Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.01.1953
  • Denizcilik Bankasının alacağı yeni kararlar Yarın Akdeniz acentelerinin İştirakiyle bir hafta sürecek bir toplentı yapılacak Denizcilik Bankası Ajcdeni» acen t alan,yarın saat JO da Galata yolcu salon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1953
  • Dalkeith Dükü evvelki gün evlendi Dalkeith Dükü evvelki gün Jane Mc Neill adlı 22 yaşında çene bir kızla evlenmiştir.Resimde genç evliler görülmektedir-Foto:AP)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1953
  • Eden ilk baharda Türkiyeye geliyor Hariciye Vekili "Türk dostlarımızın ziyaretini memnunlukta iade edeceğiz dedi Warwick İngiltere)12 AP)t Eden halen seçim mıntakaa Hariciye Vekili Eden Du gece.I olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1953
  • SÎ5fBB£ki W.S I Dün Tepebaşmda feci bir otomomil kazası olmuş ve 8378 ıayıb otomobil bir tramvaya çarparak Ön tarafından hasara uğramıştır.Resim,kazaya uğrayan arabayı göstermektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1953
  • Korede yeni şehit ve yaralılar o-Ov erimiz şehit düştü.Biri subay olmak üzere 17 de yaralı var Ankara 12 AA.öç numaralı resmî tebliğ:Milli Savunma Vekaletinden büd.rılmlçlir.Kore savaş birliğinin kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1953
  • I Yaşar Doğu Hatıralarını Anlatıyor I Merakla takip ettiğinin tefrikamızı 7 nci sayfa-mızda bulacaksınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1953
  • ¦âİSKoSl,Pazar günkü kavgalı maç dolajıalyle dün Beden Terbiyesinde yapılan toplantı Kavgalı maç mesulleri dün adliyeye verildi Alâkalılar sık sık vuku bulan hâdiseleri hakemlerin dirayetsizliğine atf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1953
  • Türkiyeye Amerikan yardımı Saz mıına Bakanlığının raporundu diğer devletlere vardım kesilse bile TUrkiyeden kesilmemesi isteniyor Vaşingrton,12 APi Savaunma Bakanlığının eon 6 aylık raporunda,dieer do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1953
  • Dörtlü pakt ve Balkan müdafaası o-Tiryeste isinde Türkivenin ehemmiyetli rolü bulunduğu itiraf cdilivor Londra,12 TA)Londra siyasî çevreleri Türkiye,Yunanistan ve Yugoslavya arasında bir müddetten ber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1953
  • Köprülü Yugoslavyaya yirmi ocakta gidiyor Türkiye Dışişleri Bakanının bu seyahatine Belgrad'da büyük bir ehemmiyet veriliyor Londra.12 ANKA)Bugün öğrenildiğine göre.Türkiye Dışişleri Bakanı Fuat Köprü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1953
  • Dün Büyük Millet Meclisi toplantısında Kiralar Kanununun müzakeresi geri kaldı İhtiyar heyetleri ve muhtar seçimi iki senede bir kasım ayında yapılacak Ankara,12 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1953
  • Kasımpaşada vuku bulan kanlı hâdisenin içyüzü K.m aletlini davasından vaz geçirmek isteyen Bekir ağır yaralı olarak hastahaneye kaldırıldı El için yakma başını nâra lûmalı mahallinde alalı n dedik Yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1953
  • İBRET AYNASI Akıl akıldan üstündür Akıl hastahanesinin doktorları odalarında oturur larken yandaki koğuşta bir kıyamettir kopuyor-Hemen koşuyorlar,gördükleri manzara sudur:Elli kadar hasta birbirine g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1953
  • ingiliz Mısır ihtilâfı O-Sudan meselesinde İngiliz teklifi miisbet bir hava yarattı Kahire.12 T-H-A-Sudan ihtilâfının halli için yeni bir adım atılmış bulunulmak" •tadır.İlgili çevreler,kati anlaşmanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1953
  • Bir C.H.P.kongresinin iyi intibaları Halk Partisinin Istan-ı bul il kemeresi partiler arası münasebetler bakımından güzel bir hava içinde bitti-Basta Halk Partisi Genel Sekreteri Kasım Gülek olmak üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1953
  • w-f U «y Atom mermilerinin kullanılacağı bildirilen Kore cephesinden bir görünüş Kore cephesinde Amerikalılar atom kullanmak istiyor Harbin bu suretle sona ereceği kanaati Uzarine Eisenhowere tazyik y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1953
  • CUMk Bujjün şehrimizde hava;şenel olarak az bulutlu geçecek hava sıcaklığı biraz daha düşecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.01.1953
  • KISA HABERLER it Yunanistan.Yugoslavya ve Orta Avrupa şehirlerinde trafik ve seyrüsefer mevzularında bir buçuk aydan toert btr inceleme gezisi yapmakta oian Emniyet 6.Şube Madür* Orha* Eyüpoglu ve ber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1953
  • ÇAY iç Dam dö Sion Lisesi Talebe Derneğinin yılkk tanışma çayı 24 ocak cumartesi günü Taksim Belediye Gazinosunda verilecektir.KON G K E if Tı îrnik Okula Tiinıiirtr Ufc-lebe Dera^bM» fmUflim yUJric t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1953
  • mes Hu:13 26 R.A 1872 31 Aralı 1368 VAKİT VASATI EZAM Güneş Ögie İkindi Akşam Yatsı İmsak 1448 17.0» 18 38 1.37 8.38 12.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1953
  • Konservatuar binasında çalışan icra heyetinin dördüncü Türk musikisi konserini 4 ocak 1953 pazar günü saat 11 de Taksim Belediye gazinosun' da dinledim-Bu konser Buselik faslına ait idi* Belediye Kons
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1953
  • Tropikal hastalıklar ve malaryı kongresi 5 inci Milletlerarası Tropikal hastalıkları ve Malarya kongresi,28 ağustosla 4 iyi i» nrn:nnda şehrimizde topluaaca«e£ıe Kongreye Birleşmiş Milletler teşkılziı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1953
  • Bakinin «ezan tamir edildi Şehrimizde gömülü b:itnan büyük Türk şair ve fikir aaam-atının mezarları tamir olunmak tadır Bu arada ilk olarak «atr Bakinin Otlakçılardaki moz n mer merden' yaptırrtmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1953
  • f.ketjrerim müfettişler-teftiş «*dHîvor Kıdemlerini doldurmuş ola» iikkul öğretmenlerini teftiş etmek üzere Ankaradan gelmiş bulunan ilk öğretim müfcttiş'ort teftişlerini tamamlamak üzere diı 1er.Diğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1953
  • Üniversite Talebe Birliğinin kongresi İstanbul Üniversitesi Tuli^e Birliğinin 7.kongreaı SfetSJı Denıırkent'in başkanlığında diın de çalışmalarına devam erm:gr:r Kongre dünkü çalılımlarında Milliyetçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1953
  • Lalelideki yaralama i—e-Üaıver sıtelı bu genci tabanca ile yaralayan bmbaşrula duruşmasına babandı X$ır sene kadar jvvel LâJelido bit yaraıama udOisesı cumuş izzet Karue^Liinuı adı ada bir nsnbaşı Aii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1953
  • Al manyadan damızlık ha/vaı gatârtliac k lubsat ve Ticaret Vekaleti Anadoludaki inek ve at noalini ıs iâh etmeğe karaı vermijtir.Vekâlet bu maksatla,Almanya ve Danimarka'dan sert iklim de yetişmiş dam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1953
  • Çinili Köşkte Fatih mff*«*si aç.a-ak îstanbulun 1-0 üne i fetih yılı kutlama hazırlıklarına devam o Ilınmaktadır.Bu cümleden olarak ÇinLıköşk Fatih müzesi olarak t»Mkııai.andırılacaktır.Müze Halu«c Çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1953
  • D.P.Snivri İ çisinin kongresi yap i îdi D.P.Silivri ilçesi n» kes bu* cağı kongresi dun saat 1.1 de l« p lanmıştır.Mevcut delepeleı n itiıiakı ile il başkanı Necini A.te.i kongre başkanlığı a i.tısç"m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1953
  • Satirimizde yani bir cezaevi yaptırılacak Sultanahmet Cezaevinin,bulunduğu yer ve civarı Arkeolojik saha olarak tesbit edüm.ştir.Bu Bu civar dahilinde caz&evi r;m yeni bir bina yaptınlacnic ve eski bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1953
  • HALKIN SESİ G^ree aynı seb^b Br müddet önce bu'sütunlarda.Tünel ve otobüs sefer lerinin akordsua oluşundan şikâyette bulunulmuş ve bu akordun,temini rica edilmişti.E.T.T.Müdürftlğündeıı aldığımız bir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1953
  • Tutun must son derece meni 2 Şubatta açılacak o a.ı Karateniz tütün pi^asasu tnziırlıklara b^şl^ndı ı Ege bütün piyasa» geçen naî ta son yıllar iğinde goruuuen'ij biı taleple açılmış ve memnunluk veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1953
  • Röportaj kemlerimiz naşı imtihan edilirler?Galatasaray Beykoz maçının akıbeti hakemlerimiz hakkında her hakle müsbet bir tesir bırakmadı-Bu yazıda onların nasıl imtihan edildiklerini ve kendilerine so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1953
  • YAPRAK Döğüşlü Spor Yalnız gençlere değil çoğu yaşlı bank tanıdıklarıma rastlıyorum aNereye böyle?dedim mi «Maca» diyorlar-«Nerede» «celiyorsun?dersem amaçtan» cevabını alıyorum-Her hangi bir merak bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1953
  • P O LİSTE KaragUmrükte oturan Ramazan Akparmak.evvelki gece sarhoş bir halde 6 aydır ayrı yaşadığı karısı Hikmetin Akbıyıktakl evini taşladığından yakalanmıştır.Fatihteki Madalyon Sinemasında Arif,Cel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1953
  • İstanbul Lısts.vı?ı 69 ncu ku^u'us "Vön!imy lstanbulun en eski lisM^rinr'en bujunan tstanbul Erkek I-i!f'tinin «69» uncu kuruluş yılotinü,mü 15 ocak lz53 perşe ibe tfunü saat 17 de,Lisenin konferans s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1953
  • Tar!abasında katili biz hâiis** Evvelki gece Galata 1 i Serdaı j Gmeı caddesinde Kanlı bir nadide olmuştur.Gece» Taksimde imam sokağındaki meyhanede buludan Ctv det Güngörmüş,ldn« ös&toılpı» ve Nurett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1953
  • renirtsn İnşa edilecek ortaokullar Şelırimizde Beykoz,Fatih ve Şeiırvraıninde Ug yeni ortaokui bınusı yaptırılacaktır.Binalar bugünlerde ihaleye siıtarılacaktll-Ayrıca Kazhceşmeie d» bir san'at mekteb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1953
  • tfjfiilâye Veküfinin dOıkf!ziVaretf ri Şehrimizde bulunan DûhiMye Vekili Ethem Menderes d'in saat 15.30 da Demokrat Parti û merkezini ziyaret etmiştir.Lt-1 hem Menderes bir saat kada.burada kalarak De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1953
  • Beyaz peynir f i a 11 a r ı o-Mallarını satmıyao:peynircikrifl uiiıiüâniarının ka^aııImasına karar veriıüı Vali ve Belediye Reisi dün sabah Joeieuıye lıuısac Mddurjylo lkusat Murakaue jeJtmleı ycynır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.01.1953
  • Yunan Kralı İngiltereye gidiyor_Kral 5 hafta süren tut Hini Avrupada seyahatle geçirecek Atina 12 AP)Kral Paul,5 hafta sürecek bir tatil gezisi için bugün Yunan Doxa muhribi ile Yunanistandan hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1953
  • Annesinin böbreğile yaşayan Fransızın durumu Paris,12 A.A.25 aralıkta yapılan ameliyatla annesinin böbreği kendisine takılmış olan Parius Renard'm sıhhî vaziyeti memnunluk vericidir.Dün yayınlanmış ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1953
  • Gallup enstitüsünün bir anketi Londra,12' A.A.Liberal News Chronicle gazetesi bu sabah Gallup Enstitüsünün yaptığı bir anketin neticelerini neşretmiş t ir.Buna göre;«Yarın genel seçimler yapılırsa kim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1953
  • Yılanların ayaklı olduğu devirler Vaşington,12 A.A.Smittshonian Enstitüsü,yılanların,bugünkü hale gelmelerindeki istihaleye ait bir etüd neşretmiştir.Bu etüde nazaran mazide kalan milyonlarca sene esn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1953
  • Açık teşekkür İşçi Sigortalan Hastahanesinin Sultanahmet Şubesinde,kısam Sevim Pakalın'uı hastalı-ğmın teşhisini koyan Başhekim Şeref Bool'a ve Bakırköy Şubesinde ameliyatı muvaffakiyetle başararak iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1953
  • Siyasî İcmal İspanya va Birleşmiş Mîilatİ3r İspanyanın Birleşmiş Milletlere kabuliL Avrupa ordusuna iştirak ettirilmesi» iktisadi islerini islâh edebilmesi için Aınerikadan büyük bir istikraz akdeylem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1953
  • KISA HARİCÎ HAEERLER AMERİKA Komünistlerin Korede Amerikan askerlerine karşı yaptıkları işkenceler hakkında bir tahkikat açılması için yarın Kongreden yetki istenecektir.İNGİLTERE ¦jç İngiliz komandos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1953
  • Konya otobüs soyguncularınır duruşması Ankara,12 ANKA)Konya yolunda ©otobüs soymaktar sanık Mehmet Gayretli ve arkadaşlarının duruşmasına bugttr de Ankara Ağırceza Mahkemesinde devam olunmuştur.Duruşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1953
  • Pısifik sahihlerinde 90 dakika süren zelzele Kaliforniya,12 A.A.Kaliforniya Üniversitesi zelzele mil tehassıslanndan biri bugün Mejcico City'nin cenubunda Pasifik sahilinde dağlık Oaxaca eyaletinde mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1953
  • Bin senelük cesetler O-fngilterede bir kilisenin temellerinde yüzlerce ceset bulnm1 Londra,12 Nafen)Harv de bombardımandan yıkılmış olan St-Bride kilisesinin bu lunduğu yerin altından çıka rılmıs olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1953
  • 78 gün aç kalan fakir or-Camekân içinde oruç tutan 78 sun içinde 2000 adet sigara içmiş Frankfurt,12 AP)Willy isimli bir adam veni bir dünya açlık rekoru kırmış tır-78 sim 3 saat ağzına bir lokma yeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1953
  • Avrupa Ordusunun takviye edilmesi General Rîdgway Alman Kuvvetlerinin Avrupa Ordusunda vazifa aî naşının zaruri olduğunu bildirdi Nevyork,12 AA.Avrupadaki Müttefik Ordulan Boşkomutanı General Matthew
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1953
  • U*0** 6'ÖRE Fresk'e dair Geçenlerde Avrupa gazeteleri bütün dünyada büyük alâka uyandıran bir haber verdi.Vatican sarayında Raphael'in şimdiye kadar bilinmeyen freskleri bulunduğunu yazdılar» Son gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1953
  • İKTİBAS Vahşi hayvanların süt verip Hayvan yavrularına karşı sevgi ve yakınlık duyarak onları himayelerine alan biz insan oğulları,hayvanlar» bu asîJ hisleri yakıştıramayız.Halbuki onlar bu kadarını d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1953
  • 104 Adama çarpan otomobil hiç durmadan yoluna devanı etmiş Mösyö Zarar da kan revan içinde kaldırımların üzerine yığılmış kalmış.Zavallıyı kaldırmak üzere yardıma koşanlar o-»U oracıkta ölü bulmuşla.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1953
  • SANAT HAREKETLERİ Dönüm Ünlü şairlerimizin hepsi de yazdılar.Fakat şu okuyacağınız «Türkiyem» başlıklı şiir onlardan hiç birinin değil,hatta ben kendi hesabıma bu şiiri yazan özdemir Karaçclik'in imza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.01.1953
  • RESİMLE ITürkiyenin en eski sahne sanatkârlarından Bedroz Baltazar evvelki gün vefat etmiştir.86 yaşında bulunan Bedroz,66 seneden beri sahneye çıkmaktaydı.Foto:İFA)2 Yeni Delhi'de Gahdi semineri Başv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1953
  • wm mm ıf4+f jf44vf 4-a Metro Goldwyn Mayer Şirketi artist ajanı George Murphy tarafından angaje edilen ve îtal-yadan büyük vaadlerle Hollyvvood'a celbedilen Anna Bertha adlı italyan artisti şimdi renk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1953
  • HERGtiN TARİHTEN MERAKLİ BİR VAK'A Elmevt kalesinin esrarı Iranda Kazvin civarında dik yamaçları,korkunç mazgalları,derin uçurumlarîyle uzaklardan fark edilen bir kale vardı ki adına "Ölüm* kalesi den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.01.1953
  • Kısa spor haberleri HAAS 100 VE 200 METREYE ÇALIŞACAK Helsinki Olimpiyadı 400 met re finalisti Alman Haas bu mev sim 100 ve 200 metre üzerinde Almanya rekorunu kırmağa çalışacaktır.FAUSTO COPPİ 1952 N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.01.1953
  • Takımının başarısı 10 Ocak 1953 günü Belçikanın Brüksel şehrinde I yapılan dünya ordulararası t 7.500 metrelik kroskontri I arazi)koşusu,takım yarı-I sına katılan takımımız Tür kiye.Fransa,Belçika,Hol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.01.1953
  • Dün Bölgede yapılan toplantıdan bir görünüş Futbol Federasyonu Başka dün yaptığı basın toplantısı "Futbolcularımızı normal hayatlarında serbest;sezonda sıkı çalışmaya tabi tutacağız,Futbol Federasyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.01.1953
  • Rapid ile M berabere kaldı Maç çok hâdiseli geçti Millionarios f Avusturysınm Rapid ta-J kimi ile Kolombiyalım Mil-lionarios futbol takımı a-rasında dün oynanan mac t 1-1 beraberlikle neticelen-mistir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.01.1953
  • Austria Zacatepe 2-1)Austria futbol takımı ile Meksikanın aZcatepe takımı arasında dün yapılan karşılaşma 2-2 beraberlikle neticelenmiştir.Her iki takım,ilk gollerini birinci devrenin başlannda atmışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.01.1953
  • GAETJENS FRANSAYi TERK EDİYOR 1950 dünya kupası maçlarında yaptığı tek kafa golü ile tngiltereyi turnuadan elimine eden Amerikan milli takımının santrforu Gaetjens önümüzdeki günlerde Fransayı terk ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.01.1953
  • Sıtkı Eryar hakemliğe veda etti Pazar günü Dolmabahçe stadında oynanan Galatasaray Beykoz profesyonel karşılaşmasının son dakikalarında kötü idaresi yüzünden hâdiselerin çıkmasına sebebiyet veren hake
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.01.1953
  • Basketbol,voleybol hentbol program,1953 yılfl içindeki çaisşrmlara ait program ilgililere bildirildi 1953 yılı basketbol,voleybol,hentbol çalışmaları hakkındaki program hazırlanmış ve ilgililere tebli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.01.1953
  • Adalet EsfonboSspor bugün ithatpaşa stadında karşılaşıyor Aynı ayarda olan iki takamdan birini tercih etmek hayli güç olmaktader dilecek bir noktadır.faası for hattından ziyade m;Birinci lige geçmenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.01.1953
  • Güreş Federasyonu Baş İL 'e verdiği beyanat Türkiye Japonya Millî Güreş karşılaşması dolayısiyle hazırlıklara başlandı Unümüzdeki ayın l ünde ıstanbulda yapılacak olaa Türkiye Japonya millî gür.karşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.01.1953
  • TIMARHANEDE Hakimin heyecanı bütün sa etmiş,salonu bir sessizlik 28 Vazifem icabı köve VX îmediğimden onları vanıma dun-Buna.ayrı bir sebeple 3 mecburdum-Çocuklar orta ektep çağında idi-Bütün bun r be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.01.1953
  • Sulh kervanı Ânkarada Kuzey Atlantik Paktı Teşkilâtı tarafından NATO memleketlerinde teşhir edilen «Sulh Kervanı» halen Ankarada bulunmaktadır-Şimdiye kadar italya ve Yunanistanda teşhir edilmiş olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.01.1953
  • Küçük kız dediniz yap.Serbest,açık konuşuyorlu.Genç olduğu için küçük deajftim.Esmer mi.kumral mı?İzah edemiyeceğım.Saçanna bakmadım.Güzel bacakarı vardı.Harekâtında bir garabet,Hr başkalık farkedemed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.01.1953
  • Hazır iıyan:Ercüment ÜNVEÜ 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 fi Soldan sağa önceki hali;Bir tayf rengi;Haber götüren.2 Toprağı elinle kaz;Okuyucu;Sondaki harfsiz eski harflerden birinin okunuşu.3 Çarçabuk al;Ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.01.1953
  • VAi&M* JÇ&moJu Çftvnftnc 4u Masum cariyenin vücudunu elleriyle tetkik etmek için padişah ayağa kalktı 214 Az sonra kızın giyeceği en güzel elbisesini getirdiler-Pa Sa onu şöyle bir-tetkik edipyanına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.01.1953
  • İİTEKİ KORK iNÂYETLE Nakledsn:OZBAY Gece karanlığında ormanlara doğru firar ediyordu.26 Kadın,ipi çekince yıldırımla çarpılmışa döndü:İpin ucu kar yolanın alt demirine bağlı bulu nuyordu.Diğer ucuna y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.01.1953
  • amatmum* Rus güreşçileri aleyhimde atıp tutuyorlardı 103 Güreşlerin dördüncü gecesi de bu şekilde geçmiş ve 1947 yılı Avrupa Greko Romen şampıyo naşı sona ermiş oluyordu.Aldığımız derece pek mühim değ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1953
  • Köprülü Yugöslavyaya gidiyor [Baş tarafı birinci sayfada] Yugoslav makamları bu ziyaretin iki memleket arasında mevcut ve gelişmekte olan dostluğun takviyesine yardım edeceğini tebarüz ettirmektedirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1953
  • Amerika Büyük Elçisi İslanbola geldi Amerika Büyükelçisi McGhee ve esi dün sabah şehrimize srelmistir-Büyükelçi tstanbulda altı gün kadar kalacaktır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1953
  • Türkiyeye Amerikan yardımı [Baştarafı birinci sayfada] Bakan.Türkiyenin müşterek müdafaa uğrunda ağır masraf ve fedakârlıklara katlanmakta olduğunu ve bu itibarla haricî yardıma devamın lüzumlu soruld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1953
  • Eden Tûrkiyeye gediyor [Baştarafı birinci sayfada] ye Vekili,ziyaret maksadı hakkında tafsilât vermemi şrı~.Kden gazetecilere,her iki hükümet tarafından davet edildiğini söylemiş ve demiştir ki:«T'i.'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1953
  • Atifet Pınar'a gönderilen aşk mektubu Bir kac eün evvel Emniyet Müdürlüğü ve Savcılık eario bir hâdiseye el kovmuştur-Bir hafta kadar evvel basına bir demirle vurularak varalanan bestekâr Salâhattin P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1953
  • Kavgalı maç mesulleri [Bas tarafı Birincide] viz seyirci önünde kasdl bir tekme atması ve Nusretin bu müthiş darbe sonunda hastahaneye kaldırılmasını icabettirecek kadar fecî bir şekilde yaralanması h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1953
  • ika İrana ya etmeye karar ver Yardım yapılmadığı takdirde fr^n patrollerinin Sovyetlerin eline düşmesin ien endîşe ediîyor Vaşing-ton.12 AP)Birleşik Amerika âli mahkemesi başkanı Williams Doerulas dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1953
  • Karısını çifte ile ö dürdü O-v Cinayet,kızının kaçırılmasında karısının da parmağı bulunduğu zühabı yüzünden işlendi Adapazarı,12 Milliyet)Bugrün öğrendiğime eöre.dün Keçe yansı sabaha karsı Gev ve il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1953
  • Fransız Parlâmentosu yarın açılıyor Paris,12 A.A.ihalen yürüriukte bulunan Anayasa mucibince Fransız Parlâmentosu ocak ayının ilk on günü içindeki ikinci salı gününe tesadüf eden günde,yani yarın öğle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1953
  • Korede yeni şehit ve yaralılar [Baştarafı birinci sayfada] Kıı 12267)*piyade er Ali Kahraman lş512)er Annıeî.Kam yoluk 19671)er Haili özden 19694)istihkâm er Ali Ceng*3 15404)piyade er Sürmed Zengin 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1953
  • Kiralar kanununun müzakeresi geri kaldı [Baştarafı birinci sayfada] ı yanlardan gelmediğinden ko I nuşulamadı Askerî Ceza Kanu nunun emir ve seyis erleri hak l kındaki 114 üncü maddesinin değiştirilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1953
  • İstan bu lun sanayi bölgesi o-Şehrin imar ve sanayi bölgesini tayin edec?k komisyon çalışmalarına haşladı Şehrin liman yerlerini ve.sanayi bölgesini tayin etmek maksadivle bir komisyon kurulmuştur-Kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1953
  • Amerikanın Almanyadakf yeni Yüksek Komiseri Nevyork.12 A.A.Başkan Eiaenhower tarafından yeni tayin olunan Birleşik Amerikanın Batı Almanya Yükaek Ko miseri fizjk profesörü ve Harvard Üniversitesi Rekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1953
  • Denizcilik Bankasının alacağı yeni kararlar I üujj tarafı 1 hıcidel bugünkü durumu en ince teferruatına kadar gözden,jj'^u;cektir.Aynı hatta cik^an şirketlerle daha tesirli tir şeklice rekabet edebilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1953
  • Kasımpaşada vuku bulan kanlı hâdisenin içyüzü Kaşta raf {»irini-sayfada 11 Bizim semtin ya bancısı-ıni2 galiba?Evet,gazeteciyiz,şu ti âdı f c hakkında malûmat alalım demiştik.Hangi hâdise Sabahleyin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1953
  • Ameri ka lı 1ar atom kullanmak istiyor f Bas tarafı Birincide] m es i hususunda Kongrede Cum hurbaşkanı Eisenhower'e tazyik edileceği muhakkak gfbi görülmektedir.Cumhurbaşkanı ve Başkomutan olmak sıfa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1953
  • İngiliz Mısır ihtilâfı TBaş tarafı Birincide] nin Jıalli için yeni bir proie sın muştur-Mısır tarafından hazırlanan proieve müşabih olan bu proienin Mısır hükümeti tarafından tetkikine başlanmıştır-Mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1953
  • Dörtlü pakt ve Balkan müdafaası [Baştarafı birinci sayfada)ta olan ve Balkanların müdafaasını hedef tutan görüşmelerin inkişafını büvük bir dikkatle takip etmektedir.Güney Doğu Avrunasmın bu tic mühim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 13.01.1953
  • Elmevt Kalesinin esrarı Baştarafı 4 üncü sayfada)Murat isminde cesur bir delikanlı veziri vurmağa talip olmuş,ve nihayet Nizamülmülk gibi şarkın pek nadir ye tiştirdiği değerli bir vezir,is başında sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1953
  • Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından Bankamız hisse senetlerinin 16 ncı hesap devresine ait 'Mr payları 29 Nisan 1953 tarihinde zamanaşımına ugraiyacaktır-Hissedarlarımızın bu müddetin bitmesinden e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1953
  • İstanbul ekspres Hediye ediyor.Bugün alacağınız bir İstanbul Ekspres size bu arabayı kazandırabilir.İhmal etmeyiniz!Bugün bir İstanbul Ekspres alınız!1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1953
  • ARPA AMBARI Le Moulin de la g al ette)Komedi 3 perde YazanfMarsel Achard Çeviren:Tevfik SaduUah Sahneye koyan:Muhsin Ertugrul İngiliz tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba ve 'cumadan başka her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1953
  • Kambiyo ve esnam Kapanı} Jterling olar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin.Liret.Drahmi ICskoudes Açılış Kapanış 790.50 791.00 280.50 280.30 0.80 0.80 64.03 64.03 5.60 5.60 54.12.50 54.12.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1953
  • Yapı işleri ilânı Sivas Valiliğinden 1 Eksiltmeye konulan,iğ:Sivas S-R-A.tesislerine çekilecek hattı havai işidir-Keşif tutan «18027» liradır.2 Eksiltme 30/1/953 cuma günü saat 15 de Bayındırlık Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1953
  • BEYAZ SABUN YERİNE Tuvalet Sabunu kullanınız!Puro cildinizi kaplayan kir ve yabancı,maddeleri-tamamen temizler Puro,teninize bir ka?dlfe yumuşaklığı,bir çiçek tazeliği verire Puro,yüzünüze bambaşka b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1953
  • Dram kısmı Saat 21 de KOCA BEBEK Yazan:Cevat Fehmi Başkut Telefon:42159 ff%omedi ksrm BALİK ESİR MUHASEBECİSİ Yazan:Reşad Nuri Gün tekin EMİNÖNÜ BÖLÜMÜ Eski Halkevi binasında)ÇEMBER Komedi 3 Perde Yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pacardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.80-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1953
  • Nakliyat yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Sam-'1 sun Bölge Başmüdür.ügünden 1 Vezirköprü anbarımızda mevcut Ofisimize ait hububat» bakliyat vesair maddelerden iki bin tonunun Vezirköprüden Havzaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1953
  • BOŞ YERE ISTIRAP ÇEKMEYİNİZ BAŞ AĞRILARINA KARŞI 477TJT;KULLANINIZ rm ı Mideyi boa» Baş,diş,adale,sinir k«ıu ağrılarını teskin eder Un byonû« Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına karşı faydalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1953
  • 0mim^mmm BU AKŞAM şehir komedi tiyatrosunda ŞEHPER SADİ JÜBİLESİ 1 Açış:Ercümend Ekrem Talû 2 Temsil:Kasımpaşa Maçka Komedi 3 Perde)ŞEHİR KOMEDİ sanatkârları tarafından tam olarak 3 Konser:Radife Erte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1953
  • Müzeler Arkeoloji Müzesi:Pazar çarşamba ve cuma günleri saat:13 16 Eski Şark Eserleri Müzesi:Pazar,çarşamba ve cuma günleri saat:10 12 Topkapı Sarayı Müzesi:Pazartesi hariç her gün 13.40-16.30 Ayasofy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1953
  • 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Roberto İnglea Orkestrasından dans müziği «Pl» 13.45 Şarkılar 14.20 öğle Konseri «Pl»,14.45 Şarkılar «Pl» 16.00 Kapanış 18.00 Açılış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1953
  • Milliyet Abone şartları JLr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık ŞQ Ecnebi me~Wetlete iki mislidirilân şartları 2 ve 3 üncü aayf a sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa san t.2,00 T.Lj;t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1953
  • İMZASIZ L [Tiaş bıçağı paketleri takllddir.Sakınınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1953
  • izmir ti Daimî Komisyonundan:1 izam?Sağlık Müdürlüğü için bir adet hasta can kur* taran otomobil!satın alınacaktır-2 Bu otomobil Fort veya Penel tipi Şevrole» Plymut» Desoto,Doç ve muadili markalardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verJen Askerî Kıtaat ilânları Talibi çıkmayan 23 kalem seyir muhabere bakım,tutum malzemesi yine açık eksiltme ile 19/1/953 pazartesi saat 14 ie izmit Dz* Ik* Mrk* Sa* Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1953
  • Sahip vt Başmuharriri;Ali Naci KABACAN Bu nüshada Me'sui Müdür:Faruk DEMtRTAŞ Basüdıfrı yer.NURİ AKÇA Matbaa*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8