Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.01.1953
  • Balkanların savunmasına kafi bir şekil veriliyor Türkiye,İtalya,Yunanistan ve Yugoslavya arasında müşterek bir savunma cephesinin kurulması kat'f bir safhaya girdi Atina,2 T.H.A.Yunan resmî mahfilleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1953
  • Kore Savaş Birliğimiz tebrik edildi Ol-Eisenlıou'cr'in Kore'yi ziyar eti sırasında yapılan karşılama töreninde merasim kıtamızın Kösler iniş olduğu mükemmel tavrı hareketten dolayı sekizinci Amerikan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1953
  • İ Vekâletlerde yeni tayin j| ve nakiller i i Ankara 2 Milliyet)Muhtelif Vekâlet ve müesseselerde bazı yeni tayin ve nakiller yapılmıştır-Bu arada Dahiliye Vekâletinde.Emniyet Müdürleri ve emniyet âmir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1953
  • TIMARHANEDE YIL 18 ÂsaLiye mütehassısı olan albay,hemen her vizitede yatağıma oturarak benimle yarım saat kadar konuşma yapıyor,adetâ geniş' kültürünü göstermek ister gibi münakaşaya zemin hazırlı* yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1953
  • Amerikan basını ve Türlüye Hükümetimizin aldığı siyasî ve iktisadi kararlar Amerikada memnunlukla karşılanıyor Ankara,2 A.A.1952 yılının son günlerinde Amerikan basınında Türkiye» hakkında çok memnuni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1953
  • I Yaşar Doğu Hatıralarını Anlatıyor I Merakla takip ettiğiniz tefrikamızı 7 nci sayfamızda bulacaksınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1953
  • 1953 yılının ilk cinayeti Genç bir kız Ankara caddesinde bıçaklandı Güpegündüz sevdiği kadını kanlar içinde yert seren Ahmet halkın müdahalesiyle yakalandı Dün.Ankara caddesinde bıçaklanan gene kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1953
  • Musaddık anlaşmaya yanaşmıyor Amerikan Hükümeti tarafın" dan yapılan teklifin de İran Başbakanı tarafından redde lunduğu bildiriliyor Tahra»,2 T.H.A.Tahranda intişar eden cîtlaaU gazete.'inin verdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1953
  • E.Çiçekliye atfedilen beyanat yalanlandı O-Albay Edip Çiçeklinin "Suriye hudutları Toroslarda başlar» şeklinde beyanat vermediği resmf bir tebliğle tekzip edildi Bu hususta yayınlanan resmî tebliğde,T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1953
  • Atom casusları idam edilecek o-Kan koca Rosenbergler 12 ocakta elektrikli sandalyaya otortu'acaklar New-York,2 AA)Atom casuslarından olup idama mah kûm edilen Julius ve Ethel Rosenberg'in cezalarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1953
  • Taft Grup Başkanı seçildi o-Senatör Taft gerek Ayan gerek Temsilciler Meclisinde çoğunluk lideri unvanını aldı Washington 2 AP)Cumhuriyetçi senatörler bugün Robert Taft'ı itifakla Cumhuriyetçi Partini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1953
  • Bir otobüs 20 yolcu ile uçuruma yuvarlandı Ankara* 2 Milliyet)Dün,Sivrihisar ile Ankara arasında bir otobüs kazası olmuştur-Ankaraya çelmekte olan Sivrihisar Belediyesine ait 30 Dİâka say:hurda otobüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1953
  • Şehrimizde bugün hava çok bulutlu ve yağışlı geçecek,rüzgârlar güney-doğudan kuvvetli esecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1953
  • Ege tütün piyasası iki gün sonra açılıyo Bu yılki rekoltenin kiloya yükseleceği İzmir» 2 A-A.Açılmasına iki gün gibi kısa bir zaman kalmış olan Ege tütün piyasası için ilgili çevrelerde girişilen hazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1953
  • Başbakanın üniversitede bir hitabede bulunması bekleniyor Mersine yapılması evvelce tasavvur edilen seyahatin ileriye alınması muhtemeldir Birkaç gündür şehrimizde bulunan Başbakan Adnan Menderes,citt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1953
  • Yarasanın gözü ışıktan ürker!953 yılı İÇ politika bakımından memleketimize ümit verici bir hava ile girdi.Aylardan beri gökleri dolduran kara bulutlar dağılmağa yüz gösterdi.Geçen yılı gelen yıla bağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1953
  • Kok kömürü sıkıntısına meydan verilmiyecek Dün şehrimize gelen işletmeler Bakanı kömir istihsalimiz hakkında geniş izahatta bulandı Dün,kömür istihsalimiz h akında beyanatta bulanan işletmeler Bakanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.01.1953
  • Sovyetlerin sosyal ekonomik temeli Rusya'da köylü,nüfusun %80 ini teşkil eder-Ukrayna,kafkasya ve Türkistan gibi sanayileştirilmeyen memleketlerde ise bu nisbet daha yüksektir-Buralarda mülkiyet ve ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1953
  • KONUŞMA fc-Uzun müddet İngilterenin İnkara Büyükelçiliğinde Basın tasesi olarak vazife gördükten sonra geçenlerde Türkiyeden ayrılan Mr.Adrian Grant,3 ocak umartesi akşamı Londra Radyosunun saat 21.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1953
  • ilk'.3 Ocak Ru.16 21 3.A 1953 Arak 1372 Cumartesi 1368 VAKİT VASATI JBZANİ 2.34 7.26 9.47 12.00 1.38 12.47 Güneş 7.26 Öğle 12.17 İkindi 14.38 Akgaro 16.52 Yatsı 18.19 İmsak 5 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1953
  • w*sa* rJMrarınBia Zeynep Kâmil Hastahanejınde küçük bir oda,demir ayaklı yüksekçe bir sehpa.Üzerinde üç küçük bohça var.Biraz daha sokulalım bakalım:A.Hayır,bunlar bohça değil,minicik birer kundak.İki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1953
  • Beykoz köyleri eiskk ği kavuşacak Beykoza bağlı Akbaba,Oereseki ve Kaıakulak köylerine olekiiik getirilmesi için Akbaoa Köyü Onarma ve Güzelleştirme Den r-ginin teşebbüsleri ilgililer taratii.aan taha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1953
  • TaSebe Birliğinin güzsl bîr kararı Isıaatuî Üniversitesi Talebe bitliği,t.niversitenin giriş kapısm.'ian itibaren merkez binaya kaUar ot\ara eden yola «İnkılâp Yolu* adının verilmesini ve yolun Lcr ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1953
  • istanbul Üniversitesinin yeni yıl bütçesi fcelainıizde bulunan B,ücçe Komis} onu raportörü Behzat Bılg'n,dün Üniversiteye giderok muhteiif fakülte dekanlarmdaa fakültelerinin bütçelerine ait ma lûmo:a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1953
  • Orhan Hançerlioğlu Emniyet Şube Müdürü oldu Ankara.2 Milliyet)İstanbul Şehir Tiyatroları Müdürlüğünden ayrılan Orhan Hançerlioğlunun istanbul Emniyet şube müdürlüklerinden birine naklen tâyini yüksek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1953
  • Sinemadan?ç.'kdp evine giderken beçakBadıSar Ortakü; de oturan Vural K rabal &oında biri evvelki gece saat 1.30 sıralarında sinemadan çık;p evine giderken,tanımadığı t irinin hücumuna maruz kalmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1953
  • Prof.R.Atöetcals'ın kızı tabiiyetimize geçti îs'anroıl Üniversitesi Fen Fa kültesi eski profesörlerinden Royds Metcals'in kızı Dorocay Rojci.s li.etcals Türk taabiyacine gııır.irtiı.Profttör Dorothy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1953
  • Kctçak inşaat önlenecek o-Kaçak inşaata mani olmak için vilâyetçe yeni tedbirler alındı Şehirde imar ve yapı iğl s linin kcr»tı ollerin.de tesiri ve sürati arttırmak,Kaçak ve diye Zabıtası Talimatname
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1953
  • HALKIN SESİ 'Yânicami h Baları,Okuyucularımızdan,Türkiye uzun mesafe şampiyonu Ahmet Kasım Kurt bildiriyor:«Muhterem gazetenizi bu çeşit dileklerimle arada sırada taciz ederim.Affediniz ve bir vatanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1953
  • 6 şubatta Ankaraca yspıBacak toplantıya İstanhuSdan yuz öğretmen e âvet edildi 6 şubatta Ankarada toplanacak elan Maarif Şûrasında bilhassa ıJKokullar meselesi görüşülecek;i.r.Bu arada da ilkokullara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1953
  • Yeni göçmen m a ha 11 e s i o-Dün sabah vilâyette bir toplantı yapıldı Ye bu hususta kararlar alındı Şehrimizde bulunan Devlet Bakrnı Muammer Alakantın baş kalığında dün saat 11 de Belediytuc göçmenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1953
  • Kavgacıları ayırmak isterken yara!and* Pcnaikte Taşhbayır semtindeki gecekondularda oturan Dur run Temel adında biri bir msseleden dolayı kardeşi Mehmet İİ3 kavga etmiştir.İki kardeşin kavga ettikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1953
  • Bin otomobil alacak apartman garajı Çenemizde bin otomobil alac*k Düyük bir apartman garajı inşa euiiecektir.Bu hususta bir amerikan şirketiyle anlaşma/a varılmıştır.Garajın,şehrin han gi fcemtinde te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1953
  • Eir köşkü iki defa soyan hırsızlar Emniyet Müdürlüğü İkinci Şube memurları evvelki gün K.'ipauçrirşıda çaldıkları eşyaları sat j/i ak isteyen îrfan Seğirtken tö Salâhattin Yanık adında iki s^alikalıyı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1953
  • *WÜP&&.Kur'ân-ı-Kerimin tercemesi UtUNAY Büyük Millet Meclisinde bütçe müzakere edilirken Diyanet İşlerine temas eden fasıllarda milletvekillerinden bir zat:«Kur'an-ı Kerîm'in bir tercemesi yaptırılsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1953
  • P O LİSTE iç Dolapderede oturan Niko adında biri evvelki gün polise müracaat ederek,alacak yüzünden komşusu Onnik ile kavga etiklertini ve Onnik'in kendisim bıçakla yaraladığını söylemiştir.Niko tedav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1953
  • TEŞEKKÜR Annemiz Halide Türkdoğan'ın geçirdiği kalb infaktüs'ünü teş-I his ve memleketimizin bu sahadaki en salahiyetli profesörlerinin tasvip ve takdirlerini celbe-I decek surette nazikane,dik-I kat,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1953
  • K I SA HA BERLER Limanımızda bulunan Ayvalık vapurunun tecrübesi yapılmıştır.Vapur yakında sefere çıkartılacaktır.•fa Denizcilik Bankasının Marmara tipi Gemlik vapuru bugüusat 1 de limanımıza gelmiş o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.01.1953
  • Attlee Hindistana gidiyor Eski İngiltere Başbakanı Rangoon'da toplanacak Asya Sosyalistleri konferansında hazır bulunacak LoK&a,2 Nafen)Rangoon'du toplanacak olan Ajya memleketleri Sosyalist partileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1953
  • Sokak şarkıcıları da imtihana tâbi tutuluyor Amöterdam,2 T.H.A.t Uclcdiyesi,sokak şarkıcılar:nuı imtihana tabi tutulmasına k&ıaı vermiş ve bu iş için bir üomjsyan tâyin etmiştir.İmtihaıoa muvaffak ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1953
  • Dünyanın en zengin kadınlarından biri öldü AlbuiiUeıque Yeni Meksika)2 A.A.J Birleşik Amerucanın petrol sanayii sahasında en büyük servetlerden birinin bani W cJan 53 yaşındaki Milliceırt Ro^ers'iı.dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1953
  • Benjamino Gigli'ye nişan verildi Roma,2 A.A.Dünyaca 'tanınmış tenor €2 yaşındaki Benjamınc Gigli'ye İtalya Cum 'huriydi liyâkat nişanının «Gram!Officier rütbesini te/r.lj etn iştiröğrenildiğine göre,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1953
  • ftalyada bir sinemada çıkan panik Roma,2 A.A.Carrare sinemalarından birinde,tavandan «vaların dökülmesi üzerine vukua gelen panikte ikisi ağır olmak üzere 20 kişi yaralan iniştir.Burun üzerine sinema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1953
  • 94 Hırsından titreyen Prenses ise onun bu sözleri karsısında irkilmekten kendini alamadı-Prenses Tusamanın konağında cereyan eden bu hadiseden sonra aşağı yukarı on beş gün geçtiği halde Kraldan hitfb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1953
  • KISA HARİCİ HABERLER F B* A N S A Türk Basın,Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü tarafından bastırılan 1953 yılı takvimleri,Pariste büyük bir alâka uyandırmıştır.YUNANİSTAN Yunan hükümeti,Belgraddaki elçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1953
  • Rusyada bulunan Japon harp esirleri Sabık Başbakanlardı oğlu Sibiryadan bi Tokjc,2 AP)Japonyanın sabık Başbakanlarından ıP\X minaro Kunoye'nin eşi,İkinci Dünya Harbi sonundan beri oltadan kaybolan oğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1953
  • Valpareso yangını o-ölenlerin sayısı 70 e yükseldi üç gün milli matem ilân edildi Sai.ui.go,Şili)2 A.A.Evvelki gece Valpareso'da vu kua gelen infilâk neticesinde öleiıienn sayısı 70 i bulmuştuı Bu say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1953
  • Bir öğretmen çıldırdı o-tîç çocuğunu öldürdükten sonra karısını ağır surette yaraladı» kendi de intihar etti Veşıııgton,2 T.H.A.Son-Jo&e California)da tüyle* ürpertici biı aile faciası vuku buJmusluı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1953
  • Sadakayı az bulan dilencinin marifeti Paris,2 T.H.A.Melun'da zorba bir dilenci bir papazın evini a;tüst etmiş ve polis tarafından yakalanmıştır.46 yaşlarındaki Jean Webeı\20 il mahkûmiyeti dolayısiyla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1953
  • İKTİBAS Afrika çölünü cennete çevirecek mühim bir keşif Yapılan sondajlarla kum tabakasının altında koca bir ülke genişüğinde ve iki yüz metre derinliğinde bir gölün bulunduğu anlaşıldı.Gölün yerden U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1953
  • w^ ı 0 ıı nmmmB*a00m*Ka GÖM Biz de dolaştık Arkadaşlar yılbaşı münasebetiyle bir toplantı tertip etmişler.Bize de haber verdiler «Bekliyoruz mutlak ge İmiz» dediler.Refika ile karar vermiştik,evimizd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1953
  • Fransada kabine buhranı Fransada üçüncü ve dördüncü cumhuriyet devirlerinde sık sık kabine buhranı olması bir siyasi an'ane haline girmiştir» Her hangi bir hükümetin uzun ömürlü olması orada hayretle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1953
  • Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk yargıçlığından 952-59 Galata'da Müeyyetzade mahallesinde Karaoglan ve Çığırt* kan sokağında 34 No-da Karabet Onnik'e 36 lira 33 kuruşluk alacak davasında:Belediye tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1953
  • SANAT HAREKETLERİ Yeni yılın eşiğinde Takvimlerin değişeceğini ön-ee komşumun bahçesinden öğrendim:Son bir hatta orada hayli buhranlı,hattâ dramatik bir şekilde geçmişti.Buhran ve dramatik kelimelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.01.1953
  • HEİİGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Tıbbî folklora göre Hazreti Süleyman Lokman olamadı Kapışanın öıüne gelen dilenci,Siileymanm fırıncısını merhamete getirip,esmer ekmeği aldı.Halbuki bütlsn sır bunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1953
  • Las Vegas şehrinde yapılan bir anket neticesinde Ilenrictta Rex Bell adlı bir kabare artistinin 17 defa evlenip boşanmakla bir rekor kırdığı anlaşılmıştır Henüz 29 yaşında olan Henrietta bu rekoru otu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1953
  • 1 Şehrimizde bulunan Devlet Bakam Muammer Alakant dün vilâyette bir toplantı tertip ederek göçmen evlerinin inşası hakkında görüşünü açıklamıştır.2îsrailin Roma elçiliğine tâyin olunan Ankara sefiri E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.01.1953
  • Basketbol gözümüze Bugün henüz gelişmekte olan basketbol sporumuz maalesef bazı şöhret ve sahte otorite meraklısı kimseler tarafından baltalanmaktadır-Bu satırlarımızı okuyan bazı meslckdaşlarımızm bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.01.1953
  • Davis kupası şampiyonları profesyonelleşiyor Davis Kupası şampiyonasına iştirak edenlerden Amerikalı Dick SvittJ Davis Kupası şampiyonlarına profesyonellik teklif eden eski:dünya şampiyonlarından Jack
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.01.1953
  • Yedek Subay takımının büyük muvaffakiyeti Bugünkü idareci ve elemanları ile Yedek Subay takımının tekrar eski şöhretine kavuşması pek yakındır sındaki büyük başarısı,her şeyden evvel okul komutanı Tuğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.01.1953
  • Ordu kajal seçme müsabakaları Eızurumda yapılıyor Kara,Hava ve Deniz Kuvvet erl kaj ak ekiplerinin iştirakiyle Türk Silâhlı Kuvvetleri kayak şampiyonası 25 Ocak 1953 talihinde Erzurumda yapılacak tır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.01.1953
  • Ânkaranın sevilen futbolcusu:Kâzım Eski Vefalı Kâzım,Ankara Karagiiciinde muvaffakiyetli maçlar çıkarmaktadır Ankarada oynıyan İstanbullu futbolcular arasında en faz^ Halen Ankara Karagiiciinde oynama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.01.1953
  • Kısa spor haberleri İt 15 Ağustos 1953 te îsveçte yapılacak Dünya Ordulararası Pentatlon yarışmasına Ordu ekibimiz bu yıl da iştirak edecektir.İt Yılbaşı münasebetiyle Birleşik Amerika Florida'dan Cal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.01.1953
  • Spor tarihinin en büyük boksörü:MARCEL CERDAN Modern boks tarihinin en harikulade figürüne sahip boksörlerin biri de Marcel Cerdan idi.Aslan yürekli ve verimli boksörün en büyük iki şanssızlığı hayatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.01.1953
  • Basketbol maçlarına bugün devam ediliyor On beş günlük bir dinlenmeden sonra istanbul basketbol şampiyonasına cumartesi günü Galatasaray Fenerbahçe maçı ile devam ediliyor.G-Saray Fenerbahçe Bu maçın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.01.1953
  • W m fM^ ¦mv Birinci devre oynanan Galatasaray Istanbulspor maçında heyecanlı bir an.Galatasaray,Istanbulspor bugün karşılaşıyorlar İkinci devrenin,ikinci ljafta karşılaşmalarının ilki bugünpaat 1415 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.01.1953
  • TIMARHANEDE Hemşire şöyle bağırdı:"Ne kadar bağırırsan iplerini o kadar sıkarız.diye tehdit ediyordu [Bas tarafı 1 incide] mıştım.Çok hareketli bir hayata ihtiyacınız var,aynı zamanda 4e tatmin olunab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.01.1953
  • 4 Motorlu Jet uçakları inşa edildi CJçafc sanayiinde gtinâen güne büyük inkişaf Kanlanmaktadır.Bu cümleden olmak Üzere,27 arakk gün*,İngilterede dört motorlu j-t uçaklarının yapıldığı bildirilmiştir.U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.01.1953
  • Anne,yeni arkadaşına uzakta karanlık bir köşede oturan iriyarı bir adamı göstererek sordu:Salonda oturan erkek kim?O da tanımıyordu.Bilmiyorum ilk defa geliyor sermayedarlardan biri olacak.Genç kızlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.01.1953
  • BULMACA Hazıriıyan:Ercüment ÜNVER 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Soldan sağa 1 Adı geçen eski terim)2_Hem ayıltan,hem bayıltan;Bir nota 3 insanın doğup büyüdüğü yer;Bir kimsenin içine düştüğü pek sıkıntılı ruh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.01.1953
  • 68 HARP KIZIŞIYOR Istemiyerek yapılan bir saka da olsa.Cezayırden Giride gemiler dolusu askerî yardım gelmişti-Şimdi kahraman ordumuz sevinçten şahlanmış.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.01.1953
  • hazan ı Çg*n(k£ $&m&nclqie Harp meydanının dört tarafında şenlikler yapılıyor,silâhlar atılıyor,meşaleler yakılıyordu 264 Bre cahiller!Ben sizleri adam sanmış da mansap vermiştim!Dedi,halbuki cümleniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.01.1953
  • Nakleden:AZİZ ÖZBAY Bayan Celeste heye düşmek 16 Bayan Celeste oldukça saf bir kadıncağızdı,tik kocan Buisson'u yedi yıl önce toprağa vermişti.Bu felâket üzerine bütün kalbi ile,o sırada on üç yağında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 03.01.1953
  • Alkışlar arasında anamın "Yaşar,yavrum,diyen sesini tanıdım 93 Ankarada törenle İcarşılanacakük.Bunu bize söylemişlerdi.Fakat pek parlak bir şekilde istikbal edileceğimizi düşünememiştik.Ankara garını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1953
  • Vekâletlerde yeni tayinler [Baş tarafı Birincide] nun Emniyet Genel Müdürlüğü 4 sınıf Emniyet Müdürlüklerine.İstanbul Şehir Tiyatroları Müdürü Orhan Hançerlioğlu nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü şube mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1953
  • Musaddık [Baş tarafı Birincide] re,fenol ihtilafının halli için,Amerikan Büyükelçisi taraflıdan japılan son teklif trau Başbakan tarafından reddedilmiştir.Gazele,bu Amerikan teklifinin iki gün evvel b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1953
  • 10 BÜYÜK YARAMAZ Ten Liftle Nigge»)'iyes 3 perde Yazan:Aghata Christie Çeviren:Reşiha C.Vafi Çarşambadan başka her aksam saat tam 21.15 de,cuma talebe)pazar matine tam saat 15 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1953
  • Amerikan basını ve Türkiye [Bag tarafı Birincide] Wasl.iiigt.on Daily Nevvj,Dışiğıeri Bakanımız Fuat Köprülünün laristeki beyanatı üzerinde auraıak,üç memleket arasjııüakı anlaşmayı «Çok değerli» oıar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1953
  • inkılâpların korunması o-Türkiye Millî Talebe Federasyonu isnatları reddediyor Millî Türk Talebe Birli» genel başkanı Kânı uran Evliya" oğlunun 30 aralıkta bir basın toplantısı tertip ettiği ve bu top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1953
  • Türkiyeye yapılacak yardım Karşılıklı Emniyet Teşkilâtı memleketimize 20 milyon dolar tahsis etti Va&üıglon,2 A.A.Karşılıklı JB.n:niyet Dairesi,Türki yejo "0 milyon dolar tahsis ettiğini tugün bildirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1953
  • Başbakanın bir hitabede bulunması bekleniyor [Bas tarafı Birincide!vereceği haber alınmıştır.Barbakanın,daha evvel Ütü versıte Rektörü tarafından valo olan nca Üzerine bugünlerde Üniversiteyi ziyaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1953
  • Haysiyet divanına veriien D.P.İller e D.P.il teşkilâtında ikilik çıkardığı iddiasivle Şehir Meclisi üyelerinden Muzaffer Suhinoglu ile Kadıköy ilçesinden dört üye il haysiyet divanına verilmişlerdir-B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1953
  • Atom casusları [Baş tarafı Birincide] rının cinayetten beter olduğu kanaatinde bulunduğunu söylemiştir-Bu iki mahkûm halen Sing Sing hapishanesinde bulunmak tadırlar-Haklarında bu arada hic bir karara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1953
  • Bir otobüs uçuruma yuvarlandı [Baş tarafı Birincide] tobüs de bunun üzerine virmi bes metrelik bir uçununa yuvarlanmıştır-Bu yuvarlanma esnasında naram parça olan otobüste bulunan yolculardan yirmisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1953
  • Kok kömürü sıkıntısı [Bay tarafı 1 incide!gelişmesi ve yeni binalar inşası suretiyle artan kok ve taş kömürü ihtiyacı karşısında son günlerde bilhassa tstanbulda kok kömürü talebi tam arzu ettiğimiz g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1953
  • Genç bir kız Ankara caddesinde bıçaklandı [Bu tarafı 1 incide] Sağıya ooğru inenler,biribirini takip eoeo otomobiller,matbaa ve Kitapçılara girip çıkanlar.Igtc o anda acı çığlıklar 19i" tüdi:In.oat.İm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1953
  • Maltepe Belediye Başkanlığından 1 15 adet kârgir dükkânı havi hal inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Keşif bedeli 44674 lira 34 kuruş olup geçici teminatı 3350 Ura 57 kuruştur-3 İh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1953
  • Gnl.Behçet Türkmen Âtinada General Yunan askerî şahsiyetleriyle görüşmeler yapacak_Ati;a,2 A.A.Izmirdeki NATO Teşkilatındaki Türk askeri temsilcisi General Behçet ¦JHijuııen,bugün Atinaya gelmiştir.A!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1953
  • Endonezyada yeni bir hükümet buhranı çıktı Hâdiseye,Savunms tilâff üzerine istifa Cakarta,2 AP)Endonezya Savunma Bakanı ve Cogcakarta Sultanı Hamengku Buvono IX.bugün Vilopo kabinesinden istifa etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1953
  • Hollanda Sovyet protestosuna reddetti La Haye,2 A.A.Dışişleri Bakanlığından bugün bildirildiğine göre,Hollanda casusluktan dolayı geçen aydan beri mevkuf bulunan Tass Ajansı muhabiri Pissare'in tevkif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1953
  • Balkanların savunmasına kati şekil veriliyor [Bas tarafı Birincide] nan Dışişleri Bakanı Stef anopulcs,yaptığı beyanatta ezelim le şöyle demiştir:s Tür ki j e Dışişleri Bakam,kendisiyle yaptığımız son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1953
  • Kore muharebelerine dair müsamere Ankara.2 A-A)Kore muharebelerine dair mfisamerelerden ikincisinin temsiline başlanmıştır-Hatırlarda olduğu gibi kahramanlık müsamerelerinin ilki altı ay evvel verilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1953
  • Dr.Ralph Bunche Hindistana hareket etti Nevyork,2 AA.Birleşmiş Milletler Vesayet Dairesi Müdürü Dr.Ralph Buncher bugün öğleden sonra Hollanda uçağı ile Amsterdam'a hareket etmiştir.Dr.Ralph Buncher «M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1953
  • E.Çiçekliye atfedilen beyanat [Bas tarafı 1 incide] lerin yayılması sebeplerinin araştırılması takdirinde bunun hic şüphesiz şahsî gaye ve menfaatlerden neş'et ettiğinin kolayca anlaşılacağını sövle m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1953
  • Ege tütün piyasası açılıyor [Bas tarafı 1 incide] yet.îzmirde ve diğer bölgelerdeki hazırlıklarına devriği etmektedir-Umum Müdür Vekili bugün yaptığı basın toplantısında;1 1952 yılı Ege tütün rekoltes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 03.01.1953
  • Kambiyo ve esham Bterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belcika Frîsyeç Kr.Florin Liret Drahmi Bskoudes Açüif 790.00 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanı} 791.00 280.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.01.1953
  • Lokman Hakim UT.HAFIZ C1MAL Dahiliye Mütehassısı Paaerdan bafka bar gün »abah saat 10.»0-13.00 öğleden sonra 14.S0-1T.00 de basta kabul eder.istanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.01.1953
  • Üç kalem Sülfamit alınacak Devlet D amiryolları Haydarpaşa Satınalma Komisyonundan 1—3 kalemde cem'an 800 kutu muhtelif sülfamit kapalı sarf usuliyje s?tın alınacaktır-2—Muhammen bedeli 18950 lira olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.01.1953
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naol KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk demîrtaş Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.01.1953
  • 1 T.C.ZİRAAT BANKASI VADELİ,VADESİZ TASARRUF HESAPLARI Dokuzuncu çekilişinde İkramiye kazananlar Ankarada Kavaklıderedeki Ev Denizli'de No-3107 hesap sahibi Şükrü'ye çıkmıştır» 1.000 lira Kazananlar:B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.01.1953
  • Stablize malzemesi işi Yollar 3.Bölge müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Konya Cihanbeyli Yavşan tuzlası yoluna stablize malzemesi çıkarma ve nakli olup keşif bedeli 178-692-64)yüz yetmiş sekiz bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.01.1953
  • Dram kısmı Saat 21 de VAHŞİ KIZ Yazan:Jean Anouilh Türkçesi:Oktay Akbal Salâh Birsel Telefon:42157 rvomedl kısmı BALIKESİR MUHASEBECİSİ Yazan:Reşad Nuri Gün tek in Her perşembe akşamı talebe gecesidir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.01.1953
  • Milliyet Abone şartları tir.Kr.Senelik 42 00 ^İti aykk 22 00 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 80 Ecnebi memleketle»© iki mlflücttrlifin şartları 2 ve 3 ünoü sayfa sant.4 TJj.7 ve 8 ine i sayfa sant.2,50 T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.01.1953
  • Eiiraşsı degıldtıs Puro Tuvalet Sabunu,derhal köpurür ve cildi Kaplayan yabancı maddeleri temizler.Puro Tuvalet Sabunu,cildi besler,yumuşatır ve korur.Puro Tuvalet Sabunu yUzünüze ayrı bir güzellik te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.01.1953
  • ZL «t R A D Y O İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği PL)13.30 Şarkılar.Okuyan:Mustafa Kovancı 14.30 Saz eserleri.Çalanlar:Hüseyin Çoşkuner ve Ercüment Batanay 14.30 Dans o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.01.1953
  • ist.Lvz Amirliğinden verilen askerî kıtaat ifânları Keşif ve şartnamesine vygun açık eksiltme ile 3-Uçaksavar barakalarının onarımı yaptırılacaktır-ihalesi 19/1/953 pazartesi saat 10 da Ankara M-SB-4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.01.1953
  • Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından Bankamız şube ve ajanslarının matbu evrak» kırtasiye ve sair leVazım ihtiyaçlarının devamlı olarak merkezden ve Istanbuldan bir nakliye şirketi tavaesutiyle naki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.01.1953
  • Dizel alınacak Hava kuvvetleri komutanlığından 1 Ani olarak zuhur eden müstacel ihtiyaca binaen Kayseri hava ikmal merkezi için bir adet 560-600 Hplik şakulî si-lindirli tam dizel tipinde komple tevzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.01.1953
  • Muayyen zamanlardaki sancılara karşı fif30% BAŞARI İLE KULLANILIR Baş,diş,adale,sinir ağrılarını süratle teskin eder.A Grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler.Soğuk algınlığından mütevel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.01.1953
  • Yavrulara mahsus sütlü gıda Lacto Citro Trinose)Holanda'dan piyasamıza gelmiştir.Türkiye Mümessili TÜRHOL TİCARET Ltd.ŞİRKETİ İSTANBUL Telefon:45914 Posta Kutusu 433*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.01.1953
  • İstanbul Vakıflar başmüdürlüğünden Beyoğlunda Kocatepe mahallesinin Çaylak sokağında esKlyrni,taj 96» 98 kapı ve 531 ada 29 parsel sayılı 128 metre kari arsanın tamamı-Muhammen kıymeti 10257)lira 10)k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8