Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.12.1952
  • Başmuharririmiz Ali Naci Karacan bildiriyor ı taftam** Başbakan memleket meseleleri hakkında geniş izahatta bulundu Demokrat Partinin seçimlerin öne alınması hususunda alınmış resmi bir kararı yoktur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1952
  • Ticaret Bakanı salı günü Yugoslavyaya gidiyor Enver Güreli dün Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından kabul edildi Ankara,20 Milliyet)Yugoslavyaya 10 gün kadar sürecek bir ziyarete gitmekte olan Ekonomi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1952
  • Balkan müdafaa sistemi Yunan Başbakanı,Türk Yanan Yugoslav askerî işbirliğini temin için Atlantik Paktı devletlerinin müzaheretini talep etti Atina.20 AA)Yunanistan Başbakanı Mareşal Papagos.Daily Mai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1952
  • 4ffri*k 'tttifaimu &Sp Bugün şehrimizde hava sabahleyin az bulutla geçecek,hava sıcaklığını muhafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1952
  • Nato Bakanlar Konseyinde alınan mühim kararlar Yeni hazırlanan strateji plânlarında,Türkiye ile Yunanistanın en esaslı şekilde desteklenmesi üzerinde bilhassa duruldu Paris,20 AP)Türkiyenin Atlantik P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1952
  • And içme töreni Yıldızdaki Birinci Uçaksavar Ala* yında dün sabah yapılan bir tören* de bir aylık eğitimlerini ikmal eden 480 er and içmişlerdir-Resimde and içen erler geçit resminde görülmektedir*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1952
  • Kebapçı ismindeki bu hasta dışarda üç kişiyi öldürmüş,burada da bir kişiyi şişledi 5 Aman,yüzbaşım deme.Jandarmalar köylü ile aynı ağzı kullanıyor,daha mahkeme kimbilir ne kadar sürecek.Hakikat anlaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1952
  • Havacılık tarihinde görülmemiş bir facia içinde 132 kişinin bulunduğu bildirileo bir uçakhava meydanından kalkarken düşüp parçalandı Nevyork,20 A-A)Bugün Moses Lake civarında bir Amerikan Globemaster
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1952
  • m^.ANIATWO*:80 Bütün arkadaşlar Gazanfer Bilgeden son derece ttmitvardık.Bilhassa ben şahsan onun hasmım hem de kısa bir zamanda yeneceğine inanıyor ve bundan mıin bulunuyordum.Gazenfer sevdiğim ve s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1952
  • Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü Köprülü Romada bekleniyor Dışişleri Bakanımız Komada De Gasperi tarafından karşılanacak Roma,20 AP)Türkiye Dışişleri Bakanı Prof.Fuat Köp rülünün iki günlük bir »yaret iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1952
  • Atlantik Orduları Başkomutanı General Ridgway General Ridgway'in beyanatı O-r-«Düşmanlarımızın niyetleri ne olursa olsun tecavüze geçmek için gerekli imkanlara sahiptirler-Paris,20 AA)Atlantik Kuvvetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1952
  • Rapid dün Beşilctaşı 2 1 mağlûp etti I,v-HM V Bir müddetten beri şehrimizde bulunan Avusturya'nın Rapid takımı üçüncü karşılaşmasını dün saat 14-30 da Dolmabahce stadında Keşik tasa karşı yapmış ve 2-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1952
  • Türk Yugoslav işbirliği Belgrad'da müzakere halinde bulunan her iki memleketin askeri heyetleri,tecavüze karsı hazır olduklarını belirttiler Londra,20 AP)Türk ve Yugoslav askerî liderleri bugün Belgra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1952
  • Yeni sistem bir hırsızlık İmamdan ödüne tabut iste' yen iki kırsız bir camii soydular İzmir,20 Milliyet)Çeltik köyünde eşine ender rastlanan bir hırsızlık vak'ası olmubtur-Tafsilâtı hûyledir:I Devamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1952
  • İzmirde feci bîr cinayet işlendi İzmir,20 Milliyet)Aziziye semtinde fecî bir cinayet işlenmiş ve Recep Çekiç isminde biri karısı Ismet'in vücudunu bıçakla paramparça ederek öldürmüştür-Hâdise evli kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.12.1952
  • H.E.ERK,KET Memleketin bir vilâyet merkezinde.Başbakanla İçişleri lÎJİyilPMluı da bulunduğu bir sırac:ı.hür bir Türk gazetesinin Başyazarına din ve dindarlık adııta rtrian icara taassup ve |ftlfa kurş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1952
  • Sağlik Bakanı Üstiindağın îstmyedski tetkikleri Şehrimizde bulunan Soğuk ve Sosyal Yardım Baltanı Z r.Ekrem Hayri ÜstündaS dıhı Vali ve Belediye Başkaniyıe İstinyeye giderek,bu havalide yapılma sı kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1952
  • Köy mekteplerinde de izci teşekkülleri kurulacak Çatalca ilçesi köy öğretmenleri için açılan Baş'ku.f.Yetiştirme Kursu sona ermigtir.İzciliğimizin köylere de virmesiiWo büyük fayda hasıl sdecett elan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1952
  • İki lokantacı rekabet yüzünden Sirkecide döğüştü Sirkecide Hocapaşa nokağindaki 31 numaralı lokantanın sahibi Şabanla,83 numaralı lokantanın sahibi Mustafa Karagöz aralarındaki Tekauet yüzünden birbir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1952
  • HALKIN SESİ •Bir cevap Sular loans ftfifcdiMüğüaden aldığımız cevabı aynen neşrediyoruz;«Milliyet gazetesinin 16/11/9S2 tarihli nüshasından Tekke Meydanı Susuzluğa Mahkûm mu başlığı ile çıkan yazı inc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1952
  • Sanayi ham maddeleri için liste çıkarılacak Hüsnü Yamanln başkanlığında fahrîmiz sanayi odası heyeti Ân karaya gitti Liberasyonda yapılan eon tah-Durum ilgililere bildirilmek dltlerden sonra Ekonomi v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1952
  • Mdşhur bir otel hki-sızı yakalandı Eskişehir 20 ANKA)Dün gece sabaha karşı şehrimizde enteresan bir hırsızliK vak'ası olmuş ve failleri bir müddet sorx& Çukurhisar istasyonunda yakalanmışlardır.Hırsız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1952
  • Yılbaşı gecesi O-3u sene de Spor ve Sergi Sarayında halkın eğlencesi belediyece temin edilecek Belediye geçen ytl oliuğ ı gibi bu yıl da Spor ve Sergi Sarayın da yılbaşı gecesi,sgleacoler ter tip etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1952
  • MEVIİT İstanbul Üniversitesi Talebe Birliğinin ^l Aralık 19S2 pazar günü İstanbul ve Ankara Radyoları ile yayınlanacak mev Jidi saat 13.15 de Sultanahmet Camiinden nakledilecektir.B A L O Türkiye Turi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1952
  • Hazreti JVUifaammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU Hazreti Âli Fırat boyunda bir meşveret meclisi kurmuştu 180 Muaviye yine Arar İte muza-1 kereye girişmişti.Savağın muhakkak olduğu anla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1952
  • Zaman zihniyetiyle Kur'an ve islâm j Dindarkk kirvesi altmda saklanan taassubun bn memlekete evvelden beri verdiği zarar ve fenalıklar Bizde matbaa,iradından üç yüz sene sonra ve ancak dinî mahiyette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1952
  • Çakmak alış verişi yUziinden bir adam yaratandı Dün akşam üzeri Tophanede Mektep sokağında koltukçuluk yapan Aziz Çobanogln seyyar bir satıcıdan çakmak almak istemiş,fakat fiatta uyuşaraadığı için çak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1952
  • Belediye bütçesi o-Bun toplanan daimî komisyon yem yıl bütçesini tetkik etti Belediyenin Daimi Komisyonu dün Vali Gökay'm riyasetinde toplanarak yeni yıl oütçssini tet kik etmeğe başlamıştır.Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1952
  • Milletlerarası idarî ilimler enstitüsü kongresi Milletlerarası idarî İlimle:Enstitü Jkonjjresinin 1D53 eylül ayı içmtSe şehrimizde toplanması kararlaştırılmıştır.Ivon-jjre hazırlıkları ile me^^ul olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1952
  • Babası taraf«ntfaa fcaçrrtian çocuk İEvvelKi akşam,iıazırludığı istida ile C.Savcılığına müracaat eden Muzaffer Akcaoogaz genç bir kadın G yaşındaki kızı Betül'.ün aralarında boşanma dâvası olan kocas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1952
  • İferliyen işler Boğazın bir tarafından öbür taratma "köprü kurulacak,Beyazrtın altmdan'Taksime metro yapılacak diye iki senedir rivayetini dinleye dinleye artık ölmüş bitmiş gibi inandığımız sırada,Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1952
  • SU FİN MEYDAN MUHARBBESt 657 Milâdî yılmın sonbaharında,havaların bulutlu,hafif yag;murlu fakat ^jerin gittiği günle-ri savaş için münasip gören 'Haz1 reti Ali Fırat nehri üzerinde bü* tün kumandanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1952
  • Kambiyo ve «iham Kapanış Sterling Dolar t»r.Frangı isviçre Fr.Belçilsa Frîsveç Kr.Florin.Liret Drahmi.Eskoudes Açılı?787.280.80!0.80 01.03 5.G0 J54.12.50,73:68.40' 0.41.80 0:011878 ^9.78:90 Kapanış 78
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1952
  • Kaynanasına İnsan ge3in intihara kalktı Dün gece saat 90 ıralarında Cerrahpaşa Tokuşçeşme sokağında 48 numarada oturan 16 yaşında Zehra Ün adında bir kız,kayınvalidesine sinirlendiğinden fare zehiri i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1952
  • Millî Eğitim Şûrasının hazırlıklarına başlandı Millî Eğitim Şûrası Ti gubutta Ankarada toplanacaktır.Şûrada yeni metodla çahşan öğretmen ve öğrencilerin faaliyetlerini gösteren bir de sergi açılacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1952
  • Başkasının evini sahte evrakta satmışlar Emniyet Müdürlüğü İkinci jŞi\be memurları tarafından yeni bir tapu sahtekarlığı hâdisesine el konulmuştur.Fatihte oturan Kenan özdenair,Fazıl Çopur ve Aziz ism
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1952
  • Hie 3 R.A 1372 21 Aralık 1952 Pazar Kıı.8 Aralı 1368 VAKİT VASATİ EZANt Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı imsak 7.22 12.12 14.22 16.44 18.22 5.34 2.39 7.28 9.48 12.00 1.39 12.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1952
  • KİSA HABERLER Peynir fiatlarının anormal bir şekilde yükselmesi Üzerine Daimi Komisyon peynire nark koymuştur.Buna göre tam yag lı peynirler perakende olarak azam!290 kuruştan satılabilecektir.Belediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1952
  • POLİSTE •fc' Kurtuluşta oturan Niyazi Cabir dün pohae müracaat ederek,Karaköyden bindiği 108 nu maralı Kurtuluş tramvayında j cebinden 300 lirasının çalındığını söylemig,tahkikata başlanmıştırif Dün s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.12.1952
  • A'manyada korkunç bir canavar türedi Şimdiye kadar on sadist katil e an Bonn,20 T.H.A.Alman polisi,bütün gayretlerine ragmen «Otostrad canavarı» m bir türlü ele geçirememektedir.Yıllardan beri,aynı me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1952
  • 1953 Yılının Birinci Fevkalâde İkramiyesi LÜKS BUİCK OTOMOBİLİDİR istanbul teşkilâtımız mudilerme mahsus olan bu keşideye iştirak edebilmek için 31-12-1952 tarihine kaçar İstanbul Şubemiz ile Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1952
  • Mrşl.Tito Londraya gidemiyor Yugoslavyanın son Kültlerde takındığı tavır Mareşalin Londra seyahatini şüpheli bir duruma sokuyor Paris,20 ANKA)Mareşal Tito'nun Londra seyahati gittikçe daha ziyade şüph
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA if tndiana'da iki genç kadınla,5 çocuk müthiş bir yangın esnasında diri diri yanarak fecî bir surette ölmüşlerdir.Yangının,salonda bulunan bir noel ağacından çıktığı sanıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1952
  • Mad rasta kant» n Sima y işler oluyor Madras 20 T.H.A.Güney Hindistanın siyas!lide.1 Potti Sriramulunun 28 gün süren açlık grevi neticesinde öimust Mad rasta büyük bir heyecan uyandırmış ve günlerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1952
  • MUM* SANAT HAREKETLE» „Yeditepe Yoditepe'nin son sayısı,aşa-E A' yukarı geçenlerde ölen Fran sız şairi Paul EfUard*m hatıra-sına bağlanmış olarak çıktı.Eluard böyle geniş bhr ilgiye defer sanıyoruz.Çü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1952
  • 81—Filhakika yeşil gözlü güzel kız.Yesmina Honda da çok ateşin mizaçlıydı-Ama ne de olsa Faruğun savletlerine karsı koyacak,aşk seanslarına galebe çalacak kadar korkunç bir bünyeye ve enerjiye de sahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1952
  • Kongre eg.eniyor «Tarihin kaydetmediği fedakârlığa katlanan milletimiz bütün dünyaya cesaret ve sulhperverliğini göstermiştir-Biz kimseden lütuf ve merhamet istemiyoruz» ilerde de böyle şeylere tenezz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1952
  • iki Sovyet Casusu mahkemeye verildi Paris,20 A.A.Tanjug ajansmın veıdigi nabere göre 1946 dan beri Yugoslavyalım siyasi Ve askerî vazıyeti nakknda Sovyetlere giali malûmat vermekten suçlu Sovyet Rusya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1952
  • Amerikada hayat pahalılığı artıyor New-York 20 Nafen)Neg redilen son istatistiklere göre,Birleşik Amerikada hayat pahalılığı 15 ekimle 15 kasım arasında bir miktar artmıştı Buna rağmen Amerikan nalltı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1952
  • Yap,ş k kardeşler Bir ajans telgrafı yapışık doğan kardeşlerin Amerikada 12 saat 45 dakika süren bir ameliyattan sonra ayrıldıklarını,birinin beyninde fazla kan damarı bırakmak mecburiyeti hasıl olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1952
  • İKTİBAS fayda ve zararları Çoğu insanlar hamaıt bütün ömürler mi basta servet ol na!üzera şu veya bu gaye uğrunda Harcarlar,bu gaye e gerçakta bir vasıtadır,asıl hedef mesut olmaktır» Hal buki saadafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1952
  • Fransız komünisf partisinde temizlik Paris 20 Nafen)Eski Fransız komünistlerinden Andıo Marty'nın,partiden ihracı hususunda nihaî karar alınmıştır.Audio Marty ile Charles Tillon bundan bir müddet evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.12.1952
  • HEROllN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A şa,du parayı bir vezir verir,dedi.Elçi ile yiyip içtiler,eğienip gez i er.Sonra iş para masalesfne gelince aralarında soğuk bîr şaka oldu.Elçi şaşt ,paşa şaştı.Tabiî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.12.1952
  • II t:4 m/Laurence Mayflower adlı gene bir Amerikalı kız basından geçen hâdiselerden sonra birden bire meşhur olmuştur İki ay evveline kadar leylî bir okulda okuyan Mayflower'iu hemen her gece yatakluu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.12.1952
  • IDün Ankarada' aslen Cezayirli olan Ramazan ve Mehmet adında iki hırsız yakalanmıştır.Bu iki Cezayirli arkadaş yirmiye yakın dükkân soy muşlardır.Foto:Basın)2 Son günlerde Akdenizde çıkan fırtına,birç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.12.1952
  • Kısa spor haberleri Dün yapılan basketbol ntaç?arı Basketbol,terfi maçlarına dünkü cumartesi günü az bir seyirci önünde Teknik Ü salon larında devam edilmiş ve su neticeler alınmıştır:Y thtisas 39 Büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.12.1952
  • F.Bahçe izmirde 4-0 galip Sarı Lacivertliler ikinci devredeki oyunlarının neticesini dört gol üe aldılar.Attıkları iki golleri sayılmadı F.Bahçeliler bugün Karşıyaka ile oynayacaklar ye.etti Fakat üst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.12.1952
  • lk ^l RAPID 01 GALİP GELMİŞTİ Geçen senenin revanşını sarı kırmızılılar alabilecek mi?Yukarda Zeman'm bir kutan-ı G.Saray,bugün Rapidle karşılaşıyor Ban Kırmızılılar geçen senek i 6*1 mağlûbiyetlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.12.1952
  • Rapid,Beşiktaşı 2 1 mağlûp etti Siyah Beyazlılar pek çok gol fırsatı kaçırdıktan ve ilk devreyi 1-0 galip bitirdikten sonra şanssızlıklarını yenemediler Halen Avusturya ve İstanbul liglerinin ilk devr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.12.1952
  • Humez şampiyonluğa doğru Fransız orta siklet boks şampiyona Charles Humez dün gece burada Fransa!t M ir key Laurenfı teknik nakavtla mağlûp etmiştir-Mas gayet sert cereyan etmiş ve dördüncü rauntta ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.12.1952
  • 19 Mayıs stadında yapılan kır koşusu heyecanlı oldu Ankara.20 A.A)Bugün 19 Mayıs stadyomunda iki küme üzerinden kır koşusu yapıl-mıştır-Alman neticeler aşağıdadır:1 inci küme 6000 metr^;1 Karagücü.2 H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.12.1952
  • Hacettepe Adaleti 4-1 yendi Ankara,20 A-A)Spor yazarlarının davetlisi olarak iki maç yapmak üzere Ankaraya davet edilmiş olan istanbul profesyonel takımlarından Adalet futbol takımı bugün 19 Mayıs sta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.12.1952
  • Kebabcı ismindeki bu hasta d.şarda üç kişiyi ölcürmüş,burcdada bir kişiyi şişledi Arnavut Hüseyin ağa.Kenan beye ihtar ediyor:Beca ederim çekilin is i.[Bas tarafı 1 incidcl yüzbaşım.Sen de şikâyet edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.12.1952
  • BULMACA Hazıriıyan:Sadi BOK AK f 2 3 4 5 0 r 8 9 10 it 12.1 I 2 HR 3 4 5 t I İH 6 7 i j ı 1 8 t ^1 IH!9 tor m 11 H 12 Soldan sag» 1 Pişman;îyi değil.2 Mania;Adale.3 Yassılaştır;Okur şapkam.4 Bayan cek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.12.1952
  • Adam yine aldırmadı.Satıcıya bir,sterling uzattı.Çocuk mümkünse ufak para vermesini rica ettimm Bozukluğum yek.Gişede de giştirirler.Mather kompartmanı geçiyordu.Genç kız cama vurdu.Düdükler çalıyor,e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.12.1952
  • Bîr kız talebemiz Ame* rikaya davet edildi Büyük bir Amerikan gazete-sinin 1953 yılı için tertiplediği yaz ımüsabakasını kazanan Bey oğlu Boz Lisesi öğrencilerinden Gülsen Cimillinin memleketimizi tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.12.1952
  • Çelebi efendi bohçasını kolfuklayarak ciddiyetle sadrazamın huzuruna çıktı 191 Onda şüpheniz olmasın.Mahvolacaktık!Karabatak Bey heyecanta sordu:Simdi ne vapacağız?Yusuf Paşa sözlerini direkteki düşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.12.1952
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ Nakleden:AZİZ ÖZBAY Peter,muayene neticesinde hakire olmadığı anlaşıldı 4 Savcı ve hakimi.uiu nuıviı tereuMu*/iexl Evet,Peter bir tizdi;basbayağı normal bir Kızdı.Jb'anat Kju oıınas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 21.12.1952
  • lîı:yazılar:bütün haklan [Bug taralı 1 inekle] kiye Greko-Romen birin iliklen İstanbulda Beyoğlu HaİKevmde yapılmıştı.O gün ben 6ö Kiloyu çıkmış ve letanbulian İzzet Kılıç,Kocaalinden Mehmet Altsoy,Es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.12.1952
  • General Ridwayin beyanatı [Bas tarafı 1 incide] tiyle tertiplenen törende söz alarak,Atlantik Paktı Konseyinin son toplantısında varılan bazı kararları açıkça tunkid etmiş ve kanaatince bu kararların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.12.1952
  • Anayasa dilinin değiştirilmesi Ankara,20 Milliyet)A* nayasada bulunan ve uydurma tâbir edilen kelimelerin değiştirilmesine dair İstanbul milletvekili ve Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü İle 203 arkadaşın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.12.1952
  • Balkan müdai faa sistemi [Bas tarafı 1 incide] kan müdafaa sistemi içine almak zaruretine işaret etmiş ve diğer taraftan Ba-tıkların,şimdiye kadar bu bölgenin arzettigi müstesna stratejik imkânları ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.12.1952
  • Nato Bakanlar konseyi [Bas tarafı 1 incide)Ayrıca,bu cihetin raporda belirtilip belirtilmediği sarahatle bilinmemekle beraber Tür kiyenin pakta girişi müttefik müdafaaları esaslı surette kuvvetlendirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.12.1952
  • Havacılık tarihinde bir fada [Bas taraf i 1 incide 1 ğu zannedilmektedir.Amerikan havacılık tarihinde en vahim kaza iki sene evvel vukubulmuştaır-Bu kazada Nevyork Minneapolis seferini,yapan bir yolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.12.1952
  • Birleşmiş Milletlere katılacak yen iüyeler Sovyet bfokunun beş devlet hakkında j yaptsğı teklif genel kurulda reddedildi ğolistan,Finlandiya,İrlanda,Avusturya,Portekiz,İtalya,Libya,Ürdün,Nepal ve Seyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.12.1952
  • seyahati_Şubat ayında yapılacak olan ziyaret Amerikan çevrelerimle alâka ile takip ediliyor Londra,20 Nafen)İngiliz basını,Başbakan ChurchüTin,mühim bir İngiliz heyetinin şubat ayında Amerikayı ziyare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.12.1952
  • Bir hRfcat garibesi İzmir,20 Milliyet)Şehrimiz İşçi Hastaihanesinde Sabi-ha isminde bir kadın bos aylık bir hilkat garibesi doğurmuş' tur-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.12.1952
  • Tunis tekliflerini kabul etti Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dün» Fas meselesini teknur güzden geçirerek bir karara vardı* Tunus,20 AP)İsmen Tunus hükümdarı olan Seyid-El-Etmin bugün Fransanın son ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.12.1952
  • Tfirk-Yıgasfaı?işbirliği LBas tarafı 1 inekle 1 ne karşılıklı kadeh kaldırmışlar!ve Sovyet Busy ayı doğrudan!doğruya ismen mkretmenıekle beraber,memleketi iiıniu sulh;uğrunda ve nereden gelirse gelsin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.12.1952
  • Yeni sistem Mr hırsızlık [Baş tarafı 1 incidel Köy imamı Yanık'a hava kararırken iki kişi gelmiş-ve bil ölü için ödünç tabut verilmesini istemişlerdir.îmanı iade e dilmek üzere kendilerine bir tabut v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.12.1952
  • Ticaret Bakam [Bas tarafı 1 incideî Adnan Menderes tarafından kabul edilmiştir.Bakana Yugoslavya seyahatinde refakat ailecek olan Dış Ticaret Dairesi Başkanı Munis Faik Ozansoy da toplantıda hazır bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.12.1952
  • Köprülü Romada bekleniyor [Bas tarafı 1 İncide] ye »doğru trenle Paristen Komaya varması beklenilmektedir.Prof.Köprülü istasyonda İtalya Başbakanı De Gasperi ile iileri gelen diğer İtalyan dev-let ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.12.1952
  • Başbakan memleket meseleleri hakkında geniş izahatta bulundu [Bas tavafı 1 incide] evvelki beyanatına nazaran daha evvele alınıp almmıyacağı mevzuuna aitti-Sual etraflı idi-Başbakan aynı surette etraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 21.12.1952
  • Lokman Hekim Dr HAFIZ CEMAL Dahiliye MULahasaıaı Paaardan başka har gün sabah saat 10.30-12.00 öyleden sonra 14.80-17.00 da hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.12.1952
  • Dram kısmı Saat 21 de VAHŞİ KIZ Yazan:Jean Anouilh Türkçesi:Oktay Akbal Salâh Birsel Telefon:42157 Komedi kısmı AHUDUDU Yazan:Joseph Kesselring Türkçesi:Resiha C Vâfi Vasfi B.Zobıı Telefon:40409 Pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.12.1952
  • R A D YO 7 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri ve oyun haavlan 13.30 serleri ve oyun havaları 13.30 14.00 Şarkılar'—14.30 Ne arzu ederseniz «Pl» 15.00 Türküler 15.15 Galip Ataç d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.12.1952
  • a HİM Hiç bir dolma kalemin erişemediği bir mükemmeliyeti haiz olan SHEAFFER'S,değerli bir hediye arıyanlar için hakiki bir nimettir.Tek el ve tek harekette işleyen mürekkep doldurma mekanizması,el il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.12.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Su nüshada Me'suJ Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ i—Basâdigı yer:NUBÎ AKÇA Matbaa»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.12.1952
  • MUAYYEN ZAMANLARDAKİ SANCILARA KARŞI GRiPJ başarı ile kullanılır.Bas,diş,adale,sinir,lumbago ve romatizma ağrılarını derhal keser.Grip ve Nezle başlangıcında bir çok fenalıkları nler.KİNİNLİ sur'ati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.12.1952
  • ist.Lvz Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları Salihli mühimmat deposunda 12 adet 40X60X14 ayaklık Fit)Amerikan barakasının kurulması işi kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur-Keşif bedeli 20591.87
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.12.1952
  • Müzeler Arkeoloji Müzesi:Pazar çarşamba ve cuma günleri saat:13 16 Eski Şark Eserleri Müzesi:Pazar,çarşamba ve cuma günleri saat:10-12 Topkapı Sarayı Müzesi:Pa-iartesi hariç her gün 13.40-16.30 Ayasof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.12.1952
  • aUUUyet Abone şartları i„r.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 SO Üç aylık 12 00 Bir ayhk 4 80 Ecnebi memleketlere İM mididir.İlân şartları 2 vt 3 üncü sayfa «ant.4 TL.7 ve 8 inei sayla sfuıt.2,60 T.L.İlân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.12.1952
  • 10 BUVUX YARAMAZ Ten Little Niggers)iyes 3 perde Aghata Christie Reşiha C.Vâfi Çarşambadan başka her akşam saat tam 21.15 de,cuma talebe)pazar matine tam saat 15 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.12.1952
  • Bornova Belediyesinden Yangın söndürme cihazını havi komple bir itfaiye.otomobili satın alınacaktır-Muhammen bedeli 24000 liradır-Geçici teminat 1800 lira ihalesi 25/12/952 perşembe günü saat 11 di Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.12.1952
  • Siirt Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Siirt Devlet Hastaha nesinin 479432-74 lira keşif bedelli ikinci kısım ikmal inşaatı 2490 sayılı kanun hükümleri da hi iade fiat esası üzerinden ve kapalı zarf usulil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.12.1952
  • modem Puro Sabun Fabrikasında,devrimizin en mütekâmil makineleri ile ve yepyeni bir formülle imal edilmektedir.Yeni Puro cildinizi temizler,besler,kadife gibi yumuşak.çiçek gibi taze yapar.sivilce ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8