Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.12.1952
  • Basın hem kuvvet hem zaaftır [Başmuharririmiz Ali Naci Karacan Ankaradan bildiriyor] Başbakanın bellibaşlı gazete mümessillerini bugün için Başbakanlıkta görüşmeye çağırması» daha toplantı vuku bulmad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1952
  • Başbakanlıkta bugün yapılacak toplantıda Menderes,memleket meselelerine dair basına geniş izahat verecek Sorulacak sualleri cevaplandırmak üzere,İç işleri,Adalet,İşletmeler,Ekonomi ve Ticaret Bakanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1952
  • Dışişleri Bakanımız Köprülü Konsey içtimalanndan çıkarken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1952
  • Truman icraatının müdafaasını yapıyor Başkan bazı hatalar işlediğini kabul etmekle beraber takip ettiği dışpolitikan% Sovyet emperyalizmini önlediğini ıfadeetti Washington 19 AP)Cumhurbaşkanı Truman b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1952
  • Bütçe komisyonunda Diyanet işleri başkanı izahat verdi Ankara 19 Milliyet)Bütçe Komisyonu bugünkü toplantısında Diyanet İsleri Başkanlığı bütçesini konuşarak kabul etmiştir» Komisyondaki milletvekille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1952
  • İsyan eden esirlerin ilk resmi] Bir kaç gün önce Puf an yakınlarındaki Pongam esir kampında komünistlerin bir isyan çıkardığını ve kargaşalık sonnnda 80 kişinin öldüğünü.120 kişinin de yaralandığını b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1952
  • Miı&wm®gtz Mısırdaki güreşlere kadar yabancılar bizi tanımıyordu 79 Güreş hayatımın en parlak devri,27 nisa t 1946 tarihinde Kahirede yaptığım güreşle başlar.2 mart 940 yılında îstanbulda Çemberlitaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1952
  • Gökay,Acar'a cevap verdi Vali aynı zamanda Sinop Milletvekilinden bir sualin cevabını bekliyor_Sinop Millet/eAlli Muhtar Acar,şehrimtzJa hayli ocoikodulara yol açan Mercan arsaları Hakkında Büyhc Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1952
  • Garip bir lâkavdı numunesi Louvrda teşhir edilecek bir I tarih hazinesini ancak dört I memur bekliyor I Türk san'at eserlerinin «Devleri».20 inci asır Fransasmda gönülleri fethe,gözleri kamaştırmağa g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1952
  • Tatarinin damadı dinlendj_Uğur Terzioğlu,Savcılıkta annesini tehdit etmediğini I ısrarla iddia ediyor Beyoğlu sosyetesinde geniş akisler uyandıran tehdit hâdisesinin tahkikatına dün is devam edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1952
  • Emirerleri kanunu_Meclis,tasarının tümünü I kabul ederek maddelerin I müzakeresine başladı Ankara 19 MıOiyet)Büyük Millet Mecilisi dün Muzaffer Kurbanoglu'nuu oaşkanlıgmda toplanmıştır.Üc olarak muhte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1952
  • Felâket getiren sür'at İki otomobil çarpıştı bir komiser öldü yedi kişi yaralandı Çarpışan otomobillerden birinin feci baN [Yazısı 7 ncide] Kazanın kurbanı Beyazıt komiseri Sabri hâdiseden yarım saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1952
  • Bugün şehrimizde hava umu mİyetle açık geçecek,hava sıcaklığında mühim bir değişiklik ol miyara lit ir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1952
  • Askeri heyetimiz Belg rotta Belgrat yeni Büyükelçim z Türk Yugoslav dostluğuna ait beyanatta bulundu Belgrad 19 ANKA)Genera)Tuna boylunun başkanlığındaki Türk asker!heyeti bugün buraya gelmiştir.Garda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1952
  • TIMARHANEDE YIL Dr.Binbaşıya Cenabı hak rüyasında genç ve güzel kızla evlenmek nasip etmiş!4 Peki,kimi kesiyor böyle?Hayal görür.Geldiğinden beri böyle midir?O zaman hiçbir şeyi yoktu.Yalnız durur dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1952
  • Köprülü Yunan dış bakaniyle görüştü Dışişleri bakanları memleketlerinin muhtelif meseleleri üzerinde fikir teatisinde bulundular Paris,19 T.H.A.Kuzey Atlantik Paktı Bakanlar Konseyi Toplantısı münaseb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1952
  • Atlantik konseyi tebliği Carney ve Amiral Mountbaten'in yetkileri katı olarak tesbit o'unnyor Paris 19 Radyo)Atlantik Konseyinin dün sona eren toplantısını müteakip bir tebliğ,yayınlanmıştır.Ön beş,ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1952
  • Atlantik Orduları Başkomutanı General Ridgway birkaç gün önce Akdeniz deniz komutanlığına tayin edilen Amiral Mountbatten ve Güney Kesimi 1» mintanı Carney'le bir arada Toto AD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.12.1952
  • Amerikalı mütehassıs dür» okulları gezdi Şehrimizde bulu.ıan Amerikalı mütehassıs gr^enöv dün beraberinds Millî Eğitim MJ I dürü Muhittin Akdık olduğu hal de 1.Ticaret,Kabatns.erkete ve Beyoğlu kız s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1952
  • Un satışları hakkında yeni kararlar Gıda maddeleri nizamnamesinde unlar İçin konulan Kayıtlara göre un tâbü'l yalnız bugday unlarına mabsuufur.Ditfer hububatın unlaw kendi isimleriyle adlandınlîwUi:î.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1952
  • On ayhk ihracat ve ithalatımız İstatistik Genel Müdürlüğünce neşredilen bir 3irkÜlerc göre on aylık ihracat ve ithalat durumumuzun umumi planço3U şöyledir:Ekim ayındaki ithalatımız 135 milyon lira inr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1952
  • ölümle neticelenen bir kamyon kazası Kuledihinde Ser Jar Ekran sokağında oturan Yayova Surişin adında birisi dün sabah Sütlücede pay mahallinde kasaplık hayvan alım satımı ile meşgul bulunduğu sırada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1952
  • Görülmemiş bîr hâdise o-Yeşilköyde üzerinden 16 vagon geçen bir asker sağ salim kurtuldu Evvelki gün saat 17.43 sularında Yeşilköy istasyonunda eşine ender rastlanan bir Hâdise olmuştur.Elinde bavulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1952
  • ı-*ı'ı vıry»rM-M~ıryu ~Vi-i—ı-ı~ *w HALKIN SESİ Bir cevap Fen İşleri Müdürlüğünden aldığımız bir cevabı aynen neşrediyoruz:«Milliyet gazetesinin 13/11/952 tarihli nüshasında:Acısu sokağının Perişan Hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1952
  • İS Genel Meclisinin Gabza ifçesine bağlı bula bağlanmasın îl Genel Meclisinin ikinci claganüstü toplantısı dün 3*uat 15.30 da Ferzan Aras'ın Dasitan lığında yapılmıştır.Toplantıya geçen celseye ait tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1952
  • D.P* Sarıyer İtçe Başkanına işten el çektiridi Bir müddet evvel D.I-art;il Haysiyet divanı tarafından işden el çektirilen Sarıyer ilçe başkanı Tevfik Aşkın hakkındaki î:arar Parti Genel idare ku^ulunc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:NAFİZ TANSU Hazreti Alinin elinde zengin şehirler ve mamure halinde ülkeler vardı 129 Muaviye,Arar ve Cerir namazdan sonra camiden çıktılar.Cerir izin a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1952
  • KİSA HABERLER Dükkân ve ticarethane kiralarının serbest bırakılması yolunda* ileri sürülen iddialar Üzerine,Berberler Cemiyeti Ankaraya bir heyet göndermeğe karar vermiştir.*k Türkiye İşçi Sendikaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1952
  • Röportaj Istanbul Radyoevinde diye harflendirilmiş olan büyük konser stüdyosu.Kadife koltukların üzerindeki kılıflar yan aıyrrlmrş,kadın erkek birçok insan oturuyor burada.Radyonun program şefi Fa-Ruk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1952
  • Üniversite yayın yönetmenliği kabul edildi Uzun zamandım beri hazırlanmakta olan Üniversite yayın yönetmeliği perşembe gi'ıniı Lop lanan senatoda görüşülmüş ve olduğu gibi kabul edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1952
  • Difteri hastalığı o-Bazı oku larda görülen Difteri yakaları talebe vdilelerinr korkutuyor Son günlerde bazı okullarımız da endişe verecek derecede difteri hastalığı görülmeğe bağlamıştır.Bilhassa ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1952
  • Yabancı bir firma şehrimizin tenvirini talep etti Tanınmış fnr B ?h;ikn JEJektrik Şirketi Belediyeye müracaatla şehrimizin umu.nî tenviratı için tekliflerde bulunmuşta:Şirket j yaptığı tekliflerde tst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1952
  • Derneğinin yıllık tartışma çayı 3i uçak 1953 cumartesi günü saat 14.3ü da Taksim Belediye Gazinosunda verilecektir.I.Ü.T.B.Kimya Talebe Ceımjpsnmp yıllık çayı ıo ocak cumartesi günü Kervansarayda veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1952
  • Sovyet rejiminin esrarı mm^m—mm—Sovyet rejimini yalnız bir ihtilâl yıkabilecektir-Fakat Bolşevik diktatörlüğü dnrduğu müddetçe dabiide bir isyan* beklemek de abestir.Yazan:MRrza BALA Kanlı bir diktatö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1952
  • 20 Ru.J Aralı IMS' VAKİT VASATI EZANİ İkindi ¦mmS 7.22 2.39 12.11 7.28 14.22 9.48 16.43 12.00 7.34 12.51 7.34 12.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1952
  • Döviz kaçakçılığı yapmaktan sanık 3 kişinin duruşması Bir müddet evvel limanımıza gelen Amerikan donuiunasıııa mensup gemilere verdikleri ku manya bedelini Amerikan Hazine çeki olarak aldıklarından tî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.12.1952
  • Elli yerinden vurulan adam Gaziantep 19 TA)Nizipin Tepe mahallesinden Tüfekçi Ömer usta adında biri hüviyeti meçhul kimseler tarafından öldürülmüştür-Nizip'in ke nar bahçelerinde tecavüze uğradıktan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1952
  • İtalya Şarloya madalya veriyor Roma.19 ANKA)Charlie Chaplin bugün buraya genç ve güael karısiyle gelmiştir-20 seneden beri ilk defa Italyaya geldiğini söyliyen Sarlo Italyada yalmz 4 gün kalacağını bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1952
  • urya,savunma sistemine girmiyor Dışişleri Bakanı,ayrıca Batılı devletlerle inlaşmalar akdedilmiyecağinî söyledi Nevyork,19 AA)Dün akşam yaptığı bir basın toplan tısında Avusturya Dışişleri Bakanı Kari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1952
  • JVapolide yapılacak toplantı_Türkiyenin de iştirak edeceği bu toplantıda Akdeniz komutanlığının yeni şekli gözden geçirilecek Napoli,19 T-H-A)Amiral Carney'in Napolideki genel karargâhından bildirildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1952
  • Kısa harici haberler FRANSA Başbakan Antoine Pinay bu sabah Fas Umum!'Valisi General Guülaume ye sonra d:m Mareşal Juin İle görüşmüştür.A M I:K İ H A Birleşik Amerika îş Bakanlığının kadınlar bürosu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1952
  • Poîorıyada tevkif edilen rahipler Münih,19 T.H.A.Hür Avrupa Radyosu)Son haftalar içerisinde Polonyada birçok rahibin komünist makamlar tarafından tevkif edildikleri bildirilmektedir.Rahipler oütün ısr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1952
  • ae Şimdi Yesmina gözlerini varı açmış,bulanık bir nazarla Faruk'a bakıyor ve soruvordu:Nereye Majeste?Nere* ye götürüyorsunuz beni?Sus!Konuşma!Sevişeceğiz-Prens,ilk defa olarak kendini unutmuş,selis b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1952
  • iwwvw/ı Î0M jÖRE Mollaya selâm «Bir imam» imzasiyle bir mektup aldık.Hazret,hüviyetini açıklamaktan çekinmiş,yalnız imam olduğunu bildirmekle iktifa eylemiş.Buna da lüzum yoktu.Yazdığı satırları okudu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1952
  • Londradaki sis yüzünden ölenler Londra 19 ANKA)Geçen hafta Landrada hüküm süren sisten ölenlerin miktarının 2851 olduğu bugün resmen bildirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1952
  • Ruslar Londra radyosunun neşriyatını bozuyor oLndra,19 AP)BBC bugün Israile hitaben İbran!diitn de yapmakta olduğu yayınların Sovyet radyosunun müdahalelerine uğradığını bildirmiştir.Rus laı BBC'nin R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1952
  • Denizcilik Bankası memurlarına paso verilmiyeeefc Denizcilik Bankasının İft&l lı bütçesi,mülga Devlet Deıı yollarmın.löOO yılı tat'i plam suna nazaran 1.5 milyon lira i lasiyle ve 19 milyon lira sara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1952
  • Mareşal Papagos itimat oyu aldı Atina,19 A.A.Başbakan,Mareşal Papagos,hükümatio siyaseti hakkında neyanatı Herinde yapılan müzakerelerden «anra Meclis Panaoçs hUknm tine 57 ye karşı 231 oyla îtim dini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1952
  • Bir Türk dostu doktor ö dil Los Angeles 19 AP)Yıllarca evvel Türkiyede doktorluk eımış ve Kendisini çok sevdirin olan Ofelya Negara Kasapyan dun burada olmuşturofelya Kasapyan 11 yıldan ben basta bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1952
  • Siyasi İcmal Av.ujddd Miaî Sav n jıa ve ihracat Avrupa on dokuzuncu asırla yirminci asrın ilk senelerinde eriştiği refahın hakiki âmillerini aramağa,bunun aynı şartlarla idamesi mümkün olmadığını düşü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1952
  • Truman Beyaz Sarayı boşaltıyor Washington 19 T.H.A.Önümüzdeki ayın 20 sinde vazifesi resmen nihayete erecek olan Başkan Truman'ın Beyaz Saraydan taşınmasına başlanmıştır.Şahsî eşyalarından birçoğu şim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1952
  • İKTİBAS Kızgın çö!yolcusunun sektiği müthiş susuzlu Esir ettiğim Bedevi,su kuyusu bulmak bahanesi?beni sonsuz kumlar üzerinde tam altı gün dolastırd Sonunda CH£imdi aradığımız huduttan tam 6 gün uzakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Uç HABEK7ST:Bu ismi okuyucularımızın hatıriıyncagını umuyoruz.Hareket,mazisi yirmi seneyi dolduran bir fnecımmrâr.Biz oirnnla lise cağından tanışırdık.Birkaç defa kapına.Şimdi,sayı U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1952
  • iki Bulgar casusu Bluma mahkûm edildi Selanik 19 ANKA)Geçen yaz hududu geçerek Yunanistana giren iki Bulgar casusu bugün yapılan muhakemeleri neticesinde ölüme mahkûm edilmişlerdir.Casuslardan biri hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1952
  • Tedip hakkını İstismar eden kadın Paris ^19 T.H.A.Vire Mahkemesi,RenĞ Mottay adın da ve 29 yaşlarında bir kadını,3 yıl hapis cezasına mahkûm et mistir.Yedi çocuk anası olan bu kadın,güya çocuklarını t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.12.1952
  • 1 Memleketimize İlk defa olarak telsiz cihazı İle mücehhez motosikletler gelmiştir.30 kilometre mesafe içinde yayınlanacak neşriyatı alabilecek olan bu motosikletler Ankara emniyet teşkilâtında kullan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1952
  • W&:r ttalyamn tanınmış şantöz ve bâr artistlerinden Emilia Soli dor anî bir kararla işini bırakarak Capri adasında inzivaya çekilmiştir-Emilia Solidor'un bir müddetten,beri rejisör Sinyor B* Puicerri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI RİR VAK'A Gazayı Ekber Büyük Gaza Sancağı şerif i e Sultanahmet Camii avlusunda toplanan ırz ehli âsilerin imha edilişini zevkle seyretmişlerdi.Topçu zabiti Kara Cehennam ibrah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.12.1952
  • Çocuk felci geçirmiş olan John Sheperd adında bir futbolcu-son müsabakalarda elde ettiği muvaffakiyetlerle bilhassa nazarı dikkati çekmiştir.John Shepperd,tıp tarihinde husûsî bir yer işgal etmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.12.1952
  • Ecnebi hakem meselesi Galatasaray.Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri resmen Futbol Federasyonuna müracaat ederek ikinci devre profes Vonel lig karşılaşmaları için öıasrafı üç kulüp tarafından ödenmek üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.12.1952
  • Latin kupası Futbol maçlarının tarihçesi Lâtin Kupası)fikir olarak,daha evvel doğmuş bulunmasına rağmen,1949 yılında,tspan* ya,Portekiz,ttalya ve Fransainn futbol idarecileri,nihayet,böyle bir müsabak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.12.1952
  • İP* iv Lı İtAY SUGAR ROBINSON Ortada gördüğünüz orta südet dün ya şampiyonu unvanından feragat etmiş bulunuyor*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.12.1952
  • Kayakçılarımız Avrupa d a müsabakalara katılacak 22-25 ocak 1953 tarihlerin de Al manyada Garmich şehrin de ye îtalyada 1-S şubat 1953 tarihlerinde yapılacak,olan beynelmilel kayak.yarışmalarına Alman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.12.1952
  • Atletlerimizden Kemal HorıılU ve Brdal Harkay Amerikada müsabakalara İştirak etmek üzer dün şehrimizden a\nltnıstır-Dünyâ Ordulararası kır koşusuna katılacak ekipimiz hazırlanıyor Haber aldığımıza gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.12.1952
  • Kısa spor haberleri San Francisco.19 AP)Birleşik Amerika Davis Kupası tenis takımı îtalyayı 6*4.6-3.6-2 mağlûp etmiştir-Sydneyde oynanan maçın bu neticesi Avustralya radyosu tarafından bildirilmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.12.1952
  • FENERBAHÇE DÜN İZMIKE GITTt Sarı lacivertliler izmir de iki müsabaka yaptıktan sonra dönüp,çarşamba günü Rapidle revanş için karşılaşacaklar-Mithatpaşa stadında önümüzdeki çarşamba Fenerbahçe Rapidle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.12.1952
  • MıTHATPAŞA STADINDA BUGÜ4 SAAT 14 de karşılaşıyor Siyah Beyazlılar yakın markaja dikkat edip Avusturyalıların nisbeten zayıf olan sağ cenahlarından hücum denemesi yapar ve uzaktan şut çekerlerse iyi n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.12.1952
  • Bir kızı çıplak bırakan köpek İzmir 19 ANKA)Kültürparkta,Aşıklaryolunda dolaşmakta olan Flora Boson adında bir gene kıs beraberindeki kurt köpeğini kızdırmış,ansızın kızın üzerine atılan hayvan sahibe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.12.1952
  • Silahı varsa bana ne?Bir iki gün sonra hepimizin silâhı olacak.Kaatilin bir harp olduğu anlaşıldı.İtalya da ültimatomda ısrar ediyor.Fikirlerini değiştirmeleri için yirmi dört saatlik bir mühlet veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.12.1952
  • Şehrimbrdokl sokak İsimleri de^lsmlyecok Şehriratadeki sokak ve cadde •isimlerinin kaMuslara* yerine numara konulacağı yolanda çıkan haberjer.Vali 7e Belediye BağkanUğı tarafından tekeip edilmiştir.Bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.12.1952
  • Çam sakızına rağbet rt 11 İzmir 1»;ANKA)Birgok Avrupa memleketlerinden piyasamıza ısrarlı gam sakisi talepleri gelmektedir.Alıcıların teklif ettiği flat 20 kuruştur.Halbuki Orman İşletmelerinin bu mad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.12.1952
  • I III Kara Mwat bağırıyordu:kes,burnunu al ve İk 190 Bir genç onların sözünü keserek sordu;Samur için evlere kadar çavuş göndermek âdeti nicedir?Beri hiç bir kitapta Kör medim!İhtiyarlardan biri grupu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.12.1952
  • BULMACA Hazırlıyan:Sadi BOK AK 1 i Qj 2 3 4 S 6 7 a Ö 10r 11 12 2 S 4 Hs j G i HB i e f 7 t 8 9 ı™""i^B i il 1 10 I 11 1 «1 12—Ger;Ti ay-SOLDAN SAGA:1 Çttt fcol kapağıçindirme 3 Kamer;nen)Musikide dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.12.1952
  • TIMARHANEM Dr.Binbaşıya Cenabı hak rüyasında genç ve güze!kızla evlenmek nosip etmiş!LBaş tarafı 1 incide1 liklenmemiş,aradan kirli eski bir gömlek görünüyor,bir dü^ me ile tutturulmuş.Sakalı saçma ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.12.1952
  • Japonya silahlanmayı kabul J)etmiyor uma Tokyo 19 ANKA)Bugün verdiği bir beyanatta Başvekil Mr-Yoshida Eisenhower hükümetinin Japonyayı silâhlandırmağa matuf her türlü plânı katiyetle ne pahasına olur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.12.1952
  • I TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden;AZİZ ÖZBAY Komiserin karşısında genç bir adam heyecanla birşeyler anlatıyordu 3—Peki.kocanızın metresi kimdi?Lena âni bir şaşalama geçirdi:Hayır,metresi falan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 20.12.1952
  • Köprülü Yunan Dış Bakaniyle görüştü [Bas tarafı 1 incide] bulmuş ve iki Bakan,memleketlerini alâkadar eden m selelerle,beynelmilel vaziyet hakkıpdn da ha geniş fikir teatisiado bulunmuşlardır.Diğer ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1952
  • TBu yazıların bütün hakten [Bas tarafı 1 incide] da İstanbul Kaince V2 İstanbul iskenderiye ekipieri arasında bir Karşılaşma o.muytu ki neticesi bizim,için fena değjj.sc biio pek de parlak sayılamazdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1952
  • Askerî heyetimiz Belgratta [Bas tarafı 1 İncide] Mareşal Titoya itimatnamesini sunmuş olan Türkiyenin Belgrad yeni Büyükelçisi Agâh Aksel ile geçenlerde vâki bir mülakatında Türk Yugoslav münasebetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1952
  • Emtrerleri kanunu [Baş tarafı 1 incide I Müteakiben emir ve seyis erleri kanun tasamı üzerinde müzakere açılarak koım&yoiı söz-üsünün izabati dinlenmiş ve tadarının tümü kabın edilerek maddelere geçil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1952
  • Gökay,Acara cevap verdi LBas tarafı 1 incide] maktadır.Muhtar Acar,sözlü swu&unda,Tahkikatta neticesini sormakta ve istanbul Vali ve Belediye Başkazmuu bu yolsuzluktaki mes'uliyet derecesinin açıklanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1952
  • Gl.Necip Amerikaya gidiyor Mısır Başbakanı* Eisenhovver'i vazifeye başladıktan sonra ziyaret edecek Kahire 19 Radyo)«Al Ahbaı» gazetesinin bugün verdiği bir habere göre Mısır Başbakanı Gl.Necip pek ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1952
  • Fransa Tunusta daha zecri tedbir alıyor Tunus ve Fas beylerinden hiç bir haber alınmaması endişe uyandırdı Paris.19 ANKA)Dün kabine toplantısından sonra Tunus Beyine yollanan ve 48 saatlik ültimatomun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1952
  • E.Güreli Belgrata gidiyor Ticaret Bakanı bugün şehrimize gelecek ve ticarî görüşmelerde bulunmak üzere Yugoslavyaya gidecek Ankara 19 T.H.A.Türkiye ile Yugoslavya arasındaki ticari münasebetler hakkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1952
  • Atlantik konsyi tebliği [Baş tarafı 1 incide] tındaki durumları hakkında şöyle denilmektedir:«Konsey,askerî komitenin Türkiye ile Yunanistanın NATO'ya iştiraklerini gözönüne alarak sunmuş olduğu strat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1952
  • Garip bir lâkaydi numunesi [Baş tarafı 1 incide I lecek olan san'at şaheserlerimizi dün Ankara vapuru ile gönderdik.Muhteşem bir tarihi,bi:sanata hayran diyarda dile getirecek eserler,Topkapı Sarayı»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1952
  • Tatarinin damadı dinlendi [Baş tarafı 1 incide] likelidir-Kendisinin korunmasını ve Uğur'un tevkif edilmesini isteriz» demiştir-Bilâhare sorguya çekilen Uğur Terzioğlu kendisine isnat olunan suçu şidd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1952
  • Basın hem kuvvet hem zaaftır [Başmakaleden devam] kânn bulandırılmasına mâni olacak müessir bir tedbir yoktur,hattâ şahsî şeref ve haysiyetler bile bu badirede kur-w tarılamazf mahfuz tutulamaz» o hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1952
  • Başbakanlıkta bugün yapılacak toplantı [Baş tarafı 1 incide] Cumhurbaşkanı Celâl Bayar ve Başbakan Adnan Menderes te hazır bulunacaklardır-Saat 18 de Cumhurbaşkanı Celâl Bayar Çankaya köşkünde gazetec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1952
  • iki otomobil çarpıştı» bir komiser öldü Bilmem siz de gördünüz mü?Bazı taksi arabalarında,dikiz aynasının hemen yanına asılmış bir vecize vardır.Şöyle der:«Sürat felâkettir».Bu sözün doğruluğu bir ker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1952
  • Diyanet şlc i [Bas tarafı 1 incide] evvelâ sualler sormuşlardır-Sualler arasında Kur'anm her kes tarafından anlaşılacak bir Türkçe tercümesi üzerinde calısıhp çalışılmadığı.camilerde halkın yardımını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1952
  • Truman icraatı [Bas tarafı 1 incide] artmakta olduğunu biliyorlar.Harb onlara felâketten başka hiçbir şey kazandıramaz.Truman,idaresinin bazı hatalar işlediğini milletlerarası münasebetlerde birkaç ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 20.12.1952
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Şarkılar 14.00 Operalardan orkestra parçaları Pl.14.15 Valse Musette ve paso dobleler Pl.14.30 Saz eserleri 14.50 Gugat orkes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.12.1952
  • 10 BÜYÜK YARAMAZ Ten Little Niggers)Diyes 3 perde Yazan:Aghata Christie Çeviren:Reşiha C;Vâfi Çarşambadan başka her aksam saat lam 21.15 de,cuma talebe)pazar matine tam saat 15 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.12.1952
  • Dram kısmı Saat 21 de VAHŞİ KIZ Yazan:Jean Anonilh Türkçesi:Oktay Akbal Salâh Birsel Telefon:42157 Komedi kısmı AHUDUDU Yazan:Joseph Kesaelring TUrkçesi:ftestha C Vâfi Vasfi R.Zobu Telefon:40409 Pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.12.1952
  • ÇEKMEYİNİZ!f-'4 Muayyen zamanlardaki sancılara karsı û m Pim son derece faydalıdır!Baş,diş,adale,sinir ve.soğuk algınlığından mütevellit bütün ağrılara karşı basan ile kulla* nılır.Grip ve Nezle başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.12.1952
  • Neşriyat «Yarın Diye Blrsey Yoktur» Daha önce neşrettiği «Oğlumuz» isimli eseriyle geniş bir a?aka toplayan değerli hikayeci Tarık Buğra on beş hikâyesini bir araya getiren «Yarın Tiye Birşey Yoktur»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.12.1952
  • Deniz Astsubay Sınıf Okuluna oqrenici alınacaktır 1 Deniz Astsubay Sımf Okuluna alınacak öğrenicileB için aranacak nitelikler:a—Türk vatandaşı olmak» b—Orta okul veya eşidi okulu bitirmiş olmak,teknik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.12.1952
  • Edirne Valiliğinden 1—ilimiz ihtiyacı için 50000 Ura muhammen bedel üze' rinden bir boldozer makinesinin mubayaası işi görülen lüzu' ma binaen 26-11-1952 tarihinden itibaren bir ay müddetle pa* zarhğa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.12.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından Bakanlık ihtiyacı için 34000)otuz dört bin adet normal hat ahşnp travers satm alınacaktır-Traversler kayın veya re* Cineli sarı çam olup eniekte edil mis ve delikleri acılmıg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.12.1952
  • Müzeler Arkeoloji Müzesi:Pazar çarşamba ve cuma günleri saat:13 16 Eski Şark Eserleri Müzesi:Pazar,çarşamba ve cuma günleri saat:10-12 Topkapı Sarayı Müzesi:Patartesi hariç her gün 13.40-16.30 Ayasofy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.12.1952
  • Lokman Hakim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pasardan başka hor gün sabah saat 10.80-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.12.1952
  • MUHyet Abone şartlan Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki misildir.İlân şartları 2 ve 3 Unctt sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,60 T.L.İlâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.12.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:AH Naci KARACAN Bu nüshada Me'su] Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:NURt AKÇA Matbaa**
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.12.1952
  • ysğğ m DİZEL Çeyrek asır Irk bilr tecrübeden sonradır ki VOLVO fabrikaları en mütekâmil tipi L395 T Kamyon serisin)meydana getirmiştir.[Bu kamyonlar bilhassa ağır hizmetlerde kullanılmak üzere imal ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.12.1952
  • ist.Lvz Amirliğinden Aşağıda cins ve mıkdan yazıh 2 kalem yağh boya malzemesi kapalı zarfla 5/1/953 pazartesi hizalarında yazılı saatlerde Eskişehir As-Sa-Al-Koda satın almacktır-Şartnameler Koda ve ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8