Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

  • Milliyet, Sayfa 1
    • 30.12.1952
    • Türk/Yunan ve Yugoslav işbirliği Atmada Yunan leri Bakanile görüştü Dışişleri Bakanımız,gelecek ay içinde Belgradı ve Atinayı resmen ziyaret edecek.Mrl.Papagos,askerî müzakereler hakkında beyanatta bu
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 30.12.1952
    • ULUNAY'ın fıkralarını 1 ocaktan itibaren Milliyet te okuyunuz Uzun zamandan beri» matbuatta günün fıkraları,makaleleri» hafta sohbetleri,tiyatro» Türk musikisi tenkidleri ve san'at yazılariyle tanınan
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 30.12.1952
    • Şüpheli iki ölüm hâdisesi Savcılık ve Emniyet Müdürlüğü iki kadının ölümü hakkında tahkikata haşladı Savcılık ve Emniyet Müdürlüğü cinayet masası memurlaıı dün şüpheli iki ölüm hâdisesine elkoymuş ve
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 30.12.1952
    • Kendinden geçen iki sevdalı O-Parkta» kanapenin üstünde yakalanan çiftler bekçiye hücum ettiler Ankara,29 Milliyet)Dün akgam gehrimizde gayet enteresan bir vak'a cereyan etmiştir.Gece geç vakitlerde G
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 30.12.1952
    • Türkiyeye duyulan hayranlık Bir Amerikan dergisi "Türkiye dünyanın en sağlam ve istikrarlı bir malt bünyesine maliktir» diyor Vaşington,29 AA.Amerika'da Kaliforniya'da neşredilmekte olan «Out" look» g
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 30.12.1952
    • Dün Paristen dönen Geneikurmay İkimi Başkanı Orgeneral Zekâi Okan Yeşilköy hava meydanında Askerî heyetimiz Paristen döndü Orgeneral Zekâi Okan ordumuzun N.A.T.O.teşkilâtı içinde büyük bir itibar sağl
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 30.12.1952
    • Sarıyar barajı inşaatı O-tki milyon liralık «ortaklık payı» dön Şehir Meclisinde görüşüldü İl Genel Mec.ioi dün saat lb da Ferzan Ara3'm riyasetindo toplanarak I.fc.T.T.idaresinin yeni yıl bütçesini m
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 30.12.1952
    • Amerikanın eski ve yeni Dışişleri Bakanı Acheson ve F Dulles,Amerika Dışişleri Bakanlığında tensikat Eisenhower Ortadoğuda milyoner hayatı süren diplomatları vazifelerinden uzaklaştıracak New-York 29
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 30.12.1952
    • TIMARHANEDE YIL 14 Kiremidinden gayri her şey hazırlanmıştı.Ne çare ki güzel dileklerimiz suya düşmüştü.Mehmet dayıyı yarı yolda bırakmıştım.II Böğürlerini delercesine mahmuzlamama rağmen,tepinmeler a
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 30.12.1952
    • Havuzlarımızda yapılan mavnalar İstanbul liman İsletmesi adına Denizcilik Bankası Fb-v© Havuzlarında yaptırılmakta elan 13 adet cemi tipi büyük sac mavna lann dün 3 tanesi denize indirilmiştir-Resimde
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 30.12.1952
    • Da|a kız kaçıran ayı vuruldu Hakkârililer üc gün Küren bir mücadeleden sonra Haticeyi âşık ayının elinden kurtardılar Hakkari,29 TA)Geçenlerde Çölenıerık'in Karain mevkiinde gri renkte orta yaşlı bir
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 30.12.1952
    • Suriye ordusunda tasfiye_Ordudan tardedilen subaylar arasında Suriyenin Ankara Ataşemiliteri de var Şam 29 AP)Devlet reis» General Feyzi Selo bugün yük* sek rütbeli 7 suoayın emekliye sevkedılmei.jı i
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 30.12.1952
    • Bugün şehrimizde hava umumiyetle açık geçecek,hava sı-1 caöhğuu muhafaza edecektir.
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 30.12.1952
    • Sümerbank mamulünde tenzilat o Bugün bağlıyacak tenzilât etrafında İşletmeler Bakanı izahat verdi Ankara,29 A.A.İşletmeler Bakanı Sıtkı Yırcalı,yarından itibaren tatbikına başlanacak,olan Sümerbank pa
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 30.12.1952
    • Emniyet Müdürünün beyanatı Yılbaşı gecesi için esaslı tedbirler alındı Istanbulda ve diğer şehirlerimizde zabıta vakalarının azaldığı anlaşılıyor Emniyet Müdürü Ahmet Tekelioğlu,dün saat 14 de Emniyet
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 30.12.1952
    • İmdat isteyen bir motor Dün Karadenizde sefer yapmakta olan İkbal vapuru bir im dat işareti almıştır.Bu işaret üzerine derhal araştırmalara başlanmış ve telsizin [Devamı Sa.7 Sil 8 del
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 30.12.1952
    • Noelde 725 İkisi öldü New-Yorkda 539 insanın seyrüsefer kazasına kurban gittiği bildiriliyor New-York 29 A.P-4 gün süren Noel ta:ili devresinde çeşitli kazalar yüzünden 700 den fazla Amerikalı ölmüştü
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 30.12.1952
    • Başbakan bugün şehrimize geliyor Adnan Menderes'in izmir C.H P.kongresinde söylediği autuk yabancı mehafüde takdirle karşılandı Bugün şehrimize gelen Başbakan Adnan Menderes tzmirden ayrılırken
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 30.12.1952
    • I Yaşar Doğu Hatıralarını Anlatıyor I Merakla takip ettiğiniz tefrikamızı 7 inci sayfamızda bulacak-İZ.
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 30.12.1952
    • Herşeyin üstünde:Millî birlik!enderes'in Ankara'da yaptığı basın toplantısı,arkasından İzmir'de söylediği nutuk,nutkun yarattığı samimî hava içinde Halk Partililerin kendisini kongrelerine çağırışları
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
  • Milliyet, Sayfa 2
    • 30.12.1952
    • Radyoda yılbaşı gecesi hazırlığı Yılbaşı gecesi evlerde rahat rahat dinlenen bir kaç saatlik radyo neşriyatının radyo binasında ne güçlüklerle hazırlandığını takdir edemezsiniz-Lâika KARA BEY İdare ta
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 30.12.1952
    • POLİSTE Sabıkalı eroincilerden ibrahim Günlük evvelki gece Tophanede,fazla miktarda eroin çektiğinden zehirlenme alaimi göstermiştir.İbrahim ilk Yardım Hastahanesıne kaldırılmıştıriç Kasımpaşada Dar s
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 30.12.1952
    • KISA HABERLER Memleketimizden ayrılmakolan israil Elçisi M.Shsson tn Vilâyette Vali ve Belediye ıskam Prof.GÖkay'ı ziyaret et iştir.Vali,dün Eyüp ve Şehremisemtlerini teftiş etmiştir.Bilıs.sa gıda mad
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 30.12.1952
    • ÖREN Ord.Prof.Kerim Erim'in ed!yete intikali münasebetiyle ıgün Beyazıt Camiinde kılınaık ogle namazını müteakip,ceizeai törenle aile mezarlığına îJtürülecektir.A Kimya Talebe Derneğinin tlhk tanışma
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 30.12.1952
    • Hie 30 Aralık Üu.12 17 1 t.A 1952 Andı 117» Sah 1368 VAMtt VASATİ EZANİ öfte 12.16 7.27 İkindi 14.37 9.47 Akşam 16.49 12.00 Yatsı 18.28 1.39 imsak 5.38 12.49
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 30.12.1952
    • l/Röportaj Emniyet Müdürlüğünde eşine ender teaadüf edilen bir hâdise cereyan etmiştir.Evet garip ve t what bir hâdise.Vak'ayı sizlere nakledelim.Halen Taksimde kendilerine ait beş katlı bir apartmanı
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 30.12.1952
    • HALKIN SESİ Bir esvap İstanbul Belediyesi Fen İşleri Müdürlü günden aldığımız cevabı aynen neşrediyoruz:«Milliyet gazetesinin 28/11/952 tarihli nüshasında:«itmamı beklenen bir ana yol» başlığı ile çık
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 30.12.1952
    • Mesken buhranının önlenmesi isteniyor Dlin bir toplanta yapan gecekondu sakânSerî dert ve şikâyetlerini belirttiler istanbul İli îmara Muhtaç muhitleri güzelleştirme derneğinin yıllık kongresi dUn saa
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 30.12.1952
    • Yolsuzluk iddiası o Darülacezede bazı yolsuzlukların mevcut olduğu ihbarları incelenecek Son günlerde ilgililere Darülacezede bazı yolsuzluklar olduğu ve bu müessesede barınmakta olan vatandaşların ga
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 30.12.1952
    • savcı bir katilin cezasının hafifletilmesini istedi Bir bucuk sene kadar evvel,evlenmek kararı ile genelevden çıkarttığı Mezbure adındaki dostunu Yenikapıdaki evlerinde 17 yerinden bıçaklıvarak öldüre
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 30.12.1952
    • Katilden samk bir ihtiyarın duruşması Bundan 11 sene evvel dük kân komşusu sebzeci Talât'ı öl dürmekten sanık olarak 1 inci Ağır Ceza Mahkemesine verilen Hakkı Muya adında birisinin duruşmasına dün de
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 30.12.1952
    • Bozuk ihraç malları o-Bazı tacirlerin bozuk mal ihracı şikâyetlere yol açtı tiun zamanlarda ihracat yaptığımız dig memleketlerden tacirlerimize,ihraç mallarımızın istenilen evsafta yıkmadığından şikay
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 30.12.1952
    • Bakırköyde cereyan eden aile faciası Evvelki ^ece Bakırköyde fecî bir hâdise cereyan etmiştir-Bir hafta kadar evvel Nusretiye caddesinde 15 numarada oturan Hüseyin Düşer,kardeşi Hasanla yaptığı bir mü
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 30.12.1952
    • Mercan dâvasına dün devam edildi Mercandaki arsaların satışında vazifelerini suiistimal ettikleri iddiasiyle mahkemeye verilen Şehir Meclisi üyelerinin duruşmalarına dün 3-Asliye Ceza Mahkemesinde de
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 30.12.1952
    • SB 100 Liralık Büyük ikramiye Keşidemiz Yarın Sabah Saat 10,30 da ı İstiklâl caddesinde Lâle Sinemasında yapılacaktır» Sayın müşterilerimizin teşrifleri rica olunur.GARANTİ BANKASı
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 30.12.1952
    • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU Amr'ın alçaklığı,dalavereciliği artık gün gibi aşikârdır 139 Ey Ümmeti Muhammed,dinleyiniz,işitiniz,duyunuz,hakemler günlerce oturup konuş
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 30.12.1952
    • Sanayi Odası bütçesi kabul edildi Şehrimiz Sanayi Odası meclisi dün saat 15 de.Kâzım Arun'un başkanlığında toplanarak meclis ve idare heyeti üyelerine verilecek hakkı huzur meselesini müzakere etmişti
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 30.12.1952
    • Hususî teşebbüse verilen tuzlalar Hususî teşebbüsler vasıta siyle işletilecek tuzlalar hakkında Gümrük ve Tekel Bakan lı£ı tarafından hazırlanan tüzük yürürlüğe girmiş bulun maktadır-Bu duruma göre» h
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 30.12.1952
    • Bir balıkçı kendisini bcakla yaraladı Çeraberlitaşda Vezirhan caddesinde oturan ve balıkçılık yapan-Fethi özkaya evvelki Efece saat 21-30 sıralarında radyoda söylenen bir şarkıyı dinlerken heyecana ka
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 30.12.1952
    • Bir İngiliz trupu geliyor îngiliz sahne edebiyatını bütün dünyaya tanıtmak gayesiyle kurulan meşhur The English Players)tiyatro trupu 12 ocakta Ankara vapuriyle şehrimize gelerek 14 ocak çarşamba akşa
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 30.12.1952
    • İstanbul sergisind&ki yolsuzluk tahkik ediliyor Bundan bir müddet evvel Bü yük Millet Meclisine verilen 1952 istanbul Sergisinde bir takım yolsuzluklar olduğu hak kındaki takrir üzerine ilgililer gere
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
  • Milliyet, Sayfa 3
    • 30.12.1952
    • Suriyede Hükümet darbesi teşebbüsü Suriyedeo can sıkacak bir haber geldL Küçük rütbeli subayların bir hükümet darbesi hazırladıklarını baber alan Geaelkurraay mukabil tedbirlerle bunu önlemiş,memleket
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 30.12.1952
    • Uzun yaşamanın sırrı ne imiş?Paris,29 A.A.1852 senesinde burada doğmuş olan ve halen 100 yaşında oulun.ın madam Etiennette Martin,dün,doğum günü münasebetiyle,kendisine uzun yaşamanın sırrını soranlar
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 30.12.1952
    • Kısa harici haberler AMERİKA if Yeni Başkan Eisenhower dün 14 kişilik husus!bir ziraat heyeti teşkil etmiştir.Teni hükümetin ziraat programını bu heyet hazırlayacaktır.İNGİLTERE if Daily Express gazet
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 30.12.1952
    • An kara da kasapların kontrolü Ankara,29 AA)Belediye-«kipleri tarafından şehrin muhtelif kısımlarında kasan dükkânları kontrol edilmektedir-Anî baskınlar yanılmak su retiyle kontrola tâbi tutulan kasa
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 30.12.1952
    • Çete reisliği yapan güzel kadın Paris,29 T.H.A.Pariste genç ve çok güzel bir kadının idare ettiği bir soyguncu çetesi ele geçirilmiştir.Çetenin ele geçirilmesini mümkün kılan hâdise şöyle cereyan etmi
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 30.12.1952
    • Parisli güzel bir şoförün marifeti Paris,29 T.H.A.Pariste «Şoförler Perisi» lâkabiyle maruf 30 yaşlarında güzel bir sarışın,polis tarafından tevkif edilmiştir.Lucienne adındaki bu ka dm,şoförlerin top
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 30.12.1952
    • Mc Arthur Truman mücadelesi General,Başkan Truman m Topyekûu bir harbe sebep olacaktı» şeklindeki ithamını safsata olarak vasıf-landırıyor_New-York,29 A.A)Dün Truman'ın bir Amerikan basın ajansına ver
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 30.12.1952
    • 0ÖR£ idil ve benzerleri Gazetelerde okuduk.Paris konservatuarı giriş imtihanlarını,parlak bir muvaffakiyetle geçiren İdil Biret şubatın 8 inde ilk büyük konserini verecek,büyük Alman piyanisti W.Kemph
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 30.12.1952
    • Spor ve Sergi Sarayında belediyenin tertib ettiği istanbul hem şeıı kilerinin Yılbaşı Eğlenceleri Çay ve çeşitli sürprizler Ucuz büfe Duhuliye 150 kuruştur Biletler Şehir Tiyatroları gişelerinde satıl
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 30.12.1952
    • Aim ariyada televizyon neşriyatı başladı Hamburg 29 A.A.25 a ralıktan itibaren Almunyada günlük televizyon programı tek rar eski vaziyetinde faaliyete gagana!*t ir,Almanynda televizyon yayınları 1935
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 30.12.1952
    • Maliye Bakanı Ankarada Ankara» 29 A-A)Maliye Bakanı Hasan Polatkan bu sar bahki ekspresle İstanbul'dan şehrimize gelmiştir-
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 30.12.1952
    • SANAT HAREKETLERİ Tarz Kedi,yavrusuna sevgiden yermiş.Neden olmasın?v İnsun oğlunun sevdiklerine sevgi adına yaptıklarım bir düşününce,kedilerin yavrularını sevgiden yediklerine aklımı» ni-ııı yattmya
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 30.12.1952
    • 90 Şimdi» dedi-«Doğru gazete idarehanelerine gideceksin-Teker teker bütün yazıişleri müdürlerini bulup ortlarla konuşacaksın-Mısır basını yarın elbirliğiyle birinci sayfalarında,resmi ile birlikte Pre
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 30.12.1952
    • İKTİBAS Kocanızın uzun ömür sürmesi elinizdedir Onu ne kadar sinirli görürseniz ihtimamınızı o nisbette artırınız.Bir erkek en şiddetli sadmelere tahammül eder;yeter ki eva donunca sıcak bir şekilde k
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 30.12.1952
    • Amerikan bütçesi 55 milyara yükseliyor 1953 yılında savunma masraflarının en had bir seviyeye çıkacağı bildiriliyor Vaşington,29 T.H.A.öntimüzdeki sene zarfında Amerika Birleşik Devletlerinin savunma
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 30.12.1952
    • Kraliçe Elizabeth nezleden mııztaript Sandringham İngiltere)SK AP)Kraliçe B3izabet&$ş dün sabah ve aksam kiliseve gitmemesi üzerine Londra ga zeteleri Kraliçenin rahatsız ol duğunu bildiren fakat henü
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
  • Milliyet, Sayfa 4
    • 30.12.1952
    • Lâlâ Mehmet Paşa tenkiye isteyince işi tamam oldu Şeyhülislâm Sunullah Efendi,Deftardar Baki Paşanın koluna girdi,kulağına fısıldadı:"Ben ol doktordan şUphe ederimy Paşanın tenkiyesine zehir koyduğunu
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 4
    • 30.12.1952
    • Miami'de yapılan kadmlararası yüzme müsabakalarını Norveçli Svenska Helen adlı genç bir sporcu kız,kaazndığı müteaddit müsabakalarda dikkati çekmiştir.Vücudunun mütenasip oluşu ve cins!cazibeye sahip
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 4
    • 30.12.1952
    • Izmir D.P.ti Kongresinde hazır bulunan Başbakan Adnan Menderes dün vapurla tstanbula hareket etmiştir.Foto:EGE)2 Başbakan Adnan Menderes'e D.P.ti Kongresinde büyük sevgi tezahüratı yapılmiştir.Foto:EG
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 4
  • Milliyet, Sayfa 5
    • 30.12.1952
    • Istanbul basketbol şampiyonası ve takımlara toplu bir bakış Birinci küme basketbol lig maçları 15 gün evvel 5 inci haf tasını ikmal etti-Bu macsız günlerden istifade ile takımlara toplu bir bakış atal
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 5, Spor
    • 30.12.1952
    • Geçenlerde oynanan Manchester IT-Tottenham maçından heyecanlı Mr a» Muhtelif memleketlerde yapılan fotbol maçlarının neticeleri Bu hafta dünyanın muhtelif memleketlerinde oynanan futbol maçları ve alı
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 5, Spor
    • 30.12.1952
    • Amerika Avustralya tenisçileri karşılaşıyor 29-31 Aralık 1952 de Sıdney'de yapılacak Davies Oup tenis final maçında Avustralya takımı şu şekilde teşkil edilmiştir:Teklerde Frank SedgmarTve Ken MacGreg
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 5, Spor
    • 30.12.1952
    • Atatürk kupası maçları Millî Türk Talebe Birliğinin İstanbul Üniversitesi bahçesine diktireceği Atatürk heykeli yararına olmak üzere Ankara ve İstanbul Üniversiteleri arasında bir futbol karşılaşması
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 5, Spor
    • 30.12.1952
    • Pazar g'inîi oynanan-futbol maçları Dün muhtelif sahalarda yapı-me futbol maçlarında alman nelan 2 nci,3 üncü ve 4 üncü kü-ticeler:İKİNCİ KÜME Eyüp:5 Topkapı:2 Karagümrük:3 Davutpaşa:b Demirspor:3 SUl
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 5, Spor
    • 30.12.1952
    • 2 KÜME B erupu)G B M A Y P Elektrik 6 1 1 26 7 13 Eyüp 6 2 21 10 12 A Hisar 6-2 15 9 12 U.Kap-3 2 3 15 19 8 Anadolu 2 3 3 7 10 7 Ortaköy 2 15 8 18 5 Topkapı 2 1 6 11 21 4 Alemdar 2 67 16 4 t KÜRİE G-g
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 5, Spor
    • 30.12.1952
    • totbole ait meraklı notlar Bugün dünyada en fazla oyna* m oyun futboldur.Yapılan tali 'Were göre,dünyada futbol ayanların sayısı 20 milyonu futbol meraklılarının sayısl 500.000.000 u bulmaktadır.Geçen
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 5, Spor
    • 30.12.1952
    • İstanbul eskrim birincilikleri Bir müddetten beri Tenis,1_Meliha Gür,Eskrim ve Dağcılık Kulübü sa-2—Nimet Korgöl,lonlannda devam etmekte olan 3_Güner Kurt kayaeskrim birincilikleri nihayete et mistir.
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 5, Spor
    • 30.12.1952
    • Dünya futbol şampiyonası Jules Rimet kupası ner dört senede bir Beynelmilel Futbol Federasyonu tarafın-dantertip edılun Futbol J Dünya Şampiyonası Maçla-rı)dır.1930,1934,1938 vs 1950 senlerinde tertip
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 5, Spor
  • Milliyet, Sayfa 6
    • 30.12.1952
    • I Türkiyede kömür İstihsali Etibank tarafından işletilmekte olan batı kömür madenlerinin makineleşmesi tamamlandığı zaman bu madenlerin senede en az 2000 000 ton kömür istihsal edebilecekleri tahmin e
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 6
    • 30.12.1952
    • TÂRİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ.Nakleden;AZİZ ÖZBAY Lana tabancasının tetiğini sonuna kadar bırakmıyordu 13 Hitzmann,Peter'in içyüzünü,dile almamıyacak derecede kaba,çiğ ve açık tâbirlerle anlatmakta i
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 6
    • 30.12.1952
    • Metresini bıçakladı Evvelki gece Kasımpasjada kanlı bir hâdise olmuştur-Bu semtte Yağhane sokağında oturan Mediha Güler adında bir kadın,bir müddetten beri metres hayatı yaşadığı Remzi admda biriyle k
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 6
    • 30.12.1952
    • Çirkin bir yüzle doğan intan hayattan hiç bir şey bekleyemez,onun bütün şansları ilk günden itibaren mahvolmuştur.Felâketi mektepten haşlar,hat tâ daha evvel de felâketini öğrenmiş olması mümkündür.Ne
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 6
    • 30.12.1952
    • TIMARHANEDE "Bugün işlerin fena cereyan etmesi,ruhumu cendereye koyuyor,bu müthiş tazyik nefesimi kesiyordu kullandığım sinekti gin ağaç kısım ile yüzüne gözüne kıyasıya vurmaya haşladım.Fakat,biz mil
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 6
    • 30.12.1952
    • Padişah İbrahim,Cinci Hocanın vaktinde saraya gelmemesine öfkelendi 200 Deyip,yanaklarını okşuyor,saçlarını parmaklarile tarıyor,arada bir de öpücük alıyordu-Bunun karşısında koca Telli Haseki,manevra
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 6
    • 30.12.1952
    • Amer ikada ihtisas pan Türk doktoru Kalb hastalıkları üzerinde ihtisas yapa* Dr.Sabahat Tııituy Ağustos ayında Türkiyeye dönecsk İstanbullu Dr.Sabahat Tulluy kalb hastalıklarının teşhis bakımından Ala
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 6
  • Milliyet, Sayfa 7
    • 30.12.1952
    • Ak saç,kara saç akşama lüreş minderinde belli olur 89 Bu yedi bin frankı sana %e ediyor.Sebep?Sebep onca mühim değil-5-Yenilmeni istiyor.Kan birden tepeme çıkıvermiş-Meseleyi zaten kavramıştım na,duru
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 30.12.1952
    • un—nıı^ı.ı,„wt(L,Türkiyeye duyulan hayranlık [Bas tarafı 1 incide] zim ve murakabe etmektenaynı zamanda her türlü imkânları ihzar ederek hususî teşebbüse iş sahası temin eylemekten ibaret olduğu kanaa
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 30.12.1952
    • Şüpheli iki ölüm hâdisesi [Bag tarafı 1 incide] Durum ayni e/de oturanlar tarafndan zabıtaya bi'dirilmiş ve gelen memurlar artisti banyo kısmında ölü ola'•a'/bulmuşlardır.Genç KaJmın vücudundaki bazı
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 30.12.1952
    • Amerika Dışişleri Bakanlığında [Bas tarafı 1 incidel makta oldukları da kaydedilmek tedir.On memlekette tetkiklerde bu lunarak geçenlerde buraya dönmüş olan Ticaret Cakanı Charles Sawyer de,Amerikan s
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 30.12.1952
    • Başbakan geliyor [Baş tarafı 1 incide)bulunmuş,hayırlı ve başarılı olması temennisiyle kurdelâyı kes mistir.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam Dr.Ekrem Hayri Üstündağ,dispanserin açılışı münasebetiyle kısa
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 30.12.1952
    • Amrl.Rees Türkiyeden ayrılıyor I Amerikan deniz grupu başkanlığı vazifesini Amiral Huggess devralacak Ankara,29 l AA-Milü Savunma Bakanağı Temsil Bürosundan bildiriLmiytir:Memleketimizdeki Amerikan De
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 30.12.1952
    • israi!Araplara silâh verilmesini istemiyor İsrail dışişleri bakanı Batılıların silâh yardımını endişe ila karşılıyoruz diyor Tel-Aviv,29 A.A.İsrail Dışişleri Bakanı Moshe Sharett,dün hükümeti adına ya
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 30.12.1952
    • Köprülü Yunan ûışişns ile görüştü [Bas tarafı 1 incide] Yunanistandan geçen Türkiye Dışişleri Bakanı Prof.Fuat Köp rülü ile bir saat süren bir görüşmede bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Stefanopulo
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 30.12.1952
    • Sümerbank mamulünde tenzilât [Baş tarafı 1 incide] mizin teknik faaliyeti bakımından olduğu gibi,iptidaî madde Katmalına ve mamullerini satma yönünden de takip edeceği fiat politikasını ticarî icaplar
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 30.12.1952
    • Kendinden geçen iki sevdalı TBas tarafı 1 inekle] lerinden Sevim ve aynı Fakülteden Gürbüz gecenin ıssızlığından istifade ederek Gençlik parkında dolaşmağa bağlamışlardır.Bir aralık kanapenin üzerine
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 30.12.1952
    • Noelde 725 kişi öldü [Baş tarafı Birincide] tır.Çarşanba akşamnden pazar gece yarısına kadar 102 saat zar fında ölenlerin sayısı tam 72b dir.Bunlardan &fc» u seyrüsefer kazası,82 si yanarak ölmedir.Ge
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 30.12.1952
    • Askerî heyetimiz [Bas tarafı 1 incide] «Pariste Genelkurmay Başkan lan ve Napoli'de de Amiral Carneyin Karargâhında yapılan NATO toplantılarına iştirak ettik.Yapılan toplantılardan müs bet bir netice
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 30.12.1952
    • Marmariste bir otobüs sulara gömüldü Muğla,29 T.H.A.Birkaç günden beri yağan yağmurlar yüzünden seyrüsefer tamamen durmuş ve civar ilçelerle köyler arasında irtibat sağlanamamıştır.Bir ara şiddetle ya
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 30.12.1952
    • Bir asker karısını kaçıranı vurdu Malatya,29 ANKA)Bugün şehrimizde feci bir cinayet işlenmiştir.Hekimhanı ilçesinin Akpınar köyünden Mehmet Akçanın karısı bir buçuk yıl önce Abdullah Yeşilgtil adında
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 30.12.1952
    • ingilizler,Iran körfezinde petrol araştırmaları yapacak Londra,29 ANKA)Bugiin açıklandığına göre,ingiliz Shell kumpanyası İran kara suları dışında bulunan üç ufak adanm bakimi bulunan ^ey*1 Ka:ah i'.e
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 30.12.1952
    • Yılbaşı gecesi için esaslı tedbirler alındı [Bas tarafı 1 incide] ı Ahmet Tekelioğlu,Yılbaşı münasebetiyle verdiği deme-1 cinden evvel gazetecilere 1950-1951-1952 yıllarına ait sue nevilerini ve adetl
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 30.12.1952
    • Sarıyar Barajı inşaatı rBaş tarafı 1 incide!yanda Sarıyar barajı inşaatı için ayrılan 9 milyon liralık «ortaklık payı» uzun münakaşalara yol açmıştır.Muhlis Erde 134* bu mevzuda Meclisin aydınlatılmas
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 30.12.1952
    • imdat istiyen bir motor [Baş tarafı 1 incide 1 Sakarya önlerinde bulunan Muharrem Fevzioğluna ait Büyiik Muzaffer adlı bir motordan verildiği anlaşılmıştır.Bu durum karşısında rotasını değiştiren şile
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 30.12.1952
    • Dağa kız kaçıran ayı vuruldu [Bas tarafı 1 incidcl yaşında bir kızı kaçırarak ini* ne götürdüğünü bildirmiştik.Günlerce ayıyı öldürmek üzere inin civarında pusu kurmuş olan dağhlar,ayının bir türlü çı
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 30.12.1952
    • Anka rati a sahipsin kadi ve köpekler toplanıyor Ankara 29 A.A.Belediye ekipleri tarafından birkaç aydan beri sıkı bir şekilde yapılmakta olan,başıboş köpek ve kedi toplama işine büyük bir nzla devam
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 30.12.1952
    • Fecî bir uçak kazası Tokyo,29 AP)4 motorla büyük bir deniz uçağının cuma gecesi Japon denizine dü^üp bat tığı bugün Amerikan donanınasından açıklanmıştır.Bildirildiğine göre 14 kişilik mürettebattan 1
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 30.12.1952
    • Uzakdoğuda Amerikan zaiyatı I Bir yıl içinde Amerikan deniz kuvvetlerinden 71 kişi-niujildüğü bildiriliyor.Tokyo,29 AP Uzak Doğudaki Ameri a iu donanması komutanlığı bugün yayınladığı raporda,1952 de
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
  • Milliyet, Sayfa 8
    • 30.12.1952
    • Istanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Dans müziği «Pl» 13.45 Şarkılar.Okuyan:Rıza Rit 14.2U öğle konseri «Pl» 14.45 Şarkılar «Pl» 15.00 Kapanış 18.00 Açılış ve dans
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8
    • 30.12.1952
    • Penicilin alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satsnalma Komisyonundan 1 1000 şişe 200000 ünitelik Penicilin Cristalin GSodium ile 20000 şişe 400000 ünitelik Penicilin Procaine^ kapalı zarf usuliyl
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8
    • 30.12.1952
    • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'su)Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaası
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8
    • 30.12.1952
    • Dram kısmı Saat 21 de VAHŞÎ KIZ Yazan:Jean Anouilh Türkçesi:Oktay Akbal Salâh Birsel Telefon:42157 Komedi kısmı AHUDUDU Yazan:Joseph Kesselring Türkçesi:Reşiha C Vâfi Vasfi K.Zobıı Telefon:40409 Pazar
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8
    • 30.12.1952
    • PAL Jan üstün traş bıçağı mevcut olmadıkına bahse mlg$ VAN ŞAŞMA f
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8
    • 30.12.1952
    • 10 BÜYÜK YARAMAZ Ten Little Niggers)iyes 3 perde Yazan:Aghata Christie Çeviren:Reşiha C.Vâfi Çarşambadan başka her akşam saat tam 21.15 de,cuma talebe)pazar matine tam saat 15 de Telefon:40276
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8
    • 30.12.1952
    • Denizcilik Bcnküsı T.A.O.Şehir Katları İstet r*esiTiden 31/12/1952 gece yarısından sonraki ilâve seferlerimiz-Köprüden saat 3 00 de 400 Kadıköyüne Köprüden 4-00 de Kadıköy Ve Adalara Köprüden 3-0011 d
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8
    • 30.12.1952
    • OSMANLI BANKASI İLÂN Osmanlı Bankasının GALATA Merkezile.Yenicamj,Beyoğlu,Şişli,Kadıköy ve Yemiş Şubeleri Yılbaşı münasebetiyleı 31 aralık öğleden sonra)ve 1 Ocak 1953 günleri kapalı bulunacaktır*
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8
    • 30.12.1952
    • Dizel Grubu Safın Alınacaktır iller Bankasından 1 Tunceli iline bağlı Kalan kasabası elektrik santralına fennî şartnamesinde yazüı evsafa uygun ve işler bir halde teslim olunmak üzere 1 adet 75-85 bey
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8
    • 30.12.1952
    • Hazıriıyan:Sadi BORAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 e HBP* 7 8 9 10 ¦r 11 J 12 Soldan sağa 1 Satış bedeli ucuz değil iki kelime)2 Güzel parmağını batır iki kelime)Baştaki harfsiz fırla 3 Tersi
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8
    • 30.12.1952
    • Neşriyat Lokmaniu'Itim Mecmuası Lokmanhekim Mecmuasının 147)sayısı çıktı.Susuzluk hastalıkları,bag ağrısı ve tansiyon,göğüsteki sızılar,kestane çok şifal bir meyvadır.Biraz da gü« lelim,suallere cevap
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8
    • 30.12.1952
    • Milliyet Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 60 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 80 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İlân şartları 2 ve 3 ünoü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci aayfa skint.2,50 T.L.
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8
    • 30.12.1952
    • Mideyi bozmaz,kalbi ve böbrekleri yormaz Grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler.Baş,diş,adale,sinir,romatizma,lumbago,siyatik ağrı ve sızılarını süratle teskin eder.Bayanların muayyen z
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8
    • 30.12.1952
    • Taksim As.Şubesi Bşk.dan As-çağma giren 934 D lu mükelleflerin ilk yoklamalarına l/Oeak/953 tarihinde başlanıp 30/Haziran/953 günü son verij lecekUı-Şubemiz bölgesinde yerli veya yabancı olarak kayıtl
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8
    • 30.12.1952
    • Maltepe Belediye Başkanlığından 1 15 adet kârgir dükkânı havi hal inşaatı kapalı zari usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Keşif bedeli 44674 lira 34 kuruş olup geçici teminat} 3350 lira 57 kuruştur-3 i
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8
    • 30.12.1952
    • Beylerbeyi As.Şubesi Bşlc.dan 934 doğumlu ve bunlarla muameleye tabi mükelleflerin ilk' yoklamalarına l/Ocak/953 tarihinde başlanarak 30/Haziran 953 tarihinde bitecektir-Bu müddet zarfında yoklamaya g
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8
    • 30.12.1952
    • Petrol Ofisi Umum Müdürlüğünden Ofisimiz ihtiyacı için 150 şer ton 4 ve 5 m/m lik saç levha satın alınacağı istanbul ve Ankara gazetelerinde ilân edilmişti" Ofisimiz Merkez ve Bölge Müdürlüklerince ta
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8
    • 30.12.1952
    • J Kambiyo ye esham Kapanış Açılış Sterling j 786.50 Dolar Fr.Frangı lav iç re Fr.Belçika Fr.İsveg Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapa
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8
    • 30.12.1952
    • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 1 As-ihtiyacı için 20)ton K.Fasulya ile 14)ton nohut Batın alınacaktır« 2 Muhammen bedelleri fasulyanın 10800)nohudun 6160)lira olup geçici
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8