Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.12.1952
  • Himmet bekleyen müessese Röportaj İki gün önce toplanan Belediye Meclisinin aldığı yerinde bir kararla 400 yatak ilâvesiyle genişletilmesi düşünülen Darülacezenin bugünkü durumu nedir?Bu sualin cevabı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1952
  • Tunus Beyinin tahttan feragati isteniyor Beyin sarayı kordon altına alındı Çarpışmalar devam ediyor Bir kısım yabancı kuvvetler de milliyetçilere yardım ediyor Fransa» Birleşmiş Milletlerin Tunus İşin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1952
  • Mrş.Papagosun Türk-Yunan dostluğuna dair beyanatı Yunan Başbakanı dedi ki s Türkiye Yunanistan ve Yugoslavya arasındaki işbirliği,hUr dünyanın en İleri kalesini teşkil etmektedir Atina,18 A.A.Başbakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1952
  • bakan yarın Ankarada basın toplantısı yapıyor Bu toplantıya muhalif ve muvafık bütün gazetelerin sahip ve başmuharrirleri davet edildi Toplantıya büyük önem veriliyor Ankara 18 Milliyet)Başbakan Adnan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1952
  • üç hasmımı 6a meydandan çıkararak ödülü kazanmıştım 78 Zorluyor,fakat düştüğü yerden doğrulup kalkamıyordu.Cazg-ır,hakemlerden ve halktan birkaç kişi koşup yardımına geldiler ve kendisini ayağa kaldır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1952
  • Katilden sanık olarak Bandırmadan getirilen Necati Çelik Maktulü meçhul kaatili malum olan cinayet Altı sene evvel Gülhane Parkında bağı taşla ezilerek Öldürülen ve hüviyeti henüz tesbit edilemiyen bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1952
  • Osman Gazinin kavuğu çalındı Bursa,18 Milliyet)Şehrimizde garip bir hâdise olmuş ve bir şahıs Tophanedeki Osman Gazinin türbesine girerek sandukası üzerinde bulunan kavuğu çalmış ve başında bununla so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1952
  • Beş liralıkların başına gelenler Paranın arka tarafında fındık satan ikinci kız da Merkez Bankası aleyhine dâva acıyor Ankara,18 TA)Yeni çıkan bes liralıkların arkasında resimleri görülen üc gene kızd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1952
  • BalskçaEar arasındaki yeni ihfüâf On beş gündür yüzde on kârla balık tanzim satışları yapan ve her tarafta rağbet,gören «Küçük Balıkçılar Satış ve istihsal Kooperatifi» azaları ile Balıkhanedeki bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1952
  • Tatarilerin damadı annesini tehdit etmiş Uğur Terzioğln bn iddianın asılsız olduğunu söylüyor.Annesi ise savcılığa müracaatta bnlundu Annesini tehdit ettiği iddia edilen Uğur Terzioğln kayınvaldesi Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1952
  • Atlantik Paktı Konsey Toplantısı sona erdi Türkiye ve Balkan müdafaa stratejisinin tadili meselesinde mühim kararlar alındı Paris,18 AP)Kuzey Atlantik Paktı Teşkilâtı Dışişleri Bakanları Konseyi,4 gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1952
  • Brian Flowers Atom casusunun yerini alan âlim Londra,18 TH-A.Harwell'deki atom araştırma merkezinin en mühim servislerinden birinin basma Brian Flowers adında bir gencin getirilfDevamı Sa.7 Sü' 5 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1952
  • TIMARHANEDE YIL Herkes tarafından refüze edilen bu adamla arkadaşlık etmek mecburiyetinde idim 3 Sen de yüzbaşıyı dümen yapmak İstiyorsun ama onbaşı görürse koğuştan çıkarılacağını bilirsin,dedi.Onbaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1952
  • Bugrün şehrimizde hava;umu miyetle açık geçecek,hava sıcakhğında düne nisbetle mühim bir değişiklik olmayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1952
  • Eisenhower Churchill mülakatı İngiltere Başbakanı şubat veya mart ayı içinde Anıerikaya gidecek Londra 18 AP)Başbakan Churchill'in çeşitli siyasî ve iktisadî meseleleri Amerikanın yeni Cumhurbaşkanı E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1952
  • LODOS DİNDİ Üç günden beri devam eden lodos fırtınası dün hafiflemiştir-Karadenizdeki şiddetli fırtına yüzünden İstanbul vapuru Zonguldak ve Ereğli'ye uğramadan limanımıza gelmiştir-Diğer taraftan İng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1952
  • Refi Bayar'ın ölüm yıldönümü Sigortacılığımıza çok büyük ve unutulmaz hizmetleri geçen »merhum Ref î Celâl Bayarın Ölümünün yıldönümü olan 19 **ahk cuma günü saat 11 de ^edikule Merkezefendi Mezarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1952
  • Başbakanın basın toplantısı ir demokratik idarede basının ehemmiyeti büyüktür-Matbuatın dördüncü kuvvet olduğu hakkındaki eski ve bayat nazariyeleri kabul etmesek bile basının halk efkârı üzerinde yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.12.1952
  • itfaiye teşkilâtı modern bir hale sokulacak Belediyece,itfaiye teşkilâtının günün ihtiyaçlarım Karşılayacak bir şekilde gruşıetilmeyi ne karar verilmiş* ir Bu me* yanda eski model itfaiye arabalarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1952
  • ÇAY if Istanbul Kız Lisesinden Yetişenler Derneğinin yıllık tanışma çayı yarın Taksim Belediye Gaziaosunda verilecektir.GECE Tekstil örme Sanayii İşçileri Sendika» bu gece Taksim Belediye Gazinosunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1952
  • like.I II.137:19 1368 VAKİT VASATİ Güneş İM.2.39 OB* 1211 7 28 14.31 9.48 16.42 12.00 Yatsı 18.21 1.39 7.34 12.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1952
  • Röportaj O «e hohIü kelebek?Üstü mavi al benek!Aman tutsam ona ben,Hamca uçup gitmeden.Vasfl Rızanın «Bir Kavuk Devrildi» deki şımarık paşa çoduğu gibi,elinin tersi ile burnundaki sümüğü sileceğine su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1952
  • Sadeyağ fiyatları artıyor Şehrimizde sadeyağ piyasası son günlerde mütemadiyen yükselmektedir.İlgililer tarafından verilen ma lûmata göre;sadeydin kilosu geçen hafta 560 570 kuruş iken,bu hafta 600 ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1952
  • Mill?Türk Talebe Birliği Hukuk derneğinin kongresi Milli Türk Talebe Birliği,Hukuk Derneğinin yılliK kongresi dün saat 14 te Lalelideki Çiçek,palas salonlarında yapılmıştır.Geçici riyaset divanımı seç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1952
  • Üniversitelilere tahsis edilecek pravantoryum Sağlık ve Sosyal Yardım Ba-Kanı Ekrem Hayrı UstündaA,dün saat 11 de Vilay^tj gelerek Vali ve Belediye Reisi yrl-3 gtıüşmüştür.Görüşme me zuurm zayıf bünye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1952
  • Meseleleri] Enflâsyon var mı?AlUn ve dövizlerimizi Merkez Bankası kasalannda sımsıkı aaklasaydtk bugünkü inkişafın tahakkuka mümkün olabilir mirdir Yazan:Refik KEŞMİR Son günlerde muhtelif gazetelerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1952
  • Yılbaşı hazırlığı o Piyasada hummalı bir faaliyet göze çarpıyor Yılbaşının yaklaşması münasebetiyle şehrimizin oıihlssa büyük manifatura ve parfümeri mağazalarrnda hummalı bir faaliyet göze çarpmadadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1952
  • HALKIN SESİ L Bir cevap P.T-T-İşletme Genel Müdürlüğü İstanbul Telelefon Başmüdürlüğünden aşağıdaki cevabı aldık» ay* nen neşrediyoruz:«12/12/952 günlü gazetelerinde Halkın Sesi sütununda Telefondan ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1952
  • Balık tanzim satışı rağbet görüyor Bir kısım madrabazlar ucuz balik satışına manî olinak istiyorlar Belediyenin «Küçük Balıkçılar Satış istihsal Kooperatifi v vasıtasıyla yaptırmakta oLvığu balık tanz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1952
  • Amerikalı Maarif mütehassısının tekkikleri Milli Eğitim Bakanlığının daveti üzerine memleketi ırize gelmig bulunan Amerikanın orta öğretim mütehassısı Profesör El le s worth Tompkins dU.t Gedikpaşa or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1952
  • İşçilerin sebep olduğu yangın Dün Kumkapıda saat 17 sıralarında bir yangın yıkmıştır.Kumkapıda İncirli meydanında Recep Kırkçeşmey^ ait yeni inşa edilmekte olan apartmanın üçüncü katında işçiler zift
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1952
  • Tifo ile mücadele O-Dün Sağlık Bakanlığından bol mintanla aşı geldi Şehrin bazı semtlerinde vuku bulan tifo ve difteri vak'alarına karşı alâkalılarca açuvi mücadele devam etmektedir.Bu cümleden olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1952
  • Savcı Taksim Nahiye Müdürünün suçunu sabit gördü Bir müddet evvel üşvat almaktan sanık olarak y uncu Asliye Ceza Mahkemeline verilen Taksim Nahiye M Hürü Safa Akkepenğın duruşmasına dün de devam olunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1952
  • Bir katil 14 seneye mahkûm odu Adliyenin önünde karısı Tatmayı 7 yerinden bıçaıdıyarak öldüren Şerif Tokdemır'in duruşması dün neticelenmiştir.Suçu sabit görüle.ı Şerif 14 sene 8 ay 2 Ogün hapse mahkû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1952
  • Tasarruf haftası devam ediyor Yerli Malı ve Tasarruf Haftası devam etmektedir.Bu haftanın yıllardan beri en faydalı tarafı vatandaşlarr tasarrufa alıştırmış olmasıdır.Bu arada millî zankalara yatırıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1952
  • Kurtuluş cinayeti Kardeşleri 70 yaşlarındaki An na Martaoğlunu öldliaı.ekten *sa nık olarak 1 inci A.*ı:ceza Mahkemesine verilen Mihal ile Kleni nin duruşması dün neticelfomiş tir.Kafi delil bulamayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1952
  • IHinky zelzele Dün Türkiye saatiyle 1 i 5 dakika 53 saniye çeçen ı.serkez üstünün şehrimizden uzaklığ,580 kilometre olarak hesaplanan çok şiddetli bir deprem kaydedilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU Halk Muaviyeye bağırıyordu.Hazreti Osmanın intikamını isteriz 128 Ya Ali,bu görüşmelere kimi memur edeceksin?Hemedan valisi Ceriri» Onu mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1952
  • K ISA HABERLER if Eminönü İlkokulunda halK için pasif korunma kursu açıl' mıştır.45 yaşından yukarı er* kek vatandaşların devam etti$ kursıar büyük rağhet görmek* tedirif Son lodos fırtınasında sula'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1952
  • M)LİSTE •fr Bakırköyde oturan Zari' Dingil Me karısı Nuriye dün g* çimsizlik yüzünden kavga ot' inişlerdir.Nuriye sopa ile kocasını şından ağır süratte yaralama tır.Sanık kadın yakalanarak tahkikata b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.12.1952
  • Mısıra buğday satacağız Mısıra gidecek olan ticaret heyetimiz bilhassa bu mesele ile ilgili görüşmelerde bulunacak_Kahire,18 H.A.Birkaç gün evvel buraya gelen Mısırın Ankara Büyükelçisi Ahmet Hak ki,T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1952
  • Kemal Köprülü vazifeye,başladı »ladrit,18 AP)Türkiyenin Madrit yeni Büyükelçisi Kemal Köprülü bugün Millî Sarayda cereyan eden bir tören sırasında itimatnamesini ispanya Devlet Reisi Franko'ya.sunmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1952
  • Açık Teşvikiye Saghkevinde yaptığı ameliyatla beni yeniden hayata kavuşturan Prof.Dr.Ali Eşrefe,hastahanesinde yattığım müddet zarfında hassasiyet vo şefkatle bana bakan muhterem doktorum İbrahim GUçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1952
  • Te*azi hassas değilmiş Tunus ve Fas meselelerini tetkik eden Birleşmiş Milletler umumî heyeti,müstemlekeci milletlerle Fransanın hatırı için.kemli statüsü,insan hakları beyannamesinin-hükümlerini» ihm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1952
  • Yunanisfanda geniş ölçüde suistimaller Mrşl.Papagos eski devre ait olan yol suzluklar için tahkikat açılmasını emretti Atina,18 T.H.A.Başbakan Mareşal Papagos,bundan evvelki hükümetlerin birçok suiist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1952
  • Pravdanm baş,yazarı değişti Londra,18 Nafen)Sovyet Komünist Partisinin resmî organı olan Pravda gazetesine yeni bir başmuharrir tâyin edildiği dün Moskovada ilân edilmiştir.Yeni başmuharririn adı Shep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1952
  • Kral Karol'un e\eçyası satıldı Paris,18 T.H.A.Nice'do sabık Romanya Kralı Karol'a ait olan Sabron şatoaundaki m bilyalar,bundan birkaç gün" ev vel açık müzayede ile satılmıştır.Sabık Kral 1938 yılınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1952
  • Sevgili mektuplarına;düşnftan olan genç Paris,13 T.H.A.Pariste,posta icutuJanndaki mektupları çıkaran İS yaşlarında bir genç yakalanmıştır.Bernard adındaki bu genç mahallesindeki posta kutusundan ayla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER A M E K t K A •fa Ekim ayında intişar eden son istatistiklerden anlaşıldığına göre,Birleşik Amerikada şahsî gelirler günden güne artmakta ve 1952 sanesinde şimdidiye kadar erişilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1952
  • Par ist a korkunç bir katil yakalandı Paris,18 T.H.A\Nancy şehrinde Paymond Gadaut andında,19 yaşlarında bir genç,eskidenberi her nedense kızgın olduğu 70 yaşlarındaki bir kao\m sokakta döverek öldürm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1952
  • L2& Elektrikler sö unca Tramvayda:Lâmbalar böndü,araba da zınk diye durdu.Sokak,dük kânlar,evler zifiri karanlıktı.İnce,düdük gibi bir kadın sesi:Turan korkma yavrum.Lâmbalar şimdi yanar.Bir iki dakik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1952
  • İKTİBAS Güzellik mahkemeye verildi Fariste,yüzden çizgileri silmek,kadınlara yeni buut,çene ve yanak takmakla şöhret kaza mış olan doktor Ciaoue yaptığı bu işlerin doktorluk olduğunu değil olmadığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Sinemada Tarık BUĞRA Cyrano de.Bergeıao dediler de geçen akşam kautıp gittik.İyiden iyiye unutmuş tını:Daha giriş denilen yerde başladım sersemlemeğe. iiriş değil panayır veya pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1952
  • 78-Göğüs yuvarlakları» kalça k-hinaları bu elbiseden iyice faydana çıkıyor ve baktıkça ***alda doyulmaz bir iştiha ^andırıyordu-Kız;arada geçen sağır seslik içinde kendini topjjmış» ^Vran hayran yüzün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1952
  • Olimpîyada giden Rus oyuncularının akıbeti Nevyork,18 Nafen)Amcrikan gazetelerinin verdikleri bir habere göre,Olimpiyat^ larda Sovyet Rusyayı temsilen oynayan ve Yugoslav takımına yenilen Sovyet futbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1952
  • Dünya yem^k yeme şampiyonu Madrit,18 Nafen)«îs panyanın yemek şampiyonu olduğunu ilân eden tsidoro Es cobar adında 25 yaşında bir şahıs,yanm saat içinde 13 kilo 600 gram sardelyayi ekmek ve şarapla ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.12.1952
  • IDÜn îzmirde 233 üncü Piyade Alayına katılan yeni eratın yemin etme merasimi yapılmıştır.Bu münasebetle bine yakın er bir ağızdan yemin etmiştir.Foto:E.A.2 İngiliz Hava Bakanlığı Harekât Dairesi Başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Darphane sarrafı Düzoğlu ıgırdıcm sefaheti!Mıgırdıç efendinin araba tekerlekleri yakut ve Sncîden,hela nalınları ise pırlanta ve elsnstan günaş gibi parlaktı.O bu seb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1952
  • $m mm »Sok İİIİİ1P i" i ww /vws/w\s/Gahriella Mariel adında bir Fransız kızı «Süt Kraliçesi» seçildikten bir hafta sonra nişanlısı tarafından öldürülmüştür-Kaatil âşık.mahkemede verdiği ifadede «kend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.12.1952
  • Dün yarı ağır dünya şampiyonluğunu kazanan Archie Moorun Arkadaşımız Cem Basar'a yolladığı imzalı resmi* Archie,Joe'yi yenerek Dünya şampiyonluğunu aldı Saint Louis,Hususî)36 yaşındaki zenci boksör Ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.12.1952
  • 1952 yılının en olarak Emile Emile Zatopek Geçen hafta spor mecmuası bir Amerikan «1952 yılının şampiyonu Zafopek seçildi ^mpıvon» unjı seçmek gayesiyle yaptığı bir ankette bu unvanı Çek lokomotiıı un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.12.1952
  • Bu hafta yapılacak futbol maçları Bu hafta muhtelif sahalarda yapılacak futbol maçlarının toplu programı-Mitlıatpaşa Stadında 14 00 Rapid Beşiktaş S Garan Z Kuyumlu S-Zoroğlu 21 Aralık 1952 Pazar 14 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.12.1952
  • İngiltere İtalya milli macında İtalyan kalecisinin bir kurtarışı Geçen ay Avrupada yapılan millî maçlara bir bakış Geçenay Avrupanın muhtelit yerlerinde yapılan milli futbol karğüaşmalar ve alınan ne*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.12.1952
  • ATLETİZM Avrupa atletizm müsabakalarından bir görünüş Avrupa atletlerinin e eri son dereceler 15 kasımdan 15 aralıca kadar Avrupada yapılan atletizm müsabakaları ve alman neticeler 100 Metre Davit Fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.12.1952
  • İngiltere dünya kupası maçlarına iştirak ediyor 1954 yılında lsvlçrede yapıla-Şampiyonaya iştirak edeci eak olan Dünya Kupası Futbol olan takımlar 1953 yılının şub maçlarına iştirak edip etmij'e-ayına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.12.1952
  • Kısa Spor Haberleri 4| Dünya ağır dikler şampiyonu Rocky Marciano bu hafta baba olmuştur.Karısı bir kız dünyaya getirmiştir.Fransız orta ağır şampiyonu Charles Humez İspanyan Soldevilda'yı sayı ile ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.12.1952
  • Fâtih kupası yarışmaları İstanbul Üniversitesine bagh Fakültelerle Teknik Üniversite ve Yüksek Okullar atlotieri arasında ve İstanbul Atletizm Ajanlıgı himayesinde tortip edilen Fatih Kupası Atletizm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.12.1952
  • if Zamanıa şöhret yapmış sporcular tarihe karışıyor.Onların maçları,koşuları,güreşleri,boksları büneree kişi tarafından çılgınca alkışlanırken şimdi unutulmuş gibidirler.İşte bunlardan bir kaç isim.Fu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.12.1952
  • BASKETBOL Bu sene başarılı maçlar çıkaran Galatasaraylı Yalçın Granit* u hafta yapılacak basketbol maçları Bu hafta muhtelif sahalar-10-40 Cihangir Langa da yapılacak basketbol rsaçla-1150 Hilâl 6-Pas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.12.1952
  • HPJ Hali JB &&jjj£iggİ| t iPltİiBl 1^H ¦M ^HJ fc$$3lHB İH ^B ^H a m K^Bİ TOfttı^B Ü Jl Ü3« Galatasaray futbolcularından Beka Ekenin ye Berrin Berkan'ın nikahlan Kadıköy evlenme dairesinde kalabalık da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.12.1952
  • TÜRKİYE VOLEYBOL BİRİNCİLİĞİ Türkiye voleybol birincilimi yarın şehrimizde bağlıyacaktır-Üç Rün devam edecek olan karşılaşmaların birinci «ününde Galatasaray Altmordu ile.Beyoğluspor da Harp Okulu ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.12.1952
  • Yugoslavya ve Portekizde* ki futbol hâdiselerine dair İbret!Hakeme taarruz ve onun ölümüne sebep olan oyuncu kurşuna diziliyor-Diğer taraftan rakibine kasden tekme attığı sabit olan futbolcular da fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.12.1952
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNÂYEtLER^ Nakleden:AZİZ ÖZBAY Polis memurlarının hâlinde her an tereddüt ve heyecan görünüyordu 2 Temeli «aşk» olan biz cvlililk Polis,zihninden şimşek ile geçen bu mülâhazalar yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.12.1952
  • KÜÇÜK 10 BÜYÜK YAKAMAZ I a(rm Ten Little Niggers)Sahne iyes 3 perde Yazan:Aghata Christie Çeviren:Reşiha C.Vâfi Çarşambadan başka her ak-gam saat tam 21.15 de,cuma talebe)pazar matine tam saat 15 de T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.12.1952
  • ûram kısmı Saat 21 de VAHŞİ KIZ Yazan:Jean Anouilh Turkqesi:Oktay Akbal Salâh Birsel Telefon:42157 Komedi k'smı 4HUDUDU Yazan:Joseph Kesselring Türkçesi:Retina C Vâfi Vasfi K.Zobu Telefon:40109 Pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.12.1952
  • Uazıriıyan:Sadi BOHAK t 234 8 6 7 8 9 10 11 12 t il i I 1 1 2 3 4 5 6 Rfc-v ^J 7 8 1 9 ^H 10 V j U 12 t_1 SOLDAN SAĞA:1 Hem sahne,hem perde yıldızlarımızdan biri.2 İstek;Arzu;Bir nota,3 Kap içinde tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.12.1952
  • mmu mı wnmm VA3AM O zamaniorda Padişaha fâf atmak her babayiğit în harcı değildi.189 Kürkçülerin katlolundukları nra ertesi «ünüydü-Kapalı çarşı ağzındaki küçük bir kah venin önünde toplanmış olan mün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.12.1952
  • TIMARHANEDE ierfces tarafından refüze edilen bu adamla ırkadashk etmek mecburiyetinde idim 18 uncu servJbâı hariçte» görünüşü Çizen:Mehmet Pişdar)[Bas tarafı 1 mcidf tinden kendisim ev sahibi sı tana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.12.1952
  • Zannedersem bu akşam sinle buluşamıyarak.Onun için nirlenmiş olacak.Erkekler sili gibi mütemadiyen gezen mç kızlara karşı hep böyle haket ederler.Ev sahibesinden yakasını zor ırtararak telefona koştu:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 19.12.1952
  • Maktulü meçhul [Bas tarafı 1 incide] yakalanan Necati Çelik dün saat 17.30,da Yalova tariki ile şehrimize getirilerek ve doğruca Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştür.Burada sorguya çekilen Necati Çelik b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1952
  • Atlantik Paktı konsey toplantısı [Bas tarafı 1 incide] 4—Harbe fiilen iştirak et-meksizin,Fransanın Hindl-Çinîde komünist kuvvetlere karşı giriştiği savaşta desteklenmesi;5—Alman hava,kara ve deniz ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1952
  • Limanımızda dün yapılan ihracat Limanımızdan dün muhtelif yabancı memlekeUere 826.575 liralık ihracat yapıl-n^tır.thraç edilen mallar arasmda bilhassa iç fındık,keçi ki-j h.yaprak tütün,yumurta vardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1952
  • Mareşal Papagosun beyanatı [Bag tarafı 1 incide] TÜRK ELEN DOSTLUĞU Mareşal Papagos Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostane münasebetler bahsinde aynen şunları söylemiştir:«Devlet reislerinin karşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1952
  • Celil iyioğlu bir iftiranın kurbanı mıdır?Izmir,18 Milliyet)Cumhurbaşkanı Celâl Bayara suikast tertip ettiği iddiası ile bir ihbar üzerine yakalanan ve tevkif edilen şoför Celil îyioğul hakkındaki tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1952
  • I Bu 3 azıların bütün hakları «Milliyet» adına nuıhfıazdurl [Bas tarafı 1 incide)pehlivan meydanı terketti.Beni de galip ilan ettiler.Şimdi son bir güreş daha yapacak ve biraz evvel hasmımı yenmiş ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1952
  • Rusyada tasfiye hareketi başladı Aziller bilhassa b« somol teşkilâtı f Londra,18 Nafen)Rusyadan gelen son raporlardan anlaşıldığına göre Demirperde memleketlerinde komünist par ti saflarında yapılmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1952
  • Pinay Kabinesi tehlikede Paris 18 ANKA)Pazartesi gilnû Pinay kabinesi bütçe do layısjyle Meclisten güven oyu istiyecektir.Bu sabahki Fransız gazeteleri Tunus ve Fas buhranının devam ettiği bugünlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1952
  • Çi lc o I ata ile kızıl propaganda o—Royal çikolatalarının içinde orak«çekiçli yeşilay bayrağı bulundu Bir müddet evvel Royal Çikolata Fabrikasının piyasaya sürdüğü 50 kuruşluk çikolataların içinde ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1952
  • 100 kuruş için bir cinayet Bursa,18 Milliyet)Bugün Tahal semtinde bir cinayet işlenmiştir.Misi köyü halkından İbrahim Sırtlan adında bir şahıs ile yine aynı köyden Kemâl aralarında 100 kuruş alacak yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1952
  • Üç amâ yavru artık görüyor Ankara,18 Milliyet)Şehrimizde bulunan Körler Okulunda enteresan bir hâdise olmuş ve yapılan bir ameliyat neticesinde kör olan talebelerden Üç,tanesi görmeye başlamışlardır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1952
  • Beş liralıkların başına gelenler [Baş tarafı 1 incide] müracaat ederekı bu resminin kendisinden müsaade alınmadan basıldığını söylemiş ve tazminat talebiyle dâva açacağım bildirmişti-Hâdisenin gazetel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1952
  • Tunus Beyi [Bas tarafı 1 incide] nus Beyinin sarayı,bu sabahtan itibaren,Fransız askerlerinin sıkı bir kordonu taıiıfmdan ihata edilmiştir.Tunus Beyinin sarayına giden bütün yollarda da askerî birlikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1952
  • Atom casusu [Baş tarafı 1 incide] digi resmen açıklanmaktadır-Kendisinden evvel,bu mevkii,atom s;arını Rusya'ya açıklamak seciyle 1950 de.14 yıl hapis cezasma mahkûm edilen meşhur atom âlimi Dr-Fuchs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1952
  • Eisenhower Churchil mülakatı [Bas tarafı l incide] kanı R.A-Bıitler'in refakat etmeleri muhtemeldir.EISENHOWER MAC ARTHUR'LA TEKRAR GÖRÜŞECEK Diğer taraftan Vaşington'dan gelen haberler veni Başkan Ei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1952
  • 24 günde 3564=7 liralık kaçak eşya yakalandı Ankara,18 ANKA)24 gOn zarfında Cenup bölgesinde 35647 liralık kaça eşya Gümrük Muhafaza Teşkilâtı tarafından yaaklanmış bulunmaktadır.Kaça eşyaların 6459 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1952
  • Yapışık kardeşler baygın y itiyorlar Şikago,18 A.A.Kafalarından yapılan ameliyatla birbirlerinden ayrılan Urodie ikizleri,hâlâ baygın yatmaktadırlar.Doktorlar,içlerinden birinin ölmesi ihtimali bulund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1952
  • Gayrı Menkul Satış ifânı Kartal İcra Memurluğundan 952 560 İpoteğin paraya çevrilmesi r yoliyle yapılan taırip neticesinde paraya çevrilmesine karar verilen:1 —Kartal Tapu Sicil Muhafızlığının Cilt:72
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1952
  • Tafarilerin damadı annesini tehdit etmiş Tatariler yine günün adanu oldular.Vakıa bu 19te onların pek dahilleri yrx.oma yine de ağızlarda dolaşan onların adı.¦Beyoğlu sosyetesi çalkanıyor.Mesele su:Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1952
  • ZAYİ Nüfus cüzdanımı zayi ettim.Yenisini çıkaracağım* dan eskisinin hükmü yoktur.136 doğumlu Mecit oğlu Dursun Ali Varol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1952
  • Tasfiye halinde bulunan Boğaziçi Beykoz Parkı Türk Anonim Şirketi)Tasfiye Memurluğundun Soz konusu olan Şirketin İstanbul Asliye 1.ci Ticarec Mahkemesinin 935/466 sayın ilâma ile tasfiyesine karar ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1952
  • Hazin bîr hadise İzmir,18 Milliyet)Bugün şehrimiz adliyesinde eşine ender rastlanan bir hâdise olmuştur.Katilden 18 seneys mahkûm edilen Ali Kaymak,jandarmalar nezaretinde mahkeme salonundan çjkarken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1952
  • Achesonun siyasî vaziyeti Dean Acheson» Amerika Dışişleri Bakanı sıiatiylo Pariste bir veda toplantısı yaptı Paris» 18 A-A.Dean Acheson.Birleşik Amerika Dışişleri Bakanı sıfatiyle.Avrupada bugün öğled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1952
  • Belediyenin tertip ettiği Konferanslar İtanbul Vali ve Rs'ediye Ejaş kanlığı tarafından ö.rtraüzdcki aydan itibaren Cağ.it,jğıımd* üniversite ve yüksek tal-sıi öğrencileri lokalinde «esrfi Eminönü Hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.12.1952
  • "On bJyiik yaramaz» Altı haftadan beri ğ lirimizde temsiller veren Fransız trupu gittiği için,«Küçük Sahne» de büyük başarı ile oy ıanan «On Büyük Yaramaz» pi/ejl,fcugünden itibaren,cuma aksırman da o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 19.12.1952
  • Istan ju.12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl 13.30 Karışık hafif müzik «Pl» 13.45 Şarkılar 14.20 Dans ve caz müziği «Pl» 14.45 Şarkılar «Pl» 15.00 Kapanış 18.00 Açılış ve türkül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.12.1952
  • Siirt Bayındırlık Müdürlüğünden i 1 Siirt Devlet Hastahanesinin 479432-74 üra keşif bedelli İkinci kısım ikmal inşaatı 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde fiat esası üzerinden ve kapalı zarf usulile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.12.1952
  • Boş yere ıstırap çekmeyiniz I Muayyen zamanlardaki sancılara karşı,P/W son derece tayduhdıı] r Soğuk algınlığı,Grip,Nezle başlangıcında hastalığı önler.Baş,diş,sinir adale,romatizma* lumbago ağrıların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.12.1952
  • Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden:1953 yılı başından itibaren hadde mamulleri için uygulanacak satış esasları aşağıdadır:Madde 1 Hadde mamullerimiz üçer aylık devreler halinde satışa a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.12.1952
  • inşaat ilanı Ereğli Kömürleri işletmesi Genel Müdürlüğünden 1—İşletmemizin Etüd-Tesis ve İnşaat Müdürlüğü binasına yaptıracağı kat ilâvesi inşaatı kapalı zarf usulü ve vahidi fiat esası ile eksiltmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.12.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN 8u nüshada Me'suJ Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.12.1952
  • MÜKEMMEL BİR TUVALET SABUNU VE EŞSİZ BİR CİLT KREMİDİR Tamamen hususi ve yepyeni bir formülle imal edilmiştir.Cildinizin derinliklerine kadar nüfuz edereft yabancı maddeleri iyice temizler.«Sivilce ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.12.1952
  • ist.Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.12.1952
  • 5 ton İrmik açık eksiltme ile 2/1/953 cuma saat 14-30 da Adapazarı As Sa-Al-Ko-da satın alınacaktır-Bedeli 3750 Lira geçici teminatı 281-25 Liradır-Şartnamesi Ko.da ve öğleden evvel 1st-Lv-A-ilân kısm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.12.1952
  • HERKESİN İSTEDİĞİ TRAKTÖR FERGUSON Traktörü sadeliği,sağlamlığı,çevikliği,kolay kullanılması ile,dünya mnherta rafında olduğu gibi,memleketimizde de büyük,küçük her çiftçinin istediği ve satın aldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8