Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.01.1953
  • Truman dün Stalini harp kundakçılığı ile itham etti Kongreye gönderdiği mesajda başkan:"Stalin çıkartacağı bir harple,memleketinin mahvolacağını bilmelidir dedi Vaşington,7 Rad/o)Amerıkan Kongresinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1953
  • Başbakan New-York limanında Bernard Barvch tarafından karşılanırken Foto:AK)W.Cuhurchill bugün Washingtona gidiyor İngiltere başbakanı Beyaz Saray de Başkan Trurnan ile görüşecek Washington 7 A.A.Buı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1953
  • Meclisin aunku içtimai Emirerleri Kanun tasarısı,dokuzuncu maddeye kadar kabul edildi Ankara» 7 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün saat 10 de Reis vekillerinden Celâl Yardımcının reisliğinde toülandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1953
  • Sakarya dün taştı o-Sular,Adapazanna bağlı Kömürlük köyünü tamamen istilâ etti Adapazarı 7 Milliyet)Birkaç günden beri devamlı surette yağan yağmurların tesiriyle yükselen Sakarya nehri bu sabah taşmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1953
  • Dün geceki yangın Dün gece Beyazıt Ifeblebicile* caddesindeki 39 numaralı Salih Şahine ait Yıldırım Top lâstik satış mağazasında yangın çık* mıştır.Derhal haberdar edilen itfaiyenin müdahalesin* rağme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1953
  • Hakkında ortaya yeni dedikodular çıkan Kral Faruk Kral Fuat sun'i ilkah mahsulü mü?Kahire,7 TA)Eski Mısır Kralı Faruk'un Oflu mlntaüni Kral ikinci Ahmet Fuat hak-I Devamı Sa.7 SU.3 del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1953
  • C.H.P.il kongresi Yarın bağlıyacak olan kongrenin tartışmalı geçeceği tahmin ediliyor_C.H.P.İstanbul II Kongresi yarın saat 9 da Kristal salonunda toplanacak ve Uç gün devam edecektir.Bu münasebetle P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1953
  • I Yaşar Doğu Hatıralarını Anlatıyor I Merakla takip etUgtada tefrikamın 7 ncl aayfa» mızda bnlacakmıaz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1953
  • Bayar ve Menderes Ticaret Odasını ziyaret ettiler Başvekil dün iktisadî politikamız hakkında mühim izahat verdi Dış ticaret açığının lehimize döndüğünü belirten Adnan Menderes,1954 bütçemizin denk büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1953
  • Eden Türkiyeyi ziyaret edeceğini dün açıkladı Hariciye Vekili Türkiye,Yunanistan ve Yugoslavya arasındaki yakınlaşmayı cesaret verici bir hâdise olarak vasıflandırdı Mr-Antlımıv Eden Londra 7 Radyo)in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1953
  • Dün itimad reyi alan Rene Mayer Rene Mayer itimat reyi aldı o-Rene Nayerin 205 e karşı 389 reyle itimat reyi alması İngiltere ve Amerikada memnunluk uyandırdı Paris,7 Radyo)Kabir.eyi kurmaya memur edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1953
  • Menderes bugün Üniversitede mühim bir hitabede bulunacak Başvekilin,gençliğin memleket bünyesindeki ehemmiyet ve rolü üzerinde duracağı tahmin ediliyor Başvekil Adnan Menderes» bugün saat 16 da Üniver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1953
  • Taç giyme hazırlığı İnci I tere Kraliçesi Elizabeth II.nin tac eiyme töreni için yr pılan hazırlıklar son safhaya girmiştir^ Bu muhteşem törene iştirak edecek baron ve baroneslerin nasıl giyinecekleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1953
  • Bugün şehrimizde ve civarında hava genel olarak açık geçecek,hava sıcaklığında mühim bir değişiklik olmıyacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1953
  • mm Muhalefet basınında iyimserlik Hüseyin Cahit diyor İd:«Anlaşma havasının omum!efkârda bulduğa iyi karşr lama hissi,memleket hesabına memnunlukla kaydedilecek bir iyiliktir.Ankara.7 Milliyet)Başveki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1953
  • Avrupa güzellerinin defilesi Bir müddetten beri şehrimizde bulunan güzeller,evvelki eeee Taksim Belediye gazinosunda bir defile tertip etmişlerdir.Defilede orijinal mayo modellerimi teşhir eden güzell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1953
  • Ege tütün piyasası kapanıyor Üç gün içerisinde 45 milyon kilo tütün satıldı-Dunundan müstahsil kadar tüc-çar da memnun_îzmir 7 AJL)1952 yılı Ege ekici tütün piyasası ilgililerin «harika sürat» diye va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1953
  • TIMARHANEDE 23 Ne oluyorsun,yaptığın işin karşılığında bir de mükafat mı bekliyordun?Daha çok fazlasına müstahaksın.Dur bakalım,bu bir uvertür.Kendini eli bıçaklı,beyin esrarlı hapishane havasına hazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.01.1953
  • TAKV3MMN £fc YAPRAK Trenlerde âşâyiş ULUNAY Geçen can banliyö trenfcıde bir bilet kontrolörü,bir yolcudan bilet sormuş;biletsiz adam buna kızmış;bıçağı çekmiş kontrolörü vurmuş;sonra da Suadiye istasy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1953
  • KISA HABERLER jr Denizlerimizde bir müddetten beri devam eden fırtına el'an devam etmektedir.Yalnız futana Akdenizde biraz hafiflemiştir.Fırtına sebebiyle Eğeden limanımıza gelmekte olan akaryakıt yük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1953
  • f» O LİSTE İç Kızıl toprakta Ziverbey yokuşunda oturan 40 yaşlarındaki Sabiha Yene:isminde bir kadm geçirdiği ani buhran neticesi in-tihar maksadiyle striknin içmiştir.Kadın hastahaneye kaldırılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1953
  • e miııet AY I.Ü.T.B.Fen Fakültesi Talebe Cemiyeti yıllık tanışma çayı JT ocak cumartesi günü Konak pavyonunda verilecektir.KONGRE M.T.T.B.Edebiyat Fakültesi Talebe Cemiyeti yıllık kongresi bugün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1953
  • Be 24 Aral!1M8 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 7.26 2.30 öfle 1220 7.24 ikindi 14 44 47 Akşam 16.57 12.00 Yatsı 1833 138 539 12.43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1953
  • Kok kömürü tevziatı o-Tevziatın bir an evvel nihayete erdirilmesi için bazı tedbirler alındı Şehrimizde bulunan Ko.nür Tevzi Müessesesi Umum Müdürü Eyüp Sabri Konak ve istanbul Mıntaka MUdUrii Bu:ûsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1953
  • İhraç ruhsatnameleîl vize ettirilecek İhraç ruhsatnameleri yeni alınan bir kararla ocak ayı içinde Bölge Ekonomi ve Ticaret Müdürlüğü tarafından viza edilecektir.Bu müddet içinde ruhsatnamesini vize e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1953
  • Kredi kooperatifi faaliyete gsçti İstanbul Esnaf Birlikleri binasında Halk Bankasının yardımı ile kurulan ve faaliyete başlayan Esnaf Kredi Kooperatifi esnafa kredi dağıtmaya bağlamıştır.Kooperatifin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1953
  • Maarif Mudiin iağifi binası tamir edil cek Millî Eğitim Müdürlüğü binasının tamire muhtaç tasımlarının onarılması için yapılan müracaat üzerine Afilii Eğitim Müdürlüğü emrine 2000 lira yollamıştır.Tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1953
  • Teknik üniversite postahanasine hırsız girdi Evvelki gece,GUmüşsuyunda Teknik Üniversite taleoa yurdu-nun yanındaki postahanenin kapı camı kırılmış ve içeriye giren meçhul bir hırsız postahanenin kasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1953
  • r HALKIN SESİ L E.T.T.Müdürlüğün ien Bu köşede çıkan bir dileğe karşılık,E.T.T.Müdürlüğünde naşağıdaki cevabı aldık:«Gazetenizin 17/12/952 ta rihli nüshasında:Levend Tünel otobüsü» başlığı ile çıkan y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1953
  • Üniversite Talebe Derneğinin kongresi I Dün Mırmara lokaJinde açılan kongreye bugünde devam edilse ek İstanbul Üniversitesi Talebe Derneğinin yıllık kongresi dün saat 10 da Marmaıa lokalinde yüzlerce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1953
  • İhracat işlerinde kaydedilen durgunluk ihracatımız bir müddetten beri devamlı olarak azalmaktadır.Gegen cumaıtesi günü 57.474 liraya kadar r.Bu miktarın 42 bin liralık kısmiyle Finlandiyaya 200 ton uy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1953
  • Türk-İngilâz ticareti o-İki memleket arasındaki ticarî miinasebatın inkişafı için müzakerelere başlandı Londra Ticaret Müşavirliğimizden bildirildiğine göre;İngiltere mensucat mukabili memleketimizden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1953
  • Bir «İte mangal kömüründen zehirlendi Dün saat 15 sıralarında Kadıköyde bir zehirlenme nadidesi olmuştur.Tuğlacı Emin sokağı ada oturan Hüseyin Yazıcı İle kann Benice ve 10 yaşındaki kızlar:Fatma,odal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1953
  • Maruf randevucaler yine faaliyette Emniyet 2 nci Şube Müdürlüğü Ahlak Masası menim lan dün maruf randevuculardeia Nantyd Urel ve Şerife Yılmazın evine birer baskm yapmış ve gündüz olmasına rapmen 8 iC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1953
  • üstaoğîu dünkü duruşmaya gelmedi Samsunda münteşir Büyük Cihat gazetesinde Atatürk aleyhinde yazılar yazdığı iddia olunan Samsun Milletvekili Hasan 'Fehmi Ustaoğlu bir müddet evvel aleyhinde neşriyat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1953
  • iki AmeHkan muhribi geliyor Haber aldığımıza göre,Amerika Birleşik Devleti3i.i donanmasına mensup CogjsweU ve lrgersol] muhripleri 13 ocak ile 19 ocak arasında İstanbul limanımızı ziyaret edecekla^ır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1953
  • İktisat ve Ticaret Vekilinin tetkikleri Bir müddetten beri şehrimizde bulunan Ekonomi ve Ticatet Vekili Enver Güreli düa Ziraat Bankasına giderek.Vekâletini İlgilendiren muhtelif rmvz-r üzerinde tetki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1953
  • Kaçakçı iki tüccar dün tsvkif edildi Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Masası memurları dört gün evvel,KarakÖyde,Melek hanındaki bir depoya baskın yapmışve baskında 5 tüccar tarafından,memlekete kasten yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1953
  • Tenzilât Her vitrinde:«Sene sonu mü-nasebetiyle büyük tenzilât yazılı idi.Koca yılbaşı!Ne kadar da mahcup,mütevazi geldi bu sene.Vitrinlere bakan bir dosta:Bir şey almıyorsun?Dedim.Hayır,dedi,hayırlıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1953
  • Sabun.ar kontrol ediliyor Yeni sabun norm niza aınaniü ¦i meriyete gireli oir hayli zaman olduğu halde,ı i.v asada ambalajlar üzerinde imâ;tarihi ve cinsi yasılmamış sabunların «atıldığı görüldüğündün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1953
  • Post?havaleleri vaktinde ödenecek P.T.T.Genel Müdürlüğü pasta ve telgraf havalelerinin vakit geçmeden sn hinlerine ödenmesi husufunda bütün teşkilâta bir tamim vatmnstır.Havalelerin gec ihbaT ve tediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1953
  • I^-»iMlııtfUıH^ımıı 1952-58 konser mevsiminin dokuzuncusunu teşkil eden klâ* sik Türk musiki konserlerinden «Buselik» faslı pazar sabahı saat on birde Taksim gazinosunda verildi.San'at İştiyakı zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.01.1953
  • Amundsenln uçağı yeniden aranıyor Roma.7 A P)îtah^an muharrir ve amatör uilotu Maner Lualdi bir kac gün J;ücük bir özel uçakla Norveç'e hareket ederek 25 sene evvel kay bolan Norveçli Kutup âlimi Amun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1953
  • Yugosfavyada askerlik müddeti indirildi Belgrrad.7 AA)Yugoslav ordusunda askerlik hizmetini iki vıla ve bahriyedeki hizmet müddetini 3 vıla indiren kanun tasarısı dün parlamento teşriî komitesince tas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1953
  • Süüiüidü böcsk va kurbağa Rivayete göre Fransızlar bizden sümüklüböcek almak istiyorlarmış.Dostlarımız bu hayvancığın etine bayılırlar.Derhal işaret edelim ki mev zuubahs olan üzüm bağlarında yetişen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1953
  • 1952 yritnda ki rsakii kazaları Paris 7 TA)Fransız sev rüsefer idaresi tarafından ya pılan istatistiklere Köre,1951 senesi içinde Fransa'da otamo bil kazaları neticesinde 89 kişi ölmüş.2651 kişi yara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1953
  • Kucfurdn j bahçıvan o-Birdenbire Utul uran bancı var 14 kişiyi ısırdıktan sonra ölnT Oran 7 A.A.Tel-^En-Azizde oturan ve birkaç zamani evvel bir köpek tarafından ısın lan Oranlı bir bahçıvan,âldığ yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1953
  • Güveni t.k Konseyi O-c-Arap Asya bloku yeni yanılacak seçimlerde Türkiyeden boşalan üyeliğe Lübnan'ı seçmeğe karar verdi Neyyork,7 ANKA)Güveiılik Konseyinde Türkiye iki senelik üyeliğini 31 Aralık 195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1953
  • Bir ticaret heyeti bu ay Londraya gidiyor Türk iş adamlarından müteşekkil olan heyet ingiâtâreye daha faza Türk maiı satıimasa maseâesini tetkik edecek Londra,7 Nafen)Türk iğ adamlarından müteşekkil b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1953
  • Yapışık kardeşlerden biri yeni t ir ameliyat geçirdi Şikago.7 AA)Son zamanlarda ayrılmış olan yapışık kardeşlerden Rodney Broddeodün yeni bir ameliyat daha geçirmiştir* Kardeşi Rogerden atyüfrlmaâı ip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1953
  • S.Rhee Tokyodan döndü Kore Cumhurbaşkanı,hareketinden evvel.Tokvoda Gl-Mark Clark ve Başvekiliylc müzakerelerde bulunduğunu söyledi Tokyo 7 ANKA)Üç günden beri Tokyoda bulunan Güney Kore Cumhurbaşkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1953
  • Siyasî İcmal UUfiiijnî Valinin Fas.riara ihtarı Fas'ın mutlak hükümdarı olan Fransız umumî valisi General Guillaume» irad ettiği bir nutukla Faslıları ikaza» artık hiç bir beynelmilel teşekkülden veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1953
  • Kısa haricî haberler İSPANYA General Franko İran Dışişleri Bakam Hüseyin Fatemi'ye ispanyol şeref madalyasının sivil hizmet büyük haçının verilmesini kararlaştırmıştır.Bu taltifi bildiren kararname bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1953
  • 3 GÜN KALDI Türkiye Kredi Bankası İM.1953 senesi ikramiye p"â~sı HER AY BİR CEKİÜŞÎYLE 200.000 Lira d eğerin de 6 EV ve 700 den fazla ve altın 31 10 Ocak Ocak istanbul Beyoğlu İzmir Adana 150 1953 keş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1953
  • İKTİBAS Diplomalı ve diplomasız doktorlar arasında savaş G^rissör denilen diplomasız doktorlar,kendilerini dâvaya k&lkışan diplomaSı mesSekdaşiarını yatıştırmağa çalışıp onlara işbirliği yapmak teksif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1953
  • 99 Dekor hazır ve sihirkâr atmosfer her iki genci de ateşlendirecek kadar kuvvetli idi.Kral,en son model konvertiblinin bir düğmesine basarak üst tentesini geriye çekti ve Roz'a:Gelin» dedi,«Arkaya ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1953
  • SANAT HAREKETLERİ Kötülemek Niçin kötüleriz?Fakat ini soruyu cevapla*dtrsnağa çalışmadan önce bir açık kapı bırakmak,kötülemenin de vicdan,yani vatandaş-tik ve "insanlık borcu halini alabileceğini,böy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.01.1953
  • RESİMLE H 2 Veremle Mücadele Haftası dolayısiyle Ankara Kız Lisesinde «Verem Sergisi» açılmıştır.Sergi tabiat bilgisi hocası Asuman Okay ve son sınıf öğrencileri tarafından hazırlanmıştır.3Pransanın C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1953
  • Cem Sultanın bahtı,zekâsı kadar parlak değildi eee Bayezid Papaya gizli bir mektup yazarak:Cemi öldürdüğün takdirde 300.000 altın hediye edeceğim.demişti.Bunu sezen Fransa Kralı onu kurtarmak için Cem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1953
  • l Metro Goldwyn Mayer şirketi clne-colour olarak çevireceği «The boy Çingene Çocuk» filmi için bütün artistleri çingeneler arasmdan seçmiştir.Çingenelerin arasında ce-j reyan eden bir aşk macerasını a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.01.1953
  • istanbul Vali ve Belediye Başkanı Profesör Gökay başarısı doiayısiyle Mithatpaşa Stadı müdürünü tebrik etti ve hareketlerinin muntazam şekilde cereyan etmeleri hususunda srösterdiginiz başarılı dikkat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.01.1953
  • Spora en fazla önem veren:AMERİKA Uzun bir müddet Amerikada bulunmam ve sporla yakın alâkam dolayısiyle Amerikan halkının spora ne kadar düşkün Olduğunu yak inen bilirim Bu alâka geniş bir yazıda büe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.01.1953
  • X+y.Basketbol maçlarına umumî bir bakış Geçtiğimiz cumartesi ve pazar günü yapılan karşılaşmalarla' basketbol liglerinin 6 ncı hafta karşılaşmalarını* geride bırakmış bulunuyoruz-Gün geçtikçe daha hey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.01.1953
  • Bu Salı günü yapılacak maç ist.spor Adaletle karşılaşıyor Bize verilen bir habere ve Bölge Profesyonel Lig Tertip Komitesinin,aldığı bir karara göre.bu pazar Şeref stadında oynanması icap eden istanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.01.1953
  • Sesim Aybars,talebelerinden Osman CoşgüUe birlikte Atletizmde nasıl kalkınabiliriz?Kıymetli atletizm antrenörlerimizden Besim Aybarsın «MİLLİYET» için hazırladığı makalede,henüz kalkınmakta olan bu sp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.01.1953
  • mevsimi içinde oynanan millî fi Çok hararetli geçen 1952 yılı futbol mevsimi içinde oynanan millî maçlar ve alınan neticeler,maçların yapılış tarihlerine göre sıralanmıştır.Belçika İtalya 2:0 İtalya B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.01.1953
  • Pamuk istihsalinde mühim terakki i Marshall Plânı makineleriyle Türkiyede ziraatin makineleşmesinden beri.pamuk en mühim ziraî istihsal maddelerinden Jairi haline gelmiştir ve bugün memlekete yabancı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.01.1953
  • 4~ Rica ederim susunuz.Böyle faciaları okumağa da,dinlemeğe de tahammül edemiyorum.Bu sözleri söylerken bayılacakmış gibi oldu ve karyolanın kenarına tutundu.Ben zabıta vak'alarını dalma meraki* okuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.01.1953
  • Okuyucularımıza 1 ocak tarihinde çıkan hediyeli bulmacamıza katıl-'ma müddeti 10 ocak tarihin-de sona erecektir.1 Hediye kazanan okuyu-cularımızih adları 15 ocak tarihinde yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.01.1953
  • TIMARHANEDE nkaraya,sağa sola mektup yağdırmam için herkes tavsiyede bulunuyordu [Bas tarafı Birincide] en yakın musluğa gitmek tte hızla kapıyı açtığımda tün komutanı 1 Hakkı Tunarlu ile burun buruna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.01.1953
  • Hazırlıyan;Erciimînt ÜNVKR ft 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 General;Oranın melikesi Belkis'ti 2 Derviş sopası;Belli;Tahmin 3 Yüze gülücülüğün yarısı;Taharri etmek;Ayak 4 Kırmızı;Soru eki;Tersi bir edat 5 Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.01.1953
  • HAt&M İbrahim Valide Sultanı görmemiş Telli Hasekinin boynuna sarılıyordu 209 Düşman,zehirlenmiş havva-i nm son saldırışlarını yapıyordu-Lâkin iş işten geçmişti;gedikleri tutan ve burçlara çıkan Türkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.01.1953
  • TÂRÜİTEKİ KO RKUN Nakledan;AZİZ OZBAY Landru'nun aleyhindeki delilleri bizzat Landru hazırlamıştı!21 Onu bu defterle ilgilenmeğe sevkeden bir hâdise olmuştu:Komiser defteri daha cebinden çıkarırken La
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 08.01.1953
  • 4*0M-Holl yuood'un en çok sevilen çift yerinden biri olan' Janet Lelghî ve Tony Curt is,dikletri «Bu Dünyanın Dışıada» filminin bir sahnesinde birlikte 1952 yılının kapanması münasebetiyle Hollywood K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1953
  • A,E.T.T.İşletmelerinden Eyüp ve havalisinde ikamet eden sayın abonelere:15/1/953 perşembe gününden itibaren Eyüp Muhlispaşa caddesi 68 numaradaki ajansımızın,elektrik ve gaz işlerinizi görmek üzere fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1953
  • Dz.Ast Subay Sınıf Okuluna Öğrenci Alınacaktır 1 Deniz Ast* Subay sınıf okuluna alınacak öğrenciler için aranacak niteliklera)Türk vatandaşı olmak.b)Orta okul veya eşidi okulu bitirmiş olmak Teknik ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1953
  • Faydalı Müzeler Arkeoloji Müzesi:Pazar çarşamba ve cuma günleri saat:13 16 Eski Şark Eserleri Müzesi:Pazar,çarşamba ve cuma günleri saat:10-12 Topkapı Sarayı Müzesi:Pa-«artesi hariç her gün 13.40-16.8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KABACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1953
  • ERDEK SULH HUKUK YARGIÇLIĞINDAN:952/121 Erdek'in Yalı mahallesinden Kadir oğlu Hüseyin Bartan taralından aynı mahalleden Şükrü oğlu Veysel Gündüze vesaire aleyhine açılan izalei şüyu dâvasından dolayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1953
  • Muayyen zamanlardaki sancılara karşı BAŞARI İLE KULLANILIR Baş,diş,adale,sinir ağrılarını süratle teskin eder.Grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler.9 Soğuk algınlığından mütevellit der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1953
  • Beyoğlu Askerlik Şubesinden 1934 doğumluların ilk yoklamalarının yapılmasına Daşlan* mıştır.Hangi tarihlerde hangi mahallelerde kayıtlı olanların nüfus cüzdanlarile birlikte şubeye gelip ilk yoklamala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1953
  • J&eyoğln Merkez Nahiyesi Aşmalı Mescit 26/Mart 30/Mart 953 Çukur Mahallesi 31/Mart 4/Nisan/953 Evliya Çelebi Mh« 5/Nisan 7 9/Nisan/953 Furuzağa Mahallesi 10/Nisan 13/Nisan/953 Hüseyin Ağa mahallesi 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1953
  • Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhk 22 60 Üç ayhk 12 00 Bir ayhk 4 00 Ecnebi memleketlere İki mislidir.İlân şartları 2 ve 3 Unou sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sauıt.2,50 T.L.Hânlardan me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1953
  • Kambiyo e eşhası Kapanış Bterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin.Üret Drahmi Bskoudes Açılı?785.50 280.30 0.80 64.03 6.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanı?785.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1953
  • Yazan:10 BÜYÜK YARAMAZ Ten Little Niggers)Piyes 3 perde Aghata Christie Çeviren:Reşiha C.Vafi Çarşambadan başka her akşam saat tam 21.15 de,cuma talebe)pazar matine tam saat 15' de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1953
  • ISLdfl U,12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Tex Beneke orkestrasından dans müziği Pl.13.45 Şarkılar.Okuyan:Salih Dizer 14.20 öğle konseri Pl.14.45 Şarkılar Pl.15.00 Kapanış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1953
  • Stabiize malzemesi nakli Konya yollar 3 Bölge müdürlüğündeu 1 Eksiltmeye konulan iş:Konya Ereğli Çakmak yolunun 0+000—176+000 kilometreleri arasına stabiize malzemesi nakli olup keşif bedeli 30067 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1953
  • istanbul Levazım Amirliğinden,verilen Askerî Kıtaat ilânları 180 ton beyaz Sabun kapalı zarfla 22/1/953 perşembe saat 15 de izmit Dz-Ik-Mrk-Sa-Al,Ko.da satın alınacaktır,Kilosu 150 kuruş geçici temina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1953
  • Dram kısmı Saat 21 de KOCA BEBEK Yazan:Cevat Fehmi Başkut Telefon:4215?ıvome 4i krsmı BALIKESİR MUHASEBECİSİ Yazan:Reşad Nuri Giintekin EMİNÖNÜ BÖLÜMÜ Eski Halkevi binasında)ÇEMBER Komedi 3 Perde Yaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pasardan ba#kn har ğriin sabah saat 10.S0-12.00 öyleden sonra 14.30-17.oo de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1953
  • Kasımpaşa Nahiyesi Camii kebir «Cezayirli G-Hasan Paşa» l/Ocak Sururi Mehmet «Yaş Hasan.Eyyü-27/Ocak huıı Ahmet.Tahta Kadı dahil» Bedrettin Çatma Mescit «Tozkoparan» Yahya Kâhya «Hacı Ferhat» ^Küçük P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 08.01.1953
  • Hollyvvood'un en çok sevilen çift merinden biri olan' Janet Leight ve Tony Gurtis,diklen*!«Bu Dünyanın Dışından filminin bir sahnesinde birlikte çcvir-1952 yılının kapanması münasebetiyle Hollywood Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.01.1953
  • Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhk 22 50 Üç ayhk 12 00 Bir ayhk 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidirlifin şartları 2 ve 3 UnoU sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 İnci sayfa sant.2,50 T.L.Hânlardan mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.01.1953
  • Lokman Hakim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye MtttahassiM Paâardan başka har g^in sabah saat 10.1O-12.00 öyleden sonra 14.80-17.00 da hasta kabul eder.istanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.01.1953
  • A.E.T.T.İşletmelerinden Eyüp ve havalisinde ikamet eden sayın abonelere:15/1/953 perşembe gününden itibaren Eyüp Muhlispaşa caddesi 68 numaradaki ajansımızın,elektrik ve gaz işlerinizi görmek üzere fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.01.1953
  • Dram kısmı Saat 21 de KOCA BEBEK Yazan:Cevat Fehmi Başkut Telefon:4215?ıtome 1i kesmı BALIKESİR MUHASEBECİSİ Yazan:Reşad Nuri Güntekin EMİNÖNÜ BÖLÜMÜ Eski Halkevi binasında)ÇEMBER Komedi 3 Perde Yazan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.01.1953
  • Yazan:10 BÜYÜK YARAMAZ Ten Little Niggers)iyes 3 perde Aghata Christie Çeviren:Reşiha C.Vafi Çarşambadan başka her akşam saat tam 21.15 de,cuma talebe)pazar matine tam saat 15' de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.01.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış »terline;Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin.Liret Drahmi Eakoudes Açılış 785.50 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9 73.90 Kapanı} 78
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.01.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Nad KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEldRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.01.1953
  • Faydalı bilgiler Müzeler Arkeoloji Müzesi:Pazar çarşamba ve cuma günleri saat:13 16 Eski Şark Eserleri Müzesi:Pazar,çarşamba ve cuma günleri saat:10-12 Topkapı Sarayı Müzesi:Pazartesi hariç her gün 1S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.01.1953
  • Dz.Ast Subay Sınıf Okuluna öğrenci Alınacaktır 1 Deniz Ast-Subay sınıf okuluna alınacak öğrenciler için aranacak niteliklera)Türk vatandaşı olmak.b)Orta okul veya eşidi okulu bitirmiş olmak Teknik bah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.01.1953
  • istanbul Levazım Amirliğinden var len Askerî Kıtaat Hânları 180 ton beyaz Sabun kapalı zarfla 22/1/953 perşembe saat 15 de İzmit Dz-Ik-Mrk-Sa-AL Ko.da satın alınacaktır,Kilosu 150 kuruş geçici teminat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.01.1953
  • ERDEK HUKUK YARGIÇLIĞINDAN:952/121 Erdek'in Yalı mahallesinden Kadir oğlu Hüseyin Bartan taralından aynı mahalleden Şükrü oğlu Veysel Gündüze vesaire aleyhine açılan izalei şüyu dâvasından dolayı dâvâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.01.1953
  • Muayyen zamanlardaki sancılara karsı BAŞARI İLE KULLANILIR Baş,diş,adale,sinir ağrılarını süratle teskin eder.Grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler.0 Soğuk algınlığından mütevellit der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.01.1953
  • Beyoğlu Askerlik Şubesinden 1934 doğumluların ilk yoklamalarının yapılmasına Daşlanmıştır.Hangi tarihlerde hangi mahallelerde kayıtlı olanların nüfus cüzdanlarile birlikte şubeye gelip ilk yoklamaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.01.1953
  • Stabiize malzemesi nakli Konya yollar 3 Bölge mudurlugundeu 1 Eksiltmeye konulan iş:Konya Ereğli Çakmak yolunun 0 000—176+000 kilometreleri arasına stabiize malzemesi nakli olup keşif bedeli 30 067 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.01.1953
  • ks'Laın u 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Tex Beneke orkestrasından dans müziği Pl.13.45 Şarkılar.Okuyan:Salih Dizer 14.20 Öğle konseri Pl.14.45 Şarkılar Pl.15.00 Kapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8