Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.12.1952
  • Amerikalı iki detektif meşhur Orlof elmasını şehrimizde arıyor Elmasın sahibi olan Rus prensi 15 sene öncede bir detektif vasıtam_siyle elması aratmıştı Bir zamanlar İkinci Katerina' Rusyada vuku bula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1952
  • Bir bomba tesiri yapacak eser:5rf YIL "TIMARHANEDE 3.5 YIL Bakırköy Akıl Hastahanesinde Uç buçuk sene kalmış olan,genç bir yüzbaşının günü gününe tutmuş olduğu notların ve günü gününe çizdiği resimler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1952
  • tevkifler yapıldı Ankarada Serden Geçti Mecmuasının sahibinin evi arandı ele geçirilen evrak Malatya Savcılığına gönderildi Ankara,15 TA)t—Vatan gazetesi Başyazarı Ahmet Emin Yalman'ı Malatyada öldürm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1952
  • jğ i 'd0 i Vali» tifo salgını hakkında alâkalılardan izahat alıyor* Foto:Milliyet Hikmet)Tifoya karşı savaş açılıyor Hasköy.Halıcıoğlu Ye Sfitlnce semtleri sıhhat ekiplerinin ablukası altına alınıyor,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1952
  • VAV&* P^U^^WWt c amatiwp:"Şabanözü uzak mı dedim.Bir sigara içimi,uzak sayılmaz„ 75 O gece meseleyi Celâle anlattım ve:Haftaya Şabânözünde büyük bir düğün güreşi varmış.Hep birlikte gidelim.Hem biraz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1952
  • t*f# jg},Şehir yarım saat elektriksiz kaldı Elektrik santralında vukua çelen ani bir arıza dolayısıyıe dün saat 17 ile 17-30 arasında şehrimizin İstanbul semti tamamen elektriksiz kalmıştır-Bu sebepte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1952
  • KRAL FARUK Bl CANI MIDIR' Faruk,şehvet krizleri içinde güzel Yesminayı sayıklıyordu Faruk» ilk karısı Fevzlye İle bir ziyafette 76 Antoine Pulli,Kralın yanından çıkar çıkmaz,emrine verilmiş olan Gizli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1952
  • Celil iyioğu!müşahede altına alındı izmir.15 THA)Cumhurbaşkanı Celâl Bayar*» suikast tertip ettiğini İfşa eden Celil îyioğlu hakkında emniyet makamlarınca yapılan tahkikata bugün de ehemmiyetle devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1952
  • B.M.Meclisi dün de sözlü sorularla meşgul oldu mm_ı_t_Devlet Bakanı,resmî ilânlar meselesine dair geniş izahat verdi inönü halkevlerini bahane edip yine söze karıştı Resmî ilân meselesi Ankara.15 Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1952
  • Bu fitne artık bitsin!«Bu sövüp saymalar böyle devam edecek mi?Bu gibi savletlere karşı iktidarın,hükümetin,partimizin ve şahıslarımızın şeref ve haysiyetlerimizi korumak vazifesinden daha mühim olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1952
  • Dünkü lodos fır anası esnasında Boğaz iskelelerinden birinin halk Lodos fırtınası iki cana maloldu Ülev vapurunun alt güverte kapılarını süpüren dalgalar Uç genci denize sürükledi.Gençlerden biri kurt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1952
  • Bugün şehrimizde hava,uınumiyetle açık geçecek,hava sıcaklığını muhafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.12.1952
  • I izma hastalarnn ameliyatı Bir müddettenberi Türk üniversitelerinde' ve hastanelerinde tetkiklerde bulun muş olan tanınmış İngiliz Hypno Therapistlerinden Dr-Trevillian Watson bu hafta basında memlek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1952
  • GECE if Tekstil örme Sanayii İşçileri Sendikası 19 aralık cuma gecesi Taksim Belediye Gazinosunda bir eğlence tertiplemiştir.İf 17 Aralık 1952 çarşamba gün üsaat 21 den sabaha kadar Taksim Belediye Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1952
  • 16 1 Aralık 1952 Salı Ku.28 s JS3I 3 Aralı HM VAR İT VASATİ EZANİ Gttm İkine Aksa İmsa 7.19 12.10 İt 14.20 un 16.42 ı 18.11 k 5.32 2.38 7.28 9.48 12.00 1.99 12.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1952
  • Tanıdıklarımdan biri gecen gün bana:Musiki hareketlerinden bahsettiğiniz sırada nazarı dik katinize koymak istediğim bir nokta var-Dedi ve maksadını şöyle anlattı:İstanbul radyosunda,İstanbul Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1952
  • Kambiyo Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin.Liret.Drahmi.Eskoudes ve esham Açılış 787.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Vıpnmş 784
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1952
  • 1 Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S,NAFİZ TANSU aam.ımiMi ıı—ıınnı««Ka«—«BsaB«ıı mim Osmanın kanlı gömleği Suriyenin her tarafında teşhir ediliyordu 125 Halbuki Hazreti Alinin seçtiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1952
  • Âkden z seferleri i o-Denizcilik Bankası Doğu Akdeniz hattı ıçu yeni sürat posta arı ihtas etti Yeniden bir Doğu Akdeniz sür'at postas ihdas edilmiş ve bu seferler için de «istanbul» ile «iskenderun»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1952
  • Denizcilik Bankasında yeni kadrolar Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik Bankasının yeni kadroya göre ihtiyacı bulunan deniz a-damlarını yeni sene kadrosun* da çalıştırmağa karar v~~ iştir-Yeni alınacak den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1952
  • Beyoğlunda nâra atan sarhoş kadın Evvelki gece Beyoğlunda enteresan bir hâdise cereyan etmiştir-Bir şoförün metresi olduğunu söyleyen 14 yaşında Nurten âdında bir kadm sarhoş bir halde nara atarak dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1952
  • Dün Vilâyette bir toplantı yapıktı Türkiye Millî Eğitim Federaa yonu,istanbul Üniversitesi Talebe Birliğe ve Teknik Üniversite Talebe Cemiyetleri başkanları dün sabah Vilâyette,Vali Gökay*ın riyasetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1952
  • Vesait kazaları son günlerde fazlalaştı Dün de muhtelif semtlerde Uç otomobil kazası oldu ve sekiz kişi yaralandı Otomobil kazaları son günlerde sıklaşmıştır.Son on beş gün içinde şehirde 50 ye yakın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1952
  • Beyoğlunda bir hâdise Reşad isminde bir genç saz salonunda çalışan metresini yaraladı Evvelki gece Beyoğlunda ı'ecî bir yaralama hâdisesi 'olmuştur.Beyoğlunda bir yoğurt imalâthanesinde çalışan Reşat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1952
  • Çekoslovakyaya 28 bin «andık limon sattık Çekoslovakya,memleketimizden külliyetli miktarda limon sipariş etmiştir.Yapılan anlaşma gereğince Çe koslovakyaya ilk parti olarak sandığı 875 kuruştan 18 bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1952
  • Bir çocuk boğulmaktan kurtarıldı Kızıltoprakta,Kayışdağı caddesi 64 numarada oturan 13 yağ larındaki Nejat ozan evvelki gün Kalamış iskelesinden denize düşmüştür.Etraftan yetişelner tarafından güçlükl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1952
  • Amerikalı Maarif müte ha s sı smm tetkikleri Amerika Millî Eğitim Bakanlığı orta öğretim müfettişlerinden Profesör Ellsvorth Tompkins dün saat 10-50 de beraberinde teroümanı olduğu halde uçakla İzmir'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1952
  • v w\4's/I HALKIN SESİ Altıncı şubeden bir dilek Adresi bizde bulanan bir okuyucumuz yazıyor:«Tünel ile Taksim arasındaki cadde tramvayların kaldırılması ile mümkün serbestliğe kavuşmuş bulunuyor-Bu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1952
  • KISA HABERLER if Milli Türk Talebe Birliği Hukuk Derneğinin yıllık kongsesi 18 aralık perşembe günü saat İt de Çiçek Palas salonlarında yapılacaktır.İC İstanbul Sultanahmet Birinci Ticaret Lisesi V.sm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1952
  • P O LİSTE Ömer Hepşen ile Fevzi Adatepe adında iki kişi evvelki gece Kadıköyde Sakızgülü sokağında aralarında çıkan bir kavga sonunda tornavida ve çakı ile biribirlerini yaralamışlardır.Her iki sanık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1952
  • Milletlerarası İdareciler kongresi şehrimizde toplanacak Geçen yıl Brüksel'de toplan' mış buhınan Milletlerarası 1da reciler Kongresinde alınan karar gereğince kongre bu yıl şehrimizde toplanacaktır-Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1952
  • 80s kişi arasında kanlı kavga Evvelki gece yarısı saat 2,30 «ıralarında Hayrettin özbil ve Rasim Bekâr ile Hüseyin Korkmuş,Fikret Mucol ve Murat özdııman adında 5 kişi,araların* d aid eski bir meseled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1952
  • Şehrin su şebekesi ıslah ediliyor Şehrin su şebekesini büyük bir revizyona tâbi tutmak vo gebekeyi genişletmek için uzun müddetten beri çalışmalar yapıldığı ve bu is için elzem olan 16 milyon lirayı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1952
  • Koca Mustafa Paşa ilk okullarında yapılan toplantılar Kocamustafapaşa 1-ve 3ilkokulları okul aile birliğinin yıllık toplantısı dün saat 16 da okul binasında yapılmıştır-Geçen senenin faaliyet raporunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1952
  • Amerika danışma büroları başkanı şehrimizde Birleşik Amerika danışma bürolan federasyonu başkan;tanınmış âlim Dr-Abraham Stone,konferanslar vermek üzere şehrimize gelmiştir-Dr-Stone dün Vali ve Beledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.12.1952
  • Arap birliği Kahireden alman bir ajans telgrafı.Mısır hükümet reisi General Necip ile ziyaretine gelen Suriye Genelkurmay Bas kanı Albay Edip Çiçekli arasım:görüşülen muhtelif mevzular arasında Arap d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1952
  • israil Aarap münasebetleri düzeliyor Tel-Aviv 15 ANKA)Yeni israil Cumhurbaşkanı Zen Zvi verdiği bir beyanatta,Arap de/letleriyle İsrail arasında dostane münasebetler kurulmasını arzu ettiğini,tsrailin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1952
  • Filozof Bertnard Russell dün evlendi Londra,15 AP)80 ya şındaki tanınmış filozof Bertrand Russel bugün öğjedeısonra 52 yaşındaki Amerikal öğretmen ve yazar Miss Edith Pine ile evlenecektir-Düğün meras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1952
  • Komünistlerin vahşiyane cinayetleri Seoul,15 AP)8 nci Ordu makamları bugün komünistlerin ordudan kaçan iki subayın akrabalarım öldürmüş olduklarım açıklamıştır.8 inci ordu makamları bu haberi ne şekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1952
  • Atom denizaltı&ı Nevyork,15 Nafen)Birleşik Amerikada ikinci atom denizaltisinin inşasına başlanmıştır.Bü inşaat,sahilden 256 kilometre uzak bir yerde,hayvancılıkla meşgul olan bir bölgede yapılmaktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER İSVİÇRE if Isviçrenin saat ihracı azalmaktadır.Bu senenin ilk dokuz ayında îsviçrenin saat ihracatında geçen senenin İlk dokuz ayma nisbetle 300.000 saat daha az ihraç edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1952
  • italyada Komünist Partisi zayıflıyor I II Yüzlerce koylfi kütle halinde yaptıkları nümayişlerden sonra Komünist Partisinden istifa etti Roma,15 AP)Güney îtalya köylerinden verilen haberlere göre dün 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1952
  • Darülacezede çıkan yangın Bern,15 T.H.A.Bern kantonu dahilindeki Hutwill Da rülacezesinde,an!bir şekilde çıkan yangın,yataklarında uyumakta olan,3 ihtiyarın diri diri yanmasına,diğer dördünün de ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1952
  • İngilteredeki şiddetli kış Londra,15 AP)Bütün Kuzey İngiltere Adalarında gayet şiddetli bir kış hüküm sürmektedir.Orkney ve Shetland Adalarında on yıldan beri görü memiş derecede kar tipileri devam et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1952
  • Yugoslavya'ya İltica edan siyasî mülteciler Belgrad,15 ANKA)Haber verildiğine göre,Mareşal Tito'nun kominformdan ayrıldığı 1948 senesiuden beri ilk defa olarak 8500 siyasî mülteciy memlekete kabul etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1952
  • Kaçırılan Yunan çocukları Cenevre.15 Nafen)Yunan dahilî harbi esnasında komünistler tarafından kaçırılmış ve demirperde gerisine gö türülmüş olan Yunan çocuklarını kurtarmak şansları kaybolmuştur-Bu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1952
  • ız& Bir mektep hatırası Geçenlerde bir arkadaşın evinde toplanmıştık.Mektep bayatından,bilhassa yar tılı mekteplerden bahis acil" di.Bir hanımefendi gece koğuşlarda yatmağa bir türlü alışamadığını,her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1952
  • Fecî bîr maden kazası Manila 15 AP)Bugün Gü ney Doğu Lüzon'da bir altın madeni işletmesini birdenbire su basmıştır.Ocakta çalışan 49 maden işçisinin boğuldukları tahmin edilmektedir.Hâdise,şimdiye kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1952
  • İKTİBAS Hayat ikliminden gezgin bir kuş gibi geçmeyin!mı ı ııı.mııı—www Yapmak istediklerimizi daha sonraya bırakmak yüzünden çoğumuz yaşamak fırsatını hayal uğruna haba adarla;va tin daraldığını görl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1952
  • "i1 SANAT HAREKETLER!Keşif zevki Muhterem Adnan Adı var beyefendinin pek güzel buluşlarından biri de kelime uydurma meylini «keşif zevki» ne bağlayışıdırihtimal sayın Bay Nurullah Ataç bile işe tanı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1952
  • 125 Garsonu çağırdı ve şişkini getirmesini söyledikten sonra Fernandoya:işin asıl doğrusu size söv Hiyecek bazı sözlerim var,diye göz kırptı-Yürüdüler.Niva iyice ferahlamıştı-Hat tâ bir fırsatını bula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1952
  • Tito'nun ingiltere seyahati Mareşalin bu seyahatte İngiltere hükümetiyle uzun vadeli bir ticaret anlaşması mevzuunda görüşeceği bildiriliyor Londra,15 ANKA)Mareşal Tito,mart ayında îngiltereyi ziyaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1952
  • Mısır Cumhuriyetin kurulmasına taraftar-Kahire,15 T.H.A.Ordu tarafından çıkarılmakta olan «El Tahrir» gazetesi,tertip ettiği bir ankette okuyucularının Krallığın muhafazasını mı,yoksa Cumhuriyetin kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1952
  • İki Yunan tepkili it çığı çarp jtı Atina 15 AP)Yunan ıava gücüne ait F 84 tipinde iki tepkili uçağının dün takriben 6 bin metre irtifada Korent körfezi üzerinde çarpıştıkları bugün Havacılık Bakanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.12.1952
  • 1 Evvelki gün Bolu'dan Ankaraya dönene Başbakan Adnan Menderes'e Bolulu bir ean'atkarın çizdiği Fatih'in bir tablosu hediye edilmiştir.Foto:Milliyet Adnan» 2 Denizcilik Bankasının cazip seyahatler vaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1952
  • »İV& Bir televizyon sanatkârı olan Barbara Nichols şimdiye kadar hiçbir artiste nasip olmayan bir sür'atle Hollwut'a çekilmiştir.Barbara Nichols üç defa televizyonda görülmüştü ki hemen film âmillerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A iver,Portekiz tah tına oturunca,intikamım aldı Azmi,cesareti yüksekti.Fakat bir güzel kızın karşısında zebun oluverdi.Bir g?ce sevişir Serken,kızın babası on Ban yaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.12.1952
  • REM AL HOKULU if İti i müsabakada ikinci geldikten sonra At letizm Federasyonu Başkanı Nailî Morandan hediyesini almayı bekliyor-Ortadaki Doğan Acarbay'dır-Millî atlet Kemal Horulu bu ay Âmerikaya gid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.12.1952
  • Bîr Türk boksörünün muvaffakiyeti Roma,15 A P)Türk boksörü Taki Ziyaris burada 22 aralıkta İtalyan Gianni U* boldi ile karşılaşacaktır-Bir müddet evvel yine burada De Joanni ile karşılaşmış olan.Taki'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.12.1952
  • Hakem komitesinin yapacağı toplantı Bölge Hakem Komiteesi profesyonel küme maçlarını idare eden futbol hakemlerini bu aksam saat 18-30 da bölgede hususî bir toplantıya davet e$r mis.bulunmaktadır-Habe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.12.1952
  • €ATCII Pazar günü yapılan pankreas güreşlerinden enteresan bir görünüş-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.12.1952
  • Arjantin Portekizi 3 1 mağlup etti Lizbon,15 AA)Dün burada cereyan eden milletlerarası futbol karşılaşmasında Ar jantin takımı Portekiz'i 3"1 mağlûp etmiştir-Bulutlu bir havada ve 70000 den fazla bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.12.1952
  • MİLLİ GÜREŞÇİLERİMİZ Bn yıl Helsmkide yapılan 15 inci Olimpiyat Oyunlarında-Kendisiyle görüştüğümüz Güreş Federasyonunun yeni başkanı Vehbi Emre,nisan 1953 de italyada yapılacak serbest eüres müsabaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.12.1952
  • •fc 1954 yılında İsviçrede yapılacak dünya futbol müsabaakları henüz aşağıda yazılı milletler iştirak edeceklerini bildirmişlerdir.Avusturya,İngiltere,îtalya,Brezilya,Fransa,İspanya,Macaristan,İsveç v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.12.1952
  • Fenerbahçe maçının vam ediyor Hemen bütün gazete ve spor mecmuaları Sarı Lacivertlilerin muvaffakiyetli bir oyun oynadıklarında ittifak ediyorlar Fenerbahçenin.pazar günü Rapid karşısında çıkardığı mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.12.1952
  • N.Okmen Narenciye a izahat v Dün Mersinde toplanan Narenciye kongresini açan Tarım Bakanı geniş izahatta bulundu Mersin,15 AA)500 den fazla mütehassıs delegenin iştirakiyle Türkiye birinci naren ciye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.12.1952
  • Şüpheli bir ölüm hâdisesi Balatta Kâtip Muslihittin mahallesi Kuyulu sokakta 1 numaralı evde oturan 53 yaşındaki Emine Bedriye Gülmen adında bir kadın dün öğleden sonra evinde ölü olarak bulunmuştur-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.12.1952
  • Ne bağırıyorsunuz?Buradayım işte,dedi.İçerisi oda değil domuz amrı.Kiracılara böyle mi bakılır?Çabu kortalığı temizle.Kadının bu ihmaline fazla içerlemişti,yanından geçerken başına vurmaktan kendini,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.12.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL.Dahiliye Mütehassısı Pasardan bask* her gün sabah aaat 10.80-12.00 öğlede» sonra 14.80-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.12.1952
  • 10 BÜYÜK YARAMAZ Ten Little Niggers)Piyes 3 perde Yazan:Aghata Christie Çeviren:Resiha C.Vâfi Fransız temsilleri muddetince çarşambadan ve cumadan başka her akşam saat tam 21.15 de.Cuma talebe)pazar m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.12.1952
  • New York'ta polisle gangsterler çarpıştı Güpegündüz sokak ortasında cereyan eden arbedede 3 ü polis olmak üzere 7 kişi ağır.surette yaralandı New-York 15 ANKA)Şehrin ortası Times Suare meydanı civarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.12.1952
  • $mm m grain.11 Efendimiz,anber lâzım!Kudretinizin bekası için mutlak elzemdir 186 Halktan ise tek ses yükseliyordu:Samur!Samur!Ve kaldırıp ellerindeki samurları gösteriyorlardı-Bun lar Rus gemisinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.12.1952
  • Maliye Bakanlığından 5 faizli 1951 istikrası muvakkat tahvillerinin asıl tahvillerle tebdil muamelesine 15 Aralık 1952 tarihinden itibaren başlanacaktır' Bu itibarca hâmillerin 15 Aralık 1952 pazartes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.12.1952
  • Vedat Sokuliu Aksaraydgri hâdiseyi arkadaşımıza anlatıyor Gece yarısı Laleliyi heyecana veren hadise I—İnşaat amelesi Ragıp anlatıyor Sabah olmak üz are idi.Yattığımız odanın camı kırıldı ve üzerimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.12.1952
  • TÂRİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ ÖZBAY Harry,Londrada sekiz kızı daha bıçaklamışfı 9 ölümden korkmuyorum.Boynumu satır altına uzatmak tan da korkmuyorum.Ama doğrusu İngilterede yaptıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 16.12.1952
  • i liu yazıların hiitiin hakları koyan ve evvelâ Niyaziyi,sonra da beni kandırmış olan Nurettin şöyle diyordu:Bir istasyonda ineceğiz.İsmi hatırımda değil.Fakat memura sosarız.Kaza birkaç kilometre iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.12.1952
  • Resmî ilânlar meselesi [Baş tarafı 1 mcUe] Türk'ün,22 Mayıs 1950 tarihinden bugüne kadar resmi ilanlar hakkında kaç kararname çıkarıldığına ve bu iş için ödenen para miktarına,kararnamelerin kanunlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.12.1952
  • Rüyam kotrası meselesi Ankara,15 Milliyet)Bu yaz Atlantik'i aşarak memlekete gelmiş olan meşhur «Rüyam» kotrası bugünkü Mecliste bir so runun mevzuunu teşkil etti.Cumhuriyet Halk.Partisi milletvekille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.12.1952
  • Malatyada yeni tevkifler [Bas tarafı 1 incide] dan Malatyaya gönderilmiştir.YENİ TEVKİFLER YAPILDI Diğer taraftan suikast Hadisesi üzerine,tevkif edilen 15 kişi m ey anına dört kişi daha iıâve edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.12.1952
  • Lodos fırtınası iki cana maloldu {Bas tarafı 1 incide] bulunan üç kişiye çarparak aniden denize sürüklemiştir-Kaptan derhal hâdiseden ha berdar edilmiş,gemi durdurularak projektörle düşenler aranmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.12.1952
  • Halkevleri meselesi [Bas tarafı 1 incide] Soru okundu;bunda Inönünün Halkevleri hakkında tamirde söylediği sözlere temas edilerek hükümet tarafından el konan Halkevlerinin sayısı ve bunların nelere ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.12.1952
  • Celil İyioğul [Bas tarafı 1 incide] da bugün Savcılık tarafından Balıkesir.Susurluk ve Bursaya şifreli telgraflar çekilmiştir-Savcılığın.Balıkesirden aldığı cevabî telde,mezkûr şahsın sabıkalı olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.12.1952
  • Lâiklik haftası Türk Devrim Ocakları Istanbul teşkilâtı tarafından 22 aralıkta başlayıp 30 aralığa ka* dar devam edecek olan bir.ılâ-*klik haftası)tertiplenmiştin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.12.1952
  • Tifoya karşı savaş açılıyor [Baş tarafı 1 inekle] İdaresi Müdürü,Vakıf bular İdaresi Müdürü,Veteriner Müdürü,Temizlik işleri Müdürü.Sahü Sıhhiye Müdürü,Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürü,Millî Eğitim Sağlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.12.1952
  • Amerikalı iki dedektif bu kıymetli taş hakkında geniş malûmata sahiptir.Geldikleri günden beri bu kadının peşinde olan detektifler kendisini henüz bulamamış,yalnız kadının 5-6 sene evvel Cağaloğlu sem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.12.1952
  • Bu fitne artık bitsin![Başmakaleden devam] sabit fikre saplanarak koltuklara taarruz halinde,küfredin durmaktadırlar-İki bucuk yıldır tahrik teşbihinin çekilmedik tanesi kalmamıştır:«Kore» dediler,tut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.12.1952
  • KRRL FARUK BİR CANİ MİDİR?L ismi adama gösterdi:«Yesmina Honda-New Egypt College 1940 mezunu Polis Şefi hiç ses çıkarmadan icabeden notu aldı ve oradan ay nldı.Yusuf Bey işinin ehli bir adamdı.Pulli'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 16.12.1952
  • Charlie Chaplin Ava Gardner kocası Frank Sinetra ile bir toplantıda Mickey Booney eski karısı Betty Jane ile birlikte Ava Gardner Kenya'da «Mogambo» adlı bir film çevirirken içtiği sudan hastalanan bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul MUdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NUR t AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1952
  • BozUyükte acele satılık sinema binası Eşinin ölümü dolayısiyle Eskişehir caddesi üzerinde 15+20 ebadında betonarme,balkonlu ve her türlü sıhhî ve fennî şeraite uygun,açılır,kapanır 300 koltuklu kanape
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1952
  • OKUYUCULARIMIZA Hediyeli bulmacalarımız çok rağbet görmekte ve iştirak nisbeti artmaktadır.Okuyucularımızın gösterdiği bu alâkayı karşılıksız bırakmamak fjin yenilikler düşünmekteyiz.Bu hususta ilerid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1952
  • ilazıriıyan:^arii bOrf »K 12 3 4 5 6 7 8 9 l011 12!SOLDAN SAĞA:1 İsticar et;Bir pamuk cinsi.2 Bir şeker nev'i;Dişlerini geçir.3 Amudi;Bir nevi taahhütte bulun;Bir harfin okunuşu.4 Tersi eski harflerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1952
  • kS»ı«af1«jU i 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Benny Goodman orkestrasından caz müziği «Pl» 13.45 Sarkıl*;14.20 öğle konseri «Pl» 14.45 Şarkılar «Pl» 15.00 Kapanış 18.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1952
  • HUUhjet Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 60 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 80 Ecnebi memleketler* iki mislidirilân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 ine!sayfa sant.2,60 TL.İlanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1952
  • Baş ve Diş Ağrılarınızı dindirmek için IÜRATİN alınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1952
  • Dram kısmı Saat 21 de vahşi KIZ Yazan:Jean Anouilh Türkçesi:Oktay Akbal Salâh Birsel Telefon:42157 Komedi kısmı AHUDUDU Yazan:Joseph Kesselring Türkçesi:Reşiha C Vâfi Vasfi K.Zobu Telefon:40409 Pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1952
  • V,VAN SAŞ/HA ZİRA ÜSTÜNÜ YOKTUR,PAL TRAŞ BIÇAKLARINI HER YERDE ARAYINIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1952
  • ist.Lvz Amirliğinden verilen askerî kıtaat Hânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yiyecek maddeleri ayrı ayrı hizalarında yazılı gün ve saatlerde Trabzon As-Sa-Al-Koda kapalı zarfla satın alınacaktır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1952
  • 3wW»W Taj pyyea "kar. nDer ÇcF4 Kİim^ KİNİNU if» Baş,diş,adale,sinir ağrılarını süratle teskin ederjyL Grip ve Nezle başlangıcında hastalığın ilerlemesini önleraf.Derhal hazmolur ve tesirini gösterir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1952
  • Siirt Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Siirt Devlet Hastahanesinin 479432-74 lira keşif bedelli ikinci kısım ikmal inşaatı 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde fiat esası üzerinden ve kapalı zarf usulile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8