Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.01.1953
  • Fransâda Komünist Partisi ikiye bölündü Bîr haftadan bari devam eden hilkû* mat buhranı da had safhaya girdi Paris,1 Nafen)FransıJ Komünist Partisi içindeki iht}ı lâf yeni bir safhaya intikal et* mist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1953
  • Yunan güzeli Mavrakl Yunan güzeli İzmîre geliyor İzmir 1 ANKA)İzmir Ga zeteciler Cemiyeti ve Aydın Çocuk Esirgeme Kurumu namına memleketimize davet edilen Yunan Güzellik Kraliçesi Mavraki,bu daveti ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1953
  • Uydurma bir haber tzmirde geniş mikyasta bir komünist şebekesinin meydana çıkarıldığı haberi resmen tekzip edildi îzmir,1 Milliyet)Bugünkü bazı İstanbul gazetelerinde,sayısı beş bini bulan bir komünis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1953
  • f Yaşar Doğu Hatıralarını Anlatıyor ı I Merakla takip ettiğiniz tefrikamızı 7 nol sayfamızda bulacaksınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1953
  • Z.Kâmil hastanesinde birkadın üçüz doğurdu İkisi kız,b?ri erkek olan yavruların üçünün de sıhhati yerinde Bir batında üc yavru dünyaya getiren Bn-Mediha ve üçüzler Yeni yıhn ilk gününde şehrimizde mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1953
  • Görülmemiş bir böbrek ameliyatı Bir anne» oğlunu kurtarmak için kendi böbreklerinden kirişini verdi Paris,1 AA)Noel gecesi Paris hastahanelerinden birinde Prof-De Gaudart d'Alf Devamı Sa.7 Stt.3 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1953
  • Yeni yıl münasebetiyle Washington Büyükelçimiz ¦¦II—Illll İM j »HHIIIMMMIIII HU IHI I.1*0*mu,T 1 IBN^^^L*—¦MIIIM Feridun Cemal Erkin dün mühim bir mesaj verdi "Türkler,cihanı saran tehlikeye mukavemet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1953
  • Ridgway'in istifa edeceği söyleniyor Atlantik Konseyinin bütçeyi azaltmasının istifaya sebep olduğu ileri sürülüyor Londra,1 THA)t igillz General Ridgway'ın,bütçenin Dışişleri Bakanlığına yakın ba-ind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1953
  • YIL 17 «Mehmet ne uslu çocuk,bütün arkadaşları toplantıları altüst ederken onu caraıda dahi görmüyoruz.Muvaffak olacak adam her şeyinden ue)H olur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1953
  • Muğlada uçan daire II II I III goruldu Gözden kaybolan turuncu renkteki yuvarlak cisim,muhitte heyecan uyandırdı 1 ANKA)Muğladan şehrimize gelen yolcular garip bir hâdiseden oahaetrnlşierdlr.Evvelki g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1953
  • Avrupa birliği anayasası Avrupa birliği iki kamaralı meclisten teşekkül «decek ve bakanlar koruluna veto hakkı tanınacak Paris,1 A.A.«Avrupa Siyasi Birliği» tün esas teşkilat nizamnamesine ait teklifl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1953
  • Anayasa dili ihtilâfa yol açtı o-P-T-T-idaresi yeni telefon rehberini değiştirmek isteyince müteahhit itiraz etti Ankara 1 TA)Ankara Telefon İdaresi ile 1953 yılı telefon rehberini basacak müteahhit a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1953
  • Yılbaşı gecesi şehrimizde ve bütün dünyada neşeli geçti Amerikalılar yılbaşını kutlamak için geceyi beklemeye lüzum görmediler.Pariste sabahlara kadar dans edildi Senelerden beri İstanbul yılbaşını bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1953
  • 77 gün aç kalan fakir o-Bir İtalyan fakiri dünya açlık rekorunu kırdı Roma.1 A-AO 45 yaşındaki İtalyan «fakir» i Reikaiçine girdiği kristal mahfazada 15 ekimden bu yana 77 gün bir gey yemeden kalmak s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1953
  • İranda dün kargaşalıklar ve kanlı hadiseler oldu Milliyetçilerle komünistler arasındaki çarpışmalarda iki kişi öldü,birçok kişi ağır surette yaralandı Tahran,1 THA)Bugün Tahran'da yeniden kargaşalıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1953
  • Zlt Bugün şehrimizde ve civarında hava;umnmiyetle açık geçecek,poyraz biraz hafifiiyecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1953
  • W Churchill Churchilfin Amerika seyahati o-İngiliz Başbakanı mart ayında yapacağı seyahatin Kore meselesi yüzünden öne alındığı bildiriliyor Londra,1 T.H.A.Resmi çevrelerden alınan malûmata göre,Başba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.01.1953
  • Günün Meseleleri "Selen,lerin Türk musikisile alâkası Bizim münferit zannettiğimiz her ses hakikatte tek değildir Tabiat onu çeşit çeşit armonilerle süslemiş olarak kulağımıza işittirir-Lâika KARABEY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1953
  • Danız hastahanesinin tıbbî müsamarssi Deniz Haştahanesinin 1952 1953 yılı XII.aylık tıbbî müsameresi 6 Ocak 1953 sah günü saat 13.30 da kütüphane salonunda yapılacaktır.Konuşulacak mevzular şunlardır:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1953
  • Istanbulun telefon dsrdi hallediliyor istanbul şehrinin 40 bin abonelik ve en modern telefon tesisatı ile teçhiz edilmesi için çalışmalar neticelenmiş ve P.T.T.İdaresi tarafından gerekli malzeme Frans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1953
  • KOKTEYL İc Seantk Georg Lisesi Talebe Derneği,yeni yıl münasebetiyle 18 ocak pazar günü Kervansarayda bir kokteyl verecektir.HAFTA 1953 Verem Savaş Haftası 5 ocak pazartesi günü bağlıyacak ve ayın 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1953
  • Hin.2 Ocak Ra.15 20 R.A 1953 Aralı 1372 Cuma 1368 VAKİT VASATI EZANİ Gfines 7.26 2 35 ö£le 1217 7.27 İkindi 14 38 9.47 Akşam 1651 12.00 Yatsı 18.28 1.38 İmsak 5.40 12.48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1953
  • Radyo ve yılbaşı gecesi Yılbaşını lüks yerlerde masa tutarak şampanya kadehlerinin neşve fısırtıları arasında tesld edemiyenler.etmek imkânını bulamıyanlar radyonun bu gece k'in hazırladığı fevkalâde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1953
  • Okullar yarın açılıyor Bir haftadan beri tatil bulunan lise,orta ve ilkokullarla diğer orta öğretim müesseselerinde bugünden itibaren derslere başlanacaktır.Ayrıca,yılbaşı münasebetiyle tatil bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1953
  • r HALKIN SESİ Temizlik işleri Müdürlüğü cevap veriyor Bu köşede ve bir müddet önce neşredilen bir şikâyette Vidinli Tevfikpaşa caddesine çöpçülerin pek seyrelt uğradığı bildiriliyordu.Temizlik İşleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1953
  • Çanakkale âbidesi Bursa ve Aydından âbide için 60-70 bin liralık yardımda bulunulacak M.S.B.İst.Temsil Duruşundun bildirilmiştir:Bilhassa Valinin yanın alâKası ile Bursada Çanakkale Şehitler Âbıdei in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1953
  • Bir mavnacı arkadaşına foaçakla yaraladh Kasımpaşada oturan ve bıı semtte Camialtı mevkiindeki mavnalarda çalışan Galip adında biri eski ve ailevî bir mesele yüzünden evvelki gün aynı yerde çalışan ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1953
  • Ana caddeleri tskayan türbe ve çeşmeler Belediye,ana caddelerde yolun tıkanmasına sebep olan türbe,sebil,çeşme ve benzeri tarihî âbideleri geri çekmek veya yerinden tamamiyle kaldırarak civardaki müsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1953
  • Bütün talebelere tifo aşısı yapılıyor Son günlerde vulru bıjlan tifo vakalariyle alâkalı olarak okullarda tatbik edilen tifo aşılarının kifayetsiz olduğuna dair bazı iddialar ortaya atılmıştır.Bu husu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1953
  • Dolapdere yolu asfalt yapılıyor Dolapdere yolunun beton asfalt olarak yeniden inşasına devam edilmektedir.Bilindiği gibi bu yolda troleybüs işletilecektir.Burada çalışacak olan troleybüsler için şimdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1953
  • Röportaj Basık,isli bir tavan.Sigara dumanının mavi bulutlar halinde dalgalandığı,rakı,tütün,şarap ve meze kabuklan ile meşbu bir atmosfer.Duvar diplerine ve urtaya gelişi güzel atılmış bir sürü masa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1953
  • Denizcilik Bankasında tensikat yapılmayacak Denizcilik Bankasınca 1 ocaktan itibaren kadrolarında bazı tensikat yapılacağı yolunda çıkan haberler alâkalılarca yalanlanmaktadır.Kendisinden bu hususta m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1953
  • Bir adam kendisini Balkondan sokağa altı Taksimde Keresteci Recep sokağında 16 numaralı evde oturan Kemal Demirci adında biri,Abanoz sokağı 27 numaralı genelevde çalışan İlhan Arslan admdaki dostu ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1953
  • Yumurta fiatla rı Fıatların son'ı bir şekilde yükselişini önlemek için tedbir alınacak Yumurta Hatlarındaki yükseliş devam etmektedir.Halen yumurta perakende olaıaK 15-20 kuruş arasında satılmakta ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1953
  • İstanbul Eefatrdarı çocuk zarsılarının yakın bir zamanda ödeneceğini bildirdi İstanbul ili dahilinde birçok bölgelerde ve bilhassa Eminönü bölgesindeki ilk ve orta öğretim müessesesi öğretmenleri üç a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1953
  • Istanbıılda Memlekette 19 43 YAP!1 ve KREDİ BANKASI Şube ve ajanslarının istanbul'da on dokuzmemlekette kırk üçüncüsü Batat Ajansı Bugün hizmete giriyor.2 Ocak 1953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1953
  • POLİSTE •fa Dün Osmanbeyde Ferit adın da 'birinin kullandığı otomobil,karşıdan gelen bir at arabasına çarpmışlar.Kaza sonunda araba atlarının ikisi de ölmüş,hâdiseye elkonülmuşturj(Üsküdarda Dtııran v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1953
  • K SA HA BE RL E R Merkezi gelirimizde bulunan Divriği Kültür Cemiyeti Ankara ve Izmirde de birer şube açmaya karar vermiş ve hazırlıklara' başlanmıştır.C.H.P.îl kongresi 9 ocak cuma günü Taksim Krista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.01.1953
  • Siyasî İcmal Aoa dan ihtilafına dair A.P.ajansının verdiği bir telgraf haberi,Tahrandaki Amerikan sefirinin Dr.Musaddıkla yaptığı uzun bir konuşmadan sonra,hükümetine gönderdiği bir raporda İngiltere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1953
  • Mevlit Konya Milletvekillerinden vefat etmiş olan üstat Ömer Rıza Doğrul ile Dr.Ziya Barlas ruhla rina Konya milletvekilleri tarafından 4 ocak 953 pazar günü öğle namazından sonra Süleymaniye Camii Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1953
  • Ertesi sabah Pulu Bey doğru Prenses Tusuma'nın konağına gidip,kadına kendisiyle görüşmek istediği haberini gönderdi-Tusuma'nın tanıyamıyacağı ihtimalini hesaba katan kurnaz italyan haberi götüren kapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1953
  • Charlie Chaplin İsviçreye yerleşiyor Lausanne 1 A.A.Charlie Chaplin'in Vevey'de Corsierkfif «Maoir du Ban» malikânesini satın aldığı teeyytjt etmektedir.Pek yakında oraya gidip ikâmet edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1953
  • Türk uçaklarında da hostesler bulunacak Bu sene,bütün dünya hava seferlerinde olduğu gibi,Türk yolcu uçaklarında da hosteslerin hizmete alınmalarına karar verilmiştir.Hostesliğe alınacak kızların lisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1953
  • Yeni Delhide bir katlın bir ûcuba doğurdu Yeni Delhi 1 Nafen)Burada bir doğumevinde 18 yaşında bir kadın iki kafalı,Uç kollu,üç bacaklı bir acübe doğurmuştur.Başlar birbirine benzemektedir,fakat kol v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1953
  • Sayın Doktor ve Eczacılara Yegâne vadeli ve taze Ana südüne muadil Hemen kullanılmağa hazır Ih-IISI» Alete ilk emzik südü Alete sUdii 6 aylığa kadar 6 aylıktan sonra Gelmiş ve eczahanelere dağıtılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1953
  • Kısa haricî haberler A M K R İ K A Birleşik Amerika İstatistik Bürosundan bildirildiğine göre,Amerikanın nüfusu 1952 senesinde,diğer geçmiş senelerin hepsinde kaydedilen miktarlardan fazla bir artış g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1953
  • Mısır'da mecburî çalışma_Mısır hükümeti gerek erkekler ve gerek kadınlar için,yeni is mükellefiyeti teşkilâtı kuruyor Kahire,1 A.A.Mısır hükümeti,gerek erkekler ve gerek kadınlar için iş mükellefiyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1953
  • Arap diplomatlarının yaptığı gizli içtima Vaşingtonda yapılan bur toplantıda Arap memleketlerini alâkadar eden muhtelif meseleler görüşüldü Birleşmiş Milletler 1 A.A.Irak ve Suudî Arabistan Dişileri B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1953
  • De Gasperi 8 ocakta Atinada olacak Atina,1 ANKA)Bugün resmen açıklandığına göre İtalyan Başbakan ve Dışişleri Kakanı De Gasperi 8 ocakta Aıinaya gelecektir.De Gasperi Yunan liderleriyle Akdeniz'in müş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1953
  • Üniversite gençlerinin Fransa ve İtalya gezisi Ankara,1 ANKA)T.M.T.Federasyonu Turişrn Komisyonu her sene olduğu gibi bu yıl da Fransa ve îtalyaya şubatta bir tetkik gezisi tertiplemiştir.Kafile 13 şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1953
  • Taipsh'de fecî bir otobüs kazası oldu Taipeh 1 A.A.Taipeh Hsin Şu hattında işleyen bir otobüsün ateş alması neticesinde 45 kişi ağır surette yaralanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1953
  • Bir yangında 37 kişi öldü Valparaiso 1 A.A.Bu ge ce mahalli saattle 0.30 da Rasıae caddesindeki bir odun deposunda bir yangın çıkmıştır.İtfaiyeciler yangını söndürmekle meşgul bulundukları sırada,yang
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1953
  • İKTİBAS Tabiat unsurlarını dize getiren çocuk Nelly,derecenin sıfırın altında 5 e fnmasine rağmen bütün gece ormanda,hem de elbiselerini çıkarmış olarak,mışıl mışıl uyudu.Ertesi gün annesine gecikti d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1953
  • SANAT HAREKETLERİ U Balıkesir Muhasebecisi,Yılbaşı gecesi caddeleri,gazinoları ve salonları bırakarak Şehir Komedi 'JTiyatr jsunua anfisini açız ağıza dolduran İstanbullular Belediyemizle birlikle bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1953
  • Ankara vapuru bugün gidîyor Denizcilik Bankasının Ankara vapuru bugün Batı Akdeniz ae rine çıkacaktır.Bu vapurla,Komaya tâyin edilmiş olan İsrail Elçisi Eliyahu Sasson da şehrimizden ayrılacak ve îtal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1953
  • P^S" U2& Bir yılbaşı hikâyesi 1921 de idi.öğleden sonraı başlayan kar akşama kadar devam etmiş,yollar,sokaklar bembeyaz olmuştu.Tramvay seferleri,yolları kar örttU diye,erkenden tatil edilmişti.Şimdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.01.1953
  • IYeni yılı neşe içinde karşılamak isteyen istanbul halkı aile toplantıları tertip etmiş veya gitmişlerdir.2Sergievinde Belediye tarafından tertip edilen eğlenceler sabaha kadar devam etmiştir.3 Eklenm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.01.1953
  • £M-«Notion Picture» adlı bir sinema dergisinin 1952 yılı içinde açmış olduğu «artist namzedi mü-sabakasını Joanny Brent adlı Californialı genç bir kız kazanmıştır.Joanny Brent'in en bariz J hususiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.01.1953
  • HEKGİİN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Napolyon,emrine itaat etmeyen bir askerî vuruvermişti Bir toprak çukurundan ibaret olan sipere sokulan Napolyon askerin mektubunu şu korkunç kelimelerle tamamlattı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.01.1953
  • Kısa spor naoenerı ^t Sao Paulo Zrezilya)1 A P)Yugoslav atleti Franjo Mihalic dün 7-300 metrelik 28 inci Sao Silvestre maraton kogusuruv21 dakika 38 saniye ve 4/1.0 ile bir rekor kırarak kazanmıştır-A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.01.1953
  • I Şundan,j I Bundan.s Suihi GARAN t i-J Geçen yılın ilk günü bu 7 sütunda «ümit» başlıklı bir yazı yazmış;hem oynıyan-lara.hem oynatanlara hem de seyredenlere bazı tavsi-yelerde bulunmuştum» Fakat kim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.01.1953
  • Sugar R.Robinson film çeviriyor Dünya orta siklet boks şampiyonu iken ringden çekilen R Robinson halen Broadvvay'da bir night club'de varyete numaraları yapmaktadır-Geçenlerde kendisini seyreden bir f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.01.1953
  • fcıuuıi spor sahalarımızda rastladığımız kendilerine hâkim olamıyan seyircilerden bazıları Sporumuzun kalkınması adabı muaşerete bağlıdır Cumartesi günkü Fenerbahçe Beykoz maçında,kapalı tribünde şahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.01.1953
  • Yoshio Shirai evlendi Dünya profesyonel sinek sıklet şampiyonu Japon Yoshio Shirai gecen hafta Tokyoda tanınmış ailelerden Shioyalann kıçı Toshika ile evlenmiştir-Bilindiği gibi Yoshio gecen sene Fili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.01.1953
  • yok Beşiktaş Adalet Maçı Salı Günü Oynanacak Profesyonel Küme Tertip Komitesi tarafından alınan bir karara göre Adalet takımının Beşiktaş,Galatasaray ve Fenerbahçe ile yapacağı müsabakalar,ikinci lig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.01.1953
  • Şehremini Gençlik Kulübünün kongresi Şehremini Gençlik Kulübü Başkanlığından:Kulübümüzün senelik kongresi 5 ocak 1953 cumartesi günü saat 20 de kulüp lokalinde icra edilecektir-Ekseriyet temin edileme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.01.1953
  • wt-X v LEFTER tsraille yapmış olduğumuz millî maçta kaleciyi sıkıştırırken ükıü ve Lefter hakk inanmayınız;Günün en mühim spor dedikodularından birisi de şüphesiz halen İtalyada bulunan eski Beşiktaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.01.1953
  • du ncmra yapııycu* futbol maçları S Ocak 953 Cumartesi MÎTHATPAŞA STADINDA:14.15 Galatasaray Istanbulspor P^ ŞEREF STADINDA:12.30 Topkapı Ortaköy S.Pural,R.Atasayar,L.Artunkaî 14.15 A.Hisar Unkapanı M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.01.1953
  • Bu sene yapılacak millî karşılaşmalar 1953 Spor yılı için oldukça yüklü bir program hazırlanmıştır.Bn programın bir kısmını aşağıda veriyoraz Bugün başlıyan 1953 yılında muhtelif branşlarda yapacağımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.01.1953
  • w*:^11sf»£& ALMAN MİLLÎ TAKIMI Geçtiğimiz pazar tspanya millî takımiyle yaptığı müsabakanın İ5k devresinde 21 calip durumda iken oyunun ikinci yarısında yedikleri golle berabere kalmışlardı.Yukarda Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.01.1953
  • TIMARHANEDE YIL Geldikten bir kaç ay sonra hudut bölük komutanlığı ile Posof a tayin edilmiştim [Baş tarafı 1 incide] dahi hazırlayamaz olmuştu.Zira dadı ile,hizmetçi ile büyümüş bir beyzade idi.Sekiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.01.1953
  • Doğu Atmanyadan Batıya y^pcaara büyük güç Mae!Dtiny* Barninin inerinden yedi buçuk sene geçmiş olmasına rağmen acılan yaralar tnüz lmnu—nııi)lıı öyle ki Almanya'da bâlâ birçok şehirler inşa edilmemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.01.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ ÖZBAY Mühendis Fremye'nin çok acıklı hayat hikâyesi 15 Bu kayıplardan biri,1912 yılından beri dul bir hayat şiften Celeste Buisson adlı,kırk iki yaşında bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.01.1953
  • Mösyö Graves vakti olmadığıı anlatmak ister gibi bir de anyoyu görmek arzusunu izhar Raven yine tehdide başlamış-Kımıldamayın!Emrini ver-Anne'in sabrı tükenmişti:Bırakın şu tabancayı Alil aşkına.Biraz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.01.1953
  • BULMACA Hazırlıyan:Ercüment ÜNVER 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 1 j 2 3 4 5 6 7 8 l 9 j 10 «1 1 B Şoktan safa 1 Kabaca efendim;Serbest bırakan iki kelime)2 Bağlayıcı kelime;Hararetle şekil def iş;Rutubetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.01.1953
  • Valide Sultan,Sultanzadenin yanakların!okşadı,heyecandan zıngır zıngır titriyordu 203 Yaptım efendim,Cezayire daha o zaman emrinizi gön derdim-Ümit ederim ki bir donanma,simdi Girittedir-Turhan memnun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 02.01.1953
  • m Eltâlâılf ¦rvn9w AMATUR 100 yaşım aşan Suyolcu Mehmet Pehlivan beni görmek istiyordu 1 93 «Aftonbladet» isimli gazetede çıkmış olan şu satırları beraberce okuyalım:Gecenin en dramatik hâdisesi,ince
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1953
  • Avrupa birliği anayasası [Baş tarafı Birincide!ferruat henüz tesbit edilmemiştir.Parlâmento emrinde bir iktisadi ve bir içtimai müşavere komisyonları bulunacak,bu komisyonlar ge lecekte Avrupa Müşaver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1953
  • Cuhurchill'in Amerika seyahati [Baş tarafı Birincide] ancak mart ayı içerisinde Amerikaya giderek,General Eisenhower'le temas etmeyi tasarla* misken,yeni Amerikan Cumhurbaşkanının Korcye yaptığı seyah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1953
  • VVacker.Portekiz'de berabere kaldı Lizbon.1 AP)Avjısturyanın tanınmış futbol takımlarından Wacker bugün Porteki.zirı Benfica takımiyle 2-2 berabere kalmıştır-Avusturyalılar birinci haf taymı 2-0 gali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1953
  • 77 gün TBas tarafı Birincide] olan dünva açlık rekorunu kırmaya muvaffak olmuştur-Günev îtalvadaki Lecce de bu rekoru tesis etmiş olan Reika bu müddet zarfında 22 litre maden suvu,77 litre tuzlu su.17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1953
  • Yunan güzeli [Baş tarafı Birincide] mistir.Kraliçe,kendisini iavei etmek üzere Aydın Çocuk Esirgeme Kurumu Başkam Süheylâ Yapanın riyasetinde hususî surette Yunanistana giden heyete muvafakat cevabı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1953
  • Z.Kâmil hastahanesinde [Baş tarafı Birincide] kız ve biri erkek olmak üzere bir batında üç yavru dünyaya getirmiştir.Evvelki gün Üsküdarda,Zey-j nepkamil Hastahaaesi doğum kliniğine yatırdan Bayan Med
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1953
  • Malatya cezaevinde bir hâdise Malatya,1 TA)Fugün saat 14 sıralarında şehrimiz cezaevine iki kişi tarafından tecavüzde bulunularak bir mahkûm grupu kaçırılmak istenmiştir.Mütecavizler Adıyaman lı Hamdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1953
  • Görülmemiş bir böbrek ameliyatı [Bas tarafı 1 incide] laines ile etrafındaki böbrek şartlar içinde cereyan eden bir mütehassıslarından müteşekkil bir ekip fevkalâde dramatik böbrek takma ameliyatı yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1953
  • Bedtazzaman Narsi muayeneye sevkedilecek Samsun.1 ANKA)Malatya suikasdiyle ilcisi olduğu ve «Büyük Cihad» gazetecinde çıkan yazısiyle dini siyasete âlet etmekten sanık olarak yargılanmasına karar veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1953
  • Dz.Ast Subay Sınıf Okuluna Öğrenci Alınacaktır 1 Deniz Ast» Subay sınıf okuluna alınacak öğrencil için aranacak nitelikler* a)Türk vatandaşı olmakb)Orta okul veya eşidi okulu bitirmiş olmak Teknik ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1953
  • Fransada Komü nist Partisi IBas tarafı 1 incide les Tillon da ağır şekilde ithaı edilmiştir.F'akat Tillon henij partiden ihraç edilmiş değildi MA YEK DE KABİNEYİ KURAMADI Paris,1 T.H.A.Günle den beri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1953
  • Muğlada uçan daire görüldü [Bas taralı 1 incide!5 dakika kadar sonra ufukta Karadağ istikametinden turuncu renkte yuvarlak bir cisim peyda olmuştur.Hadiseyi dikkatte takip eden halk bu rcnk.i cismin m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1953
  • Feridun Cemal Erkin dün bir mesaj verdi [Bas tarafı Birincide] «tki memleket arasındaki ticari münasebetler gayet tat minkâr bir safhaya girmektedir-Amerika öteden beri Türk tütünü için iyi bir pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1953
  • ingilîereye ucum ediyor M;s;r Başbakanı,1953 yılında takip edeceği siyaseti tamamen açıkladı Kahire.1 THA)Mısır Başbakanı General Muhamme.d Necip» bugün verdiği uzun bir beyanatta,Mısır'ın bu yıldan i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1953
  • Kore'de askeri harekât Seul,1 AP)Yeni senenin ilk gününde Birleşmiş Milletler kuvvetleri bütün cephe bo,unca komünist taarruzlarını tardederek geçen sene işgal etmiş oldukları mevzileri tutmuşlardır.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1953
  • Ziraat fakültesi talebe derneğinin bir düzeltmesi Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Talebe Derneğinden bir mektup aldık-Bu mektupta 26 aralık 1952 tarihli savımızın birinci sayfasında çıkan ve «Muv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1953
  • Yılbaşı gecesi IBaş tarafı 1 incitici lüğüne topu topu yalnız iki sarhoş getirilmiştir.Zabıta ekipleri sabaha kadar şehirde durmadan devriye gezmişler,seyrüsefer polisi ise mütemadiyen işleyen vesaiti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1953
  • Fransa'da yağan 1ar kazalara sobe» oldu LUIe 1 A-A)Şimalî Pran 8a üzerine bol miktarda düsen kar birçok kasalara sebejjiyet vermiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1953
  • Uydurma haber [Baş tarafı Birincide] c—Bu haberi sizden duymaktayım,Haber külliyen yalan ve uydurmadır.Memleketin İç ve dış emniyeti ile uzaktan veya yakından alakası bulanan bu gibi haberlerin uyduru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1953
  • İranda dün kargaşalıklar oldu [Baş tarafı Birincidel Hâdise üzerine birçok kimseler tevkif edilmiştir-NÜMAYİŞÇİ KADINLAR Tahran.1 ANKA)Bu sabah Tahran'da,Meclis binası önünde Tude Partisi mensupları i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 02.01.1953
  • »r.4 4 P—i—m—ı ırıı t—m—»»Ca—^Because You're tvine» filminin sevimli yıldızı Doretta Marrovv Doretta Marraw Bu senenin unutulmaz filmi «Because You're Mune» filminin sevimli yıldızı söylediği sar kıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.01.1953
  • Hollanda Mamulâtı M E D I LA C Vitaminli Çocuk Mamaları Piyasamıza arzedilmigtir-Türkiye Mümessili:Türhol Ticaret Ltd.Şirketi İSTANBUL Telefon:45914 Posta Kutusu 433
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.01.1953
  • Milliler Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç ayhk 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi mamleketlora iki ¦oieUdirlifin şartları 2 ve 3 UnoU sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa s«nt.2,50 T.L.İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.01.1953
  • Dram kısmı Saat 21 de VAHŞİ KIZ Yazan:Jean Anouilh Türkçesi:Oktay Akbal Salâh Birsel Telefon:42157 rvomedi k-smı BALIKESİR MUHASEBECİSİ Yazan:Reşad Nuri Giintekin Her perşembe akşamı talebe gecesidir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.01.1953
  • EMİNÖNÜ BÖLÜMÜ Eski Halkevi binasında)ÇEMBER Komedi 3 Perde Yazan:Somerset Maugham Çeviren:Be tül Tekiner Pazar gündüz saat 15.30 da perşembe,cumartesi ve pazar akşamları saat 21 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.01.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ C1MAL Dahiliye Mütehassısı Paaardan her giin sabah saat 10.10-12.00 öğleden sonra 14.80-İT.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.01.1953
  • KAYIP Şebekemi kaybettim yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur* Edebiyat Fakültesinde» 8644 Selva Hakim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.01.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMtRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaa»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.01.1953
  • BEYAZ SABUN YERİNE PURO Tuvalet Sabunu kullanınız Beyaz sabun çamaşır ve bulaşığa yarar 'tâ Bol köpüklü Puro,temizlik ve güzellik sabunudur.^JO M& PURO TUVALET SABUNU.MECİDİYEKÖYÜNDEKİ YE-Nl PURO SABU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.01.1953
  • Çorum verem hastahanesi baştabibliğinden Çorum Verem Hastahanesine alınacak elektrojen gurubiyle mücehhez bir adet motor 29/12/952 tarihinden itibaren on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur-M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.01.1953
  • Dizel Grubu Satın Alınacaktır İIEer Bankasından 1 Tunceli iline bağlı Kalan kasabası elektrik santralına fenni şartnamesinde yazılı evsafa uygun ve işler bir halde teslim olunmak üzere 1 adet 75-85 be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.01.1953
  • BOŞ YERE ISTIRAP ÇEKMEYİNİZ uayyen zamanlardaki sancılara Kara GRİP i basan ile kullanılır Baş,diş,adale,sinir,lumbago ağrılarını süratle dindirir Grip ve Nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.01.1953
  • Osmanlı Bankası İLÂN AİLE SANDIĞI» hesabının 26 Aralık 1952 tarihinde icra edilen ikramiye keşidesi neticeleri 1 adet TL.1000—izmir 4 TL.250—İstanbul—İzmir 5 TL-100—istanbul—izmir—Kayseri—Tarsus—Trabz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.01.1953
  • ex MERHUM MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK m Kadıköy Sakızgülü sokak No-39 binasında Hususî Anadolu Yuva ve ilk okulu Sayın velilerin arzu ve istekleri üzerine YATILI öğrenci kaydına başlamıştır* 3 üncü sınıftan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.01.1953
  • îstar bul Belediyesi ilânları Tahmin veya keşif bedeli İlk teminatı Lira Kuruş Lira Kuruş 35710 00 2678 25 istanbul Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü daimî tamirat işçileri için 130 ta kim gri serj ve 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.01.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Kapalı zarfla 75 takım G M C-kamyon motörlerinin silindir gömleği satın alınacaktır-ihalesi 19/1/953 pazartesi saat 11 de Ankara MSB-2 No-l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.01.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Steri ing Dolar.Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Üret Drahmi Bskoudes Açılış 787.00 282.00 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanı 9 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.01.1953
  • İ s anbui 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Salon konser orkestrasından karışık hafif müzik «Pl» 13.45 Şarkılar 14.20 Dans ve caz müziği «Pl» 14.45 Şarkılar «Pl» 15.00 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.01.1953
  • istanbul Sular idaresinden idarenin bir senelik muhtelif cins kırtasiye ihtiyacı pazarlık yolile satın alınacaktır-Şartnamesi pazarlık günü olan 3/2/953 tarihine kadar idare veznesinden alınabilir-204
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.01.1953
  • Penicilin alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalına Komisyonundan 1 1000 şişe 200-000 ünitelik Penicilin Cristalin GSodium ile 20000 şişes 400,000 ünitelik Penicilin Procaine kapalı zari!uauli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8