Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.01.1953
  • I Yaşar Doğu Hatıralarını Anlatıyor ı L Merakla takip ettiğiniz tefrikamızı 7 nci sayfamızda bulacaksınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1953
  • Galatasaray dün İ.Sporu 2-0 mağlûp etti 1953 senesinin ük futbol lig karşılaşması dün Dolmabahçe stadında Galatasaray ile îstanbnlspor arasında yapılmış ve 2-0 Galatasarayın galibiyetiyle neticelenmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1953
  • Bugün şehrimizde hava;az buluttu ve hafif yağışlı geçecek,bava sıcaklığı biraz düşecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1953
  • delinin savurduğu tehdit Bursada bir gazataye gönderilen tehdit mektubunda Ahmet Emin Yalman'ın behemehal öldürüleceği bildiriliyor Bursa» 3 Milliyet)Şehrimizde intişar eden Gece Postası gazetesine,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1953
  • C.Bayar bugün geliyor Reisicumhur büyük bir kalabalık tarafından hararetle uğurlandı Ankara,3 Milliyet)Reisicumhur Celâl Bayar bu akşam saat 9.05 ekspresine bağlanan husus!bir vagonla Istanbula hareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1953
  • Memleketimize sokulmak istenilen kızıl risaleler Merkezi Pariste bulunan bir teşkilâtın,telefon rehberlerinden adresler çıkararak kadınlarımıza komünist propagandası yapan broşürler gönderdikleri tesb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1953
  • H Üstünria£ Verem haftası o-Yarın başlıyacak olan verem haftası münasibetile Sağlık Bakanı geniş izahat verecek Ankara,3 Milliyet)Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili Dr.Ekrem Hayri Üstündag,bu sabah saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1953
  • 240 bin liralık eroin malzemesi ele geçti Melek hanında bulunan 40 damacana asitin gizlice Avrupadan getirildiği anlaşıldı Baskın sonunda ele geçirilen asetik anidrik damacanaları Emniyet Müdürlüğü ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1953
  • Gelecek ay yapılacak seyahatin programı Mısırda tesbit edildi Kahire,3 T.H.A.Bugün resmî kaynaklardan verilen bir habere göre,Mısır Başbakanı Muhammet Necip,önümüzdeki ayın başında Türkiye'ye gelecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1953
  • Vicdan azabı çeken kaatil Karaman,3 TA)Evvelki gün şehrimizde misli görülmemiş bir hâdise cereyan etmiştir.Bir cinayet dâvasına bakmaKta olan Ağırceza Mahkemesine hızla giren bir adam hâkimler heyetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1953
  • Türk,Yugoslav ve Yunan müzakereleri Siyasî çevreler.Uç devlet arasındaki iş birliğinden örnek alınmasını söylüyorlar Atina,3 AP)Türk,Yugoslav ve Yunanlıların eski rekabetlerini unutarak tanı bir asker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1953
  • Ezinede su baskını O-Hükümet» dcrlıla harekete geçerek icabeden tedbirin alınmasına tevessül olundu Ezine,3 A.A.Dün akşam başlıyan şiddetli yağmurun tesiriyle Akçın Çayı taşmış ve kasabanın Camiîkebir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1953
  • Kıdemli polislik ihdas ediliyor o-Dün Ânkaroya dönen Emniyet Ganel Müdür vekili yeni kanun teklifinin esaslarını anlattı Birkaç günden beri şehrimizde bulunan ve dün akşam Ankaraya giden Emniyet Umum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1953
  • TIMARHANEDE YIL 19 Merdiven sona erer ermez daha nefesimi toparlamadan:Beni onunla beraber yatıracaksınız değil mi,bunu hiç istemeni Diye,arkamdan gelmekte olan inzibat subayına çıkışır bir sual tevci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1953
  • Korede bir yıllık zayiat Amerikanın kaybı 127 bin,komünistlerin ise 1250000 bindir Londra,3 A.A.Amerika Millî Müdafaa Vekâletinin verdiği malûmata göre kızılların zayiatı 1,250,000 i bulmuştur.Bvı na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1953
  • Dün sabah baskın yapılan Sultanahmet Cezaevi Otuz azılı mahkûm başka eeza evlerine gönderildi 250 kişilik polis ve jandarma kuvveti dlin Sultanahmet Cezaevinde arama yaptı Ceza ve tevkif evlerinde zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1953
  • Denizlerde şiddetli bir fırtına yar Karadenizde seyir halinde bulunan vapurların bir kısmı limanlara sığındı Denizlerimizde bir müddet ten beri iyi giden havalar dün yeniden bozmuştur-Akdenizde şiddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1953
  • Maarifte,Maliyede tayinler Ankara,frSMilliyet)Millî Eğitim Bakanlığında ve Maliyede bazı tâyin ve nakiller yapılmıştır.Buna göre;Niğde Millî Eğitim Müdürü Muhittin Korkut Çankırı,Gaziantep Millî Eğiti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1953
  • Bir hamal dün sabah karısını bıçakladı Kanlı hâdiseye kadının yabancı bir erkekle çekilmiş resmi sebep oldu Carih Süleyman Dün sabah Beşiktasta kanlı bir hâdise daha olmuş ve genç bir hamal,kendisine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1953
  • Dün gece fecî bir vapur kazası oldu Haliçte sefer yapan bir yolcu vapuru şamandıra teline çarptı,kaptan muavini öldü Dün akşam Fener vapur iskelesinden hareket eden Denizbank'a ait 16 numaralı yolcu v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.01.1953
  • Kaptanlar arasında bazı değişiklikler Denizcilik Bankası Denizyol lan İşletmesi kaptanları arasında bazı değişiklikler yapılmıştır.Bu değişikliğe göre İskenderun vapuru kaptanı Sıtkı Beler Jorum vapur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1953
  • Milli bir dâva:Teknik personel ihtiyacımız Seferberlikte teknik personel ihtiyacı Bunları temine yarıyan sivil kaynaklar Hususi teşebbüsle vücut bulan beynelmilel radyo operatör okulu Radyo amatörleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1953
  • 8te.j 4 Ocok Kıı.17 22 R.A 19S3 Aralı 1 1372 Paz^r 1368,VAJL ÎT V A S ATt EZAN j Güne 5 7.26 2.34 ögte 12.16 7.28 ikinci i 14.40 e.ğ7 Aksa m 16.53 32.00 Yatsı 1B.29 1.38 tmsa k S.40 12.*7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1953
  • TÜT İktisat Fakültesi Talebe Cemiyetinin tertiplediği yıllık tanışma çayı bugün saat 15 de Taksim Belediye Gazinosunda verilecektir.K O N S E S ¦fc Yeni senenin ilk konseri Münir Nurettin Selçuk taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1953
  • Memleketimize tahsis olunan kredi Amerika Karşflıkh Emniyet Dairesi Türkiyeye 20 milyon dolarlık bir kredi tahsis etmiştir.1852 55 Amerikan bütçesine dahil olan ve dolar mukaîbTli fitlenecek malların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1953
  • P O LİSTE İt Cibali Üsküplü Caddesinde 44 numarada oturan İhsan Demir adında biri dün polise müracaatla kılıç oy»amak suretiyle 110 lirasının dolandırıldığını iddia etmiştir.Kendisini dolandıran îsmaî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1953
  • K SA HA BEKLER İktisat Fakültesinde dünden itibaren lisan harçlarının ya tırılmasına başlanmış ve bu tnüd det ayuı sekizine kadar olmak üzere tahdit edilmiştir.Belediye Reis Muavinlerinden Celâl îzgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1953
  • Dilimiz Türkçeclir ULUNAY Ne Kaman dil meselesi bahis mevzuu olsa güzel Türkçe için Namdı Kemal'in kendi fotoğrafının arkasına yazdığı şu kıt'ayı hatırlarım:Birbirimizden ideli if tirâk.Öyle harâb etd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1953
  • Klakson yasağı o-Mevcut yasağa riayet etmeyen şoförler ağır şekilde tecziye edilecekler Ser-yuıJiei'de,şehirde bazı jof eri erin klfcksoıı yasağına riayet etmedikleri tesbit olunmuştur.Bu ^loi şoiorle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1953
  • Geçen yjl satılan balık miktarı Sen günler zarfında İstanbul buhıchajıeainde işlerin çok arttığı müşahede edilmektedir.J51 senesinde balıkhane satışı yapı Jıp muhtelif bölgelere sevkedile ı çeşitli ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1953
  • Tahtakalede bir fabrika yandı Tahtakalede dün sabah büyük bir yangın olmuştur.Eski Karakol sokağında Nuri Leflefe ait olan 12 numara!kundura boyası fabrikasında yangın çıkmıştır.Havagazı üzerinde cila
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1953
  • Sokaklardaki elektrik lâmbaları çoğaltılacak B.T.T.Umum Müdürlüğü y~ni btçnde y s pil acak işlerin hazırlığına başlamıştır.6u yd bUtu»*,sa cadde ve sokaklardaki elok trlk lambalarının çoğaltılmasına k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1953
  • Beyaz peynire konulan nark iyi netice verdi Şehrimizde tatbik edilmekte olan be ü;peynir narh koyma usulU iyi netice vermiştir.Bu arada vatandaşların ve perakendeci esnafın beyaz peynir sıkıntısına dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1953
  • amugumuza yem pazarlar bulunuyor Avrupa şehirlerinde tetkikler yapan heyet memleketimize döndü Bir müddet evvel,Türk panu ğunu tanıtmalı ve yeni pazarlar bulmak maksadiyle Avrupa memleketlerine giden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1953
  • HALKIN SESİ Bir de teşekkür Bu köşede daima dilek ve şikâyele r çıktı-Bu defa «Yedikule Verem Hastalıanesi hastaları namına» kayJiyte 4 üncü pavyon 28 inci yatakta yatan Men met Kızılay tarafından gön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1953
  • Bir doktor delirdi o-Ak i muvazenesini kaybeden doktor Bakırköy sinir has* iahanesine gönderildi Evvelki gece saat 21.20 de Köprü Adalar seferini yapan Anadoıuhısar vapurunda yolcu-İiıh helecana veren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1953
  • Milletlerarası idarî ilimler kongresi Milletlerarası İdarî ilimle* kongresi eylül ayj içinde şuhrlmizde toplanacaktır.Kongrenin hazırlıklariyle meşgul olmak Üzere Prof.Gökay'm başkanlığın da bir komit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1953
  • Türkiye Kredi Bankası A.O 1953 senesi ikramiye pîânı 3 AY BİR ÇEKlÜŞİYLE 200.000 Lira **"~6 EV ve 700 den fazla para ve altın 31 Ocak 1953 keşidesine iştirak için en geç 10 Ocak 1953 tarihine kadar is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1953
  • Gazeteler bu dene yılbaşı.vm pek neş'eli geçtiğini yazıyor-4ar.Ben bu neş'eli geceyi sedire uzanarak kendimi dinlemekle geçirdim.Şair no Ilımanın «imdi t-vkini hâtıralaradır benim.Şimdi Beyoğlu,pahalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1953
  • Vapurlarda narsislik yapan çete Seyyar hamallık yapan AH Küçük,Ayvaz ve Necati adır.riu üç kişi bir hırsız çetesi kuraıak Trabzon vapurunun Jomboz kapuiilar*m,Alarpkaz vapurunian da bir çok eşya çalmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.01.1953
  • M-jm-î t Geçenlerde.Paris'in tanınmış kabarelerinin birinde cereyan eden bir hâdise Fransız poli-Ç sini çok müşkül duruma düşürmüştür Hâdise şu şekilde cereyan etmiştir:Bilhassa turist-t lerin devam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1953
  • Miltiyadis bir vatan kazandır dığı Atinalıtarca öldürüldü Koca bir kumandan olduğu halde,cebinde parası oSmadığı için,mahkûm edildiği nakdî cezayı ödeyemamîş,hapse girmişti.Orada yaraları kurtlanarak,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1953
  • Wi *mWm ¦p pp 'mw fn m m î fâti^Ti fc V f İpHt jgaaıdMifu.1 i 1 Mi ITahtakalede çıkan yangın sonunda dün bir boya fabrikası yanmıştır.Yangına ait tahkikat yapılmaktadır.Foto:Milliyet Hikmet)2 İzmir S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.01.1953
  • Tenis Federasyonu Reisi Gülen öldü Beynelmilel Tenis Federasyonu Reisi Gillon bu sabah 73 yaşında ölmüştür-Gillon Fransız tenis takımı idarecisi olarak 1925 de takımının Tenis Kupasını kazan masına ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.01.1953
  • Âdmira Hacettepeyi 3-0 mağlûp etti Bugün ÜQÜncü karşılaşması-attığı üç golle maçı 3-0 kazannı Hacettepe ile yapan Admira mıştır-Admira varınx Ankara futbol takımı ikinci devrenin Garnizon Karması takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.01.1953
  • Dünkü Galatasaray Istanbulspor maçında» Mı fcfcffii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.01.1953
  • Tribün futbolcuları Suihi PARAN Her geçen mevsim artıyor-Bu sene tekrar hortla-mağa başladı-Başladı değil devam etmekte zaten.Bunlar tribün için ovnı-yan,alkış toplamak için futbolu bırakıp racon yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.01.1953
  • DUn yapılan futbol maçlarının neticesi DUn muhtelif sahalarda yapılan futbol maçları ve alman naticeler:Topkapı:1 Ortakay:0 Unkapam:2 Anadoluhisar:1 Sariye*:1 K.Gümrük:0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.01.1953
  • İzmirde müessif bir hâdise O-İzmir.3 Milliyet)Bugün şehrimizde hemen hemen spor tarihinde ilk defa cereyan eden bir hâdise vukua gelgmi^tir-Karşıyaka Demirspor kar sıkışmasında,tribünde oturan şehrimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.01.1953
  • 2-0 Galatasarayın galibiyetiyle neticelenen maçın heyecanlı bir akınında Rebanın bir akınını kaleci Osman uzaklaştırırken-Bugün ener ne Kasımpaşa,Beyoğlusporla Beykoz,Vefa ilede Emniyet karşılaşıyor F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.01.1953
  • Kısa spor I 4r 1954 yılında Roma'da yapılacak olan iimnastik festivallerinden evvel bu sene burada,küçük bir iimnastik olimpiyadı yapılması kararlaştırılmış^ tır.Portekiz,Belçika.Saar.Lük sem burs.Bat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.01.1953
  • Dün yapılan basketbol maçlarının neticeleri 15 günlük bir istirahatten son ra İstanbul basketbol maçlarına dun de Teknik Üniversite spot salonunda devam edilmiştir.Çok çekişmeli ve heyecanlı bir şekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.01.1953
  • Galatasaray mağlubiyetin acısını çıkardı San kırmızılılar geçen devre tstanbulspor'a uğradıkları feci mağlûbiyetin acısmı çıkarmak için dün canla başla oynamışlar ve maçı 2-0 kazanmıy» muvaffak olmuşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.01.1953
  • Cezayir Capelovn otomobil yarışı devam ediyor Cezayir-Capetown arasındaki 10.000 millik otomobil yarışı baş lamıştır.Yarışa katılanların bir kısmı üç gün evvel buradan yola çıkmışlardır.Bu sabah da 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.01.1953
  • Profesyonel kümenin II nci haftası maçında Galatasaray Istanbulsporu dün güçlükle yenebildi:2-0 Sarı Kırmızılıların bütün hücumları,Sarı Siyahlıların devamlı mukavemeti karşısında çok çetin semere ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.01.1953
  • TIMARHANEDE Dokfcar fâgem Yegan dmaser idi yarbayın sanemi Bssırii IküHtannafeiiffr mi idi L Baş tarafı 1 İBCtdeJ tapısına-gelmiştik» Yedi yataklı ilan bu koğuça bir göz attım ve ierhaL ikfc yabancı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1953
  • buhranı rcasıl cpderiliyor ikinci Dünya Harİ ini.müteakip Almanyanm hemen hemen her şehrinde ev buhranı baçgösterraiştir-Şimdi Bu:yerlerde seri ve tek tip ev inşası gayet geniş-çapta yapılmaktadır-Yuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1953
  • Zaten* harbin kendisi için feıa neticeleri olacağını da aklına jeUrmemiatii Yalnız Mather" "üşünmüş,onun askere alınması htimaM ile üzülmüştü.Bekle* ifiği şey,heyecanından bagırıan,hattâ neş'e ile kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KAHACÂN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığa yer:NURÎ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1953
  • Gma Hoca ile Şeyhdisfin» Ifeıct» Sadrazam Sultan zadenin kapana 205 Murat Ağa fena halde kızmıştı;sağ kalanlara çıkıştı,va zifelerinin kendisini dinleyerek hareket etmekten ibaret olduğunu:anlattı-Onl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1953
  • BULMACA Hazıriıyan;Ercüment ÜNVER;8 9 10 11 12 Soldan sağa 1 Yün topu;Kelbaşa şimşiri hediye edilir.2 Dışı bir içi bin olan meyva;Tanrı.3-Mas et;Çeşn'eU 44 Bire citta peynir;Ziraat;Kuzu aesfc 5i—Az ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1953
  • istanbul 3 Uncu'Icm McımırlııgtıiHİan 950/6770 Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen Hermea marka yazı makinesi Numosmaniye caddesinde Son Telgraf gazetesi idarehanesinde 19/1/953 pazartesi gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1953
  • TARİHTEKİ ^CİNAYETLER Nakleden;AZ32 ÖZRA^ Pblîslerk yajFdımına^fea mühim bir te:17 Bu sükût karşısında matmazel Lacoste'u bir telâştır aldı.Kızcağız ablasının Ney caddesindeki adresine bir mektup:gönd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.01.1953
  • Prag güreşlerine hazırlanırken idarecilerin yaptıkları haksızlıklar 94 Boyunlarımızı büküp sustuk ve satarla beklemeye başladık.J Aradan yine bir,bir buçuk saat kadar geçti ve nihayet salona gelen bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1953
  • Kıdem ihdas [Baş tarafı BirincideJ dır.Bu itibarla,teklif kanunîyet kesbederse geri kalan kısmı «Ls cetveline alınarak gelecek «ene kadroya geçilecektir.Gazetelerde polis memurlannam dereceli alarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1953
  • Denizlerde şiddetli bir fırtına var f Kas tarafı Birincide] ma.günü ifa—nama,gelmesi •beklenen Marmara tipi «Gemlik* vapuru bir bocuk günlük bir rötarla dûn saat 14 30 da Pire'den limanımıza gelmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1953
  • Verem haftası [Baş tarafı Birincide I gösterecektir.İki sene evvelki çeşitli beya «atımda iznar ettiğim bedbinliğe mukabil bugün tamamen iyi görüşüm hâkim bulunmaktadır.TIBBÎYELİUİRİtf STAJ Miinnırruj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1953
  • Suriyede tevkifler devam ediyor Beyrut.3 THA.28 Ara-i lıkta Suriye'de hükümet dar-besi yapmak teşebbüsünde bulunan subayların tevkifinden;sonra,simdi de 80 siyasî şahsiyet tevkif olunmuştur-4 Bunlar a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1953
  • Türk Yugoslav müzakereleri [Bas tarafı 1 incide* olduğunu mükemmel surette idrak etmişlerdir.Bu üç devletin tam bir anlayış havası içinde müşterek savunma yolunda gayret sarf etmeye başlamalarının ası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1953
  • Yurdda inşa edilecek elektrik santralları Bu santrailar için Nıfca Vekâletince gerekli tahsisat ayrıldı Aakara.3 A-A)Nafıa Vekâleti Elektrik Etüd İdaresi Umum Müdürlüğünden aldığımız malûmata göre.Değ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1953
  • Bir hamal karısını bıçakladı [Baş tarafı Birincide!şüphelenmeğe başlamıştır-Nihayet dün sabah giyecek iç çamaşırı arayan Süleyman,konsolun gözünde,karısının yabancı bir erkekle beraber «ektirmiş olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1953
  • Türkiyede ille plebisit İzmir,S T.H.A.Karaburun ilçesinin Mordoğan bucağına bağlı Mordoğan mahallesinin bağımsı* köy olması için 5 ocale tarihinde,bu bucakta biı plebisit yapılacaktır.Böyle bir plebis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1953
  • ingiliz Mısır ihtilâfı Kahire,S T.H.A,Uzun Tatmandan beri İngiltere ile Mısır arasındaki ihtilafın başlıca mevzuunu teşkil eden Süveyş meselesi yeniden vahim bir safhaya girmiştir.Mısır Devlet Bakanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1953
  • İçişleri Bakanı şehrimizde İçişleri Bakanı Ethem Menderes dün uçakla Ankaradan şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1953
  • Dış memleket tüccarlarının teklifleri Son günlerde şehrimiz Tiacret Odaü.ru dış memleketler Tica/e:Odalarjr.uar.teklifler gelmeıt'-edir.Bu miada Japon tüccarları ınemJekL'Umıze el işlemeli rejıaı li ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1953
  • Korede bir yıllık zayiat [Bas tarafı 1 incide 1 bulundurdukları vs devamlı ola rak düşman gerilerine büyük ölçüde akınlar yaptıkları için ha va zayiatı fasdadır.Buna kargılık bu havn akınlarının tevli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1953
  • Süper mürşit [Baş tarafı Birincide] vasıtaaiyle icra edildiğir^T yazılması protesto edilmekte ve suikast teşebbüsü Türk milletine yapılmış bir fedakârlık o larak göklere çıkarılmaktadır-«Kara Gömlekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1953
  • İstanbul Belediyesinden Odun ve mangal kömürü tanzim satışlarına aşağıdaki isim ve adresleri yazılı depolarda hizalarında gösterilen Hatlarla devam edilmektedir-Keyfiyet sayın halka ilân olunur-1 Odun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1953
  • 10 BÜYÜK YARAMAZ Ten Uttle Niceni)iyes 3 perde Yazan:Aghata Christie Çeviren:Reşiha C.Vâfi Çarşambadan başka her akşam saat tam 21.15 de,cuma talebe)pazar matine tam saat 15 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1953
  • JlUUtyet Abone şartları 1*.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üçayak 12 00 Bir aylık SO Ecnebi memleketlere iki mieiidir.Elan şartları 2 ve 3 Unaü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa s«nt.2jfe0 T.L.İlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1953
  • insi O*-kısmı Saat 21 de VAHŞİ KIZ Yazan:Jean Anouilh Türkçesi:¦Jktay Akbal Salâh Birsel Telefon:42157 Komedi kısmı BALIKESİR MUHASEBECİSİ Yazan:Reşad Nuri Gftnteki* Her perşembe akşamı talebe gecesid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1953
  • Maarifte,Maliyede tayinler [Baştarafı birinci sayfada] ğan Malatya,Balıkesir öğretim Müfettişi Selçuk Tunabay Kars,İçel İlk öğretim Müfettişi ömer Mehdi Süren Sür,ve Akhisar Ortaokul Müdürü A.Ulvi Tüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1953
  • Vapur kazası [Bas tarafı 1 iııckiel Halil İbrahim Uzun az sonra aldığı yaraların tesiriyle ölmüştür.Hâdise etrafmda tahkikata başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1953
  • 240 bin liralık eroin malzemesi [Bas tarafı Birincide] Bu tacirleri sıkı bir tarassut altına alan memurlar,nihayet dün sabah tacirlerin Karaköv Melek hanındaki depolarına anî bir baskın yapmışlardır-B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1953
  • Diş memlûk gelen pos Btı paketler taksi pulları yapıştırılmak suretiyle akcılara Ankara.3 TA)Yabancı memleketlerden yurdumuza gönderilecek olan küçük oosta paketleriyle gümrük vereisine tâbi çeşitli p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1953
  • Tür koçağın m Aksaray şubesi «çıidı İstanbul Türk OcaSı Aksaray şubesinin açılısı münasebetiyle dün saat 16 da bir merasim yapılmıştır-Merasimde Hamdullah Suphi Tanrıövereski İstanbul Valisi L*tfi Kır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1953
  • Memleketimize sokulmak istenilen kızıl risaleler [Bas tarafı 1 incide)Ankara.3 ANKA)Nazilli'den aldığımız malûmata nazaran,seçen hafta,Nazilli Men sucat İşçileri Sendikası yıllık genel kurul toplantıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1953
  • General Necip Törkiyeye geliyor [Baş tarafı Birincide] ramı müştereken hazırlanmıştır.General Necibin bu seyahatine Mısır resmî çevreleri büyük bir ehemmiyet atfetmektedir.£ira,şimdiye kadar diplomati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1953
  • İki Ermeni gencinin küstahlığı 0-Türklüğe hakaret eden Oarbis ve Toryak dün tevkil edildiler Dün Kumkapıda Türklüğe hakaret etmeğe yeltenen iki Ermeni genci yakalanmıştır-Bu semtte Narlıkapı çıkmazınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1953
  • Ezine dün sn baskınına uğradı [Baş tarafı Birincide i rafından tehdit etmeğe başlamıştır.İdarî ve asker!makamlarca yereldi tedbirler alınmış,askerî ve sivil vasıtalarla Camii kebir ve Sef erşah mahall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1953
  • 30 azılı mahkûm [Bas tarafı 1 incide 1 Adliye Vekaletince yapılan tetkikler sonunda,ceza ve tevkif evlerindeki hâdiselerin zuhuruna,uzun yıllar ceza evlerin-de kalmış ve kabadayı tanınmış bazı suçlula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1953
  • Vidan azafeı çeken katil Bnştarafı birinci sayfada)Kendisinin kardeş kaatili olduğunu söyleyen bu adam,hakimin cevabım beklemeden ijert dönmüş ve arkasında ihtiyaten mevki almış olan jandarmaya bilekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 04.01.1953
  • Istan ou)12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri ve oyun havaları 13.30 Orhan Avşar tango orkestrası 14.00 Şarkılar 14.30 Ne arzu edersiniz «Pl» 15.00 Tür küler 15.15 Galip Ataç derd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1953
  • YÜZÜNÜZ ÇAMAŞIR DEĞİLDİR V-^nc Beyaz sabun çamaşır içindir Voltaj Puro Tuvalet Sabunu sizin içindir.PURO TUVALET SABUNU.DERHAL KÖPÜRÜR VE CİLDİ KAPLAYAN KİR TABAKASINI TAMAMEN TEMİZLER.«CİLDİ BESLER.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1953
  • Demir Malzeme ve Kurşun Alınacak Karayolları 1.Bölge mm V Müdürlüğünden Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme 23/Ocak/1953 cuma günü saat 1500 te açık eksiltme yolu ile ve 1885-20 lira muhammen bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1953
  • Boş yere ISTIRAP ÇEKMEYİNİZ!Muayyen zamanlardaki sancılara karsı ti R İPİN son derece faydalıdır!Baş,diş,adale,sinir ve soğuk algınlığından mütevellit bütün ağrılara karşı haşarı ile kulla* nılır.Grip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1953
  • Beyoğlu 6.ncı Noterliğine KEŞIDECI Kütahyalı Mehmet,Eraslan vekili avukat Selahattin Hakkı Esatoğlu Sirkeği Fertek Haif No-4)MUHATAP Recai Korkut Galata» Nomiko Han,No.7)TEBLİĞİN KONUSU Müvekkilim ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1953
  • X+***44*)Yeni çevrilen filmden bir sahne:Kremlinde yapılan bir toplantıya biz/at Stalin başkanlık ediyor.Stalin bir filmde rol aldı Kızıl Rus diktatörü Stalin bir İngiliz filminde görüldü-Bilindiği gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1953
  • İst.Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları 500 ton Odun kapalı zarfla 22/1/953 perşembe saat 15 de Hoşdere 87 No-lı As.Sa.AL Koda satın alınacaktır-Kilosu 5 kuruştan tutarı 25000 Lira geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 04.01.1953
  • mmmm Boş yere I ÇEKMEYİNİZ!son derece faydalıdır!Baş,diş,adale,sinir ve soğuk algınlığından mütevellit bütün ağrılara karşı basan ile kulla* nılır.'Grip ve Nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.01.1953
  • İst.Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları 500 ton Odun kapalı zarfla 22/1/953 perşembe saat 15 de Hoşdere 87 No-lı As.Sa-Al.Koda satın alınacaktır-Kilosu 5 kuruştan tutarı 25000 Lira geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.01.1953
  • Demir Malzeme ve Kurşun Alınacak Karayolları 1.Bölge Müdürlüğünden Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme 23/Ocak/1953 cuma günü saat 1500 te açık eksiltme yolu ile ve 1885-20 lira muhammen bedel üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.01.1953
  • Beyoğlu 6.ncı Noterliğine KEŞIDECI Kütahyalı Mehmet,Eraslan vekili avukat Selahattin Hakkı Esatoğlu Sirkeği Fertek Hatf No.4)MUHATAP Recai Korkut Galata,Nomiko Han,No.7)TEBLİĞİN KONUSU Müvekkilim ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.01.1953
  • f3fjf)f Yeni çevrilen filmden bir sahne:Kremlinde yapılan bir toplantıya bizzat Stalin başkanlık ediyor.Stalin bir filmde rol aldı Kızıl Rus diktatörü Stalin bir İngiliz filminde görüldü-Bilindiği gib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.01.1953
  • RADYOLAR Istan oul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri ve oyun havaları 13.30 Orhan Avşar tango orkestrası 14.00 Şarkılar 14.30 Ne arzu edersiniz «Pl» 15.00 Tür küler 15.15 Galip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.01.1953
  • YÜZÜNÜZ ÇAMAŞIR DEĞİLDİR Beyaz sabun çamaşır içindir Puro Tuvalet Sabunu sizin içindir.PURO TUVALET SABUNU.OERHAL KÖPÜRÜR VE CİLDİ KAPLAYAN KİR TABAKASINI TAMAMEN TEMİZLER.«CİLDİ BESLER.KORUR.YUMUŞATI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8