Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.12.1952
  • C.H.P.nin gasbetfiği mallar İhtisas Komisyonu haksız iktisap edilen malların C.H.I*,den nasıl geri alınacağı hususunda prensip kararına vardı Ankara 26 T.A.C.H.P.nin gayrimeşru yollarla gaspettiği mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1952
  • ¦ffOMk 'thihwm Bugün şehrimizde hava genel olarak bulutlu ve yer yer yağışlı geçecek,fırtına biraz hafif liyeeekt ir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1952
  • I Yaşar Doğu Hatıralarını Anlatıyor I Merakla takip ettiğiniz tefrikamızı bugünlük 7 inci sayfamızda bulacakti_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1952
  • Amerika Stalinin tekliflerini bekliyor Eisenhower barış ve emniyet dâvası için her şeyin yapılabileceğini söyledi Vaşington,26 AP)lkti-lideri Stalin'i «müsbet teklifdara geçmeye hazırlanan Ei-lerde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1952
  • Tunusta tevkif edi tenlerden bir kaçı Tunusta bir Fransız birliği imha edildi Çölde vuku bulan bir çarpışmada 218 Fransız,29 Tunuslu öldü Tunus.26 TH-A)Bu,günı mesiyle neticelenen şiddetli bir Tunus't
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1952
  • De Gaulle Partisi iktidarda o-Fransa Cumhurbaşkanı.De Gaulle Partisinden Jaegııcs Sousteileyi hükümeti kurmaya memur etti De Gaulle Paris 26 Radyo)Cumhurbaşkanı Aurlol,De Gaulle Parti-si erkânından Jo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1952
  • Cihad Baban aleyhine açılan bir dâva Son Saat gazetesi sahİD ve başmuharriri Cihad Babanı bir müddet evvel Adana'da tertip edilen bir sivasî toülantıda vaptığı beyanatta.İlâncılık Şirketi ve dolavısiv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1952
  • Çürük mal ihraç eden tüccar 0.fsveçe çürük kuru erik satan Taranto 15 gün ticaretten menedildi izmir,26 Milliyet)Bir müddet evvel İsveç'e çüfük ve bozuk kuru erik ihraç etmekten tevkif edilmiş olan me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1952
  • Churchill Amerikaya gidiyor o-Queen Mary ile Amerikaya hareket edecek olan İngiliz Başbakanına karısı ve kızı refakat ediyor Londra.26 AP)Bugün resmen açıklandığına göre.Başbakan Churchill,bu ayın 31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1952
  • Deniz kuvvetlerine katılan yeni erat yemin etti Kasımpaşa Deniz Gedikli Okulunda dün deniz kuvvetlerine iltihak eden erat yemin etmiştir» Resimde alay sancağının önünde yemin eden yeni erat görülmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1952
  • TIMARHANEDE YIL U I muş bir adamım.Vallahi.Al-1 Tasavvur edin beyefendi,I lah sizi inandırsın,vekiller kabendeniz Atatürkle arkadaşlık pimi vurmadan giremezlerdietmiş,sık sık sofrasında bulun-1 Selâml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1952
  • Kaçak eşya dolu apartman Dün.Çarsıkapıda kaçak eşya dolu bir apartmanın basılmış olduğunu vazmıştık-Bu mevzuda Abdürahim.Nurünnisa ve Mehmet Ahunbav'dan aldığımız bir mektubu neşrediyoruz:rDevamı Sa.7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1952
  • Malatya hâdisesi Eiâzığda yakalanan iki Büyük Doğucu dün itirafta bulundular Malatya 6 Milliyet)Ahmet Emin Yalmana Mılatyada yapılan suikast ile ilgUi tahkikata ehemmiyetle rV/am olunmaktadır.Dün d3 b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1952
  • Köprülü'nün Napoli'de yaptığı mühim toplantı N.A.T.O.askerî erkânı ve Carneyla Orta-Doğtı meseleleri müzakere edildi Napoli 26 T.H.A.Türkiye Dışişleri Bakanı Prof.Fuat Köprülü ve refakatinde bulunan T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1952
  • M.Eğitim Bakanı komünist faaliyetlerini açıkladı Tevfik ileri köy enstitülerinde komünizmi teşvik edar mahiyette konferanslar verildiğini ve buralarda kızların içki âlemlerine iştirak ettirildiklerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1952
  • 1936 yılında kurşuna dizilenlerin tahkikatı dün Mecliste görüşüldü **mtnra* ğ.Kaya ve arkadaşlarının dosyası verildi Adalet Bakanı tahkikatın I nihai kararın Meclisçe safhalarını izah ederek verileceğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1952
  • Dün şehrimize gelen Başbakan Adnan Menderes» İzmir'e hareket etmek üzere vapura girerken Adnan Menderes dün Izmire hareket etti Başbakan'a içişleri Bakanı Et hem Menderes ve Bayındırlık Bakanı Zeytino
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.12.1952
  • Günün Meseleleri Müthiş Ivan'ın vahşeti ve ahfadı Müthiş İvan'ı Türk tarihi pek iyi tanır-1552 ekinönde Kazan Türk Hanlığım kılıçtan geçiren odur-Yazan:Mirza BALA İkinci Dünya Savaşının,Sovyetler Birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.12.1952
  • BALO İstanbul Üniversitesi Tatabe Birliği yılbaşı münasebetiyle Marmara lokalinde bir balo tertip etmiştir.ÇAT İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği Kimya Talebe Cemiyeti yıllık tanışma çayı 10 ocak cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.12.1952
  • Hie.27 Aralık Ru.9 14 K.A 1952 Aralı 1372 Cumartesi 1368 VAKİ T VASATI EZANI Güne?7.25 2.38 ogle 12.15 7.28 İkindi i 14.35 9.48 Aksar n 16.47 12.00 Yatsı 18.27 1.39 imsak 5-37 12.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.12.1952
  • ngur-MW aw* Röportaj Hassaten akşam Kaliteleri,ya* ikinci ya da beşinci s ayf alamda çift sütunluk bir yirı «Man keme koridorları» na tacu ıs eımişlerdir.Bunlar,ya mesleğin en çetrefil ve güç branşı o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.12.1952
  • P O LİSTE Dolapderede,Teşrifatçı sokabında oturan Hasan Sabit dında biri evvelki gece sarhoş bir halde,evinin kap'551 şaşırmış ve komşusu Ragi*»111 vine zorla girmeğe kalknııŞ.Kapıyı kırmağa yeltenen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.12.1952
  • KİSA if Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Üniversiteli fakir taleöej lere dağıtılmak üzere İstanbi Üniversitesi" Rektörlüğüne 9 lira gönderilmiştir.Askeri Tıbbiyenin Ankara ya nakledilmesiyle boşalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.12.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler iki tarafın murahhasları ileri sürülen teklifleri tetkik ettiler 136 Hazreti Ali,etrafını saran ve maiyetinde hüsnüniyetle harbin sdurdurulmasını istiyen maiyeti or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.12.1952
  • Şehir Tiyatrosunda Şehpar Hana m Gecesi Şehir Tiyatrosu san'atkârları.kıymetli san'atkâr merhum Sadi'nin refikası Şehper hanımın san'at hayatının kırkıncı yılı dolayısiyle Şehir Tiyatrosu Komedi Kısmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.12.1952
  • Do'ar kaçakçılığı yapanların duruşması Bir müddet evvel Alfred Thomas adında bir Amerikalı.Tepebasjnda Cardaş lokantasında Garbis Malhas adında bir sarrafa dolar sattığı iddiasiyle yakalanmış ve adliv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.12.1952
  • Tacirlerin toplantısı O-istanbul Tüccar Derneği üyeleri aylık topiantı.arım dün Liman loKuatasınua yaptılar İstanbul Tüccar Derneği dün saat 17 de Laman lokıv.t asında İzzet Akosman'ın oaşkar.iıg'ında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.12.1952
  • HALKIN SESİ Umumi EıeEâlar esken kapanıyor Adı ve adresi bizde bulunan bir okuyucumuz şöyle yazıyor:«Taksimdeki umumî hela daimî bir baş belasıdır.Değil öyle mutena bir semte;kıyı bucak bir yere bile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.12.1952
  • R a n devü evinde döğüş o-Küçük bir münakaşa yüzünden çıkan kavga sonunda 4 kişi birbirine girdi Evvelki gece randevuca Yusuf Kıvcı'nın işlettiği rarlabaşı cac desındeki 260 numaralı ramlevı evine gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.12.1952
  • Beyoğlunda kanlı bir hâdise odi Evvelki akşam Beyoğlunda kanlı bir hâdise olmuştur-Dimitri Nikolaidis adında birisi,Kaymakam Resatbev sokağındaki numarada oturan eski karısı Zoica'nın evine gelerek ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.12.1952
  • Bit* genç kız hırsızlık yaparken yakalandı Bir kac ay evvel hırsızlık yaparken suçüstü yaîûalamp Emniyet Müdürlüğüne getirildiği zaman ağlayıp sızlayarak masum olduğunu iddia eden ve bu suçu zaruret i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.12.1952
  • Meclisinde f.E.T.T.idaresinin 953 yıiı bütçesinin müzakeresine dün başlandı ve Genel Müdür izahat verdi İl Genel Meclisinin "•iGüncü fevkalâde toplantısı dun saat 15.3ü da Prof.Enver Berkmeı.r başkanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.12.1952
  • Koca Ragıp Paşa ilk okulu aile birliğine yapılan teberru Lâleli Koca Ragıp Paşa 2 nci ilkokulunda Okul-Aile Birlici tarafından kıymetli vatandaşların yardımivle 50 çocuğa a yakkabı,elbise ve palto var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.12.1952
  • Tekel İşçilerinin ücret baremi hazırlamıyor Tekele bağlı iş yerlerinde bü yük ihtilâflara vol açan ücret bareminin yeniden gözden geçirilmesine karar verilmiştirişçilerin bünyelerine daha uygun ve kıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.12.1952
  • 87.Gidiniz Yasemin hanım serbestsiniz!Beni istemeyen bir kadını zoıria tutamam-Yalnız» Antonyoya telefon,ediniz de doktorumu alıp gelsin yaramı sardırsın-Kız hiç ses çıkarmadan kılıcını attı ve koşar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.12.1952
  • Tabib,dişçi,eczacı ve veteriner yedeksubaylar Ankara,26 THAO Tabibi dişçi» eczacı ve veteriner yedek subayların şevklerine önümüzdeki ocak ayının 5 inde başlanacak ve 8 inde nihayet verilecektir-Bu ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.12.1952
  • İKTİBAS Baş makas ve cımbızla alıyorlar Doktor Jaan Bouvin adında bir cerrah on beş senelik bir araştırmadan sonra göz kapaklarında meydana gelen yağlar auimnca baş ağrısının da kaybolduğunu ortaya ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.12.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Mektup Ne kadar yazmış,ne çok ve ne çeşitli yazmış şu koca Abdülhak Ilâıuidimiz!Mistik mısra 1ar onda» dindar mısra'lar onda* Bunlara karşılık maddeci veya münkir mısra'iar da onda-D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.12.1952
  • Noeli evlerinde geçirecek askerler Vasinerton,26 AA)Hava kuvvetlerinden dün bildirildiğine eöre.600 den fazla asker Noeli evlerinde geçirebillecek şekilde vaktinde memlekete ulaştırılmıştır-Bundan baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.12.1952
  • NosS tatîSinde 150 küs!kazadan öldü New-York,26 AP)Noel tatilinin ilk 24 saatinde Amerikada çeşitli kazalarda 150 kişi ölmüştür-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.12.1952
  • Bir meyhaneyi altüst eden sarhoşlar Taksimde inan sokağındaki saz salonuna gelen Şükrü-Faik Kadri ve Bayram adında dört arkadaş bir masaya oturarak içmeye başlamışlardır-Bir müddet sonra sarhoş o lan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.12.1952
  • KJçük Sıikâye'ye dair «Fatih taraflarında araca derini-bir uzak unrabara oturur.Hali vakti yerindedir.Ustölik bir radyumu,küçük,bebek yastığı gibi bu kedisi ve on altı,ou yeli yaslarında bir kızı vard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.12.1952
  • asî İcmal ıviusiemueKea kahramanlı jı Bu hafta gelen Fransız raecmualarınua yorttuk.C.ablaıuu da istiklâl istiyoruz,diye nü mayiş yapan «medeniyet düşmanlarından» zayıf,nahif im gencin etrafını sopalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.12.1952
  • Kanserle mücadele kongresi Türk Kanser Savaş Kurumu delegelerinin iştirakiyle Bombay'da bir kongre yapılacak Ankara,26 A-A-Türk Kanse.Araştırma ve Savaş Kurumundan aldığımız malûmata göre,Milletlerera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.12.1952
  • Berlindeki hâdiseyi Ruslar kabul etmiyor Sovyetler hâdisenin mürettep oduğunu iddia ederek mesullerinin cezalandırılmasını istediler Berlin,26 ANKA)Dün] bir poli-in ölümivle neticelenen J hâdiseyi Ber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.12.1952
  • Koje Adasında yeni bir hâdise Tokyo,26 A-A-Birleşmiş Milletler harp esirleri ko mutanlığından bildirildiğine göre,Koreli nöbetçilerden biri şali sabahı Koie adasında kampta bir harp esirini vurmuştur-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.12.1952
  • İranda fecî bir uçak kazası oldu Tahran.26 A P)Noel günü İran Havayollarına ait bir C-47 yj lcu ucasının Tahran hava alanı yakınlarında düşüp parçalanması.4 Amerikalı dahil.2\kişinin tnangana malolmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.12.1952
  • Japonyada fecî bir infilak daha oldu Nagoya.26 AP)Japonyanın bu şehrinde son 5 sih zarfında bugün vukua gelen ikinci bir infilakte 8 kişi ölmün ve 21 kişi yaralanmıştır-İnfilak bu kere fotoğraf malzem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.12.1952
  • Kar adamın izlerine tekrar raslandı Yeni Delhi 26 Nafen)Bf;ğ kişilik bir Japon dağ-cıhi heyeti Himalâyalarda keşif yaptıktan sonra Katmandu'ya dönmiL lerdir.Verdikleri raporla l'ar a-damın izlerine te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.12.1952
  • Bîr Amerikalı uzman Türkiyeye geliyor Washington 26 A.P)Oregon Eğitim Koleji Baş Kan;Ilofoen J.Maaske'nin vapurla fccw-Tork'tan Istanbula nareket ettiği bugün Dışişleri BaKanlığtndan bildirilmiştir.Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.12.1952
  • New-York başpiskoposu Seul'e ge!di Seul,26 A-A)New-York Başpiskoposu Kardinal Francis Spellman,dün gece Noel münasebetiyle cebhede birlikler arasında yaptığı geziyi mü teakıp buraya dönerek geçen yıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.12.1952
  • Kraliçe Elizabeth gelecek yıl Yeni Zelandaya gidecek Auckland Yeni 26 AP)Y/eni Zelnda Ular gelecek sene Kraliçe Elizabv:h II i.e Edinburgh Dükünün Noü yortusunu ve yılbaşıyı bu 'ada ge gireceklerini ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.12.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Ayan üyelerinden Herbert O'Connor,dün beyanatta bulunarak Birleşmiş Mületler nezdindeki Amerikan memurlarının memleketlerine sadakatsizlikle ithamlarına devam edildiği tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.12.1952
  • 106 yaşrndaki ihtiyarın doğum günü kutlandı Lima.26 A-A)Perulu eski muhrib Manuel Osariodün 40 çocuğu ve 200 torunu ile 106 ncı yıldönümünü kutlamıştır-Yedi defa evlenen Osario son defa 1950 de 16 yaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.12.1952
  • Yunanistanın Almanyaya ihracatı arttı Bonn.26 THA.İlgili:çevrelerden verilen malûmata göre son samanlarda "Yunanistandan yapılan ithalât artmıştır-Geçen ekim ayı içerisinde Yunanistan Almanyaya 13.7 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.12.1952
  • AH Fan Noel i eski karısının filmini seyrederek geçirdi Cannes Fransa)26 AP)Yakın arkadaşlarının bildirdik lerine göre Ali Han.Noel gecesini Rita Hayworth'un son filmini seyretmekle geçirmiştir-Verile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.12.1952
  • if*** X 1 ılİİHIftlIlıiıl JÜ^ 1 Başbakan Adnan Menderes dün uçakla şehrimize gelmiş ve İzmir D.P.kongresinde bulunmak üzere vapurla İzmire hareket etmiştir.Başbakana bu seyahatinde İçişleri,Bayındırlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 27.12.1952
  • Geçenlerde Demirperde gerisinden kaçarak Amerikaya giden Çekoslovak artisti Sven Hedeline Hollywood'da Metro Goldwyne Mayer şirketi ile bir kontrat imzalamıştır.Hedeline ilk olarak «The Life of Refuge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 27.12.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Ata'nın tekkecilik babında anlattığı ilk fıkra 11 Vay!Memiş,sen ha?Diğeri bağırdı.Vay!hocam,"sen ha?Her iki yobaz birbiri arine sarı arak öpüştüler.Sonra karşılıklı o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.12.1952
  • Üvey evlât:ESKRİM Eskrim memleketimizde ata fiporu olmasına rağmen birçok imkânsızlıklar neticesi dar sahada faaliyet gösteren bir spor koludur.O kadar büyük bir alâkasızlık karşısındadır ki yapılan «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.12.1952
  • A d mira Ankara'da Dört mac yapmak üzere memleketimize davet edilen Avusturyanın Admira futbol takımı bugün Istanbuldan Ankarava hareket edecektir-Admira takımı varın ilk karşılaşmasını Havasrücü ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.12.1952
  • Türkiye kupası futbol maçları Memleket futboluuun selâmeti bakımından çok hayırlı bir teşebbüs olan bu kupa maçlarına icabeden ehemmiyet verilmelidir-Sulha Garasrı İngiltere,Fransa ve diğer birçok mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.12.1952
  • p^f% ARCHIE MOOR Archie NECMl KARAHAN jç Amerikada büyük başarılar kazanan genç boksörümüz-Amerikada büyük kazanan genç ve kıymetli boksörümüz Necmi Karahan durmadan zafer üzerine zaferler kazanmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.12.1952
  • Futbol Federasyonu Başkanı İLf Orhan Şeref Apak yılbaşından sonra şehrimize gelerek profesyonel tertip komitesi Uysleri ile göıfişjm^'.ar yapacak Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak,yılbaşında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.12.1952
  • I Basketboicularsmız millî karşılaşmalar aref e snde Millî basketbol takımımızın,tstanbul Enternasyonal Basketbol Turnuasında Fransızlarla yaptığı müsabakadan bir görünüşönümüzdeki aylarda oynıyacagı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.12.1952
  • Bugün yapılacak olan basketbol maçları Bugün yapılacak basketbol maçlarının programını verivo ruz:13-30 Pasabahce S-Tepe 14-40 Cihangir Beşiktaş 15-50 Gedikpaşa Hilâl 17 00 DzY-İhtisas »T-Spor 1410 Mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.12.1952
  • Profesyonel kümenin ikinci devre arına başlanıyor Bugün Fenerbahçe ile Beykoz Galatasarayla Emniyet karşılaşıyor Normal netice,lig liderinin ve üçüncüsünün galibiyetleridir.Bunun aksi beraberlik veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.12.1952
  • IE TIMARHANEDE YIL Yctağıma oturduk.Koğuş dolmuştu.Çoğu yatağına uzanmış,uykuya dalmışlardı bile.I Bas tarafı 1 incide] bası,bir taraftan da tilki gözleriyle bu konuşmayı dinliyordu.Kalk defol oradan.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1952
  • TÂRİTEKİ KORKUNÇ fCİNAYETLER^ Nakleden:AZİZ ÖZBAY Sevgilim bizi tanımıyan uzak ülkelere gidelim 10 O halde Maira-onu sevmez olmuştu.Hitzmann Peter'i evli bir erkek hüviyeti altında bulunca kızgınlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1952
  • Lokman Hekim Br.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Paeardan.başka her grm sabah saat 10.SO-12.00 ö#e" den sonra 11.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.10* a^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1952
  • mmu mı wm Padişah İbrahim,sevgili hasekisini kofundan tutarak bahçenin derinlilerine götürdü 197 Söyle bakalım-Giride giden arkadaşların o badireden kurtulup dönecek lerini.zan ve tahmin etmiyorum-Man
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1952
  • Komiser bu esnada düşünüyordu.Harp olsa da yine mesleğinden vazgeçmiyecek,sulh ile beraber tekrar şerirlerle mücadeleye başlayacaktı.Daima onların aleyhinde çalışacaktı.Vakıa bu adamlar da zeki ve kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1952
  • Hazırijyan:Sadi BOKâK t 9 3456789 10 11J2 Soldan sağa 1 Beygire suvar olan iki kelime)Hayvan ayakkabısı 2 Kurak değil;Şaka 3 Bir;Ifadei meram vasıtası 4 Rumelililerin diliniVt pelesenklerinden;Yed;Kes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 27.12.1952
  • Fransız rakibimle bir nevi köşe kapmaca oynamaya başladık 86 Artık takım seçilmiş,bütün hazırlıklar tamamlanmıştı.Evvelâ Ankaradan İstanbula geldik.Oradan uçakla Stokholme gitik.Kahire ve İskenderiyed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.12.1952
  • Adnan Menderes dün Izmire hareke!etti [Bas tarafı 1 incide 1 Dinç,Birinci Ordu Kuomay Baş kanı Tümgeneral Şev «et Ay kan,Merkez Komutanı Gene* al Reşit Erkmen,Demokrat Par:i u idare kurulu başkanı Neo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.12.1952
  • De Gaulle [Bas tarafı 1 incidcl olarak kabineyi kurmak vazifesi tevdi edilmiş bulunmaktadır.Bu teklifi kabul eden Jacgues Soustelle derhal temaslara başlamış,ve Parlamentodaki muhtelif grupların temsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.12.1952
  • C.H.P.nİFi gasbettiği mallar [Bag tarafı 1 incide]!nu çıkarılacaktır.Bundan sonra da,Halk Partisinin tüzüğü hükümlerine göre bugüne kadar üyelerinden gerek aidat,gerek bağışlama suretiyle elde ettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.12.1952
  • Şahrin ekmeklik un ihtiyacı Eskişekirin Karakyö değir meni İstanbul Belediyesiyle yaptığı anlaşma üzerine dünden itibaren şehrimizin ekrael lik un ihtiyacı için devamlı ollara k sründe 100 ton hububa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.12.1952
  • Bütçe Komisyonu Başkanlığı seçimi yapıldı Ankara,26 TA)Bütçe Komisyonu bu sabah toplanarak başkanlığa Bursa Milletvekili Kenan Yılmaz,ikinci başkanlığa Giresun Milletvekili Mazhar Şener,sözcülüğe İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.12.1952
  • Denizlerde fırtına hafifledi Karadeniz» Marmara ve Akdenizde bir haftadan beri şiddetli şekilde hüküm süren karayel fırtınası dün biraz hafiflemiş ve bu suretle muhtelif bölgelerde limanlara sığman ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.12.1952
  • [Bas tarafı 1 incide] lamıyacağını ve âmme vicdanının bu hâdiseleri nesildcau no" sile intikal ettireceğini işaret ederek:«Devri sabıkta islenen cinayetlerin acısını hiç unutmıyacağız-siyasî emniyetsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.12.1952
  • Amerika tekliflerini [Baş tarafı 1 incide)leri Bakanı John Poster Dulles bu konuda yayınladığı bir tebliğde.Stalin tarafından ileri sürülebilecek müsbet tekliflerin en büyük bir dikk.c ve müsait bir z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.12.1952
  • Tunusta bir Fransız birliği LBaş tarafı 1 incide] birliklerine ait bir karargâhı araştırmak için.dün treae Tunus şehrinden ayrılmış ve Susa şehrine «iden volları kontrol altına aldıktan sonra,çöle doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.12.1952
  • Cihat Baban [Baş tarafı 1 incidei Matbuatımızda ve umumi efkârda kötü akisler bırakan ve Cihad Baban tarafından bilâhare yapılan neşriyatla tevil ve tefsire uğraşılan bu a£ir isnatlardan dolavı İlâncı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.12.1952
  • Türkiyeye arttırılıyor Washington 26 AP)Cumhurbaşkanı Trumanın Avrupada iktisadî tetkikler yap* makla vazifelendirdiği iktisadî misyonun ileri sürdüğü bir tavsiye Amerikan gazetelerinin ekserisi taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.12.1952
  • Malatya hâdisesi [Ba& tarafı 1 i a ekle i sonra tevkif edilmişlerdi,Bu iki sanık bazı ıgıltl iwada bulunmuşlardır.HAMZA TAŞKIRANIN VERDİĞİ İFADE Sanıklardan Haraza,şehrimiz savcılığına verdiği ifadede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.12.1952
  • IfUWANtSTAJVDA tahrikçi neşriyat vapajs mürteci Ankara 26 TA)Yunanistanda Gümülcunede Mj la Vusul Hasan taralıdan eski tıartie çıkarılmakla ulan Halk Yolu adındaki gazetenin rtl^aî neşri* yat yaptığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.12.1952
  • M.Eğitim Bakam komünist faaliyetlerini açıkladı I Bas?taran 1 incideJ reddüde mahal bırakmayacak ka dar açık bir vakıadır Hâdtöe'.3r arasında misal olarak alınan bir kaç tanesi şunlardır:1—Tanınmış bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.12.1952
  • Churchill Ame-rikaya gidiyor [Baş tarafı 1 incidfcl Amerikada iken eski dostu ve Amerikanın en kıdemli devlet adamı Cumhurbaşkanlarının müşaviri Bernard Baruch'un evinde iki üc gün misafir kalacak ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.12.1952
  • Kaçak eşya dolü apartman [Baş tarafı 1 incide ı Aramada bulunan eşyadan hiç birisi kaçak değildir-Bunların bir kısmı ithal esvası ve 7000 lirayı asmayan bir kısmı da İslâhiye'de srümrük muamelesi göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 27.12.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 7 ton Domates Salçası kapalı zarfla 19/1/953 pazartesi günü saat 15»30 da Adapazarı As-Sa-Al-Koda satın alınacaktır-Bedeli 7700 Lira geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.12.1952
  • MUAYYEN ZAMANLARDAKİ SANCILARA KARŞI GliP başarı ile kullanılır.Bas,diş,adale,sinir,lumbago ve romatizma ağrılarını derhal keser.O Grip ve Nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler.KİNİNLİ 6Ur'atl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.12.1952
  • 1953 Sanat Takvimi *1 Millî Eğitim Bakanlığı bu yıl da 1953 SANAT TAKVİMt adı altında yıllık bir dıvar takvimi hazırlamıştır-Istanbulun 500 üncü fetih yıldönümüne rastlaması itibariyle 195^ sanat takv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.12.1952
  • Sabun Alınacak Ereğli Kömürleri İşletmesi Genel Müdürlüğünden Kapalı zarfla:125 ton beyaz çamaşır ve 72 ton beyaz işçi sabunu alınacaktır.Müessese bu mikdarı ihalenin tebliğinde %10 nisbetind azaltmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.12.1952
  • Dz.Ast Subay Sınıf Okuluna Öğrenci Alınacaktır 1 Deniz Ast-Subay sınıf okuluna alınacak öğrenCl için aranacak niteliklera)Türk vatandaşı olmak.il b)Orta okul veya eşidi okulu bitirmiş olmak Teknik çıv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.12.1952
  • alınacak Devlet Demiryolları HaydarpaŞ3 Satsnalma Komisyonundan 1 1000 şişe 200.000 ünitelik Penicilin Cristalin G-Sod"»* ile 20000 şiğe 400,000 ünitelik Penicilin Procaine kapalı za usuliyle satın al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.12.1952
  • Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 80 Ecnebi memleketlere iki »Midirhân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa stmt.2,50 T.L.Hânlardan mesu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.12.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:AH Naci KARACAN Bu nüshada Me'su] Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.12.1952
  • 10 BÜYÜK YARAMAZ Ten Little Niggers)iyes 3 perde Yazan:Aghata Christie Çeviren:Reşiha C.Vâfi Çarşambadan başka her akşam saat tam 21.15 de,cuma talebe)pazar matine tam saat 15 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.12.1952
  • Kambiyo ye esham Kapanış sterling Oolar Fr.Frangı îsviçre Fr.•3elçika Frsveç Kr.«lorin.iret rahmi lakoudea Açılış 788.00 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 789.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.12.1952
  • Istanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Şarkılar 14.00 Alman ve İtalyan operalarından orkestra parçaları ve aryalar Pl.14.15 Valse Musette ve paso dobleler Pl.14.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.12.1952
  • k-k-j.I i t Yeni bir film çevirecek olan Davit Niven-Charlie Chaplin Margaret O'Brian Son altı senedir pek çok muvaffak filoı çevirmiş olan.ve Amerikanın Küçük Prenses Margaret'i diye tanılan bu küçüc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8