Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.01.1953
  • Milyoner eroinci kayboldu o-On bin lira kefaletle tahliye edilen Osman Keoeli Cezaevine sevkedilmek üzere aranıyor Milyoner eroinci adiyle meşhur Osman Keçeli bir müddet evvel husus!otomobiliyle bes F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1953
  • I Yaşar Doğu Hatıralarını Anlatıyor I Merakla taldp ettiğini» tefrikamızı 7 nci sayfa-mızda bulacaksınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1953
  • Koredo yakacak tedarikine Sikan bir er Korede kara kış Londra 9 Radyo)Kore cephesinde çok şiddetli soğuklar [Devamı Sa.7 Sü.7 del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1953
  • başvekilin hitabesi aşvekil evvelki gün Üniversiteyi ziyaret ederek yüksek tahsil gençliğine bir hitabede bulundu.Saat dört buçukta Fen Fakültesinin konferans salonuna girdiğim zaman her taraf talebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1953
  • Amerikan Bütçesi belli oldu 78 milyar 600 milyon dolarlık bütçeden,Türkiye ve Yunanistana 340 milyon 500 bin dolar ayrıldı Washington,d LA.Bugün kongreye 78 milyar 600,000,000 dolarlık bütçeyi sunarke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1953
  • Meclisin dünkü içtimaında Hakimler Kanunin bir madde ilave yem Dünkü müzakereler sırasında Adliye Vekili hiçbir hakime tesir edilmediğini ve böyle bir şeye asla tevessül edilemiyeceğini söyledi Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1953
  • îstanbulun en gözde yeri S^mbL£*£11 lm,u misafirler Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etmeden tsianbuldan avrıl-S1*2^^ S?d» Mr» «idsuay'!Istanbula ilk geldiği zaman enstitü talebeleri üzerindeki giyim eş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1953
  • Bayar dün Çapa Enstitüsünü ziyaret etti Reisicumhur Celâl Bayar cün sabah Çapa Eğitim Enstitüsünü ziyaret etmiştir.Bir sat t kadar enstitüde tetkiklerde bulunan Reisicumhur muallim ve talebelerle hasb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1953
  • Yr^da v »Ticaret Heyeti geidive Ankaraya gitti Heyet başkanı,iki memleket arasındaki ticarî,sınayî mübadeleyi temin edecek bir anlaşmanın hazırlanacağını bildirdi Ticaret ve Ekonomi Vekili Türk hüküme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1953
  • İBRET AYNASI Ha gayret!Şehir Meclisi,lscanb.il Şehir Tiyatrosunu idare etmekten âciz kaldığı için yük ufarak kabul ettiği bu hizmeti hukûmftte devretıneğ)uğraşıyor.Bu işi bal İÇ " de bir heyet Ankaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1953
  • O.H.P.il kongresinde nbir görünü} CİP.İl Kongresi dün çalışmalarına haşladı Söz alan delegeler,parti idare heyetinin faaliyetini tenkit ederek keşmekeş içinde bulunduklarını söylediler CHP-vilâyet kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1953
  • Dün Vilayette bazı ziyaretleri kabul eden Başvekil,Ermeni patrik vekillyle bir arada.Foto:Milliyet Hikmet)Başvekil dün vilâyette tetkiklerde bulundu N.A.T.0.Snlh Kervanı mümessillerini kabnl eden Başv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1953
  • Bir müddetten beri Amerikada,Amerikanın yeni ve eski başkanlariyle görüşmelerde banman tngiliı Başvekili dün sabah Başkan Truman'm özel uçağiyle Jamaikaya hareket etmiştir.Churohill borada bir müddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1953
  • Lüleburgaz dün sel felâketine maruz kaldı Altı ev yıkıldı 30 bina tahliye edildi Seller iskenderun ve Balıkesirde de büyük tahribata sebep oldu Lüleburgaz 9 Milliyet)Kasabamız,30 seneden beri görülmem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1953
  • şehrimizde hava;umumiyetle kapalı geçecek hava sıcaklığında mühim bir değişiklik oimıyacaktır.İ Wiıııım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.01.1953
  • KISA HABERİ.E R Bir müddettir revizyonda lunan Erzurum vapuru îzr Hopa neferine tahsis edilip Tam hamule ithal malı yük-Kastomoni şilebi tzmire Şilep tahliyesini mütea-Umanımıza gelecektir.Batı Akdeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1953
  • M0NGAE Kemah JCrmelik Köyü Okuta ve Yardımlaşma Derneğinin Hık kongresi yarın sabah saat ı da Bey azı tt a Bahar Pasta Sa-BALO Türkiye Turizm Kurumu yeyıl balosu 17 ocak cumartesi îcesl Taksim Belediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1953
  • 1 10 Ocak Ru.23 28 l.A 1953 Araiı ÜWt' Cumartesi IMS VAKİ T VASAT!EZAM öğle İmsal 7.25 12.21 ı 14.46 ti 1655 10.34 t 539 2.27 7.23 47 12.00 137 12 41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1953
  • Azerbaycamn istiklâl günü «^HTıH»—DO JNUN MESELELE baycanm istiklâl 12 Ocak 1918 Azerbaycanın istiklâline kavuşmuş olduğu tarihtir-O tarihte bu kardeş,millet müstakil bir devlet halinde dünyanın hür m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1953
  • SELANİK BANKASI'nın 1953 yılına aid 100.000 Liralık PARA ikramiyelerinin ilk keşidesi 3 Mart 1953 te yapılacaktır.DİKKAT;Keşidelerimizdeki kazanma şansınızın yüksek olduğunu unutmayınız.Tafsilât Gişel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1953
  • Dün yapılan arama o-Emniyet memurları dün sabah Küçıkpazar ve Hâlde arama yaptılar Emniyet Müdürlüğü şehrin muhtelif semtlerinde yaptığı »rama tarama faaliyetin?hız ver mış ve bu kısımda çalışan ekipl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1953
  • Okul Aile Birliği toplantıları Kocamustafapaga i III üncü llkokullan okul aileoir.ıgl dün saat 15 de bir toplamı yapmıştır.Toplantıda,îstanbulun 50-ün cü fetih yıldönümü mjmssbetiylo verilerle öğrenci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1953
  • Üniversitede şubat dönemi imtihanı İstanbul ÜniversiteaUle şubat dönemi liaan imtlhı ilan îçtn harç yatırma müddeti bugün sona ermektedir.Lisan imtihanları da şubat ayının birinden itibaren başuyacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1953
  • Sağlık Vekili bugün şehrimize geliyor Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili Dr.Ekrem Hayri Üstündag,bu sabah saat 11 de uçakla şehrimize gelecek ve 15.31 da Soğlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünde bir basın top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1953
  • îstanbulun limanı ve sanayi bölgesi Îstanbulun liman,ı!jmiryolu ve sanayi bölgelerinin tayini mevzuunda tetkiklerde bulunmak üzere Dahiliye,îstisat,MÜ* nakalât,Nafia ve dign* Vekâletler mümessillerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1953
  • Röportaj I Olgunlaşma Enstitüsünde marifetli Türk kızları Enstitünün daim!mankenleri mevcut olmadığı için,öğretmenler ve mütenasip vücutiu talebeler mankenlik ederler Ümit DEMİZ Olgunlaşma Enstitüsünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1953
  • Lodos tekrar şiddetlendi O-Fırtına yüzünden Büyükada ve Boğaziçi seferleri karmakarışık oldu Birkaç gündür ııafiflsym lodos fırtınası dün yenıJUn şiddetlenmiştir.Bu yüzden şehir hatlarında yeniden gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1953
  • Beyoğîunda cereyan eden garip hâdise Dün akşam üzeri Bey oğlun» ma garip bir hadise olmuştur İkametgâhı henüz e30ıc tclilemiyen 40 45 yaşlannda Ali adında biri Be,yoğlunda oturan 3-4 yaşlarındaki TürK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1953
  • r HALKIN SESİ 1 İstiklâl caddesin* de parke meslesi Yalnız bir köşede çıkmış bir dilek olarak kalınıyım,fakat çeşitli neşriyat ile bir mesele halini alan bu konu üzerine Emniyet 6* Şube Müdürlüsünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1953
  • g% YAPRAK Bu kadarı fazla.rai Faruk hakkında artık aaılacak,aalatılacak bir ey kalmadı derken bu haf 1 gazetelerde su havadisi kudüm:Kral Faruk'u ğlu küçük Kral Fuat.sun i sucul ile dünyaya gelmiş î a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1953
  • O LİSTE v fîyttpte oturan Oaman adın-ı birinin b*ş yanlarındaki oğlu rahim Akpınar kazaen evleri-j n.bahçesi ndek i kireç kuyusuna şrnüş ve ölmüştür.1t Kasımpaşada oturan Nurhan Balta adındaki bir kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1953
  • Fındık piyasası son günlerde canlandı Almanlar memleketimizde bir vitamin fabrikası kurmak için t akiklere başladılar Uzun müddetten beri durgun ı kurmak istiyoruz.Fakat bu tegitmekte olan fındık piya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.01.1953
  • Bir uçan kala par çalın d ı Llandegla Wales)9 AF' Kraliyet hava kuvvelteıine men sup bir B 29 bomoardmıan U' çağı dün gece yaptığı eğitim uçuşu esnasında bir dağa çarparak parçalanmıştır.On kişilik mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1953
  • Siyasî İcmal Irgatta ûeKienmiyen hadiseler Tahrandan alınan haberler Barbakan Musaddık'rn ınuşkül bii' durumda kaldığını göstermektedir.Bir kay gün evvel Millet Meclisinde muhalif muvafık milletvekill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1953
  • Yunan Utanın Birleşmiş Milletlere hediyesi New-ork 9 A.A.Yuran hükümeti tarafından heJıye cdilen ve Atina müze3ia leki eski birtıeykelden kopye edilmiş bıonzdan mamul bir «Zeus-goK ilâm» heykeli yakın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1953
  • SANAT HAREKETLERİ Eski kültür ve romon Dünkü yazımızda Hisar dergisinin 33 üncü sayısından şöyle bir bahsettikten sonra,aynı sayıda çıkan ve Mehmet Kaplan tarafından yazılan «Eski Kültürü Öğrenmek Zar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1953
  • Musolininin vasiyeti ifşa edildi Sabık diktatörün idamından önce hazırladığı vasiyetname ailesinden birine verilmiş Roma,9 A.A.Bura.ia intişar etmekte olan «Tempo» gazetesi,bugün,Mussoıimnin ilamından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1953
  • Bir İnek bir batında 4 yavru doğurdu Roma 9 T.H.AJ Brescia bölgesinde Ferdınando adindebit-köylünün ineği,Dit taunda cörl yavru doğurmuştur.Veterinerlerin kanı li.ıu görebu.kabil hayvanların dördüzler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1953
  • Üç kız kardeş aynı günde anne oldular Aacland Yeni Zelnda;J AN KA)Araları birer sene olan üç kız kardeş aynı vu aynı hastahanede anni olmuşlardır.Kocaları çiftçi olan üç kız kardeşin yeni dogaa yavrul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1953
  • Bir Aman gemisi,gttçtfiı aydan beri kayıp Hamburg 9 T.HVA,Alman deniz makamları,İngiltereye müracaat' ederek «Muıunic Schulte» adındaki A-laıau şilepinin geçen ayın:21 inda.beri İskoçya açıklarında ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1953
  • BUGÜN SON GÜN Türkiye Kredi Bankası 4.0.1953 senesi ikramiye p'ân» HER AY BİR ÇEKİÜŞÎVLE 200.000 Lira g ev ve 700 31 OcaR 1953 keşidesine iştirak için en geç Bugün öyleye kadar Büyük Postahane kargısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1953
  • 13 OCAK SAEI AKŞAMI ŞEHİR KOMEDİ TİYATROSUNDA ŞEHPER ŞADI JÜBtLESİ 1 Açış:Ercümend Ekrem TaJÖ 2 Temsil:Kasımpaşa Maçka Komedi 3 Perde)I SEH IK KOMEDİ sanatkârları tarafından tam olarak 3 Konser:Kadife
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1953
  • Eski Kral Faruk Cenevreye git i Nevre 9 A.A.cLe Gri sona» lardaki ikamecinden vazgeçen eski Mısır Kr-rn Faruk refakatindeki bir caç işi ile beraber Cenevreye müt jveoaılıen 3,0la çıkmıştır Sabık hüküm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1953
  • Güney Kore-Japonya siyasi müzakereleri Geçen nisandan beri inkıtaa uğrayan iki devlet arasındaki diplomatik görüşmeler pek yakında takrar başlıyacak Pusan 9 A.A.Güney Kore Cumhuriyetinin husûmet mahfi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1953
  • Bombard AtktntUH iste Bn kavıkl» srecrf Deniz kazazedelerine artık ölüm tehlikesi yok Bombard adında bir Fransız bilgini,açıklarda kazaya uğrayanların sırf denizden faydalanarak uzun müddet yaşayabile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1953
  • ÛÖRt Kral 2.Fuada dair Kral Faruk'un oğlu Fuat,babasının hal'ı üzerine altı aylık iken «Haşmetlû İkinci Fuat» unvaniyle hükümdar ilan olunmuştu.Küçüklüğü bahane edilerek anne ve Dahası m n «şevketlû M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1953
  • 101 Evet ağabey!Neden suskunuz?Prens kadınlardan da benimki kadar kuvvetli teşvik görünce:Peki,dedi.«Anlatayım,anlatayım ama,bu O"eoj yemek âdetini kaldırdık galiba?Ev sahibemiz özür dileyerek,heyecan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.01.1953
  • m ReiSîcumnur v^eıaı Bayar dün bir bez fabrikasını gezmiş ve ilgililerden izahat almıştır.Foto:İFA)2 Evvelki gün Ankarada Suudî Arabistan elçiliğinde bir kokteyl parti tertip edilmiştir.Kokteyl Suudî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1953
  • Geçenlerde bir İtalyan kontu ile evlenen sahne sanatkârı Marianna Louise'nin ikiz doğur-dujju öğrenilmiştir-Marianna doğumdan önce çocuğunun bütün eşyasını hazırlamıştır.J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1953
  • I-I Yılan dahi iyilik bilen mahluktur.Hem de mukabele eder Yılan ağzında bir witır„ yaprağı getirmişti koklayınca ağır nezlesinden kurtuldu iyili Harunürreşit mükellef dairesinde oturmuş,yakınlarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.01.1953
  • f—Dünya ordulararası futbol maçları o-Martta memleketimizde yapılacak olan şampiyonadan sonra,futbolun ordular arası faaliyet sahasında bırakılıp bırakılmayacağına karar verilecek-Yazan:Silini UAKAN B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.01.1953
  • Beşiktaş bugün 14,30 da Kasımpaşa ile karşılaşıyor İkinci devre profesyonel lig Ancak Kasımpaşalılar bu Beşiktaşın serî ve uzun pasmaclarının üçüncü hafta kar-haftalarda henüz geçen devre-lı ovun tarz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.01.1953
  • Atletizmde nasıl kalkınabiliriz?Halbuki bir tecrübe mahsulü olarak salahiyetle söyliyebilirim ki biz bir tarmvay veya otobüse bindiğimiz zaman uğramak istidadında bulunduğumuz hatalar silsilesinden ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.01.1953
  • Bugün yapılacak basketbol maçları Basketbol lig maçlarının birinci devre 7 nci hafta karşılaşmalarına cumartesi ye pazar günleri Teknik Üniversitö spor salonunda devam edilecek ve böylece ilk devre ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.01.1953
  • HAFTANIN SPOR HAREKETLERİ Basketbol Bugün Î.T.Ü.salonunda yapılacak olan 3.ve 1.küme basketbol maçları:3.küme.saat 13.30 Lan ga Tünelspor 3.küme,saat 14.40 A.Ordu Hilâl 1.küme,saat 17.00 Galatasaray M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.01.1953
  • sene yapılacak spor hareketleri 1953 yılı icîn gayet zengin bir program hazırlanmıştır Geren mevsim şehrimizde yapılan Türktye isviçre Davis Kupası tenis karşılaşmasından birî 1953 senesi içinde hariç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.01.1953
  • YIL Astımı dövüp söğmektem,zimmetime para geçirmekten mahkeme oluyordum vinter jaor «et-j tnnaz da 25 haberdar «lanediğim arkadaşım kalıp kalmadı*» idüatinmek.tetküd arkadaşları ve hâtacalaaaı not nta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.01.1953
  • L^l BULMACA 1 Hazır!ı yan:Ercüment INVİÜfi 2 3 4 6 6 7 «8 9.3D Jl 12 Soldan sağa 1_Fizikte bir kanun;Bozası İle maruf bir semt;Taam et 2 "Kabından süzül;Bir nota;Balıkçı 'tevazımatından 8—Jtfu-harrcm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.01.1953
  • mam m:mmm S.zade sarayın önünde atından indiği lu 211 Buyursun dedi.alınız tes rif etsinler-Bu kadar misafirperver ve heyecanlı kesilmesinin sebebi Hocadan bazı haberler alacalını umduğundan idi-Bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.01.1953
  • Eoiis müdürü Mather,karşılamak üzere alt kata inmişti.Raven'in silâhı olduğunu ye her şeyi göze aktifini tmdlkleri Için takibi eiddl-ve tehlikeli bir is addediyorlardı.Müdür şişman ve fazla hareketli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.01.1953
  • Tokyoda izinlerini geçiren Yürtc fcırîîğî Korcde Birleşmiş Mlftetler safında çarpışan jTürk bWi«ı*efradı«ra*la,izİn almakta-ve tTokgmya-«itmektedir txhrti subay ve erat 250 kfeilifc «ev «uçaltlarla ^o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.01.1953
  • i TARİHTEKİ KORKUNÇ I ^CİNAYETLERİ *ğ1 tiakledan:AZİZ ÖZBAY Mahkeme Landru'nun son sevgilisini şahft »larak dinledi 23 Arasıra kalemi bırakıp başım kaldırdığı da oluyordu.O zaman gözlüğünü sağ elinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.01.1953
  • Raraşide kanlı hâdiseler I Hükümet,Genel Vali ve yabancı elçilikleri askerî kordon altına aldı Karaşi,9 Radyo)Talebe nümayişleri ile bağlayan kargaşalıklar bugün de davam etmiştir,üçüncü gününe giren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1953
  • Bir Macar Ticaret hayati geliyor Macaristan Ticaret Müşavirliği,hükümetimize mracaat ederek külliyetli miktarda narenciye almak istediğim bildirmiştir.Bu hususta bir anlaşma yapmak için yııkında memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1953
  • Başvekil dün vilâyette tetkiklerde bulundu [Baştarafı birinci sayfada riği Haçaduryanı kabul etmiş V6 kendisiyle yarım saat kadar görüşmüştür.Adnan Menderes,müteakiben şehrimizde bulunan NATu Sulh Ker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1953
  • Diyarbakır Trenini 3 haydu t soymak istedi o-Kalan istasyonunda vuku bulan hadiseye Sivas savcılığı elkoydu Malatya 9 ANKA)Dün akşam Haydarpaşa Diyarbakır treni ile şehrimize yeleri yolcular ve tren m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1953
  • Hariciyede yeni tâyinler Ankara,9 ANKA)Dışişleri Bakanlığında yemden bazı tayin ve nakiller yanılmıştır-Buna ait kararnameyi aynen bildiriyoruz:Dışişleri Bakanlığında Set tar îlksel'e ait üçüncü derec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1953
  • Milyoner eroinci kayboldu [Baştarafı birinci sayfada] kilo eroin götürürken Emniyet Müdürlüsü 2 nci Şube Memurları tarafından suçüstü yakalanmış ve adliyeye verilen sanık sorgusunu müteakip tevkif edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1953
  • Korede kara kış [Baş tarafı Birincide] hüküm sürmektedir.But in cephe boyunca sular ouz tutmuş olup,motorlu vasıtaların harekâtı hemen hemen imkansız hale gelmiştir.Kara harekacı tamamen durmuş olup,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1953
  • Doğu Akdeniz müdafaası De Gasperi.dörtlü bir an-I lasmahm tahakkuku için I Atiııada temaslara bağladı I Atina,9 ANKA)Dun Atraa'ya gelmiş olan italyan Başbakanı De Gasperi bugdn Jfunan hükümet eıkâniyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1953
  • Üniversite kantininde çay verilmiyecek Üniversite merkez bhıac.r.ın arkasındaki kantin,mUsteciri tarafından zaman zaman çay.eg lence ve düğün için Kira.1 verilmekteydi.Rektörlük,im gibi eğlenceleri,Ün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1953
  • Hakimler kanununa bir madde ilâve edildi [Baştarafı birinci sayfada] aramer Obüs D.P.Hüseyin Fırat C.HJ?dir.Müteakiben kanun tasarılarının görüşülmesine başlanıldı,tik evvel Adliye Vekilinin teklifi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1953
  • Belediye yasaklarına riayet etmeyen esnaf Belediye tenbih ve yamukların?aykırı olarak tram/ıy güzer gahları ile,asf ölt oadrteier üze rindeki ev,apartman ve müesseselerden bazıları müteaddit i* tarlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1953
  • Yugoslav Ticaret heyeti geldi [Baştarafı birinci sayfada] nâm Ekonomi ve Ticaret Vekili Miialko Todoroviç arasında geçenlerde Belgrat'da basla yan ticarî müzakerelerin devamını sağlayacaktır-Yugoslav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1953
  • Mekteplerde okutulan Türkçe o-Maarif Vekili Mekteplerin dil bakımından asla baskıya tâbi tıılulmıyacaûını söyledi Ankara.9 ANKA)Bütçe Komisyonunun gecen birlesi ininde Cahit Zamangil Trabzon CH-P-resm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1953
  • C.H.P.il kongresi [Baş taraf i birinci sayfada] ajansı olan Tass'ın iki muhabiri de kongreyi bir müddet takip etmiş ve matbu olarak tevzi edilen kongre raporu üzerinde tetkiklerde bulunmuşlardır-Kongr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1953
  • Lüleburgaz dün sel felâketine maruz kaldı [Baştarafı birinci sayfada] 1 nn istilâsına uğramıştır.Dere I civarında bulunan çoban ve ko-1 yunlar,adalar halinde,suların ortasında kalan sırtlara sığınmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1953
  • Amerikan bütçesi belli oldu [Baştarafı birinci sayfada!«Avrupa dışında dünya nüfusunun takriben yarışma mâlik olan birçok dost memleketler mevcuttur ki,tabu zenginliklerine rağmen hür nuU-st olarak me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1953
  • Çek'i 8 inci dakikada çift kle ile tuşa getirmiştim 100 Celâl Atik ve Rus rakibi mindere çıktıkları zaman salondaki heyec/n da son haddini bulmuştu.Hakemlerden ikisi yine Slavdı.Artık sizlerin de kola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1953
  • Askerî ceza evinde bir hadis 3 İstanbul Askerî Cezaevinde caretkârane denilebilecek bir hâdise olmuş» fakat müteyakkız bulunan ilgililerin tam zamanında aldıkları önleyici tedt birler sayesinde vak'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.01.1953
  • Bir erkek çocuğu dünyaya getiren Elizabeth Taylor en son çevirdiği Kız» filminde Fernando Lamas ile «Herşeye Malik Olan Elizabeth Taylor Anne oldu Geçen yıl Ingilterede yapılan muhteşem bir düğünle me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.01.1953
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Şarkılar.Okuyan:Muallâ Gökçay 14.00 Radyo salon orkestrası konseri,tdare eden:Semih Argeşo.14.30 Saz eserleri 14.50 Dans orke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.01.1953
  • DİKKÂT İMZASIZ PAL Traş bıçağı paketleri taklittir Sakınınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.01.1953
  • Pr&m kısmı Saat 21 de KOCA BEBEK Yazan:Cevat Fehmi Başkut Telefon:42157 ıvomedi kısmı BALIKESİR MUHASEBECÎSt Yazan:Beşad Nuri Güntekin EMİNÖNÜ BÖLÜMÜ Eski Halkevi binasında)ÇEMBER Komedi 3 Perde Yazan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.01.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Bterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Frîsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılı} 791.00 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 790
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.01.1953
  • Lokman Hekim Dr.HASIZ C1MAL Dahiliye Mütehasaım Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-11.00 öğleden sonra 14.SO-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.01.1953
  • ÇAMAŞIR DEĞİLDİR BEYAZ SABUN YERİNE PURO Tuvalet Sabunu kullanınız Beyaz sabun çamaşır ve bulaşığa yarar Bol köpüklü Puro,temizlik ve güzellik sabunudurj^ a PURO TUVALET SABUNU,MECİDİYEKÖYÜNDEKİ YE-N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.01.1953
  • İst,Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları A—Askeriyenin ihtiyacı için 35 mm-lik komple bir adet Sinema makinesi alınacaktır-Muhammen bedeli 6400 liradır-B—Evsaf ve özel şartnamesi Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.01.1953
  • Dizel Grubu Satın Alınacaktır İller Bankasından 1 Tunceli iline bağlı Kalan kasabası elektrik santralına fennî şartnamesinde yazılı evsafa uygun ve işler bir halde teslim olunmak üzere 1 adet 75-85 be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.01.1953
  • Müzeler Arkeoloji Müzesi:Pazar çarşamba ve cuma günleri saat:13 16 Eski Şark Eserleri Müzesi:Pazar,çarşamba ve cuma günleri saat:10 1» Topkapı Sarayı Müzesi:Pazartesi hariç her gün 18.40-16.30 Ayasofy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.01.1953
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci K AB AÇAN Bu nüshada Me'sul MUdUr:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.01.1953
  • lO BÜYÜK YARAMAZ Ten Little Niggers)iyes 3 perde Yazan:Aghata Christie Çeviren:Reşiha C.Vâfi Çarşambadan başka her akgam saat tam 21.15 de,cuma talebe)pazar matine tam saat 15 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.01.1953
  • Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 80 Ecnebi memleketle iki nitelidirilân şartları 2 ve 3 üiMrfl »ayf a sant.4 T.L.7 ve 8 »ci sayfa atmt.2,50 T.L.Hanlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.01.1953
  • Neşriydi Çöle Akan Nehir Genç neslin tanınmış sairlerinden Ata Karatay şiirlerini «Çöle Akan Nehir» isimli bir kitapta toplamış ve eser satılığa çıkmıştır-Akçakoca Mithat özkök tarafından hazırlanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.01.1953
  • oğuk algınlığından' mütevellit bütün ağrılara karşr.KULLANINIZ 4 saat ara İle günde 3 adet alınabilirt *
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.01.1953
  • Beyoğlu Askerlik Şubesinden 1934 doğumluların ilk yoklamalarının yapılmasına başlanmıştır-Hangi tarihlerde hangi mahallelerde kayıtlı olanların nüfus cüzdanlarile birlikte şubeye gelip ilk yoklamaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8