Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.12.1952
  • Ulu n a y Milliyet'de Ref i' Covad Ulunay Uzun zamandan beri matbuatta günlük fıkraları,makaleleri,hafta sohbetleri,tiyatrot Türk musiki tenkidleri ve san'at yazılariyle tanınan,sevilen ve beğenilen k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1952
  • Bütçe Komisyonu ve iki istifa o-İstifa eden Çelikbaşla Adakan'ın tekrar seçileceği umuluyor Ankara.24 Milliyet)Bugün şayi olan bir haberde.Bütçe Komisyonu reisi Enver Atakanla.yineu Bütçe-Komisyonu âz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1952
  • Süvari Okulunda dün yapılan tören 37 ncl dönem Süvari Yedek Subay talebeleri dün saat 10 da AyazagadaH okul binasmda yeni in etmişlerdir-Törene İstiklâl marşı ile başlanmış ve bilâhare Yedek Subay tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1952
  • TIMARHANEDE YIL Dün aksam rüyamda Hazreti Ali altınları almaya beni memur etti 9 Ara sıra celalleniyor,ekmeği önüne bıraktığı gibi kesmeğe başlıyor,bu hareket bazan o kadar sert oluyordu İd,karyolayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1952
  • Atatürk'ün Ankaraya gelişi O-33 üncü yıldönümü Ankarada büyük bir törenle kutlanacak Ankara 24 AA.Aziz Atatürkün Ankaraya gelişinin 33 üncü yıldönümü bu sene de Dü-[Devamı Sa.7 Sii.8 del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1952
  • I Yaşar Doğu Hatıralarını Anlatıyor I Merakla takip ettiğiniz tefrikamızı bugünlük 7 inci şayiamızda bulacaksınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1952
  • Meclis dün 1340 Teşkilâtı Esasiye Kanununu ekseriyetle kabul etti Müzakereler sırasında söz alan hatiplerin hemen hepsi teklifin lehinde konuştular Ankara.24 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1952
  • Yıibaşı gecesi için hususî tarife yapıldı Takviye edilecek Belediye murakıpları tarifenin tatbikatına nezaret edecek Yılbaşı hazırlıkları büyük bir mek yiyenler konsumasyojıâ faaliyetle devam etmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1952
  • I Turam haftası dolayısiyle dfin öğrenci Lokalinde Beyazıt İlkokulu öğrencileri tarafından bir piyes verilmiştir* Resimde bu temsilin bir sahnesi görülmektedir-Foto:Milliyet İFA)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1952
  • Kasımpaşa cinayeti sanıkları tevkif edildi Her üç sanık da suçu birbirinin UstUne attığından kaatil anlaşılamıyor Evvelki gece yarısına doğru Kasımpasada kanlı bir kavga olduğunu,dört kısmin yaralandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1952
  • Kordon Blö üç gün kapatılacak o-Yapılan murakabede bu müessesenin tarife harici satış yaptığı anlaşıldı Uzun zamandan beri rnurakabesiz kalan istanbul şehri eğlence yerleri,yaptığımız neşriyat Üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1952
  • m Akdenizdeki şiddetli fırtına neticesinde evvelki gün batan Fran sız yolcu vapuru Champollin enizlerde görülmemiş bir fırtına hüküm sürüyor Alanya ve İskenderun limanlarında batan moförlerin sayısı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1952
  • Fuat Köprülü Köprülü dönüyor o-Dışişleri Bakanımız dün Napolide Carney ve Mountbatten ile görüştü Roma,24 Radyo)Türkiye Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü bugün Napolide NATO Güney Doğu Akdeniz Karargâhınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1952
  • Trumanın Noel mesajı "Dünya nizam ve asayişini kurmak yolunda sarfettiğimiz gayretler sadece sulhun korunması içindir,Washington 24 A.A.Başkan Truman bugün yayınladığı son Noel mesajında,Birleşik Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1952
  • Fransada siyasi buhran Cumhurbaşkanı din Sosyalist ve Kıdıkal Partisi liderleriyle istişarelerde bulundu Paris,24 AP)İyi haber alan çevrelerin bildirdiğine göre Fransada yeni kuruHcaü Kabine yine sağc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1952
  • ^Awfc ggi Bugün şehrimizde hava ıınıumiyetle kapalı ve yağışlı geçecek,hava sıcaklığında mühim bir değişiklik oumyacak-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1952
  • i f-f Bir müddet evvel memleketimizi ziyaret eden Yugoslav askeri heyeti Yeşilköy hava alanında karsüamrken Türk-Yugoslav,Yunan askerî andlaşması Mareşal Tito dün dğleden sonra askeri heyetimizi kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.12.1952
  • Acele ediniz kaldı 1953 Yılının Birinci Fevkalâde İkramiyesi LÜKS BUICK OTOMOBİLİDİR istanbul teşkilâtımız mud Herine mahsus olan bu keşideye iştirak edebilmek için 31-12-1952 tarihine kadar İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1952
  • Beşiktaş tramvay deposunun yanındaki Yıldız Caddesine sapınca yolda duvarda jöyıe kırmızı bir levha görürsünüz «Telsiz Okuluna ^ider.Biraz ileride,yeni büyük bir apartmanın alt katını işgal oca bu mek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1952
  • Hazretî Muhammetten sonra evrı Yazan:S.NAFİZ TANSU Alinin taraftarları Muaviyenin karargâhına kadar sokulmuştu 134 Ama mutlaka gitmek İstiyorsan serbestsin!Muaviye Amr'a izin vermişe Amr da yola çıkar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1952
  • KONGRE ¦fr Kırşehir Hizmet Derneği t&tanbul yönetim kurulunun genel kurul toplantısı 28 aralık pazar günü Amerikan Lisan Dershanesinde yapılacaktır.İç İstanbul Teknik Üniversitesi Talebe Birliği genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1952
  • Hie.I 25 Aralık Ru.7 12 R.A 1952 Aralı 1312 P*rşembe 13S8 VAX IT VASATt EZANİ Güne 1 Ogle Î 7.22 12.14 2.37 7.29 IlcimJ 1 14.32 9.48 Aksa m 16.45 1200 i Yata İl Imaa 18.24 ft 5.37 1.39 12J52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1952
  • 200.000 Lira Değerinde 6 EV.600 den fazla S?Muhtelif zengin para ve ALTIN İkramiyeler!işte bunları 1953 yfi3l«da size Türkiye Kredi Bankası L temin edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1952
  • Üniversite spor so hası a-Yurt olarak kul anılan itfaiye kışlası yıkılarak park yapılacak İstanbul Üniversitesi ile Süleymaniye arasındaki ve eski İtfaiye kışlası adını taşıyan bina eskiden yurt olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1952
  • Ticaret Odasına göre gıda maddeleri Istanbul Ticaret Odası tarafından hazırlanan e 91 maddeyi ihtiva eden toptan eşya fiatları indeksinin tasım ayına ait olanı da hazırlanmış bulunmaktadırindekse göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1952
  • HALKIN SESİ V_Kartal istasyonunda vapur tarifesi yok Adresi bizde bulunan Nureddin Demirkol isimli bir okuyucumuz yazıyor:«Kartaldan îstanbula dönecektik.Bütün banliyö istasyonlarında olduğu gibi bu r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1952
  • Doktorların ihtisas süresi 6 yıla çıkarılıyor Bu hususta hazırlanan tasarı karşısında talebe teşekkülleri Meclise baş vuracak Tıp Fakültesi mezunu doktorların ihtisas sürelerinin dört yıldan,altı yıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1952
  • Tanzimat müzesine yapılan teberru Belediye tarafından Ihlamur* da açılmış ve tanzim edilmiş bulunan Tanzimat Müzesine hayır ve tarihsever vatandaşlarımız tarafından değer 'i teber* rular yapılmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1952
  • Darülacezenin idaresi için talimatname Darülacezenin idaresi için yeni bir talimatname hazırlanmaktadır.Talimatname esas.'annı tesbit etmek üzere bazı Şehir Meclisi üyeleri,Belediye Hukuk İşleri Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1952
  • Yugcslavya elli bin ton buğday alacak Yugoslavya,memleketimizden 50 bin ton yumuşak buğday satın almak için talepte bulunmuştur.I Bu husustaki talep Üzerinde Toprak Mahsulleri Ofisi tetkiklere başlamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1952
  • Beyaz peynir o Dün sabahtan itibaren peynir fiyatları narha tabi tutuldu Daimî Komisyon beyaz peynire koyduğu narh dün sabattan itibaren yürürlüğe girmiştir.Belediyenin ilân ettiği narh kararma göre,e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1952
  • Pedagoji Cemiyeti kongresi toptandı Pedagoji Cemiyetinin ikinci ilmî kongresi dün r.aat 15 de Çapa Eğitim Enstitüsünde yapılmıştır.O.Korkut Akol,Ahmet H.Yolaç,Arif Sözeri re M.Raşit öymen tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1952
  • I Günün Meseleleri Hiddet ve küfür seviye Her düşünce ve hareketin merkezi dimağdır ve orada da yerleri vardır-Bu nahiyeleri iyi terbiye edierek mükemmel insan ohtruz-Dr.A.Süheyl ÜNVER Hiddet ve küfür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1952
  • Suriyedeki orta elçiliğimiz büyük elçiliğe yükseitîldî Türkiye ite Suriye arasındaki dostane münasebatta ileri bir tezahürü olarak;ougüne kadai Ortaelçilik kadrosu ilo tedvir edilmekte olan Şanı Elcil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1952
  • KISA HABERLER Teşvikiye Cfamii avlusunda yeni tesisler yapılacak ve avlu tanzim,edilecektir.Vali ve Belediye Başkanı bu sabofo.Teçf ikiyeye giderek cami imar heyetinden yapılacak tesisler hakkında iza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1952
  • O LİSTE ¦İr Kii sı m paşada oturan Hik-'inet tkiz adında bir kadın sobada yanan kok kömüründen çıkan gazdan zehirîeruniş ve lıastahaneye kaldırılmıştır.•fr Şehrimizde oturan Halim Tımealı adında biris
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.12.1952
  • Titonun Londra seyahati Bu ziyaret esnasında sıkı tedbir alınması için Scotland Yard'a emir verildi Londra,4 Nafen)Bu haf ta içinde buradaki Yugoslav elciliği memurları ile Scotland Yard temsilcileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1952
  • Hollanda da bir Rus casusu yakalandı Rotterdam,24 ANKA.Moskovada intişar eden bir gazetenin Hollanda muhabiri bu sabah polis tarafından levkif edilmiştir.Haber verildiğine göre,uzun zamandan beri poli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1952
  • Batı Almanyanın iktisadî durumu Bonn,24 A.A.Karşılıklı güvenlik idaresinin dün'Mldlı digine göre,İkinci Dünya Harbinden mağlûp sıktığı günden bugüne kadar geçen zaman zaı fında 350 milyon dolarlık Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1952
  • Amerikan kongresinde açılacak tahkikat Dünyadaki askeri vaziyet hakkında yapılacak soruşturmada bir çok general dinlenecek Vaşington,4 A.A.Cumhuriyetçi temsilcilerden Dev/ey Short,bugün beyanatta bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1952
  • Otelde kibrit yakarak eğlenen ingiliz erleri Tokyo,24 A.A'.Japon polisi,buradaki bir otelin lakem le ve yastıklarını yakmakta İtti ha m ettiği bir îngriliz ve iki Avustralyalı askeri tevkif etmiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1952
  • iki Nazi doktoru mahkûm edildîîer Metz Fransa)24,AP Nazi tecrit kamplarındaki esirleri ve mahkûmları zehirli gas ve tifüs konusunda yanlıkları araştırmalarda kobay olarak kullanmış olan iki Alman dot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Kanaatine varıldığı için Tarık BUĞRA 2?aralık tarih» Miluyel'in ikinci sayfasında «Şehir liyatrolarındaki karışıklık had devrede» başlıklı bir haber çıktı.Okumamışsınız diye özetini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1952
  • Kısa harici haberler A M E R t K A New Yorkta bir İngiliz seyahat ajantasının bildirdiğine göre,gelecek sene îngilterede yapılacak taç giyme merasimini görmek için 50.000 Amerikalı Ingiltereye gidecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1952
  • ¦HKBBBİ METRO GOLDWYN MAYER ve FİTAŞ Dünya filmleri arasımla Eşi Benzeri ve hattâ taklidi bile yapılamayan Filmcilik âleminin 1 numaralı Şaheseri RÜZGÂR GİBİ GEÇTİ Renkli îki devre-6-500 metre,başlıca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1952
  • Bufalo BIN «anneye düştükten nonra Buffalo Bill'in gerçek maceraları ve akıbeti O daha sekiz yaşında iken bir kahraman namzedi olduğun» göstermişti.Ama otuz yaşına varmadan kendi kendini» aktörü olmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1952
  • L2& ÖÖRE Takke de din kisvesi midir?Bir resimde sürdük.Minberin önüne bağdaş kurarak oturmuş ou on beş ayrıksız molla başla rina birer siyah takke geçirmişlerdi* Sıraları geldiği zaman birer sûre okuy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1952
  • 85 Kralın bu haline,Yesmina yüzdükleri sırada dikkat etmişti-Sonra Faruk,demin kırmızı odada geçirdiği zevk anında iyice yorulmuştu-Bu yorgunluk,onun hareket insiyatifini gölgeleyecek,rahat çarpışması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1952
  • Siyâsi icmal Vatikan ve Yugoslavya Yugoslavyadan hiç beklenmedik bir haber Keldi.Vatikan'la Belgrad arasında siyasî münasebetlerin kesildiği öğrenildi-Balkanların Ortodoks kilisesinin bir kalesi added
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.12.1952
  • V'.tfr-Dünyanın birçok yerlerinde korkunç bir kış hüküm sürmesine rağmen Amerikanın Kalifonüa eyaletinde sıcak yaz günleri dçvam etmektedir.Resimde artist namzeti Joan Anelie bizim ha»-j retini çektiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1952
  • RESİMLE HADİSELER Koreden gelen haberler cephelerde çok şiddetli savaşların olduğunu bildirmektedir.İleri hatlarda çarpışan birliklerimiz de bu savaşlara katılmaktadırlar.2Amerikadaki feci uçak kazası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A jy.v^-Nev'inin oyunu,kırdı Seyyid Efendinin boynunu Nev'i,danişmand olduğu Kahramaniızade Manii a d Efendinin en gözda adamı iken.Manav üMderris Saydi Efandi adındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.12.1952
  • İtalyada bulunan futbolcumuz Şükrünün yakında Fenerbahçe forması altında oyunlarını seyredeceğiz Fenerbahçe kulübü Ş.Gülesin'i takıma almak üzere teşebbüslere girişmiştir Bu husus ta kendisiyle İtalya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.12.1952
  • Rusya,tsvecte müsabaka yapacak Sovyet Rüsyanm buz hokey takımı ile güreş takımı 4 karşılaşma yapmak üzere önümüzdeki günlerde Stockholnıa Köçektir.İsveçliler bu kuvvetli rakiplerini yenmek için şimdid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.12.1952
  • Genç takmlar futbol maçları önümüzdeki mevsim Belçikada yapılacak olan genç takımlararası futbol turnuası kayıtlarının kapandığını bildirmiştik.Bu turnuaya iştirak edecek takmlar şunlardır:Belçika,Avu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.12.1952
  • Admira Futbolcuları Cumartesiye geliyor önümüzdeki cumartesi günü Havagücü,pazar günü de AnkaragücÜ ile karşılaşacak olan Avusturyanm Admira futbol takımı cumartesi sabahı trenle şehrimize gelecektir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.12.1952
  • Antonson Amerikada Katch yapacak Dünyanın en meşhur güreşçilerinden ve Olimpiyad şampiyonu olan İsveç ağır sıklet güreşçilerinden Antonsön'un Anıtrikaya giderek Kacch yapma ihtimali kuvvetlidir.Zira b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.12.1952
  • Arjantin turu neti Bir müddetten geri neticesi merakla beklenen Arjantin bisik let turu nihayet neticelenmiştir.Bu çetin müsabakayı Belçikalı Van Stenbeyan kazanarak müsabakanın mükâfatı ulan 15 bisik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.12.1952
  • Yunan federasyonu Rapidi F.İ.F.A'ya şikâyet edecek Şehrimizde 4 mac yapmış,olan Rapid takımı memleketimizden ayrıldıktan sonra Yunanistana gidip orada da 3 mac yapması gerekirken son dakikada bu karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.12.1952
  • Türkiye Yugoslavya maçı tehir edildi Evvelce 5 nisan 1953 tarihinde oynanması kararlaştırılan Türkiye Yugoslavya millî futboİ.maçının Yugoslav Federasyonunun Yugoslavya şampiyonası dolayısiyle vaki mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.12.1952
  • Kısa Spor Haberleri 4| 1053 nisanında Belçiicaia ya pılacak beynelmilel milli gençlik müsabakaları iğin futool federasyonu tarafından gerekli hazırlıklara başlanılmıştır.Bu cümleden olarak tzmir bölge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.12.1952
  • Izmir FüStbol Hakem Komite-sinde başgösteren ihtilâf Teni teşekkül eden futbol hakem komitesinde bir ihtilâf başgöstermiştir-Komite baş-kan seçimi bir mesele haline gelmiş ve komitenin son toplantısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.12.1952
  • tzmirde yakılacak Greko-romea cures seçmeleri 27 ve 28 aralık tarihlerinde tzmirde yapılacak olan gfeko romen güreş sekmelerine katılacak olan Ankara takımı İzin i re hareket etmiştir.Ankara takımı 52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.12.1952
  • Kapalı salon ihtiyacı gün geçtikçe artıyor Memleketimizde kapalı lon müsabakaları gün geçtik-'çe geniş bir seyirci kütlesi toplamakta ve müsabaka mik tan artmaktadır-Bugün basketbol,güreş,boks,voleybo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.12.1952
  • îtalvan kulüpleri lsveçten futbolcu transfer ederken Fransızlar da Cenubî Amerikadan futbolcu satın almaktadır-Lig şampiyonu ve kupa galibi Nice Ariantin millî takımında 8 defa yer alan bir ic oyuncus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.12.1952
  • Sovyet futbolunun iç yüzü nihayet Rusyada,genç takımları ve müptedîlerj bir yana bırakırsak,1 milyon futbolcu »rardrr.Bun lar,mükemmelen *ransfer edilirler^ fakat iş)maskesi altında,bu transferler,fut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.12.1952
  • Avrupa gol kralları Fransa» İngiltere ve İtalyada bu mevsim yapılan lig mada* nnda en fazla gol atan oyuncular şunlardır:İNGİLTEREDE Gol Lovingborn Wolves)lfl Ford Sunderland)15 Roblede Newcastle)13 B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.12.1952
  • tsvec Çekoslovakya milli hokey maçından bir görünü* Çekoslovakya Hokeyde İsveçi yendi Çekoslovakya buz hoke/takımı milli temasta bulunmık için İsveçe geldi ve 3 karşılaşma yaptı.Bu maçların hepsini 6-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.12.1952
  • TIMARHANEDE YIL "Dün akşam rüyamda Hazret!Ali altınları almaya beni memur etti« Dank parmaklıklar dibinde çömelerek yemek yiyen iştahlı bir yen bir hasta tiksinerek bakıyor-[Bas tarafı 1 İncide] ruyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.12.1952
  • tik istasyonda bilet almaş* mecburiyetinde kalacak,bu sayede izi kolaylıkla bulunabilecekti.Hattâ hangi şehre indiğini de tayin edebilirlerdi.Bütün bu tehlikeler mevcuttu.Fakat bu sayede hiç olmazsa y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.12.1952
  • Nakleden:AZİZ ÖZ BAY Peterde şüpheyi davet eden anlaşılmaz buhranlar 8 Heyecanını tutmağa çalıştığı nisbette açığa vuruyordu;gülmek isterken sesi kısılıp boğuluyor,konudayım derken saçma sapan şeyler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.12.1952
  • mmu m t$wmmı 11 Samur için hapis veya ölüm cezası dünyanın neresinde görülmüştür 195 60 HAZİN TABLOLAR Cinayet veya cinayetler bu kadarla kalmıyordu-Paşaların kelleleri ve bütün malları ba defter sult
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.12.1952
  • Dnm kısmı Saat 21 de VAHŞİ KIZ Yazan:•loan Annuilb Türkçesi: ktay Akbal SalûJı Birsel Telefon:43157 Komedi k'sırır AHUDUDU Yazan:Joseph Türkçesi:Beşiha C Vâfi Vasfi R.Zobu Telefon:40409 Pazar günleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.12.1952
  • BULMACA Baoriiyan:Sadi BORAK I 2 3 4 6 0?8 9 10 ti fe 1 J 2 J ¦i.HL 3 Si 4Bİ I uJBL 6 r 7 ~ı 1 8 9ğ •J j «2 i Soldan sağa 1 Rey;Dişi yazdan;fasıl heyetindekinin kucagındadır 2 Lezzetine bak;Avuç içi 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 25.12.1952
  • Elektrik Tesisatı Yaptırılacaktın İller Bankasından:1 Kütahya iline bağlı Ka rahalh kasabası için türbin grubu alınacak,yüksek tevettür hattı ve alçak tevettür şehir şebekesi yaptırılacaktır.2 Tesisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bit nüshada Me'sul MUdttr:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:KUSt AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1952
  • Güreşçilerimizin elde ettiği netice dünyayı şaşırtmıştı 84 ttektaş bu müdahaleye fena jtialde kızmıştı.Durmadan söyleniyor ve:Siz ne karışırsınız benim tırnaklarıma be.Bırakım be;dokunmayın bana,amma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1952
  • Gn.Wyman Izmire avdet etti_[General dün komutasındaki [birliklere noel nesajı gönderdi İzmir 24 AJL)Bir müddet önce memleketimizden ayrılmış olan NATO kara kuvvetleri komutanı Korgeneral Wyman dü nakş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1952
  • Kemalist Partisi Dün gece «Türkiye Ajansı» yeni kurulmakta olan Komaü-st Partisine,D.P.CMf ,M.Pve Köylü Partisinden birçok şahsiyetlerin ve bu arada bazı milletvekillerin katılacakları hak kında bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1952
  • Trumanın Noel mesajı [Bas tarafı t inekle] tiyoruz.Bu gece kainlerimizden,her şeyden evvel,Koredeki cesur erkek ve kadınlarımız geçmektedir.Onlar orada,dünyada sulh imkânlarını hazırlamak için dövüşme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1952
  • Türk Yunan ve Yugoslav askeri anlaşması [Bas tarafı 1 incide] yan etmiştir-TUNABOYLU'NUN BEYANATI Belgrad,24 ANKA)Bir haftadan beri Yugoslavyada bulunan Türk askerî heyeti bu gün Zagreb'de tetkiklerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1952
  • Yugoslavyada Atman harp suçluları Bonn,4 İLA.Buradaki hükümet mahfillerinde,dün akşam öğrenildiğine çöre,Zngoalavyada mevcut bulunmakta olan Alman harp iuçlalanndan 1© Ufl nod münasebeti?affa u gr amı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1952
  • Bütçe komisyonu [Baş tarafı 2 incide] komisyon yine i*mi zevatı tekrar istifa ettikleri vazifelere getirecek ve bövlece bu nahoş ve izam edilmiş hâdise önlenmiş olacaktır-DP.île Halk Partisi arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1952
  • Fransada buhran [Bas tarafı 1 incitici Bu çevrelerde ileri sürülen tahminlere göre,bu defa Gene" rai De Gaulle de bir Koalisyon Kabinesine iştirak etraeik arzusunu gösterecektir.General De Gaulle dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1952
  • 9 A all 8S3SI* kanununu kabul etti [Bas tarafı1 incideJ Hatip Sözlerine devamla Atutürke ait şu hikayesini nakletti:Acaba türkçe calimize yeni kelimelerin girmedi bir kuaanç değil midir?itiraf edeyim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1952
  • Saidinursi mahkemeye gelmedi Büyük Cihat gazetesinde Atatürk aleyhinde yazı yazan JBednizzam'ın duruşması başka güne bırakıldı Samsun,24 TA)31 Mart vak'asuada büyük rolü olun,bilahara Anadoluya kaçara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1952
  • ap Asya devletleri Fransayı takbih etti Gn.Necibin Başkanlığında yapılan top aniıda protesto notası gönderilmesi kararlaştırıldı Kahire,24 ANKA.General Necibin riyasetindeki Arap Asya devletlerinin te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1952
  • Denizlerde görülmemiş bir fırtına fBaş tarafı 1 incide] iskenderun postasını yapmak-ta olan Güneysu vapuru da ancak cuma sabahı tstanbula gelebilecektir.Güneysu da bir gün rötarlıdır.Halen Karadenizd'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1952
  • Yılbaşı gecesi için hususî tarife [Bas tarafı 1 inekle] 2 Yemekle birlikte meşrubat kullananlardan ücret normal tarifeye göre alınacaktır-3 Yemek yiyenlerin içeceği kahve ve emsali içkilere her künkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1952
  • Atatürk'ün Ankaraya gelişi [Bas tarafı 1 incide] yük bir törenle kutlanacaktır.Bu münasebetle Belediye tarafından bir kutlama programı hazırlanmıştır.27 aralık cumartesi günü şehir baştanbaşa bayrakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1952
  • Kordon Blo rBas tarafı 1 inekle)gen Belediye,yaptığı tetkikat sonunda bina mUstecirlarini suç lu görerek İktisat Müdürlüğü Tarife Komisyonu kararı ile gazinonun üç gün müddetle kapatılmasına karar ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1952
  • KAYIP Yapı ve Kredi Bankası Aksaray aiansından aldığım 576 numaralı ikraarfyeli aile cüzdanımı kaybettip* Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur Ömer Doçanay» Aksaray Horhor caddesi Tayyaresi Orh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1952
  • KAYIP S-A S-uçağı ile Kelen 76752 sayilı konşimentoya ait 3349 sayılı ordinosu* nu zavi ettim-Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur-Marva Fuat Marya]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1952
  • Kasımpaşa cinayeti [Bas tarafı 1 incide!da muhtelif yerlerde içtikten sonra zilzurna sarhoş bir halde Ismailin kahvesine gelerek camı çerçeveyi kırıyorlar-Mustafa:İsmail erkeksen karşıma çık» dîye nâr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 25.12.1952
  • fn MÜkemMİlıi S lombolı 3 dalgalı tatil M^ el» ahiz*.Fesin 1 35.tok sille 145 TU Tip:BX 510 A 6 lombolı.bondspreodlı.kısa dalga!40k lüks blı salon radyosu.Pcfin 395,taksiti* 426 T.t.tip t BCH 300 U Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.12.1952
  • SAFİR GENEL TİCARET TJLŞ.Yeni Telefon numarası 4 4 6 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.12.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından Bakanlık ihtiyacı için 34000)otuz dört bin adet normal hat ahşap travers satm alınacaktır-Traversler,kayın veya re-Cineli sarı çam olup eniekte edil mis ve delikleri açılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.12.1952
  • TÜRKİYE MÜNHASIR İTHALATÇISI MEHMET KAVALA G.VLATA.TAHtB HAN Tel.«SU*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.12.1952
  • başarı ile kullanılır Grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler.Baş,diş,adale,sinir,roma* tizma,lumbago,siyatik ağrı ve sızılarını süratle teskin eder.f Bayanların muayyen zaman* lardaki s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.12.1952
  • Istanbul 12.57 Açılış ve pogram 13.00 Haberler 13.15 Türküler PI.13.30 Tex Beneke orkestrasından dans müziği PI)13.45 Şarkılar 14.20 öğle konseri PI.14.45 Şarkılar PI.15.00 Kapanış.18.00 Açılış ve dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.12.1952
  • istanbul Levazım Amiriiâîsidlen verilen Askerî Kefaaf ilânları 1 Askerî Birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve mıkciarları yazılı iaşe maddeleri kapalı zarf usulü ile Gelibolu Askerî Sat-Aim-Kom-da s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.12.1952
  • İstanbul Belediyesinden:Yılbaşı münasebetiyle yalnız lüks ve birinci sınıf müesseselerden en az beş kişilik müzik hey'eti de bulundurmak şartileher günkü programın fevkinde eğlence tertip ettiğini Bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8