Ankara,13 ANKA)Bilindiği üzere,Belediyeler Kanunu tasarısı Büyük Millet Meclisine tevl olunmuş,komis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1953
  • Yugoslav Türk ticaret müzakeresi Ankara,13 Milliyet)Türkiye ile Yugoslavya arasında gelişmekte olan ticarî münasebetler iki memleket arasında yeni bir ticaret ve ödeme anlaşmalı akdini faydalı kıldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1953
  • iki Amerikan mühribi «eldi Birleşik Amerika donanmasına mensup Cogswel ve îırger soll muhripleri dün sabah lima nımıza gelerek Dolmabahce önünde demirlemişlerdir-Amerikan harp gemileri bir kac gün lim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1953
  • Churchill Eiseır lıower görüşmesi [Baş tarafı 1 İncide!ligini ^izlememektedirler.Bu fikir ve görüş ayrılığı bilhassa şu mevzularda müşahede edilmiştir:Kore meselesi:Eisenho\ver Çinlileri sulha icbar e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1953
  • Kore'de dünkü hava harekâtı Bir Amerikan bava subayı harika topun kızılların eline geçmiş olmasından şüphelendiğini söyledi Seoul,13 AJM Bugün i komünist hedeflerine karşı yaptıkları taarruzlarda,mütt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1953
  • 6.Şube Müdürü tetkil seyahatinden döndü [Baş tarafı Birincide] Eyüboğhı tetkikleri hakkında gazetecilere şunları söylemiştir:Avrupanın belli başlı oütün şehirlerim dolaştım,övünmek için söylemiyorum,İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1953
  • Polis bir yüzüncü [Baştarafı birinci sayfada] Nimet'in,TarJabası Ataman sokağındaki apartmanını basmış ve kendisini tam vüzüncü defa suçüstü yakalamışlardır-Biz yakala ya yakala v bıktık,fakat bu ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1953
  • Çaldığı otomobille gezerken birisine çarptı Erenköyde Güneslibahçe sokağındaki 41 numaralı otomobil tamirhanesinde çalışan A-ziz Elmacı adında isçi.bir avukata ait 1179 plâkalı otomobili çalarak zezme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1953
  • Kan gütme yüzünden bir cinayet oldu i Malul yada 13 yaşındaki Mr çocuk.14 yaşındaki bir cuen oliklrdü Malatya,13 i ANKA)Bugün saat 16 sıralarında kan gütme yüzünden fecî bir cinayet işlenmiştir.29 ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1953
  • İki ecnebi tiyatro trupu geldi 1 Haşfarafı birinci sayfada] verecektir-Kendisiyle görüştüğümüz tru pun orkestra şefi M-Henri Queral şunları söylemiştir:a—Memleketinize ilk defa geliyoruz Bir hafta,güz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1953
  • Dün profesörler evinde bir toplantı yapıldı İstanbul Üniversitesi Tıp Fa kültesi talebe cemiyeti idare;heyeti dün profesörler evinde bir toplantı yapmıştır* Tıp Fakültesi profesörlerinden hemen hepsin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1953
  • Ankaraya kar yağdı [Baş1:ırafı birinci sayfad olmak üzere memleketin di£ kısımlarında da kar şeklinde 3 ğışlar olmuştur.Bu arada,Oı Anadolu ile Karadeniz kıyıla nın doğu taraflarında ve Do ve Güney Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1953
  • Kavgalı maç [Baçtarafı bilinci say fad seyirci alınmaması da kararlı tırılnııştır.Esasen önümüzde ay burada yeni bir tribün in edilmeğe başlanacaktır.Diğer taraftan hadise som da Galatasaray oyuncular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1953
  • Karademzde fırtına devam ediyor Bir müddetten beri Karadenizde hüküm süren şiddetli Yıldız fırtınası devam etmektedir.Küçük hacimde olan gemiler ve motörler.Boğazdan dışarı çıkamamışlardır.Fırtınaya r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1953
  • Konservatuar faaliyeti plânlaşıyor İstanbul Belediyesi Konservatuarının 1953 ders yılı çalışmaları hakkında Konservatuar Müdürü Eşref Antikacı dün kendisiyle görüşen bir arkadaşımıza sunlan söylemişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1953
  • YASAft VtâMJ/Rus güreşçileri kavga çıkarmak için bahane arıyorlardı 104 Hamadda belki 5-6 saat kaldım.Buharlı kısma girip iyice terliyor ve akabinde görüp de im rendiğim soğutulmuş meyva sularından şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1953
  • Orta Doğu savunma paktı [Baştarafı birinci sayfada] metle çok mühim meselelere temas edildiğini ve bu arada Sudan ihtilâfı üzerinde de durulduğunu söylemiştir.Diğer taraftan yetkili kaynaklardan veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1953
  • Kızıl diktatöre biri suikast tertibi meydana çıkarıldı Bine mensup yüksek şahsiyetler bulunduğu halde dün akşam Moskova Büyük Tiyatrosunda Polonyalı artistler tarafından verilen gala temsilinde hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 14.01.1953
  • u Man* Beyazlara ait bir çiftlik arazisi içerisinde Kenyalı polisler tarafından yakalanan ttc Man riau Mauların Kenyada giriştiğ edhiş hareketinin iç yüzü Mau Maulara göre,hâlen beyazların elinde bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1953
  • Lokman Hakim.Dr.HAFIZ CEMAL Dahillya MÜUh&aaıaı Paaardan başka har gün sabah saat 10.80-13.00 öğleden sonra 14.SO-17.00 da hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'suJ Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaas;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1953
  • Kambiyo ve esnam Kapanış iterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış 786.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 791_280.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1953
  • Müzeler Arkeoloji Müzesi:Pazar çarşamba ve cuma günleri saat:13 16 Eski Şark Eserleri Müzesi:Pazar,çarşamba ve cuma günleri saat:10 13 Topkapı Sarayı Müzesi:Pa-Tartesi hariç her gün 13.40-16.30 Ayasof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1953
  • flUUiyet Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 50 Ecnebi memleketlere iki mislidirlifin şartları 2 ve 3 Itaıeü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1953
  • Tramvay,Tünel ve Otobüs pasoları Elektrik Tramvay,Tünel İşletmeleri Umum Müdürlüğünden 3645 sayılı kanunun 6 ncı maddesi gereğince idaremiz nakil vasıtalarında ücretsiz seyahat edeceklere verilmiş ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1953
  • Niğde İl Daimi Komisyonu Başkanlığından 1 Müteahhit Hilmi Arman tarafından noksan bırakılan ve 29/12/952 pazartesi günü ihale edilmek üzere 2490 sayılı kanunun 5İ inci maddesi gereğince açık eksiltmey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1953
  • Edremit Belediye Başkanlığından Belediyemiz için lüzumlu bulunan 5925 lira muhammen kıymetli bir adet 200 wat amplifikatör 6 adet 25 wat hoparlör,1 sehpalı mikrofon 1 masa mikrofonu 1 radyo 1 pikap 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1953
  • mı ARPA MBARI Le Moulin de la galette)Komedi S perde Yazan:Marsel Achard Çeviren:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul İngiliz tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba ve cumadan başka her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1953
  • Or^atı kısmı Saat 21 de KOCA BEBEK Yazan:Cevat Fehmi Bask ut Telefon:42157 r\omedi k'smı BALIKESİR MUHASEBECİSİ Yazan:Reşad Nuri Güntekin EMİNÖNÜ BÖLÜMÜ Eski Halkevi binasında)ÇEMBER Komedi 3 Perde Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1953
  • JEYAZ SABUN YERİNE PURO Tuvalet Sabunu kullanınız Beyaz sabun çamaşır,ve bulaşığa yarar Bol köpüklü Puro,temizlik ve güzellik sabunudur.PURü TUVALET SABUNU,MECİDİYEKÖYÜNDEKİ YE-Nİ PURO SABUN FABRİ-KAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları A—Askeriyenin ihtiyacı için 35 mm-lik komple bir adet Sinema makinesi alınacaktır Muhammen bedeli 6400 liradır-B—Evsaf ve özel şartnamesi A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1953
  • Demir Malzeme ve Kurşun Alınacak Karayolları 1.Bölge Müdürlüğünden Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme 23/Ocak/1953 cuma günü saat 15 00 te açık eksiltme yolu ile ve 1885-20 Ura muhammen bedel üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1953
  • Dz.Ast Subay Sınıf Okuluna Öğrenci Alınacaktır 1 Deniz Ast-Subay sınıf okuluna alınacak öğrenciler için aranv;ak niteliklera)Türk vatandaşı olmak,b)Orta okul veya eşidi okulu bitirmiş olmak teknik bah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1953
  • RADYOLAR İstanbul 12.07 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Radyo SaJon Orkestrası Konseri 13.45 Şarkılar 14.15 Dans müziği «Pl» 14.30 Türküler ve oyun havaları «Pl» 15.00 Kapanış 18.00 Açılış ve t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8