Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.01.1953
  • akuttu Bugün şehrimizde hava umu miyetle açık geçecek,hava sıcaklığım muhafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1953
  • Sıtkı Yırcalb tütün müstahsilleri arasında Tütün satışından müstahsil memnun Piyasanm hararetli ve fiatların yüksek oluşu yüzünden Tekel'in destekleme müdahalesine lüzum kalmamıştır îzmir,6 A.A.Dün ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1953
  • Reisicumhur Celâl Bayar'ın dttn yaptığı tetkik ve gezintilerden bir görünüş Cumhurbaşkanı,dün tetkiklerde bulundu Bayar,Denizcilik Bankasını ziyaret etti.Ayvalık vapurunu,Dokları,tanzimat müzesini gez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1953
  • I Yaşar Doğu Hatıralarını Anlatıyor I Merakla takip ettiğini» tefrikamızı 7 noi sayfa-mızda bulacaksınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1953
  • Beşiktaş,Adaleti 1-0 mağlûp etti Dttn Mithatpaşa stadyomımda yapılan Beşiktaş Adalet maçı Rüzel ve canlı bir oyundan sonra siyah beyazlıların 1-0 galibiyetiyle sona ermiştir-Resimde Beşiktaş m bir hüc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1953
  • TIMARHANEDE YIL 22 Zira,bu yolculuğu başka türlü yapamazdı.Maaşı,ancak tedavisine yetiyordu.Ne yiğit,ne sessiz kahramandı bu çocuk.Daha 20 yaşında ter-ü-taze bir delikanlı olarak Parof'un Ba dele köyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1953
  • Üniversite Rektörü,Başvekili Üniversiteyi ziyaret?davetetti Başvekilin yarın gençliğe bir hitabesi bekleniyor Ad nan Menderes dün Isfanbul klübünde Üniversite rektörlerine ve şehrimizdeki askerî erkân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1953
  • Müzeyyen Senar'm uğunu o-Perşembe akşamı Ankara Palasta 500 kişilik muhteşem bir düğün yapılacak Ankara 6 TA)Bir kaç gün evvel îstanbulda,Suudi Arabistan'ın Türkiye Orta Elçisi ile nikâhı kıyılmış ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1953
  • Fırtınanın yaptığı tahribat Cenubu «arbî Anayolunun muhtelif bölgelerinde seller büyük zararlara sebep olda Ankara,6 Milliyet)Bir müddetten beri yurdun muhtelif bölgelerinde yağan yağmurlar bazı hasar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1953
  • D.Parti Meclis Grup Dünkü toplantıda,kanunu,medeni muhtar seçimi ma* hallt idareler vekâleti mevzuları görüşüldü Ankara 6 Milliyet)D.P.Meclis Grupu dUıı saat 15 de toplandı.İlkönce,Pertev Arat'ın muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1953
  • Malatyada dün yapılan aramalar^ 11 evde yapılan aramada iki çuval,bir bavul ve üç bohça dolusu evrak ele geçirildi Malatya 6 ANKA)Maiatja suikast!tahki taU ile ilgili ojarak bugün jearimizdo yemden ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1953
  • Dün itimad oyu alan Musaddık Musaddık itimat revi aldı Tahran 6 AP)Iran Başbakanı Dr.Musaddık bogün Meclisten güven oyu almıştır.Meclis,67 oyla MusaddıUa İtimadını beyan «tmiş,aleyhte oy [Devamı Sa.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1953
  • Karikatürist Ramiz'in cenazesi kaldırıldı ölümünü teessürle bildirdiğimiz» kıymetli sanatkâr Rami/Gökçe'nin cenazesi dün törenle kaldırılmıştır» Cenaze töreninde Vali Prof-Gökay,basm mensupları» dostl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1953
  • Partilerarası münasebetlerin düzelmesi Inönünün vaziyeti hakkında Ulus'ta çıkan bir yazı Hüseyin Cahit diyor ki:Partilerarası münasebetlerin normal şekil almasını samimi surette İstiyorsak bu iyi ve y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1953
  • Eden Rusyaya hücum etti o-İngiltere Hariciye Vekili dün geceki konuşmasında Sovyetleri «kasab» diye vasıflandırdı Londra,6 A.A.İngiltere Hariciye Vekili Eden bu gece radyoda yaptığı bir koıuşnıada,Kor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1953
  • Bir uçak kazası 29 kişinin canına mal oldu Fecî kazadan yalnız kamarot vazifesi gören 26 yaşındaki genç kurtıılabildi Belfast 6 AP)Dün gece lardan en aşağı 27 ai ölmüş ve iki motorlu bir İngiliz yolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1953
  • Evvelâ vatan sonra parti!Partilerarası münasebetler hakkında sorduğum bir suale cevaben,Başbakan,«Gerçekten samimî arzumuz partiler arasındaki keskin mücadelenin sona ermesidir» dedi ve bu iyi neticey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1953
  • Churchill Eisenhower mülakatı dün yapıldı Konuşmada Kore harbi meselesi ve Stalinin son demeci mevzuubahs edildiği sanılıyor Nevyork,6 AP AJL)DUn sabah Amerikaya gelmiş olan İngiltere Başbakanı Church
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.01.1953
  • YAPRAK Karrikaturist Ramız Rainizi de kaynetUk.Onu kaybetmekle memleketin mizah sahasında oldukla büyük bir boşluk hulule gelmiştir.Kaniiz,sau'atın eo güç bir şubesine intisap eylemiş ve bu yolda çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1953
  • KISA MA it Kütahya ti Genel Meclisi,şehriimzde Kütahya ili yüksek tahsil yurdu tesisi için gösterilen kolaylık ve yardımdan dolayı İstanbul Vilâyetine ve ti Genel Meclisine teşekkürlerini bildirmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1953
  • P O LİSTE it Evvelki gece Mecidiyeköydeki gecekondularda bir kavga olmuş ve Yaşar Kaptan adında biri komşusu Arif Değirmenciyi bıçakla yaralamıştır.Yaşar yakalanmıştır.Sirkecide Çiçekpalas Oteli müşte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1953
  • i O N I K E if Kemah Ermelik Köyü 'Okutma ve yardımlaşma Derneğinin yıllık kongresi 11 ocak pazar sabahı saat lü da Beyuzıtta,Çiçek Pasta Salonunda yapılacaktırif Demokrat Parti Patih ilçesinin yıllık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1953
  • Hic 7 Ocak tu.25 A 1953 Aralı 1372 Çarşamba 1868 i VAKİ IT VASATİ EZANİ Qünq i 7.26 2.31 3ğto 12.19 7.24 İkind i 14.43 9.47 1 Aksa 01 16.56 12.00 1 Yatsı SPHt 1.33 ^ffffff1 c 5.40 12.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1953
  • «tt Kasımpaşa sakinleri ve oralarda iş güç sahibi oUruur bazı salaş kayıkhanelerde bu takım eski puskü kayık enKdiiiv.n.kaüirga iskeletlerinin yattığını gü rür ve bunlara aldırış Dile etmeden geçer gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1953
  • Konservatuar Orkestra Konseri Konservatuar Orkestrası,Muihlddin Sadak ve Mes'ut Cemil'in iki viyolensel sonatını çalmak suretiyle solist olara* iştirak ettikleri 6 ncı konseri önümüzde ki 11 ocak paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1953
  • "Gemhk,bu hafta sefere beşliyor Hollanda tezgâhların la in^a edilen Marmara tipi yılca cemilerinden Gemlik vapurunun cumartsi günü limanımıza yediğini bildirnıiy t.ik.Halan revizyonda bulauan gemide b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1953
  • Yolların tamiri İçin bîr ekip kuruluyor Şehrimizdeki yolla;a tamir ve ıslâhı için bir daimt tam.r elclbi kurulmuştur."Kadro şimdilik 130 kişilik olacak ve bunlar I^eledıye müstahdemi sayılacaklardır.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1953
  • Fırıncıların belediyeye yaptıkları t klif Şehrimiz fırınlan birleşerek modern bir tesisat kurmak üzere Daimî Komisyona müracaat etmişlerdir.Fırınlar bu arada,günde otuz çuvaldan daha az un işleyen fır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1953
  • yeni bir veçhe verilecek Dün vilâyette bîr toplantı yapıldı ve şehrin imarı işine hız verilmesi kararlaşt rs* Plan esasları tesbit edildikten önümüzdeki günlerle yenirdeki imar hareketlerine hız veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1953
  • t HALKIN SESİ Üsküdar gençlik klübünden ştkây t İsim ve adresi bizde mahfuz bir okuyucumuz yazıyor:«Üsküdar'da bir gençlik kulübünün kurulmasını •ıâtiyen ve kuruluşuna sevinen bizler bugün bu teşekkül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1953
  • Istanbulun fetih yılı o-Şehrimize gelecek seyyahlara geniş ölçüde tenzilât yapılacak Istanbulun 500 üncü fetih yılı hazırlıklarına devam olunmaktadır.Bu cümleden olarak Fatih,Nuruosmaniye ve Sükanahmt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1953
  • Linyit kömürü satana başlandı Henüz kok kömürü alamamış olan vatandaşlara £0K kömürü istihkaklarına halel gelmemek sartiyle istedikleri nııktarda Lin yit kömüıiî verilmesine karar verilmiş ve tevziata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1953
  • fcİK İngiliz piyesi 14 ocak çarşanbadan itibaren «Küçük Sahne» de temsiller verecek olan The «SngAiöh Players)adlı dünyaca tanınmış İngiliz tiyatro trupunun temsil edecekleri 5 piyesin modern İngiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1953
  • Pariso göfldarilen plâklar Paris'de Louvre müzesinde teshir «dilmek üzere memleketimizden gönderilen tarihî kıymetleri çok büyük «olan «serlere ilâve edilmek üzere îs-tanbul ve Ankara radyoları da bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1953
  • Taksim Mahiye Müdürünün duruşması Dört ay kadar evvel Alderiko ismindeki bir mttracaat^uan T 00 lira rüşvet aldığı iddiacı ile muhademeye verilen TaKsü.1 Nahiye Müdürü Safa Akk« 1 legm duruşmasına dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1953
  • I Günün Meseleleri Bizdede radyo amatörleri teşvik edilmelidir Bütün medenî memleketlerde olduğu gibi,bizde de.radyo tekniği ancak bu sayede ilerleyip gelişebilir ve bilhassa seferde orduya lâzım oltA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1953
  • İhraç edilen fena mallar o-Bazı firmalar hakkında tahkikata geçilmesine karar «erildi Son zamanlarda ihraç edilen mallar hakkında alıcı firmaların şikâyetleri artmış ve sevkedilen malların bozuk oluşu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1953
  • On kumarbaz para cszasma mahkûm oldu Evvelki gece sabaha kargı Em niyet Müdürlüğü 2 ncl JjTibs aneznurları tarafından iSminönll Şeref sokağında tbramm ünsal'ın işlettiği kumarhaneye Dit' baskın yapılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1953
  • Bu setıe İstanbuîa nak ledilen öğretmenler Anadoluda bulunup ca muhtelif sebeplerden dolayı îsttnbuVn,nakletmek için sıra bekleyen öğretmenlerin nakilleri •iavr.m etmektedir.Son bir sene zarfın ân,saf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1953
  • Küçük salmada yeni piyes Küçük Sahne'de muvaffakıyetle oynanan «On Büyük Yaramaz» piyesinden jonra 12 ocak pazartesi akşamı ada.a itibaren tanınmış,Pransız iyatro muharrir Marcel Achard'ın «Arpa Ambar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.01.1953
  • Pasifi kte manevralar O-Dünden itibaren başlayan manevralara 24 gemi 'isti* rak ediyor Sandiego,Kaliforniya-0 A.A.Amerikanın Pasifik dononmasınn harp sonundan beri torpido muhripleri gruplarına yaptır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1953
  • İsrail'e boykot O-Mısır.İsrail'de hic bir ticarî şube açılmamasını istedi Kahire,6 AP)Mısır,yabancı ticari firmalara hitaben yaynladığı bir tebliğde bu firmaların lsrailde şube ağmamalarını tavsiye et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1953
  • Yaşlı,kör bir kadının yaptığı fedakârlık Londra,6 ANKA)Bulundukları fakirler yurdunda çıkan bir yansında 85 yasında yarı kör bir kadm.79 yaşındaki fclcü bir arkadaşını kendi hayatı pahasına iki defa y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1953
  • İspanyada feci bir tren kazası oldu Madrid,6 ANKA)Gorunna ile Barcelona arasmda işleyen ekspres Lerida civarın da bîr vük vagonuna çarpara] parçalanmıştır-öndeki vagon lardan üçü yoldan cıkmıs vr kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1953
  • Batı Berline kaçan doğulu polisler Berlin.6 AA)Aralarında 22 yağında bir komiser de bulunan Sovyet bölgesi halk polis teşkilâtına mensup 30 kişi dün Batı Berlin'e sığınmışlardır-Berlin belediyesi sala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1953
  • Koreye gönderilecek mektuplardan ücret Ankara.6 A-A)Millî Savunma Bakanlığı,Kore'deki erlerimize anavatandan gön derilen mektuplar gibi,erleri* mizin Kore'den göadcreoeği mektupların daücretsi» afamk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1953
  • SANAT HAREKETLERİ Tavsiye mektupları Tarık BUĞRA Söze Epiktetosun bir sohbeti t ile bağlıyacaktım.Fakat Epikte!os da kim oluyor diye sorulabilir.Bu yüzden önce bu soruyu cevaplandırayım:Epiktctos,ilâh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1953
  • Fas umumî Valisinin beyanatı General Guillaume,Fas halkının hüsnüniyet ve ce~ saret göstermesini istedi Pas,6 A-A-Fransanın Pas unyımî valisi General Guil laume dün burada söylediği bir nutukta siyasî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1953
  • italyada bîr yıl n yuvası bulundu Udine 6 ANKA)Bir toprak altı hafriyatı esnasında bulunan bir yılan yuvasında,halk ellerine geçirdikleri kasmalarla 1000 yılanı öldürmüşlerdir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1953
  • Arap ivııiöevi ihtilafı Filistin hükümeti tarif nılaa yayınlandığı hissini vere ı bit a-Jans telgrafında Yakın Şark'ın müdafaası meselesinin-ele alınmasından şikâyet olumu ıkta,Arap devletlerinin kuvv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1953
  • 75 yaşında jimnastik hocası olan ihtiyar Londra» 6 Nafen)Kentde Beckhenham'de oturan Mr Donald Carr isminde 75 vasin da bir adam en dine adam olarak vasıflandırılmıştır.Mr-Donald Carr bu yasta Beckenh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1953
  • Truman'ın muhaceret nununa dair demeci Truman,yeni tasarının gayet ciddi olarak nazarı dikkate acıtmasını temenni etti Washington 6 AP)Başkan.Truman dün verdiği vir demeçte yeni hazırlanan muhucere tv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1953
  • KISA HARİCÎ HABERLER JAPONYA Güney Kore Cumhurreisi Syngman Rhee bugün Uzakdogudaki Birleşmiş Milletler Başkomutanı General Mark Clarkın resmî ikâmetgâhında Japon Baş bakanı Shigeru Yoshida ile görüşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1953
  • İKTİBAS vansının aşırtıcı iddiaları Froyd'un nazariyesini kendine hareket noktası Kierm'e 'Cinsiyet duygusunu ruhî hastalıktan» yapan biziz.Biz karanlıklara gömülen bu hastalıkları güneş ışığına çıkar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1953
  • Yugoslav Ticaret Odası R eis i Türk iyeye geliyor Belgrad.6 ANKA)Türk tüccarlariyle temas etmek üzere Yugoslav Ticaret Odası Rei si Mr-Stane Palic'in başkanlığında bir heyet bu ay sonuna doğru Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1953
  • Aftleenin dünkü beyanatı Yeni Delhi.6 AA)Dün akşam Hindistan radvosunca va vınlanan bir konuşmasında îngilterenin eski Başvekili Cement Attlee.Batı ve JDogu ile elan münasebetleri aynı derecede iyi bm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1953
  • 98 Ne olursa olsun mükemmel dişinin müşahhas timsali olan bu alev gibi kadını kollarının arasına alacak,onunla uzun bir aşk hayatı yaşıyacaktı-Nitekim kısa bir müddet kalmak özere geldiği Rodosta da y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1953
  • Vicdan azabı Gazetelerde okuduk.Bir genç öldürülüyor.Bu cinayeti işlediğinden şüphe edilen birisi tevkif ediliyor.Mu Hakeme esnasında maktulün kardeşi mahkeme salonuna giriyor elinde tuttuğu taban cas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1953
  • İthaBât-İhracat bankasının İspanyaya açtığı kredi Vaşingrton,6 A-AO inanılır kaynaklardan bildirildiğine göre İthalât İhracat Bankası ispanyaya 4 milyon dolarlık kredi açmıştır-Bu suret le.bundan iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.01.1953
  • ^mn:RESİMLE HADİS 1 Reisicumhur Celâl Bayar dün sabah Şişliden Taksime kadar yaya olarak bir gezinti yapmış ve Beyoğlundaki lokantalardan birinde öğle yemeğini yemiştir.Foto:ÎFA)2 Reisicumhur dün öğle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1953
  • 950 senesinde Amerikanın en güzel bacaklı kadını olarak seçilmiş olan Ethel Smith,hâlâ şöhretini muhafaza etmektedir-Bacaklannm güzelliği sayesinde yıldız olan Ethel Smith Hollywood'da iki polisHe fil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1953
  • imi mı m mı—ıı—ı»-ıı ¦nnırııl-I HERGİİN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Islâmiyetin Gaza adı alan ilk büyük muharebesi Teke tek dövüşürlerken Kureyşliler dayanamadılar.O zaman arkadan ok atmağa başladılar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.01.1953
  • 1953 Makabiath olimpiyatlarına Türkiyedeki Musevilerde katılıyor Musevi âleminin büyük spor bayramı «Makabiath Oyunları» nm dördüncüsü,bu «ene mayıs ayında Tel-Aviv'de yapılacaktır.Dört yılda bir yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.01.1953
  • Jamaikada ilkbahar mevsimi hüküm sürdüğünden Helsinki Olimpiyat galipleri Jamaikada yerli şampiyonlarla yaptıkları bir karşılaşmada aşağıdaki neticeler alınmıştır:100 yarda:Baker Amerika)9.8 800 yarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.01.1953
  • fk mim» mwwı—rmıcnıuw mı.»ramw »w Maçın tenkidi Ezilmeden ye kuvvetli rakibi karşısında güzel oynayan Adaletliler,şayet biraz tereddütlü hareket etselerdi dünkü maçın neticesi muhakkak ki bir kaç fark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.01.1953
  • Dünkü maçta Hüseyin bir Adalet akınını keserken Beşiktaş,Adaleti güçlükle Beşiktaş ve Adalet takımları dün hakem Sulhi Garanın idare sinde Mithatpaşa Stadında karşılaştılar.Maç;hafta ortası olmasına r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.01.1953
  • lUüçük Clıiqut amcasının omuzları üzerinde büyük bir soğukkanlılıkla boğayı seyrediyor» Ölüm kalım mücadelesi olan boğa güreşi bir spor mudur?K-i İspanya ve Güney Amerikada milyonlarca se-yircisi olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.01.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ ÖZBAY Landru'nun şahane taacüp ve sor uları?20 i «Bazı kusurlarım olduğunu biliyorum.Fakat bunlar polis efendilerin rahatsız edilmesine değer miydi?Landru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.01.1953
  • mramw-r—n—im Manı w—mı mımmiilTr Arslanlarım,terinize 208 Artık iğim bitti-Seni de iyi gördüm,mes'ut ol kızım do di-Biz gidiyoruz-Bir isteğin var mı?Sağlığınız Valdeçiğim-Ama bu akşam bende kalacak tı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.01.1953
  • İzmir tli daimi komisyonundan Torbalı Bayındır yolunun 0 000—29+000 No.kilometre* leri arasında yapılacak 39683 lira kegif bedelli tesviye sınaî imalât ve kaldırım işleri 23/12/952 tarihinden itibaren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.01.1953
  • Lüzumundan fazla kurnazsınız.Kolay kolay kafese girer takamdan olmadığınıza yemin ederün.Bilseniz ne kadar aldanıyorsunuz İstasyona giden meyilli yolda yalnız iki lâmba yanıyordu.Ağaç parmaklıkların a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.01.1953
  • Türkiye zirai terakki yolunda Türkiyedeki birçok çiftliklerde artık modern ziraat makineleri bulunmaktadır Bu makineler bilhassa temizlik ve zaman bakımından faydalar sağlamaktadır.Resimde modern bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.01.1953
  • BULMACA HazırJıyan:Ercüment UNVER 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 Soldan sağa 1 Yaprak;Düzgün hale getir.2 tdame et;Fiyaka.3 îçi dışı bir.4 Seslenme;Yemek.5 Ufak kaya parçası fırlat iki kelime)Tersi bir ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.01.1953
  • TIMARHANEDE YIL G ünlerim okadar dolu olarak geçi yordu ki kendimi düşünemiyordum [Bas tarafı Birincide] gözle bekleniyordu.Her gittiği yere kareketli bir hayat getiren im ideal öğretmen,askerliğinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 07.01.1953
  • Türkiye'de komünist kadınlar O-Dünya Kızıl Kadınlar Birlisine müzahir kadınların tevkifleri bekleniyor Ankara 6 TA)Merkezi Pariate olan Dünya Kızıl Kadın lar Birliğinin memleketimizde de kol salmağa ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1953
  • Meclisin bugünkü ruznamesi Bugünkü içtimada 46 sözlü soru ve 26 kanun tasarısının müzakereleri yapılacak Ankara,6 Milliyet)Türkiye Büyük Millet Meclisi yarın saat 15 de toplanacaktır-Ruznamede 46 sözl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1953
  • Ticaret Vekilinin dün verdiği mühim beyanat E.Güreli beyanatında Yugoslavyada yapmış olduğu temasları geniş bir şekilde izah etti Yugoslavyada yaptığı temas lan bitirerek,iki gün evvel mera leketimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1953
  • înönünttn vaziyeti hakkında Ulusta çıkan bir yazı [Bas t aralı birinci sayfada] en dikkate değer hâdisesi Hüseyin Cahid Yalçın'ın Ulus'da çıkan maaklesidir-Ulus başmuharriri partilerarası münasebetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1953
  • Müzeyyen Senar [Baştarafı birinci sayfadaj ra Palas Müdürlüğü bu dügünün her bakımdan debdebeli olması için bütün fedakârlığı yapmaktadır.Müzeyyen ıSeoar o gece evvelâ tül duvak takacak,bilâhare Paris
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1953
  • Eden Rusyaya hücum etti [Baş tarafı Birincide] inakla tanınmış olan Eden,bu sefer,Sovyet Rusya İle peyk devletlerine en şiddetli hücumlarda bulunmuş,onları «kasap-diye damgalamış ve buruları insanlarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1953
  • Tütün satışı [Baş tarafı Birincide] tısı tertip ederek,piyasa hakkında şu izahatı vermiştir:«Tütün satışları müstahsilimizin yüzünü olduğu gibi kesesini de güldürecek bir hızla gelişmek tedir.Bilhassa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1953
  • Musaddık [Baştarafı birinci sayfada] veren olmamışsa da bu" mebus çekimser kalmıştır.Diğer taraftan iki gün evvel istifa eden İran Emniyet Genel Müdürü bugün tevkif edilmiştir.Buna sebep olarak,Emniye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1953
  • D.Parti Meclis grubu [Baştarafı birinci sayfada] Bundan sonra Fahri Agaoğlunun,Medenî Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki teklif gorüşülm'lştür.Bir kısım natıpler,boyanmanın kolaylaştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1953
  • Başvekilin yi bir hitabesi [Baştarafi birinci sayfada] Yemekteki görüşmeler esnasında İstanbul Üniversitesi Rektörü Kâzım İsmail Gürkan Başvekili Üniversiteyi ziyarete davet etmiş ve evvelce de bu hus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1953
  • Bir uçak Baştaraft birinci sayfada] nız bir tanesi bu feci kazadan salimen kurtulmuştur.Bu da uçağm mürettebatından kamarot vazifesini yapmakta olan 26 yaş larında Jack Young İsimli bir adamdır.Uçağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1953
  • Malatyada yapılan aramalar fBaştarafı birinci sayfada] evrak iki çuval,bir oa*rul ve üç bohça halinde Savcılığa teslim edilmiştir.Bulunan evrik ve kitapların hepsi irticai mnh.yettedlr.Diğer taraftan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1953
  • Cumhurbaşkanı [Baştarafı birinci sayfada] Ur.Cumhurreisi,yarım saat kadar Bankada tetkiklerde Lulunznua ve bu arada Geuei tatidür Yusuf Ziya Oni.ş ile Genel Müdür Muavini Ulvi Yenal'dea izahat almıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1953
  • Bir kaçak eşya bulundu o-«Muzaffer» vapurunda yapılan arama sonunda külliyetli miktarda kaçak eşya ele seçti Gümrük muhafaza memurları dün yaptıkları ani bir o ı jkm sonunda külliyetli miktarda kaçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1953
  • Fırtınanın yaptığı tahribat [Ba-ştarafı birinci sayfada] hidroelektrik kanalını,şehir içme suyu tesisatını tahrip etmiş,bu suretle şehir ışıksız ve susuz kalmıştır.Burdur Tefenni yolu üzerindeki Cendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1953
  • Amerikcsdan gönderilen acayip dolar o Fakir talebelere verilmek üzere gönderilen bir paketin içinde» çıkan 4 doları banka kabul etmedi Amerikan Kızılhacı tarafından memleketimizdeki fakir ço çoklara d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1953
  • Gl.TUrkmen Atmadan döndü OL Türkmen.A tinadu Yu san askeri makamlariyle Nato'ya müteallik görüşmelerde bulunda izmir,6 A-A-Nato Güney-Doğu Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı General Wyman,m Türk yaradımc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1953
  • Kendine güvenen Türkiye Bir İngiliz mebusu» Tütki-yenin stratejik önemini belirterek Atlantik canda-smda oynadığı rolü övüyor Londra,6 Nafen)Daily Telegraph gazetesinde intişar eden bir makalede,Avam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1953
  • Hırsından âdeta gözleri dönmüş,yüzü kıpkırmızı kesilmişti 97 Celâl alkışlar arasında minder den inerken ben de soyunma odasının yolunu tuttum.Zira birazdan sıra bana gelecekti.Her zaman olduğu gibi bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1953
  • Suudi Arabistan'da Ecnebilerin çalışması yasak edildi Cidde,6 CT.H-A.Suudî Arabistan hükumetL bu yıl basından itibaren» ecnebilerin çalışmasını yasak etmiştir-Btr karardan» yalnız Suudi Arabistan'da y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1953
  • Churchill Eisenhover mülakatı dün yapıldı 1 Kastarafı birinci sayfada] ChurchilFTe görüşmesini müteakip beyanatta bulunmayacağını,konuşmaların tamamen hususî mahiyette olduğunu gazetecttere bildirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 07.01.1953
  • İMmm çmam Puro Tuvalet Sabunu,derhal köpurür ve cildi kaplayan yabancı maddeleri temizler.Puro Tuvalet Sabunu,cildi besler,yumuşatır ve korur.Puro Tuvalet Sabunu yüzünüze ayn bir güzellik temin eder.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.01.1953
  • Or***)kısmı Saat 21 de KOCA BEBEK Yazan:Cevat Fehmi Başkut Telefon:42157 v\o* e î k'smı BALIKESİR MUHASEBECİSİ Yazan:Reşad Nuri Güntekin 57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.01.1953
  • İstanbul Liseler Alım Satım Komisyonu Başkanlığından Cinsi Barbunya Tan.Fiatı Kuruş 70 Miktarı KLG 2690 İlk teminatı Lira 141-22 Şekli Saat A.Ek.15-Nohut 70 1600 84—15—Yeşil Mercimek 70 3050 16012 15—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.01.1953
  • SİNİR VE MMATİZM N 4-saat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.01.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CKMAL Dahiliye Mutehansısı Paeardan başka har giin sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.01.1953
  • T.C Merkez 10 sene ve daha fazla müddetten beri sahipleri tarafından aranılmaması sebebiyle Bankalar Kanununun 41 inci maddesi mucibince muhtelif banka ve müesseseler tarafından Maliye Bakanlığı emrin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.01.1953
  • EMİNÖNÜ BÖLÜMÜ Eski Halkevi binasında)Ç E M B E R Komedi 3 Perde Yazan:Somerset Maugnam Çeviren:Betili Tekiner Pazar gündüz saat 15.30 da perşembe,cumartesi ve pazar akşamları saat 21 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.01.1953
  • 10 BÜYÜK YARAMAZ Ten Little Niggers)iyes 3 perde Yazan:Aghata Christie Çeviren:Reşiha C.Vali Çarşambadan başka her akşam saat tam 21.15 de,cuma talebe)pazar matine tam saat 15 de Telefon:40278
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.01.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMtRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.01.1953
  • ist.Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yiyecek maddeleri kapalı zarfla 2 grup halinde alınacaktır-Her grup ayrı istekliye ihale edilebileceği gibi grupl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.01.1953
  • BOŞ YERE ISTIRAP ÇEKMEYİNİZ Muayyen zamanlardaki sancılara Karşı GRİ PİM basan ile kullandır Baş,diş,adale,sinir,lumbago ağrılarını süratle dindirir Grip ve Nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.01.1953
  • Müzeler Arkeoloji Müzesi:Pazar çarşamba ve cuma günlsri saat:13 16 Eski Şark Eserleri Müzesi:Pazar,çarşamba ve cuma günleri saat:10 12 Topkapı Sarayı Müzesi:Pa-«artesf hariç her gün 13.40-16.30 Ayasof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.01.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Iterling Dolar Fr.Frangı laviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin.Liret Drahmi Eskoudea Açılış 789.50 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 78
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.01.1953
  • istanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri 13.45 Şarkılar 14.15 Güney Amerİkadan dans müziği «Pl» 14.30 Türküler ve oyun havaları «Pl» 15.00 Kapanış 18.00 Açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.01.1953
  • Dizel alınacak Hava kuvvetleri komutanlığından 1 Ani olarak zuhur eden müstacel ihtiyaca binaen Kayseri hava ikmal merkezi için bir adet 560600 Hp lik şakulî silindirli tam dizel tipinde komple tevzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8