Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.01.1953
  • ¦f/A* k't UfaHMK Bugttn şehrimizde hava,umumiyetle kapalı ve aralıklı yağışlı geçecek,hava sıcaklığını muhafaza edecektirm 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1953
  • W.Churchill ve Traman bunda n evvelki görüşmelerinin birinde W.Churchill bugün Jamaikaya gidiyor İngiltere Başveki i dUn gece washingtonda Başkan Truman şerefine ziyafet verdi New-York 8 AP)General Ei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1953
  • George Bidault Fransoda hükümet kuruldu Paris,8 ANKA)Dün Meclisten,programını okuyarak Kabine kurabilmesi icitt lâzım gelen reyi alan Rene Ma f Devamı Sa.7 Sü.7 del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1953
  • Ya şar Doğu Hatıralarını Anlatıyor Merakla takip ettiriniz tefrikamızı 7 nci sayfamızda bulacaksınız o-Tımarhanede 3,5 yıl Mehmet Pişdar'ın.zevkle okuduğunuz bu tefrikası bugünden itibaren 6 ncı sayfa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1953
  • C.H.P.İl kongresi bugün toplanıyor Genel Başkan Inönünün,bu sabah şehrimize gelmesi ve kongrede konuşması muhtemel C.H.P.istanbul û kongresi bugün saat 9 da Taksimde Kristal salonunda toplanacak vo pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1953
  • Bir taksi tramvayla çarpıştı vi-Dün öğle vakti» Dolmabahçede.Beşiktaşa gitmekte olan 185 numaralı Bebek Eminönü tramvayı ile.Tophane istikametine siden şoför Ali Kazar idaresindeki 7711 plâkalı taksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1953
  • Başvekil dün tezahürat arasında j üniversitede hitabede bulundu Asla ihtimali olmamakla beraber,şayef hürriyefİerr miz ve cumhuriyetimiz her hangi bir şekilde tehlikeye düşerse,bunları fiilen,kuvvetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1953
  • Muharririmizin intibaları ı* AAAAAJ Gençlik,Menderesi sevgi tezahüratiyle karşıladı Başvekil,İlniversitedeki tetkiklerini müteakip konferans salonunda hitabesine başlayabilmek için dakikalarca tezahür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1953
  • Baro Reisi yeni çalışma programını izah etti Haşim Reffet Ha karar,avukatlar arasındaki tesanüdiln temini yolunda Baroya büyük vazifeler düştüğünü belirtti Yeniden Baro başkanlığına getirilen Haşim Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1953
  • iki casus idama mahkûm edildi Kemal Kuvvetli ve Hayati Kar asa hin adında iki vatan haini idam kararını soğukkanlılıkla karşıladılar Ankara,8 TA)BujÜn Ankara Asker!Siyasi Mahkemesinde iki casusluk dfw
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1953
  • Natoya 11 general gidiyor Napoli toplantısına diğer devletlerden 200 yüksek rütbeli subay katılıyor Ankara.8 THA.NATO Güney Doğu Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Wyman' m yardımcısı,Tümgener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1953
  • De Gasperi Atinada o Atinada» Türkiye Yugoslavya.Yunanistan ve İtalya ara* sında bir anlaşma zemini hazırlanacak De Gasperi Atina,8 ANKA)Bu^Un Romadan uçakla gclea İtalyan Başbakanı ve Dıisleri Bakanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.01.1953
  • g% YAPRAK Medenî kanunda ta'dîlât ULUNAY Ekseriyet rarlUl Meclis Grabunda Medeni K»uı.uun ta'dili görusulnıüs.Ta'dil teklifinde bulunan Mılietvekili Medeni Kanunim aile bayatına ait lıükuaıi rini tema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1953
  • K I SA HABE RLE R mmm as k Şehrimizde turistik işlerin jelişmesıne yardım maksadile,Belediye îmâr Müdürlüğünde ruristik Büro ismiyle yeni bir eşkilât kurulmuşturfr Güzel Sanatlar Akademisi neykel bölü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1953
  • P O LİSTE ic Ycşilköyde oturan Yılmaz adında küçük bir"çocuk yanlışlıkla fare zehiri içmiş ve Haseki hastahanesine kaldırılmıştır.İt tç Erenköyde 51 numaralı evde oturan Ömer adında biri mahallelerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1953
  • Ilir.O Ru.Ocok 27 N* A 1953 Arak Cuma VAKİT VASATİ EZANİ tiüneş 7.26 2.30 öfle 12.20 7.23 İkindi 14.45 9.47 Akşam 16.58 12.00 Yatsı 18.34 1.38 İmsak 5.39 12.42 İlip-Tifıılıı'.ı.ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1953
  • Hekimlerin dertleri JNUN MESELELE imlerin dert Sıhhiye Vekâletinin esas elemanı hekimdir.Fakat bu vekâletin güzlina hekim şimdiye kadar bir düşman gibi görünmüştür.Bir işi düşüp de vekâlete uğrayan me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1953
  • Vazifesini yapan memuru döğmUş Havagazı İdaresinde çalışan Hayati özdoğan adında bir memur dün kontrol için Kadıköy de,Rızana s a mevkiinde Fırıldak sokağında oturan Armenak adında birinin evine gitmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1953
  • Tekel maddelerinin satışı fazlalaştı Yabancı firmalar memleketimizden kibrit ve mamul tütün almak istiyorlar İlgililerden aldığımız malûmatı* göre;çeşitli Tekel maddelerinin 1952 ilk on aylık aatıg mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1953
  • Bir avukatı dövdüler o-ismail Balkan adında biri dâvasını almak istemıyen avukatı bürosunda dövdü Savcılık ve zabıta garip,bir dayak hâdisesine rîlk yjnuştur.İsmail Balkan adında bin Cihan girde otura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1953
  • Tiftik ve yapağı piyasasında durgunluk var Tiftik ve vapagı piyasasında son günlerde müşahede edilen durgunluk devam etmektedir Yapağı üzerine yapılan ihracat tamamen durmuştur-Sadece Sümerbank Ve Uf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1953
  • Kâtibçelebi ilkokulunda yapılacak toplantı 12 ocak pazartesi erünü Kâtipçelebi İlkokulunda Verem Haftası münasebetiyle bir top lantı yapılacaktır,öğretmen ve öğrencilerin hazır buluna' cağı bu toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1953
  • Bir kadını ölümle tehdit etmiş Samatyada îlyasbey Caddesinde 41 numaralı evin birinci katında oturan Ankina Dimatos adında bir kadını ölümle tehdit etmek suretiyle haraç alan Erol adında biri dün Kumk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1953
  • Bir senede şehrimizde 11019 kişi evlendi Gecen 1952 yılında şehrimizde 11019 evlenme olmuştur-Bu yıl da evlenenlerin sayısı 1951 yılına nazaran 373 fazladır* On senelik istatistiklere göre şehrimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1953
  • HALKIN SESİ İktisat işlen Müdürlüğünün cevabı Bir müddet önce bo sütunlarda,Hal'de çalışmakta iken iğinden sebebsiz yere atıldığını ileri süren bir «kuyucumuzun şikâyeti neşredilmişti.Gönderdiği bir c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1953
  • Röportaj Yüz altı Türkistanlı Türkçe öğreniyor Bizden adem çok Asyada Bizden beş ademde Makkada.Öz işimiz çiftçilik,biz az az yerler gördük.İstanbul gibisini görmedik.Ümit DENİZ 106 Türkistanlı ırkdaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1953
  • İncirlerimiz Kalllorniya sergisinde fte }hîr edilecek Haber verildiğine göre.her yıl Kaliforniya'da acılan ve bir ay devam eden «İncir Sergisi» ne Türkiyenin de katılması için Amerikalılar tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1953
  • Ana cadde!et d ki evler madeni çöp kapları Icullanacak Tramvay güzergâhı ite ana caddeler üzerindeki ev.apartman ve müesseselerin kapaklı madenî cop kapları kullanmaları hakkında evvelce Belediye tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1953
  • TEMEK Demokrat Parti Kasımpaşa Bucağı ytflık yomekli toplantısı 10 Ocak cumartesi günü saat 20 den sabaha kadar devam etmek üzere Liman Lokantasında verlecektir.KONGRE Demokrat Parti Taksim Bucağının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1953
  • Kaçakçılık Gümrük Muhafaza Genei Komutanlığı bu hususta mühim ve önleyin tedbirler aidi Gümrük Muhafaza Gene t Komutanlığı kaçakçılığın ününe geçmek için bu yıl catbıtc edilmek üzere aşağıdaki tedbirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1953
  • Çimento ffiatları düşmeye başladı Son günler içinde çimento fiatlarmm düşmeğe bağladığı görülmektedir' İlgililer bunun sebebini-gerek veni parti ithal çimentolarının gelmesi,gerek sezonun gecmis olmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1953
  • Pastörize sütler kontrol edilecek Şehrimiz Belediye Başhekimleri dün Sağlık İşleri Müdürlüğünde bir toplantı,jrapmıslardır Bu toplantıda muhtelif gıda maddelerinin kontrollarından alman neticeler tetk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1953
  • Sağlık müfettişlerinin aylık toplantısı Millî Eğitim Müdürlüğü Sag lık Müfettişlerinin aylık toplantısı dün Sağlık Teftiş Şefi Dr-Hikmet Sezerin başkanlığında yapılmıştır-Toplantıda,sağlık müfettiş le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1953
  • Ankara caddelerine floresan lâmbaları konuluyor Ankara,8 Milliye;Şehrin bellibaşlı caddelerinin,mo dern bir şekilde aydınl ıt-luı.isıpı temin için elektrik idaresi tarafından deneme mahiyetinde o!mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1953
  • fstinyede tamir edilen gemiler Bir müddet evvel Çanakkale önlerinde hasara uğrayan Pramrilvanya yolcu gemisinin kaptanı,kumpanyasına müracaat ederek,geminin Denizcilik Bankası Paklarında tamiri için m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.01.1953
  • Siyasî İcmal Beyanatı İngiltere Başvekili lAnırchill,Ametrikada yeni Cunıhurreisi Ga Beral Eisenhower'le Umu harbi etrafında fikir teati ederken Ji ariciye Vekili Eden ue radyoda yaptığı bir konuşmada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1953
  • İran Sovyet mflnesabatı Tahrana gelen Rus Büyük Elçisi,Iran Başvekili Ye Hariciye vekiliyle birer görüşme yaptı Tahran,8 İLA.Dışişleıi Vekili Hüseyin Fatımi dun ter-tip ettiği basın toplantı jı ırasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1953
  • 80 yaşında bir erkek 60 lık bir kadınla evlendi Dinara 8 ANKA)Bu sabah Dinard Belediye Başkam 80 yaşındaki Heari Moutin isimli bir avukatı,60 yasında Mme-PopdPia evleı»diroıiştir-Nişanlıların sıftfcî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1953
  • Ktsa harici haberler AMERİKA Birleşmiş Milletler Sekreterhğindekı fesatçı faaliyetler üzerinde yapılan aon tahikikat sıraaında suçlandırılmış bulunan memurlardan David Zablodovski dün neşriyat dairesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1953
  • Bolivyada çıkan bir ihtilâl bastırıldı La-Paz,8 ANKA)Bolivya hükümeti neşrettiği bir tebligdeı pazartesi sabahı saat 4 ile 5 arasında çıkan ihtilâlin bastırıldığım bildirmiştir.Tebliğden anlaşıldığına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1953
  • r YARIN SON GÜN Türkiye Kredi Bankası AjO.1953 senesi kran-îye p"â«ı s HER AY BİR ÇEKİÜŞİYLE 200.000 Lira 6 EV ve 700 C 31 Ocak 1953 keşidesine iştirak ioi» ea geç 10 Ocak 1953 Cumartesi,öğleye kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1953
  • Kar asîde kargaşalık Karaşi,8 ANKA)Ejugün üniversite talebelerinin dalıa iyi tedris usulü istemelerinden şe hirde büyük kargaşalıul.ır çıkmıştır.3-4 bin talebe ve halkın iştirak ettiği nümayişi yatışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1953
  • Sibiryada büyük bir zelzele o'du Nevyork,8 ANKA)Boston Üniversitesinin sismo loıkları merkezî Boston'u i 8200 kilometre uzağında bu lunan bir mıntakada şiddet)bir zelzele kaydetmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1953
  • Bir kadının açtığı dâva Paris,8 ANKA)63 yağındaki Claire Vieillard isimli bir kör kadn senelerden beri ziyarete gittiği bir arkalarına yolunu yarduncısız bulabilmektedir.Bundan bir mü a Jet e/vel gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1953
  • Gazeteciler atom pili inşaatını gezdiler Çalışmaları şimdiye kadar gizli tutulan pilin inşaatını gezen basın mensupları gaz maskeleri ve kauçuk elbiseler giydi Chalkriver,8 A.A.Basın mensupları Chalk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1953
  • 6ÖRI İyi ama güzel kim Salon hayli kalabalıktı.Çok mühim bir mevzu üzerinde yüksek sesle,kavga eder gibi konuşuluyordu.Her kes görüsünü heyecanla izaha çalışıyor,beğendiğini gök lere çıkarıyordu.Tenki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1953
  • Babasının aleyhine şahad ît adsa oğul intihar etti Londra,8 CNafen)Geçenlerde Prag mahkemesinde yargılanan ve sonunda idam edilen Ludwig Preika'ıun oğlu.Thomas Frewka intihar et mistir-Bu muhakeme esm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1953
  • İKTİBAS Yİ eryuzu,devrinin eşiğindedir Buna sebep ekiiir toprakların belirli olmasına karşılık,sağlık tedbirleri sayesinde insan sayısının alabildiğine yükselmesidir;deniyor.Kıtlığı önlemek için alınm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1953
  • Sayın Itf&unsaın rına Esther Wil!iams ve Red Skelton tarafından harikulade bir süratte yaratılmış 4 gündenberi ATLAS Bütün seanslarını tamamen dolduran ve cumartesi pusar biletlerinin büyük bir kısmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1953
  • 100 O gün sabah yüzmüşler,öğleden sonra da beraberce Kralın dairesindeki geniş şezlonglara uaanmış konuşuyorlardı.Faruk artık kararını vermişti.Bu kadar imsak kâfi idi.Ne olursa olsun,bu nefis kadını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1953
  • Roman ve yeni nesil meselesi Hisar dergisinin ocak 1953 tarihli 33 üncü sayısına söy-1» Ur baktıktan sonra,Mehmest Kaplanın «Eski Kültürü Öğrenmek Zarureti» başlıklı yu»H*ından üç bes cümle ttaermd* d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.01.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A RAMAZAN PAŞANIN KARISI VE SERVETİ İçinde birkaç yüz bin altın,birkaç yüz köle ve 40 güzel cariye bulunan Ramazan Paşanın mirasını getiren gemi ve içindeki karısı ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.01.1953
  • M nı |C-» it-M 1953 senesinin ilk Güzellik Kraliçesi Spezia'da seçilmiştir.Bir balıkçı kasabası olaa Speria-İ nın güzeli de Margarita Rose adlı bir balıkçı kızıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.01.1953
  • İ Rıı hafta v'anılaı»!ilt mallar J Mıthatpaşa Stadında:Bu hafta yapılacak maçla;14:30 B.J-K-Kasımpaşa P)Şeref Stadında:12.30 Ortaköy Anadolu,N-özbay,H-Demirörs.L-Artunkal-1415 Davutpasa Sarıyer.S-Nil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.01.1953
  • Geçen mevsim başında Yunani standa yapılan beynelmilel af letizm müsabakalarında Osman Coşerül birinci celirken Atletizmde nasıl kollanabiliriz?Kıymetli antrenörlerimizden Besim Aybarsın gazeteni» içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.01.1953
  • Şehrimize gelen profesyonel boks şampiyonları dün uçaktan indikten sonra or ve Sergi Sarayında pılacak profesyonel boks maçı Memleketimizde profesyonel boksun kalkınması için büyük tojebbüslere girişe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.01.1953
  • Dünya Ordulararası futbol şampiyonası Mjart ayında Ankara ve İstan bulda yapılacak olan Dünya Ordulararasi Futbol Şampiyonası için organizatör olan Türkiye İcra Komitesi şimdiden hazırlıklarına başlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.01.1953
  • Japon' güreş takımı geliyor Japon Güreş Federasyon,bugün Güreş Federasyonumu-1 za bir telgraf göndererek,seh rimizde müsabakalar yapacak olan Japon milli serbest güreş takımının 24 ocakta Tokyow dan h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.01.1953
  • Geçen sene ttalyada oynanan Türkiye ttalya millî maçında gene milli takımımız i takım namzetlerinin çmeleri bugün yapılıyor Genç millî takımımızın esasını teşkil edecek olan İstanbul gençler karması i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.01.1953
  • Futbol hakem namzetlerinin imtihanı Mevsim başından Deri devam etmekte olan futbol ha.t cm kursunun yazılı imtihanları Beden Terbiyesi Bölge binasında bu ak sam saat 18.30 da y apüioaktır.Kursa iştira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.01.1953
  • Alman Millî takımı İspanya ile b rabere kaldı Alman millî futbol takımı.Madrid'de Chamartin Stadyumunda 80000 seyircinin karşısında İspanyol futbolcu la riv le büyük bir mücadeleden son ra j 2-2 berab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.01.1953
  • Ordu atletlerimiz dün Brüksel'e hareket etmeden evvel Ordu atletlerimiz dün Belçikaya gittiler 10 ocakta Belçikanın Brüksel,şehrinde yapılacak olalı,dünya ordulararası Kros Kantre şampiyonasına katıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.01.1953
  • Osman Coşgnl Amerikâya gidiyor Uzun mesafe koşucumuz millî atlet Osman CosgUI.o cak.şubat ve mart aylarında Amerikanın muhtelif şehirlerinde 11 müsabaka yapmak üzere önümüzdeki pazar günü Amerika ya h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.01.1953
  • İsi an bula tngiliz lakımı geliyor tngiliz futbol takımlarından Lıiton Tpwn.9.10.16.17 mayısta dört müsabaka yanmak üzere Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan teklifi kabul etmiştir-İngiliz futbol tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.01.1953
  • Cep lâmbası ile fenerler j-aunndaki karanlık yerleri tetdk ediyordu.Raven onu,ehemniyet vermiyerek selâmladı.Memur îkincıkânunda da kaanlık yerlere sığınacak çiftleri iriyordu.Fakir aşıkları vilâyet »
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.01.1953
  • Ziraat müfettişlerinin çiftçilere fay d ısı IC m 7*/g6.İMİ |Xf Birleşik Amerikada çiftlikler ziraat mütehassıslarının daimî kontrolü altındadır-Bu suretle çiftçiler «n «en zfaaf usul ve metodları öğre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.01.1953
  • YIL Hastane bahçesindeki gezintilerimi yemek yeme saatlerinde yapabiliyordum 24 Nitekim Ruslar Şark hare* çatında bu hasasından fazlariyle istifade etmişlerdir-İlei karakol postalarında nöbet leğistir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.01.1953
  • mm m %mnım Velide Sultan huzura girdiği vakit Padişah Ibrahimi çok düşünceli buldu 210 Mısıra mı gönderelim?En muvafıkı odur sultanım.Ferman buyurun,Istan bula dönmeden evvel tebliğ edelim.Giritten ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.01.1953
  • BBSGBBnranaa BULMACA Hazıriıyan:Ercüment 'IN/ER 4 "S 7 S 6 10 11 12 1 pi 2 S 3 4 fâİ 5 6 7 8 9 10 11 12 Soldan sağa8 1 Sazende ve hanende top-lıilugu;Eski devir hanımlarının küçük süslü başlıkları.2 B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.01.1953
  • lAmm KöRKUNİ Nakleden:AZİZ ÖZBAY Landru,26 gün süren duruşmasında aynı tavrı takınıyordu 22 Para ve elde ettiği eşyaların bedeli külliyetlice edi.Landru belki de bu sebepten bi ryıl boyunca öldürmedi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 09.01.1953
  • Baro Reisi yeni çalışma programını izah etti {Baştarafı birinci sayfada] inak ta mühim bir vazifemizdir.Avukatlık vazifesinin Kolaylıkla yapılması için evvelâ Kanunların iyi olması;sonra da adaletciha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.01.1953
  • De Gasperi Atinada IBuşUrafı birtad sayfada] lıava meydanında oa$ta Mareşal Papagos ve Dışişleri üakan:Stenepoloü olmak üzere Yunan hükümet erkânı karşılamıştır.A-Unada dört gün kalacak olan İtalyan B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.01.1953
  • VA$A* VObV^MuMtnt AM%M%HmS Fransız minderde kıvranıyor,ayağa bir türlü kalkamıyordu 99 Gongun vurması ile birlikte ikimizde harekete geçtik.Fransızın acaip bir güreş şekli vardı.Sanki bir baha karşıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.01.1953
  • Başvekil dün hitabede bulundu [Baştarafı birinci sayfada] tcfikiniz saymanız gerekir-Sizlerden gördüğüm hararet li kabul,bu temenninin dozluğunu göstermektedir-Acaba yeni iktidar.Üniversitelerimiz ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.01.1953
  • Celâl Boyarın dünkü kabulü Reisicumhur Celâl Bay ar,dite Rum Ortodoks Kilisesi Patriki Atcnagorası kabul etmiş ve öğle,yemeğine alıkoymuşlardır.Yemekte İstanbul Vali ve Belediye Reisi Prof.Fahrettin K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.01.1953
  • Churchill Janıaikaya gidiyor [Baş tarafı birinci sayfada] mek için pardesü ve şapkaoinı giymeden sokağa kadar sıkmıştır.Eisenhovver bu esnjua İngiliz devlet adamına:c Dışarıda durmayınız.Soğuk alır,ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.01.1953
  • C.H.P.il kongresi IBaştaraft birinci sayfada] ten beri il merkezinde vs teşkilâtta göze çarpan faaliyet dün de geç saatlere kadar devam etmiştir.C.H.P.Genel Balkanı ismet İnönü'nün kongr $Je hasır bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.01.1953
  • Bîr yankesici şahit dün tevkif edildi Beş ay kadar $wel Beyoghında bir cinayet işlenmiş ve Burhan Ünver adında bir bahriye eri Kental Ayhan Doruk adında birini bıçakla öldürmüştü.Yakalanarak muhakemey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.01.1953
  • Musaddık bir yıl daha geniş yetki istiyor o-Başvekilin bu teklifi İran Parlâmentosunda hâdiselerin çıkmasına sebep olda Tahran 8 AP)Dr.Musadcık bugün Mecüae yeni bir bomba daha patlatnugtır:Başbakan,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.01.1953
  • Gençlik Menderesi sevgi tezahttratiyle karşıladı [Bas tarafı Birincide] mobili ile Üniversitenin merkez binasının kapısından içeri girdiği zaman binlerce erene coşkun severi tezahüratı ve alkışlarla k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.01.1953
  • İki casus idama mahkûm edildi [Baştarafı birinci sayfada] kaldıktan sonra babaâiyıe birlikte Edirneye nakleder s a orada Hakkı Çavuş adından Mı kasabın yanında çıraklık et-iğ»,daha sonra bir müddet am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.01.1953
  • Fransada hükümet kuruldu IBa« tarafı Birincide I yer bu sabah Kabine azalarını ilân etmişti* 22 Bakandan teşekkül eden Kabinede 9 u Başbakanın par tisi olan Radikal Partisinden' olup,«eri kalan Bakanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 09.01.1953
  • Ölüm Şuamı keşfeden Markoni'nin öiümündeki esrar Bu büyük İtalyan filimi dUnyayı mahvedebilecek olan sırrını faşistlere vermemek için İntihar etti Yirmındı Asırda,ihsanların en büyük eğlencesi olan ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1953
  • 10 BÜYÜK YARAMAZ Ten Liftle Niggere)iyes 3 perde Yazan:Aghata Christie Çeviren:Reşiha C.VAfi Çarşambadan başka her akşam saat tam 21.15 de,cuma talebe)pazar matine tam saat 15 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1953
  • Lokman Hekim Br.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısa Paaardan başka her gün sabah saat 10.W-U.00 öffle-den sonra 14.W-17.Q0 da has-ta kabul eder.istanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1953
  • Stablize malzemesi işi Yollar 3.Bölge müdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş:Konya Cihanbeyli Yavşan tuzlası yoluna stablize malzemesi çıkarma »ve nakli olup keşif bedeli '178 692-64)yüz yetmiş sekiz b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1953
  • İstan au i 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Karışık hafif müzik Pl.13.45 Şarkılar.Okuyanlar:Rabia Bukni,Bülend Pl.14.30 Karışık hafif müzik Pl.14.45 Şarkılar Pl.15.00 Kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1953
  • YUZUNUZ ÇAMAŞIR DEĞİLDİR Beyaz sabun yerine RQ %00 kuoÖ Puro Tuvalet Sabunu derhal köpürür ve cildi kaplayan yabancı maddeleri tamamen temizler Teninize bir kadife yumuşaklığı,yüzünüze sihirli bir güz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1953
  • Mtühjei Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 00 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 00 Ecnebi memleketlere iki mididir.İlân şartları 2 ve 3 UnoU sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L.Han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1953
  • Müzeler Arkeoloji Müzesi:Pazar çarşamba ve cuma günleri saat:13 16 Eski Şark Eserleri Müzesi:Pazar,çarşamba ve cuma günleri saat:10 12 Topkapı Sarayı Müzesi:Pazartesi hariç her gün 13.40-16.30 Ayasofy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nttshada Me'suJ Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaa»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1953
  • Demir Malzeme ve Kurşun Alınacak Karayolları 1.Bölge Müdürlüğünden Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme 23/Ocak/1953 cuma günü saat 1500 te açık eksiltme yolu ile ve 1885-20 lira muhammen bedel üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1953
  • İst.Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdan yazılı yiyecek maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla iskenderun As-Sa-Al-Koda ayrı ayrı satın alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1953
  • BOŞ YERE ISTIRAP ÇEKMEYİNİZ.|£SBjSI| ba5an «e EÖTS-SSS M* »ay da\ıd|r* Mideyi bozmaz,kalbi ve böbrekleri yormaz.4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.120
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1953
  • Beyoğlu Askerlik Şubesinden ı934 doğumluların ilk yoklamalarının yapılmasına başlanmıştır-Hangi tarihlerde hangi mahallelerde kayıtlı olanların nüfus cüzdanlarile birlikte şubeye gelip ilk yoklamaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1953
  • ışın &ft 1111111 BANKASI] i^ I YAYRULARMZIN 1 YARININI I EMNİYEİH ALMAK T YAZİFENİZDİR!5 y ~1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1953
  • Dram kısmı Saat 21 de KOCA BEBEK Yazan:Cevat Fehmi Başkut Telefon:4215?rvomedi BALIKESİR MUHASEBECİSİ Yazan:Reşad Nuri Guntekin EMİNÖNÜ BÖLÜMÜ Eski Halkevi binasında)ÇEMBER Komedi 3 Perde Yazan:Somers
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1953
  • Neşriyat Tanınmış şair ve aktörlerimizden Cahit Irgat,son olarak Yeditepe yayınları arasında çıkan «Ortalık» adlı.şiir kitabını bu cumartesi günü saat 15 ile 19 arasında Beyoğlu Kallavi sokağında 20 n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1953
  • Kambiyo ye esnam Kapanıp Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılı?786.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 785
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1953
  • Yevmiye ile Saraç aranıyor:35 adet subay bineğine mahsus eğer takımı malzemesi okuldan verilmek üzere okulda yaptırılacaktır-Yevmiye ücret 10-15 liradır-Bu işe talip olanların belge almak üzere Ayazag
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8