Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.12.1952
  • Arızasız işleyen motor Demokrat Parti Meclis Gru-bunun evvelki gün yaptığı toplantıda.büyük memleket dâvaları etrafında gösterdiği birlik ve tesanüt manzarası bu memleketin iyiliğini isteyen her Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1952
  • Anayasanın yaşayan çevrilmesine karar verdi Teklifin lehinde konuşan Halide Edip dedi ki:Dilde inkılâp değil tekâmül olmuştur,inkılâp harfte yapılmıştır Teklifin lehinde konuşan Halide Edip Adıvar Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1952
  • Tunusta Fransızlara karşı milliyetçi bir ordu kuruldu Millîyetçi ordunun dün neşrettiği bir tebliğde Fransızlarla iki saat süren çarpışmalar olduğu bildiriliyor Tunus,17 T.H.A.Fransızlara kargı gayri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1952
  • Bir katil 6 sene sonra yakalandı 6 sene önce öldürülen maktulün o zamanki resmi_Gülhane parkında hüviyeti meçhul şahsi öldüren Necati Bandırmada yakalandı Altı sene evvel 9 ağustos 1946 tarihinde Gülh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1952
  • Ay üzerindeki tetkikler Oalifomia'da Palomar dağı üzerinde kurulan bir dev teleskop sayesinde ay sathının tetkiki imkân dahiline girmiştir-Teleskop vasıtasiyle çekilmiş olan yakardaki resimde ay özeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1952
  • i Yaşar Doğu Hatıralarını Anlatıyor I Merakla takta» ettiğiniz tefrikamızı bugünlük 7 İnci sayfamızda bulaeak-I siniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1952
  • Lodos fırtınası vapur seferlerini aksattı Batı Avrupada tufanâsa yağmurlarla birlikte şiddetli fırtına hüküm sürüyor Birkaç günden beri devam eden lodos fırtınası dûn sabahtan itibaren çok glJdetlunrn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1952
  • Çok hazin bir itiraf!Çekoslovakya Başbakanı halkın gayrı memnun olduğunu itiraf etti Viyana 17 AP)Çekoslovakya Başbakanı Antonin Zapatoki bugün hiç beklenilmedik ve şaşırtıcı bir itirafta bulunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1952
  • Kore kahramanları için yeni tip elbise Korede çarpışan Amerikan askerleri için veni bir tip elbise hazırlanmıştır' Tamamen nvlon dan yapılmış olan bu elbise iki kilo ağırlığında olup.diğer eli biseler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1952
  • Mrl.Tito Londraya gitmiyor Yugoslvavya Vatikanla siyasî münasebetlerini kesti Londra 17 AP)Yugoslavya bugün Vatikan ile diplomatik münasebetlerini kesmiştir.Keyfiyet Londradaki Yugoslav elçiliği taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1952
  • Londra seyahatini tehir ettiğini resmen açıklayan Yugoslav devlet Başkanı Mareşal Tİto» irkiyenin Belgrad Büyükelçisi Agâh Aksel ile bir arada-Foto:AP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1952
  • Bugün şehrimizde hava az bulutlu ve hafif rüzgârlı geçecek,hava sıcaklığında mühim bir değiişklik olmayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1952
  • Menderes Millet gazetesini dâva etti Ankara,17 TA)Başbakan Adnan Menderes,bu gün Ankara Savcılığına müracaat ederek Millet Partisinin organı olan Millet gazetesi aleyhine şahsî bir dava ikame etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1952
  • TIMARHANE Bu yeni muhit kasaba kâhyası ayarındaydı,beni derhal sual yağmuruna tuttular «Tımarhanede 3.5 Yıl» tahminimizden de büyük bir alâka ile karşılandı.Dün eserin ilk tefrikasını okuyan Carilerim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1952
  • Gümrükten Adliyeye intikal eden bir hâdise Tanınmış bir ithalâtçı 22 sandık ipekli kumaşı makina aksamı olarak kaçak suretiyle geçirmiş Gümrük kaçakçılığı sanıklarından biri adliyeye getiriliyor Foto:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1952
  • Casablanca'da yerliler tarafından kaçırılan güzelin tstanbuh da çekilmiş re*mi Yerliler Afrika güzelini kaçırdı Yerliler kraliçenin Fransızlarla düşüp kalkmasını haznıed emiyor lard ı Cazablanca 17 İF
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1952
  • Necip Fazıl bir kere daha mahkum oldu Büyük Doğu gazetesinde yaz dıgı yazılardan öt'irü Ahmtt B.Yalman tarafından Toplu Ba sın Mahkemesine verilmiş olan Necip P.Kısakürek ile Hüseyin YananU'nın duaışm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1952
  • Israilin yeni başkanı vazifesine başladı İsrail Cumhurbaşkanlığına seçilen tzak Ben-Zvfo birkaç ttfbı önce parlâmentoda yemin et»;'ştir-Cumharbaşkanı parlâmentoya geliş ve gidişinde büyük tezahüratla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.12.1952
  • I Günün Meseleleri Türk tezyinatı Tezyinatımız sou iki asır müstesna,asla soysuzlaşmamıştır-Bu arada bugüne kadar sağlam bir ekolümüz vardır-Bu ekol Türk zevkini eski asaletine kavuşturmuştur» Dr.A.Sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1952
  • Hie.30 B-JBvJ 13721 18 Arolik 1952 Perşembe Ru.5 An* 1368 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş Ö£le İkindi Akşam Yatsı İmsak 7.20 12.11 14.30 16.42 18.21 6.İÜ 2.38 7.28 0.48 12.00 1.39 12.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1952
  • Küçükken iki sokak ötedeki yanık sesi duyunca gayriihtiyarl elimizdeki oyuncağı bırakır pencereye koşardık.Bir fıskiyeden yükselir gibi,perde perde artarak taa evin önüne kadar gelen adamı,biz daha gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1952
  • Üniversitenin bütçesi tesbit edildi Bir müddetten Devi devam etmekte olan bütçe hazırlıkları nihayet son şeklini bulmuştur.Bu vaziyete göre Istanbul Üniversitesinin 1953 bUı.esl 17.5 milyon,Teknik Üni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1952
  • Belediye sağlık ekiplerinin faaliyeti Son bir ay zarfında Belediye sağlık işleri ekipleri tarafından 677 kişi evinde,2433 kişi mevkide ve 1002 hasta da merkezlerde muayene edilmiştir.Bun dan başka 199
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1952
  • Yabancı seı maye o Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Ticaret ve Sanayi odalarına bir tamim gönderdi Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı,Ticaret ve Samı/i Oaalanna yabancı sermaye yatırımlarj mevzuunda bir tamı.n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1952
  • Vali dün Kartal'da tetkiklerde bulundu Vali Gökay dün aabah Kar* tala giderek bu mülhaK kazanın ihtiyaçları üzerinde tetkikatta bulunmuştur.Bu meyaıda saat 10 da ilkokul salonun lı Kartal Kaymakam^ Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1952
  • Kahramanlık konferansları Yüksek tahsil dışınla kalan gençlikle,halkımızı millî savunmaya hazırlamak Jzere Mili!Sa vunma Akademisi tarafından kahramanlık konferanslar:hazırlanmaktadır.Konferanslar 195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1952
  • meydana çıkıyor Bu hafta,İstanbul,Ankara ve İzrnlrde bâzı tevkiflerin yapıSması muhtameS Şehrimizdeki maliye müfettişlerinin uzun bir müddetten beri yekûnu 30 milyon liraya vardığı iddia edilen mühim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1952
  • wn/1 HALKIN SESİ Eminönü Bebek tramvaylarına dair İsim ve adresi bizde mahfuz bulunan bir okuyucumuz yazıyor:«Ben de birçok vatandaşlar gibi gece çalışıyor ve işimden ancak saat 23 den sonra ayrilabil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1952
  • Belediyede yenilik Bazı müdürlüklerin birleştirilmesiyle çalışma tarzına yeni bir veçhe verilecek Belediyedeki rauhfe\lf müdürlüklerin çalışmalarına yeni bir veçhe vermek ve Belediyenin daha rasyonal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1952
  • Asistanlık imtihanlarını kazananlar Ankara ve Istanbu'.da yapılan doçentlik imtihanlarının neticesini dün bildirmiştik.Tucnilc Üniversite doçentlik İmtihanına» başar x gösterip eylemli d ;cnt olan asi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1952
  • Bir talebe intihar etti Taşkışladaki Tekııu:Üniversite İnşaat Fakültesi 1 üncü sınıf talebelerinden Vd lasu.it Fa kültesi Talebe Cemiyeti Başkanı Şahap Atalay iün sabah intihar etmiştir.Kendisini mekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1952
  • Beyoğ'unda hâdise çıkaran kabadayılar Evvelki gece Beyoğlunda Dereotu sokağında Menine-Türk ve Ayşe Gülerin kahvüaıe gelerek camı,çerçeveyi kıran 6 sabıkalı beyoğlu ekibi tavafından yakalanmışlardır.R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1952
  • KISA HABERLER Orta öğretim mevzuunaa cehrimizde tetkiklerde bulunan Amerikalı Prof.Ellsworth Tompkins dün Haydarpaşa ve Çamlıca liselerine giderek tetkiklerde bulunmuştur.Profesör ayrıca öğretmen ve ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1952
  • O LİSTE Dün Sirkeci İpek Palas önünde duran 0528 plâkalı hususî otomobil meçhul kimseler tarafındançahnmıştır.Tahkikata devam edilmektedir.70 yaşlarında Hatice Kala isminde ihtiyar bir kadın,Bebek tra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1952
  • KONGRE İleri Türk Musikisi Konservatuarı Derneğinin mûtat kongresi toplanarak idare kurulu üyeliklerine aşağıdaki zevat seçilmiştir.H.Sadettin Arel,Salih Murat Uzdilek,Osman Şevki Uludağ,Lâika Karabey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1952
  • reti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU Ester Hazreti Osmanın katlinde büyük bir rol oynamıştı 127 Buraya acaab kimi göndermeli,nasıl tedbir alınmalıydı?Nihayet Hazreti Ali,Mısıra g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1952
  • Lokantalarda yemek tarifeleri Şehir Meclisi Daimî Komisyonu,Genel Meclisin vermiş olduğu salâhiyete day a rı:ak enteresan bir karar ulmi/tır.I."ıı karara göre,bundan böyle içkili ve içkisiz bütün loka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.12.1952
  • Keşmirde yapılacak plebisit Zafirnllah Han Reşmirden bütün Pakistanlı aşiretlerin geri alındığını bi dinli Nevyork,17 AP)Dün Güvenlik Konseyinde ıconuşan Pakistanlı sözcü,Keşmirde yapılması tasarlanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1952
  • Hapishaneyi otel yapan sabıkalılar Spokane Amerika.17 AN-KA)Şehrin Polis Müdürü Clude Pheps aldığı bir kaı urla adi suçlardan tevkifhaneye gelenlerin sigara içmelen ve aksam İS den sabahı aaac 6 ya ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1952
  • İnkılâp Şahidi Kubilay anılacak tzmir,17 T.H.A.İzmit Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu Talebe Derneği ve Türk Devrim Ocakları 23 Aıalık 952 sah günü.inkılap şehidi Kubllay'ı anmak için.Bahribaba Halkevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1952
  • Muzaffer Goksenin Atinaya vardı Atinflk 17 AA,T-lrk Hava Kuvvetleri Kumulam General Muzaffer Goksenin bugün öğleden sonra Atinıya gelmiş tic.General Muzaffer Goksenin,Atinada dört gün «alacnu ve for a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1952
  • Otomobiline kızan şoförün marifeti Oakland,17 ANKA;Yeni satan-aldığı oir otomobille yapmakta olduğu seyahatte,arabunın sık sık arıza,yap itasına sinirlenen Edward Sadner,arabasında,bulunan)'SZ kalibre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1952
  • Yeni okullar inşa ediliyor Ankara,17 ANKA)Her yıl yeni lise ve ortaoKiıll ar 'açılması utılayısıyıe uma ihtiyacı karşılanamamaktadır.Bakanlık,gimdilik Adana,Erzincan Çanakkale,Manisa liseleıtyıe Şenka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AVUSTRALYA Avustaalyanın yeni güney Gali havalisinde şiddetli yangınlar 20.000 koyunun ölümüne sebebiyet vermiştir.Gene bu yangın,yüzünden külliyetli miktarda,arpa ve buğday da ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1952
  • Mısır Eftctel Ankara,İT TA)JMbsurBIfc* yükelçisi bugünlerde Jzir.ii o?arak memleketine gülecektir.Büyükelçinin,gün geçtikçe düzelmekte olan Türk Mısır münasebetleri etraflında General Necibe izahat ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1952
  • İngiltereya gictecek ticaret he/etimiz Ankara,17 TA)fctgütere ile ticaretimizin inkişafı ve bilhassa ihracatımızın arttırılmasını temin maksadı ile göndericek olan ticaret heyetinin önümüzdeki ay içer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1952
  • Asansörde diri diri yanan genç Londra,17 T.H.A.Lasgow şehrinde feci bir icaza ol muş ve 16 yaşlarında bir genç,asansörde diri diri yanmıştır.William Campbell adındaki bu gencin çalıştığı fabrilıanın ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1952
  • I I 6ÖRE Yiğitlik bumu?Köy öğretmeni İle eğl odalarında uyurlarken on namus hırsızı aralarında birleşiyorlar.Ani bir baskın yapacak,kadını dağa kaldıracaklar.Evdeki pazar çarşıya uymuyor,erkek ve kard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1952
  • ÜniversiUde kteıür s Cuntısı katmadı Üniversitede kömür swutias» olduğunu,kömü» tedlınk edilemediği takdirde kiioıiferteın» yananuyacağım yazan**.iç Üniversite bu nrvfta 40 to i könıilr almakla:bu o,l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1952
  • İKTİBAS Yer yüzünün sıcaklığı ağır ağır yükseliyor Bazı bilginler,dünyamın vaktiyle geçirmiş olduğu büyük felâketlerin bir hararet artışı ile başladığım sö^Iiyerek,görülen bu sıcaklık yükselmesinde ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1952
  • "Yenilik* Tarık BUĞRA Yeni bir fikir ve sanat gazetesi yayın hayatımızda tutunmuş birçok isimleri bir araya getirerek 15 aruhk.çıktı.Atik «Yenilik».Yenilik;«okuyucukırıunzı,kinik 4e oksa,sevimli ve il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1952
  • 7B—Prens,Kral Faruk ile Yesr mina Honda'nın nasıl sevişmeye başladıklarını anlatmadan önce şunları söyledi:Kılıçlı kadın Yesmina Honda diye Faruk'un not defterinde yedi sekiz sayfalık yer* tutan bu hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1952
  • italyan Başbakanının De GasperHtiü Atinaya yapacağı ziyarete Yunanistan da büyük eh ant itiyat var iliyor Atina,17 T.HJL)Resmi çevreler İtalyan Başbakanı De Gasperi'nin Atina'ya yapacağı ziyarete büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1952
  • Avına ataş eden avcı kendini vurdu İnegöl,17 T.H.A.J ilçemiz Tahtaköprü bucağımda fecî bir kaza olmuştur.Av meraklısı Seyyıt Ali üzbey,tek dolma ttifağv ile aya çıkmışt^.Bir mıMdai sonra bir av bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1952
  • Oruca daya m mı yarak ödü Karaşi» İT ANKAü Gandi'ye inananlardan-Rımallo 58 gün tuttuğu oruçtan sonra salı;günü vefat ettiğinden Jlindistanda ayrı bir Andra devleti kurma teşebbüsü suya düşmüştür.Bu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1952
  • Yugoslavya siyasî inkılâbı Rusya Avrupada.istilâ ettiği memleketlerin idaresini zorla sıkı bir komünizme doğru sevk eylerken komünist olarak doğan bugünkü Yugoslavya da büyük bir inkılâp geçirmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.12.1952
  • RESİMLE HADİ 1 Birleşmiş Milletler Teşkilâtında vazifeli diplomatlar geçenlerde bir av partisi tertip etmişlerdir.îki gün devam eden partide diplomatlar bir hayli yaban ördeği avlamışlardır.2 Viyana S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1952
  • ^v:$İ;m$am e ¦¦ii.i.U':i:cii Mİ Hollyvvood'lu genç bir artist geçenlerde bir kotra ile gezintiye çıkmış ve sekiz gün müddetle karaya çıkmamıştır-Genç Artistin bu kadar uzun müddet geri dönmemesi büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1952
  • TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Endülüs Yeliahtı satırın temasını hissedince kurtuldu Zindancı ila karşılıklı satranç oynuyorlardı.Ölüm fermanı gaünce ikisi de ürperdi,fakat oyunu yarı bırak nak istamadila
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.12.1952
  • Greko Romen güreş seçmelerinin üçüncüsü İzmir'de yapılacak Nisan ayında yapılaea* olan Greko Romen dünya güreş Şampiyonasına işin alt eo'ecck La kimimizin tesbiti makuadiyle yapılmakta olan beş bölge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.12.1952
  • Kayak kursları ve millî takım kampı Erciyeste açılacak olaa Millî takdirde bu gibilerin de masraf Takım Kayak Kampı ve Kayak ları ödenecektir.Key ayet atâ-Kursu hakkında Da&cü;k ve Kış kahlara duyurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.12.1952
  • 1953 mevsiminde atletizm millî takımımızın yapacağı yarışmaların programı aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir-1 Mısır Türkiye 16-17 mayıs günleri Ankarada Başhakem.Belçikalı Emil Clemme)2 500 üncü yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.12.1952
  • 41 Son Portugal Futbol federasyonunun toplantısında şu isabetli kara:alınmış tır.Oyun esnasında her han gi oyuncu rakip takımın oyuncusuna vurursa ve kasden ağır surette y ıralarsa derhal boykot karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.12.1952
  • Türkiye voleybol birinciliklerine haftaya Ankarada başlanıyor Geçtiğimiz hafta içinde yapılan Federasyon Kupası Voleybol müsabakalarından sonra Ankara voleybol severleri bu hafta da gayet çekişmeli ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.12.1952
  • Ankara ve Istanbul Üniversiteleri futbol takımları karşılaşıyor Millî Türk Talebe Birliği Ankara Tıp Derneği spor kolu başkanlığı tarafından Istanbul Üniversitesi bahçesine dikilecek Atatürk heykeline
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.12.1952
  • Türkiye maraton birinciliklerine hazırlık koşuları Türkiye maraton birinciliklerine hazırlık koşulan yapılması Federasyon tarafjndaa dün bütün bölgelere bildirilmiştir.Bildirilen bu programda şu hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.12.1952
  • İ**iiii$&r SSK* ISBR j\*x-TERE Arsenal Bolton lie maçından bir görünüş Dünyanın muhtelif yerlerinde yapılan futbol maçları ve alınan neticeler Geçen hafta dünyanın muhtelif yerlerinde yapılan lig maçl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.12.1952
  • Yabancı hakem celbi meselesi Profesyonel küme tertip komitesinin sah günkü toplantıs}nda Federasyon Umumi Kâtibi Muhtar Oygur son günlerde bazı kulüpler tarafından vkkı olan yabancı hakim getirtme mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.12.1952
  • Konyalı «londtt İki karşılaşma yapmak üzere Konyaya giden Gençle''birliği fubol takımı Karaguja iıo yap* tığı ilk maçı 7-0,Konya Genç* elrbirliği ile yaptığı ikinci maçı da 2-0 kazanarak dün Ankaraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.12.1952
  • Güreş antrenörlüğüne Saiıu Arıkan mı getiriliyor Dolaşan rivayetlere göre eski şampiyonlarımızdan Saim Arı« kan milli güreş takımımızın antrenörlüğüne getirileceği'.Halen Iran takımıma anlrenörü bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.12.1952
  • Ingiltereye gönderilecek yeril antrenör namzetleri Futbol Federasyona tM alından antrenör yetiştirilmek üzere Ingiltereye yerli antrenör gönderilmesi için teşebbüse ge-çildigini daha evvel bildirmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.12.1952
  • GOL it Mektep maçların dan bir görünüşkarşılaşmaları Büyük bir alâkasızlık ve lâkaydi içinde devam edilen liselerarası futbol karşılaşmalarına bu hafta da Vefa stadında devam edilmiş ve Vefa lisesi gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.12.1952
  • TIMARHANEDE YIL Bu yeni muhitim bir kasaba kahvesi ayarındaydı-[Bas tarafı 1 incide] nesine getirilerek alâkalı memurlara teslim edilir.Tesellüm muamelesi sanki bir insan değilmiş de bir eşya imiş gib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.12.1952
  • iyiliklerimi unutma.Daha bir saat evvel.Sana bir rop hediye ettim.Hiç te değil.Çalınmış patayı batınızdan savmak istediniz Bunların numaraları bütün mağazalara bildirildiğinden haberiniz yoktu.Hattâ b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.12.1952
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ r CİNAYETLERE fi Nakleden;AZİZ ÖZBAY 11 Genç kız,aşkını çiğnedi diye Harry'ye içinden kızıyor;fakat bir yandan da günün birinden çıkıp geleceği ümidi ile kendini teselli etmeğe çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.12.1952
  • Kapaiıçarşı ağzında küçük bîr kahvenin önünde münevverler münakaşa ediyorlardı 188 Kafiyen Padişahım!De' di,bunlar idam edilmedikçe samurlar ele geçmez ve bu gibi hilelerin önleri alınmaz-Ve gizlice c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.12.1952
  • Kapalı zarf usulile eksiltme ilânı İsparta Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye-konulan iş:İsparta ili merkezinde ve 150 bin liralık kısım malî 952 ve bakiyesi malî 1953 yıllarında ödenmek üzere inş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.12.1952
  • Hazırlıvan:Sadi BORAK 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 1 2 1 I 1 1 I 1 3 4 5 6 7 3 9 '¦^ 3 1 10 11 1 M 12 n SOLDAN SAĞA:1 Zihnine getiren iki kelime)3 Yogurt kabı;İçilen beyaz au 4 Fırla;Yapma 5 Bir teselli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.12.1952
  • 1 II u yazılana bütUn hakları 77 Şaşırır ve afallar gibi olmuştum.Halkın bağırışması ve hasmımın sert elenseleri karşısında âdeta sersemlemiştim.Benim bu halimi gören Mahmut bir taraftan gülümsiyor,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1952
  • Bornova Belediyesinden Yangın söndürme cihazını havi komple bir itfaiye otomobili satm alınacaktır-Muhammen bedeli 24000 liradır-Geçici teminat 1800 Hra ihalesi 25/12/952 perşembe günü saat 11 de Bele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1952
  • Tekel Genel Müdürlüğü Hânları Satmalma komisyonu başkankğsnc'an Muvakkat ihalenin Mal/emenin cinsi Miktarı Teminatı Tarihi Günü Saati El arabası 20 adet 83—Tl-6/1/953 Sah 10 Burgu makinesi 6 324—Tl.6/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1952
  • Kurtuluş Tünel otobüs seferleri I.E.T.T.Umum müdürlüğünden 19/Arahk/1953 Cuma gününden itibaren Kurtuluş ile Tünel)arasında tramvay seferleri azaltılacak» buna mukabil otobüs seferleri ikame edilecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1952
  • 2 adet merdivenli araba ile 2 adet kamyonet alınacaktır I.E.T.T.işletmelerinden j.Muhammen bedeli merdivenli arabalar için 60-000.lira,kamyonetler için 25000—lira olan yukarıda yazılı vasıtaların muba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1952
  • Gümrük Muhafaza Istanbul 2 No.lu Satınalma Komisyonu Başkanlğından Kapalı zarf usulü ile 25 kalem jeep malzemesi alınacaktır-Tahmini bedel 8797.85 lira.muvakkat teminatı 659,84 liradır-Eksiltme:26/12/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1952
  • ZAYÎ Çapa İlkokulundan aldığım pasomu kaybettim» yenisini alacağımdan hükmü yoktur-Sınıf V,No.679 ömür Göktürk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1952
  • Fatih 3.Sulh Hukuk Yargıçlığından 952/75 Mehmet Zekâi Sevi,Mehmet Şeref,Naciye ve Remzi Ali Sevinin iştirak halinde mülkiyet olarak mutasarrıf oldukları Fatih Sofular mahallesi Ortaçeşme sokak eski 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1952
  • Şehit ve yaralı listesi Son savaşlar esnasında 3 kahramanımız senit oldu,12 erimiz yaralandı Ankara,17 A.A.Milli Savunma Bakanlığının 66 numaralı resmi tebliği:Kore Savaş Birliğimizin kayıpları şunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1952
  • Tunusta Fransızlara karşı [Bas tarafı 1 incide] mevcudunun pek yakında 200 bine çıkarılacağı da ilâve olunmaktadır.Diğer taraftan,Tunus Ordusu Karargâhından bugün yayınlanan ilk harp tebliğinde,hür Tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1952
  • MISIRIN ALAKASr Kahire,17 T.H.A.Mısır Üniversitesine mensup 12 bin talebe,bvıgün yaptıkları büyük bir nümayişte,Pransamn Tunus ve Pastaki tedhiş ve tahakküm siyasetini takbih etmişla-iir.Diğer tarafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1952
  • Anayasa yaşayan dile çevriliyor [Baş tarafı 1 incide] li Cezmi Türk,Türk Köylü Partisi Meclis grupu adına kürsüye geldi.Hatip sözlerine,80 seneden beri Aanayasa üzerinde yapılan çeşitli tadilâtı tenki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1952
  • Gümrükten adliyeye [Bas tarafı 1 incide] biri olan Arif Yektay iki ay' kadar evvel Fransa'ya bazı ipekli ve lüks giyim eşyası siparişi vermis ve bunlar da bir ay evvel 22 büyük sandık içinde gümrüğe g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1952
  • Hediyelerin En Kıymetlisi 168 Birinci Rasathane Mükâfatı kazanarak dünyanın en hassas ve en dakik saati olduğunu bilfiil ispat etmiştir.Movado Saat Deposu Toptan Safas lerl i Kapei.Çırş.Afia sot 58 It
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1952
  • Yerliler Afrika güzelini kaçırdı [Bas tarafı 1 im He] Bir müddetten beri Tahia Bar da çalışan kraliçenin Fransız askerleriyle pek sıkı fıkı olması yerlilerin husumetini üzerine toplamıştır.Güzellik kr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1952
  • Menderes [Baş tarafı 1 incide] riri Nurettin Ardıçoslu.yazı işleri müdürü Hüsnü Soylemezoğlu ve aynı gazetede bir fıkra yazmış olan Hayri Sadi Senler'i dâva ederek kendilerinin cezalandırılmalarım tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1952
  • Lodos f [Bas tarafı 1 incide] de hareket edebilen vapurlar yolcularım Haydarpaşa rıhtımına çıkarmışlardır.Adalar hattında çalışan vapurlar bar is-r keleye uğrayamanuş,yolcular Köprüye dönmek mecburiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1952
  • Eir katil [Bas tarafı 1 incide] Gülhane Parkı cinayetine de yeniden el konmuştu.Uzun zamandan beri yapılagelen tahkikat neticesi failin Civa Necati namı-ile tanılan Yahya Necati Çelik olduğu anlaşılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1952
  • Hazin bir itiraf [Bas tarafı 1 incide] etmiş olmamıza rağmen halk,bunun yerine devlet istismarını ikame ettiğimizi ve ar.ada her hangi bir fark olmadığını söylüyor.Millet işbaşı yapıyor fakat çalışmıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1952
  • Eisenhower Mc Arthur mülakatı John Foster Dulles'in evinde yamlan görüşmede sul hu RCi-çekleştirme meselesi müzakere edildi Nevyork,17 AP)General Eisenhower ile General Mac Arthur bugün müstakoei Dışi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1952
  • Arızasız işleyen motor rira dana iyi tanımış ve arbk iftira» tahrik* iurnalcılık,yalancılık gibi,düzenbazlık gibi şer kuvvetleri ric'ata başlamıştır-[Başmakaleden devam] yet nizâmını temelinden baltal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.12.1952
  • Istanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Fİ.13.30 Artie Show orkestrasından caz müziği Pl.13.45 Şarküar 14.20 öğle konseri PI.14.45 Şarkılar Pl.15.00 Kapanış.18.00 Açılış ve dans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.12.1952
  • ısttf&p son 0^ece FA YD j KİNİNLİ if-Baş,diş,adale,sinir ağrılarını süratle teskin eder.»t Grip ve Nezle başlangıcında hastalığın ilerlemesini önler.Derhal hazmolurve tesirini gösterir.^0v OV;A günde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.12.1952
  • Elektrik Tesisatı Yaptırılacaktır:iller Bankasından:1 Kütahya iline bağlı Karahallı kasabası için türbin grubu alınacak,yüksek tevettür hattı ve alçak tevettür şehir gebekesi yaptırılacaktır-2 Tesisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.12.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu mflahada Me'suJ Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURl AKÇA Matbaa»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.12.1952
  • |gf ütal mm 1953 de birinci ikramiye çekilişine katılmak için yılbaşına kadar bir tasarruf hesabı açtırınız.GijelerimiidentafiilitUteymul-TÜRKİYE İŞ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.12.1952
  • ÂGÂ run gez kamaatrtan 'fftotlelletu' mmwm#wmıım 75 LİRA AYDA 2/03 Gayet lüks P/kapa Radyo ûiomatik oka/tertibatı Pikap 3 V/ies/i %9rif Avrupa mnb/fya A i r r 2021 'O 2020 2Q2fmods /evsaf,faf,2035 CU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.12.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıt a it ilânları 70 ton renkli üstüpü kapalı zarfla 7/Ocak/953 çarşamba saat izmit Dz.Ik-Mrk-Sa-Al-Koda satın alınacaktır,Kilosu 190 kuıuş geçici teminatı 7900 Lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.12.1952
  • JUtUhjet Abone şartlan Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhk 22 50 Üç aylık *2 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidirlifin şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L.İlâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8