Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.12.1952
  • New York Times gazetesi diplomatik I I ¦¦IHHlUff BUN II H.HI llll I llll II IMIIII I,rr.I 111 ¦Hill muhabirine beyanat veren Stalin,Gl.Eisenhowerle görüşme yapmaya taraftar olduğunu söyledi Sovyet Mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1952
  • I Yaşar Doğu Hatıralarını Anlatıyor I Merakla takip ettiğiniz tefrikamızı bugünlük 7 İnci sayfamızda bulacak-I siniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1952
  • Prof Muzaffer Şevki Yener M.Şevki Yenere Lejyon Donör nişanı verildi istanbul Tıp Fakültesi profesörlerinden Ord-Prof-Dr-Muzaffer ğevki Yener'e.tıp sahasında gösterdiği faaliyet ve başarılı çalışmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1952
  • Başbakan izmire hareket ediyor ¦¦mili m.rn»1» ı rı—ı m Adnan Menderes yarın Konak meydanında konuşacak ÜHDİ-Hükümet Başkanına İçişleri,İşletmeler,Sağlık Raicanlarivle birçok milletvekili refakat edece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1952
  • Yeşil ve kırmızı!üslümanız-Namaz kılmakta.oruç tutmakta,Kur'an okumakta ve Mevlit okutmakta,ibadet ve imanda tam bir vicdan hürriyeti içinde azadız-Dinî duygularımızdan dolayı ne kimse bi ze karışır,n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1952
  • Kef T Covad II unav ÜLUNAY gazetemize intisap etti Makaleleri» hafta sohbetleri» günlük fıkraları,tiyatro ve Türk musikisi tenkidleri.san'at yazılariyle tanınan ve kırk yıldan fazla zamandan beri matb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1952
  • Beninde yeni bir h âdjs e Fransız kesiminde bir Alman polisi üç fins askeri tarafından öldürüldü Berlin,25 AP A.A.Bu sabah Berlinin Fransız kesiminde vukua gelen bir hadisede Batı Berlinli bir polis m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1952
  • İngiliz Kraliçesi Elizabeth balkı selâmlıyor j Kraliçe Elizabeth Noel mesajını dün yayınladı Ankara radyosundan da gönderilen mesajlar sabaha kadar devam etti Sandringham 25 AP)KraUçe teşebbüs ve atıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1952
  • Bugttn şehrimizde hava,90k bulutlu ve yağışlı geçecek,hava sühuneti düşmekte devam edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1952
  • Malatyadaki menfur hâdise üzerine Bütün savcılıklara birer mühim tamim yollandı Tamimde "Memleketin neresinde olursa olsun irticaî harekete karşı uyanık bulunmaları bildirildi,Ankara.25 Milliyet)Malat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1952
  • TIMARHANEDE YIL ''Nöbetçi doktor yanından geçerken ona Ermeniyi öldür,demiş,o da öldürmüş.10 Zayıftır.Tetebbu etmedim hususi surette.Pehlivanlık yaptın mı?İşte ondan hiç anlamam.Bu olmadı.Diye esefle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1952
  • Muvakkat kabri ziyaret eden talebeler j Bir müddet ewel Fakülte yönetmelimi yüzünden çıkan bir İhtilftf sonunda grev ederek derslere iştirak etmeyen Ankara Ziraat Fakültesi öğrencileri Derneği dün Ata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1952
  • Dün kaçak eşya dolu bir apartıman basıldı Kaçakçılar 50 bin lira değerinde giyim eşyası getirip bîr kısmını satmışlar Emniyet Müdürlüğü Kayıkçılık Bürosu ve Gümrük Muhafaza teşkilatı memurları münlm b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1952
  • Milyoner eroinci dün mahkûm oldu o-Osman Keeeli 11829 lira ödiyecek,bir vıl yatacak» 2 yıl sürgün edilecek Şehrimizin maruf ve milyoner eroincilerinden Osman Ke* celi.bir müddet evvel hususî otomobili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1952
  • Adalet Bakanlığı Jbütçesj_O-Şevki Cicçkdag,Bakanların şahıslarını hedef tutan neşriyata karsı kanuni müeyyideler konulacağını bildirdi Ankara,25 Milliyet)Bütçe Komisyonu bugün Adalet Bakanlığı bütçesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1952
  • Emniyet Müdürü A.TekeUoglu Yılbaşı gecesi için sıkı emniyet tedbirleri alındı Motorlu ve atlı polisler bütün gece devriye gezecek.Bütün içkili gazinolar kontrola tabi tutulacak Emniyet Müdürlüğü son g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.12.1952
  • SERGİ Tanınmış Fransız iktisatçısı ve memleketimizde kooperatifçiliğin kurucularından Şarl Jit'ln ölümünün 20 nci yılı münasebetiyle istanbul Üniversitesi Kitap Sarayında bir sergi hazırlanmıştır.Serg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1952
  • Hie.26 Aralık 1952 Cuma Ku.8 R.A It» 13 Arab 1368 VAKİT VASATİ EZANİ i Oüne.i ö£le j tkind Akşaı Yatsı imsak ş 7.24 12.14 1 1434 m 16.46 18.24 536 2.38 7.28 948 12.00 1.39 12.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1952
  • Un ve makarna ihracına izin verildi Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı aldığı son bir kararla;un,irmik,makarna,kepek,çeltik ihracını müsaade etmiştir.Neşredilecek bir kararname ile bu maddeler ihraç listele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1952
  • Okullarda yılbaşı tatili başladı Ortaokul,lise ve diğer ortaöğretim müesseseleriyle ilkokullarda yılbaşı tatili dünden itibaren başlamıştırtik ve orta öğretim müesseselerindeki bu ilk sömestr tatili 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1952
  • Kocasını öldüren kadir yedi yıla mahkûm oldı Dostunu öldürmeye teşebbüs eden bir gençte 8 sene Geçen sene Sultanahmette.Ak bıyık mevkiinde kanlı bir nâdise ve Gülsüm Erkol adında bir kadın,sarhoş olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1952
  • Türk musikisi için acı bir kayıp Musikimizin cehaletten çektiği eziyetleri iyice bildiği için o bahiste hiç şakası yoktu-Doğruyu açıkça söylemekten çekinmezdi* Lâika KARABEY Türk musikisi sâdık,feda-A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1952
  • Mahrukat satışları O.Havaların birdenbire bozması odun ve kömür fıaJarının ü S3 meşine sebep oldu Şehrimizde havaların birdenbire soğuması üzerine prakende mahrukat satışları da artmıştır.Bu arada baz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1952
  • Yüksek fîatla peynir satan 22 esnafa ceza yazıldı Belediye murakıpları peynir fiatlan hakkında ahnau narh kararım kontrole devam etmektedirler.Dün şehrin muhtelif semtlerinde bakkallar ve peynir satan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1952
  • Rüşvet alan komiser o Bir randevucudan rüşvet alan ve tevkif edilen komüserin duruşmasına dün başlandı Bir müddet evvel;Marika Kunduracı adında bir kadının imlettiği,Beyoğlu Mumhane sokağı 24 numaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1952
  • Bir genç arkadaşını vurdu Evvelki gece Galatada kanlı bir hadise cereyan etmiştir.Galatada JMecatıbey caddesinde kahvecilik yapan Semih Serin,arkadaşı Mahmut Sert'in meyhaneye gitmek teklifini reddetm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1952
  • İtalya lOO bin ton buğday alıyor Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca buğday ihracatımız için harici piyasalarla yapılan temaslar mUsbet netice vermeğe bağlamıştır.Bu arada Îtalyaya 30» bin ton buğday ihru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1952
  • Fındık rattş:Son aylar içinde,memleketimizden 17 yabancı memlekete 2 milyon 725 bin lira değerinde 1 milyon 335 bin 311 kilo ig fındık ihraç edilmiştir.Fındık alan memleketlerin başında 842 bin lira i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1952
  • mm mgmm ¦MW Röportaj İçinde bulunduğumuz cemiyet bizi birbirimizle daimi temas halinde bırakmaktadır.Bu arada bakkalı,berberi,ayakkabıcısı şoförü ile her zaman dertleşiriz.Bnların kendilerin egöre bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1952
  • P O LİSTE if Bomontide Emine adında yaşlı bir kadına çarparak ölümüne sebep olduğu iddiası ile mahkemeye verilen Beşir Tata* rînın duruşmasına dün de devam edilmiş,duruşma ehlivukuf raporuna intizaren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1952
  • KİSA HABERLER if Kartalın Sarıgazi ve Kurtdoğmuş köylerinde inşaları tamamlanan iki ilkokul dün açılmıştır.Bu münasebetle yapılan törenlerde Kartal kaymakamı,Kartal Genel Meclis âzasu vo köylüler hazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU "Ya Muaviye bütün asker harpten bıkmış usanmıştır,135 Diğer taraftan Hazreti Alinin sağ kanadı çetin savaşlar sonunda tamamiyle erimişti.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1952
  • HALKIN SESİ Tünel sefarierinin tanzimi isteniyor İsmi ve adresi bizde mahfuz Kadıköy sakinlerinden bir okuyucumuz yazıyor:«Ben Galatasarayda olan işime gitmek için vapurdan çıktıktan sonra daima Tünel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1952
  • Prof.için tertip edilen toplantı tstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde senelerden beri patolojik anatomi kürsüsünü İşgal e den beynelmilel profesörlerden memleketimizden ayrılması münasebetiyle Tıp t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.12.1952
  • Avusturyalı bir mat Bükreşte kaybold Viyana,25 ANKA)Avu turya hükümetinin Bükreş Le sefarethanesinde Ticaret Ataşe olarak çalışmakta olan Praı Josef Popper 15 ekimden be kayıp olduğu açıklanmıştır.Avu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1952
  • İKTİBAS Kadınlar oku esaslı cazibe den Pariste kurulan bu okula devam edenler arasında Fra sız Cumhurbaşkanı Vincent Auriol'ün hanımının ve ba doğu memleketler prenseslerinin isimleri de var m Bir müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1952
  • Siyası İcmal Fransa kabine bu ıranı Pinay Kabinesi,Başbakanının kibar bir jestiyle,sekildi.Mecliste sosyal sigorta tahsisatı etrafında münakaşalar yapılırken,büküme t nokta!nazarının kabul edihniyeceğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1952
  • Irak'ta serbest seçimler İrak Parlâmento hayatında ilk serbest seçimler ocak ayı içinde yapılacak Bagdad,25 A.A.İçişleri Bakanlığından yaj'inlanan huşu al oir tebliğde Irakta teşriî seçimlerin memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1952
  • Demirperde haritada çizgi altına alındı Londra 25 Nafen)Oxford Üniversitesi tarafından yeni tir Atlas basılmıştır.Bu Atlas'da Demirperde siyah bir çizgi ile ayrılmıştır.Harita hazırlayanlar Uk defa ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1952
  • Kısa harici haberler MISIR yt ingiltere ile Mısır arasında on milyon setcriinlik bir takas anlaşması yapılacağı bildirilmek tedir.İngıltereden mal mubayaa etmek ıçıa elinde sterling bulunmayan Mısır b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1952
  • Müzikle tedavi için çalışmalar Nevyork,25 AP)Buradaki Müzik Araştırmaları Enstitüsünde müzisyenlerle doktorlar,musikinin birtakım hastalıkların tedavisinde ne şekilde kullanılacağı hakkında incelemele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1952
  • Bir mahkûma dört günlük izin verildi Tel-Aviv,25 ANKA)I^lr mahkûma çocuğunun doğumunda bulunmak üzere hakim tarafından 4 glin izin verilmiştir.Karaborsacılık yapmaktan suçlu olan Karzaar,uzun müddet h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1952
  • 86 İzzetinefsi çok kırılmıştı-Çünkü artık Yesmina'nın üstünlüğünü o da anlıyordu-Ne olursa olsun bu kızı ilk fırsatta o güzel göğsünden şişliyecekti-Şimdi salonda birbirine carpan kılıçların sesinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1952
  • fsrailde kurulan Atatürk ormanı Tel-Aviv,25 ANKA)5 ocak 1953 günü tsrailde Dışişleri Bakam Scarett'in de iştira kiple «Atatürk Orman» adını alacak bir ormanın ilk ağaçları dikilecektir.Hâlihazırda Hor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1952
  • Komünist propagandası yapan mülteci tevkif edildi EwelkJ gece Beyoglundaki Sovyet konsoloslumu Önllııde Rusyayı metheder peklide çağırarak komünizm propagandası yapmaktan sanık olarak 2 ncl Sulhceza M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1952
  • Fransız komünistleri arasında hizipleşme Fransız komünist partisi içindeki buhran son günlerde ha i safhaya girdi Paris,25 Nafen)Fransız Komünist Partisi içindeki buhranın had bir safhaya geldiği bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1952
  • Eğilence yerlerinin kontrolü Gazetelerde okuduk.Belediye murakıpları eğlence yerlerini kontrol edecek,tarifelere riayet etinıyeaüer halikında takibat yapacak* larmış,Hattâ işe başlamış,bir müesseseyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1952
  • SANAT HAREKETLER» "Sistemli ve plânlı hareket.Yeraltı kuvvetlerinin,gizil bir teşkilatın Istanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosunda sabotaj hareketlerine sistemli ve plânh olarak devam ettiği söyleniyor.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.12.1952
  • ill in jiiiiniwni.¦¦MKaHBWMMMWI^ r Halen Amerikada bulunan Avusturya Macaristan imparatoru Otto'nun torunu Prenses Zina Roschewskl artist olmağa karar vererek Hollywood'a gitmiştir.Prenses Zina'nın be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1952
  • 3 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde «Dil ve Tarih Coğrafya Derneği» adı ile yeni bir öğrenci derneği kurulmuştur.Dernek üyeleri genel kurul toplantısından sonra Atatürk heykeline
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1952
  • HERGİİN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A "Atayı severim,diyenler hakikaten seviyorlar mı Ata,karşısında duran Mehmetçiğe s "Beni seviyorsan,benim için ölmek istiyorsan işte tabanca demiş.Bütün seyirciler as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.12.1952
  • 1 Beşiktaş Istanbulspor maçlarından birinde arkadaşları Şevket ten pas bekliyorlar-Fakat top sarı siyahlılann müdâhalesine maraz Kalıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.12.1952
  • Avrupa boks klasmanında derece alan boksörler Yeni klasmanda derece alan boksörler arasında en çok göze çarpan Alman boksörleridir Korkmaz ERTÖRK Son 3 ay içinde yapılan boka maçlarından sonra Avrupa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.12.1952
  • OSMAN COŞGÜL jç Geçen seneki Atatürk koşasunda birinci gelmişti.Atatürk koşusu yarışması Mevsimin 4 üncü kır koşusu yarışması olan Atatürk koşusu 27 Aralık 1952 cumartesi günü saat 1415 de.bölge binas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.12.1952
  • Belçika,Fransayı 1 O mağlûp etti Paris,25 Nafen)Bugün Colombes Stadyomunda Belçika ile Fransa millî futbol takımları arasında yapılan maçı Belçika takımı 1-0 kazanmıştır.Belçikalılar oyunun tek golünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.12.1952
  • Japon gi Türkiyeye Memleketimizde 5 müsabaka yapacak olan Japon ser* best güreş takımı 27 aarlıkta gelecektir-tik müsabaka 3 ocakta yapılacaktır-Gelecek Japon takımı kadrosu şöyledir:Mr-Hatta Ichiro J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.12.1952
  • Profesyonel kümenin ikinci devre lig maçlarına yarın başlanacak!Profesyonel kümenin ikinci başlanacaktır-rısı için Federasyon nezdindfl devre lig maçlarına yarın Mit-Bilindiği gibi bazı kulüpler teşeb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.12.1952
  • 127/12/1952 CUMARTESİ MITHATPAŞA STADINDA 14-15 Fenerbahçe Beykoz P)ı ŞEREF STADINDA J 12.15 Galatasaray Emniyet A)M-Af iri KKaramercan,N-Oturgan ı 11415 Galatasaray Emniyet P)VEFA STADINDA 1200 Topka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.12.1952
  • Kız okulları maçlarına erkek seyirci niçin alınmıyor Spor,tatlı ve heyecanlı bir temaşadır.Buna zevk katan mücadeledir.Spor;spor diye yapılır.Hiçbir yerde kız veya erkek ayırdedilmez.Böyle bir kayıt v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.12.1952
  • Ben yirmi sekiz yaşlarında,üst dudağı yarık birisini anyonun.Burada öyle kimse yok.Koyu renk bir paltosu,başmda siyah fötr şapkan var.Böyle birisini tanımıyorum MSayüö Mather.Alt salonunuza bir göz at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.12.1952
  • TIMARHANEDE YIL "Nöbetçi doktor yanından geçerken ona Ermeniyi öldür,demiş,o da öldürmüş.[Bas tarafı 1 incide] bitte bu kadar evsaf.Fakat biz f ransızcayı daha Tıbbiyei Şahanede iken biliyorduk,ingili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.12.1952
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ Itekleden:AZİZ ÖZBAY Peterin içindeki yangını,Lana farkına varmadan körüklüyordu 9 Zavallıda bu kadarcık sıkıntıyı tabiî örmek lâzım:Sön iki yıl ve altı ay içinde o yalnız ya yalnız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.12.1952
  • HazirLyan:Sadi BO it AK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 p-J-2 3 4 5 6 7 8 91 10 İ1 12 J Soldan sağa 1 Benzer;Pa;Kuru çayxr.2 işaret sıfatı;Yemek;Bir harfin okunuşu.3 Aptal;Kanun.4 idam eden;Ekmeğin yolda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.12.1952
  • Sultan İbrahim gündüz dizinden,gece koynundan Telli Hasekisini ayırmıyordu 196 Haklıydılar.Bir yağmacı olacaklardı ama.canlarını da kurtaracaklardı* Çünkü zavallıların hiç birinde samur alıpsaraya tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 26.12.1952
  • Yeşil ve [Başmakaleden devaml cindeki harisler ve hainler i-ken.hudutsuz hürriyetin sağladığı rahatlık ve ic politika kavgalarının çıkardığı korkunç gürültü içinde icdeki hainlerle dıştaki hainlerin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1952
  • Dün kaçak eşya dolu bir apartman basıldı [Bas tarafı 1 incide] Emniyet Müdürlüğüne,bilâhare Savcılığa getirilen bu dövi kişi üzerlerine toz dahi tfoaJurmuyoı ve:Biz kaçakçılık değil ticaret yaptık» di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1952
  • Adliyede ilci avukot bayan kavga etti o İki defa birbirine giren meslekdaşlar ancak yargıcı^ müdahalesiyle yatıştırıldılar Dün Adliyede garip bir hâdise cereyan etmiş ve iki Ibayan avukat,mahkeme salo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1952
  • Bütün savcılıklara birer mühim tamim yollandı [Bas tarafı 1 incide] nıklarm duruşmaları ya Ankara veyahut istanbul Ağır Cezalarına nakledilecektir^ Hükümet bu hâdise dolayısiyle memlekette münferit ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1952
  • Milyoner eroinci rBaş tarafı 1 incide I isterken yakalanmış ve adliyeye verilmişti-Sanık dün 5 inci Asliye Ceza Mahkemesince 1 sene hapse.11829 lira para cezasına ve 2 sene Erciş'e sürgüne mahkûm edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1952
  • Adalet Bakanlığı bütçesi [Bas tarafı 1 incide 1 neşriyata karşı kanunî müeyyideler konulacağını söylemiştir:Bakan bundan sonra,muhalefet partileri kongrelerinde Başbakan Menderese karşı sarf edilen ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1952
  • M.Şevki Yener [Bas tarafı 1 incide!rütbesi tevcih edilmiştir-Bu durum Profesör Muzaffer Şevki Yener'e,Fransa Büyükelçisi tarafından iki aûu evvel tebliğ edilmiştir-Bu kıymetli ilim adamımızı biz de ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1952
  • Stalin,Eisı görüşmeye [Bas tarafı 1 incide] muhabiri James Reston tarafından 18 aralık tarihinde Vagington'daki Sovyet Büyükelçiliği vasıtasiyle kendisine sunulmuş bulunan suallere cevap olarak bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1952
  • Yılbaşı gecesi için sıkı emniyet tedbirleri alındı fBas tarafı 1 incide] gü,o gece için gereken emniyet tedbirlerini almış,karakulların kadroları ile motorlu gezici ekipler takviye edilmiştir.Dün kend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1952
  • Berlinde yeni bir hâdise [Bas tarafı 1 incide] üzerine Ruslar ateş açmış.Alman polisi de ateşe mukabele,etmiştir.Bu çarpışma esnasında bir polis yaralanmış ve sonradan kaldırıldığı hastahanede ölmüş t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1952
  • Türk Yugoslav işbirliği Belgrad,25 A.A.Halen Yugoslavyayi ziyaret mekte olan Türikeye Ekonomi ve Ticaret Bakanı Enver Güreli,dün Yugoslav Tarım ve Ormanlar Konseyi Başkam Mijirko Toboroviç tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1952
  • m/Mt POkV^aMafaum AtiâhMlHOm Türk güreşçileri bir gün iünyaya meydan okuyacak,85 i 1946 Avrupa serbest güreş müsabakasında aldığımız netlinin önemini ve akislerini bertmek için sizlere yine yaban-I bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1952
  • Başbakan îzmire gidiyor [Bas tarafı 1 incide] yo Sağlık Bakanları ile bir *ok Milletvekilleri ve Genel Jdaıe Kurulu azalarından »ir kısmının ıotaket edecekleri bildirilmektedir.Başbakan cumartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1952
  • Kraliçe Elizabeth [Bas tarafı 1 incideJ yayınlanmıştır.Bir Mısır Ba» *a kanının Noel münasebetiyle Hıristiyan topluluklarına mesaj göndermesi ilk defa vaki olmaktadır.Bu mesajda ezcümle şöyle denilmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 26.12.1952
  • Istanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Karışık sololar «Pl» 13.45 Şarkılar 14.20 Dans ve caz müziği «Pl» 14.45 Şarkılar «Pl» 15.00 Kapanış 18.00 Açılış ve türküler 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.12.1952
  • PURO ÛF TOPLANTILARDA MUVAFFAKİYETİN SIRRIDIR!m.Balo ve 1 oplantıların birbirini takip ettiği şu günlerde,tertemiz bir cildin,her tarafı ışıldayan şeffaf bir tenin sihirli bir cazibesi vardır.Bu husus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.12.1952
  • Deniz Astsubay Sınıf Okuluna öğreniri alınacaktır 1 Deniz Astsubay Sınıf Okuluna alınacak öğreniciler İçin aranacak nitelikler:a—Türk vatandaşı olmakb—Orta okul veya eşidi okulu bitirmiş olmak» teknik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.12.1952
  • 1953 de birinci ikramiye çekilişine katılmak için yılbaşına kadarbir tasarruf hesabı açtırınız* Cjelerimiıden taftÜit Ul«yini* I TÜRKİYE İŞ BANKASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.12.1952
  • ist.Lvz Amirliğinden 900 ton tel balyalı kuru ot kapalı zarfla 5/1/953 pazartesi saat 16 da Afyon As-Sa-Al Koda satın alınacaktır-300 er tonluk partiler halinde de alınabilir Tutarı 144.000 Lira geçic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.12.1952
  • Tekel Genel Müdürlüğü İlânları Satın Alma Komisyona Bask anlığından Cinsi Muhammen Muvakkat Tarihi ton teminatı tarihi günü saat Istanbul Bira Fabrikasmda 700 9450 6/1/953 salı 14 1/1/953 den 31/12/95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.12.1952
  • ERDEK SULH HUKUK YARGIÇLIĞINDAN:952/121 Erdek'in Yalı mahallesinden Kadir oğlu Hüseyin Bartan tarafından aynı mahalleden Şükrü oğlu Veysel Gündüz vesaire aleyhine açılan izalei şüyu dâvasından dolayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.12.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nflshada Me'sul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basüdıgı yer:NURİ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.12.1952
  • Boş yere ıstırap çekmeyiniz!Muayyen zamanlardaki sancılara karşı M30 BAŞARI İLE KULLANILIR Baş,diş,adale,sinir ağrılarını süratle teskin eder.Grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler.Soğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.12.1952
  • BANMASI ÇİFTÇİ Tasarruf Hesaplan ikramiyesi 22 Aralık çekilişinde kazananları Ekipmanlarile birlikte 2 TRAKTÖR den biri Nazillide No-20989 hesap sahibi Hüseyin'e diğeri,ani ilçeden No-22864 hesap sahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.12.1952
  • Petrol Ofisi Umum Müdürlüğünden Ofisimiz ihtiyacı için 150 şer ton 4 ve 5 m/m lik saç levha^ satın alınacağı İstanbul ve Ankara gazetelerinde ilân edilmişti-Ofisimiz Merkez ve Bölge Müdürlüklerince ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.12.1952
  • MATAŞ TİCARET T.A.Ş.TAMİR HAN,GALATA ISTANBUL Telelon:4 49 9b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8