Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.12.1952
  • Vergi kaçakçısı müesseseler taranıyor Maliye müfettişleri ve Defterdarlığın alâkalı memurlan yeni yıl münasebetiyle müessese ve ticarethanelerde yaptıkları kontrollara hız vermişlerdir.Bilhassa,bir mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1952
  • Truman dün bir beyanatla görüşlerini açıkladı Başkan Trumana göre üçüncü dünya hsrbi Amerikan askerinin B.Mîlletler safında Koreye gönderilmesiyle önlenmiştir Vşington 27 Associated Pre&s Muhabiri Ern
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1952
  • İtalyayı resmen ziyaret etmekte olan Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü.F« Zihni Akdur ile Roma tren istasyonundan çıkarken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1952
  • ULUNAY Milliyette Kırk seneyi aşan matbuat hayatında,günlük gazetelerden bir çoğuna yazdığı makaleleri» günlük fıkraları,tiyatro ve Türk musikisi tenkidlerL san'at yazıkiriyle tanınan ve takdir edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1952
  • Adana bölgesinde seller büyük tahribat yaptı Cumhurbaşkanı Celâl Bayar telefonla Adana Valisi Ahret Kınıktan izahat aldı Aadana,27 A.A.Seyhan,içel,Hatay bölgelerinde bir hafta devam eden sürekli yağmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1952
  • Şehrin sağlık durumunda endişe verici bir hal yok İl sağlık müdürü,umumî sağlık durumu ve tifo mücadelesi etrafında gsniş izahat verdi H Sağlık Müdürü Abdurramıa Bayraktar ilo,şehrin umumi sağlık duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1952
  • Or fa öğretim dâva m ı z o-Bir müddetten beri memleketimizde bulunan Amerikalı maarif,mütehassısı dün görüşlerini açıkladı Bir aydan beri Milli Eğitim Bakanlgının davetlisi olarak memleketmizde buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1952
  • Fırtına durdu o Bazı armatörler gemilerinden haber alamadığı için endişe ediyorlar Denizlerimizde bir müddetten beri şiddeUi bir şekilde hüküm süren karayel fırtınası dün biraz daha hafiflemiştir.Bu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1952
  • 'Başbakan dün izmirde görülmemiş 0+m* derecede muazzam tezahüratla karşılandı Muhalefetin bir vazifesi de iktidarı muvaffak kılmaktır,^n m Vatandaş kütlelerinin gösterdiği olgunluğu siyasi partilerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1952
  • Tunusta tevkifler genişledi Fransız askerî kuvvetleri dün Tunus şehrini abluka altına aldılar Tunus,27 T.H.A.Dün Tunus ordusu ile Fran sızlar arasında vuku bulan ve Fransızların mağlûbiyeti ile netice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1952
  • Bngün yurda dönmesi beklenen askeri heyetimiz Belgradda Balkan savunması yeni bir safhaya giriyor Türk Yunan ve Yugoslav Dışişleri Bakanlarının bir toplantı yapacakları bildiriliyor Londra 27 Nafen)At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1952
  • 4/ Xv4ktİ VhlM%l\Bugün şehrimizde hava oma miyetle az bulutlu ve hafif yağışlı geçecek;hava sıcaklığında düne nisbetle mühim bir değişiklik olmayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1952
  • Atatürkün Ankaraya Jlk gelişi Bu münasebetle anma törenleri tertip edildi've şehir bayraklarla donatıldı Ankara 27 Milliye)t Büyük kurtarıcı Atatürk'ün Anka-raya gelişinin 33 üncü yıluönü* mü,bugn büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1952
  • TIMARHANEDE ¦SOMA* t/l/litwueAj fkşofah YIL 12-Üç sene önce de,bölüğünü dev rettiği üsteğmeni,sayım yapılırken esas vaziyetini bozduğu için bacağından vurmuştur ki,yüzlerce kalem bölük eşyasını devret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1952
  • Fransada kabine dün de kurulamadı Paris,27 A.P.Hükümeti kurmaya memur edilmiş olan.Fransız Halk Topluluğu Partisi [Devamı Sa.7 SU.S de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1952
  • i Yaşar Doğu Hatıralarını Anlatıyor I Merakla takip ettiğiniz tefrikamızı bugünlük 7 inci sayfamızda bulacak-İ minis.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1952
  • Hasım Refet istanbul reis seçildi 764 avukatın iştirak ettiği toplantı geç vakte kadar münakaşaSarla devam etti Dün geç vakte kadar devam ede n Baro toplantısından görünüş istanbul Barosunun devam ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.12.1952
  • Günün Meseleleri Barış düşmanının sulh taarruzu Onun isin Stalin bu defa New-York Time» muhabirine gönderdiği cevaplardan hiç bir hayırlı ve faydalı netice beklemiyoruz;beklemeyi de abes buluyoruz-H.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1952
  • POLİSTE it Evvelki gece Kadıköydeki Süreyya Sineması önüne bırakılan 505 numaralı husus!otomobilin 4 lastiği jantları tte birlikte çalınmıştır.Geriye kalan kara'sorü sahibine iade edilmiştir.Lastik hı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1952
  • Hie.10 r.A 1372 28 Arcrfıic 1952 Pazar Bu.15 Aralı 1368 AKIT VASATI EZANI Güneş Öğe İkindi Akşam Yata İmsak 7.25 2.37 12.16 7.28 1 35 9.48 16.48 12.00 18.26 1.39 5.37 12.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1952
  • Gelin Kaynana An karanın Al tmtaş mahallesinde bir gelin ile kaynana dövüşmüş^ ler.Kaynana gelini odaya ka patıp sopasiyle bir güzel dövmüş.Gelin de hemen karakokola gidip davacı olmuş.Aile dostlarımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1952
  • Okulların birinci dinlenme tatili başladı tik ve ortaöğretim müesseselerinde yılbaşına tesadüf eden birinci dinlenme tatili 25 aralık perşembe günü akşamından itibaren,başlamıştır.Bakanlıktan senede i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1952
  • Maliye Bakanı dün şehrimize geldi Maliye Bakanı Hasan Polatkan dün sabahki ekspresle Ankaradan şehrimize gelmiştir.Salı gününe kadar şehrimizde kalacak:olan Polatkan,Bakanlığını ilgilendiren muhtelif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1952
  • Otomobil hırsızlığı o-Emıiyct Müdürlüğü hırsızlığa mani olmak için yeni tedbiriar alacak Sou günlerde şehrimiz deki otomoou Jtursıeiığı vaK'aıarı artmıştır.Bilhassa son üç döct aydır bu kabil vak'alar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1952
  • HALKIN SESİ Bir cevap Bu kuşede neşredilen bir yazıya,karşılık Eminönü İlçeliğinden aşağıya,aynenkoyduğumuz cevap* alınmış-tır:«Eminönü İlçeliğinden:Gazetenizin 9/12/952 tarihli nüshasında:«Kapalıçarş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1952
  • yapan amelenin dâvası Bulgaristan göçmenlerin den olan SaSth Yıl beş sene hapse mahkum edsJdî iki sene kadar evvel Bulgaristandan yurdumuza guap,Gislaved lâstik fabrikasına iş^i A&rak giren Salih Yılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1952
  • Tramvaylar ra«tgele ka J di rı hmy acak LE.T.T.İdaresinin yeni yıl bütçe müzakerelerine yarın Şehir Meclisinde devam olunacaktır.Evvelki gün yapılan görüşmelerde tramvayların kaldırılması mevzuu üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1952
  • lî Genei Meclisinin fevkalâde toplantıları ti Genel Meclisi yarın ve öbür gün birer fevkalâde toplantı yaparak gündemdeki maddeleri karara bağlamağa çalışacaklardır.Gündemde en önemli madde olarak Sul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1952
  • Yabancı dil imtihanları o-Üniversitede şubat ayı içinde yapılacak olan imtihan hazırlıklarına basandı İstanbul Üniversitesi.Hukuk Fakitcsinde şubat döneminde ya pılacak olan yabancı dil imi inan ları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1952
  • Bir esrar satıcısı 2 sene hapis yatacak Bundan bir buçuk sene evvel,Nallihandan istanbula gelen ve beraberinde getirdiği 3 kilo esrarı satmağa çalışırken yakalanan Hasan Beydilinin Kadıköy Asliye Cera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1952
  • Yen i kapıda bir esrar tekkesi basildi Evvelki gece saat 1 sıralarında Yenikapıda Rasim Özmene ait evin esrar tekkesi haline getirildiği haber alınmış ve buraya bir baskın yapılmıştır.Baskın neticesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1952
  • Hırsızlık vak'aları çoğalmsya başladı Son 24 saat zarfında,dördü Eminönü,üçü Beyoğlu ve yedisi de şehrin muhtelif semtlerinde olmak üzere 14 hırsızlık vak' ası olmuştur.Bu arada Topkapı Sarayının depo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1952
  • Mahrukat tanzim satışları rağbet görmUyor Belediyenin Unkapanında yap tutmakta olduğu mahrukat tan zim satışlarına son günlerde halk hiç rağbet göstermemektedir.İlgililer buna sebep olarak kışın henüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1952
  • Hindi satışları arttı Yılbaşının yaklaşmakta olması dolayısiyle şehirde hummalı bir faaliyet göze çarpmaktadır.Bu meyanda kanatlı hayvan ve bilhassa hindi satışları bir hayli hararetlenmiştir.Normal z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1952
  • Hazrefi Muhamımetten sonra Yazan:S.NAFİZ TA^SU 7W^!Ey bizim halifemiz,islâıru Mâmla çarpıştırmak günahtır 137 Peki ya emir,dedi,hemen teklifinizi halifemize bildirelim!Çok iyi yaparsuva,yolunuz açık o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1952
  • TOKEN Fakir Mektep Çocuklarına Yardım Cemiyetinin himayesi altındaki fakir ve.yoksul mektep çocuklarına elbise ve ayakkabı dağıtımı münasebetiyle 18 ocak pazar günü saat 10.30 da Galatada Neve Salam)S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1952
  • KISA HABERLER Son on gün zarfında Bele-diye murakıpları şehrin nı.ıhte-lif semtlerindeki fırın,kasap,j lokanta,kahvehane,muhalle-bici,bakkal,kömürcü,otel ve sinemalardan 3840 mı kontrol etmişlerdir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1952
  • T.Ü.T.B.kongresinin ya İstanbul Teknik Üniversitesi i Talebe Birlimi,dün kapanan I kongresi münasebetiyle aşağıdaki beyannameyi yayınlamış tır:Birliğimiz şenel kongresi a-j sağıdaki hususlar hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1952
  • Üç kişi mangal kömüründen zehirlendi Dün şehrimizde üç zehirlenme vak'ası olmuştur,tyi yanmamış mangalı odalarına alan ve Bakırköy de oturan Mustafa Mutlu,Balatta oturan Necla Açık ve Taksimde oturan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1952
  • Yeni mayın gemilerimiz bugün geliyor Amerika Birleşik,Devletlerinden satm almış olduğumuz Mar maris,Mordoğan,Meriç isimli mayın arama tarama gemileri bugün,saat 15 de Dolmabahçe önüne gelip demirleyec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1952
  • Belediye Yardam Sandığı tüzüğü değişecek Belediye Teşkilâtında çalışmakta olan memur ve müstahdemler,yıllarca evvel teşkil edilmiş bulunan «Cenaae Yardım Sandığı» tüzüğünün günün ihtiyaçlarına göre de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.12.1952
  • Yedi harp suçlusu firar etti Hollandada* müebbed hapse mahkûm edilen suçluların yakalanmasına çalışılıyor La Have,27 A-AO La Haye'de bugün jigrenildigine göre.Hollandah 7 harp suçlusu Noel yortuları s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1952
  • Ayakkabısından tanılan kral Brüksel.27 ANKA)Belçika Kralı,hayatının en heyecanlı 6 saatini Brüksel civarındaki bir mahallede geçirmiştir-Yanında bir bakan ve bir papas olduğu halde bir kamyonetle Maro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1952
  • I ı 88 Bugüne kadar Kralın maceralarını anlatırken size omm karakteri hakkında bir hayli malûmat verdiğimi zannediyorum-Bu arada belki unutmuş olabilirim,su hususu da ilâve etmeden geçmiyeyim-Çünkü Pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1952
  • Danimarka Ana Kraliçesi korna halinds Kopenhag,27 ANKA)Ana Kraliçe Geraldine dün akşamdan beri koma haline girmiştir-4 ameliyat geçiren Kraliçenin hayatından ümit kesilmiştir-Danimarka Kral ve Kra liç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1952
  • Sigara dumanı c!ğer kanseri yapıyormuş Londra,27 Nafen)Si gara dumanının ciğer kanseri ne sebep olup olmadığı hususunda araştırmalara devam e dilmektedir-Gittikçe artan ci ğer kanserinin sigara dumanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1952
  • Bir saz şairinin muvaffakiyeti Ankara.27 TA)Amerikada tahsilini ikmal etmekte olan Kastamonulu saz şairlerimizden Avni Ozbenli'nin vaki i vakit saz çalması Amerikalılar tarafında^ büyük alâka ile kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1952
  • Siyasî İcmal buhranı Siys!liderler ve Meclis reisleriyle müşavere ettikten sonra Fransa Cumhurbaşkanı jeuı kabiiiij ı ktmuayı de Gaulle partisinden bir milletvekiline teklif ettiğini gazetelerde mtudu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1952
  • İsrail Komünist Pat tisi Binasına Bombalar Atıldı Tel-Aviv 27 T.H.A.İsrail komünist partisi,merkez Mnasılna dün meçhul şahıslar tarafından el bombası «itilmiştir.Rinada büyük tahribat vuku toulmuş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1952
  • italyan Başbakanının Yunanistan seyahati Yunanlılar,Da Gaspe seyahatine büyük e Atina,27 THA.Yunan resmî çevreleri.îtalyan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı De Gasperi'nin Atina ve Ankaraya yapacağı ziyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1952
  • Bekârlar Cemiyeti ke di kendini feshetti St-Albans îneiltere)27 P)Bu cebirde vasıyan kârların aralarında kurduk)karşılıklı korunma cemh kendini feshetmiştir-Bütün azaların evlendik veya nişanlandıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1952
  • Yine sarkıntılık derdi Sayın Emniyet Müdürü «Sarkıntılık vak'alarına kığın Beyoğlunda ve kalabalık caddelerde rastlanmaktadır.Bunu önleyecek husus!tertipler aldık,istiklâl caddesinde öğleden gece yarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1952
  • İKTİBAS Fakir Birman kimdi ve neden intihar etti?Hayat ve ölüm,ıstırap ve ümit,istikbal ve kader adlı tabiat sırlarını fani heveslerinin oyuncağı yapmağa kalkışan bu adam,aynı kuvvetlerin kurbanı oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1952
  • inönü aleyhine açılan bir dâva Ankara.27 Milliyet)Malatyadan bildirildiğine göre;bir vatandaş hükümet binasının önünde bulunan İnönü hey kelinin kapladığı arsanın kendisine ait olduğunu iddia etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1952
  • Moelde İngilizler 1 milyondan fazla hindi yedi Londra,27 ANKA)Noel münasebetiyle bu sene îngiltereye Eritreden 1 milyon 240 bin hipdi gelmiştir-Bu rakama îngilteredeki akrabalarına hindi gönderen deni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1952
  • Kısa harici haberler MISIR İt Kahireden gelen haberlere göre,General Necip sivil masrafları kısmak için şiddetli tedbirlere başvurmaktadır.Şimdiye kadar devlet müesseselerinde fuzuli yevmiye,lüks mobi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1952
  • Türkiye Kredi Bankası A.O.1953 senssi İkramiya Plân:değerinde 6 EV ve 7' den fazla Para ve altın 3!OCAK 1953 kcğidesine fe*1"* icin 10 OCAK 1S53 tarihine kadar İSTANBUL Büyük Postahane karşısı BEYOĞLU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1952
  • SANAT HAREKETLERİ 'Afatürkle Konuşmala Yeditepe yayınlarının 13 üncüsü olan «Atatürkle Konuşmalar» Mustafa Baydar'm çalışmayı bildiğini gösteren bir eseridir-Atatürk'ün yerli ve yabancı gazetecilerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.12.1952
  • «fl Bir haftadan beri şehri-mizde şiddetli soğuklar hüküm sürmektedir.Soğuklar evsizler için büyük bir felâket olmuş ve sokaklarda ateş yakmak suretiyle ısınmağa çalışmışlardır.2 Dün Ankarada feci bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1952
  • slâm bayrağı,önce Hz.Ayşenin beyaz başörtüsündendimı ı.ı ı Q Q hi ı Bayrağımızın rengi Orhan Gazi tarafından intihap edilmiş,Fatih Sultan eliylede fetihten sonra ay-yıldız ilâve olunmuştu.Biz onu daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1952
  • {Geçenlerde Hollywood'da figüranlar arasında yapılan bir müsabakada Jean Bergman» en 1 sempatik figüran olarak seçilmiştir-Bu fiküranın S'nıdi daha mühim roller alması bekleniyor f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.12.1952
  • Rapid takımı Amerikaya gitti Avusturyanm.halen devam Rapid Birleşik Amerikada New etmekte olan ligr ikincisi Vi-York'da muhtelif karşılaşmayana kulübü—Rapid cuma 1ar yapacaktırgünü Avusturyadan Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.12.1952
  • Yunanistanda Noel ve yılbaşı yortuları ¦l UllinaWBllMul 0IL'r'll ¦^IWHWIH.WHKjBIB^IuKHiiI—»IBCIW^mimjIB—W hakem duracak Yunanistanda Noel ve Yılbaşı adındaki hakemi aıemıe cetlerl-eden bir idareci,ayn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.12.1952
  • Dün yapılan Atatürk koşusu İnsanlık tarihinin en büyük simalarından biri olan Atatürk'ün Ankaraya ayak bastıklarının 33 üncü senei devriyesi münasebetiyle İstanbul Atletizm Ajanlığı tarafından tertip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.12.1952
  • Çok kanlı bir mücadele 1BS||I ı 11 m a ğ ivi-»î Ut IttroH'ÎB-r&tt'uıt gafip gelen' fos' «çısti «d)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.12.1952
  • 'İ£X BEŞİKTAŞ ISTANBIJLSPOR Bugün Mithatpaaa stadında karşılaşacaKiar.ttuKara» evvelki muşaoaKakman oınnne ı»u gün ve daha altı ay oynıyamıyaıak olan Recebin Wr ata ki gö rülüyor-Bugün Beşiktaş istanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.12.1952
  • FENERBAHÇE BEYKOZU 1-0 YENDİ Sarı lacivertliler dün bilhassa ilk devre çok gol fırsatı kaçırdılar Yukarda Beykoz kalecisinin üstüste yaptığı kurtarışlardan biri görülüyor* Dün Fenerbahçe Beykozu 1-0,G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.12.1952
  • Kompartmana çıktığım gören Raven hemen arkasım döndü,yola,kömür yükleyen vinçlere bakmağa başladı.Tutkal fabrikası adan etrafa yayılan iğrenç balık kokusu vagona kadar geliyordu.Cholmondeley,trenin ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.12.1952
  • İki deli bilgiçlik yarışına çıkmış,beni de hakem yapmışlardı [Ba* tarafı 1 incide] ile karşılıklı sigara içiyoruz,sıra ona gelmişti.Biz 14 sene mahpus kaldık yüzbaşım.Neler çekmedik ki.Midemiz rahatsı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.12.1952
  • VAVBN M» S1-Türk askeri gece ve gündüz uyumuyor,dinlenmiyor,kılıcrrun hakkı ganimet top'uyordu X98 vemberi daraltın!Dört koldan hücum başladı» Yatarak,sürünerek,atarak Türkler» Kandiyelilerin sin dikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.12.1952
  • Hazırlıjan:Sadi BORAK t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 S S 6 Kmİ 7 8 BHHI BvJHkİ 9 10 1 11 ^H 12 Soldan sağa 1 Bir nevi çek.2 Bir tahta şekli.3 Dumanın kiri;Boru sesi;Su.4 Çocuk;Bu yük düzlük.5 Ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.12.1952
  • Nakleden:AZİZ OZBAY Hifzmann soğuk bîr sesle uludu:"Seni geberteceğim,11 «Bu sualime hayır deyemezsin Maria!Fakat bugün değilse yarın,her halde uzak olnuyan bir zamanda tabiat senden intikamını alacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.12.1952
  • Çoban güzel bir oyunla Belçikalıyı tuşla yenmişti 87 Benden sonra 79 a çıkan Man mut Çeterez ingiliz Sullivan'ı ittifakla yendi ve müteakiben mindere ağır sıkletler çıkmaya başladı,ilk olarak Fransız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1952
  • Balkan savunması [Bas tarafı 1 incide] ri heyeti şerefine Zağrep Merkez Komutanı General Kosk Nadp'in 23 aralıkta verdiği yeniik-e söz alan Türk heyeti başkanı Korgeneral ismail Hakkı Tunaboylu ezcüml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1952
  • Orta öğretim [Baş tarafı 1 incide] tertip etmiştir.Toplantıda gazeteciler* tetkiicleri hakkında izahat eren Mr.Tompkins,orta dereceli egiiLn müessese ve.organlauiyıe yapmış olduğu temaslardan çok memn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1952
  • Fransada kabine dünde kurulamadı [Bas tarafı 1 incide] lideri Jacques Soustelle bu sabah Başbakan Yarıdmcıhgı binasında istişarelerine devam etmiştir.Jacques Soustelle bu arada Mukavemet Demokratik ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1952
  • Truman dün görüşlerini açıkladı [Bas tarafı 1 incide] Başkan Truman şimdi Koreye Birleşmiş Milletler ordusu kadrosu içinde Anverikan askerleri gönderilmiş olması sayesinde,üçüncü dünya harbinin önüne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1952
  • Fırtına durdu [Bas tarafı 1 incide] izmirden,Marakaz saat 17.15 de Mud any adan rötarsız olarak limanımıza gelmişlerdir.Karadeniz postasını yapmakta olan Tırhan da bu sabah limanımıza girmiş olacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1952
  • Menderes tezahüratla [Bas tarafı 1 incide] kışlanıyor;«Yasa» varol,hoş geldin demokrasi/kahramanı» sesleri ortalığı çınlatıyordu Kendisine sayısız buketler takdim ediliyordu* Misli ender görülen göste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1952
  • Muhalefetin bir vazifeside iktidarı muvaffak kılmaktır [Bag tarafı 1 incide)nna söylemek istediğim bir ha kikat vardfi*:Bu hakikati insaflı ve idrâk sahibi vatandaşların tamamiyle.kabul edeceğinden em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1952
  • Şehrin sağlık duruma [Bas tarafı 1 incide] vak'a çıkmadı.İddia edil ligi gibi mekteplerde menenjit selgım yoktur.Bu arada oazı diC.»rivo yakalanan öğrencileri tedavi altına aldık.Difteriye tutulun İm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1952
  • İtalyada tren kazasında 7 kişi öldü Roma,27 ANKA)İçerisi noel tatilini geçirmek üzere seyahate çıkan yolcularla dolu bir tren.Verona civarında raylardan ckarak 7 kişinin ölümü ne,birçoklarının yaralan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1952
  • Adana bölgesinde [Bas tarafı 1 incide] derun limanında da tığlı ve ergel motorları batmıştırîçelin Gilindire bucagl kıyılarında 500 tonluk bir Yunan motoru karaya oturmuştur.Adana içersinde Kiremithan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1952
  • Vergi kaçakçısı [Bas tarafı 1 incide] üzerinde yapılan incelemelerdeyeniden 10 milyon liralık mat* rah farkı tesbit edilmiştir.Beyannamelerin tetkikına devam olunmaktadır.Maliye Bakam Hasan Folatkan d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.12.1952
  • ISTIRAP ÇEKMEYİNİZ Muayyen zamanlardaki sancdara karşı GRiPiN basan ile kullanılır Baş,diş,adale,sinir,lumbago ağrılarını süratle dindirir Grip ve Nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler.Mideyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.12.1952
  • Maltepe Belediye Başkanlığından 1 15 adet kârgir dükkânı havi hal inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Keşif bedeli 44674 lira 34 kuruş olup geçici teminatı 3350 lira 57 kuruştur.3 İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.12.1952
  • Lokman Hakim Dr.HAFIZ OSM AL Dahülya Mütehassısı Paaardan başka har gUn sabah saat 10.80-11.00 öğleden sonra 14.JO-1T.00 da hasta kabul «dar.istanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.12.1952
  • Lokmanu elcini Mecmuası Lokmanhekim Mecmuasının 147)sayısı gıktı.Susuzluk hastalıkları,bas ağrısı ve tansiyon,göğüsteki sızılar,kestane cok şifal bir meyvadır.Biraz da gülelim,suallere cevaplar,tehlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.12.1952
  • Kambiyo ve eiham Kapanış Bterling Dolar İT.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.liret.Drahmi Hskoudea Açılış 785.50 280_0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 785.50 280_0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.12.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KABACAN Ba auahada Me'aul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Baaüdigı yer:NURİ AKÇA Matbaas;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.12.1952
  • Yazan:10 BÜYÜK YARAMAZ Ten Little Niggers)^iyes 3 perde Aghata Christie Çeviren:Reşiha O.Yafi Çarşambadan başka her akşam saat tam 21.15 de,cuma talebe)pazar matine tam saat 15 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.12.1952
  • JMUİıjpt Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık »0 Ecnebi memleketlere iki mididir.İlân şartları 2 ve 3 Unoü aayf a sant.4 T.L.7 ve 8 mci aayf a «u»t.2,50 T.L.Hân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.12.1952
  • Istanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri ve oyun hava lan 13.30 Paruk Akel ve arkadaşlanndan dans müziği 14.00 Şarkılar.Okuyan:Akile Artun 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.12.1952
  • Petrol Ofisi Umum Müdürlüğünden Ofisimiz ihtiyacı için 150 şer ton 4 ve 5 m/m lik saç levha satın alınacağı Is'tanbul ve Ankara gazetelerinde ilân edilmişti-Ofisimia Merkez ve Bölge Müdürlüklerince ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.12.1952
  • Müzeler Arkeoloji Müzesi:Pazar çarşamba ve cuma günleri saat:13 16 Eski Şark Eserleri Müzesi:Pazar,çarşamba ve cuma günleri saat:10 12 Topkapı Sarayı Müzesi:Pa-«artesi hariç her gün 13.40-16.30 Ayasof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.12.1952
  • DÎS TABABETİ ALEMİNE in Son Model Cihazlarını Sunar Komple ÜNİTLER Sandalyeli RÖNTGENLER Tam Narkoz tipi FOTOYLER |Antiparazit tertibatlı TURLAR Otomatik kuru hava STERİLİZATÖRLER Fonten tipi KRAŞUARL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.12.1952
  • istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 85 metre küp çam kerestesi yapı işleri şartnamesinin 18-ci maddesi gereğince satın alınacaktır-Keşif bedeli 18900 Lira geçici teminatı 1418
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.12.1952
  • I!H»İİİİ:Hİ&«:«m fi!Hiç bir dolma kalemin erişemediği bir mükemmeliyeti haiz olan SHEAFFER S,değerli bir hediye anyanlar için hakiki bir nimettir.Tek el ve tek hareketle işleyen mürekkep doldurma meka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.12.1952
  • Dram kısmı Saat 21 de VAHŞİ KIZ Yazan:Jean Anouilh Türkçesi:Oktay Akbal Salâh Birsel Telefon:42157 Komedi kısmı AHUDUDU Yazan:Joseph Keaselring Türkçesi:Reşiha O VâfI Vasfi K.Zobu Telefon:40409 Pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8