Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.01.1953
  • Dün Burdurun Bucak kazasını seller bastı Dün Mersinde bes saniye süren siklon mahiyetinde bir fırtına vaka balda ve-büyük hasarlara sebep olda Bucak 4 A.A.Dünden beri devam eden yağmurlar sebebiyle ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1953
  • t Yaşar Doğu Hatıralarını Anlatıyor I Merakla takip ettiğiniz tefrikamızı 7 ncl sayfamızda bulacaksınız.ı ımıım m—w
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1953
  • Yeni Japon ordusunun ilk manevrası ikinci Dünya Harbinden sonra Japon ordusu İlk defa olarak manevralara başlamıştır» Tokyo 'nun 60 mil Şimalî-Garbjsinde yapılan bu tatbikata Japon ordusunun bütün bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1953
  • Iran meclisinde arbede Kanlı hâdisede tabanca ve bıçaktan başka» sandalye* tahta parçaları kullanıldı» Parlâmento müddetsin kapatıldı Tahran,4 THA)İran Parlâmentosunun bugünkü toplantısında,Dr-Musaddı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1953
  • Ynrd'da irtica yoktur,o-Türk Devrim Ocakları ti Başkanı basın toplantısında etraflı izahat verdi Türk Devrim Ocakları istanbul ti Başkanlığı dün saat 15.30 da Beyoğlu Ocak merkezinde bir basın toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1953
  • Süper miirşitçilerin ifadeleri almıyor Bursada bir gazeteye tehdit mektubu gönderen bu ifadelerden sonra anlaşılacak Bursa,4 Milliyet)Btiyuk dogucular hakkındaki tahkikat ortaya yeni hadiseler çıkmadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1953
  • TIMARHANEDE YIL 20 Babası üvey anneyi tercih ederek kızkardeşi ile kendilerini başbaşa bırakmış,genç yaşta ev gailesi ve buna 'benzer dolu kafası,40 derecedeki kazan dairesinden ter içinde,nöbetçi gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1953
  • Fenerbahçe Kasımpaşayı 4-0 mağlûp etti Dün şehrimiz canlı bir spor gönü yaşamıştır.Mlthatpaşa Stad yomunda Tapılan Fenerbahçe Kasımpaşa maçını Sarı Lacivertliler 4-0 kazanmıştır.Besimfle Fenerbahcenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1953
  • Bugün şehrimizde hava çok bulutlu,muhtemelen yağışlı geçecektir.Rüzgarlar güney ve güney-batıdan esecektir.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1953
  • Reisicumhur Bayar.Başvekil Menderes ile birlikte Köprüye çıkarlarken Reisicumhur Celal Bayar dün sabah şehrimize geldi Bayar,garda Başvekil,mülkî,askerî erkân ve halk tarafından hararetle karşılandı R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1953
  • Fransız güzeli Miss Nİko Dava» Avrupalı güzeller dün geldi 1952 senesinde Avrupama muhtelif bölgelerinde Güzellilc Kraliçesi seçilen beş Avrupa f Devamı Sa.7 Sü 5 «loj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1953
  • Churchill bu sabah Amerikada Queen Mary gemisi 4 A.A.İngiltere Başbakanı Churchill bu sabah gemide yapılan din!âyinde hazır bulunmuştur.Mr.rDevamı Sa.7 Sü.3 dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1953
  • Türkiye,Orta-Doğu müdafaa paktı için yeni bir teklif hazırladı Bir ay içinde Arap devletlerine verilecek olan bu projede Iran ve Pakistanın pakta alınmaları isteniyor Kahire.4 T-H-A-Mısır hükümetinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1953
  • Rusların duyduğu endişe Türkiyenm Atlantik Paktına iştiraki 200 tümenlik Rus askerinin cephede tutulmasına sebep oldu Münih,4.T.H.A.Halen Amerikan askerî makamları İle teşriki mesai etmekte olan ve Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1953
  • Başvekilin parfilerarası münasebetler hakkında başmuharririmize verdiği çok mühim beyanat u imi arzumuz,partiler arasındaki keskin mücadelenin sona ermesidir,"Muhalefet partisi başkanının,partileraras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.01.1953
  • e* mm* Röportaj Mehmet lan!Şu aynadan bl fene de bana alıvisene!itme be Ricep!Benimki ikimize de yeter hele!Sağda Mehmet,solda Ahmet,ötede Hasan,beride Hüseyin.Cem'an yekûn hepsi birden Mehmetçik.Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1953
  • Hic.5 Ocak Ku.23 18 K.A 1953 Aralı 1372 Pczortes:1368 VAK' ıT VASATİ EZANİ Güne Öğle İkind Aksa Yatsı tmsal i 7.26 12.19 i 14.41 m 16.54 18.30 c 5.40 2.33 7.25 9.47 liî.OO 1.38 12.46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1953
  • ÇAY İr tstanbul Üniversitesi Talebe Birliği Kimya Talebe Derneğinin tertiplediği yıllık tanışma çayı 7 ocak cumartesi günü Kervansaray salonlarında verilecektir,KONGRE ¦fr M.T.T.B.Fen Fakültesi Talebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1953
  • P O LİSTE Fatihte,Kirmasti mahallesinde çocuklara bisiklet kiraya vermekle geçinen Mehmet Şaşmaz;aynı mahallede Refah sokağında oturan 5 yaşındaki Kemal Yavuza fiili livatada bulunurken suçüstü yakala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1953
  • K SA HA BERLER Korede bulunan askerî birliğimizin yurttaki aileleri ile karşılıklı olarak telgraf muhaberesi yapmaları temin edilmiştir.*fc Bu sene bütün dünya hava yollarında olduğu gibi Türk yolcu u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1953
  • Yeni unlar çok miisbet netice verdi Belediyenin yaptığı anlaşma üzerine,şehrimizin ekmeklik un ihtiyacı kısmen Eskişehir değirmenlerinden temin edilmektedir Şehrimiz için günde 100 ton buğday övüten b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1953
  • İstanbulini haritaları yeniden yapılıyor İstanbul haritasının yeniden yaptırılmasına karar verilmiştir-Mevcut haritalar 20-25 sene evvel yaptırılmış olduğundan bunlar şehrin son durumu nu gösteremediğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1953
  • Sümüklü böcek ihraç edeceğiz Bazı Fransız firmaları memleketimizden sümüklü b_öcek ithal etmek için müracaatta bulunmuşlardır-Bu müracaat üzerine Bursada bir firma külliyetli miktarda sümüklü böcek to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1953
  • BOyOkderede mo tosikletin çarptığı bir çocuk öldil Dün Büyükderede küçük bir çocuğun ölümüne sebep olan bir taşıt kazası olmuştur-Saat 14-20 sıralarında Turgut.Dinçer idaresindeki 822 plâka sayılı mot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1953
  • Yılbaşı eğlencelerinden Belediyenin aldığı ders Yılbaşı gecesi Spor ve Sergi Sarayında tertiplenen eğlen ce,Belediyeye gerek duhuliye ve gerek büfecilerden alınan hisse ile 10 bin liraya vakın bir hâs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1953
  • cı tacirlerin yayınladığı sirküler Ticarethane kiralarının en az beş sene sonra serbest bırakılmasını istiyorlar İstanbul Toptancı Tüccarları ki bugün mevkii meriyette bu-Derneği,kira bedellerinin aıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1953
  • HALKIN SESİ L E.T.T Müdürlüğünün bir cevabına bir not Bu sütunlarda çıkan bir dileğe verilen cevabı aynen neşrettikten sonra bir not ilâvesinde kendimizi mazur görüyoruz:«E.T.T.Müdürlüğünden:Gazeteniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1953
  • Muhtar seçimi 0_Şehrimi/deki seçimler için partiler arası faaliyet önümüzdeki hafta başlayacak Şehrimizde muhtar selimleri 8 şubat pazar günü yaplacaktır.Bu husustaki hazırlıklara r-aş1*»nılmıştır.Seç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1953
  • Sft Hapishanelerin ıslâhı ULUNAY Dünkü gazeteler» hapishanelerin Islâhına doğru ilk esaslı adımın atıldığına dair haberler verdiler» Bu haberlere göre istanbul Cezaevinde geniş mikyasta bir arama tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1953
  • Çanakkale âbüdssine yardım listesi kabarıyor Bir evvelki yekûn 177378 Ceyhandan 970 ikmal Merkezi G-Md-281 Diyarbakırdan 795 Mersin Karma Okulu 116 Nazilli Tarım Satış Kooperatifi 143 İsparta Merkez K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1953
  • Israilde Atatürk ormanı Memleketimizden tsraile giden Musevilerin Hayfa civarında Geva Hakarmel köyünde vücuda getirecekleri Atatürk Ormanına,ilk ağaçların dikilmesi münasebetiyle busrün saat 11 de Js
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1953
  • Günün Meseleleri insanlığın korkunç düşmanı:Kanser ıı I Kanser üzerindeki araştırmalar bir polis ro-j «tanından daha meraklı sayfalar arzeder x)I Yazan Dr.Recep FERDİ 1881 senesinde Hindistan'a giden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1953
  • Fırtına dinmedi o Florya açıklarındaki balıkçı kayıklarını b i r römorkör kurtardı Bir haftadan beri şehrimizde güzel gitmeğe başlayan havalaı yeniden bozmağa e bülıajjsa dün tam mânâsiyle bir kış man
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.01.1953
  • Siyasî İcmal itelerdi N^cip r&irkıyeye gelirken 1914 ten evvel Avrupa devlet» leri,İtilafı Müselles ve İttifakı Müselles namiyle iki zümreye ayrıldıkları zaman ptersburg'a giden siyasi yolun Londra ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1953
  • 96 Kralln Rodosa gelişini bütün ada.halkı ile beraber oteldeki?ler de öğrenmişlerdi-Senenin muayyeni zamanlarında buraya inen Faruk bir aya yakın za man Rodosta kalır ve adada muhtelif eğlencelerin te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1953
  • SANAT HAREKETLERİ Tatlı ve hoş hikâyeler yazan bîr arkadaşını,bir seferinde,kendisi ile aynı senitte oturan bir insanı kona olarak ele aldı.Tanışmıyorlardı.Hattâ,kelimelere karşı Ur parça daha saygılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1953
  • Fran sacla hergün bin çocuk doğuyor Paris,4 aNfen)İstatistik merkezinden)verilen malûmata göre 1952 yılının her günündo Fransada her gün 1000 çocuk doğmuştur.Bu vaziyette,geçen sene zarfında her Din n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1953
  • Kraliçe Ale^andra'nın cenazesi kaldır İdi Kopenhag,4 A.A.Hayatta iken iler.isürdUgü son arautarına göre,Danimarka Ana HrMtoesi Alexandrtn'in cenaze merasimi çok sade bir surette buçün kaldırılmıştır:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1953
  • KISA HARİCİ HABERLER İ NvG I I,TERE Deniz Mühendisleri Enstitü' sünde konferans veren gemi inşaat mühendisi Binbaşı Hardy,gelecekte gemilerin tamamiyle kapalı olacağını,çarkçıların bu-lunmıyacagıni;ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1953
  • Ethem Menderes An karaya avdet* etti Ankara,4 A.A.İçişleri Vekili Ethem Menderes bu sabahki ekspresle tsta.ıb ıldan şehrimize dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1953
  • Yunan kraliçesi Almanyada Brunswick,4 A.A.Yunan Kraliçesi Frederika,b j sabah saat 5.10 da ekspresle buraya gelmiş ve akabinde.otomobille Marienburg şatosuna hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1953
  • Bin ikiyi bil?n genç| Büyük bir pastahanede 1dik.Geldiler bizden Uç masa ötede oturdular.Biri şehirde epey kalmış olacak ki kılık kıyafeti oldukça düzgündü* Fakat bazı harfleri telâffuz ettikçe hüviye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1953
  • Garip bîr referandum O-İsviçrcde,talebelerin mektepte terlik «ivip eiyemiyecekleri mesele oldu Cenevre,4 IRHiAi)önümüzdeki günlerde,Cenevre'de,henüz emsali görülmemiş;bir referandum yapılacak-ve öğren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1953
  • Şehrimizde tîfo salgını olmadığı bildiriliyor Sağlık ve Sosyal Yardım Mü dürlügünden bildirilmiştir:Bir sabah gazetesinde,şehir-de tifo salgınının önü alınma' dıgı ve yeniden 65 vaka çıktığı yazılmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1953
  • İKTİBAS Sizde mesleğinizi Meslek ve sanatın kötüsü vok tur yeter ftl mizacınız» uysun*!Bir insanın mesleğini kötülemesi,bu yüzden kendini çıkmazda gör m asi acıdır.Fakat daha acıoüan şey,bu durumdan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1953
  • Bir Fransız âliminin kehaneti ilmî esaslarla ileriyi eördüğUnü bildiren âlim «953 yılında harp olmayacaktır» diyor-Paris,4 TA)Fransa Millî Astroloji Merkezi müessi si Ractet'in 1953 senesinde dünyada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1953
  • Arcp-fsra I m üc ede l esi O-İsrail Başbakanı.Ortasark müdafaasından önce bu meselenin halii icabettiğini bilairdi Bombay,4 A.AL)Geıecek batta Rangun'âa açılacak Asya memleketleri sosyalist konferansı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1953
  • hükümet Kabineyi kurmağa memur edilen Rene Mayer halâ katî bir cevap veremiyor Paris.4 AA.Yeni Ka bineye memur edilen Rene Mayer,dün yaptığı istişareler den sonra Cumhurbaşkanı Vin cent Auriol'un nezd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1953
  • Mısırlı bir falcının kehaneti Kahire,4 AA.cAhbar El Yövm» gazetesi,falc3inm 1953 senesine ait siyasi i3tı Hâllerini neşretmiştir.Ba falcıya göre 1933 senesi içinde Mısııda Cumhuriyet ilan edilecek ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.01.1953
  • 2 Evvelki gün Ankara Palasta Deniz Kuvvetleri Komutanı Altıncan Amerikanın Deniz Grupu Yardımı yeni başkam Huggess şerefine bir kokteyl vermiştir.Kokteylde Millî Müdafaa Vekili,Amiral Huggesss ile gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1953
  • Yunan donanmasının iranlılarla ilk teması zaferle bitti General Temistoklis,harbi kaybadecsğini görünce,şeytanî bir tuzakla zafdr tacını Iran Kumandanı Şerhasın elinden almasını bildi.İranlılar nasıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1953
  • 4 X-X-Holly-Bil-MeCoy,H-jf H X Bundan üç sene evvel Irlandada yapılan bir seçimde irlanda güzeli seçilen Jar.e wood'dan aldığı teklifler üzerine sinema payitahtına giderek muhtelif filmlerde rol almış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.01.1953
  • Kulüplerin Yurtdışı seyahatleri Ankara 2 TA)Futbol Federasyonu son aldığı bir kararla kulüplerin yurt dışına"* yapacakları seyahatlerde Federasyonu temsilen birer mümessilin de iştirak etmesini kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.01.1953
  • 1956 Olimpiyatları için hazırlıklara başlandı Melburn.dünyada bir eşi daha olmayan bir stadyom inşâ etmeğe hazırlanmaktadır-Bu işi üzerine alan Arthur Coles'tur ki.bu şahıs tuttuğu her işi başarmakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.01.1953
  • Kapalı salon atletizm ^birincilikleri dün yapıldı!J Kurtuluş Kulübünde üçün-cü kategori atma ve atlama* 1ar birinciliği kapalı salon müsabakaları Beşiktaş,Fe-nerbahçe,Kurtuluş.Deniz-gücü.Beyogluspor k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.01.1953
  • ipm imm h*w »«ssi** i O.İKrJS* Dünkü maçta.Fener forvetinin golle neticelenen bir akını Fenerbahçe,Kasımpaşayı dün güzel bir oyundan sonra 4 0 mağlûp etti Başta i sona kadar Sarı-LâcivertiiJerin üstün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.01.1953
  • Vefa Emniyeti 5-0 Beykoz Beyoğlusporu 5:1 yendiler Halen lig dördüncümü Vafa ile sonuncusu Emniyet adımları dün Vefa stadında ka/^an bir zemin üzerinde hakem tuscafa Güventürk'ün idaresinde 1-uişı-1 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.01.1953
  • Dün oynanan ikinci küme futbol maçları Dün muhtelif sahalarda oynanan ikinci küme futbol mac larmda alman neticeler:Darüşşafaka:2 Tarabya:2 E-T-T-2 Evüq:2 Hilâl:2 Haliç:3 Boğaziçi:2 R Hisar:3 Kurtuluş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.01.1953
  • Admira Garnizon berabere kaldılar Admira takımı bugün 19 Mayıs Stadyomunda üçüncü ve son maçını Ankara Garnizon takımı ile yapmıştır.Dün gece başlıyan ve öğleye kadar devam eden yağmur,sahayı çamur ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.01.1953
  • Bir uçak futbol sahasına düştü Pilot öldü,5 oyuncu yaralandı Londra-4 ANKA)Talini ncuşu yapmakta olan Dilot Ward'un idaresindeki tepkili bir aycl uçağı-Cheltenham civarında bulunan Little Rissin-£ton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.01.1953
  • İzmitteki karşılaşmalar Kocaeli,3 Milliyet)Cu-çı 3 0 kazanmışlardırmaıtesi günü şehir stadında Galip Denizgücü takımı saoynana îzmit Deniz Donan-haya aşağıdaki kadro ile çıkma)gücü ile Baçspor arasın-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.01.1953
  • Bu hafta yapılan basketbol maçlarından bir görünüş Basketbolde dün M.Spor B.Sporu 60-51 yendi İstanbul basketbol lig maçları neı hafta pazar karşılaşmalarına Teknik Üniversite spor salonunda devam edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.01.1953
  • rroiesyonei küme puan cetveli O G B M A Y P F-Bahçe 11 10 1 0 29 4 21 G-Saray 11 7 3 1 20 8 17 Beşiktaş 10 7 1 2 36 15 15 Vefa 11 5 3 3 23 13 13 K-Paşa 11 4 2 5 15 20 10 Beykoz 11 3 3 5 15 14 9 İst-Sp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.01.1953
  • TIMA vatjut?ı/Hehmefcffcçdeh Albay bir cep defteri çıkarıp numaramıza düşen kısmetleri okumaya başladı LBaş tarafı 1 incide!daima nikbin,«motosiklet sevdalısı» olmasa,biz iki bedbaht biribirimizi daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.01.1953
  • uf.ı Rffau-Mauları teşvik eden 6 yerlinin mahkemesi ¦¦«f^dfa.Güney Afrikada Mau Mau'lar taraf ından islenen bazı cinayetlerin müşevvik!olarak tevkif edilen altı yerlinin duruşması Nairobi'de yapılar/k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.01.1953
  • Lokantanın döner kapısının önüne gelmişlerdi.Genç kıza yol verdi.Kapıcı şfşkoyu tanıyordu.Hürmetle selâmladı.Davis'i Nottwich'de bulmak zor bir şey olmasa gerek.Ne çare ki Raven her yerde kendini göst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.01.1953
  • lîaznJıyan:Ercüment İİNVKft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Soldan sağa 1 Alil;Çabuk 2 Koyuver;Merhamet et 3 Beyaz;Masalların dağı 4 Dedemin kurutma kâğıdı;Saray yavrusu;Sıfat ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.01.1953
  • ¦III HIM.III I.M»7mI—M İlli İMİM—»İlim-f Cmci Hoca:"Sultanımız başımız tacıdır,ama Validemizde kalblerin tacıdır/dedi 206 r Hasan Paşa gibi öyle?Yok efendim-Manav Yusuf Paşa gibi zengin,lâkin fay dası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.01.1953
  • TARİtlKİ KORgg Nakledem AZİZ ÖZBAY Üç isim altındaki meçhul şahsın gerçek adı:Landru 18 Polis arşivlerini,baştan başa taradılar.Fremye ve Düpon adlarında kim varsa resimlerini veya eşkâllerini şikâyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 05.01.1953
  • Groko Romen şampiyonasına hangi devletlerin gireceğini bilmiyorduk 95 Bu mevzuda anlatılacak o kadar çok şey var ki günlerce yaz-f sak bitmez.Fakat ben son olarak şunları söylemek istiyorum.946 yılı A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1953
  • Düğün evinde kaza Roma,4 A.A.Toscanoda Empoli'de bir iüfün evinde bir büyük ziyafet sofrası hazırlanırken evin döşemesinin çökmesi neticesinde 5 1 ağır olmak üzere 15 kişi yaralanmıştır.Civar kilisede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1953
  • Amatör futbol karşılaşmaları Dün yapılan amatör futbol maçlarında alman neticeler;Beşiktaş:1 Adalet:1 İst-Spor:2 Defterdar:1 B-Spor:3 Beykoz:3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1953
  • Reisicumhur Celâl Bayar [Baştarafı birinci sayfada] P-P.Vilâyet îdare Heyeti Reisi Necmi Ateş tarafından karşılanmıştır-Reisicumhurumuzu Haydarpaşa carında.Başvekil Adnan Menderes,mebuslar.Kara Kuvvet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1953
  • ErrolFlynn ağır surette hastalandı Bu sebepten» artist çevirmekte olduîru filmi yarıda bıraktı Napoli 4 AP)Napolideki milletlerarası hastahanenin doktorları Amerikalı film yıldızı Errol sarılıktan cid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1953
  • Ticaret Vekili dün ula döndü Enver Güreli gazetecilere seyahatterinden memnun olduğunu söyledi İktisat ve Ticaret Vekili Enver Güreli dün gece saat 10-50 de Fransız Hava Yollarına ait bir uçakla berab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1953
  • Samimi arzumuz müca delenin sona ermesidir neşriyata temas eden kısmına gelince,Demokrat Partinin ba Sina gelen garip ve acı tecrübelerden birisi de,muarızlarının kendi isilerini ve içlerini düzeltmey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1953
  • Avrupa güzeli rBaştarafı birinci sayfada] güzeli dûn gece geç vakit bir Air France uçagiyle şehrimize gelmişlerdir-Gelen güzeller şunlardır:952 Fransa güzeli ve Avrupa ikincisi Mis Niko Duvan,İngilter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1953
  • Süper Mürşit [Baştarafı birinci sayfada] çiler Derneği eski meru loıarın dan kırk kişinin ifadeleri,bugün Cumhuriyet Mttddei umum!ı:g inde alınmıştır.Bu.münasebetle ougün Müddeiumumilik Tahkik it Büro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1953
  • N.Sait Paşa Londra'ya gidiyor Sabık İrak Başbakanının bu seyahatine Bağdatta büyim ehemmiyet veriliyor Bağdad 4 A.A.îrak Ayan Meclisi azasından eski Başbakan Nuri Said yarın sabah uçakla Londraya gide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1953
  • Burduru sel bastı [Baştarafı birinci sayfada] cesinde Balıkesir ovası bir göl haline gelmiş ve bazı köyler de su allında kalmıştır.Gece Orug Gazi Mahallesindeki bir camie yıldırım düşmüş ve camiin min
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1953
  • Stabfize malzemesi nakli Konya yollar 3 Bölge mudurlugundeu 1 Eksiltmeye konulan iş:Konya Ereğli Çakmak yolunun 0 000—176+000 kilometreleri arasına stablize malzemesi nakli olup keşif bedeli 30067 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1953
  • Dizel alınacak Hava kuvvetleri komutanlığından 1 Ani olarak zuhur eden müstacel ihtiyaca binaen Kayseri hava ikmal merkezi için bir adet 560-600 Hplik şakulî silindirli tam dizel tipinde komple tevzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1953
  • Yurtta irtica "foktur [Bastarafı birinci sayfada] inak ve geliştirmektir.Atatürk' Un ortaya koyduğu prensipleri birbirinden ayırmak bir nevi irticadır.Bugün memleketimizde böyle bir durum mevcut mudur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1953
  • Üç kalem Sü'famit alınacak Devlet Damiryo'iarı Haydarpaşa Satmalına Komisyonundan 1—3 kalemde cem'an 800 kutu muhtelif sulfamit kapalı zarf usuliyje satın alınacaktır-2—Muhammen bedeli 18950 lira olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1953
  • Türkiye orta-doğu müdafaa paktı [Baştarafı birinci sayfada] PAKİSTAN VE IRANIN OKTA DOĞU MÜDAFAASINA İŞTİRAKLERİ Londra,4 AA)Bugün salahiyetli kaynaklardan bildirildiğine göre,Türkiye hükümeti Pakista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1953
  • Ege tütün piyasası bu gün Akhisarda açılıyor izmir,4 T.H.A)Efe tütün piyasası yarın sabah bizzat Tekel Bakam Sıtkı Yrrcalı tarafından anılacaktır.Bu münasebetle bir haftadanberi yaplmakta olan hazırlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1953
  • Selâhattin Pınar tecavüze uğradı Evvelki gece Lâmartın caddesinde esrarengiz bir tecavüz hâdisesi olmuş ve bestekâr kalahaddin Pınar başından ağır su rette yaralanmıştır.Yaptığımla tahkikata göre hadi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1953
  • Iran Meclisinde arbede [Bas tarafı 1 incide] Parlâmento polisi kavgayı yatıştırmak üzere müdahalede bulunmuşsa da» Meclis müzakerelerini takip etmek için gelmiş olan halk da» kavgaya kargınca,ortalık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1953
  • Rusların duy [Baştarafı birinci sayfada] Rus asker!plânlarına müteallik mühim bir rapor »zırlamışlardıriyi haber alan bazı çevrelerden bildirildiğine göre,Amerikan askerî makamları ıı sunu* lan bu rap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1953
  • İRTİCAİ HAREKETLERE KARŞI ŞİDDETLİ TEDBİRLER ALINIYOR Ankara 4 TA)İrticai hareketlerde bulunanlarla,irticai yazılar yazan,mecmua ve broşürler çıkaranlar hakkında Hükümetin bugünlerde kati bir karara v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1953
  • Çorçil bu sabah Amerikaya vardı [Baştarafı birinci sayfada] Churchill dün akşam gemideki dairesinde yirmi kadar misafirine bir kokteyl vermiştir.Misafirleri arasında,kendisiyle birlikte seyahat eden î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 05.01.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ C'KMAL Dahili?lltttehaemıat Paaardan başka bav gün »abalı saat 10.10-11.00 öğleden sonra 14 J0-1T.OO 4a hasta kabul adar.întanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.01.1953
  • Sabip ve Başmuharriri:Ali Naci KABAGAN Bu nüshada Me'suJ Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.01.1953
  • MUzeler Arkeoloji Müzesi:Pazar çarşamba ve cuma günleri saat:13 16 Eski Şark Eserleri Müzesi:Pazar,çarşamba ve cuma günleri saat:10 12 Topkapı Sarayı Müzesi:Paxartesi hariç ber gün 13.40-16.30 Ayasofy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.01.1953
  • Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 80 Ecnebi memleketler* iki mislidir.İlân şartları 2 ve 3 ikıoü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 taıci sayfa sant.2,60 T.L.İlânlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.01.1953
  • Yazan:Çeviren:10 BÜYÜK YARAMAZ Ten Little Niggera)iyes 3 perde Aghata Chriatie Reşiha C.Vftfi Çarşambadan başka her akşam saat tam 21.15 de,cuma talebe)pazar matine tam saat 15 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.01.1953
  • Penicilin alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalma Komisyonundan 1 1000 şişe 200.000 ünitelik Penicilin Cristalin GSodium ile 20000 şişe 400.000 ünitelik Penicilin Procain6 kapalı zarf usuliyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.01.1953
  • Or im kısmı Saat 21 de KOCA BEBEK Yazan:Cevat Fehmi Başkut Telefon:42157 ı\o l e Vı kısmı BALIKESİR MUHASEBECİSİ Yazan:Reşad Nuri OUntekin Her perşembe akşamı talebe gecesidir Cumartesi ve çarşamba gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.01.1953
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Küçük orkestra konseri Pl.13.45 Şarkılar.Okuyanlar:î.Alparslan,S.Köktürk,L.Akhan 14.20 Dans müziği Pl.14.45 Şarkılar Pl.15.00 Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.01.1953
  • Boş yere ıstırap çekmeyiniz!Muayyen i zamanlardaki sancılara I karşı,son derece iaydahdırl Soğuk algınlığı,Grip,Nezle başla gıcında hastalığı önler.Baş,diş,sinir adale,romatizma* lumbago ağrılarını te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.01.1953
  • Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından Bankamız şube ve ajanslarının matbu evrak» kırtasiye ve sair levazım ihtiyaçlarının devamlı olarak merkezden ve Istanbuldan bir nakliye şirketi tavassutiyle naki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.01.1953
  • istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 40 ton kuru Fasulya kapalı zarfla 15/1/953 perşembe saat 16 da Aşkale As-Sa-Aİ-Koda satın alınacaktır.Bedeli 30-000 Lira geçici teminatı 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.01.1953
  • BEYAZ SABUN YERİNE Tuvalet Sabunu kullanınız I Puro cildinizi kaplayan kir ye yabancı maddeleri tamamen temizler e Puro,teninize bir kadife yumuşaklığı,bir çiçek tazeliği verir.e Puro,yüzünüze bambaşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.01.1953
  • İşvece giderek bir film çevirecek olan Tyrone Po\ver karısı Linda Christian'la leri gün Tyron Power'in yeni filmi Stokholmden verilen bir ha* bere Köre.Hollivvood'un meşhur yıldızlarından Tyron Power.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.01.1953
  • Kambiyo ye esnam Kapanış Jterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin.Liret Drahmi Eskoudes Açılış 790_282_0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 790_282_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8