Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.12.1952
  • Meclis kürsüsüne hürmet!4 j% Mayıs 1950 sccimle-A riyle devlet işlerine el koyan,kanunun vazıı olan Büyük Millet Meclisi,maalesef,bir müddetten beri,bir sözlü soru ibtizali içindc.çalışmalara ayıracağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1952
  • Orlof elrnası'nın esrarı çözülemedi Amerikalı dedektifler İngiliz Kemale mfiracaat ederek bir yardım talebiode bulundular 1 Orlof elmasının esrarını İkinci Katerina'dan Çar II.Nikolaya kalan ve 1917 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1952
  • Atlantik Paktı Akdeniz Deniz Kuvvetleri Başkomutanlığına getirilen Amiral Mountbatten Atlantik Konseyinin mühim kararı Akdeniz komutanlığına Ami.Mountbatten getirildi Gl.Ridgway,konseyden yeni hava me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1952
  • Genç bir kız erkek oldu Bakırköy Bez Fabrikasında İşçi olarak çalışan Havva İsimli bir kıza dün Nişantaş işçi Signr talan Hastahanesinde ameliyat yapılarak erkek olmuş ve kendisine Fethi ismi verilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1952
  • Soyunup kisbeti giydikten sonra güreşten vazgeçilir mi?76 Estağfurullah dedikten ve teşekkür ettikten sonra tepsinin başına üşüştük.Beş dakika sonra tepsidekileri silip süpürmüştük.Şahsan şuna eminim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1952
  • Krai Faruk Cani midir I ümit Deniz'in nakletmekte olduğu bu meraklı tefrikayı bugün den itibaren üçüncü sayfamızda bulacaksınız-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1952
  • Tunus Beyi tehdit ediliyor Fransanm Tunus Valisi dün hükümetiyle istişarelerde bulunmak üzere Parise eitti Tunus,16 T.H.A.Tunus Beyinin yaveri General Tahlr Maati,bugün Fransız Genel Valllilgine gider
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1952
  • C.H.P.nin yerinde bir karan Halk Partisi Meclis Grupu Ulus un neşriyatını tasvip etmiyor Ankara,16 Milliyet)CHP.Meclis Grupu bugün saat 15 de toplanmıştır.Meclis Orupunun bu toplantısında verilen bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1952
  • Tımarhanede uç buçuk yıl Bugün başlıyoruz Bakırköy Akıl Hastohanesmln bu ön bafiçeBİnden ayrılan yollar bilmediğimiz bir aleme dogrtt uzamaktadır.1st© o alemin kapılannı size bu tefrikamız açacaktır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1952
  • TIMARHANEDE "Masalar başında oturan birkaç memur beni bir eşya gibi teslim aldılar,Tefrika No:1 Cip.38 modeli büyücek,srri bir binanın önünde durdu-İnzibat subayı elindeki evrakı,merdiven başında karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1952
  • Kadının fendi erkeği yendi Bir kadın,kocasiyle sevgilisini haşhaşa bıraktı sonra da polisleri çağırtlı Ankara,16 TA)Yenışebirde dün aile rezaleti ol-muştur.Sosyetenin maruf kadınlarından Fatma,uzun xa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1952
  • Yalova cinayetinin iç yüzü anlaşıldı Kalabalık bir dinleyicinin hazır bulunduğu dünkü duruşmada hâdise bütün tafsilât iyie meydana çıktı Kaatil Muharrem Adliyeye getiriliyor» Foto:İFA)Geçen sene aralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1952
  • Celil lyioğul tevkif edildi İzmir,16 T.H.A.Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'a suikast tertibi teşebbüsünden sanık olarak müşahede altına alınan Celil îyioğul bugün de 3 üncü Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1952
  • m II Genel Meclisi,aralık ayı fevkalade toplantılarından ilkini dün saat 15-30 da Prof-Enver Berkman'ın riyasetinde yapmıştır.Bu toplantıda Darülacezenin İslahı için mühim kararlar alın J mis ve bu ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.12.1952
  • Ciıiııl K»]f ABB fittlsat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü yıllık kongresi 23 aralık günü.Enstitü dershanesinde yapılacaktır.KONSER •fc Türk Devrim Ocakları 13 ocak saat 21.15 de Şehir Komedi Tiyatrosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1952
  • Esrarlı bir hadise a Cinayet nresası memurları* esrarlı bir hadiseyi aydınlanmaya çalışıyorlar Emniyet 2 nci Şube Müdürlüğü memurları dün geç trakit esrarlı bir hâdiseye el koymuş lardır-Mecidiyeköyün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1952
  • Orduda emir erleri meselesi H% bir er emir erliğine meebarf olarak ayrılamaz Onun HE» i» işde demokrasiye aykırılık yoktur-Ordumnsnın tona* ve Jnıvvefli ana nesini beanak,aite ve ratfertawn» ordudan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1952
  • Bazı talebe yurtlarında kahvaltı verifmiyecek Talebelerin yurt ücretlerinin fazlalığından şikâyet etmeleri,üzerine Millî Eğitim Bakanlığı kahvealtı etmek istemiyen öğrencilerin yurt Ücreti olarak 17.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1952
  • Bir komüserte bir randevucu tevkif edildi Bir müddet evvel;Marilca Kunduracı adında bir kadının ı^Jet'uigı» Beyoglunda Mumhane sokağında 24 numaralı randevu evini basmamak için her hafta 50 iira rüşve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1952
  • Mahrukat da r I iğ ı o Vali,alınan tedbirlerde şehirdeki kömür sıkıntısının ortadan kaldırıldığını söyle:1i Kömür Tevzi' Müessesesinin elinde,halka tevzi edilecek kömür bulunmadığı ve bu arada bazı re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1952
  • Heybeliada karakolu ocakta açılacak İnşası tamamlanmış,bulunan Heybeliada karakol binası 8 ocaft perşembe günü Vali)ve Belediye Başjianı Ptıof.Gîökayın da» hazır ttulünacağiı bir törenle açılacaktır.V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1952
  • tüazrefî Muhammet ten sonra fezan:S.NAFİZ TANSU Mulerce halk luaviyeyi can kulağı ile dinler gibi gMnuyorrfn 126 Alinin bu iğden yorulup;usanıp çekileceğini;tahmin etmek İcabii değil midir ya Arar?r A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1952
  • Hie.R.Ev.1S78 t 17 Aralık 1952 Çarşamba It».Aralı 1SB8 VAKİE VASATI EZANİ Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 7:20(12.10 l&t';30 18 42 18.21 K33-2:38 7.28 9İ48 12.00 1.39 12.50,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1952
  • «Şehirde tifo salgım var.3u büyük bir tehlike arzetmektedir.Dikkat edin.Çaresine bakın Deıhkv Yazdık,çizdik.Resimler bastık.Alâkadar makamlara bizzat müracaat ederek;«Aman,dedik.«Müteyakkız olun!Bu âf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1952
  • ¦WW HALKIN Tumi tsnıi ve adresi binle mahfuz IWeoidiyekoy sakinlerinden bir okuyuou jtarayor:«Yalnız sabah ve akşam seferlerine tahsis edilen Mecidiye köy Beyazıt!otobüslerinden sonra günün digersaatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1952
  • Kİ S A HABERLER Belediye murakıpları tara-fandam son bic haftia zarf&nda 1Ö50.muhtelif müessese kontrol edilmiş ve1 bunlardan 226)sı hak kında* ceza-zaptiı tanzim edilmiştir.j|f.Beş yıl önce Taksimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1952
  • f» L 1 S T E Yaşar adında bir eroinman dün sabah*' yafctıgıı Kıhçalü Hamamında)ölü olarak bulunmuş ve-hâdiseye.olk-onulmuştur.Tanınmış,randevuculardan Ayşe Nimetin jevinde kavga çıkarttıkları iddiası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1952
  • Darülacezeye dört yüz yatak ilâve edilecek Şehir Meclisi dün fc yaparak bur mevzie îl Genel Meclisi» analık ayı fevkalâde toplantılarından ilkini dün saat 15*30 da;Prof-Enver Berkman'ın riyasetinde ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.12.1952
  • ttaıyaaa komünizm Bir Boma telgrafı İtalyan komünist partisinin dağılmak tehlikesine mains bulunduğunu,köylülerin kütle halinde partiden istifa ettiklerini bildirmektedir.Faşist hükümeti yıkıldıktan,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1952
  • Kraliçe Elizabeth ziyafeti Buckingham sarayında verilen suareye saraya mensup 400 den fazla şahsiyet iştirak etti_Londra,16 AP)Dün gece Kraliçe Elizabeth II.Buckingham sarayında hakikî bir aile toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1952
  • Elde taşınan yeni bir rnayn icat edildi Vaşington,16 A-A)Ordu Bakanlığından bildirildiği ne göre» yeni olarak inkişaf ettirilmiş ve plastikten mamıı' gayet ufak kara maynleri ya kında Kore'deki birlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1952
  • Muzaffer Cöksenin Atinaya gidiyor Ankara,16 ANKA)Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muzaffer Göksenin yarın özel uçağı ile Yunan Hava,Kuvvetleri Komutanını zivaret etmek üzere Atina'ya hareket edecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1952
  • Şehirde tifo salgını Gazeteler,Istanbulda bir tifo salgının tehlikesinin baş gösterdiğini yasıyor.Acele tedbir alınmasını istiyorlar.İstanbul tifodan hiç bir zaman yakasını kurtarmış değildir.Yaz kış,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1952
  • Açlık grevi yapan talebeler Paris,16 TH-A-Henri TV-lisesinde üç günden beri açlık grevi yapan ve derslere girmeyen talebeler,nihayet greve son vermişlerdir-Hâdise.11 talebenin liseden tardedilmesinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1952
  • Yüz yaşında on bir bin insan Cenevre,6 T.H.A.Birleşmiş Milletlere bag-h Dünya Sağlık Teşkilâtının yayınladığı bir istatistiğe göre,Avrupada yüz yaşını geçen 11 bin kişi yvşamaktadır.Bu rakamın en mi'h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1952
  • 77 Faruk,hayallerini teşkil eden g&zel kızın memleketten ayrılacağı haberi üzerine deliye dönmüştü-Yesmina'yı öpmeden sevmeden» kollarının arasına alıp kemiklerini kıracak gibi sıkmadan bırakmasına im
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1952
  • Vidsor Dükü taç giyme merasimine gitmiyor Paris» 16 A-A)Vindşor Dükü bugün beyanatta bulunarak» ne kendisinin ne de Düşesin» Kraliçe ikinci Elizabethin taç giyme merasiminde hazır bulunamıyacaklarmı,z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1952
  • Feci blr motor v kaim sı oldu Asuncion Paraguay)16 A P)Paraguay nehri üzerinde seyreden bir motorun batması neticesinde 40 dan fazla yolcu boğulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1952
  • Kayıkla Yunanistana kaçan adam izmir,16 ANKA)Ali Diri adında bir şahıstan çaldıjr kayı&a binip Bodrum'dan tstanköv'e kaçan İrfan İstanbullu nammda bir balıkçı,ihbar üzerine Istanköv zabıtasmca yakalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1952
  • Bir Türk ticaret heyeti Mısıra gidiyor Kahire,16 A-A-Bir Türk ticaret heyeti önümüzdeki hafta Kahirede beklenmektedir-Heyet burada bir ticaret bir de ödeme anlaşmasını müzakere edecektir-Türkiye Maliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER İNGİLTERE 350.000 üyesi bulunan Ticarethane Memurları Sendikası İcra Komitesi Sovyet Rusya'nın Vaşington Büyükelçisi Gromiyko'ya gönderdiği bir mektupta Sovyet Rusyanın Kore tekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1952
  • Göring'in otomobili satılıyor Londra,16 ANKA)Üç seneden beri Asker Aileleri Derneği tarafından halka gösterilen Göring'in otomobili bu hafta satılığa çıkarılacaktır Mercedes-Benz markalı olan bn otomo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1952
  • Amerikalı iki elçi hakkında takibat Amerikanın Fas komünistlikle it Vaşington,16 AP)Ameri kanın tanınmış diplomatlarından Carter Vincent dün Dışişleri Bakanlığı tarafından vazifesinden uzaklaştırılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1952
  • İKTİBAS Paris radyosunda olağan üstü bir röportaj serisi Spikerin,yer,tarih,şahit ve delilleri i 3 di/ılayicilere anlattığı hâdiseler o kadar müthiş ki haik bunlarm ancak birer hayal mahsulü olabilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1952
  • SANAT HAREKETLERİ "Yaşayan dil„ Anayasamı»* dW üzerimle düşünülürken,dun,«yaşıyan dil» in bir gerçek otorite sayılıp sayılamryacağını sormuştuk:Yeni hareketin hazırlayıcıları bu deyişi,yani yaşıyan di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1952
  • İsrail kabinesinde değişiklik yapıldı Tel-Aviv 16 ANKA)Ben Guerion'ua başkanlığındaki İs rael kabinesi ile Genel Siyonist Partisi teşriki mesai etmeyi ka bul etmiştir-Yeni vaziyete göre,kabinede 9» Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.12.1952
  • RESİMLE HADİSELER 1 Fransızların Faştan çekilmelerini temin gayesiyle birkaç gün önce Casablanca'da ayaklanmalar olmuş ve 57 kişi ölmüştür.Foto:AP)2 Dün Şişhane yokuşunda 3794 plaka numaralı bir kamyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1952
  • HERGIN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Zalim Petro hediyeleri alınca Endülüsleri idam ettirdi Bir sofrada yediler,öldürülmelerini tem Endülüs hükümdarı III-Mehmedin dalgınlığından istifade eden Ebu Said,o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1952
  • Mi "^Mfe M MF.m fy I 3^^^^ m  mm i ft-0C:«tor* Çıplak kadın resimleri yapma kla şöhret kazanan Amerikalı meşhur ressam Petty*nih modellerinden biri olan Elizabeth Scott bir müddetten beri «ayet enter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.12.1952
  • Arjantin turuna iştirak eden bir Arjantin bisiklet turuna iştirak edecek bisikletçilerin en yaşlısı olan Türk şampiyonlarından Kirkor Cambazyan'in favoriler meyaninda yer alması spor çevrelerinde büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.12.1952
  • T or i no'mı n yeni antrenörü Ingilterenin profesyonel utboj takımı olan West.Bromwicn Albionnun antrenörü olan Tcs.so Carver,tstalyanın «Torteo» futbol kulübüne antrenör olmayı kabul etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.12.1952
  • Flamengo 'şehrimize,geliyor «Elamengo futbol kulübü» başkanı Gilbero Cardoso,Arjantin organizatörlerinden Juan Poce ile bir mukavele imzalamıştır.Bu mukavele mucibince Flamengo futbol kulübü İspanya,P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.12.1952
  • Bu sene yapılacak kır koşuları Bu sene yapılacak olan Kır koşularının programı.27 aralık cumartesi saat 14-15 arası Atatürk koşusu Taksimde 10.000 ve 5.000 metre Üzerinden yapılacaktır!25 ocak pazar g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.12.1952
  • Catch güreşi spor değildir m jı m Bir temaşa oyunu olan pankras seyircileri heyecana sevketmek ve zevklerini tatmin etmektedir Mustafa çakmak ve Ali Ahmet pankreasçılara meydan okuyorlar Cumartesi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.12.1952
  • Halen Avusturalyanın elinde bulunan Tenis Dories Kupası,bu ayın sonunda Asya,Avrupa ve Amerika takımları şampiyonu olan Amerika takımı Sidneyde Avustralya takımı ile final müsabakaları yapılacaktır.Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.12.1952
  • Maks Schmeling Amerikaya gidiyor Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonlarından Maks Schmeling Amerikada boks haı kemliği yapması için muhtelif teklifler almıştır.Bu tekliflerin arasında 2 de dünya şamp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.12.1952
  • JAPON GÜREŞÇİLERİ Şehrimizde yapılacak olan TUrkiye Japonya güreş karşılaşmalarında Japonların en ümitli oklukları güreşçi JusJıo Kitano rakibini yenerken görülüyor-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.12.1952
  • Japon güreşçileri hazırlanıyorlar 3-4-6 Şubat tarihlerinde şehrimizde yapılması kararlaştırılan Türkiye Japonya Milli güreş karşılaşmaları işin Japon milli güreş takımı seçilmiş ve kampa alınmıştır.V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.12.1952
  • Turpla Robİasonfci karşılaşmak istiyor Tanınnuş boks organizatörle* rinden Louıs Bartson,Turpin'in Rob'insorila dünya şampiyonluğa için karşılaşmak istemesi üzerine gazetecilere aşağıdaki beyanatı ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.12.1952
  • Türk boksuna yeni bir z Necmi Karahan Washington nakavt rekorunu kırdı Kıymetli boksörümüz Amerikalı rakibi Joe Cuinlan'dı 1 dakika 26 saniyede nakavt ederek ayın en iyi nakavtçusu oldu Birkaç seneden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.12.1952
  • Aldığı emir hilafına taban çayı bırakmamıştı ama o da şimdi emin bir yerde,kalçasının üstünde,arka cebinde idi.Esasen bazı deliller elde etmiş olsalardı İngütereye ayak basarken,Douvres'de tevkif eyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1952
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLER Kakleden:AZİZ ÖZBAY Genç kız yakışıklı İngiliz şairini aylarca bekledi durdu 10 Tekrar Drest'e dönmek ve er* tesi gün «rahatlamış!olarak işinin basma geçmek mümkün oluyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1952
  • m wnm,Babıâli avlusunda binlerce halk gürültü ederek hâdise çıkarmak istiyordu 187 Koca saray samurla döşcnebilir mi?Sadrazamın isi ne?Rus gemisinden de getirecek dedik ya.Hoca sesini çıkarmadı;Padişa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1952
  • Konservatuar Türk musikisi konseri Konservatuar Türk musikisi icra heyeti üçüncü konserini zengin bir programla önümüz-ı deki 2arahk pazar sabahı saat 11 de Taksim Belediye Gazinosunda Verecektir.Kons
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1952
  • Bİr iş enstitüsünün kurulması duşJuülüyor Üniversite senatosu yarın bir toplantı yapacaktır.Bu hutataia ve İktisat Fakültesine bağlı olarak açılması düşünülen iş enstitümü hakkında dün kendisiyle görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1952
  • Amerikalı Eğitini Uzmanının tetkikleri iki günden beri şehrimizde bulunan Amerikalı Eğitim M'iv teh&ssısı Profesör Ellowartli Tompkins dün Çapa Eğitim Enstitüsünde,Selçuk Kız San'at Enstitüsünde,İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1952
  • Bir genç tren altında can verdi Dün sabah Zey tinbumunda fecî bir tren kazası olmuştur.Yaşar Demircioglu adında 19,yaşlarında bir genç,dün saban Bakırköyden Zeytinburnuna' git mek üzere.trene binmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1952
  • Şahrimizdaki arabacılara kredi verilecek Şehrimizdeki muhtelif iskele ve semtlerde toplu bir nalde çalışmakta olan atlı arabaların tearicen modern bir vasıta haline getirilmesi ve ucuz,Diş mrıliyet sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1952
  • Döviz kaçakçılığı yapan sarraf Emniyet 2 nci Şube memurları dün 4 UncU Vakıf Handa 38 numaralı odada sarraflık yapan ve döviz kaçakçılığı yaptığı bildinlen Hristo Tordan Diamandi t oğlunun' yazıhanesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1952
  • TIMARHANEDE YIL "Masalar başında oturan birkaç memur beni bir eşya gibi teslim aldılar «y»tı4U» v-ü^rû/namı üe aıuian Mehmet.Ali,luitfûthanemıze îoş c;o.u nyor.[Bas tarafı 1 incide J Süslü tarhlaıua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1952
  • Doçentlik imtihanının neticesi bildirildi Üniversitede yapılmakta olan doçentlik imtihanları bitmiş ve neticeler ilân edilmiştir.Tıp Fakültesinden Dr.Turhan Baytop,Dr.Asuman Berk,Dr.Baha Sezer,Dr.Süle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1952
  • Hâssam Fikret Ürgüp bir sergi açıyor Ressam Fikret Ürgüp bugün saat 5 de Maya Sanat Gallerisinde bir resim sergisi açacaktır.30 aralık akşamına kadar devam edecek olan bu sergide genç ressamın yağlı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 17.12.1952
  • MShATiH@B*i [Hu yaulann bütün hakları [Baş tarafı 1 incide!tekrar özür dilemiş^.Birkaç kişiye sorup güreş yerini öğrendik ve doğruca oraya gittik.Meğer düğün sahibi ve hakemlik yapacak kimseler o gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1952
  • Amerika İrana 100 miiyon dolar veriyor Vaşington,16 AP)Amerikanın,İngiliz İran petrol bun ranını hal için İrana avans olarak 100 milyon dolar vermeye hazır olduğu bildirilmektedir.Bu konudaki teklifle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1952
  • Akdeniz komutanlığına Mountbatten getirildi [Baş tarafı 1 incide] nundan,denizaltılar harekâtından,denizaltılara karşı harekâttan mesul bulunacaktır.Altıncı Amerikan Filosu,Güney Avrupa Bölgesi Başkom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1952
  • Komünizmle mücadele Ankarada «sulh ve hürriyet» adiyle bir komite kuruldu ve başkanlığa Hulusi Köymen seçildi Ankara 16 T.H.A.Hür Avrupanın bütün memleketlerinde olduğu gibi,Türkiyede de komünizmle mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1952
  • Meclisin gündemi Ankara 16 Milliyet)Meclisin yarınki gündeminde müteaddit sözlü soru ve tasarısı bulunmaktadır.Kanun tasarıları arasında Türk Ceza Kanununda yapılacak tadilât da yer almaktadır.Bu arad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1952
  • Sahnede etekleri tutusun dansöz Paris 16 T.H.A.J Bıükselde temsiller vetmekte olan güzel Fransız dansözü Odette Flaux fecî bir kazamn kurbanı olmuştur.Dansöz,sahneye çıktığı zaman,ince tülden uzun elb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1952
  • Tunus Beyi tehdit ediliyor [Baş tarafı 1 incide] rilen malûmata göre,Tunus Beyi,bu protesto notasında,«1ün ziyaretine gelen Fransız Temsilcisinin kendisini açıkça tehdit ettiğini bildirmekte ve bu har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1952
  • iki silâh kaçakçısı kardeş yakalandı Ankara 16 Mi-fiyet)Kınkkalede silah kaçakçılığı yapan iki kardeş dûn gece irerle Ankaraya gelirlerken yakalanmış ve tevkif edilmişlerdir.Silâh kaçakçıları askeri b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1952
  • Menderes ve Köprülü Fransaya gidecekler Fransa hükümetinin resmf daveti üzerine Başbakaa ve Dışışteri Bakanımız Mart ayı sonnnda Fransaya gidecekler ve bu ziyaret bir hafta sürecektir Ankara,16 Milliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1952
  • niş ızae karşılandı [Bas tarafı 1 incide] lihazır duruma Ve demokratik gelişmeye intibak edemiveolerin tasfiyesi meselesi ANAYASA YAŞAYAN DİLE ÇEVRİLECEK Grubun bugünkü toplantısında evvelâ Samsun Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1952
  • Celil tyioğul tevkif edildi [Bas tarafı 1 incidel Boşnak Vehbf tarafından yapılan iddianın tamamen asılsız olduğunu ve kendisinin Vehbiye kati surette böyle bir şey söylemediğini,bunun iftiradan başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1952
  • Adapazarı Asliye 1 inci JHvkuk Yargıçlısından:52/1135 Dâvah:Kırklareli Vize Buca mahallesinden Hüseyin Türkyılmaz Adapazarı Yenigün mahallesi Hacı Mustafa Çıkmazı No.153 de Müzeyyen Türkyılmaz ta rafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1952
  • Truman gazeteciliğe başlıyor ^asingtqn,16 Nafen)A lı nan bir habere göre.Başkaı Truman gelecek sene Birlesil Amerika dergilerinden birim yan yazmak için bir milvoı dolar değerinde mukavelev kabul etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1952
  • Kadının fendi erkeği yendi [Baş tarafı 1 incide] Garsondan kocasın ji rı.asasın soran kadın,kendisi n 3 gösteri len yere oturmuş ve oiraz sonn danslarını bitirerek g^en koca.sı ile sevgilisini gayet s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1952
  • Yalova cinayetinin içyüzü anlaşıldı f Bas tarafı 1 inealel yi baştan sona kadar ve en ince noktalaraına kadar anlattıktan sonra:«Ben nefsimi mü dafaa için adam öldürdüm-Beraatimi isterim» diyen kaatıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1952
  • Meclis kürsüsüne hürmet![Başmakaleden devam 1 rmın bu suretle suiistimal edildiği mülâhazasını bizim hatırımıza getiren Cezmi Türk adında bir milletvekilinin yine bilmeyiz bir kaçıncı sözlü sorusu mün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1952
  • Ölüm mimarasB yapan adam Londra,16 ANKA)Geçen hafta evinin banyosunda ölü olarak bulunan 24 yaşında Jaı es Mordon'un kansı tevkif edilerek mahkemeye verilmişti Sorgusu yapılmakta iken yaptığı açıklama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1952
  • Orlof elması [Bas tarafı 1 incidel hayet kadının izini dün bulmuş ve kendisinin Cağaloğlunda Şeref sokağında 28 sayılı evde oturduğunu öğrenmişlerdir.Derhal buraya gelen detektiflere kadının 2-3 sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 17.12.1952
  • BULMACA Hazırlıyan:Sadi BORAK f 2 3 '4 5 6 7 8 9 10 11 12 f 5 2 n T 3 ¦l-1-4 6 I 7H 8 9 K 12 SOLİJAN 8AGA:1 Erken üzüm;Hocada bulunur.2 Çift sürümünde kullanılan hayvan;Haftanın bir günü.3 Tersi bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.12.1952
  • OKUYUCULARIMIZA Hediyeli bulmacalarımız çok rağbet görmekte ve iştirak nisbeti artmaktadır.Okuyucularımızın gösterdiği bu alâkayı karşılıksız bırakmamak f;in yenilikler düşünmekteyiz.Bu hususta ilerid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.12.1952
  • 10 BÜYÜK YARAMAZ Ten Little Niggers)Myea 3 perde Tasan:Aghata Christie Çeviren:Reşiha C.Vâfl Fransız temsilleri mttddetince çarşambadan ve cumadan baska her akşam saat tam 21.15 de.Cuma talebe)pazar m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.12.1952
  • Bandırma Afiliye Hukuk Yargıçlığından:952/412 Üsküdar Hayrettinçavuş Toptaşı Caddesi.No.142 de mukim olup Edincik Kümbet mahallesi 8?hanede kayıtlı Ahmet oğlu Hasan Zor bazın gaipliği hak* kında valid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.12.1952
  • İstanbul Asliye Dördüncü Hukuk Yargıçlığından:951/901 Hazine tarafından dâvâlı Tüm general Cevat Talim aleyhine açılan alacak dâvasında:Dâvâlıya Beşiktaş Yıldız Caddesi Bostancı sokak No.12 de dâva ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.12.1952
  • JlUlUyet Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 80 Ecnebi memleketler* İM mlsUdirlifin şartları 2 ve 3 Unett sayfa »ant.4 T.L.7 ve 8 toıei sayfa saat.2,60 TL.Hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.12.1952
  • Lokman Hakim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Paaardan başka har gün sabah saat 10.80-12.00 öğleden sonra 1*.»0-1T.00 de hasta kabul adar.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.12.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Gelibolu As.Hastahanesine 2 adet Dizel motörii ve motopomp alınması ve motor dairesinin genişletilmesi açık eksiltme ile yaptırılacaktır-Kegif bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.12.1952
  • Müzeler.Arkeoloji Müzesi:Pazar çarşamba ve cuma günleri saat:13-16 Eski Şark Eserleri Müzesi:Pazar,çarşamba ve cuma günleri saat:10-12 Topkapı Sarayı Müzesi:Pazartesi hariç her gün 13.40-16.30 Ayasofy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.12.1952
  • Neşriyat «Yarın Diye Blrşey Yoktur» Daha önce neşrettiği «oğlumuz» isimli eseriyle geniş bir alâka toplayan değerli hikayeci Tarık Buğra on beş hikâye sini bir araya getiren «Yarın Diye Birşey Yoktur»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.12.1952
  • BOŞ YERE ISTIRAP ÇEKMEYİNİZ Muayyen zamanlardaki sancılara karsı GRİPİN basan ile kullandır Baş,diş,adale,sinir,lumbago ağrılarını suratla dindirir Grip ve Nezle başlangıcında bir çok fenalıktan önler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.12.1952
  • BozüyüScfe ecele satılık sinema binası Eşinin ölümü dolayısiyle Eskişehir caddesi üzerinde 15+20 ebadında betonarme,balkonlu ve her türlü sıhhî ve fennî gera' ite uygun,açılır,kapanır 300 koltuklu kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.12.1952
  • Hurda eşya batışı istanbul Yüksek Öğrenim öğrenci Yurtları Müdürlüğünden 1 360 kalem hurda yurl eşyası 18/12/952 perşembe gü« nü saat 14 de açık arttırma ile satılacaktır* 2 Eşya ve şartnameyi görmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.12.1952
  • Pulluk ve Diskharrow satın alınacak Devlet üretme çiftlikleri genel Müdürlüğünden Teşkilâtımız ihtiyacı için 60 adet beg diskli» 80 adet dört soklu pulluk ile 100 adet asgarî 32 diskli Diskharrow tekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.12.1952
  • Kapalı zarf usulü ile ilân Belen Belediye Başkanlığından Yapılacak iş;1—İskenderun Belen Bucağında Belediye oteli inşaatı olup keşiflerde bazı düzeltmeler yapılarak yeniden kapalı zarf usulü ile ihale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.12.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMÎRTAS Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.12.1952
  • RADYOLAR 12.57 Açılış ve program 13,00 Haberler 13.15 Radyo Salon Orkestrası Konseri 13.45 Şarkılar «Pl» 14.15 Dans müziği «Pl» 14.30 Tür-küler ve oyun havaları «Fl 15.00 Kapanıp 18.00 Açılış ve türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.12.1952
  • Oram kısmı Saat 21 de VAH8Î KIZ Yazan:Jean Anouilh TUrkçesi:Oktay Akbal Salâh Birsel Telefon:4215?Komedi kısmı AHUDUDU Yazan:Joseph Kesselring TUrkçesi:0 Vftfi Vasfl K.Zobu k r/Telefon:40409 Pazar,gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.12.1952
  • K Bir çocuk teni kadar bir cilde sahip olmak İstemez misiniz?O halde banyo ve lavabonuzda YENİ PURO Tuvalet Sabunu kullanınız I Puro cildinizi temizler,besler,korur.kadife gibi yumuşak,çiçek gibi taze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.12.1952
  • Kambiyo Kapanıg sterling olar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.tsveç Kr.Florin Liret Drahmi IHskoudes ve cs.liii Açılış 786.50 281_0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 788
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8