Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.12.1952
  • Cumhurbaşkanı kimsesiz çocuklar yurdunda 11 Cumhurbaşkanı Celâl Bayar evvelki gün Kimsesiz Gocuklar Yurdunu ziyaret etmiştir» Resim* de Cumhurbaskauın.n yavrulara iltifat ederken soruyorsunuz-«Toto:BA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1952
  • Eisenhower ile Statin Kaprı Adasına davet edildiler Roma,30 A.A.Kapri Adası Belediye Başkanı cGiornale Delia Sera» gazetesine verdiği bir beyanatta,General Eisenhower ve Mareşal Stalin,aralarında görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1952
  • Bugün şehrimizde ve civarında hava umumiyetle açık geçecek,hava sıcaklığım muhafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1952
  • Yugoslavyaya giden askerî heyetimiz geldi Hey'et Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Tunaboylu Yugoslav halkının gösterdiği samimî tezahüratı belirtti Bir müddet evvel memleketimize gelen Yugoslav askeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1952
  • TIMARHANEDE 15 Ben müdahaleyi daha ziyade ça vuşa bırakıyordum.Zira,bu ilk atışı idi acemilerin.Bozuk Asapla erler üzerinde aksi tesir uyandırmamah idi.Üçüncü mermi hemen beş metre önüme saplandı,yüzü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1952
  • Orduya yılbaşı mesajı Millî Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı,Ordumuzun ve Kore birliğimizin yeni yılını tebrik etti Ankara,30 A.A.Millî Savunma Bakanı Seyfi Kurtbek,yeni yıl dolayısiyle Türk Ordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1952
  • Mithat Paşanın evini soyan hırsızlar Mithat Paşanın köşkünü soyanlar Bir müddet evvel Topkapıdaki Mithat Paşanın tarih!köşkünden 100.000 liraya yakın kıymette muhtelif cgya çalnv [Devamı Sa.7 Sii.3 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1952
  • Kral Faruk mahkemeye veriliyor Sabık Kralın gıyabında yapılacak muhakemeye ö" nümüzdeki hafta Kahirede başlanacak Kahire,30 T.H.A.Bugün resmen açklandıgına göre,sabık Kral Faruk'la devri saoık mes'ull
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1952
  • Churchill Amenkaya hareket etti İngiltere Başbakanı» Eisenhower ve Truman ile görüşmelerde bulunacak Londra,30 Nafen)N Bu geceyi Southampton limanındaki Queen Mary transatlantiğinde geçirmekte olan,İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1952
  • ULUNAY'ın fıkralarını yarından itibaren Milliyet te okuyunuz Uzun zamandan beri,matbuatta günün fıkraları,makaleleri,hafta sohbetleri,tiyatro,Türk musikisi tenkidleri ve san'at yazılariyle tanınan,sev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1952
  • Partiler arası münasebetler iyi bir safhaya giriyor C.H.P.Genel Başkanı InönUdün:"Demokratik rejimi geliştirmekte bize düşen vazifeleri ifa etmek borcumuzdur,dedi.Ankara,30 Milliyet)Başbakan Adnan Men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1952
  • Başbakan dün şehrimize geldi Coşkun sevgi tezahüratiyle karşılanan Menderes,partiler arası münasebetlerin bundan böyle anlayışlı bir hava içinde cereyan edeceğini söyledi Başbakan Adnan Menderes,berab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1952
  • İstanbulda imar faaliyeti Vali ve Belediye Başkanı Ord.Prof.Fahrettin Kerim Gökay,yeni yıl münasebetiyle şu beyanatta bulunmuştur:1952 yılını İstanbul,çok canlı hareketlerle kapamaktadır.İmar bakımınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1952
  • Bir yıl içinde isfanbulda ellisekiz cinayet işlendi Cinayetlerden ancak ikisinin faili meçhul kaldı.On cinayet jandarma bölgesi dahilinde vaka balda 952 yılını bu gece saat 24 te tamamlamış ve yeni se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1952
  • I Yaşar Doğu Hatıralarını Anlatıyor I Merakla takip ettiğiniz tefrikamızı bugünlük 7 inci sayfamızda bulacak-12_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1952
  • Ticaret Bakanı Enver Güreli Mrşl.Tito Güreli'yi kabul etti Ticaret Bakanımız.Tito'ya Adnan Menderes'in dostluk mesajını verdi Eelgrad 30 ANKA)Mareşal Tito bugün,Yugoslavyada tetkiklerde bulunan IÜrk T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1952
  • If* ı JV Î V i'-Paris ve Roma temaslan hakkında geniş izahatta bulunan Dışişleri Bakanı.Başbakan Adnan Menderes tarafından karşılanırken-Köprülü Avrupa temasları hakkında izahatta bulundu Dışişleri B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1952
  • Dün» Beyoğlunda büyük bir kumarhane basılmış ve 22 kumar baz suç üstünde yakalanmıştır-Yukarıki resimde Emniyet Mü dttrlügünde yüzlerini fotoğrafçılardan saklamaya çalışan kumarbazlar görülmektedir-Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1952
  • Tevfik İlerinin beyanatı O-Millî Eğitim Bakanı» teknik tedrisatın önümüzdeki yıl gelişeceğini bildirdi Dün şehrimize gelmiş olan Millî Eğitim Bakam Tevfik İleri kendisiyle görüşen bir arkadaşımıza Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.12.1952
  • Hie.J%i Ru.13 Aralık *18 K-A 1952 Aralı Ii3®| Çorfombo ıs8* s YAKİT VASATİ EZANt Güneş 7.26 2.36 İ Öğle 12.17 7.27 tktedi 14.37 9.47 Akşam 16.50 12.00 Yatsı 18.28 1.39 îmaak 5.38 12.49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1952
  • Röportaj Bu gece;ıstıraplı,üzüntülü yahut keyifli,gUlünçlü geçen uzun bir seneyi geride bırakıp yenisine gireceğiz.Nedense frenk âdetlerine uyulduğu için midir,bilmiyoruz,yalnız bu geceyi çam donatara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1952
  • P O LİSTE ir Rüşvet almaktan sanık olarak 9 uncu Asliye Ceza Mahkemesine verilen Taksim Nahiye Müdürü Safa Akkepeneğin duruşmasına dün devam olunmuş ve mahkeme muci^i için başka bir güne bırakılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1952
  • KISA HABERLER ¦fr Aydın Yüksek Tahsil Talebe Derneği yılbaşı gecesi Lâlelideki Çiçekpalas salonunda bil balo tertip etmiştir.İstanbul Univresitesi Gazetecilik Enstitüsü Talebe Derneğinin yıllık kongre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1952
  • Bu akşam saat 9.15 de Yeni Tıl Şerefin* İPEK Sinemasında En büyük maceralar.Şahane bir aşk.Harikulade Sahneler-Gözle görülmeden inanılmayacak derecede muazzam bir mevzu-Monte Kristo'nun Kılıcı Mask Of
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1952
  • Bir komünist propagandacısı tevkif edildi İzmir bölgesinde komünizm pıcpagandası yaptığı için îzmir Aığrceza Mahkemesi tarafın dan uzun müddetten beri aranan Balıar Dilek'in bir müddetten beri şehrimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1952
  • Halk Sandığının sermayesi arttırıldı istanbul Halk Sandığı,esnaf küçük sanat erbabına daha faydah olmak ve küçük kredi dağıtımı hususundaki görevlerini kolaylaştırmak için dün umumî heyet karariyle se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1952
  • I GJnün Meseleleri 952-953 milletler arası münasebetler Geçen yılın tereddütleri,gelecek yıl için hiç bir garanti vaadetmemekle beraber insanlık 1953 ün azimlL kararlı ve hareketli bir kurtuluş yılı o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1952
  • Âyin yaparken yakalanan bektaşcîerin duruşması Bir müddet evvel Merdivenköyde yakalanan ve Bektaşi âyini yaptıkları iddiası ile mahkemeye verilen 28 tarikatçının duruşmasına dün Kadıköy Asliye Ceza Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1952
  • Devlet Bakanının yaptığı tetkikler Şehrimizde bulunan Devlet Bakanı Muammer Alakanı,Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gökay ile dün Türkistandan gelen göçmen vatandaşları ziyaret etmiş,dilek ve şikâyetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1952
  • Lâiklik haftasının son toplantısı Türk Devrim Ocakları tarafından tertip edilen lâiklik haftasının son toplantısı dün saat 16 da Marmara lokalinde tartışmalı bir şekilde yapılmıştır.Toplantıda söz ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1952
  • Cemiuet kongre if Demokrat Parti Beyoğlu Merkez Bucağı yıllık kongresi 11 ocak pazar günü saat 10 da Kazabtanka salonunda yapılacaktır.KÖKTE TL if Yeniden neşir hayatına atılan «Sincap» salon mecmuası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1952
  • Paynir Hatlarına konulan narh Konulan narh üzerine peynir fiatlan normal seyrine girmiş bulunmaktadır.Belediye murakıpları toptancı peynir tüccarlarının perakendeci esnafa yaptıkları satışları da kont
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1952
  • Türkçe kültür öğretmenlerinin durumu Yabancı ve Azınlık Okulları Türkçe Kültür öğretmenleri Pe deral Derneği,üyelerinin resmi kadroya alınarak durumlarının ıslahı için Millî Eğitim Bakanlığına bir dil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1952
  • Şüpheli bir ölüm p-Kuruçeşme sahillerinde bulunan kadın cesedi morga kaldırıldı Evvelki gün Kuruçeşmede Pet rol Ofisi depoları önünde sahilde bir kadın cesedi bulunmuştu.Morga kaldırılan cesedin hüviy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1952
  • İS Gsnel Meclisi o-Dünkü toplantıda sular idaresinin 953 yılı bütsesi kabul edi'di İl Genel Meclisi dün saat 16 da Ferzan Aras'ın başkanlığında toplanarak 3 üncü olağanüstü müzakerelerin son oturumunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1952
  • Millî Türk Talebe Birliğinin toplantısı Millî Türk Talebe Birliği İdare Heyeti üyeleri dün saat 14 de Çiçekpalas salonlarında bir basın toplantısı tertip etmiştir.Toplantıda M.T.T.B.Başkanı Kâmuran Ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU i Hazreti Âli bir ordu ile Nehruvan üzerine yürüdü 140 Hazreti Muhammedden yıllarca sonra halifeler devrinin sonunda Müslümanları böyle mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1952
  • Beyoğlunda büyük bir kumarhane basıldı Bakara oynarken suçüstü yakalanan 22 kumarbaz dün savcılığa testim edildi tiren memurlar evi basmaya ka Emniyet Müdürlüğü İkinci Şu be memurları evvelki gece sab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1952
  • HALKIN SESİ Târihî türbelere dair Okuyucularımızdan Türkiye uzun mesafe şampiyonu Ahmet Kasım Kurt yazıyor:«Tarihî büyüklerimize ait türbelerin çarşanba günleri açık tutulması için emir çıktığını gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.12.1952
  • Siyası icmal İsrail ve Arap memleketleri İsrail Dışişleri Bakanı bir beyanatında «Arap memleketlerine,bilhassa Mısır'a,İngiltere ve Birleşik Amerika tarafından siâih ve tepkili uçak teslimatı deva mut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1952
  • Bir altın kraliçesi ev ı ar» di Nassau,30 AP)Babasından miras olarak kendisine bir altın madeni kalmış olan Miss Nancy Oakes dün burada genç Alman baronu Ernst von Hoynung Huene ile evlenmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1952
  • 91 Tusuma'nın içeri girmesiyle ^birlikte Kral oturduğu yerden kalkarak ona doğru yürüdü-Sevincinden neredeyse kanatlanacak gibiydi-Halbuki Prens Tuşuma da inadına suratını asmış,kendisine tehalükle ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1952
  • Kısa harici haberler İRLANDA ¦fc Başbakan Baraon de Valera Hollanda da Utrecht şehrinde dört ay kadar kalarak gözlerini tedavi ettirdikten sonra dün buraya dönmüştür.Başbakanın göz hastalığının cinsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1952
  • Elizabethan merasimce giyeceği 't*ç Londra.30 Nafen)öğrenildiğine göre.ingiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth,gelecek sene taç giyme töreninde.Saint JEdward'm ağır altın,taccmı "giyecektir-İki kilo 300
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1952
  • Türkiyenin pamuk ihracatı önümüzdeki yıl Türkiyenin dünya ihracatının yüzde 35-40 mı karşılayacağı sanılıyor Vaşington.30 AP)Milletlerarası pamuk istişare komitesi.Türkiyenin gelecek ağustostan evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1952
  • Amerika Uzak-Doiud Vaşington,30 T-HA-Askerî çevrelerden verilen malûmata göre,yakında.Güney Doğu Asya,Hindicini ve Malez ya'daki harekâtı takip etmek ve Uzak Doğu'da komünizme karşı mücadeleyi destekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1952
  • o BANKA Kazanan Numaralar Bankamızın Merkez ve Şubelerinde vadeli ve vadesiz tasarruf mevduatı olanlar için 29/12/1952 tarihinde ikinci Note:huzurunda yapılan ikramiye çekilişinde kazananlara ait list
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1952
  • r '0*0 i ĞÜRt Hayaletlere dair İngilterenin büyük üniversitelerinden birinde her sene Noel bayramında fevkalâde hâdiseler oluyormuş.•Koridorlarda,sınıflarda bir çok hayaletler dolaşıyor,sessiz,gürUltü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1952
  • 'Ferhat Hacet bir toplantıda Konuşuyor.Tunus Müslümanlartntn sylü newer lideri Avrupalı oasetacının Sîz vekil oîunca Mr data jjalhimt #aklîndeki sözüne güSümsemiş ve i(Ben asıl vakiJ olacağım;bundan «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1952
  • Acele ediniz faıgün son gii 1953 Yatının Birinci Fevkalâde İkramiyesi İstanbul 'teşkilâtımız mudilerine mahsus olan bu keşideye iştirak edebilmek için 31-12-1952 tarihine kadar İstanbul Şubemiz ile B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1952
  • Türkiye Kredi Bankası A.O.30 Aralık 1952 Keşidesinde BAHÇELİ Beyoğlu şubemizin 16005 No-lu cüzdan sahibine çıkmıştır.Para,Altın ve kıymetli eşya kazananlar:1 İSTANBUL MERKEZİ Cüzdan No-su 105/U.663.95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.12.1952
  • *f t X jU Nevyorkun en meşhur eğlence yerlerinden biri olan «Alhambre» barında üç aydan beri cTheŞ!innocent girl Masum Kız» adlı revü oynanmaktadır.Bu revünün bu kadar çok tutulması-j na Vivien Carol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1952
  • Itzmirden dün sabah şehri mize gelen Başbakan Adnan Menderes,Paris ve Roma'da siyasî müzakerelerde bulunduktan sonra Ankara vapuru ile avden edet Dışişleri Bakanı Fuat Köprülüyü karşılamıştır Foto:İFA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Maiaka ehalisinin gördüğü vahşet tarihte sayılıdır.İki kardeş post kavgasına tutuşunca,düşmanlar firşattan istifade ettiler.Maiaka tamamen istilâya uğradı ve erkekler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 31.12.1952
  • Mimoun,u bir ırktaşı geçti Fransada yapılan kır koşusu şampiyonasında meşhur olimpiyat şampiyonlarından Ailen Mimoun,ırktaşı Cezairli.Abdullah El Kerim tarafından 300 metre gibi büyük bir farkla geçil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.12.1952
  • Avrupa muhteliti G.Amerika muhtelitiyle karşılaşıyor!Nisan ayının ilk haftasında Brezilyada yapılması kararlaştırılan AvruDa Güney Amerika muhtelitleri futbol karşılaşması için Avrupalı futbolcular ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.12.1952
  • j£4-4-4+DÜNYA SPOR OLAYLARI Futbolculara verilen en garip mükafat Sudanın futbol şampiyonasında galip gelen takım oyuncularına en garip hediyeler verilmiştir.Mükâfatı verecek resmi zevatın karşısında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.12.1952
  • Fenerbahçe idare heyetindeki kaynaşma Şayet hakikaten bir anlaşmazlık mevcutsa,bu sade Sarı lâc verilileri değil,diğer kulüplerin idareci ye partizanlarını da müteessir edecektir.Zira Fenerbahçe yalnı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.12.1952
  • if Üniversitelerarası futbol karşılaşmaları önümüzdeki sene 9-16 ağustosta Almanyanın Dortmund şehrinde yapılacaktır.Her memleket azami 11 oyuncu ve 11 yedekle bu müsabakalara katılabilecektir.Bu müsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.12.1952
  • Milyonlarla seyircisi olan Pankreas güreşlerinden heyecanlı bir kaç sahne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.12.1952
  • Spor muharririmiz Si.İhi Garan'm yılbaşı konuşması Spor muharririmiz Sulhi Gar ran.1952 yılının başlıca spor hâdiseleri mevzuunda.İstan* bul radyosunda bu aksam 18 30 da bir konuşma yapacaktır-Arkadaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.12.1952
  • Bugünkü Istanbul Ankara maçında oynaması muhtemel olan oyunculardan Fenerbahçeli Melih İlgaz tsfendiyar muhtelit maçlarından birisinde Bugün oynanacak olan Anka ra İstanbul Üniversiteleri futbol maçın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.12.1952
  • Desportes 6 maç yapmak üzere şehrimize geliyor Brezilyanın Portegueza Desportas)takımının 6 maç yapmak üzere mayıs 1953 de memleketimize gelmesi muhtemeldir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.12.1952
  • Papid futbolcul otelden çı Güney Amerikada bir kac maç vapmak üzere Avusturya* dan selmiş olan Rapid futbol takımı oyuncuları burada bir otelde,yabancı dünya ile her türlü münasebetleri kesik bir hald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 31.12.1952
  • Amerikan çiftçiEer kulübünde bir Turk delegesi Bu yıl.Amerikanın en meşhur çiftçi kulüplerinden birisi olan 4-H Kulübünün)yıllık kongrelerinden 31 incisi 1-6 aralıkta Chicago da toplanmıştır-1200 Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.12.1952
  • Hazifiıyan:Sadi BOBAK 2 3 4 5 IB 7 8 9 10 fl *2 1 2 Bjj 3 BbBI 4 lOl *Mm 5 1 6 7 1 J 8 41 i 9 M 1 i 10 I 1 11 H H 12 i 1 1 Soldan «ağa 1 Tavassut eden iki kelime)2-idam eden.3 Bir {harfin okunuşu;Güze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.12.1952
  • MiHî Piyango bug' çekilecek Millî Piyangonun 1953 yün çekilişi bu akşam saat 16 da karada yapılacaktırikramiye kazanan numargece saat 1 den itibaren Ar'ka» ra Radyosiyle yayınlanacak tı,Bugün saat 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.12.1952
  • Ehemmiyet verilecek bir gey değil.Yorgunluktan olacak.Mutfağın boş raflarına bir müddet baktı.Teessürünü saklamağa vesile olur diye sözü değiştirdi:¦r-Otellerde yaşamaktan usandım,daima bu mutfakta ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.12.1952
  • Konservatuar Tür» musikisi konseri Konservatuar Türk musikisi icra heyeti 40 kişilik kadrosu ile mevsimin dördüncü konser'" 4 ocak pazar sabahı saat 11 Taksim Belediye Gazinosun' vereceKtir.Bu konserd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.12.1952
  • Nakleden:AZİZ OZBAY İsmi kadın cellâtlarına âlem olan canavar:Landru 14 İnsan insanın kurdudur,diyen filozof,şüphesiz bu formülü hepimiz için ileri sürüyor.Türlü kusurlarla dünyaya ayak basmak ve haya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.12.1952
  • TIMARHANEDE Asabi durumum d olay isiyle askerlikten İstifaya karar verdim [Baş tarafı 1 incide] şey görmüyor.Maaş haklı idi «Üçköşe teşkilinde» muvaffak olamaymca tra homlu olduğunu öğrenmiş,birkaç be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.12.1952
  • Sultanzadef az önce aldığı paraların d sevincile son derece memnun görünüyordu 201 65-MEMURİYETLER SATILIYOR Şeyhülislâm Efendi sabahın erken saatlerinde Sadrazam Paşayı ziyaret etmişti-Karşılıklı otu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6