Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.12.1952
  • Ankaradaki basın toplantısının yarattığı iyi neticeler Partilerarası gergin hava biraz yumuşadı Ankara Ajansına göre:C.H.P.çevreleri yeni durum karşısında Halk Partisinin tutumunu tesbit etmek için ac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1952
  • Köprülü Romada Dışişleri Bakanımız bugün İtalyan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüşecek Roma 2?A.A.j Türkiye Diskleri Bakam Profesör Fuad Köprülü,İtalyan resmi şahsiyetleriyle iki gün sürecek müzake
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1952
  • B.M.Meclisi iç tüzüğünün tadili isteniyor Ankara,22 Milliyet)Ankara milletvekili Hamit Şevket İnce Meclise İç Tüzüğün değiştirilmesi hakkında bir teklif vermiştir.Hamit Şevket İnce,bu teklifinde 1340
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1952
  • Basın yayın bütçesi dün komisyonda görüşüldü Başbakan Radyo ve Anadolu Ajansının Islah edileceğini söyledi Ankara 22 ANKA)Bütçe Komisyonunun bugün öğleden evvel ve sonraki toplantılarında Basın-Yayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1952
  • Dç gündür devam eden yağmurlar yüzünden Seyhan ve Ceyhan nehirleri yükseliyor Muhtemel bir felâketi önlemek İçin bir köy tama en tahliye edildi Adana 22 TA)iki gün-mistir.Yağış aynı hışla devam ettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1952
  • I Yaşar Doğu Hatıralarını Anlatıyor ı Merakla takip ettiğiniz tefrikamızı bugünlük 7 inci sayfamızda bulacaksınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1952
  • TIMARHANEDE YIL İhtiyar doktor elindeki tası havaya kaldırdı:olanca hızıyla Anteplinin üzerine yürüdü 7 Onbaşı,aşağı doğru gitti.İkinci koğuşu 4la yemeğe davet ettikten sonra üçüncü koğuştan gelen ses
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1952
  • Ocak ayı icinae Türldyeye gelecek olan ingiltere Dışişleri Bakanı Eden,Başbakan Adnan Menderes ve Dış işleri Bakanı Fuat Köprülü Ue bir arada-Foto:AP)İngiltere Dışişleri Bakanı ocak ayında Türkiyeye g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1952
  • Ev taksitini öderken öldü Dün,Belediye Emlâk Kamulaştırma Müdürlüğü odasında saat 11 sıralarında etrafı heyecana veren bir ölüm hâdisesi vuku bulmuştur.Hâdisenin mahiyeti şöyledir:Belediyenin Kadıköyd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1952
  • Bölükbaşı kimseye söz sırası vermedi Evvelki gün Bursada yapılan Millet Partisi toplantımda Bölükbaşı'nın lâfı fazla uzatması yüzünden başkalarına sıra kalmadığını bildirmiştik-Resimde Bölükbaşı mahut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1952
  • Partilere düşen karşılıklı vazife aşbakanın müstakil,muhalif,muvafık,bellibaşlı gazete temsilcilerini davet ederek yaptığı basın toplantısı hayırlı oldu-Memleketin büyük dâvaları masanın üzerine konul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1952
  • Meclisin dünkü içtimai Meclis dün de sözlü soru-I I hırın cevaplandırılması ile I meşgul oldu Ankara 22 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugüa saat 15 de Fikri Apaydının başkanlığında toplandı.Oturum ajı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1952
  • Tafairin metresi Bahriye ve yen gesi Belkıs Emniyet Müdürlü* «ünde Foto:Milliyet Hikmet)Mecidiyeköyü cinayetinde SUleymanı kimin Maktulün sopa darbesi ile mi yoksa bıçak yarası iie mi öldüğü ancak mor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1952
  • ¦fiOurti Bugün şehrimizde hava çok bulutlu ve yağışlı geçecek,hava biraz daha soğuyacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1952
  • Dört Fransız artisti Istanbuida Fransanm tanınmış dört komedi artisti temsiller vermek ttzere şehrimize gelmişlerdir-Kesimde artistlerden Blanchette Bruney,Colette Richard görülmektedir*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.12.1952
  • İşçi evlerinin inşasına başlanıyor Şehrimizde inşa edilecek işçi evlerine ait hazırlıklar devam etmektedir-Bu maksatla Paşabahçede satın alınacak 40 bin metre ka rellk arsanın kredisi Emlâk Bankası ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1952
  • Ticaret Bakanı bugün Belgrada gidiyor Yugoslavyaya gitmek üzere evvelki gün şehrimize gelmiş bulunan Ticaret ve Ekonomi Bakanı Enver Güreli gelirimizdeki tetkiklerine dün de devam etmiştir-Bakan.Yugos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1952
  • Belediyenin hurda demirlerine müşteri çakmıyor Şehir Meclisi Daimî Konıisy« nu Belediyenin elinde bulunan yüzlerce ton hurda demiri dün beşinci olarak satışa çıkarmışsa da 198 bin liralık muhammen bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1952
  • İki esrarcı tevkif edildi Cuma gecesi Unkapanında vııkubulan fecî kazanın' müseb bibi olan eroin satıcısı Gülpaşa Bakırcı ile,kendisine eroin ve esrar temin eden Pepe Osman isimli patronu dün akşam do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1952
  • Piyasada röntgen filmi azaldı Son günlerde şehrimiz piyasasında röntgen filmi darjığı hissedilmeye başlamıştır' Dün bu hususta kendisiyle görüştüğümüz film ithalâtçıları,darlığa sebep olarak güm rüğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1952
  • HALKIN SESİ Zeytinburnu linyit bekliyor Veliefendi mahallesinde.18 numaralı sokakta,19 nu murada oturan okuyûcumuz Ziya Kabakçı şöyle yazıyor:«Eti Ban,Zeytinburnu istasyonunda,halka bir kolaylık olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1952
  • Daimî Komisyon Belediyenin bütçesini tetkike başladı Daimî Komisyon,yeni Belediye bütçesini tetkike başlamış bulunmaktadır-Komisyon,bütçede mühim mikyasta kısıntı yapılmasına çalışmaktadır-Bu meyanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU Hazreti Ali Muaviyenin Murahhasına sert cevaplar vermişti 132 Alinin bu sulh teşebbüsü yanında Muaviye de ondan aşağı kalmamağa çalışıyord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1952
  • D.P.Kemerhatuıt Ocağı idare heyeti seçimi Bilindiği gibi,bundan bir müd det evvel yapılmış olan Demokrat Parti Beyoğlu ilçesi Kamerhatun ocağı idare heyetina Par* i il başkanlığı tarafından işden el ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1952
  • Cem iu 61 KONGRE •je Pedagoji Cemiyetindi yıllık eğitim kongresi çarşamba günü saat 15 de Çapa Eğitim Enstitüsünde başlayacak ve iki gün devam edecektir.C Y Türk Kimya Talebe Derneği yıllık çayı 10 oc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1952
  • me.23 Bu-5 Aralık 10 R.A 1952 Arah 3m Sah 13tg VAKİT VASATt EZANİ Güneğ Ogle t kindi Akşam Yataı imsak 7.22 12.13 14.32 16.45 18.4 5.37 2.37 7.29 9.48 12.00 1.39 12.52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1952
  • Geçen gün Foto Hikmetle birlikte röportaja gidiyorduk.Arkadaş;«şuraya girip de trag olalım!dedi.«Sakallarımız.medenî insanı aynadan tiksindirecek kadar boy atmış.Yalan değildi.Kaçma'dan kovala'maya va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1952
  • I Günün Meseleleri Şimalî Afrika,Fransa ve biz^ Hükümetin haricî politikası ne olarsa olsun bir Türk okor yazarı olarak bizim bu dâvada ruhumuz ve kalbimiz Şimali Afrikada hürriyet mücadelesi yapan he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1952
  • Bir Yunanlı misafir parasını otomobilde unutmuş Dün gece bir Elen tayyaresi ile şehrimize gelmiş olan.Drago Metehadis isimli bir Yunan NATO âzası,uçaktan iner inmez 5160 plâkalı otomobile atlıyarak el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1952
  • T i f o lu talebeler o-Şehrimizdeki ilk okullarda 35 tifo vakası tesbit edildi Şehrimizin bazı emtlerinde vuku bulan tifo vak'alarmdan sonra ilkokullarda da 33 tifolu tesbit edilmiş ve haota öğrencile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1952
  • tramvay kaz gki tramvay arasında genç kaldırıldığı Dün akşam üzeri Fıadıklıda feci bir tramvay kazası olmuştur.Arapcamiinde Yeniçeriler caddesinde 80 numarada osurmakta olan Cemal Demir adın da bir gc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1952
  • Profssörler Kurulunun dünkü toplantısı Üniversite profesörler kurulunun son toplantısında ecnebi profesörlerin ordinaryüs olabilmeleri meselesi görüşülmüştür-Bilindiği gibi ecnebi profesörler reemieke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1952
  • izmir Sanayi Odasının faaliyeti Ticaret Odasından ayrılarak müstakil olarak faaliyete geçen îzmir S:nayi Odası çalışma sahasını genişletmektedir-Bölge Sanayi Odası seklinae ça lışmaga başlayan Oda.civ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1952
  • Ho volar yine bozdu Alâkalılar yılbaşından evvel kar yağmasını muhtemel görüyorlar Bir haftadan beri gayet güzel giden Havalar dün yeniden bozmuş ve hava birdenbire soğumuştur.Yeşilköy Meteoroloji ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1952
  • KIS A HABERLER İç Belediye Reis Muavinlerinden Necati Çillerin Bilecik Valiliğine tâyini onaylanmış ve keyfiyet dün kendisine tebliğ edilmiştir.Münhal Re o Muavinliğine kimin tâyin edileceği henüz bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1952
  • P O LİSTE ¦A-Sirkecideki otellerden birinde kalan Suat Demir adında bir tacirin tramvayda 150 lirası çalınmıştır.Hâdiseye elkonulmuş yankesicinin aranmasına başlanmıştır.¦fc Şehrin muhtelif semtlerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1952
  • Peynir fiattarı tesbit edildi Peynir Hatlarındaki yükseliş karşısında Belediye Daimi Ko-J misyonunun verdiği aarn kararı Vilâyet İdare Heyetince ddn Uis dik edilmiştir.Karar yarın sabahtan itibaren yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1952
  • Kartalda bir doğum evi inşa edilecek Sağ.â Bakanlığınca tstiuye'de yapılmaya* karar verilen Sajiiîlv meçken ve verem savaşı r Iik]imûinden başka Sanverd?Yaciımsevenler Der nesi tar.ifinci.ui ooçıık ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.12.1952
  • Amerika ispanya ile anlaşma imzalıyor Bu anlaşma gereğiıı daki askerî üslerdı New York,22 Nafen)Vaşingtonda bugün açıklandığına göre.bir müddetten beri Birleşik Amerika ile ispanya arasında cereyan e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1952
  • Fırtınadan Kapri adasına g "dilemiyor Napoli 22 ANKA)Devam eden şiddetli fırtınalar lan Kapri,adasına vapur işleyememektedir.Adaya petrol da yoUftnatnadığından dün akşamdan beri elektrikleri kesmek me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1952
  • Bir Fransız hücum botu mayne çar pat i Saygon 22 AP)Ekserisi Vietnamlı olan asker yükiü bir Fransız hücum botu,bugün Say gon'un takriben 200 km.güney batısında,oir kanalda mayna çarparak batmıştır.Bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1952
  • İran hükümetinin yeni bir karan Tahran 22 AP)Başbakan Musaddk ougün Bakaulara,hizmet sürelerine veya tekaütlük sinlerine bakmadan mirlerindeki memurları tekaüde sevk yetkisi veren bir kararname imzala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1952
  • Demirperde er Kasında çöküntü Komünistlerin,dahili vaziyetlerini,maruz kaldıkları müşkülata harice aksettirmeme* ifiin çok gayret serf eyledikleri malûmdur.Vaktiyle,bir iki sene evvoline kadar* bu hus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1952
  • Windsor Dükü Amerikaya gitti New-York 2 A.A.DUn Queen Mary transatlantiği ile Avrupadan buraya elen Windsor DükU ile eşi,Dükün gelecek haziranda yapılacak İngiltere Kraliçesinin taş giyme merasiminde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1952
  • Londıad i bir otobüs nehre düşiit Londra 22 ANKA)Troı t nehri üzerinde geçmekt.3 ik»n büyükçe bir el arabası ıu,çarpma neticesi iki kaili bir otpb is köprünün demir parmaklıkıarorı kırarak 10 metre di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1952
  • WWVWWSAAAft/W/12& ÛÖRI Tahlisiye madalyasına dair Bavulu elinde olduğu halde Yeşilköy istasyonunda trenden atlayan bir er muvazenesini kaybederek ikinci hattan rayları ortasına yuvarlanıyor.Aksi isti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1952
  • SANAT HAREKETLERİ 1-MM,Gelişmek,değişmek,inanmak ve daha başkaları Tarık BUĞRA İnsanın günü gününe uymaz derler a;hem doğrudur;hem de yanlış.İnsan kişiliğini kolay kolay bulabilen bir mahlûk değildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1952
  • 83 Güzel kız önce bir ses.çıkarmadan elindeki tüfeği masanın üzerine bıraktı ve Krala doğru iki adım vaklaştı-Dinleyin beni Majeste!Şimdi artık yüzü gülmüyorgayet ciddî konuşuyordu-Gitmeme müsaade etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1952
  • Fransız Başbakanı itimat oyu aidi Paris,22 T.H.A.Fransız Parlâmentosu bugün öğleden sonra tekrar toplanarak,11)53 bütçesini müzakere}e devam et,miş ve Başbakan Piyan'ın iki defa ortaya attığı itimat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1952
  • Her şahsa mahsus bir kilit icat edildi Stokholm 22 J}.HıA.İsveç de bir kilit fabrikan tarafından yeni;bir kilit icat »edilmiştir.Bu kilidin anahtar deliği ve anabtarı bir kâğıt inceliğinde olup anahta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER İTALYA it Japon İmperatoriçesinin kız kardeşi Kontes Tomoto Otani dün Brezilyadan Cenova'ya.gelmiştir.YUNANtS TAN Yunanistanda bu yaz dehşetli kuraklık olmasına ragmen hububat ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1952
  • Japon uçak fabrikalar,faaliyete geçti Tokyo,22 ANKA)Harp içinde.Japonyanın en büyük uçak fabrikası olan Mivr.tbishi,tekrar faaliyetine baş inmiştin.Harp esnasında meşhur Sıfır tipi avcı uçakları imal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1952
  • Rusların ithamları reddedildi Birleşmiş Milletler genel kurulu komünist esirlerin kitle halinde öldürüldüklerine dair Rus ithamlarını reddetti New-York,22 ANKA)24 Şubata kadar Noel tatiline girmeden e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1952
  • İKTİBAS Fransayı dehşete salan zehirli bir çocuk pudrası ¦il İmalâthanesi tarafından allandırıla ballandırıia reklâm yapılan Baumol çccuk pudrasını blade 0,99 nîsbetinde arsenik İhtiva ettiği anlaşıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.12.1952
  • «Movie Show» gazetesi tarafından 1953 ses yıldızı seçilen Erny Lauren dünyanın muhtelif yer-lerinde bulunan Amerikan askerlerine konser vermek üzere uçakla seya* ate çıkmıştır.Erny i Laure'nin seyahat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1952
  • Pavzanyas,bir genci öldürtmek isterken başını yedi Mabedin kapıları taşla örülüp Pavzanyası ebediyen hapsetmeye çalışırlarken,ihtiyar annesi de oğlunun canavarlığına kızarak taş taşımıştı Lake de Mony
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.12.1952
  • Rapid ve Austria Amerikaya gidecek Ndw-York 22 AP)Birle şik Amerika Futbol Federasyonu icra komitesi genel sekreteri Joseph Barriskill Avusturyanın iki mükemmel futbol takımı nı Amerikan takımlar»ylo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.12.1952
  • Istanbul Ankara Üniversiteleri maçı:Atatürkün Istanbul Üniversitesinde dikilecek büstü dolayı-şîyle.Ankara v.İstanbul Üniver-i siteleri futbol takımları arasında bir maç yapılması kararlaştırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.12.1952
  • Son haftalar kinde muvafjakiyetli maçlar çıkaran New Port County muhacimleri Leytönstone kalesi önünde 0 oynanan futbo Son hafta dünyanın muhtelif yerlerinde yapılan lie maçları ve alınan neticeler.İN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.12.1952
  • Basketbol sporu tehlike geçiriyor Yeni tutunmaya ve taraftar bu'maya başlayan bu spor koiu kazandığı alâkayı kaybetmek üzeredir yonda rakibine yumruk attı ve Basketbol severlerce esefle müşahede edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.12.1952
  • $%mm ı \"V Weiss tenis antrenörü oldu Haber aldığımıza göre* hafta içinde şehrimize dönen istanbul Tenis Ajanı Hasan Akev» Tenis Federasyonu İçin de bir antrenör angaje etmiş bulunmaktadır-Nisan ayınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.12.1952
  • Bu mevsimin en iyi boksörleri kimlerdir Cem BAŞAR Göçen hafta Amerikanın ta-Durandöj^ Rocky Castelyanni nmmış spor mecmualarından Laurent Daurhille.Norman «Boxing and Wrestling» yap-Hayes,Gene,Hairsto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.12.1952
  • Baş şah r arası Greko Romen i müsabakası îzmir 22 T.H.A.Beş şehir arasındaki güreş musakkaları 27 28 aralık günleri şehrimizde yapılacaktır.Nisaa 1353 aynda Komada yapılıca* Dünya Greko Romen Güreş Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.12.1952
  • Mithat paşa Stadında Turnike usulü Sulhi Garan 1948 Londra Olimpiyatlarından döndüğüm günden beri muhtelif vesilelerle temas ettiğim turnike usulü bilet satışı,zannederim ki dört yıllık bir gecikmeden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.12.1952
  • TIMARHANEDE ihtiyar doktor elindeki tası havaya kaldırdı;olanca hızıyla Antep'inin üzerine yürüdü Yatak üzerinde bazen saat 21 e kadar süren akşam sohbetlerinden birisi.[Baş tarafı 1 incide] duvar ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.12.1952
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ m A A S Nakleden:AZİZ OZBAY Petere;varlığım unutturan bir tabiat manzarası 6 Teyze genç kıza karşı analık ödevini iyi kötü yapmağa çalışıp duruyordu.Büyük sanayici Otto kızının teyze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.12.1952
  • Aziz dostum aldanıyorsunuz.Sizi temin ederim ki yanlış düşünüyorsunuz.Sözleriyle dert yanmağa kainattı.Hastabakıcı bir şey söylemiyordu.Bu batakhanede en Iflimefl işler ona düşüyordut&JEjsjı müddetten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.12.1952
  • BULMACA Hazırhyan:Sadi BORAK 3 34567 89 10 11 T if I 12 ¦mı 4 i 5 6 7 8 1 pB o 1—9 10 11 jflH 12 HT I Soldan sağa 1 Bir çocuk oyunu.2 Hamamda da bulunur;Fransızca dost.3 Halk;Sıçrayıp geç;Tersi gazete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.12.1952
  • SAFİR GENEL TİCARET T.A.ğ.Yeni Telefon numarası 44 68 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.12.1952
  • m mı wmm İbrahim yerine geçti,oturdu.Valide Sultan sessizce önüne bakarak dışarı çıktı 193 Arslanım» bu hususta en dişen olmasını Kaya cariyeniz Ali Osmana lâyık bir hayat içindedir.Bu söz İbrahimi da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 23.12.1952
  • [Bu yazıların bütttn haklan «Milliyet» adına malıfuadurl Kırbıyıklının indirdiği müthiş ve acı tokat herkesi sindirmişti 82 Fakat kır bıyıklı zatın kuru gürültüye pabuç bırakmaya hiç de niyeti yoktu.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1952
  • Köprülü Romada [Bas tarafı 1 incide!va pazar günü Napoliye gelmiş bulunan dört Türk î.ubayı üe görüşecektir.İtalyan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı de Gaspeâ,Profesör Fuad Köprülü şerefine Citfa Madaine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1952
  • ingiltere Dışişleri Bakanı [Bas tarafı 1 incide] vunıha paktını tekrar ele alacakları ümit edilmektedir-Mısır'da son aylarda yapılan değişiklik ve General Necip'in bazı şartlar altında bu pakta girmeğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1952
  • Bir kaptan fazla yük aldı,ceza gördü Hong Kong 22 AP)İngiliz Amirallik Dairesi Mahkemesi bugün Yunan Nödon vapurunun süvarisi Spiros Kavadiasn.gemisine bin ton fazla yük rldıgı için 636 dolar ceza I e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1952
  • Beyruia giden bir gemi karaya oturdu Beyrut 22 AP)îskenderiyeden Beyruta gelmekle olan Fransız Champollion yolcu vapuru bu sabah Beyrut limanından takriben 4 mil mesafede karaya oturmuştur.Bildirildiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1952
  • Yeni İsrail kabinesi dii-ı kuruldu Kudüs 22 AP)Barbakan David Bengurion bugün israil Parlâmentosuna yeni bir koalisyon kabinesinin azalarım takdim etmiştir.Koalisyon kabiresl,bundan evvelki hükümete k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1952
  • Yapışık kardeşlerin sihhî variyetleri bozuldu Chicago,22 AP)Geçenlerde 12 saat 40 dakika süren zor bir ameliyattan sonra biribirlerinden ayrılan Brodie yapışık kardeşlerin sıhhi durumları fenalaşmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1952
  • Churchill bir film hazırlıyor Londra,22 T.H.A.Alexandre Korda'nın,Churchill'in hayatı hakkında hazırladığa film hakkında şu tafsilât verilmektedir:Filmin ne zaman çevrilmeğe başlanacağı henüz açıklanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1952
  • Mısır Kraliyet Hava Gücünün adı dersti Kalıire 22 AF)Hükümet bugün yayınladığı rax kararname ile Mısır Kraliyet HayagfioAnün adnı deriştirerek Msır Hava Kav v etleri yaptıı ıştır. Krafiyet kelimesi h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1952
  • Basın yayın bütçesi [Bas tarafı 1 İncide] dirmiştir-Bütçe sözcüsünün konuşmasından sonra Başbakan Adnan Menderes de söz almış ve muhalefet adına yapılan tenkitleri cevaplandırmıştır-Başbakan ezcümle ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1952
  • Tunus Beyini çocukları ihanetle itham ediyor Prens Şsdley'in 1 karşısında intihar Londra,22 Nafen)Tunus Beyinin milliyetçi çocukları,Fransız reformlarını-tasdik ederek,Parisin ültimatomuna boyun eğdiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1952
  • Amerikanın yeni dış siyaseti Eisenhower 26 madde halinde hulâsa edilea dış siyaset programını behemehal tatbik edecek Vaşington.22 T-H-A)Amerikanın en büyük haftalık mecmualarından olan «U-S-News Worl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1952
  • Sağlık Bakanı dün vazifesine başladı Ankara,22 AA.Biı müddetten beri meznaen İstanbul'da bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr.Ekrem Hayri Üstündag Ankara'ya gelmiş w bugün vazifesine başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1952
  • Manila'da müthiş bir yangın çıktı Manila 22 AP)Kuzey Luzon'da Laoag şehrinde bagttn 4 saa tsüren bir yangın,tahminen 1 milyon 500 bin dolar tutarında hasara yol açmış ve 2 bin kişi açıkta kalmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1952
  • Yugoslavya'da martta seçim yapılacak Belgrad 22 ANKA)Repmen,bildirildiğine jöre,Yugoslavyada sayımlar 1953 senesi mart 31 inde yapılacaktı?Bu sayım 1941 denberi yapılan ük sayım olacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1952
  • Batan bir vapurun yolcuları yüzerek karaya-çıktılar İskenderiye,22:MP)Bugün Lübnan sahili açıklarında karaya oturan.Fransız Champollion vapurundan sahile 200 kadar yolcu taşımakta olan bir römorkör,sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1952
  • Alplerde bir fit devrildi Viyana,22 AP)Bugün Avusturya Alplerinde Arlberg geçidinde bir otobüs,çığ altında kalıp,ezilmiş ve-bildirildiğine gö re 23 kişi ölmüştür,ölenlerin ekserisi tncruiat kayakçılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1952
  • Süleymonı kimin oldurduğu belli değil [Baş tarafı 1 incide] kaatil,daha doğrusu biri kadın biri erkek olmak üzere iki kaatil namzedi çıkmıştır.Süleymanı öldürenler muhakkak ki bunlardan biri.Fakat han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1952
  • Me;]isin dünkü içtimai [Baş tarafı 1 inekte J Ali Ilışan Sabisin,istanbul Tonkapı Sarayındaki Şah Ismailin tahtının ve aynı yerde mevcut gümüş saatin bugünkü durumuna dair sorusunun MUH Eğitim Bakanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1952
  • Partilerarası gergin hava biraz yumuşadı [Baş tarafı 1 incide 11 Tasının,daha ziyade yumuşaması beklenmektedir.ANKARA AJANSININ VERDİGt MALÛMAT Ankara,22 ANKA)C.H.P.Genel Merkezinde bugün de başkanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1952
  • Pravda'nın yeni başyazarı tavsiyelerde bulunuyor Londra,22 Nafen)Sovyet Komünist Partisinin organı olan Pravda gazetesinin başmuharrirliğine yeni tâyin edilmiş olan Sheplov,ilk başyazısında bütün.Sovy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1952
  • Arefe günü tatil yapılmasına dair teklif reddedildi Ankara.22 Milliyet)Ankara milletvekili Cevdet Soydan ve Gaziantep milletvekili Ali Ocak'ın arefe gününden başlamak üzere Şeker Bayramında 4,Kurban B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1952
  • Dış ticaretimizde müsbet çalışma Amerikada neşrolunan raporlar Türkiyenin gittikçe artan imalât ve istihsaiâtı sayesinde dış ticaret açığım kapayacağı gibi,döviz tasarrufunda bu'unacağını bildiriyor t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1952
  • Katyn faciasını!tahkikatı Rusyaııın 15 bin Polonyalıyı öldürmek suçu üç Adalet Divanına verilmesi isteniyor Vaşington,22 AP)Birleşik Amerika Kongresine mensup bir komisyon bugün Sovyet Rus yanın,İkinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1952
  • Ev taksirlini öderken öldü [Bas tarafı 1 incide] miğ ve muamelenin yapılmasını beklerken birdenbire ölmüştür.Durum karşısında memurlar ve iş takibine gelenler telâşlanmışlar ve ortalıkta heyecanlı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1952
  • Mekke'de radyo istasyonu kuruluyor Vaşington,22 AP)Millî Coğrafya.Cemiyetinin organında bugün yayınlanan bir makalede,Hazreti Muhammedin doğduğu Mekke şehrinde yakında bir radyo istasyonunun ve elektr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 23.12.1952
  • ÇEKMEYİNİZ!r X Muayyen zamanlardaki sancılara karşı son derece faydalıdır!Baş,diş,adale,sinir ve soğuk algınlığından mütevellit bütün ağrılara karşı başarı ile kullanılır.irip ve Nezle başlangıcında b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.12.1952
  • ist.Lvz Amirliğinden verilen askerî kıtaat Hânları 1 Kapalı zarf usulü ile 600 adet ders sırası satm alınacaktır» 2 ihalesi 5/Ocak/953 pazartesi saat 11-00 de Ankarada 2-No* Sa* Al.Komda yapılacaktır»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.12.1952
  • HOLLANDSCHE BANK UNIE N.V.AMSTERDA 1 Temmuz 1952 tarihindeki bilanço AKTİF Kasada mevcut nukud.Devlet Bankaları nezdinde alacaklar ve her gün istirdat edilebilecek paralar:Flor.166-591-507-60 Hazine b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.12.1952
  • OYULMUŞ 'pan ŞAŞMA!zira en ustun traş bıçağıdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.12.1952
  • İtUt%et Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İlân şartları 2 ve 3 iinoü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa stmt.2,50 T.L.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.12.1952
  • R A D Y 0 İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Canaro Orkestrasından dans müziği «Pl» 13.45 Şarkılar 14.20 öğle kon •eri cPl» 14.45 Şarkılar «Pl 15.00 Kapanış 18.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.12.1952
  • Yazan:10 BÜYÜK YARAMAZ Ten Little Niggers)iyes 3 perde Aghata Christie Çeviren:Reşiha C.Vafi Çarşambadan başka her akşam saat tam 21.15 de,cuma talebe)pazar matine tam saat 15 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.12.1952
  • Dram kısmı Saat 21 de VAHŞt KIZ Yazan:Jean Anouilh Türkçesi:Oktay Akbal Salâh Birsel Telefon:42157 Komedi ktsmı AHUDUDU t Yazan:Joseph Kesselring Türkçesi:C Vâfi Vasfi B.Zobu Telefon:40409 Pazar günle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.12.1952
  • ZAYİ Aksaray Yusuf pasa ilk okulundan aldığım 69926 sayılı öğrenci hüviyetimi zayi ettim-Tenisini alaca* ğımdan eskisinin hükmü vok" tur-Okul l/B öğrencilerinden Mehmet Selman Kırdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.12.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFİ/CEMAL Dahiliye Mütehassısı Paaardan başka bar gün sabah saat 10.3O-11.00 öğleden sonra 14.30-1T.00 ds has-ta kabul adar.istanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.12.1952
  • Gıimçük Muhafaza istanbul 2 No.lu Satmalma Komisyonu Başkanlğından Kapalı zarf usulü ile 25 kalem jeep malzemesi acınacaktır-Tahmini bedel 8797.85 lira.muvakkat teminatı 659,84 liradır.Eksiltme:26/12/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.12.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Malbaas*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.12.1952
  • Kambiyo ye esham Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belglka Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış 789.50 280.50 0.80 64.03 5.60 64.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanı] 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.12.1952
  • Siirt Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Siirt Devlet Hastahnnesinin 479432-74 Ura keşif bedelli ikinci kısım ikmal inşaatı 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde fiat es'ası üzerinden ve kapalı zarf usulile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.12.1952
  • Pulluk ve Diskharrow satın alınacak Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden Teşkilâtımız ihtiyacı için 60 adet beğ diskli.80 adet dört soklu pulluk ile 100 adet asgarî 32 diskli Diskharrow tekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.12.1952
  • Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Müdürlüğünden:27 aralıkta başlayacak ve 9 hafta devam edecek olan ikinci devre lig maçlarından pazar günlerine ait 9 maçlık numaralı tribün kombine biletleri 36—lira b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8