Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.01.1953
  • McArthur Trumanı şiddetle itham etti General:"Uzak doğuda Amerikan siyasa* tinin iflâsına Trunan sebep oldu,diyor Nevyork.11 AP)General Douglas MacArthür dün aksam verdiği beyanatta «Korede Amerikan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1953
  • Nişanlandığını haber verdiği" miz» Avrupa Güzellik Kraliçesi Günseli Başar'ın düğün hazırlıkları başlamıştır.Düğüne 1952 "Avnıpa güzellerinden de birkaçı iştirak edecektir.Yukarda Günseli Başar görülm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1953
  • Dünkü maçlarda kavga çıktı Dün Dolmabahçe Stadında oynanan G-Saray Beykoz maçı hakemin kö tü idaresi yüzünden hâdisen" geçmiş ve oyun yarıda kalmıştır* Bu arada hakeme kızan bazı seyirciler sahaya atl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1953
  • Ankara cezaevinde bir ticaninin marifetleri Kemal Pîlâvoğlunu sapık "Peygamber,Ankara,11 TA)Bu sabah Ankara Cezaevinde ganp bir vak'a olmuş,bir Tnınî,halkın,dinî hislerini galeyana getirerek Ticanî Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1953
  • I Kral Faruk kış sporlarını takip ediyor Mısırın sabık Kralı Faruk ve eşi Neriman,kıs sporlarım takip etmek üzere isvicrenin St-Moritz şehrine gitmişlerdir.Faruk vç eşi burada bir hafta kadar kalacakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1953
  • Hizmetli memurlar için kanun Hazırlanan tasarının bütçe ianunu ile çıkacağı unıuluyo» Ankara,U ANKA.Cumlıuriyetin ilânından bu yana,memur vo hizmet 11 il er için bu-çok kanunlar çıkarılmış ve fakat bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1953
  • Dün Belgrada hareket eden Yugoslavya Büyük Elçisi gazetemize beyanat verdi Elçi,Köprülüyü karşılamaya gittiğini söyliyerek Balkanlar,Triesfe,Rus meselelerine temas etti 1949 dan beri Yugoslavyalım Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1953
  • C.Bayar Ankaraya avdetetti Hariciye Vekili* Köpriilü'de aynı trenle Ankaraya gitti Bir müddetten beri şehrimizde bulunan Reisicumhur Celâl Bavar dün beraberinde Vali ve Belediye Reisi Prof' Gökay ve B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1953
  • Bugün şehrimizde ve civarında hava umumiyetle az bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek,hava sıcaklığında mühim bir değişiklik olmıyacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1953
  • m Dun son a eren C II P kongresini takip edenler C.H.P.il kongresi sona erdi K.Gülek iktidarı takviye Bize diyorlar ki tatlı sözlere aldanmayınız.Cevap veriyorum:Aksi sabit oluncaya kadar iyi niyet as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1953
  • Suriyeden yükselen çatlak ses Bir kısım Üniversite talebesi Hataym Türkiyeye ilhak edildiği gün bir nama-is teşebbüsünde bulundu Antakya,11 TA)Suriyo üniversitesi ÖgrencUeti Hataym Suriyeden ayrılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1953
  • İBRET AYNASI Efendim nerede.Meşhur milyoner eroinci Osman Keçeli ortalıktan kaybolmuş.Malûm ya bu varlıklı vatandaşımız birkaç gün evvel 1 yıl hapse,iki yd sürgüne,12 bin lira da para cezasına mahkûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1953
  • ı-Yaşar Doğu Hatıralarını Anlatıyor I Merakla takip ettiğinirtefrikamızı 7 nci sayfaıny.da bulacaksınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1953
  • Röportaj I Beyoğlu Kız Lisesinde yarının anneleri Yönetim Kurulu başkanlığı için yaptıkları serbest seçimde ilk defa olarak oylarını kullandılar.Buna dair arkadaşımız ümit Deniz'in hazırladığı enteres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1953
  • Askerî heyetimiz Romaya gitti Org)Şükrü kanatlının baş kanlığındaki heyet N.A.T.Otatbikatına katılacak İtalyada NATO karargahında yapılacak Genelkurmay tatbikatına katılacak askerî heyetimiz dün sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.01.1953
  • AKVİMDEN g& YAPRAK Avcılara müjde ULUNAY Causeteferde zagözlerime inanama-Av mataeınesi «uiaşt İdaresinden alıntyardaha doğrusu kurtulu-Buncula yalnız av i değil avcılar 4» oluyorlar,en güzel sporlabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1953
  • P O L İ 8 T€ •jfc Halit Kasap adında bir sabıkalı evvelki gün Saraatyada bakkal Hasan Yılmazdan haraç istemiş,vermeyince de tehdit etmiştir.Halit Kasap yakalanarak Adliyeye sevkedilraiştir.¦fç Çakmakç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1953
  • KISA HABERLER «fa Mınakyan Tiyatrosunun ha-salonunda yapılacak merasimyatta kalan son artistlerinden den sonra akşam da bir kokteyl Baltazar,87 yaşnda iken evvel-parti verilecektirk| gün vefat etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1953
  • K0H6MS İf Sanyer Yardınısevenler Derneği ile Verem Savaş Derneğinin niğ0rmwikrm tema edecekleri îs-Uş*mW*mn\Dispanserinin temeli mm saat 16 te törenle atılpuatzr.«tat Partisi Haskty bucağı kongresi dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1953
  • m.12 Ru-R.A m 1372 İP Mil 1 il İlli 1368 FMB İV VASATÎ EZANİ 7.25 2.25 1222 7.21 am 17.00 ÛM ı UM İM i k 5.39 12.39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1953
  • Halka ucuz Hatla arsa verilecek Şehirde Millî Emlâkin elinde bulunan mesken inşasına müsait arsalar Belediyeye devredilmeğe başlanmıştır.Bu arsalar süratle ifraz edilerek ev yaptırmak istiyen halka uo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1953
  • Ispanaklar dditizs dökülüyor Son günlerde ıspanak fiatlarında bir düşme kaydedilmiştir.Hattâ perşembe günü halde kilosu 5 kuruşa kadar indirildiği halde müşteri olmadığı İçin 20 küfe ıspanak denize dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1953
  • 8ngiiter*ye gidecek ticeret heyetimiz İngiltere ile olan ticarî münasebetleri arttırmak içi nkarşılıklı gayretler sarfedilmektedir.Uzun zamandan beri şehrimizde bulunan ingiliz Ticaret Odası heyetiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1953
  • Tekelin hisseli olduğu sigara_Almanyadaki fabrikamız vergi faz la iğ in dan iyi randıman veremiyor İlgililer tarafından verilen malumata göre tnhisavidr ümum Müdürlüğünün hıs.«v3ar bulunduğu ve Türk t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1953
  • HALKIN SESİ Yerinde bir karart fakat.3/12/952 tarihli nüshamızda ve bu köşede çıkan bir şikâyete karşılık olarak aşağıdaki yazıyı aldık:«Gazetenizin 3/12/952 tarihli nüshasında «Otobüslerden şikâyet»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1953
  • Cür efkâr hırsız o-Tabanca tehdidi ile bir şoförden otomobilini çalıp kaçtı isede yakalandı Evvelki gece saat a.oO la Har biyede enteresan bir otomobil hırsızlığı olmuştur.Şoliör izzet Altmerin idares
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1953
  • Esrar tekkesi haline getirilen taksi Beyoğlu motorlu sivil polisler grupu evvelki gece bir otomobili tekke haline getirerek esrar çeken yedi kişiyi suçüstü yakalamışlardır.Hayrettin Solgun,Muammer Tom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1953
  • Öğretmenlerin gece toplantıları istanbul Muallimler Cemiyeti ayda iki defaya münhasır ûlmak üzere müsahabeli gece toplantıları tertip etmiştir.îlk gece toplantısı önümüzdeki 17.1.1953 cumartesi günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1953
  • Röportaj Yarının anneleri seçime hazırlanıyor Beyoğlu Kız Lisesinde yapılan başkan seçimi çok alâka çekici oldu.Mektep tam 15 gün neşeli ve heyecanlı bir propaganda havası »cinde çalkalandı durdu_Ümit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1953
  • Ter kedileri çocuk o-Esrarengiz kadının hamırala bıraktığı yavru Darülacezeye verildi Evvelki akşam Tarlabaşında enteresan bir gocuk terke eme hâdisesi vuku bulmuştur.Vuk.nnın cereyan tarzı şudur:Vefa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1953
  • Bundan evelki yazılarımızda muhterem karilerimize,kansere karsı girişilen mücadeleleri anlatmaya çalıştık-Bu gün kanseri tedavi için neler düşünülmüş ve tatbik edilmiş olduğunu gözden geçirmek istiyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1953
  • j—SELANİK BANKASI'nın J95.5 yılına aid 100.000 Liralık PARA ikramiyelerinin pk keşidesi 3 Mart 1953 te yapılacaktır.DİKKAT:Keşidelcrimizdeki kazanma şansınızın yüksek olduğunu unutmayınız* Tafsilât Gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.01.1953
  • Mısırda pamuk mahsulünün mühim bir kısmının henüz ıln av edilememesi memleketle bir huzursuzluk yarattığı,bilhassa köylünün müşkül bir dur-undu kaldığı bildirilmektedir.En bu yük müfteri İngiltereaüı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1953
  • Kısa harici haberler A M li K i K A Dört seneden beri rektörü bulunduğu New Yorktaki Columbia Üniversitesine General Ei-«enhovver bugün istifasını sunmuştur.VENEZUELA Muvalckat mahiyette Venezuela Cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1953
  • Bir pul 200 İngiliz lirasına satıldı Londra 11 ANKA)Müteveffa İngiltere Kralı VI.George zamanında basılmış olan az veya hatalı pulların satışına Pulculuk Kulübünde devam edilmiştir.Bahreyn olimpiyatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1953
  • Attlee' nin dünkü konuşması Asya sosyalistleri konferan sında bir nutuk veren eski İngiiiz Başbakanı "Asya ve Avrupa milletleri biribirine muhtaçtır,dtdi Rangoon,11 AA)Asya Sosyalist Konferansına işti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1953
  • Mau-Maulaf îngilterede Londra,11 T-HA.Kenyada gizli «Mau-Mau» teşkilâtına karşı girişilen en büyük askeri" taarruz bilfiil başlamış bulunmaktadır-Orta Doğudaki İngiliz Kuvvetleri Komutanı General Sir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1953
  • Roosevelt'in torunu kalp sektesinden öîdi New York 11 ÇA.NKA)Londra Üniversitelinde İmjilizcr ve tarih tahsili yapmakta Dİarmüteveffa Amerika Cumhurbaşkanı Roosevelt'in torunu Dire)Roosevelt,pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1953
  • Midilli'de kasırganın s bep olduğu Jıasar Atina 11 T.H.A.Son yağmur ve kasırgalar dolayısiyle,Midillide büyük hasarlar vtrku bulmuştur.Bu arada,3 bin zeytin ağacı kökünden sökülmüş ve birçok köylerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1953
  • Görülmemiş bir fırfına Nevyork.11 AA.Üç günden beri Birleşik Amerikanın doğu bölgesinde büyük bir şiddetle hüküm süren kar vr ıdolu ile karışık fırtına dünki cumartesi akşamı biraz dinmr İre başlamışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1953
  • Bir yumurtadan iki civciv çıktı Kalküta 11 Nafen)Burada heyecan uyandıran bir hadise cereyan etmiştir.7 yumurta üzerinde kuluçkaya oturmuş olan bir tavuğun altından 14 civciv çıkması hayret uyandırmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1953
  • a=t i ı,12 muştatfa *lr Jete iBrindisi 11 A.A.Lecce şehri belediyo hastahanesinde 12 yaşında bir kız çocuğu dün tam teşekküllü bir erkek çocuğu do« ğurmuştur.Çocuğunu emziren genç anne,onun babasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1953
  • Dil devrimi denilen masalın doyurduğu tehlike acı kayıplar pahasına yeni yeni atlatılmışken,dilimiz bir ikinci tehlike içine düşmüş bulunuyor.Dün;«Yaşadığımız devirde dil'i hayır-ne san'atkârlar,ne de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1953
  • 103 Kadının üzerinde sade siyah bir tuvalet vardı ve yüzünde hafif bir rüj'dan başka hiç kırmızılık yoktu.Bu hal onu matemden yeni kurtulmaya çalıdan bir vnsan haline sokmuştu.Madam arzı hürmet ederim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1953
  • 23 kişinin ö ümüne sebep oian kadın idam edildi Otta\va 11 ANKA)1949 senesinde bir yolcu uçağına saatli bomba koymak işaretiyle tayyarenin düşmesine ve '23 kişinin ölümüne sebep 'olan Mrs Arthur Pitre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1953
  • İngiltereyi yeniden kesif bir sis kapladı 8îs yüzünden mü seyrüsefer kazasınd Londra.11*(AA.tneriltereyi kaplayan sis yüzünden dün hava faaliyeti sekteye uğramıştır-Birçok hava meydanlarında faaliyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1953
  • İKTİBAS Gözlerine kavuşan Guillaunıe oğlu ile aynı çeviklik «evinni 'içinde bulunuyor Avrupa ve Ameri kada ümitsizlerin imdadına yetişen kan bankaları,kemik bankaları gibi,ölüler sayesinde tesis edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1953
  • r üiı illi t ı nwiMiwımııWi {TÜRE Tren soymak istiy in eşkıya Gazetelerde okuduk.Haydarpaşa Diyarbakır treni Kayseri ile Sivas arasındaki Kalan istasyonundan geçerken üç silahlı adam gardö-Ireni tehdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1953
  • Talebelere zorla satılan biletler Cumartesi günü öğleden sonra Üniversite kantininin kapısındr çok üzücü bir hâdise cereyan et mistir.Fakir bir ortaokul talebesi mensup olduğu okulun korum' derneğinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.01.1953
  • r r^v:M:IUçak gemilerinin savaş kudretlerini arttırmak gayesiyle,ingiltere Kraliyet Donanması ve Ikmai Bakanlıtı tarafından müştereken yeni bir «zaviyeli uçak güverte» sistemi icat edilmiştir.Bu «zavi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Bizans imparatorlarının Balıklıya gidiş merasimi Bir imparator,sarayından ihtişamla çıkar,şimdiki Dîvanyolunu takibaderek Balıklıya varırdı.Halk bilhsssa genç kızlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1953
  • Bütün dünyada çok şiddetli bir kış hüküm sürmesine rağmen Flaridada yaz günlerini andıran J î Bıçaklar hâkimdir.Bu münasebetle geçenlerde burada kış yüzme müsabakaları yapılmış ve ka-it dınlar arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.01.1953
  • I Profesyonel küme puvan cetveli I J OGBMAYP i Fenerbahçe 12 11 1 36 5 23 Beşiktaş 12 9 1 2 40 16 19 Galatasaray 11 7 3 1 20 8 17 Vefa 12 6 3 3 27 13 15 5 Kasımpaşa 12 4 2 6 16 23 10 J Beykoz 11 3 3 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.01.1953
  • Diğer küme maçlarında alınan son neticeler Dün 3 sahada oynanan amatör birinci küme mallarında $u neticeler alınmıştır:Fenerbahçe stadında oynanan Fener Sümersppr maniada,Fe nerbahçeliler 5—0 salip du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.01.1953
  • Bu devre nvnana basketbol maçlarından bir cöri'ınüs Basketbolde Fenerbahçe Vefayı 47-38 yendi Birinci küme basketbol lig maçlarına dün Teknik Üniversite spor salonunda kalabalık bir seyirci kütlesi ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.01.1953
  • Bölge hakem kursu imtihanları hafta arası.Bölge binasında yapılmıştır.Yııkardaki resimde imtihana katılan namzetler görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.01.1953
  • Vefa güzel bir oyundan sonra Beyoğlusporu 4-0 yendi Dün Vefa Stadında Tarık özerenginin idaresinde Vefa ve Beyoğluspor takımları şu kadrolarla karşılaştılar:Vefa:Recai Mustafa,Rahmi Fuat,Tarık.Salih A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.01.1953
  • F.Bahçe Emniyeti 7:1 yendi Sarı Lâcfrartmer,Emniyeti açık bir farkla yenmelerine 5 rağmen,şerif gollerini atmalarına mani olamadılar J Dün Emniyeti 7 1 yenmiye muvaffak olan Fener onbiri Fenerbahçe st
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.01.1953
  • Kısa Spor Haberleri TÜRKİYE YUGOSLAVYA MİLLİ MAÇI 5 Nisan 1953 tarihinde İstanbulda yapılacak olan Türkiye Yugoslavya maçının 19 nisana tehiri Yugoslavya Federasyonu tarafından teklif edilmiştir-Bu te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.01.1953
  • iM:pw ')ıw!w»jiı;«İN* I lippınmpfpiM jK;Beykoz müdafaası bir Galatasaray akınını durdururken atasaray Beykoz maçı hakemin kötü idaresi yüzünden hadiseli geçti Halkın sahaya hücum etmesi üzerine maç ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.01.1953
  • Son yirmi dört aaat zarfında İse üstüste gaf yapıyor.Şube müdürümüz geçtiği yerlerde iz bırakıyor,diyordu.Hakikaten doğru Bana öyle geliyor ki neye mal olursa olsun birini yakalamak istiyor.Müdür muav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1953
  • sâravin mı wnmmı W1AN Sadrazam Mehmet Paşa,Yusuf Paşanın hapse atılmasından sevinç duyuyordu 213 Kapı acildi.Bostancıbaşı gir di-Yüzünde,ümitsizlerin akşam güneşini andıran bir tebessüm vardı-Eski say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1953
  • Türkiyede kümes hayvancılığı Tiirkiyede kümes hayvanları neslinin ıslahı ve geliştirilmesi için Ziraat Vekâletince teşebbüse geçilmiştir Bu teşebbüs Marsa I Yardım Fonundan temin edilen 250 bin lira İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1953
  • TIMARHANEDE u YIL Mahkeme salonuna tahammül edilmez bir sessizlik çökmüş bulunuyordu 27 Peki,peki.Nasıl istersen-diye tersledim-Tabancayı kemerime taktıktan sonra,atı hazırlamalarını emrettim-Üçüncü m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ ÖZBAY Ölümden zor kurtulmuş olan bir kadının şahadeti!25 On bir değil,bir insan cesedini daha âdi bir ocakta yakıp yok etmek için kaç gün lazım geleceğini,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1953
  • Hazırlıyan:Ercümunt-ÎJNVER f S.3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1l 2L 3İ 4H J 6 8 sil EVSfral a IOİ j %2 Soldan sağa 1 Kamer;Suç yükleme;Şakı 2 Taharri et;ABS aynen 3 Altı ayaklı menhus böcek;Hayret nidası;İlg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 12.01.1953
  • Güreşin altı veya yedinci dakikasında Rusa ani bir çapraz girdim 102 Bereket versin rakibim o anda içinde bulunduğum durumu farkedememış ve bu zayıf ânımdan istifadeye kalkışmamızı.Mamafih ben de gere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1953
  • Askerî heyetimiz Rom aya gitti [Uaştarafı birinci sayfada] Kara kuvvetleri komutanı Or general Şükrü Kanatlın.ı başkanlığındaki heyette Korgeneral Selim Sun,Tümgeneral Cevdet!Sınay,Tümgeneral Salih Go
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1953
  • Röportaj Yarının anneleri secime hazırlanıyor Baş tarafı 2 nci sayfada)diyeceksin.Yıldız,ay,ıkare ve daire şeklinde olan bu rozetlerde türlü türlü ibareler yazık:Öğrencilik haysiyet ve ve karım koruma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1953
  • C.Bayar Ankaraya avdet etti [Baş tarafı Birincide!tirahat eden Cumhurreisimiz Ankara ekspresine bağlanan hususî vagonlarivle saat 20-40 da Ankaraya müteveccihen hareket etmişlerdir-Cumhurreisimiz tren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1953
  • Londradaki haydutluk vakası Sisten istifade eden maskeli haydutları bir lokantaya girerek bütün müşterileri teker teker soydular Londra,11 A.A.Klasut liayüuUuk vak'alarının tam tipinde cesurane yapılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1953
  • Amerika-ingi Süveyşe ait teklifi Bir ingiliz gazetesine göre İngiltere,Süveyşten çekilmek şartiyıe Mısırın Orta Doğu Paktına iştirakini istiyor Londra,11 T.H.A.«Sunday Gronicle» gazetesin.n bugün açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1953
  • McAthur Truman I [Baştarafı birinci sayfada] j rîkayı Uzakdoğuda iflâsa sürüklediğini söylemiştir-Truman'ın Uzakdoğu komü-tanlıgından azletmiş olduğu MacArthur bu beyanatı Bdll Syndicate gazetecilik t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1953
  • K.Gülek iktidarı takviye edici bir nutuk söyledi [Baş tarafı Birincide] hayrına memelketin iyiliğine olduğuna inandığımız için getirdik.Halk idaresinin ana şartı vatandaşların eşit haklara sahip olmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1953
  • Petrol mevzuunda bir anlaşma İran.senede 10 milyon ton petrolü serbestçe sata bilecek,geri V kalan kısmı İngiltere ve Amerika ile teakbütlere girecek Tahran,11 T.H.A.Tahranda çıkmakta olan «Kehan gaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1953
  • Ankara cezaevinde LBas tarafı 1 incidcl mağa bağlamıştır.Bekir Körpeli,tıayretler iğinde kendisini bey redenlere şöyle bir tehdit savur maktan da geri durmam ştır:i4"nı yakalamak iste/enler,evvelâ mez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1953
  • Hizmetli memurlar için kantta [Bas taralı Birincide!lçt muamelesi göregrelmiştL*.Bu sebepten hizmetli memurla hak ve hukuklarını nüdfaa zımnında Hair de dernex kurmak zorunda kalmışlarâı.Memu rin Muha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1953
  • Yugoslavya Elçisi beyanat verdi [Baştarafı birinci sayfada] Bu hususta size fazla bir sey söyleyemiyeceşim-Yalnız-şurası muhakkak ki.Trieste meselesi.Yugoslavya için* bir problem halindedir-Ve bütün c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1953
  • jmar Durumları Mevcuf Satılık Emlâk)Dosya,No 515—1302 İstanbul Defterdarlığsndan Cinsi Beyoğlu.Kurtuluş,inan-yeni Kurtuluş Değirmeni Azak so-1319 ada,28 parsel en eski 5-eski 23» yeni 10 vergiye göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1953
  • Sellerin yaptığı tahribat Lüleburgaz,11 A.A.Şiddetli yağmurlardan sonra ilçe* mizin bazı yerlerini basan sular yavaş yavaş çekilmeğe »dşlaınıg tır.öu aitınua Kaıaıı yerleıue 10 ev ve 5 ahır tamamiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 12.01.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış iterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin.Liret Drahmi Mskoudes Açılıp 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanı?791
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.01.1953
  • Boş yere İSTIRAP ÇEKMEYİNİZ!Muayyen zamanlardaki sancılara kası son derece faydalıdır?Baş,diş,adale,sinir ve soğuk algınlığından mütevellit bütün ağrılara karşı başarı ile kulla* nılır.Grip ve Nezle b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.01.1953
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ İ Basıldığı yer:NURt AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.01.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 38 pozisyon ve 387 kalemden ibaret 171960 kilo çelik malzeme kapalı zarfla satın alınacaktır-Çelik alımı 953 senesine sâri olup tutarının %
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.01.1953
  • Dram kısmı Saat 21 de KOCA BEBEK Yazan:Cevat Fehmi Bask ut Telefon:42157 rvomedi ksmı BALIKESİR MUHASEBECİSİ Yazan:Reşad Nuri Güntckin EMİNÖNÜ BÖLÜMÜ Eski Halkevi binasında)ÇEMBER Komedi 3 Perde Yazan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.01.1953
  • BEYAZ SABUN YERİNE Tuvalet Sabunu kullanınız!No.Puro cildinizi kaplayan k'r ve yabancı maddeleri tamamen temizler Puro,teninize bir kil?dlfe yumuşaklığı,bir çiçek tazeliği verir.Puro,yüzünüze bambaşka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.01.1953
  • Enkaz Satışı Ankara İli Daimî Komisyonundan Mülkiyeti özel idareye ait» yanan Millî Eğitim Bakanlığı bahçesindeki barakalarla» yeni hal içindeki on binanın yıkılıp enkazının kaldırılması işi kapalı za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.01.1953
  • SAH ARPA AMBARI Le Moulin do la galette)Komedi 3 perde Yazan:Marsel Achard Çeviren:Tevfik SadulJ'ih Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul İngiliz tiyatrosu,temsilleri münasebetiyle çarşamba ve cumadan başka h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.01.1953
  • MEMLEKETİMİZİN YOLLARlNPA STEYR HAKİMDİR!KAMrONUk» M Kİper tipi kendi yükünü sağa,sola ve arkaya devirir)2 Uzun şasi şoför mahaisiz '3 Uzun şasi ve şoför mahalli avrupa yapısı)5 TONLUK DİZEL KAMYONLAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.01.1953
  • 13 OCAK SALT AKŞAMI ŞEHİR KOMEDİ TİYATROSUNDA ŞEHPER ŞADI JÜBİLESİ 1 Açış:Ercümend Ekrem,Talû 2 Temsil:Kasımpaşa Maçka Komedi 3 Perde)ŞEHİR KOMEDİ sanatkârları tarafından tam olarak 3 Konser:Kadife Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.01.1953
  • Meşhur tenor Mario Lanzo.kaı^sı Betyy ile Clark Gable hastalığı sarılık olup iyileştikten sonra yarıda bırak tığı filmine devam edecektir-Ingrid Bergmann İki defa operada rol aldı-Büyük bir sanatkâr o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.01.1953
  • ıscanoui 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Küçük orkestra konseri Pl.13.45 Şarkılar 14.20 Dans müziği Pl.14.45 Şarkılar Pl.15.00 Kapanış.18.00 Açılış ve türküler 18.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8